Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ İLAÇ İHALELERİNİN İŞLEYİŞİNDE YAŞANMAKTA OLAN TEMEL UYGULAMA SIKINTILARINI VE ÖNERİLERİMİZİ ARZ EDERİZ. KAMU İLAÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ İLAÇ İHALELERİNİN İŞLEYİŞİNDE YAŞANMAKTA OLAN TEMEL UYGULAMA SIKINTILARINI VE ÖNERİLERİMİZİ ARZ EDERİZ. KAMU İLAÇ."— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ İLAÇ İHALELERİNİN İŞLEYİŞİNDE YAŞANMAKTA OLAN TEMEL UYGULAMA SIKINTILARINI VE ÖNERİLERİMİZİ ARZ EDERİZ. KAMU İLAÇ TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ DÖNEMSEL BAŞKANLIK: 374 Sok. No:15 Bornova / İZMİR Tel: 0232 461 63 00 OCAK 2012 1

2 TespitÖneri İlaç ihaleleri şartnamelerinde hatalı ve çelişkili maddeler içermektedir. Bu da itirazlara neden olmakta ve ihale süreçlerini uzatmaktadır. Her kurumun farklı - çelişen maddeleri ile mal teslim sürelerinin azlığı uygulamada rekabeti de engellemektedir. (Bkz. Ek 1) İlaç ihale şartnameleri idari ve teknik ekleri bakımından TEK TİP OLMALIDIR. Bu tek tip şartname, tarafların oluşturacağı bir komisyon marifetiyle kolayca uluslar arası bir norma getirilebilir. Teslim süreleri ülkemizin coğrafi şartlarına uygun olmalıdır. 2

3 TespitÖneri İlaç yüklenicilerine olan borçların özellikle Üniv. Hastanelerinde 400 günü bulan ödeme vadeleri şartnamelerde belirtilmektedir. Ödemeler ise faturaların saymanlığa intikal tarihine bağlı olarak yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı’ nın ilgili mevzuatına göre ödemeye ilişkin evrakların fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde saymanlığa intikali istenilmiştir. Uygulamada kurumların bu hususlara uymadıkları, faturaların ve/veya ödeme evraklarının kaybolduğu, izin/tayin vb nedenlerle evrakların tekamül etmediği, gerçekleri yaşanmaktadır. (Bkz. Ek 2) Sonuç olarak faturalar saymanlıklara 1-3 ay gibi sürelerde geçmekte, ödeme vadeleri 1 yılı aşmakta ve ödeme listeleri ilan edilmeyebilmektedir. a. İlaç ödemelerine mutlaka “öncelikli” statüsü kazandırılmalıdır; b. Ödemeye esas olacak belgelerinin 10 gün içerisinde saymanlığa intikalini, c. Ödeme vadelerinin 90 gün içinde yapılmasının, ve yapılan ödemelerin listelerinin sırasının asılmasının sağlanması gerekmektedir. d. Ödemeye esas olan başlangıç günü tespitindeki duraksama giderilmelidir. 3

4 TespitÖneri Bazı üyelerimizin 2011 sonu itibariyle; Vadesi geçen Devlet Hastaneleri alacakları: 70.616.305,03 TL Vadesi geçen Üniversite Hastaneleri alacakları: 143.424.748,85 TL Alacak bilgileri bize ulaşmayan üyelerimizle beraber toplam alacağın 300.000.000,00 TL’ yi aştığı düşünülmektedir. Üyelerimiz yükselen banka kredileri karşısında çok zor durumdadır. Ödemelerin bir an önce yapılmasını önemle arz ederiz. (Şartname vadesinde ödeme yapmayan bazı kurumların listesi aralık 2011 de arz edilmiştir. 19.12.2011 tarih 2011/94 nolu yazımız ile Sağ.Bakanlığına, 21.12.2011 tarih 2011/95 nolu yazımız ile Maliye Bakanlığı’ na) 4

5 TespitÖneri İhale şartnamelerinde ödeme sürelerine uyulamaması halinde alacaklıların ihtar edemeyeceği, icra iflas kanunu uyarınca işlem yapamayacağı yönünde hükümler konulmaktadır. Yargı kararlarının içinde, bu tip maddelerin sözleşmenin bir tarafınca bu şartın konulmasının, “hakim durumun kötüye kullanılması” olarak tespit edildiği kararlar mevcuttur. Ayrıca, Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapılan itiraz işlemlerinde de KIK bu konuda bir karar üretmemektedir. Ödeme sürelerine uyulmayan durumlarda alacaklıların ihtar edemeyeceği, icra iflas kanunu uyarınca işlem yapamayacağı yönündeki hükümlerin ihale şartnamelerinden çıkartılması gerekmektedir. Kurumlardaki hatalı – eksik bir uygulamanın bedeli yüklenici tarafından ödenmektedir. 5

6 TespitÖneri Şartnamelerde ihaleden kaynaklanacak alacakların temlik edilemeyeceğine hükmeden ibarelere yer verilmektedir. Ödemelerin geç yapılması nedeniyle finansman açıklarının dış borçlanma ile karşılanması esnasında alacakların finans kurumlarına ve / veya 3. şahıslara teminat olarak temliki gerekebilmektedir. İtiraz süreçleri de çoğu zaman çözüm getirmemekte ya da uzun sürmektedir. (Bkz. Ek 3) Ödemelerin tarihinde yapılmaması nedeniyle, “Alacakların” temlik edilebilmesi zorunludur. 6

7 TespitÖneri İhale dokümanlarında yer alan gecikme cezalarına ilişkin yüzde değerlerinin yüksek belirtilmesi büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ülkemizde tüketilen ilaçların çoğunun ithal olması veya ithal girdiye bağlı olması, ilaçların piyasaya arzına ilişkin bir çok konuyu dışa bağımlı kılmaktadır. Yüklenicilerin, tedarikçi firmalar nezdinde hiçbir yaptırım ve müdahale olanağı da yoktur. a)Gecikme cezası oranlarının Yüklenicileri mağdur etmeyecek ancak caydırıcılık işlevini de yerine getirecek şekilde belirlenerek bir orana sabitlenmesi, Açık İhale usulü ile ihale edilen mal alımlarında uygulanacak Tip İdari Şartnamenin (Ek 2) 51.1 md. nin değiştirilmesi ve güncel ticari teamüllere göre uygulanması gerekmektedir) (Bkz. Ek 4) b)Bu cezanın sözleşme tutarı üzerinden değil sadece geç teslim edilen ürün tutarı üzerinden uygulanması yönünde söz konusu konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir. (Bkz. Ek 5) 7

8 TespitÖneri İhalelerde bazı kurumların mevzuata rağmen “halen” götürü bedel liste ihalesi yaptıkları görülmektedir. Bu tarz ihaleler, alıma konu olan tüm kalemler için rekabeti tesis etmemektedir. Örn: Hacettepe, 9 Eylül ve Kocaeli Üniversiteleri. Götürü bedelli liste ihalelerinin engellenerek, mevzuata uygun standart “birim fiyat teklif usulü” uygulanması gerekmektedir. 8

9 TespitÖneri Kurumlar son zamanlarda düşen ilaç fiyat farklarını 25.03.2010 tarih 27532 sayılı 17.12.2011 tarih 28145 sayılı tebliğlerine göre talep etmektedirler. (Bkz. Ek 6) (Bkz. Ek 7) a.İleride yapılacak ihalelerinde şartnamelerine böyle maddeler koyabilmektedir. b. Kurumlar daha önce yapılmış ve sözleşmeye bağlanmış ihalelerde fiyat indirimi istemektedir. (Bkz. Ek 8 ) a.Yürürlükteki ihale yasasının idari şartnamesi ekinin 45-1. maddesi y İlaçta fiyat farkı verilmeyeceğine hükmeder( İlaç ihalelerinde fiyat farkı verilmesi çalışmaları sonuçlanmamıştır). b. Kamu alımlarında kurumların ilaçları alım fiyatları perakende ve depocu satış fiyatından olmayıp, çok-çok altındadır. (Bkz. Ek 9) c. Kamu ıskontolarındaki değişikliğin ihale fiyatına uygulanmasının mümkün olmadığı, hatta negatif fiyata dönen ürünler ortaya çıkabilmektedir(Bkz.Ek 9) 9

10 ONAYLARINIZI ARZ EDERİZ. Ecz. Tanıl Dinçsoy Yön.Kur.Bşk. tanil.dincsoy@dekim.com.tr Tel: 0232 461 63 00 10


"ÜLKEMİZDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ İLAÇ İHALELERİNİN İŞLEYİŞİNDE YAŞANMAKTA OLAN TEMEL UYGULAMA SIKINTILARINI VE ÖNERİLERİMİZİ ARZ EDERİZ. KAMU İLAÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları