Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08.04.2017 T.B.M.M. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile Internet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08.04.2017 T.B.M.M. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile Internet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde."— Sunum transkripti:

1 T.B.M.M. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile Internet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na Arz. Nihat OKTAY Genel Müdür Yardımcısı TÜRKSAT A.Ş 1

2 Sunum İçeriği TÜRKSAT’ın Kuruluşu ve Tarihçesi
TÜRKSAT Uydu, Kablo TV ve Coğrafi Bilgi Hizmetleri TÜRKSAT Bilişim Hizmetleri Neden e-Devlet ve Bilgi Toplumu? e-Devlet Kapısı Hakkında Bilgi AB e-Devlet Uygulamaları Karşılaştırmaları Bilişim Projelerimiz

3 Kuruluş 5189 sayılı Kanun ile 22 Temmuz 2004 tarihinde özel hukuk hükümlerine tabi ve ticaret kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermek üzere Anonim Şirket ve sermayesinin tamamı hazineye ait olarak kurulmuştur. 21 Nisan 2005 tarih ve 5335 sayılı Kanun ile Kablo TV hizmetleri ve altyapısı da Türksat A.Ş.’ye devredilmiştir. Türkiye’de e-Devlet hizmetleri altyapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görevi Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonu ile 2006 yılında Türksat A.Ş.’ye verilmiştir. 5809 sayılı kanun ile TÜRKSAT A.Ş.’ye e-Devlet ve bilişim hizmetleri görevi verilmiştir.

4 Hizmetlerin Yıllara Göre Gelişimi
Hizmetlere Bilişim Eklendi. E-Devlet Kapısı Projesi Başladı E-Devlet Kapısı Projesi Tamamlandı LRIT Uygulamaya Geçirildi Kuruluş 2004 2005 2006 2008 2009 Hizmetlere Kablo TV Eklendi. TUCBS Projesi Türksat 3A Fırlatıldı Sayısal Kablo Hizmetleri

5 Türksat Uydu Hizmetleri
TV/ Radyo Yayınları Acil Durum Haberleşmesi Uplink ve Teleport Hizmetleri Geniş Bant İnternet Erişimi VoIP Uygulamaları VSAT Uygulamaları

6 Türksat Kablo TV Hizmetleri
Fiber Optik Kablo Ağı 3 Milyon Haneye Erişim Docsis 3.0 Standardı (140 Mbps) Dijital Kablo TV (Teledünya) 2,4 milyon abone

7 Türksat Coğrafi Bilgi (CBS) Hizmetleri
GIS Veri ve Servisleri Uydu Görüntüleri Satışı Entegre GIS Projeleri Yazılım Geliştirme Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri Platform Bağımsızlık Profesyonel Çözümler Anahtar Teslim Projeler

8 Türksat Bilişim Hizmetleri
E-Devlet Projeleri Entegre Bilişim Projeleri Yazılım Geliştirme Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri Altyapı Geliştirme ve İşletme Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri Kimlik Yönetimi Çözümleri E-Ödeme Çözümleri

9 Türksat Bilişim Hizmetleri
ALTYAPI DÖNÜŞÜM SUNUM Kamu Güvenli Ağı Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu e-Devlet Kapısı Ortak Çağrı Merkezi Standardizasyon e-Kurum Dönüşüm Danışmanlığı

10 E-devlet ve e-devlet kapISI
E-Devlet Hizmeti Nedir ? E-Devlet Kapısı Nedir? E-Devlet Hizmetlerinin ortak ve tek bir yerden kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu bir platformdur. E-Devlet Kapısı, kamu kurumlarının daha fazla e-Devlet hizmeti uygulamasını geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. e-Devlet Kapısı’nın arkasının kamu kurumlarınca e-Devlet hizmetleri ile doldurulması çok önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak; İş süreçlerini hızlandırmak Etkinliği arttırmak Harcamalarda tasarruf sağlamak Vatandaş memnuniyeti sağlamak amacı ile elektronik ortama geçirmiş oldukları her bir uygulama e-Devlet uygulamasıdır.

11 Ülkenin bilgi toplumuna dönüşümünün temel faktörü e-Devlet’tir.
Neden e-Devlet ve Bilgi Toplumu? Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, Vatandaşın her düzeyde yönetime katılımı, Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin önlenmesi, Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamalarının kolaylaştırılması, Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması Devletin daha şeffaf bir yapıya kavuşması Ülkenin bilgi toplumuna dönüşümünün temel faktörü e-Devlet’tir.

12 e-Dönüşüm Türkiye

13 E-Dönüşüm Türkİye ÇalIşmalarI
Türkiye’de e-dönüşüm ihtiyacı 1980’li yıllar ile birlikte gündeme gelmiş ve zaman içerisinde vazgeçilemez bir ihtiyaç olmuştur. 1990 ve 2000 yıllarda dünyada yaşanan bilgi ve teknoloji eksenli büyük dönüşüm, Türkiye’yi de çok yoğun biçimde etkilemiştir. 1993 yılında Dünya Bankasının desteği ile geliştirilen “Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon” projesi, e-Dönüşüm Türkiye sürecinin ilklerindendir. 1997 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulması konusunda atmış olduğu kritik adımlar; Ulusal Enformasyon Altyapısı ana planının (TUENA) hazırlanması, Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezinin (ULAKBİM) kurulması, Elektronik Ticaret ağının kurulması.

14 E-Dönüşüm Türkİye ÇalIşmalarI
1998 yılında Başbakanlık genelgesiyle oluşturulan “Kamu Net Teknik Kurulu” e-Dönüşüm Türkiye çalışmaları doğrultusunda e-Devlete geçiş süreci ve vizyonunun oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Mart 2000 de AB ülkelerinin “e-Avrupa Eylem Planı’nı” hazırlanması ve kabul etmesi ile birlikte Türkiye’de bu plandan önemli ölçüde etkilenmiştir. 2001’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği liderler zirvesinde, Türkiye’nin “e-Avrupa Projesine” imza atması, “e-Dönüşüm Türkiye” adı verilen bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlaması anlamına gelmektedir. e-Dönüşüm Türkiye ; Projenin öncelikli hedefi, internet kullanımının artırılması Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bir e-DEVLET PORTALI’nın oluşturulması,

15 E-Dönüşüm Türkİye ÇalIşmalarI
3 Ocak 2003 tarihinde e-Dönüsüm Türkiye Projesinin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT görevlendirilmiştir. 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. 2003 yılı Mart ayında, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin koordinasyonu amacıyla, DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur. 2003/12 Sayılı Basbakanlık Genelgesi'nde, e-Dönüsüm Türkiye Projesi'nin baslıca hedefinin, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunmak; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit is süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturmak olduğu belirtilmiştir.

16 E-Dönüşüm Türkİye ÇalIşmalarI
4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi'yle e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur. e-Dönüşüm Türkiye icra Kurulu oluşturulmuş, Kurul'un sekreterya hizmetleri DPT tarafından yürütülmektedir. yıllarında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ( ) hazırlanmıştır. 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturulmuştur. 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde görev alması öngörülen baslıca kurumsal yapılar, “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu”, “Dönüşüm Liderleri Kurulu” ve “e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu” olmuştur.

17 Dünyada e-Devlet ve e-Dönüşüm

18 AMERİKA’DA E-DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
1998 yılında başlayan e-Dönüşüm çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır. Gerek eyalet bazında gerekse ulusal anlamda hizmet sunumu ve veri paylaşımı platformları olgunluk düzeyinin üst seviyelerindedir. İnternet kullanıcılarının %60’ı e-Devlet hizmetlerini ortak bir platformdan kullanmaktadır.

19 AVRUPA’DA E-DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
2005 yılında yayımlanan teknoloji stratejileri ve devlet dönüşüm programı ile İngiltere’deki e-Devlet çalışmalarının çerçevesi çizilmiştir. Dönüşümün gerçekleşmesi ile birlikte vatandaşlar ve iş dünyası için iki ayrı portal hayata geçirilmiştir. İnternet kullanıcılarının %60’ı e-Devlet hizmetlerini ortak bir platformdan kullanmaktadır.

20 UZAKDOĞUDA’DA E-DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
2001 yılında başlayan dönüşüm çalışmaları Güney Kore e-Devlet’inin merkezi bir sistemde kamu sistemlerinin birleştiği bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Hizmetler ortak ve merkezi bir yerden sunulmaktadır. İnternet kullanıcılarının %60’ı e-Devlet hizmetlerini ortak bir platformdan kullanmaktadır.

21 KARŞILAŞTIRMA Güney Kore ve İngiltere’de Kamu Kurum ve Kuruluşları e-Dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak hizmetleri tek bir noktadan sunma safhasına geçmişlerdir. Her iki ülke 2012 yılında ülkemizdeki e-Devlet Kapısı yapısında tek bir platformdan e-Devlet hizmetlerini sunma çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de e-Dönüşüm çalışmaları ve bunların e-Devlet Kapısı’ndan ortak platformda sunumu ise 18 Aralık 2008 tarihinden beri eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

22 e-Devlet Kapısı

23 E-DEVLET KAPISI “e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan büyük bir internet sitesidir. “ “Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.” Kurumsal hizmetlerin güvenli ve kolay biçimde geliştirilmesi için altyapı Vatandaş Odaklılık Hizmet iş akışlarının keşfi ve iyileştirilmesi Kurumlar için İçerik Yönetim Sistemi Entegrasyon standartlarının ve altyapının sağlanması

24 Bakanlar Kurulu Kararı
E-DEVLET KAPISI Bakanlar Kurulu Kararı Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, Ulaştırma Bakanlığınca bu Karar çerçevesinde talep edilecek her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamak ve Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.'nin işin yürütülmesine dair önerilerine uymakla yükümlüdür.

25 Başbakanlık Genelgesi
E-DEVLET KAPISI Başbakanlık Genelgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

26 Ulaştırma Bakanlığı Protokolü
E-DEVLET KAPISI Ulaştırma Bakanlığı Protokolü Ulaştırma Bakanlığı ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında tarihinde imzalanmış “E-Devlet Kapısı Projesi Usul Esaslara İlişkin Protokol” hükümleri uyarınca Türksat A.Ş. e-Devlet kapısı uygulaması çerçevesinde, gerçek, özel ve kamu tüzel kişileri ile gerekli her türlü, protokol ve sözleşmeleri Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yapmaya yetkilidir.

27 E-DEVLET KAPISI İŞLEYİŞİ
e-Devlet Kapısı Bakanlıklar Kurum ve Kuruluşlar Bankalar Hastaneler Belediyeler Vatandaşlar

28 18 Aralık 2008 E-Devlet Kapısı Açılışı ve Kilometre Taşları

29 2008 2009 2010 2011 E-DEVLET KAPISI 22 Hizmet 6.990 Kullanıcı
1. Ulaştırma Bakanlığı : Ticari Araç Sorgulama 2. Adalet Bakanlığı : Dava Dosyası Sorgulama 3. Başbakanlık : Bimer Başvurusu 4. Başbakanlık : Bimer Başvuru Sonuçları 5. İçişleri Bakanlığı : Evrak Takip 6. İşkur : Kriterlere Göre İş Sorgulama ve Başvurusu 7. İşkur : Meslek Kursu Sorgulama 8. İşkur : Profile Göre Açık İş Sorgulama ve Başvurusu 9. İşkur : Türk Meslek Sözlüğü 10.İşkur : İşkur'a Olan Borcu Sorgulama 11. İşkur : İş Başvuru Sonucu Sorgulama 12. İşkur : İşsizlik Ödeneği Başvurusu 13. İşkur : İşsizlik Ödeneği Ödemesi 14. Milli Eğitim Bak. : Sınav Sonuç Sorgulama 15. Milli Eğitim Bak. : Sınav Yeri Sorgulama 16. PTT : Kayıtlı Gönderi Takip 17. Maliye Bakanlığı : e-Bordro 18. Sivil Havacılık G.M. : Uçuş Mürettebatı Mür. 19. SGK : 4A Hizmet Dökümü 20. Gelir İdaresi Baş.: Vergi Levhası Sorgulama 21. TCDD : Online Bilet / Rezervasyon 22. Sanayi ve Ticaret Bak. : Tüketici Şikayetleri

30 Mayıs 2012 İtibariyle 311 Adet Hizmet 39 Kurum İle Entegrasyon ’i Aşan Kullanıcı

31 E-DEVLET KAPISININ İŞLETİMİ
Şifre Basımı ve PTT Üzerinden Dağıtımı Operasyonları E-Devlet Kapısı ve Sunulan e-Devlet Hizmetlerinin 7/24 İzlenmesi ve Kesintilere Müdahale Kamu Kurumlarının e-Devlet Hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’na Entegrasyonu Kurumlarla Güvenli Ağ Altyapısıyla Veri Paylaşımı Çağrı Merkezi (ALO160)

32 HİZMET ENTEGRASYON e-Devlet Kapısı, kamu bilgi bankası işlevinin yanısıra, vatandaşların Internet üzerinden sunulan kamu hizmetlerine tek noktadan ve güvenle erişip faydalanabilmesi amacıyla kurulmuştur. Hizmet entegrasyonu tamamlanan kurumların hizmetleri, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sunulabilmekte, vatandaşlar Şifre, e-İmza ya da Mobil İmza ile sisteme giriş yaparak sadece kendisine ait bilgilere erişebilmekte ve güvenle işlem yapabilmektedir.

33 E-Devlet Kapısı’na Giriş

34 Kimlik Doğrulama Yöntemleri E-Devlet Şifresi Mobil İmza
Kimlik Doğrulama ile Kurum ve Kuruluşlar, e-Devlet Kapısına entegre olduklarında, e-Devlet Kapısında profili olan tüm kullanıcılar için temel kullanıcı ve iletişim bilgilerine ulaşabilmektedirler. Böylece, kullanıcıların her bir kurum için ayrı ayrı kayıt alması ve kullanıcı adı ile şifre saklaması gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Kimlik Doğrulama Yöntemleri E-Devlet Şifresi Mobil İmza Elektronik İmza T.C. Kimlik Kartı

35 SUNUM KANALLARI - PORTAL

36 SUNUM KANALLARI - MOBİL
Android işletim sistemli cihazlardan 18 adet e-Devlet hizmeti sunulmaktadır.

37 E-DEVLET ŞİFRESİ e-Devlet şifresini içeren zarf, PTT Şubelerinden ve yurtdışındaki konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimlik ibraz edilerek temin edilir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır.

38 MOBİL İMZA Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

39 ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

40 T.C. KİMLİK KARTI T.C Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak nüfus cüzdanın yerine geçerek, vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır. T.C Kimlik Kartı, yapılan pilot uygulama kapsamında, Bolu ilinde ikamet eden vatandaşlarımıza verilmektedir.

41 SIK KULLANILAN HİZMETLER
Adalet Bakanlığı - Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu - 4A Hizmet Dökümü Emniyet Genel Müdürlüğü - Araç Sorgulama Devlet Meteoroloji İşleri - Günlük Hava Tahmini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Tapu Bilgileri Sorgulama Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı - Öğrenci Bilgi Sistemi

42 E-DEVLET KAPISI KULLANIMI
Aylık Ortalama Sisteme Giriş Sayısı : Aylık Ortalama Hizmet Kullanım Sayısı : Mesai Saatleri İçerisinde Hizmet Ortalama Alan Anlık (1 saniyede) Kullanıcı Sayısı : 6.000 E-Devlet Kapısı Kullanıcılarından; Şifre Alıp KİŞİ ORAN % Hiç Giriş Yapmayan 1 Kez Giriş Yapan 2 Kez Giriş Yapan 3 Kez Giriş Yapan 4 Kez Giriş Yapan 5 Kez ve Üzeri Giriş Yapan Toplam Kullanıcı Adedi

43 E-DEVLET KAPISI’NIN FAYDALARI
Standardizasyon Vatandaşın her hizmette “Tek Devlet” ile karşılanması. Kamu kurumlarının birbirleri arasında veri iletişiminin ve devlet hizmetlerinin vatandaşa sunumunun standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Kamu Hizmet Entegrasyonu Kamu kurumlarının birbirleri ile veri alış-verişinin merkezi kaynak kullanımı ve çevrim kolaylığına kavuşması. Vatandaş Odaklı Hizmet Tek bir noktada, TC Kimlik numarası ve şifresi ile bütün işlemlerin yapılabileceği bir e-Devlet yapısı ve tek noktadan kimlik doğrulaması aracılığı ile Kişisel Bilgilerin Korunması

44 E-DEVLET KAPISI’NIN FAYDALARI
Tasarruf Devlet hizmetlerine elektronik ortamda erişim konusunda yaygınlaştırma çalışmalarının merkezi olarak yapılması, ortak iletişim altyapısı ile kamuda kaynak tasarrufu. Güvenlik Bağlı kurumlar arası veri iletişiminin, vatandaş ile devlet arası bağlantının, ödemelerin kapı mimarisi ile güvenli bir şekilde yapılması.

45 E-DEVLET KAPISI’NIN FAYDALARI
Vatandaşlara ve İşletmelere Faydaları Bürokrasinin Azaltılması Vatandaşı Devlet Kapısına Değil, Devleti Vatandaşın Ayağına Gitmesi Daha Hızlı, Düşük Maliyetli ve 24 Saat Hizmet Şeffaflığın Sağlanması ve Hizmette Eşitlik Kamuya Faydaları Kurumlar Arası İletişimde Hız ve Zaman Kazanılması Doğru, Tutarlı ve Güncel Bilgiler Sunulması Bilgi Paylaşımı ve Katılımcılığı Artırarak Kararların Hızlı, Tarafsız ve Doğru Alınması Mükerrer Yatırımların Önlenmesi Kamu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlanması

46 E-DEVLET KAPISI’NIN HEDEFİ
Güvenli bir alt yapı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet Kapısına entegre olması Kesintisiz ve kaliteli hizmet sunumu ile kullanıcı memnuniyetinin en üst düzeye taşınması

47 AB 2007-2011 Karşılaştırma Analizi
AB 2007 raporu: 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortamda sunumunda, AB 27+ ortalaması yüzde 58 iken, Türkiye için bu oran yüzde 55'dir Bu hizmetlerin elektronik ortamda sunumunda ulaşılan olgunluk seviyesi, AB 27+ için yüzde 75 iken, Türkiye'de yüzde 68’dir İş dünyasına sunulan hizmetlerin olgunluk seviyesi açısından ise Türkiye yüzde 86 ile AB 27+ ortalamasının (yüzde 84) üzerindedir AB 2011 Raporu: Türkiye, 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortama taşınmasında yüzde 89 ile yüzde 82 olan AB27+ ortalamasının üzerinde bir değer elde etmiştir Hizmetlerin olgunluk seviyesinde ülkemiz yüzde 91 ile yüzde 90 olan AB27+ ortalamasının üzerinde bir seviyeyi yakalamıştır

48 AB 2007-2011 Karşılaştırma Analizi
Bu Hizmetlerin Sunulmasındaki Olgunluk ve Gelişmişlik Seviyesi: 20 Temel Kamu Hizmetinin Elektronik Ortamda Sunulması: Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi’nin Avrupa Komisyonu için hazırladığı 9. Benchmarking Measurement Raporu

49 E-Devlet Hizmetlerinden Bilişim Hizmetlerine Doğru Gelişim

50 E-DEVLET HİZMETLERİNDEN BİLİŞİM HİZMETLERİNE DOĞRU GELİŞİM
Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından E-DEVLET hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin yüksek seviyelere taşınabilmesi için bu faaliyetler sırasında TÜRKSAT tarafından iyileştirilmesi gerekli olan hususlar belirlenmiştir: Kurumlarda gerekli bilişim teknolojileri projelendirmelerinin e-devlet ve kurum stratejilerine uygun yürütülmesi Kurum bilişim altyapısının geliştirilmesi Eğitimler sağlanarak çalışan yetkinliğinin yukarı seviyelere taşınması Uzun vadeli teknoloji yol haritalarının oluşturulması Bu amaçla TÜRKSAT bilişim sektörü ile birlikte çalışma fırsatı bulmuş; fakat yukarıdaki ihtiyaçlara çözüm getirirken sektördeki başka temel sorunlar ile karşılaşılmıştır.

51 E-DEVLET HİZMETLERİNDEN BİLİŞİM HİZMETLERİNE DOĞRU GELİŞİM
Nitelikli ve gelişmiş bilişim hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılması Temel e-devlet hizmetleri Bilişim sektörü ile yapılan çalışmalar 2008 2009 2011 2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilişim altyapı sorunlarının tespiti Uluslar arası standart ve süreçlerin incelenmesi Sektör sorunları nedeniyle karşılaşılan problemler

52 TÜRKSAT’ın BİLİŞİM’e BAKIŞI
Güvenilir hizmet sunmak Uzun vadeli çözümler ve kazanımlara odaklanılması Hizmet sürekliliğinin sağlanması Kaliteli ve uzun vadeli iş birlikteliklerine önem verilmesi Çalışanlara bilgi ve yetkinlik kazandırılması yönünde yatırımların yapılması Bilişim Teknolojileri çözümlerinin geliştirilmesinde tüketen yerine üreten stratejilerin ağırlık kazanması

53 Etkin Standart ve Süreçler Teknoloji üretme kabiliyeti
TÜRKSAT’ın BİLİŞİM’e BAKIŞI Bilişim Teknolojileri yetkinliğinin kazanımı için gerekli olan üç temel husus: Yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi Bilişim süreçlerin dünyada kabul görmüş standartlara uygun yürütülmesi Teknoloji üretme kabiliyetinin kazanımı Yetkin İnsan Kaynağı Etkin Standart ve Süreçler Teknoloji üretme kabiliyeti

54 ULUSLAR ARASI ÖRNEKLER
İngiltere: ITIL (BT Hizmet Yönetimi Standardı) PRINCE2 (Proje Yönetimi Standardı) Çin CNIS – Yüksek ve Yeni Teknolojiler ve Bilgi ile ilgili standartlar çalışılıyor Avrupa Birliği ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) Japonya ITSCJ (Bilgi Teknolojileri Standartları Komisyonu) ABD: SEI CMMI (Yetkinlik Olgunluk Modeli Standardı) PMI PMP (Proje Yönetimi Standardı) IEEE (Teknik Standartlar)

55 Bilişim Projelerimiz

56 Projelerimiz – Emniyet Genel Müdürlüğü
Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Projesi Kamu kurum ve kuruluşlarınca dağıtık olarak yürütülen araç tescil ve sürücü belgesi iş ve işlemlerinin karmaşık süreçler içermesi, kurumlara ve vatandaşa yüksek maliyetli olması ve araç ile sürücülere ilişkin verilerin sağlıklı olarak takip edilememesi gerekçesinden hareketle; genel amacı bu işlemleri basitleştirerek vatandaş memnuniyetini artırmak, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yeni ve ikinci el motorlu araçların trafik tescil işlemleri ile sürücü belgesi verme işlemlerinin merkezi ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi için bilgi sistemi altyapısının kurulmasını amaçlamaktadır.

57 Projelerimiz – Emniyet Genel Müdürlüğü

58 Projelerimiz – T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Ulusal Ulaştırma Portali Projesi UUP bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak ülke çapında ulaştırma bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek noktadan sunulacağı bir portal hizmetinin sunulduğu bir bilişim uygulama projesidir. Projede iki nokta arasındaki mesafe, tahmini varış süresi, buna alternatif güzergâhlar, toplu taşıma ve özel araçla yolculuk seçenekleri yer alacaktır. Ayrıca istenilen yerin haritasına çevrimiçi erişim ve çevrimiçi tren, gemi, uçak, otobüs bileti satış noktalarına yönlendirmenin sağlanması ve ülke çapında ulaşımla ilgili acil durum ve önemli uyarılar konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. Bunun yanında Kara, Hava, Deniz ve Demir yolları sektöründe hizmet veren iş dünyasına hizmetlerin tek noktadan sunulması hedeflenmiştir.

59 Projelerimiz - BTK Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu ve İşletimi Projesi Proje, KURUM bilişim sistemlerinin felaket durumlarında kesintisiz çalışabilmesini sağlayacak yedek sistemlerin kurulmasını, devreye alınmasını, işletilmesini ve Felaketler anında uygulanacak Felaket Kurtarma Planının oluşturulmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında kurulacak sistemler aksi KURUM tarafından talep edilmedikçe TÜRKSAT yerleşkesinde barındırılacak ve aktif-pasif yapıda çalışacaktır.

60 Projelerimiz - PTT Kayıtlı e-Posta Projesi
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Projesi, posta hizmetlerinde PTT'nin mevcut teknoloji düzeyini ileri götüren bir projedir. KEP günümüzdeki geleneksel posta pulunun elektronik ortamda eşdeğeridir. Tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama özelliklerinin yanı sıra en önemli yapısı değiştirilemez olmasıdır. KEP projesi kapsamında kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın değiştirilmediğinin hukuki kanıtıdır. KEP sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Her üye bir başka üyeye e-posta gönderebilecek, e-posta alabilecektir.

61 Projelerimiz - TBB e-Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Projesi
Merkezi yapıda web tabanlı e-Belediye Yönetim Bilgi Sistemi oluşturularak; Bütçe, Muhasebe ve Taşınır Uygulama Yazılımı, Personel Uygulama Yazılımı, Belediye Gelirleri Uygulama Yazılımı, Evrak ve Dokümantasyon Uygulama Yazılımı, Genel Yönetim Uygulama Yazılımı, Merkezi kurumlarda bulunan verilere erişimi sağlayacak altyapı, vb. ihtiyaç duyulacak diğer uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, uyarlanması, devreye alınması, işletilmesi, teknik desteğinin verilmesi, belediyelerimizi merkezi yönetim bilgilerine erişebilir, e-Devlet yapılanmasına ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak vatandaş odaklı hizmetlerin sunulmasıdır.

62 Projelerimiz – ALO 170 Çalışma hayatını düzenleyerek, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak amacıyla faaliyet gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve ÇSGB hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen soruların yoğunluğu nedeniyle, Karaman iline bir İletişim merkezi yatırımı yapmıştır. Daha önce yalnızca mesai saatlerinde hizmet veren Alo 170 SGK ihbar hattını, artık 7/24 hizmet veren bir yapıya dönüştürmektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmetlerine ilişkin çağrılar Karaman ilinde kurulan lokasyondan yanıtlamaktır. 7 gün 24 saat ulaşılabilen ÇSG İletişim Merkezi’nde tüm Türkiye’ye tek noktadan hizmet verilmektedir. ÇSG İletişim Merkezi’ne tüm operatörlerden 170’i çevirerek ulaşılabilmektedir. 50 kişi ile 15 Kasım 2010’da hizmete başlamış olan ÇSG İletişim Merkezi, Ocak 2011 tarihi itibariyle 100 kişilik bir ekiple hizmet vermektedir. Çalışanlarımızın %50’si özürlü kişilerden oluşmaktadır.

63 Projelerimiz – Ekonomi Bakanlığı
Dış Ticaret Veri Sistemi Projesi Proje,dış ticaret politikalarının etkin şekilde uygulanması ve piyasaya güvenli ve kaliteli ürünlerin sunulabilmesi amacıyla, DTM tarafından ihracat ve ithalat aşamalarında gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin, gümrük mevzuatıyla uyumlu bir biçimde ve risk esaslı olarak, elektronik ortamda yerine getirilmesini hedeflemektedir.

64 Projelerimiz – Tapu Kadastro Gen. Müd.
TAKBİS Projesi TAKBİS, ileri bilgi teknolojileri kullanılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması ve yönetilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara sunduğu mülkiyete ilişkin verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanmasını ve bu çerçevede tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin “Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine” dönüştürülmesinin amaçlandığı, diğer kurum ve kuruluşlarla entegre olarak çoklu kullanıma sunulacağı stratejik bir “e-Devlet” projesidir.

65 Projelerimiz - İşkur İnsan Gücü Planlama Sistemi Projesi
Proje,seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla faaliyet gösterecek kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının insan gücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların hangi kaynaklardan ne şekilde karşılanacağını planlayacak bir sistemin geliştirilmesini hedeflemektedir. e-Dönüşüm Projesi Kurumun birimleri, gerçek ve tüzel kişilere yönelik, elektronik ortamda her türlü işlemlerini gerçekleştirebildikleri platformun devamlılığının sağlanması, yeni taleplerin karşılanması, diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve e-devlet uygulamaları kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlarla güvenli veri alışverişi yapabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

66 Projelerimiz - KKTC e-Devlet Projesi
KKTC e-Devlet projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet içeriğine uygun olarak e-kurum projelerinin oluşturulması, kurumların elektronik ortamda entegre olarak birbirleri ile uyumlu bir şekilde kurulacak e-Devlet altyapısı üzerinden hizmet verilmesine yönelik sistemlerin tasarlanması, kurulması, idame ve işletme desteğinin sağlanması ve bu yolla kamu hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda vatandaşa ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

67 EBYS Projelerimiz Elektronik Belge Yönetimi Sistemi,
Kurumların olusturdukları her türlü dokümantasyonun içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumayı ve bu dokümanların üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde güvenli ve etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan otomasyon sistemidir. Bu kapsamda, Türksat A.Ş. e-Devlet projesi ile devlet tarafından vatandaşa verilen hizmetlerin elektronik sunulmasına olanak sağlayan teknoloji ve altyapı çalışmalarını yürütmüş olduğu gibi,  belge sistemlerinin otomasyonu ve kurumlar arası belge paylaşımı sürecinde de lider ve öncü olarak çalışmalarını yürütmektedir. Türksat A.Ş. kurumlardaki bu faaliyetlere yönelik olarak web ortamında güvenli bir şekilde belge yönetimi, paylaşımı ve arşivleme fonksiyonlarını içeren “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” uygulaması geliştirmiştir. Birçok Kamu kurumunda kullanım ve proje aşamasında olan uygulama ile Türksat A.Ş. kurumlarda belge sistemi otomasyonunu hayata geçirerek kurumlar arası belge paylaşımı sürecinde de önemli bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. Bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı’nın yürütmekte olduğu “e-yazışma” projesini yakından takip etmektedir. Geliştirilmiş olan ”Elektronik Belge Yönetim Sistemi” uygulaması, kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini, teknolojik ve yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru bir biçimde uygulanmasını Türksat A.Ş. güvencesi altında sağlamaktadır.

68 EBYS Projelerimiz – Tamamlanan

69 EBYS Projelerimiz Planlanan/Devam Eden

70 Arz Ederim.


"08.04.2017 T.B.M.M. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile Internet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları