Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, Başkanlığımızın çalışmalarını kapsayan bilgilendirme sunumu bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanmıştır. Birimimizce hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Başkanlığımızın faaliyetlerine ilişkin verilerden de anlaşılacağı üzere, Üst Yöneticiden aldığımız harcama yetkimiz ile elimizde bulunan kaynaklarla Dairemizce Üniversitemize en etkin ve verimli hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Bilgilerinize arz ederim. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sunuş

3 Ömer ALKAN Daire Başkan V. SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU Adem KAFALI Murat AKYÜREK DOĞ.TEMİN BÜROSU Cemal KAYA Ozan ŞAHAN GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Şube Müdürü HİZMET ALIMLARI Ferdi SAĞIR YAZI İŞLERİ Aysel KELEPÇE MAAŞ-SGK İŞLEMLERİ Bekir KEKİL Şube Müdürü TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ Mehmet SARIÇİYAN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Teşkilat Şeması SİVİL SAVUNMA Ferdi SAĞIR TAŞIT İŞLETME SORUMLUSU Mehmet SARIÇİYAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayhan AYDIN Şube Müdür V.

4 ADI: Ayhan SOYADI : AYDIN ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : ŞUBE MÜDÜR V. TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1836 E-MAİL: aaydin@adiyaman.edu.tr İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdür V. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

5 ADI: Adem SOYADI : KAFALI ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1835 E-MAİL: akafali@adiyaman.edu.tr ADI: Cemal SOYADI : KAYA ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1834 E-MAİL: ckaya@adiyaman.edu.tr ADI: Mehmet SOYADI : SARIÇİYAN ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1838 E-MAİL: msariciyan@adiyaman.edu.tr ADI: Aysel SOYADI : KELEPÇE ÖĞR. DURUMU : LİSANS GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1834 E-MAİL: akelepce@adiyaman.edu.tr ADI: Ferdi SOYADI : SAĞIR ÖĞR. DURUMU : LİSE GÖREVİ : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1839 E-MAİL: fsagir@adiyaman.edu.tr ADI: Bekir SOYADI : KEKİL ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1839 E-MAİL: bkekil@adiyaman.ed.tr ADI: Ozan SOYADI : ŞAHAN ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1834 E-MAİL: osahan@adiyaman.edu.tr ADI: Murat SOYADI : AKYÜREK ÖĞR. DURUMU : ÖNLİSANS GÖREVİ : MEMUR TELEFON: 0 416 223 38 00 - 1835 E-MAİL: makyürek@adiyaman.edu.tr İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

6 Büro Sorumlusu - Görevlisi: Asıl Görevli : Yedek Görevli: Büro Sorumlusu - Görevlisi: Asıl Görevli : Yedek Görevli: Satınalma Şube Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Şube Müdür V. : Ayhan AYDIN Şube Müdür V. : Ayhan AYDIN İhaleler ve D.M.O. Alımları Sorumlusu Adem KAFALI Cemal KAYA İhaleler ve D.M.O. Alımları Görevlisi Murat AKYÜREK Ozan ŞAHAN Doğ.Temin, Lojman ve Aylık Ödemeler Sorumlusu Cemal KAYA Adem KAFALI Doğ.Temin, Lojman ve Aylık Ödemeler Görevlisi Ozan ŞAHAN Murat AKYÜREK Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Şube Müdürü : ………………. Şube Müdürü : ………………. Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Sorumlusu Aysel KELEPÇE Murat AKYÜREK Maaş / SGK / Yolluk İş ve İşlemleri Sorumlusu Bekir KEKİL Aysel KELEPÇE Hizmet Alımları (Güv.,Temizlik ve Servis) Sorumlusu Ferdi SAĞIR Murat AKYÜREK Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Şube Müdürü : ………………. Şube Müdürü : ………………. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mehmet SARIÇİYAN Bekir KEKİL Taşıt İşletme İş ve İşlemleri Sorumlusu Mehmet SARIÇİYAN Bekir KEKİL Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Uzman : ………………... Uzman : ………………... Sivil Savunma Sorumlusu Ferdi SAĞIR Murat AKYÜREK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Görev Dağılımları Çizelgesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

7 Başkanlığımız; yürürlükteki mevzuat hükümlerince belirlenen iş ve işlemleri yapmakla yetkilidir. Başkanlığımız; yürürlükteki mevzuat hükümlerince belirlenen iş ve işlemleri yapmakla yetkilidir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumludur. Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumludur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Yetki, Görev ve Sorumluluklar

8 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak satınalma ile ilgili işlemleri yapmak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak satınalma ile ilgili işlemleri yapmak. Güvenlik, Temizlik ve Servis hizmet alımı ihalelerini yapmak. Güvenlik, Temizlik ve Servis hizmet alımı ihalelerini yapmak. Elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ait faturaların ödemesini yapmak. Elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ait faturaların ödemesini yapmak. Satın alınan demirbaş ve diğer malzemelerin muhafaza edilmesi ve talep eden birimlere teslimini sağlamak. Satın alınan demirbaş ve diğer malzemelerin muhafaza edilmesi ve talep eden birimlere teslimini sağlamak. Demirbaş ve diğer malzemelerin yıl sonu sayım, düşüm ve dökümünü yapmak. Demirbaş ve diğer malzemelerin yıl sonu sayım, düşüm ve dökümünü yapmak. Taşıt İşletme ile ilgili işlemleri yapmak. Taşıt İşletme ile ilgili işlemleri yapmak. Sivil savunma hizmetlerini yürütmek. Sivil savunma hizmetlerini yürütmek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sunulan Hizmetler

9 2011 Başkan1 Şube Müdür V. 1 Bilgisayar İşletmeni 4 Memur4 Toplam10 İDARİ PERSONEL SAYILARI HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONEL SAYILARI 2011 Güvenlik Personeli 90 Temizlik Personeli 73 Toplam163 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari Personel ve Hizmet Alım Cetveli İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği E-bütçe: Bütçe ve ödenek işlemleri. E-bütçe: Bütçe ve ödenek işlemleri. KİK-Ekap: İhale işlemleri. KİK-Ekap: İhale işlemleri. Sgb.net: Taşınır işlemleri. Sgb.net: Taşınır işlemleri. Kbs: Maaş ve SGK işlemleri. Kbs: Maaş ve SGK işlemleri. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

11 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçlar Bölgesel olarak akademik, bilimsel ve sanayi alanında gelişme çerçevesinde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi gayret ve çabası içerisinde olan Üniversitemizin destek hizmetleri birimi olarak üzerimize düşen her türlü görevin yanında, makine teçhizat, mefruşat ve laboratuar malzemeleri ve hizmet alımları ile destek olmak. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Amaç ve Hedefler

12 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE KULLANIM PERFORMANSIMIZ YıllarBaşlangıç ÖdeneğiEklenen/DüşülenYıl Sonu ÖdeneğiHarcamaHarcama Oranı % 20071.481.600-41.0001.440.6001.331.71892,44% Personel Giderleri36.40070.000106.400102.83396,65% Sosyal Güvenlik Prim Giderleri7.6009.60017.20016.94698,50% Mal ve Hizmet Alım Giderleri1.019.600-137.600882.000786.46889,17% Cari Transferler150.0000 100% Sermaye Giderleri268.00017.000285.000275.47196,65% 20082.976.60093.4003.070.0003.052.74399,44% Personel Giderleri123.00097.000220.000212.88096,76% Sosyal Güvenlik Prim Giderleri25.00012.00037.00032.34587,42% Mal ve Hizmet Alım Giderleri1.473.600-53.6001.420.0001.418.57699,90% Cari Transferler157.0000 100% Sermaye Giderleri1.198.00038.0001.236.0001.231.94299,67% 20095.134.000442.3365.576.3365.421.39097,22% Personel Giderleri265.00017.700282.700139.61549,38% Sosyal Güvenlik Prim Giderleri22.0009.00031.00019.60263,23% Mal ve Hizmet Alım Giderleri2.178.000415.6362.593.6362.593.18299,98% Cari Transferler369.0000 100% Sermaye Giderleri2.300.0000 2.299.991100% 20104.240.834702.5164.943.3504.884.36298,81% Personel Giderleri176.691-30.000146.691145.60299,26% Sosyal Güvenlik Prim Giderleri40.071-9.50030.57130.24298,92% Mal ve Hizmet Alım Giderleri1.997.072632.0162.629.0882.623.03399,77% Cari Transferler369.0000 100% Sermaye Giderleri1.658.000110.0001.768.0001.716.48597,09% İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Uygulama Sonuçları (2007-2010)

13 2011 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği Eklenen/ Düşülen (22.11.2011) Toplam Ödenek (22.11.2011) Harcama (22.11.2011) Harcama Oranı (22.11.2011) 5.727.500226.0005.953.5004.092.161%68.74 Personel Giderleri 225.0000 185.924%82.63 Sos. Güv. Prim Giderleri 38.0000 35.316%92.94 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.347.500699.0004.046.5003.298.116%81.51 Cari Transferler369.0000 %100 Sermaye Giderleri 1.748.000-473.0001.275.000203.805%15.98 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Uygulama Sonuçları (2011)

14 İŞLEM ADI22.11.2011 İtibari İle Yapılan İhale Sayısı15 Sözleşmeye Bağlanan İhale Sayısı9 Doğrudan Temin Alımlar29 Diğer Alımlar (İstisna Kapsamında)60 Cari Transferler (Memur Öğle Yemeği)1 Personel Giderleri (Maaş-Giyim Yardımı)15 Yolluk Giderleri4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Performans Değerlendirme

15 Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin satın alma işlemlerini yapan personele yönelik uygulama birliğinin sağlanabilmesi için en az yılda bir defa hizmet içi eğitim programı hazırlanarak, değişen ilgili mevzuat hakkında eğitim verilmesi. Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin satın alma işlemlerini yapan personele yönelik uygulama birliğinin sağlanabilmesi için en az yılda bir defa hizmet içi eğitim programı hazırlanarak, değişen ilgili mevzuat hakkında eğitim verilmesi. Yeni kurulan üniversitemizin hızla gelişmesiyle öğrenci, akademik ve idari personel ile kapalı alan sayısının artması nedeniyle taleplerin karşılanabilmesi için mal ve hizmet alımları tertiplerine konulan ödeneklerin artırılması. Yeni kurulan üniversitemizin hızla gelişmesiyle öğrenci, akademik ve idari personel ile kapalı alan sayısının artması nedeniyle taleplerin karşılanabilmesi için mal ve hizmet alımları tertiplerine konulan ödeneklerin artırılması. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Öneri ve Temenniler

16 İlginize Teşekkürler… İlginize Teşekkürler… İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI


"İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları