Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİLENDİRME SUNUMU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2 Bilgilerinize arz ederim.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sunuş Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, Başkanlığımızın çalışmalarını kapsayan bilgilendirme sunumu bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanmıştır. Birimimizce hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Başkanlığımızın faaliyetlerine ilişkin verilerden de anlaşılacağı üzere, Üst Yöneticiden aldığımız harcama yetkimiz ile elimizde bulunan kaynaklarla Dairemizce Üniversitemize en etkin ve verimli hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Bilgilerinize arz ederim. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Teşkilat Şeması
Ömer ALKAN Daire Başkan V. SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Ayhan AYDIN Şube Müdür V. Şube Müdürü Şube Müdürü Şube Müdürü İHALE BÜROSU Adem KAFALI Murat AKYÜREK MAAŞ-SGK İŞLEMLERİ Bekir KEKİL TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ Mehmet SARIÇİYAN SİVİL SAVUNMA Ferdi SAĞIR DOĞ.TEMİN BÜROSU Cemal KAYA Ozan ŞAHAN YAZI İŞLERİ Aysel KELEPÇE TAŞIT İŞLETME SORUMLUSU Mehmet SARIÇİYAN HİZMET ALIMLARI Ferdi SAĞIR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

4 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdür V.
ADI : Ayhan SOYADI : AYDIN ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : ŞUBE MÜDÜR V. TELEFON : E-MAİL : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

5 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları
ADI : Adem SOYADI : KAFALI ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON : E-MAİL ADI : Cemal SOYADI : KAYA ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON : E-MAİL : ADI : Mehmet SOYADI : SARIÇİYAN ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON : E-MAİL : ADI : Aysel SOYADI : KELEPÇE ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON : E-MAİL : ADI : Ferdi SOYADI : SAĞIR ÖĞR. DURUMU : LİSE GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON : E-MAİL : ADI : Bekir SOYADI : KEKİL ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON : E-MAİL : ADI : Murat SOYADI : AKYÜREK ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON : E-MAİL ADI : Ozan SOYADI : ŞAHAN ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON : E-MAİL : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

6 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel Görev Dağılımları Çizelgesi Büro Sorumlusu - Görevlisi:   Asıl Görevli :   Yedek Görevli:   Satınalma Şube Müdürlüğü                 Şube Müdür V : Ayhan AYDIN İhaleler ve D.M.O. Alımları Sorumlusu     Adem KAFALI   Cemal KAYA     İhaleler ve D.M.O. Alımları Görevlisi       Murat AKYÜREK   Ozan ŞAHAN     Doğ.Temin, Lojman ve Aylık Ödemeler Sorumlusu   Cemal KAYA     Adem KAFALI     Doğ.Temin, Lojman ve Aylık Ödemeler Görevlisi   Ozan ŞAHAN     Murat AKYÜREK     Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü                     Şube Müdürü : ……………….           Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Sorumlusu       Aysel KELEPÇE     Murat AKYÜREK Maaş / SGK / Yolluk İş ve İşlemleri Sorumlusu     Bekir KEKİL     Aysel KELEPÇE       Hizmet Alımları (Güv.,Temizlik ve Servis) Sorumlusu Ferdi SAĞIR     Murat AKYÜREK     Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Şube Müdürü : ………………. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mehmet SARIÇİYAN Bekir KEKİL Taşıt İşletme İş ve İşlemleri Sorumlusu Mehmet SARIÇİYAN Bekir KEKİL Sivil Savunma Uzmanlığı Uzman : ………………... Sivil Savunma Sorumlusu Ferdi SAĞIR Murat AKYÜREK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

7 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar Başkanlığımız; yürürlükteki mevzuat hükümlerince belirlenen iş ve işlemleri yapmakla yetkilidir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumludur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

8 Güvenlik, Temizlik ve Servis hizmet alımı ihalelerini yapmak.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sunulan Hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak satınalma ile ilgili işlemleri yapmak. Güvenlik, Temizlik ve Servis hizmet alımı ihalelerini yapmak. Elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ait faturaların ödemesini yapmak. Satın alınan demirbaş ve diğer malzemelerin muhafaza edilmesi ve talep eden birimlere teslimini sağlamak. Demirbaş ve diğer malzemelerin yıl sonu sayım, düşüm ve dökümünü yapmak. Taşıt İşletme ile ilgili işlemleri yapmak. Sivil savunma hizmetlerini yürütmek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

9 İDARİ PERSONEL SAYILARI HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari Personel ve Hizmet Alım Cetveli İDARİ PERSONEL SAYILARI 2011 Başkan 1 Şube Müdür V. Bilgisayar İşletmeni 4 Memur Toplam 10 HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARI 2011 Güvenlik Personeli 90 Temizlik Personeli 73 Toplam 163 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği E-bütçe : Bütçe ve ödenek işlemleri. KİK-Ekap : İhale işlemleri. Sgb.net : Taşınır işlemleri. Kbs : Maaş ve SGK işlemleri. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

11 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Bölgesel olarak akademik, bilimsel ve sanayi alanında gelişme çerçevesinde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi gayret ve çabası içerisinde olan Üniversitemizin destek hizmetleri birimi olarak üzerimize düşen her türlü görevin yanında, makine teçhizat, mefruşat ve laboratuar malzemeleri ve hizmet alımları ile destek olmak. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

12 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Bütçe Uygulama Sonuçları ( ) YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE KULLANIM PERFORMANSIMIZ Yıllar Başlangıç Ödeneği Eklenen/Düşülen Yıl Sonu Ödeneği Harcama Harcama Oranı % 2007 92,44% Personel Giderleri 36.400 70.000 96,65% Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 7.600 9.600 17.200 16.946 98,50% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 89,17% Cari Transferler 100% Sermaye Giderleri 17.000 2008 93.400 99,44% 97.000 96,76% 25.000 12.000 37.000 32.345 87,42% 99,90% 38.000 99,67% 2009 97,22% 17.700 49,38% 22.000 9.000 31.000 19.602 63,23% 99,98% 2010 98,81% 99,26% 40.071 -9.500 30.571 30.242 98,92% 99,77% 97,09% İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

13 2011 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği Eklenen/ Düşülen (22.11.2011)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Uygulama Sonuçları (2011) 2011 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği Eklenen/ Düşülen ( ) Toplam Ödenek ( ) Harcama ( ) Harcama Oranı ( ) %68.74 Personel Giderleri %82.63 Sos. Güv. Prim Giderleri 38.000 35.316 %92.94 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %81.51 Cari Transferler %100 Sermaye Giderleri %15.98 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

14 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Performans Değerlendirme
İŞLEM ADI İtibari İle Yapılan İhale Sayısı 15 Sözleşmeye Bağlanan İhale Sayısı 9 Doğrudan Temin Alımlar 29 Diğer Alımlar (İstisna Kapsamında) 60 Cari Transferler (Memur Öğle Yemeği) 1 Personel Giderleri (Maaş-Giyim Yardımı) Yolluk Giderleri 4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

15 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Öneri ve Temenniler Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin satın alma işlemlerini yapan personele yönelik uygulama birliğinin sağlanabilmesi için en az yılda bir defa hizmet içi eğitim programı hazırlanarak, değişen ilgili mevzuat hakkında eğitim verilmesi. Yeni kurulan üniversitemizin hızla gelişmesiyle öğrenci, akademik ve idari personel ile kapalı alan sayısının artması nedeniyle taleplerin karşılanabilmesi için mal ve hizmet alımları tertiplerine konulan ödeneklerin artırılması. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

16 İlginize Teşekkürler…
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İlginize Teşekkürler… İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


"ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları