Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon."— Sunum transkripti:

1 1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı 03 Aralık 2010 -Ankara

2 2  KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.  1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında; İmalat Sanayi KOBİ’lerinin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak DESTEK POLİTİKA Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide entegrasyonu, ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

3 3 Mevcut hedef kitle Mevcut hedef kitle İmalat sanayi KOBİ’leri İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Yeni hedef kitle Tüm KOBİ’ler* Tüm KOBİ’ler* Tüm KOBİ’lerin* hedef kitle kapsamına alınması Amaç:  KOSGEB’in “KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş” statüsüne kavuşturulması  Sanayi stratejisini başarıya ulaştırmak üzere sanayi sektörüyle yatay ilişkideki sektörlerin desteklenmesi  Katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli artan diğer sektörlerin de desteklenmesi  İmalat sanayi dışındaki sektör KOBİ’lerinin ve temsilci kuruluşların yoğunlaşan destek taleplerinin karşılanması * Sektörel öncelikler Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

4 4 Hedef kitle değişikliğine paralel olarak Kurumumuzun adı da değişmiştir Küçük ve Orta Ölçekli Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sanayiİşletmeleri KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

5 5 Kanun değişikliğinden sonra KOSGEB hedef kitlesi: Sanayi İnşaat Hizmet ve ticaret sektörleri Hedef kitle dışındaki sektörler: Tarım, ormancılık, balıkçılık Eğitim, sağlık Bazı hizmet sektörleri (finans ve sigorta, gayrimenkul, veterinerlik, hukuk ve muhasebecilik faaliyetleri, sinema sektörü, sanat ve spor faaliyetleri, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları, hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu) KOSGEB HEDEF KİTLESİNDEKİ KOBİ’LER

6 6 55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 90 Sinerji Odağı KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB Türkiye’nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır.

7 7 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOSGEB Desteklerine Erişim : http://www.kosgeb.gov.tr DESTEKLER KOBİ Bilgi Dokümanı + KOBİ Beyannamesi

8 8 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

9 9 GENEL DESTEK PROGRAMI

10 10 Program ile; Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. GENEL DESTEK PROGRAMI

11 11 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI

12 12 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

13 13 Program ile; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

14 14 Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi 12-24 ay Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi 18 ay AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

15 15 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.000 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

16 16 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 17 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

18 18 Program ile; Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

19 19 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği İş Planı Ödülü olmak üzere Girişimcilik Destek Programı 4 alt bölümden oluşmaktadır. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

20 20 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

21 21 Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler, İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

22 22 Yeni Girişimci Desteği DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli 70.000 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

23 23 İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler tarafından yapılabilir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

24 24 DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

25 25 İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. Üniversite; girişimcilik dersi almış öğrenciler tarafından KOSGEB’in belirlediği formata uygun olarak hazırlanmış olan Girişimci İş Planlarını değerlendirerek, başarılı bulduğu 6 tanesini, İş Planı Ödülü yarışmasında değerlendirilmek üzere KOSGEB’e gönderir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

26 26 İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planları, KOSGEB tarafından belirlenen 3 üye ve ilgili üniversite tarafından belirlenen 2 öğretim üyesinden oluşan Jüri tarafından değerlendirilir. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

27 27 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

28 28 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Program ile, KOBİ’lerde proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır.

29 29 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Kapasite artırıcı, Maliyet düşürücü, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

30 30 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. Bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. Bölge % 60 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

31 31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine, sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde oluşturulan Değerlendirme ve Karar Kurulu karar verir. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

32 32 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Ancak; arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

33 33 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

34 34 Program ile; KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

35 35 Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

36 36 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir. Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

37 37 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

38 38 Program ile; Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri ve girişimciliği geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

39 39 KOSGEB’in belirleyeceği tematik alanlarda KOBİ’lerin ve Meslek Kuruluşlarının hazırlayacakları projeleri desteklemeye yönelik Çağrı Esaslı Tematik Program, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’ler ve girişimciler için hazırlayacağı projeleri desteklenmeye yönelik Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı, olmak üzere Tematik Proje Destek Programı 2 alt programdan oluşmaktadır. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

40 40 Çağrı Esaslı Tematik Proje Teklif Çağrısı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.www.kosgeb.gov.tr Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında; Başvuru Koşulları Program Süresi Proje Süresi Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri Destek Üst Limiti Ödeme Şekli vb. bilgiler yer alır. ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

41 41 Başvuru Sahibi KOBİ/ Meslek Kuruluşu Proje Ortağı KOBİ/ Meslek Kuruluşu ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

42 42 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK POGRAM Desteklenecek Proje Giderleri; Personel ücretleri (asgari geçim indirimi hariç), Seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10). TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

43 43 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olan Meslek Kuruluşları başvurabilir. Hizmet ettiği sektörler, 18/09/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında desteklenmeyecek sektörler ile sınırlı olan Meslek Kuruluşları başvuru yapamaz. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

44 44 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 24 ay Destek Üst Limiti 150.000 TL. Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

45 45 Başvuru DönemiDeğerlendirme Dönemi 1. DönemOcak, ŞubatMart, Nisan 2. DönemMayıs, HaziranTemmuz, Ağustos 3. Dönem Eylül, Ekim Kasım, Aralık MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

46 46 Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Yeni istihdam olması şartıyla, personel giderleri net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

47 47 Ancak; arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

48 48 Desteklenecek Proje Konuları Proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, İlin ve / veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları, Yeni girişimci potansiyeli ortaya çıkaran, Bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkanlarının sunulması İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat, vb. konularda işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış projeler desteklenir. Meslek Kuruluşunun üyesi işletmeleri geliştirmeye yönelik projeleri dışında, kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

49 49 Ön başvurular ve başvurular KOBİ’nin ve/veya Meslek Kuruluşunun kaydının olduğu KOSGEB Hizmet Merkezine yapılır. Proje başvurusu reddedilen KOBİ ve/veya Meslek Kuruluşu aynı Proje için başka bir Hizmet Merkezine başvuramaz. Meslek Kuruluşu yönetim merkezinin bulunduğu il haricinde farklı bir yerde proje uygulayacak ise proje başvurusu, uygulamanın yapılacağı bölgeye en yakın Hizmet Merkezine yapılır. Meslek kuruluşlarının proje ile ilgili olarak iştiraklerinden aldığı mal ve hizmet alımı destek kapsamında değerlendirilmez. ÖNEMLİ HUSUSLAR: MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK POGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

50 50 TEŞEKKÜR E D E R İ M. TEŞEKKÜR E D E R İ M. Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı 03 Aralık 2010 -Ankara


"1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI Tayfun ÖNER KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları