Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adolesana Yaklaşım Prof. Dr. Oya ERCAN. Adolesana verilen sağlık hizmeti nasıl olmalıdır ? EsnekHassas Gelişme düzeyine uygun Deneyim Zaman-Dinleme İlgi-Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adolesana Yaklaşım Prof. Dr. Oya ERCAN. Adolesana verilen sağlık hizmeti nasıl olmalıdır ? EsnekHassas Gelişme düzeyine uygun Deneyim Zaman-Dinleme İlgi-Bilgi."— Sunum transkripti:

1 Adolesana Yaklaşım Prof. Dr. Oya ERCAN

2 Adolesana verilen sağlık hizmeti nasıl olmalıdır ? EsnekHassas Gelişme düzeyine uygun Deneyim Zaman-Dinleme İlgi-Bilgi Güven

3 Adolesanla görüşmenin zorlukları 1-Adolesanların hekimle görüşleri zordur. 1-Adolesanların hekimle görüşleri zordur. Kendilerini suçlu hissederler Kendilerini suçlu hissederler Nereye ve kime gitmeleri gerektiğini bilmezler Nereye ve kime gitmeleri gerektiğini bilmezler Beklemek istemezler, çabuk cevap almak isterler Beklemek istemezler, çabuk cevap almak isterler 2-Adolesanlar doktorlara ve diğer sağlık görevlilerine güvenmezler. 2-Adolesanlar doktorlara ve diğer sağlık görevlilerine güvenmezler. 3-Adolesanlar yardımcı olunmak istemezler ve çözümleri kendileri bulmak isterler. 3-Adolesanlar yardımcı olunmak istemezler ve çözümleri kendileri bulmak isterler.

4 Adolesana verilen sağlık hizmeti Prensipler (6 A’lar) Prensipler (6 A’lar) 1-Bulunabilirlik 1-Bulunabilirlik 2-Ulaşılabilirlik 2-Ulaşılabilirlik 3-Yaklaşılabilirlik 3-Yaklaşılabilirlik 4-Kabul edilebilirlik 4-Kabul edilebilirlik 5-Uygunluk 5-Uygunluk 6-Ödenebilirlik 6-Ödenebilirlik

5 Adolesan dostu sağlık hizmeti Dekor, adolesan köseşi Dekor, adolesan köseşi Diğer hastaların yaş dağılımı Diğer hastaların yaş dağılımı

6 Sağlık ekibi (multidisipliner) Birinci basamak hekimi Birinci basamak hekimi Hemşire (halk sağlığı perspektifi olan) Hemşire (halk sağlığı perspektifi olan) Jinekolog Jinekolog Psikolog ve psikiyatr Psikolog ve psikiyatr Aile planlaması danışmanı Aile planlaması danışmanı Diyetisyen DiyetisyenBağlantılar Endokrinolog Endokrinolog Dermatolog Dermatolog Çeşitli kronik hastalıkların uzmanları Çeşitli kronik hastalıkların uzmanları Adolesan dostu sağlık hizmeti

7 Multidisipliner sağlık ekibi: İletişim ağının sadece bir parçası

8 Çocuk modeli (pasif alıcı) HEKİM ÇOCUK EBEVEYN

9 Ebeveyn-adolesan işbirliği modeli (erken adolesans) HEKİM ADOLESAN EBEVEYN

10 Adolesanın primer-ebeveynin sekonder olduğu model (> 14 yaş) HEKİMADOLESANEBEVEYN

11 Adolesanın primer-ebeveyn katılımının isteğe bağlı olduğu model HEKİMADOLESANEBEVEYN

12 Yetişkin modeli HEKİM YETİŞKİN

13 İlk Görüşme  1 saat,  5 dakika ebeveyn bulunmalı  1 saat,  5 dakika ebeveyn bulunmalı Yeni haasta-hekim ilişkili anlatılmalı Yeni haasta-hekim ilişkili anlatılmalı Neden kişisel sorular soruluyor ? Neden kişisel sorular soruluyor ? Gizlilik Gizlilik

14 Adolesanla yalnız görüşme 1-Adolesan sağlık hizmetini alan primer kişi 1-Adolesan sağlık hizmetini alan primer kişi 2-Gizli meselelerin konuşulması için ortam 2-Gizli meselelerin konuşulması için ortam 3-Hekim ebeveynler ile paralel hareket etmiyor 3-Hekim ebeveynler ile paralel hareket etmiyor

15 Görüşmeler ilerledikçe anlattıkları nefretin yerini, onlardan ne kadar derin bir sevgi beklentisi içerisinde olduğu alıyor. Nefret hayal kırıklığından oluyor. Hayal kırıklılığına uğramamak için hayal kırıklığına uğrayanı değersizleştiriyor. Bu yöntemlerden biri de nefret etmek. Ebeveynin olanaklarını sonuna kadar acımasızca kullanmak da savunma. Görüşmeler ilerledikçe anlattıkları nefretin yerini, onlardan ne kadar derin bir sevgi beklentisi içerisinde olduğu alıyor. Nefret hayal kırıklığından oluyor. Hayal kırıklılığına uğramamak için hayal kırıklığına uğrayanı değersizleştiriyor. Bu yöntemlerden biri de nefret etmek. Ebeveynin olanaklarını sonuna kadar acımasızca kullanmak da savunma. Dr.Serdar Serdaroğlu Dr.Serdar Serdaroğlu

16 Adolesan ailenin “semptom taşıyan” bir bireyi mi? Adolesan ailenin “semptom taşıyan” bir bireyi mi?

17 Gizlilik “Senin iznin olmadan söylemeyeceğim” “Senin iznin olmadan söylemeyeceğim” “Ancak kendine zarar vereceğin ya da bir başkasının sana zarar verebileceği/verdiği bir durum söz konusu ise ebeveynlerine söyleme hakkına sahibim” “Ancak kendine zarar vereceğin ya da bir başkasının sana zarar verebileceği/verdiği bir durum söz konusu ise ebeveynlerine söyleme hakkına sahibim” “Konuştuklarımızdan ebeveynlerine söylememi istemediğin her hangi bir şey var mı ?” “Konuştuklarımızdan ebeveynlerine söylememi istemediğin her hangi bir şey var mı ?”

18 Gizlilik Adolesanın mahremiyeti ve gizlilik gereksinimi ile hekimin ebeveynlerle ilişkisi arasındaki doğru denge Adolesanın mahremiyeti ve gizlilik gereksinimi ile hekimin ebeveynlerle ilişkisi arasındaki doğru denge

19 Gizlilik Etik ve yasal sorunlar

20 Adolesanın geliş sebebi ne olursa olsun, bu görüşme kapsamlı bir sağlık hizmetinin verilebilmesi için bir fırsat kabul edilmelidir. Adolesanın geliş sebebi ne olursa olsun, bu görüşme kapsamlı bir sağlık hizmetinin verilebilmesi için bir fırsat kabul edilmelidir.

21 Anamnez 1-Adolesan giyinik olmalı 1-Adolesan giyinik olmalı 2-Hassas konu konuşulurken kağıt-kalem bırakılmalı 2-Hassas konu konuşulurken kağıt-kalem bırakılmalı 3-Masa olmaması daha iyi 3-Masa olmaması daha iyi 4-”Duyarlılık merdiveni” 4-”Duyarlılık merdiveni” 5-Yeterli zaman 5-Yeterli zaman

22 Duyarlılık Merdiveni “HEADS” Ev (Home) Ev (Home) Eğitim (Education) Eğitim (Education) Aktivite (Activity) Aktivite (Activity) Drog kullanımı (Drugs) Drog kullanımı (Drugs) Cinsellik (Sexuality) Cinsellik (Sexuality) Güvenlik (Security) Güvenlik (Security) İntihar (Suicide) İntihar (Suicide)

23 Adolesanlara hizmet veren hekim nasıl olmalıdır/olmamalıdır ? Adolesanlar gibi konuşan, giyinen ve davranan bir kişi olmamalıdır. Adolesanlar gibi konuşan, giyinen ve davranan bir kişi olmamalıdır. Bilgi sahibi ve otorite olan ancak “otoriter” davranmayan bir kişi olmalıdır. Bilgi sahibi ve otorite olan ancak “otoriter” davranmayan bir kişi olmalıdır. Aşırı profesyonel bir şekilde davranmamalıdır. Aşırı profesyonel bir şekilde davranmamalıdır. Deneyimli, ilgili, adil ve dürüst olmalıdır. Deneyimli, ilgili, adil ve dürüst olmalıdır. Empati ile özdeşleşmeyi karıştırmamalıdır. Empati ile özdeşleşmeyi karıştırmamalıdır. Ebeveyn rolü üstlenmemelidir. Ebeveyn rolü üstlenmemelidir.

24 Adolesanlara hizmet veren hekim nasıl olmalıdır/olmamalıdır ? Güç çatışmasına girmemelidir. (korkutmak, açık veya gizli baskı, vb.) Güç çatışmasına girmemelidir. (korkutmak, açık veya gizli baskı, vb.) Uygun olmayan davranışa göz yummamalıdır. (arkasındaki sebep(ler) araştırılmalı veya adolesanın uygun olmayan bir davranış içinde bulunduğunu anlaması sağlanmalıdır) Uygun olmayan davranışa göz yummamalıdır. (arkasındaki sebep(ler) araştırılmalı veya adolesanın uygun olmayan bir davranış içinde bulunduğunu anlaması sağlanmalıdır) İyi bir dinleyici olmalıdır. İyi bir dinleyici olmalıdır. Sözel olmayan ipuçlarını değerlendirebilmelidir. Sözel olmayan ipuçlarını değerlendirebilmelidir.

25 Adolesan-hekim iletişiminde diğer önemli noktalar Sorumluluk aşılanmalı Sorumluluk aşılanmalı Dil problemi olmamalı (tekrarlattırılabilir) Dil problemi olmamalı (tekrarlattırılabilir) “Saklı ajanda” (belli belirsiz ipuçları) “Saklı ajanda” (belli belirsiz ipuçları)

26 Adolesanlar sağlık hizmeti aşısından nelere önem verir ? %80Gizlilik %80Gizlilik % 50Adolesana özgün bir sağlık hizmeti verilmesi gerektiğine inanan hekim % 50Adolesana özgün bir sağlık hizmeti verilmesi gerektiğine inanan hekim % 40Müracaat gününde görüşme % 40Müracaat gününde görüşme % 39İstedikleri zaman hizmet alabilmeleri % 39İstedikleri zaman hizmet alabilmeleri % 33Doktorun cinsiyeti % 33Doktorun cinsiyeti % 30Arkadaşça yaklaşan kayıt memuru % 30Arkadaşça yaklaşan kayıt memuru

27 Anamnez 1-Yakınma (var ise) (özgeçmiş, soygeçmiş) 1-Yakınma (var ise) (özgeçmiş, soygeçmiş) 2-Okul, okul dışı aktiviteler, gelecek planları,vb. 2-Okul, okul dışı aktiviteler, gelecek planları,vb. 3-Sistemlerin gözden geçirilmesi 3-Sistemlerin gözden geçirilmesi Deri, lenfatik sistem, baş, gözler, kulaklar, burun, ağız ve boğaz, boyun, göğüs, alt solunum yolları, vb. Deri, lenfatik sistem, baş, gözler, kulaklar, burun, ağız ve boğaz, boyun, göğüs, alt solunum yolları, vb. 4-Alışkanlıklar 4-Alışkanlıklar Beslenme, uyku, egzersiz, vb. Beslenme, uyku, egzersiz, vb. 5-HEADS 5-HEADS

28 Fizik Muayene Adolesanın aşırı utangaç ve beden imgesi değişken ve kolaylıkla zedelenebilir olabileceği unutulmamalı Adolesanın aşırı utangaç ve beden imgesi değişken ve kolaylıkla zedelenebilir olabileceği unutulmamalı Refakat ! Refakat ! Fizik muayenenin gerekçesi ve detayları anlatılmalı Fizik muayenenin gerekçesi ve detayları anlatılmalı Muayene sırasında merak ettiği konularda soru sorabileceği söylenmeli Muayene sırasında merak ettiği konularda soru sorabileceği söylenmeli Muayene sırasında bilgi verilmeli Muayene sırasında bilgi verilmeli Patolojik bulgu saptanırsa abartmadan ve ne yapılacağı belirtilerek anlatılmalı Patolojik bulgu saptanırsa abartmadan ve ne yapılacağı belirtilerek anlatılmalı

29 Fizik Muayene Boy, ağırlık, T.A. Boy, ağırlık, T.A. Mental durumun ve cinsel olgunlaşmanın değerlendirilmesi Mental durumun ve cinsel olgunlaşmanın değerlendirilmesi Deri, göz, kulak, ağız (miyopi, diş çürükleri, periodontal hastalık) Deri, göz, kulak, ağız (miyopi, diş çürükleri, periodontal hastalık) Tiroid guddesi (guatr) Tiroid guddesi (guatr) Göğüsler Göğüsler Kalp Kalp Karın Karın Lokomotor sistem (skolyoz) Lokomotor sistem (skolyoz) Genitalya (erkeklerde her zaman) Genitalya (erkeklerde her zaman) Rektal (cinsel açıdan aktif ve semptomatik erkek adolesanlarda) Rektal (cinsel açıdan aktif ve semptomatik erkek adolesanlarda)

30 Vazgeçilmez öğeler Gelişimsel perspektif Gelişimsel perspektif Psikosomatik felsefe Psikosomatik felsefe Multidisipliner ekip Multidisipliner ekip İletişim ağı İletişim ağı

31 Adolesan kendisine sağlık hizmeti veren hekimin yanından bir doktoru olduğu duygusu ile ayrılmalıdır. Adolesan kendisine sağlık hizmeti veren hekimin yanından bir doktoru olduğu duygusu ile ayrılmalıdır.


"Adolesana Yaklaşım Prof. Dr. Oya ERCAN. Adolesana verilen sağlık hizmeti nasıl olmalıdır ? EsnekHassas Gelişme düzeyine uygun Deneyim Zaman-Dinleme İlgi-Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları