Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma alanları 19 kasım 2012 1. Çalışma alanları Sanayi alanları Hizmet alanları 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma alanları 19 kasım 2012 1. Çalışma alanları Sanayi alanları Hizmet alanları 2."— Sunum transkripti:

1 Çalışma alanları 19 kasım 2012 1

2 Çalışma alanları Sanayi alanları Hizmet alanları 2

3 Tarımtarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayiimalat sanayiatölyeden hafif sanayi fabrikaya… ağır sanayi seri üretim (fordizm) sanayi kenti Hizmet esnek üretim hizmet kenti Bilişim ve iletişim Girişimcilik 3

4 Sanayi Devrimi Pamuklu, demir, kömür, FABRİKASERMAYE MAKİNE boş kalmamalı, modası geçmemeli, işgücü …daha fazla işgücü GÖÇ kadınlar, çocuklar çalışma saatleri, çalışma koşulları, sendikalar Az ücret Fazla kar 4

5 SANAYİNİN KENTE ETKİLERİ A. Büyüklük a1. Nüfus“Kentsel Nüfus Artışı” a2. Alan“Yatayda ve Düşeyde Büyüme - Ulaşım Odaklarına Doğru” 5

6 SANAYİNİN KENTE ETKİLERİ Sektörel dağılım b1. Tarımın Azalan Payı“GÖÇ” b2. İmalat Sektöründe Hızlı Yükseliş b3. Hizmetler Sektörünün Yeniden Örgütlenmesi (yükleme, boşaltma, iletme, pazarlama, sigortalama……vb) 6

7 C. TOPLUMSAL YAPI “Yeni Sosyal Sınıflar” c1. Beyaz Yakalılar (Teknokratlar, Memurlar, Hizmetliler), c2. İşçi Sınıf“Sendikalar” (İşçi, İşveren) c3. Kentli, Köylü 7

8 D. KURUMSAL YAPI “Yeni Kurumlar” d1. Ticaret Ekonomisi Kurumları (finans kur., borsa, sigorta şirketleri, banka….. d2. İletişim Kurumları (haberleşme, nakliye şirketleri, acentalar….. 8

9 Sanayi kenti  Artı değerin kontrol ve denetim mekanizmalarındaki değişim  DİNAMİK DÖNÜŞÜM  işgücü pazarı,  Üretimin toplumsal-teknolojik örgütlenişi  Serbest piyasa  Sermaye ve işgücünün bir sektörden diğerine, bir bölgeden diğerine akışı, 9

10 10

11 Kent mekanı Konut alanlarıilk alışveriş merkezleri Eski dokuda düşey gelişmeteknolojik gelişmeler Yoğunluk artışıtüketim malları çeşitleniyor Varoş,slum,… Sağlıksız konutlar ve alanlar Fabrika kentler; donatısız,kapalı,merkezden uzak Kitleleri yöneten nüfus Düşük standartta yaşayan nüfus 11

12 Sanayi devrimi sonrası Kapitalist endüstrileşmenin II. Dünya savaşı sonrası Gelişmesi; Üretimin standartlaşması, Otomasyon yoluyla kitlesel üretim, Üretimde merkezi örgütlenme, Vasıfsız işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması, Sosyal devletin düzenleyici ve kontrol edici olması fordizm 12

13 Fordizm, fordist üretim sistemi, Kitlesel üretim, Aynı işi uzun süre yapmak, Kitlesel tüketim, Merkezileşme, Sabit sermaye, Büyük sermaye Henry Ford 13

14 14

15 Sanayi kentinin yerseçimi ölçütleri Hammaddeye yakınlık, Ulaşılabilirlik Demiryolu, Denizyolu- liman coğrafi konum Ova yerleşmesi, Su kenarı, kavşak…. Üretimin artışı, üretimin ölçeğinin Değişimi, Tüketim 15

16 19.Yüzyıl işçi sınıfı konutları 16

17 17

18 18

19 Kitlesel üretim Kitlesel tüketim tüketim merkezleri Kent merkezlerihizmet alanları 19

20 Hizmetler sektörü Tarım ve sanayi sektörlerinin koordinasyonunu sağlayan Üretimin dağıtımı,denetimi, finansmanını sağlayan Kent ile etki alanındaki nüfusun çeşitli servis gereksinmelerini karşılayan işlevleri, eylemleri sağlayan Sektör… 20

21 Hizmetler sektörü: Ulaştırma, haberleşme ve depolama, Mali Kurumlar ve sigortacılık, Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler, Toptan ve perakende ticaret hizmetleri, lokanta ve oteller 21

22 ÜRETİM VE TÜKETİMİN AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİĞİ SEKTÖR 22

23 Hizmetler sektörü ve kent merkezi YönetimFinans *merkezi yönetim kurumları* bankalar *yerel yönetim ve kurumları* sigortalar * acentalar eğitim kurumları kültür, sosyal kurumlar,iletişim haberleşme Eğlence, dinlenceticaret Açık ve yeşil alanlarturizm 23

24 merkez Her kentin kendi etki alanına mal ve hizmet sunan bir merkezi vardır.  Hinterland,  Mal ve hizmet sunumu 24

25

26

27

28 Yoğunluk,yükseklik,çeşitlilik,uluslararası sermaye 28

29 Yüksek yapılar *gereklilik mi?Ne zaman? Özenti mi?Nerede? Gereklilik ? Merkezi iş alanı (MİA) Central Business District (CBD) 29

30 MİA – yüksek yapı Kent merkezi kent morfolojisi Kentin büyüklüğü Arsa piyasası/ rant Tarihi doku Yüzyüze ilişkiler 30

31 MİA – tarihi doku- yüksek yapılar Doku tahribi ; siluet etkisi, tescilli yapılara etkisi, Alt yapının yetersiz kalması, Yaya – araç yolu, Trafik sıkışıklığı Pahalı hizmet alımı, Yeni alt yapı yatırımları, Arsada değer artışı Artıştan kazanç Yatırım sermayesi ? sağlayanlar? Problemler? 31

32 32

33 33  Uluslararası olay ve toplantılar ile dünya ilişkilerinde etkin rol oynama; önemli uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapma (Birleşmiş Millletlet Genel Merkezi,vb.)

34

35 Bunkyo Civic CenterBunkyo Civic Center'dan Shinjuku ve Fuji Dağı'nın panoramik görünümüShinjukuFuji Dağı

36 Kent merkezi-yüksek yapılar Yeni bir alanda; yüksek yapılar, Sermaye yatırımı daha büyük, Tasarım yapılar, Gece nüfusu yok ya da az Yüksek rantlar, Taşınmaz mülk sahiplerinin yararına, Tüm kent için kayıplar? 36

37 Belirli alanda ve belirli sayıda yüksek katlı yapı Kenti algılama imkanı, Görsel bir nirengi noktası, Kentin simgesi olması Açılarından önemlidir. 37

38 38

39 Postmodern münzevi ( kemal yargıcı ) 39


"Çalışma alanları 19 kasım 2012 1. Çalışma alanları Sanayi alanları Hizmet alanları 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları