Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu."— Sunum transkripti:

1 AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu

2 T.C. Anayasası Madde 60: Herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu2

3 Sosyal Devlet Ne Yapar? Sosyal Devlet Bireysel Özgürlük ve Temel Hakların Teminatı Toplumsal Eşitlik Adalet Fırsat Eşitliği Yoksulluğa Karşı Koruma Sosyal Güvenlik Sistemi 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu3

4 Sosyal güvenlik sistemi için gerekli tanımlar Bir sosyal risk yüzünden geliri azalmış kişilerin dışarıdan yardım almadan geçinme ihtiyaçlarını karşılayan sistemler bütünüdür. Sosyal Güvenlik Bireyin yeterli düzeyde beslenme, barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerini alamamasıdır. Yoksulluk 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu4

5 Yoksulluk Eşiği,Yoksulluk Açığı ve Kırılganlık Tanımları Ülkedeki ailelerin ortalama gelirleri sıralandığında bu dizinin orta değerinin %50 si (AB kriteri %60) yoksulluk eşiği olarak alınır. Yoksulluk Eşiği Ailenin ortalama gelirinin yoksulluk eşiğine uzaklığının yüzde cinsinden ifadesidir. Yoksulluk Açığı Ülke ya da bölge ekonomisini etkileyen bazı değişiklikler halinde aile gelirinin yoksulluk eşiğinin altına inme riski Kırılganlık 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu5

6 Türkiye’nin Uluslararası Yükümlülükleri Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ni 1971’de imzalamıştır. Bu sözleşmede 9 sigorta dalı bulunmaktadır. Sekizi uygulanırken biri (Aile Sigortası) bugüne değin uygulamaya alınmamıştır. 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu6

7 Uluslararası Çalışma Örgütü Sigortaları İş kazası ve meslek hastalığı Hastalık (Tıbbi yardım) Hastalık (Ödenekler) AnalıkMalullükYaşlılıkÖlümİşsizlik Aile Sigortası ILO Sigortaları 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu7

8 Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları Uygulama sorunları Yardımların dağıtılışı yurttaşlık onurunu zedelemektedir. Bölgesel yaşam farklılıkları ve yoksulluk açığı dikkate alınmamaktadır. Yardımlar süreklilik göstermemektedir. Uygulama sorunları Sadece başvuranlar hak kazanmaktadır Yoksulluğu azaltmadaki etkinliği ölçülmemektedir. Yardımların hedefe uygun harcanması denetlenmemektedir 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu8

9 Yönetimsel sorunlar Yardımların dağıtılışında objektif kriterler yerine kurumların inisiyatifi ve keyfilik etkilidir 14 farklı kurum tarafından yapılmaktadır. Yapılan yardımların belli bir sistematiği bulunmamaktadır Kadın istihdamını artıracak kreş, çocuk bakım parası gibi mekanizmalar içermemektedir Yönetimsel sorunlar 14 kurum farklı organizasyon, veritabanı ve imkanlara sahiptir. Bu nedenle kaynak israfı söz konusudur Kurumlar kapasite yetersizliği içindedir 14 kurum farklı yoksulluk tanımlarına göre yardım yapmaktadır. Uygulama birliği yoktur Kaynak, sadece primlerden elde edilen sosyal güvenlik sistemine dayanmaktadır Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu9

10 Kapsam sorunları Çocuksuz ailelerEvlenmemiş bireyler Sosyal güvencesi olmayan yaşlılar Kapsam sorunları Bakıma muhtaç olanlar Kayıtlı sektörde iş bulamayanlar Sosyal sigorta kapsamında olmayan geçici işçiler Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu10

11 Çözüm: Aile Sigortası Mevcut sosyal yardım sisteminde yukarıda belirtilen kuram ve uygulama sorunlarını tespit eden CHP; Nesnel ölçütlere dayalı,çağdaş, sürdürülebilir, adaletli, bireyi ve hane halkını birlikte ele alan Aile Sigortası sistemini formüle etmiş ve uygulama hazırlıklarını tamamlamıştır. 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu11

12 Aile Sigortası neden gerekli? Aile Sigortası Genel yoksulluk ve çocuk yoksulluğundaki artış 5 - 8 Milyon çocuk 10 - 17 Milyon birey Derinleşen İşsizlik 2000 yılı oranı %6 2009 yılı oranı %14 Yaşlanan nüfustaki artış 65 yaş ve üstü 2000 - 3,8 Milyon birey 2010 - 5 Milyon birey Tarım kesiminin ülke servetinden aldığı payın küçülmesi 2009 Yılı Tarım İstihdam: %25 GSYİH Payı %8 Sosyal güvenlik programları dışında kalanlar Geliri asgari ücret altındaki esnaf, sanatkar ve çiftçi Eve iş verme sistemiyle çalışanlar Mevsimlik tarım işçileri Düşük gelir nedeniyle sigorta programından dışlanan işçiler İşsizlik sigortasından yararlanan %6’lık kesim dışındaki işsizler 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu12

13 Aile Sigortası Güçlü bir sosyal devletin temelidir. Toplumun temeli olan aileyi korur. Hem birey hem ailenin yoksulluğunu dikkate alır. Sosyal sigorta programlarından yararlanamayan bireylerin yoksulluğunu azaltır. Bireyin ve ailenin onurunu koruyan somut ölçülere dayalı sosyal destek yaklaşımını getirir. Sosyal destekler yoksulluk açığı dikkate alınarak belirlenir. 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu13

14 Aynı konutta ya da konutun bir bölümünde yaşayanlarKonutun gelirine bağlı olan öğrenci, asker, mahkum ve hastalarHane halkı hizmet ve yönetimine katılanlarBir T.C. Yurttaşıyla yaşayan, sığınmacı veya vatansızlarAile Sigortası Kapsamında Olacaklardır. Aile Sigortası Hem Bireyi Hem Hane Halkını Esas Alır 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu14

15 Aile Sigortası Kapsamındaki Destekler + Yetişkin desteği + Çocuk desteği + Çocuk eğitim desteği + Sosyal uyum desteği + Yaşlı desteği + Engelli desteği + Sağlık Desteği = AİLE DESTEĞİ (Yurttaşlık Geliri) 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu15

16 Esaslar Her birey ve aileye göre farklı olan yoksulluk açığı hesaplanır. Bölgesel yaşam farklılıkları dikkate alınır. 14. sayfada verilen hane halkı tanımı esas alınır Esaslar Yoksulluk ve kırılganlık değerleri dikkate alınır. Aileye özel durumlar, aile içi ihtiyaçlardan kaynaklanan farklılıklar dikkate alınır. Tüm bunlara göre her aileye değişen miktarlarda yardım yapılır. Aile Sigortasında Ödemeler Nasıl Belirlenecektir? 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu16

17 Aile Sigortası Uygulama Her ay kadının hesabına yatırılır. Çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamayan kadınların istihdamının artırılması hedeflenir. Bir lütuf değil vatandaşlık hakkı olarak sunulur. Uygulama Kamuya personel alımında uygulama kapsamında olan ailelere öncelik tanınır. Gereksinimi olan aileler nesnel ölçütlerle belirlenir. Hak kazananlara hızla ödeme yapılır. Gereksinimi olan bireyin en kısa sürede destek almadan yaşayabileceği duruma gelmesi sağlanır. 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu17

18 Aile Sigortası Yönetim Var olan 14 kurum Aile Sigorta Kurumu (AS-KUR) altında birleştirilecek Sosyal desteklerde ilke ve uygulama birliği sağlanarak kaynak israfı önlenecek Karar alımı hızlanacak Ortak veritabanı sayesinde aynı kişilere ikinci kez yardım önlenecek. Yönetim Kayıtlılık esas alınarak yardımlar devlet denetimi ve gözetimi altında yapılacak Yoksullukla mücadele hedeflerini belirleyecek 4 yıllık Ulusal Sosyal Destek Stratejisi hazırlanacak Tek çatı altında toplanan sosyal destek sistemi ; İşleyişi, yönetim harcamalarının düşmesini, kaynak kullanım etkinliğinin artmasını sağlayacak 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu 18

19 Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar - 1 YardımlarYoksulluk sınırı tespit şekli Engelli aylığı (%40-69 vücut fonksiyonu kaybı) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmamak, her türlü geliri yoksulluk sınırı altında kalmak Bakıma muhtaç engelli aylığı (18 yaşından büyük engelli yakını aylığı) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmamak, her türlü geliri yoksulluk sınırı altında kalmak 18 yaşından küçük engelli aylığı (Ailesine) Engelli yakınının herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmaması,her türlü geliri yoksulluk sınırı altında kalmak Vakıflar Genel Md. (Muhtaçlar, imaret hizmetleri, tedaviler, burslar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu belirtilen ve taban aylık katsayısı (0,734) ile 400 gösterge rakamı çarpımının altında geliri olanlar 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu19

20 Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar -2 YardımlarYoksulluk sınırı tespit şekli SHÇEK (Çocuk Esirgeme Kurumu) Belirli bir kriter yoktur. Sosyal hizmet uzmanlarının incelemesine göre ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. SYDV (Sosyal yardım dayanışma vakfı) Belirli bir kriter yoktur. Genel Müdürlük İl/İlçe nüfusunu ve TÜİK’in belirlediği sosyo-ekonomik gelişme endeksini dikkate almaktadır. SYDV çocuk yardımı SYDV kömür yardımı Kredi Yurtlar KurumuÖğrenim Bursu BelediyelerÇeşitli ayni ve nakdi yardımlar 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu20

21 As-Kur Organizasyon Şeması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AS-KUR AS-KUR Gn. Müd.Sosyal Hizmetler Gn. Müd.Teftiş Kurulu Bşk.Strateji Geliştirme Bşk.Bilgi İşlem İstatistik Daire Bşk.İnsan Kaynakları Daire Bşk. SGK 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu21

22 Yardım Türü Tutar (Milyon TL)GSYİH Oranı (%) Yetişkin yardımı4.3890,40 Çocuk yardımı3.7230,34 Çocuk eğitim yardımı3.0570,28 Yaşlı yardımı1.6200,15 Toplam12.7891,16 Mevcut Yardımlar-4.065-0,37 Ek maliyet8.7240,79 Vergi düzeltmeli ek maliyet7.5030,68 Aile Sigortasının Maliyeti 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu22

23 Aile Sigortasının Parasal Kaynağı Kayıt dışı ekonomi ve istihdam problemlerinin azaltılması Mevcut sistemdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin sona erdirilmesi (2 kez destek verilmesi, yandaş alımları) Sosyal desteklerin tek kurum altında birleştirilmesi sayesinde yönetim kolaylığı, işleyiş harcamalarının azaltılması, kaynak tasarrufu Sosyal yardım amacıyla kullanılan yerel yönetim kaynaklarının bu alana yönlendirilmesi Gerektiğinde ana bütçe veya savunma bütçesinden kaynak aktarımı + + + + = Aile Sigortası Bütçesi 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu23

24 Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 1 Aile sigortası, Türkiye’deki hiçbir ailenin gelirinin 600 TL’nin altına inmemesini hedeflemektedir. Aile sigortası kapsamındaki herkes genel sağlık sigortası kapsamındaki hizmetlere ulaşacaktır AS-KUR, sosyal hizmet uzmanları ile Türkiye’deki tüm nüfusu kapsayacaktır Ödenecek para ailenin yapısına, çocuk, yaşlı, engelli sayısına göre değişecektir. Çocuk destek yardımı bir çocuk için 75 TL’dir (En fazla 2 çocuk için ödenir) 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu24

25 Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 2 Çocuk eğitim desteği çocuk başına 50 TL’dir. Okula giden her çocuk için ödenir. Yaşlı desteği, her yaşlı birey başına 150 TL’dir. Engelli desteği, her engelli başına, – %40 engelliler için 202 TL, – %70 engelliler için ise 302 TL’dir Aile sigortası ile en yoksul kesime verilen yardım bugüne oranla altıbuçuk katına kadar artacaktır. Aile sigortası programı, diğer istihdam programları ile desteklenecek, tüm aileleri “muhtaçlık”’tan kurtaracaktır 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu25

26 AB’de Aile Sigortası Ödemesi Finansman Kaynağı ÜLKELERFİNANSMAN BelçikaGenel Bütçe İtalyaİşveren tarafından ücretin %0,68'i kadar ödenir. Avusturyaİşveren tarafından ücretin %4,5'i kadar ödenir. Fransaİşveren tarafından ücretin %5,4'i kadar ödenir. İsviçre Tarım işçileri için işveren %2'si kadar prim. Kantonlarda ise işveren tarafından % 0,1 ile % 4,2'si arasında prim ödemesi ile finanse edilir. YunanistanÜcretin %1 işçi, %1 işveren tarafından ödenir AlmanyaVergiler BulgaristanVergiler Çek Cum.Vergiler DanimarkaVergiler EstonyaVergiler FinlandiyaVergiler HollandaVergiler İngiltereVergiler İrlandaVergiler İspanyaVergiler İsveçVergiler NorveçVergiler PolonyaVergiler PortekizVergiler RomanyaVergiler SlovakyaVergiler SlovenyaVergiler 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu26

27 CHP Söz Veriyor; Türkiye’deki her aile rahat bir nefes alacak 14.01.2015CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu27


"AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları