Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi? Okulun Süreçlerinin Tanımlanması Okulun Temel Süreçleri Okulun Temel Süreçleri Alt Süreçleri Alt Süreçleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi? Okulun Süreçlerinin Tanımlanması Okulun Temel Süreçleri Okulun Temel Süreçleri Alt Süreçleri Alt Süreçleri."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi? Okulun Süreçlerinin Tanımlanması Okulun Temel Süreçleri Okulun Temel Süreçleri Alt Süreçleri Alt Süreçleri Detay Süreçleri Detay Süreçleri Okulun Süreçlerinin; Amacı Amacı Sınırları Sınırları Sürecin Başlangıç Etkinliği Sürecin Bitiş Etkinliği Akış Şeması Girdisi Girdisi Çıktısı Çıktısı Tedarikçisi/Tedarikçileri Tedarikçisi/Tedarikçileri Sürecin Müşterisi/Müşterileri Sürecin Müşterisi/Müşterileri Sürecin Performansı Göstergeleri ve hedefleri Sürecin Performansı Göstergeleri ve hedefleri

2 Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur. Yönetimde kalite

3 Sadece sonuca odaklanan, sonunda... y ı k ı l ı r

4 Süreç Nedir? S Ü R E Ç ÖLÇME GİRDİÇIKTI AMAÇLANAN BİR ÇIKTIYI ELDE ETME FAALİYETLERİ (İŞLEMLERİ) FFFF

5 Süreç Nedir? Süreçlerde yapılan faaliyetler (işlemler) sonucu girdiler çıktılara dönüşür. Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm

6 1-Tanımlanabilen2-Ölçülebilen3-Yinelenebilen 4-Kontrol edilebilen 5-Katma değer oluşturan Süreç Özellikleri

7 Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. Bunlar; v Tedarikçiler, v Girdiler(Bilgi, Metot, Hizmet Alanının Talebi), v Çıktılar(Rapor, Bilgi, Hizmet), v Hizmet Alanlar, v Süreç performans ölçümleri(Hizmet Alanların sesi), v Süreci oluşturan faaliyetler, olarak tanımlanabilir ve belgelenebilir olmalıdır. 1-Tanımlanabilirlik

8 Süreci harekete geçiren girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının Hizmet alanların ihtiyaç/beklentilerini devamlı karşılayabilmesi özelliğidir. (Ayrıca, bir sürecin yinelenebilir olması için; faaliyetler açıkça tanımlanmalı, uygulayıcılar tarafından tam olarak öğrenilmelidir) 3-Yinelenebilirlik

9 Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir. Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir. 4-Kontrol edilebilirlik

10 vKaliteli çıktı, vHizmet alanların memnuniyetinde olumlu etki, oluşturma özelliğidir 5-Katma Değer Oluşturabilirlik

11 Sürecin Temel Unsurları 1-Tedarikçiler:Sürecin girdilerinin birini veya birkaçını temin eden kişi veya kuruluşlardır 2-Girdiler:Sermaye, İşgücü, Zaman, Ekipman,vb.Süreç girdileridir. 3-Çıktılar:Girdilerin, süreç içinde hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde katma değer oluşturmasını sağlayan dönüşümün sonucudur. 4- Hizmet alanlar:Sürecin çıktılarını kullanan kurum içinden veya dışından gerçek veya tüzel kişiliklerdir

12 Hizmet alanlar TEDARİKÇİLER EĞİTİMDE BİLGİSEL DÖNÜŞÜM S Ü R E Ç GİRDİÇIKTI FFFF Bilgi Beceri Davranış Tutum Değer

13 SÜREÇ YÖNETİMİ-Deming Çarkı Planla Uygula Kontrol et Önlem al

14 Eğitimde Süreç Yönetimi Yönetim, İnsan Kaynağının seçimi ve eğitimi, Eğitim ortamının hazırlanması, Ders araç ve gereçleri, Eğitim Programları, Eğitim öğretim faaliyetleri, Rehberlik hizmetleri, Ölçme ve değerlendirme …

15 Öğrenci ile ilgili sonuçlar Çalışanlarla ilgili sonuçlar PlanlamaPlanlama İnsanKaynaklarıYönetimiİnsanKaynaklarıYönetimi Maddi Kaynakların Kaynakların ve Bilgi ve BilgiBirikiminin Yöntimi YöntimiMaddi Kaynakların Kaynakların ve Bilgi ve BilgiBirikiminin Yöntimi Yöntimi Süreçler 1) Yönetsel Süreçler 2) İşlevsel süreçler süreçler Öğrenci İşleriÖğrenci İşleri Personel İşleriPersonel İşleri Öğretim İşleriÖğretim İşleri Eğitim İşleriEğitim İşleri İşletmecilikİşletmecilik 3) Detay SüreçlerSüreçler 1) Yönetsel Süreçler 2) İşlevsel süreçler süreçler Öğrenci İşleriÖğrenci İşleri Personel İşleriPersonel İşleri Öğretim İşleriÖğretim İşleri Eğitim İşleriEğitim İşleri İşletmecilikİşletmecilik 3) Detay Süreçler Finansal Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları Finansal Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Veli ile ilgili sonuçlar İŞLEMLER Yönetim ve Organizasyon

16 Dikey, Fonksiyonel Yönetim Süreçlerle çakışan Fonksiyonel Yönetim Fonksiyonlarla çakışan Süreçlerle Yönetim Yatay, Süreçlerle Yönetim Fonksiyonel Yönetim “Süreçlerle Yönetim”

17 FONKSİYONEL YÖNETİM Fonksiyonel yönetim, iş bölümü ve hiyerarşiye dayanır. İş, istenen sonuçları elde etmek için birbirini takip eden faaliyetlerdir. Hiyerarşi ve fonksiyonel bölünme işin doğal akışını engeller.

18 NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ Önceliklere Hizmet alanlara Odaklanabilmek Ben yerine biz Kaynakların etkili kullanımı Hızlı karar Sorumlulukların netleşmesi

19 TÜRKÇERESİM-İŞ MATEMATİK 4.SINIF S.BİL. 5.SINIF S.BİL. ÖĞRETİM SÜRECİ

20 Türkçe’yi Doğru kullanma Renkleri tanıma Oran ve orantı Uzunluk Ölçüleri ÖĞRENME ÖĞRETME FAALİYETİ Bilgi Beceri Davranış TÜRKÇERESİM-İŞ MATEMATİK 4.SINIF S.BİL. 5.SINIF S.BİL. ÖĞRETİM SÜRECİ HARİTA ÜZERİNDE VERİLEN BİR UZUNLUĞUN GERÇEK UZUNLĞUNU ÖLÇME BECERİSİ GİRDİ ÇIKTI TEDARİKCİ Türkçe, Matematik, Resim-İş, 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersleri ve Öğretmenleri İŞLEM

21 Süreç yönetimi çalışmasına başlamadan önce yapılması gerekenler Süreç hakkında bilgi topla Önem sırasını sapta Süreç Haritası çıkar

22 Süreçlerin Belirlenmesi TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

23 Süreç Hiyerarşisi Ana Süreç, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok sürecin bulunduğu süreçlerdir. Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “alt alt süreç” veya “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise aktivite olarak tanımlanır. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise aktivite olarak tanımlanır.

24 Süreç Hiyerarşisi TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

25 Süreç Haritası Süreç haritası tüm süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerini şekillerle gösterme biçimidir. Bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle süreçlerin hiyararşik olarak analizi ve tanımlanması gerekir. Süreçler hiyerarşik olarak tasnif edildiğinde; ana, alt, detay (veya alt alt) ve aktiviteler şeklinde süreçleri tasnif etmek gerekir.

26 5. Kriter: SÜREÇLER Bir okulda süreçler; yönetimsel ve işlevsel olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. A.Yönetimsel Süreçler Karar verme Planlama Organize etme İletişimi sağlama Etkileme Koordinasyon sağlama Değerlendirme B. İşlevsel Süreçler Öğrenci işleri Personel işleri Öğretim işleri Eğitim işleri İşletmecilik

27 ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER İlişkilerin başlatılması ve sonuçlanması Süreci İlişkilerin Yürütülmesi Süreci Hizmet alan Memnuniyeti Ölçme Süreci Hizmet Alan Süreçlerinin Yönetilmesi Çalışanların yönetilmesi ve geliştirilmesi … Öğrenci kayıt kabul Nakil isteme ve gönderme Öğrenci belgeleri düzenleme Örnek Süreç Hiyerarşisi Okul-Aile birliği Veli toplantıları Devam takip Rehberlik Hzm. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi süreci Personel özlük işleri süreci …

28 Süreç haritasında tasnif üç veya dört adımda tamamlanmalıdır. Sonraki bölümler aktivite olarak tanımlanmalıdır. Süreçlerin hiyararşik tanımlaması yapıldıktan sonra her bir sürecin ayrıntılı tanımının yapılması ve süreç tanıtım kartlarına işlenmesi gerekir. Bu aşamada sürecin girdileri, işlemleri, çıktıları, standartları, sahibi, bir önceki süreç ve bir sonraki süreç gibi bilgi başlıklarına açıklama getirilmelidir.

29 Süreçler nasıl Tanımlanır n Amacı n Hangi etkinlikle başlayıp n Hangi etkinlikle bittiği n Girdileri n Tedarikçileri n Çıktıları n Müşterileri n Alt Süreçleri/ Detay süreçleri n Sahibi/Sorumlusu n Uygulayıcıları n Performans Göstergeleri ve Hedefleri.. ilgili herkes tarafından açıkça anlaşılacak, tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek şekilde tanımlanmalıdır.

30 Sürecin Unsurları (Kusurlu, Uyumsuz, SÜREÇ ÇIKTILAR FİZİKSEL EKONOMİK İNSAN KONTROL İSTENİLEN Çevreye zararlı) ORTAMSAL İSTENMEYEN GİRDİLER

31 Girdiler Fiziksel, İnsan, Ekonomik, Ortamsal (istenmeyen yan girdiler)

32 Her sürecin sahibi olmalıdır! Bu kişiler: Kalite sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeli, Kendiliklerinden çözüm yolu getirebilmeli, Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir.


"EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi? Okulun Süreçlerinin Tanımlanması Okulun Temel Süreçleri Okulun Temel Süreçleri Alt Süreçleri Alt Süreçleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları