Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu"— Sunum transkripti:

1 AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu

2 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
T.C. Anayasası Madde 60: Herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

3 Sosyal Devlet Ne Yapar? 08.04.2017 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Bireysel Özgürlük ve Temel Hakların Teminatı Toplumsal Eşitlik Adalet Fırsat Eşitliği Yoksulluğa Karşı Koruma Sosyal Güvenlik Sistemi CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

4 Sosyal güvenlik sistemi için gerekli tanımlar
Bir sosyal risk yüzünden geliri azalmış kişilerin dışarıdan yardım almadan geçinme ihtiyaçlarını karşılayan sistemler bütünüdür. Yoksulluk Bireyin yeterli düzeyde beslenme, barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerini alamamasıdır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

5 Yoksulluk Eşiği,Yoksulluk Açığı ve Kırılganlık Tanımları
Ülkedeki ailelerin ortalama gelirleri sıralandığında bu dizinin orta değerinin %50 si (AB kriteri %60) yoksulluk eşiği olarak alınır. Yoksulluk Açığı Ailenin ortalama gelirinin yoksulluk eşiğine uzaklığının yüzde cinsinden ifadesidir. Kırılganlık Ülke ya da bölge ekonomisini etkileyen bazı değişiklikler halinde aile gelirinin yoksulluk eşiğinin altına inme riski CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

6 Türkiye’nin Uluslararası Yükümlülükleri
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ni 1971’de imzalamıştır. Bu sözleşmede 9 sigorta dalı bulunmaktadır. Sekizi uygulanırken biri (Aile Sigortası) bugüne değin uygulamaya alınmamıştır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

7 Uluslararası Çalışma Örgütü Sigortaları
İş kazası ve meslek hastalığı Hastalık (Tıbbi yardım) Hastalık (Ödenekler) Analık Malullük Yaşlılık Ölüm İşsizlik Aile Sigortası ILO Sigortaları CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

8 Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları
Uygulama sorunları Yardımların dağıtılışı yurttaşlık onurunu zedelemektedir. Bölgesel yaşam farklılıkları ve yoksulluk açığı dikkate alınmamaktadır. Yardımlar süreklilik göstermemektedir. Sadece başvuranlar hak kazanmaktadır Yoksulluğu azaltmadaki etkinliği ölçülmemektedir. Yardımların hedefe uygun harcanması denetlenmemektedir CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

9 Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları
Yönetimsel sorunlar Yardımların dağıtılışında objektif kriterler yerine kurumların inisiyatifi ve keyfilik etkilidir 14 farklı kurum tarafından yapılmaktadır. Yapılan yardımların belli bir sistematiği bulunmamaktadır Kadın istihdamını artıracak kreş, çocuk bakım parası gibi mekanizmalar içermemektedir 14 kurum farklı organizasyon, veritabanı ve imkanlara sahiptir. Bu nedenle kaynak israfı söz konusudur Kurumlar kapasite yetersizliği içindedir 14 kurum farklı yoksulluk tanımlarına göre yardım yapmaktadır. Uygulama birliği yoktur Kaynak, sadece primlerden elde edilen sosyal güvenlik sistemine dayanmaktadır CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

10 Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları
Kapsam sorunları Çocuksuz aileler Evlenmemiş bireyler Sosyal güvencesi olmayan yaşlılar Bakıma muhtaç olanlar Kayıtlı sektörde iş bulamayanlar Sosyal sigorta kapsamında olmayan geçici işçiler Bugünkü sosyal güvenlik sisteminin dışındadırlar. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

11 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Çözüm: Aile Sigortası Mevcut sosyal yardım sisteminde yukarıda belirtilen kuram ve uygulama sorunlarını tespit eden CHP; Nesnel ölçütlere dayalı,çağdaş, sürdürülebilir, adaletli, bireyi ve hane halkını birlikte ele alan Aile Sigortası sistemini formüle etmiş ve uygulama hazırlıklarını tamamlamıştır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

12 Aile Sigortası neden gerekli?
Genel yoksulluk ve çocuk yoksulluğundaki artış Milyon birey 5 - 8 Milyon çocuk Derinleşen İşsizlik 2009 yılı oranı %14 2000 yılı oranı %6 Yaşlanan nüfustaki artış 65 yaş ve üstü ,8 Milyon birey Milyon birey Tarım kesiminin ülke servetinden aldığı payın küçülmesi 2009 Yılı Tarım İstihdam: %25 GSYİH Payı %8 Sosyal güvenlik programları dışında kalanlar Geliri asgari ücret altındaki esnaf, sanatkar ve çiftçi Eve iş verme sistemiyle çalışanlar Mevsimlik tarım işçileri Düşük gelir nedeniyle sigorta programından dışlanan işçiler İşsizlik sigortasından yararlanan %6’lık kesim dışındaki işsizler CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

13 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Aile Sigortası Güçlü bir sosyal devletin temelidir. Toplumun temeli olan aileyi korur. Hem birey hem ailenin yoksulluğunu dikkate alır. Sosyal sigorta programlarından yararlanamayan bireylerin yoksulluğunu azaltır. Bireyin ve ailenin onurunu koruyan somut ölçülere dayalı sosyal destek yaklaşımını getirir. Sosyal destekler yoksulluk açığı dikkate alınarak belirlenir. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

14 Aile Sigortası Hem Bireyi Hem Hane Halkını Esas Alır
Aynı konutta ya da konutun bir bölümünde yaşayanlar Konutun gelirine bağlı olan öğrenci, asker, mahkum ve hastalar Hane halkı hizmet ve yönetimine katılanlar Bir T.C. Yurttaşıyla yaşayan, sığınmacı veya vatansızlar Aile Sigortası Kapsamında Olacaklardır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

15 Aile Sigortası Kapsamındaki Destekler
+ Yetişkin desteği Çocuk desteği Çocuk eğitim desteği Sosyal uyum desteği Yaşlı desteği Engelli desteği Sağlık Desteği = AİLE DESTEĞİ (Yurttaşlık Geliri) CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

16 Aile Sigortasında Ödemeler Nasıl Belirlenecektir?
Esaslar Her birey ve aileye göre farklı olan yoksulluk açığı hesaplanır. Bölgesel yaşam farklılıkları dikkate alınır. 14. sayfada verilen hane halkı tanımı esas alınır Yoksulluk ve kırılganlık değerleri dikkate alınır. Aileye özel durumlar, aile içi ihtiyaçlardan kaynaklanan farklılıklar dikkate alınır. Tüm bunlara göre her aileye değişen miktarlarda yardım yapılır. Aile Sigortası kapsamındaki yurttaşlar aynı zamanda sağlık sigorta hakkını kendiliğinden kazanacaklardır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

17 Her ay kadının hesabına yatırılır.
Aile Sigortası Uygulama Her ay kadının hesabına yatırılır. Çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamayan kadınların istihdamının artırılması hedeflenir. Bir lütuf değil vatandaşlık hakkı olarak sunulur. Kamuya personel alımında uygulama kapsamında olan ailelere öncelik tanınır. Gereksinimi olan aileler nesnel ölçütlerle belirlenir. Hak kazananlara hızla ödeme yapılır. Gereksinimi olan bireyin en kısa sürede destek almadan yaşayabileceği duruma gelmesi sağlanır. CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

18 Yönetim Aile Sigortası 08.04.2017 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Var olan 14 kurum Aile Sigorta Kurumu (AS-KUR) altında birleştirilecek Sosyal desteklerde ilke ve uygulama birliği sağlanarak kaynak israfı önlenecek Karar alımı hızlanacak Ortak veritabanı sayesinde aynı kişilere ikinci kez yardım önlenecek. Kayıtlılık esas alınarak yardımlar devlet denetimi ve gözetimi altında yapılacak Yoksullukla mücadele hedeflerini belirleyecek 4 yıllık Ulusal Sosyal Destek Stratejisi hazırlanacak İşleyişi, yönetim harcamalarının düşmesini, kaynak kullanım etkinliğinin artmasını sağlayacak Tek çatı altında toplanan sosyal destek sistemi ; CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

19 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar - 1 Yardımlar Yoksulluk sınırı tespit şekli Engelli aylığı (%40-69 vücut fonksiyonu kaybı) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmamak, her türlü geliri yoksulluk sınırı altında kalmak Bakıma muhtaç engelli aylığı (18 yaşından büyük engelli yakını aylığı) 18 yaşından küçük engelli aylığı (Ailesine) Engelli yakınının herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmaması ,her türlü geliri yoksulluk sınırı altında kalmak Vakıflar Genel Md. (Muhtaçlar, imaret hizmetleri, tedaviler, burslar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu belirtilen ve taban aylık katsayısı (0,734) ile 400 gösterge rakamı çarpımının altında geliri olanlar CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

20 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu
Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar -2 Yardımlar Yoksulluk sınırı tespit şekli SHÇEK (Çocuk Esirgeme Kurumu) Belirli bir kriter yoktur. Sosyal hizmet uzmanlarının incelemesine göre ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. SYDV (Sosyal yardım dayanışma vakfı) Belirli bir kriter yoktur. Genel Müdürlük İl/İlçe nüfusunu ve TÜİK’in belirlediği sosyo-ekonomik gelişme endeksini dikkate almaktadır. SYDV çocuk yardımı SYDV kömür yardımı Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Bursu Belediyeler Çeşitli ayni ve nakdi yardımlar CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

21 As-Kur Organizasyon Şeması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AS-KUR AS-KUR Gn. Müd. Sosyal Hizmetler Gn. Müd. Teftiş Kurulu Bşk. Strateji Geliştirme Bşk. Bilgi İşlem İstatistik Daire Bşk. İnsan Kaynakları Daire Bşk. SGK CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

22 Aile Sigortasının Maliyeti
Yardım Türü Tutar (Milyon TL) GSYİH Oranı (%) Yetişkin yardımı 4.389 0,40 Çocuk yardımı 3.723 0,34 Çocuk eğitim yardımı 3.057 0,28 Yaşlı yardımı 1.620 0,15 Toplam 12.789 1,16 Mevcut Yardımlar -4.065 -0,37 Ek maliyet 8.724 0,79 Vergi düzeltmeli ek maliyet 7.503 0,68 CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

23 Aile Sigortasının Parasal Kaynağı
Kayıt dışı ekonomi ve istihdam problemlerinin azaltılması Mevcut sistemdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin sona erdirilmesi (2 kez destek verilmesi, yandaş alımları) Sosyal desteklerin tek kurum altında birleştirilmesi sayesinde yönetim kolaylığı, işleyiş harcamalarının azaltılması, kaynak tasarrufu Sosyal yardım amacıyla kullanılan yerel yönetim kaynaklarının bu alana yönlendirilmesi Gerektiğinde ana bütçe veya savunma bütçesinden kaynak aktarımı = Aile Sigortası Bütçesi CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

24 Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 1
Aile sigortası, Türkiye’deki hiçbir ailenin gelirinin 600 TL’nin altına inmemesini hedeflemektedir. Aile sigortası kapsamındaki herkes genel sağlık sigortası kapsamındaki hizmetlere ulaşacaktır AS-KUR, sosyal hizmet uzmanları ile Türkiye’deki tüm nüfusu kapsayacaktır Ödenecek para ailenin yapısına, çocuk, yaşlı, engelli sayısına göre değişecektir. Çocuk destek yardımı bir çocuk için 75 TL’dir (En fazla 2 çocuk için ödenir) CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

25 Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 2
Çocuk eğitim desteği çocuk başına 50 TL’dir. Okula giden her çocuk için ödenir. Yaşlı desteği, her yaşlı birey başına 150 TL’dir. Engelli desteği, her engelli başına, %40 engelliler için 202 TL, %70 engelliler için ise 302 TL’dir Aile sigortası ile en yoksul kesime verilen yardım bugüne oranla altıbuçuk katına kadar artacaktır. Aile sigortası programı, diğer istihdam programları ile desteklenecek, tüm aileleri “muhtaçlık”’tan kurtaracaktır CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

26 AB’de Aile Sigortası Ödemesi Finansman Kaynağı
ÜLKELER FİNANSMAN Belçika Genel Bütçe İtalya İşveren tarafından ücretin %0,68'i kadar ödenir. Avusturya İşveren tarafından ücretin %4,5'i kadar ödenir. Fransa İşveren tarafından ücretin %5,4'i kadar ödenir. İsviçre Tarım işçileri için işveren %2'si kadar prim. Kantonlarda ise işveren tarafından % 0,1 ile % 4,2'si arasında prim ödemesi ile finanse edilir. Yunanistan Ücretin %1 işçi, %1 işveren tarafından ödenir Almanya Vergiler Bulgaristan Çek Cum. Danimarka Estonya Finlandiya Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu

27 CHP Söz Veriyor; Türkiye’deki her aile rahat bir nefes alacak
CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu


"AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları