Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı"— Sunum transkripti:

1 KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı 03 Aralık Ankara

2 KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.
KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında; İmalat Sanayi KOBİ’lerinin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak DESTEK Rekabet Güçlerini Yükseltmek POLİTİKA Sanayide entegrasyonu, ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek

3 Mevcut hedef kitle İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Tüm
KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI Mevcut hedef kitle Tüm KOBİ’lerin* hedef kitle kapsamına alınması Amaç: KOSGEB’in “KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş” statüsüne kavuşturulması Sanayi stratejisini başarıya ulaştırmak üzere sanayi sektörüyle yatay ilişkideki sektörlerin desteklenmesi Katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli artan diğer sektörlerin de desteklenmesi İmalat sanayi dışındaki sektör KOBİ’lerinin ve temsilci kuruluşların yoğunlaşan destek taleplerinin karşılanması İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Tüm KOBİ’ler* *Sektörel öncelikler Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

4 Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI Hedef kitle değişikliğine paralel olarak Kurumumuzun adı da değişmiştir Küçük ve Orta Ölçekli Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sanayi İşletmeleri

5 Kanun değişikliğinden sonra KOSGEB hedef kitlesi: Sanayi İnşaat
KOSGEB HEDEF KİTLESİNDEKİ KOBİ’LER Kanun değişikliğinden sonra KOSGEB hedef kitlesi: Sanayi İnşaat Hizmet ve ticaret sektörleri Hedef kitle dışındaki sektörler: Tarım, ormancılık, balıkçılık Eğitim, sağlık Bazı hizmet sektörleri (finans ve sigorta, gayrimenkul, veterinerlik, hukuk ve muhasebecilik faaliyetleri, sinema sektörü, sanat ve spor faaliyetleri, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları, hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu)

6 Türkiye’nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır.
KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 90 Sinerji Odağı KOSGEB Türkiye’nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır.

7 KOSGEB Desteklerine Erişim : http://www.kosgeb.gov.tr
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOSGEB Desteklerine Erişim : KOBİ Bilgi Dokümanı + KOBİ Beyannamesi DESTEKLER

8 DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

9 GENEL DESTEK PROGRAMI

10 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
GENEL DESTEK PROGRAMI Program ile; Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 10

11 Genel Destek Programının süresi üç yıldır.
GENEL DESTEK PROGRAMI Genel Destek Programının süresi üç yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

12 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

13 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Program ile; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 13

14 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi 12-24 ay Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi 18 ay

15 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA İşliklerden bedel alınmaz
DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 15

16 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 16

17 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

18 Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Program ile; Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır. 18

19 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği İş Planı Ödülü olmak üzere Girişimcilik Destek Programı 4 alt bölümden oluşmaktadır.

20 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

21 Yeni Girişimci Desteği
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler, İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

22 Yeni Girişimci Desteği
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

23 İş Geliştirme Merkezi Desteği
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler tarafından yapılabilir.

24 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 25.000 60 70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 30.000 50.000 20.000

25 İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. Üniversite; girişimcilik dersi almış öğrenciler tarafından KOSGEB’in belirlediği formata uygun olarak hazırlanmış olan Girişimci İş Planlarını değerlendirerek, başarılı bulduğu 6 tanesini, İş Planı Ödülü yarışmasında değerlendirilmek üzere KOSGEB’e gönderir.

26 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planları, KOSGEB tarafından belirlenen 3 üye ve ilgili üniversite tarafından belirlenen 2 öğretim üyesinden oluşan Jüri tarafından değerlendirilir. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine TL, ikinciye TL, üçüncüye TL ödül verilir.

27 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

28 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Program ile, KOBİ’lerde proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır.

29 Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Kapasite artırıcı, Maliyet düşürücü, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.

30 150.000 TL Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge %% 50 3. ve 4. Bölge %% 60

31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine, sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde oluşturulan Değerlendirme ve Karar Kurulu karar verir. - Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. - Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. - Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. - Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade edilen % 10 (on) sınırlamasına dahil değildir. - KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır. 31 31

32 bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı,
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Ancak; arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ . 32 32

33 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

34 Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Program ile; KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. 34

35 6-24 ay Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı
İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Proje Süresi 6-24 ay TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Üst Limiti Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

36 Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve
İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir. Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır. 36

37 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

38 Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Program ile; Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri ve girişimciliği geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 38

39 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
KOSGEB’in belirleyeceği tematik alanlarda KOBİ’lerin ve Meslek Kuruluşlarının hazırlayacakları projeleri desteklemeye yönelik Çağrı Esaslı Tematik Program, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’ler ve girişimciler için hazırlayacağı projeleri desteklenmeye yönelik Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı, olmak üzere Tematik Proje Destek Programı 2 alt programdan oluşmaktadır.

40 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Çağrı Esaslı Tematik Proje Teklif Çağrısı internet adresinde yayınlanır. Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında; Başvuru Koşulları Program Süresi Proje Süresi Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri Destek Üst Limiti Ödeme Şekli vb. bilgiler yer alır.

41 KOBİ/ Meslek Kuruluşu KOBİ/ Meslek Kuruluşu
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Başvuru Sahibi KOBİ/ Meslek Kuruluşu Proje Ortağı KOBİ/ Meslek Kuruluşu 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 Destek Oranı

42 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK POGRAM
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK POGRAM Desteklenecek Proje Giderleri; Personel ücretleri (asgari geçim indirimi hariç), Seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10).

43 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olan Meslek Kuruluşları başvurabilir. Hizmet ettiği sektörler, 18/09/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında desteklenmeyecek sektörler ile sınırlı olan Meslek Kuruluşları başvuru yapamaz.

44 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 24 ay Destek Üst Limiti TL. 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 Destek Oranı

45 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI Başvuru Dönemi Değerlendirme Dönemi 1. Dönem Ocak, Şubat Mart, Nisan 2. Dönem Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos 3. Dönem Eylül, Ekim Kasım, Aralık

46 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Yeni istihdam olması şartıyla, personel giderleri net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. - Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. - Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. - Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. - Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade edilen % 10 (on) sınırlamasına dahil değildir. - KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır. 46 46

47 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI Ancak; arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ . 47 47

48 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI Desteklenecek Proje Konuları Proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, İlin ve / veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları, Yeni girişimci potansiyeli ortaya çıkaran, Bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkanlarının sunulması İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat, vb. konularda işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış projeler desteklenir. Meslek Kuruluşunun üyesi işletmeleri geliştirmeye yönelik projeleri dışında, kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez. 48

49 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI ÖNEMLİ HUSUSLAR: Ön başvurular ve başvurular KOBİ’nin ve/veya Meslek Kuruluşunun kaydının olduğu KOSGEB Hizmet Merkezine yapılır. Proje başvurusu reddedilen KOBİ ve/veya Meslek Kuruluşu aynı Proje için başka bir Hizmet Merkezine başvuramaz. Meslek Kuruluşu yönetim merkezinin bulunduğu il haricinde farklı bir yerde proje uygulayacak ise proje başvurusu, uygulamanın yapılacağı bölgeye en yakın Hizmet Merkezine yapılır. Meslek kuruluşlarının proje ile ilgili olarak iştiraklerinden aldığı mal ve hizmet alımı destek kapsamında değerlendirilmez.

50 KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı
TEŞEKKÜR E D E R İ M. Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı 03 Aralık Ankara


"KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları