Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİTELER HİZMET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİTELER HİZMET."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİTELER HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Baha Bülent ANDİÇ KOBİ Uzmanı baha.andic@kosgeb.gov.tr Aralık 2014

2 2  KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.  1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında; İmalat Sanayi KOBİ’lerinin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak DESTEK POLİTİKA Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide entegrasyonu, ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI

3 3 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOSGEB Desteklerine Erişim : http://www.kosgeb.gov.tr DESTEKLER KOBİ Bilgi Dokümanı + KOBİ Beyannamesi

4 4 Ankara’da faaliyet gösteren KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri KOSGEB HİZMET ve DESTEKLERİ ADRESTELEFON KOSGEB Siteler Hizmet Merkezi Müdürlüğü Merkez Müdürü: Hacı Murat ELYÜREK Demirciler Sitesi 1. Cadde No:88/1 Siteler Altındağ Ankara 312 351 5137 KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü Merkez Müdürü: Mehmet TEZYETİŞ Cevat Dündar Cad. No:156 P.K:06370 OSTİM Yenimahalle Ankara 312 592 8400 KOSGEB Sincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü Merkez Müdürü: Tarık FERİZOĞLU 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi No:203 06935 Sincan / ANKARA 312 589 1000

5 5 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ www.kosgeb.gov.tr

6 6 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

7 7 GENEL DESTEK PROGRAMI

8 88 Program ile; Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. GENEL DESTEK PROGRAMI

9 9 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 13Bağımsız Denetim Desteği10.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI

10 10 1. YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ İşletmelerin, KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir. Boş alan kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 m²’dir. Destek üst limiti;  Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 TL,  Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 TL Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 m²’ye kadar artırılabilir. Destek üst limiti : 30.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

11 11 2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;  Konaklama giderlerini,  Ulaşım giderleri ile  Program ile ilgili diğer giderleri kapsar. Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL’dir. GENEL DESTEK PROGRAMI

12 12 2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;  Meslek Kuruluşları ile toplantı  İşletmeler ile ikili görüşmeler  Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler  Yurt Dışı Fuar Ziyareti Destek Üst Limiti : 10.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

13 13 3. TANITIM DESTEĞİ İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. Destek unsurları;  Broşür, ürün kataloğu giderlerini,  Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,  Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar. Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez. Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Destek Üst Limiti : 15.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

14 14 4. EŞLEŞTİRME DESTEĞİ İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;  Danışmanlık  Organizasyonel  Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Destek Üst Limiti : 15.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

15 15 5. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Destek Üst Limiti : 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

16 16 6. DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Destek kapsamında; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 TL’yi geçemez. Destek Üst Limiti : 15.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

17 17 7. EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti verme görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile TÜRKAK tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır. GENEL DESTEK PROGRAMI

18 18 7. EĞİTİM DESTEĞİ Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 (bin) TL’yi aşamaz. Program süresince her bir konu başlığı altında alınacak eğitim hizmetlerine verilen toplam destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez. İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, KOSGEB tarafından ayrıca eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olanlarda KOSGEB Veri Tabanına kayıt olma şartı aranmaz. Destek oranı % 100 dür. Destek Üst Limiti : 10.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

19 19 Enerji Verimliliği Kanunu, 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun da “Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin, enerji verimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin, KOSGEB tarafından desteklenmesi hedeflenmiştir. 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ GENEL DESTEK PROGRAMI

20 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı arasında işbirliği protokolü ve eki eylem planı 9 Haziran 2008 tarihinde imzalanmıştır. Protokol eki Eylem Planı çerçevesinde Sanayide Enerji Verimliği ile ilgili KOBİ’lerin desteklenmesi çalışmaları başlatılmıştır. KOSGEB tarafından hazırlanan Destekler”; 18 Ekim 2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. GENEL DESTEK PROGRAMI 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

21 21 İşletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları; Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda desteklenir. İşletmelerin bu destekten yararlanabilmesi için; son üç yıllık (içinde bulunulan yıl hariç) toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının en az 200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması şarttır. 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ GENEL DESTEK PROGRAMI

22 22 a) Ön Enerji Etütleri İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ön enerji etütleri hizmet bedeli için; Üst limit 2.000 (İki Bin) TL olmak üzere, TEP aralıklarına göre belirlenmiş destek üst limitlerini aşmamak kaydıyla, I. ve II. Bölgeler için % 50, III. ve IV. Bölgeler için % 60 oranında destek sağlanır. GENEL DESTEK PROGRAMI 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

23 23 b) Detaylı Enerji Etütleri İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri hizmet bedeli için, Üst limit 20.000 (Yirmi Bin) TL olmak üzere, TEP aralıklarına göre belirlenmiş destek üst limitlerini aşmamak kaydıyla, I. ve II. Bölgeler için % 50, III. ve IV. Bölgeler için % 60 oranında destek sağlanır. GENEL DESTEK PROGRAMI 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

24 24 c) Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alacakları danışmanlık hizmet bedelleri için; VAP’ın uygulama raporunun, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından onaylanmasını müteakip, Üst limit 5.000 (Beş Bin) TL olmak üzere, TEP aralıklarına göre belirlenmiş destek üst limitlerini aşmamak kaydıyla, I. ve II. Bölgeler için % 50, III. ve IV. Bölgeler için % 60 oranında destek sağlanır. GENEL DESTEK PROGRAMI 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

25 25 d) Enerji Yöneticisi Eğitimleri İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. Üst limit 3.000 (Beş Bin) TL olmak üzere, I. ve II. Bölgeler için % 50, III. ve IV. Bölgeler için % 60 oranında destek sağlanır. GENEL DESTEK PROGRAMI 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

26 26 İşletmeler tarafından, enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden (EVD) alınamaz. 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ GENEL DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti Toplamı 30.000 TL dır.

27 27 9. TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Destek Üst Limiti : 15.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

28 28 10. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ İşletmelerin;  Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,  Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir. Destek Üst Limiti : 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

29 29 11. BELGELENDİRME DESTEĞİ İşletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz. Destek Üst Limiti : 10.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

30 30 12. TEST-ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Destek Üst Limiti : 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

31 31 13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. Destek Üst Limiti : 10.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI

32 32 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

33 33 Program ile; KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

34 34 Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

35 35 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programına en az 5 işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir. Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

36 36 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin; Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

37 37 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

38 38 GERİ ÖDEME Geri Ödemeli Destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

39 39 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

40 40 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

41 41 Program ile; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

42 42 Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı iki alt programdan oluşmaktadır. KOBİ’lerin ve girişimcilerin ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerinin desteklenmesi için Ar-Ge İnovasyon Programı, Ar-ge ve İnovasyon projelerinin ticarileştirilmesi faaliyetlerini içeren projeler için Endüstriyel Uygulama Programı geliştirilmiştir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

43 43 Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi 12-24 ay Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi 18 ay AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

44 44 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.000 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

45 45 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

46 46 GERİ ÖDEME Geri Ödemeli Destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

47 47 A - Ar-Ge ve İnovasyon Yenilik Programı 1. İşlik Tahsisi veya Kira Desteği Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz. TEKMER’de işlik tahsis edilememesi halinde, girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmelere, proje süresince aylık azami 500 TL geri ödemesiz kira desteği verilir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

48 48 2. Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye Geri Ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, Geri Ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

49 49 3. Personel Gideri Desteği Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. 4. Proje Geliştirme Desteği İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

50 50 5.Başlangıç sermayesi desteği Bu destekten sadece 5746 sayılı Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin şirket kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır. Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

51 51 B.Endüstriyel Uygulama Programı 1 Kira Desteği İşletmeye, proje süresince aylık üst limiti 2.000 TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır. 2.Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye Geri Ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, Geri Ödemeli olarak da üst limit 200.000TL destek sağlanır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

52 52 3. Personel Gideri Desteği Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisans mezunlarına 1.000 TL, lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

53 53 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

54 54 Program ile; Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

55 55 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği İş Planı Ödülü Olmak üzere Girişimcilik Destek Programı 4 alt bölümden oluşmaktadır. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

56 56 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 70 saatlik eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

57 57 Yeni Girişimci Desteği Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ile İŞGEM girişimcileri faydalanabilmektedirler. DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 15.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli 70.000 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

58 58 GERİ ÖDEME Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 (yirmidört) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

59 59 İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

60 60 DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

61 61 İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenir. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

62 62 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

63 63 PROGRAMIN AMACI Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

64 64 PROGRAMIN KAPSAMI Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, Bağımsız denetim hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

65 65 PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI ve ÜST LİMİTİ Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL’dir. Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.00075 Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

66 66 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

67 67 Program ile, KOBİ’lerde proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

68 68 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Kapasite artırıcı, Maliyet düşürücü, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

69 69 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

70 70 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine KOSGEB değerlendirme Kurulu karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

71 71 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

72 72 Program ile; Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

73 73 KOSGEB’in belirleyeceği tematik alanlarda KOBİ’lerin ve Meslek Kuruluşlarının hazırlayacakları projeleri desteklemeye yönelik Çağrı Esaslı Tematik Program, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’ler ve girişimciler için hazırlayacağı projeleri desteklenmeye yönelik Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı, olmak üzere Tematik Proje Destek Programı 2 alt programdan oluşmaktadır. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

74 74 ÖRNEK TEMATİK ALANLAR KOBİ’lerin borsaya açılmaları, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu, Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, Bölgesel turizm geliştirme, Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, Atıkların geri dönüşümü, Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi, TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Turizm, çevre ve kümelenme konularında alan belirleme çalışmaları kurum içinde başlatılmıştır.

75 75 Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi -3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. bölgede % 60 Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

76 76 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10). TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

77 77 Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine- teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş giderler desteklenmez. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

78 78 TEŞEKKÜR E D E R İ M. baha.andic@kosgeb.gov.tr BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİTELER HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ


"KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı SİTELER HİZMET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları