Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) Yatırım Fonları Üzerindeki Etkileri © 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) Yatırım Fonları Üzerindeki Etkileri © 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) Yatırım Fonları Üzerindeki Etkileri © 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. 6 Haziran 2006

2 Gündem A.Geçmiş ve Çerçeve B.Yatırım Fonlarını Etkileyen IFRS ile ilgili Hususların Özeti C.Yatırım Fonlarını Etkileyen Belirli IFRS’ler D.UFRS’lerin Denetçilerin Çalışmaları Üzerindeki Etkileri E.Denetçiler ve yatırım fonu düzenleyicileri arasındaki ilişki

3 A.Geçmiş ve Çerçeve

4 3 AB Yönetmeliği Borsada kayıtlı tüm Avrupa şirketleri Kim ? Ne ? Konsolide mali hesaplar Ne zaman? 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren başlamak üzere mali dönemler (asgari olarak 2004 yılına ait karşılaştırmalar dahil) AB Parlamentosu tarafından 7 Haziran 2002 tarihinde kabul edilen AB Yönetmeliği :

5 4 Yatırım Fonları için IFRS’ler Gerekli mi? IFRS’ler, şirketler borsaya kayıtlı olduğunda ve konsolide hesaplar gerektiğinde zorunludur; ancak –Üye devletler IFRS’lerin uygulanmasına izin verme/zorunlu kılma seçeneğine sahiptir. –Borsa denetleyicilerinin yükümlülükleri –Yerel standart belirleyiciler kademeli olarak IFRS’leri uygulamaya başlamıştır –Giderek daha fazla fon IFRS’leri uyguluyor –IFRS’ler raporlama kalitesi içi bir gösterge haline geliyor –Denetleyiciler/düzenleyiciler düzenlemeler ve raporlama gereklilikleri üzerindeki etkiyi araştırıyor IFRS’ler, şirketler borsaya kayıtlı olduğunda ve konsolide hesaplar gerektiğinde zorunludur; ancak –Üye devletler IFRS’lerin uygulanmasına izin verme/zorunlu kılma seçeneğine sahiptir. –Borsa denetleyicilerinin yükümlülükleri –Yerel standart belirleyiciler kademeli olarak IFRS’leri uygulamaya başlamıştır –Giderek daha fazla fon IFRS’leri uyguluyor –IFRS’ler raporlama kalitesi içi bir gösterge haline geliyor –Denetleyiciler/düzenleyiciler düzenlemeler ve raporlama gereklilikleri üzerindeki etkiyi araştırıyor

6 5 IFRS Çerçevesi IFRS’ler Uluslararası; Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, ve Uluslararası muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan ilgili duyurular ve yorumlardan oluşur.

7 6 IFRS Çerçevesi (devamı) IFRS, katı açıklama yükümlülükleri ve muhasebe kuralları ortaya koyan bir dizi kapsamlı standardı temsil eder. Son 5/10 yılda ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. IFRS’ler daha yaygın bir şekilde kabul görmektedir ve artık Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiştir. Değerlendirme esaslıdır Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin (GAAP) yakınlaştırılması – IASB/FASB IASB tarafından sınırlı düzeyde endüstriye özgü kılavuzlar yayınlanmaktadır Finansal araçlar için karmaşık ölçüm ve açıklama gereklilikleri IFRS, katı açıklama yükümlülükleri ve muhasebe kuralları ortaya koyan bir dizi kapsamlı standardı temsil eder. Son 5/10 yılda ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. IFRS’ler daha yaygın bir şekilde kabul görmektedir ve artık Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiştir. Değerlendirme esaslıdır Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin (GAAP) yakınlaştırılması – IASB/FASB IASB tarafından sınırlı düzeyde endüstriye özgü kılavuzlar yayınlanmaktadır Finansal araçlar için karmaşık ölçüm ve açıklama gereklilikleri

8 7 Terminoloji IAS – Uluslararası Muhasebe Standartları IFRS – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ISA – Uluslararası Denetim Standartları IAS – Uluslararası Muhasebe Standartları IFRS – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ISA – Uluslararası Denetim Standartları

9 B. Yatırım Fonlarını Etkileyen IFRS ile ilgili Hususların Özeti

10 9 Yatırım Fonlarını Etkileyen Hususlar Yatırım fonları için ayrı standartlar bulunmamaktadır IASB tarafından yatırım fonlarına yönelik herhangi bir tanımlayıcı mali bilgi veya açıklama yayınlanmamıştır Mali tabloların formatı IAS 1’de (Mali Tabloların Sunulması) belirtilmektedir IAS 7 – Nakit Akışı Tabloları IAS 14 – Bölümlere Göre Raporlama IAS 21 –Kur Değişiminin Etkileri IAS 24 – İlgili Taraf Açıklamaları IAS 27 – Konsolidasyon Yatırım fonları için ayrı standartlar bulunmamaktadır IASB tarafından yatırım fonlarına yönelik herhangi bir tanımlayıcı mali bilgi veya açıklama yayınlanmamıştır Mali tabloların formatı IAS 1’de (Mali Tabloların Sunulması) belirtilmektedir IAS 7 – Nakit Akışı Tabloları IAS 14 – Bölümlere Göre Raporlama IAS 21 –Kur Değişiminin Etkileri IAS 24 – İlgili Taraf Açıklamaları IAS 27 – Konsolidasyon

11 10 Yatırım Fonlarını Etkileyen Hususlar (devamı) IAS 33 – Hisse Başına Kazanç IAS 38 – Oluşum Giderlerinin Muhasebesi IAS 32 ve IAS 39, finansal araçlara yönelik yatırım fonlarını etkileyen ciddi muhasebe ve açıklama yükümlülükleri getirmektedir (itfa edilebilir hisselerin pasif olarak sınıflandırılması dahil) IAS 33 – Hisse Başına Kazanç IAS 38 – Oluşum Giderlerinin Muhasebesi IAS 32 ve IAS 39, finansal araçlara yönelik yatırım fonlarını etkileyen ciddi muhasebe ve açıklama yükümlülükleri getirmektedir (itfa edilebilir hisselerin pasif olarak sınıflandırılması dahil)

12 C. Yatırım Fonlarını Etkileyen Belirli IFRS’ler

13 12 IAS 1 – Mali Tabloların Sunulması * Tavsiye edilmektedir ancak zorunlu değildir 2 yıl Karşılaştırmalar * Yönetim raporu xMuhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar Yatırım programları xNakit akışı tabloları xÖz sermaye değişikliklerinin bildirilmesi xGelir Beyanı xBilanço IFRS

14 13 IAS 7 - Nakit Akışı Tabloları IFRS IAS 7: İşletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinin nakit akışları– IAS 7’de sıkı sınıflandırma yükümlülükleri belirtilmiştir. Halihazırda herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır

15 14 IAS 7 - Nakit Akışı Tabloları - Sorun Muafiyetin bulunmaması, diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile tutarsız (ABD, İngiltere ve Kanada’daki) İlave anlamlı bilgi sağlamamaktadır

16 15 IAS 14 – Bölümlere Göre Raporlama Sermayesi veya borçları halka açık olan kuruluşlar için bölümlere göre raporlama gerekmektedir. İş bölümleri ve coğrafi bölümler Birincil ve ikincil raporlama formatları

17 16 IAS 14 – Bölümlere Göre Raporlama - Sorun Mevcut piyasa uygulamasına göre, portföy pozisyonları fonun prospektüsüne göre yatırım politikalarına uygun olarak açıklanmaktadır Genel olarak kabul görmüş standartlar olmadığından dolayı, iş bölümleri veya coğrafi bölümler için farklı ülkelerde kabul edilecek ortak bir sınıflandırma tanımlamak imkansız olabilir

18 17 IAS 21 – Kur Değişiminin Etkileri Mali tablolar, yatırım fonunun fonksiyonel kurunda raporlanmalıdır Bu, kuruluşun faaliyet gösterdiği temel ekonomik ortamın kurudur Finansmanının sağlandığı kur ve yatırım faaliyetlerinin kar ve zararlarının tutulduğu/dağıtıldığı kur dikkate alınır

19 18 IAS 21 – Kur Değişiminin Etkileri – devamı Çoğu yatırım fonu için, fonksiyonel kur, fonun sermayesinin belirlendiği kura dayalı olacaktır. Aktiflerin çoğunluğunun vadeli işlem olmaksızın bir başka kurda olması durumunda istisnalar ortaya çıkabilir. Getirinin yatırımcılara sağlandığı kur dikkate alınır Fonksiyonel kurun yerel kurdan farklı olması halinde, bu durum ve sebebi açıklanır

20 19 IAS 24 – İlgili Taraf Açıklamaları Aşağıdaki durumlarda, bir taraf belirli bir kuruluş için ilgili taraf olarak nitelenir: Kuruluşu kontrol etmesi, kuruluşun kontrolü altında olması veya kuruluş ile ortak kontrol altında olması Kuruluşta, kuruluş üzerinde ciddi bir etki sağlayan çıkarı olması Kuruluş üzerinde ortak kontrole sahip olması Tarafın kuruluşun ortağı olması Tarafın, kuruluşun üyesi olduğu bir ortak girişim olması

21 20 IAS 24 – İlgili Taraf Açıklamaları (devamı) Tarafın, kuruluşun kilit yönetim personelinin bir üyesi olması Tarafın, yukarıda bahsedilenlerin herhangi birinin ailesinin takın üyesi olması Tarafın, yönetim personelinin kilit üyelerinden birisi veya bunların yakın aile üyelerinden birisi tarafından kontrol edilen, ortak olarak kontrol edilen veya ciddi derecede etkilenen bir kuruluş olması Tarafın, kuruluşun çalışanlar yararına bir istihdam sonrası fayda planı olması

22 21 IAS 24 – İlgili Taraf Açıklamaları (devamı) Genellikle, bir idareci veya yeddi-emin ilgili taraf olarak kabul edilmez Ancak, idarecinin veya yeddi-eminin bir çalışanının fon yönetiminin direktörü veya kilit bir üyesi olması halinde, ilgili taraf olarak olarak kabul edilir Yönetimin kilit üyesi olmak, fon faaliyetlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve kontrol edilmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olmak olarak tanımlanır Temel sözleşme düzenlemeleri olarak görülmeleri halinde, idare ve yeddi-emin düzenlemelerinin, ücret ve dengelerinin açıklanması, gerekli görülebilir. Genellikle, bir idareci veya yeddi-emin ilgili taraf olarak kabul edilmez Ancak, idarecinin veya yeddi-eminin bir çalışanının fon yönetiminin direktörü veya kilit bir üyesi olması halinde, ilgili taraf olarak olarak kabul edilir Yönetimin kilit üyesi olmak, fon faaliyetlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve kontrol edilmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olmak olarak tanımlanır Temel sözleşme düzenlemeleri olarak görülmeleri halinde, idare ve yeddi-emin düzenlemelerinin, ücret ve dengelerinin açıklanması, gerekli görülebilir.

23 22 IAS 27 - Konsolidasyon Eğer ‘kontrol’ varsa, konsolide edin IAS 27.13A: Bir bağlı ortaklık, sırf yatırımcının bir risk sermayesi kuruluşu, menkul kıymet yatırım fonu, yatırım fonu veya benzer bir kuruluş olması sebebiyle konsolidasyon dışında tutulamaz Yatırım Fonları için kilit soru: Kontrol var mı?

24 23 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) Ana şirketin, doğrudan veya bağlı ortaklıklar yoluyla dolaylı olarak kuruluşun oy hakkının yarıdan fazlasına sahip olması durumunda, istisnai durumlarda bu mülkiyetin kontrol teşkil etmediği açıkça ortaya konulmadığı sürece, kontrolün var olduğu varsayılır.

25 24 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) Ayrıca aşağıdaki durumlarda, ana şirketin bir kuruluşun oy haklarının yarısına veya daha azına sahip olması halinde bile kontrol vardır: –Oy hakkının yarısından fazlası üzerinde yetki veya diğer yatırımcılarla yapılan bir anlaşma sebebiyle finansal politikalar veya işletme politikalarını yönetme yetkisi –Yönetim kurulunun veya eşdeğer bir yönetim organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma yetkisi ve kuruluşun kontrolünün yönetim kurulunda veya yönetim organında olması; veya –Yönetim kurulunun veya eşdeğer yönetim organının toplantısında oyların çoğunluğunu kullanma yetkisi ve kuruluşun kontrolünün yönetim kurulunda veya yönetim organında olması Ayrıca aşağıdaki durumlarda, ana şirketin bir kuruluşun oy haklarının yarısına veya daha azına sahip olması halinde bile kontrol vardır: –Oy hakkının yarısından fazlası üzerinde yetki veya diğer yatırımcılarla yapılan bir anlaşma sebebiyle finansal politikalar veya işletme politikalarını yönetme yetkisi –Yönetim kurulunun veya eşdeğer bir yönetim organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma yetkisi ve kuruluşun kontrolünün yönetim kurulunda veya yönetim organında olması; veya –Yönetim kurulunun veya eşdeğer yönetim organının toplantısında oyların çoğunluğunu kullanma yetkisi ve kuruluşun kontrolünün yönetim kurulunda veya yönetim organında olması

26 25 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) Yatırım fonlarına yönelik konsolidasyon yükümlülükleri için genel bir yorum yapmak mümkün değildir. Mevcut durum dikkate alınmalıdır. İlgili unsurlar şunlardır: -Adi hisselere bağlı haklar nelerdir (ana sözleşmenin değiştirilmesi, yatırım politikasının değiştirilmesi, fon yöneticisinin değiştirilmesi, kar payı politikasının belirlenmesi, maliyet yapısının değiştirilmesi) Yatırım fonlarına yönelik konsolidasyon yükümlülükleri için genel bir yorum yapmak mümkün değildir. Mevcut durum dikkate alınmalıdır. İlgili unsurlar şunlardır: -Adi hisselere bağlı haklar nelerdir (ana sözleşmenin değiştirilmesi, yatırım politikasının değiştirilmesi, fon yöneticisinin değiştirilmesi, kar payı politikasının belirlenmesi, maliyet yapısının değiştirilmesi)

27 26 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) –İmtiyazlı hisselere bağlı haklar nelerdir (ve bu hisseler kime aittir) –Fon gelirleri ve giderlerindeki pay ile ilgili özel hükümler var mıdır? Yatırımcılara belirli asgari getiri güvencesi verilmiş midir? –İmtiyazlı hisselere bağlı haklar nelerdir (ve bu hisseler kime aittir) –Fon gelirleri ve giderlerindeki pay ile ilgili özel hükümler var mıdır? Yatırımcılara belirli asgari getiri güvencesi verilmiş midir?

28 27 IAS 27 – Konsolidasyon – Şemsiye Fonlar IFRS’lerde şemsiye fonları ile ilgili özel yükümlülükler bulunmamaktadır “Standart” bir şemsiye fon olmak, kendi başına bir konsolidasyon yükümlülüğüne yol açmaz Dolayısıyla, bir şemsiye fon olmak IFRS’lerin uygulanmasını otomatik olarak sağlamaz Bir Fonun bağlı ortaklığı olması halinde, konsolidasyon gerekli olabilir dolayısıyla IFRS uygulanabilir. IFRS’lerde şemsiye fonları ile ilgili özel yükümlülükler bulunmamaktadır “Standart” bir şemsiye fon olmak, kendi başına bir konsolidasyon yükümlülüğüne yol açmaz Dolayısıyla, bir şemsiye fon olmak IFRS’lerin uygulanmasını otomatik olarak sağlamaz Bir Fonun bağlı ortaklığı olması halinde, konsolidasyon gerekli olabilir dolayısıyla IFRS uygulanabilir.

29 28 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) - Sorunlar Yatırım Fonlarına yönelik ABD’deki GAAP Ana-Tali muhasebe çerçevesine eşdeğer bir çerçeve yok Bir Tali fon, kontrole sahip olmadığını ortaya koyamadığı sürece, oy hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu bir ana fonu tamamen konsolide etmek zorundadır Tali fonunun oy kontrolüne nadiren sahip olması beklenir, ancak kontrole sahip olmadığını ortaya koyabilir.

30 29 IAS 27 – Konsolidasyon (devamı) - Sorunlar Oy kontrolüne sahip olmayan Tali Fonun, sözleşme düzenlemesi yoluyla kontrol olanağına sahip olmadığı sürece, konsolidasyon zorunluluğu yoktur. Bazı borsalar bu sözleşme düzenlemelerini gerektirmektedir; dolayısıyla borsaya kayıtlı tali fonların çoğu IFRS’ler kapsamında ana fonları konsolide etmek zorundadır

31 30 IAS 33 – Hisse Başına Kazanç Adi veya potansiyel olarak adi hisseleri halka açık bir şekilde alınıp satılan fonlar, hisse başına kazançları açıklamalıdır Gelir Beyanında sunulur (eksi olması halinde bile) Temel Hisse Başına Kazanç – ilgili dönemde kalan adi hisse sayısının ağırlıklı ortalaması ile bölünen, adi hissedarlara atfedilebilecek kar/zarar Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç – tüm seyreltici potansiyel adi hisselerin etkileri için ayarlanmış kar/zarar

32 31 IAS 33 – Hisse Başlına Kazanç - Sorun Hisse Başına Kazancın açıklanması, diğer GAAP’lar ile tutarlı değil (ABD, İngiltere) Bir fonun performansının ölçüldüğü yöntemi tamamen değiştirebilir Yatırımcılara anlamlı bilgiler sağlamaz, dolayısıyla sunum ve şeffaflığı geliştirmez

33 32 IAS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar Oluşum maliyetleri, gider olarak kabul edilmelidir

34 33 Finansal Araçlar – IAS 32 & IAS 39 1. IAS 32 & IAS 39’un KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR 1. IAS 32 & IAS 39’un KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR

35 34 Uygulama Kapsamı IAS 32IAS 39 Öz sermayenin borç olarak sınıflandırılmasıX Hazine hisseleri (ve ilgili türevler)X Menkul kıymet portföyüX Krediler / ticaret alacaklarıX PasiflerX TürevlerX Vadeli İşlemX Finansal aktif/pasiflerin tanınmamasıX Nete indirgemeX AçıklamaX

36 35 Temel Tanımlar Bir finansal araç, aşağıdakilere yol açan bir sözleşmedir: –Bir işletmede finansal aktif, ve –Bir başka işletmede finansal pasif veya öz sermaye aracı Bir öz sermaye aracı, bir kuruluşun tüm pasifler düşüldükten sonraki kalan aktiflerinde çıkar sağlayan herhangi bir sözleşmedir. Bir finansal araç, aşağıdakilere yol açan bir sözleşmedir: –Bir işletmede finansal aktif, ve –Bir başka işletmede finansal pasif veya öz sermaye aracı Bir öz sermaye aracı, bir kuruluşun tüm pasifler düşüldükten sonraki kalan aktiflerinde çıkar sağlayan herhangi bir sözleşmedir.

37 36 Temel Tanımlar (devamı) Bir finansal aktif, aşağıdaki özellikleri haiz bir aktiftir: Nakit Aşağıdakilere için sözleşmeden doğan bir hak: –Bir başka kuruluştan nakit veya başka bir finansal aktif almak –Potansiyel olarak uygun koşullar altında bir başka kuruluş ile finansal araçları değiştirmek Bir başka kuruluşun öz sermaye aracı Kuruluşun kendi öz sermaye araçlarında uygulanacak veya uygulanabilecek bir sözleşme Bir finansal aktif, aşağıdaki özellikleri haiz bir aktiftir: Nakit Aşağıdakilere için sözleşmeden doğan bir hak: –Bir başka kuruluştan nakit veya başka bir finansal aktif almak –Potansiyel olarak uygun koşullar altında bir başka kuruluş ile finansal araçları değiştirmek Bir başka kuruluşun öz sermaye aracı Kuruluşun kendi öz sermaye araçlarında uygulanacak veya uygulanabilecek bir sözleşme

38 37 Temel Tanımlar (devamı) Bir finansal pasif, sözleşmeden doğan bir yükümlülük olan bir pasiftir Nakit veya başka bir finansal araç vermek,veya Potansiyel olarak uygun koşullar altında bir başka kuruluş ile finansal araçları değiştirmek Kuruluşun kendi öz sermaye araçlarında uygulanacak veya uygulanabilecek bir sözleşme Bir finansal pasif, sözleşmeden doğan bir yükümlülük olan bir pasiftir Nakit veya başka bir finansal araç vermek,veya Potansiyel olarak uygun koşullar altında bir başka kuruluş ile finansal araçları değiştirmek Kuruluşun kendi öz sermaye araçlarında uygulanacak veya uygulanabilecek bir sözleşme

39 38 Temel Tanımlar (devamı) Kuruluş tarafından çıkarılan finansal araçlar, esaslarına göre pasif veya öz sermaye aracı olarak sınıflandırılmalıdır –Bu, finansal araçta standartta tanımlandığı şekliyle herhangi bir pasif unsuru içerip içermediğine bağlıdır Finansal aracın hem pasif hem de öz sermaye aracı içermesi halinde, bunlar ayrı ayrı sınıflandırılmalı ve muhasebeleştirilmelidir –Faiz, kar payı, zarar ve kazançlar, P&L’de bilanço ile tutarlı bir şekilde sınıflandırılmalıdır Kuruluş tarafından çıkarılan finansal araçlar, esaslarına göre pasif veya öz sermaye aracı olarak sınıflandırılmalıdır –Bu, finansal araçta standartta tanımlandığı şekliyle herhangi bir pasif unsuru içerip içermediğine bağlıdır Finansal aracın hem pasif hem de öz sermaye aracı içermesi halinde, bunlar ayrı ayrı sınıflandırılmalı ve muhasebeleştirilmelidir –Faiz, kar payı, zarar ve kazançlar, P&L’de bilanço ile tutarlı bir şekilde sınıflandırılmalıdır

40 39 Temel Tanımlar (devamı) Türev, aşağıdaki özellikleri haiz bir finansal araçtır: Değeri belirli bir faiz oranı, menkul kıymet fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya benzer bir değişkendeki (bazen buna “altta yatan” etken de denir) Çok az net başlangıç yatırımı gerektirir veya hiç gerektirmez, ve Gelecekteki bir tarihte hesaplaşır Türev, aşağıdaki özellikleri haiz bir finansal araçtır: Değeri belirli bir faiz oranı, menkul kıymet fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya benzer bir değişkendeki (bazen buna “altta yatan” etken de denir) Çok az net başlangıç yatırımı gerektirir veya hiç gerektirmez, ve Gelecekteki bir tarihte hesaplaşır

41 40 Finansal Araçlar 1. YENİ STANDARTLARIN KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR 1. YENİ STANDARTLARIN KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR

42 41 Sınıflandırma KategoriTemel Kullanım Krediler ve alacaklar Geleneksel kredi aktifleri, başlangıçta edinilen veya sonradan edinilen Vade Sonuna Kadar Tutulanlar Kuruluş tarafından edinilen ve vadesi boyunca tutulacak borç aktifleri Ticaret için Tutulanlar Tüm türevler (vadeli işlemlerde kullanılanlar hariç) Aktif olarak alınıp satılacak diğer kalemler P+L yoluyla FV olarak belirlenen Pasifler de dahil olmak üzere, başlangıçta bu şekilde belirlenen tüm kalemler Satışa HazırYukarıdaki kategorilerde yer almayan tüm aktifler Ticaret İçin Olmayan PasiflerDiğer pasifler

43 42 Sınıflandırma (devamı) Her türlü finansal aktif veya pasif, başlangıçta kar ve zarar yoluyla adil değerde finansal aktif veya pasif olarak kabul edildiğinde tespit edilebilir. Aktif bir piyasada kote edilmiş bir piyasa fiyatı olmayan ve adil değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen öz sermaye aracı yatırımları hariç Her türlü finansal aktif veya pasif, başlangıçta kar ve zarar yoluyla adil değerde finansal aktif veya pasif olarak kabul edildiğinde tespit edilebilir. Aktif bir piyasada kote edilmiş bir piyasa fiyatı olmayan ve adil değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen öz sermaye aracı yatırımları hariç

44 43 Vade Sonuna kadar Tutulanlar Sabit bir vadesi olan sabit veya belirlenebilir ödemeleri olan finansal araçlar Kuruluş, vade sonuna kadar tutmak için pozitif niyet ve beceriye sahiptir. Niyet ve beceri her yıl sonunda değerlendirilmelidir. Sabit bir vadesi olan sabit veya belirlenebilir ödemeleri olan finansal araçlar Kuruluş, vade sonuna kadar tutmak için pozitif niyet ve beceriye sahiptir. Niyet ve beceri her yıl sonunda değerlendirilmelidir.

45 44 «Vade Sonuna Kadar Tutulan» Olarak Sınıflandırılmadığında Belirlenmemiş bir süre için tutulmak amacıyla edinilmiştir Örneğin piyasa koşulları, likidite ihtiyaçları, vs bakımından uygun olduğunda satılırlar Finansal aracı çıkaran, defter değerinin çok altında hesabı kapatma hakkına sahiptir, veya Portföy “işaretlenir” (eğer kuruluş son üç yılda önemli miktarda vade sonuna kadar tutulan yatırımını satmış ise) Belirlenmemiş bir süre için tutulmak amacıyla edinilmiştir Örneğin piyasa koşulları, likidite ihtiyaçları, vs bakımından uygun olduğunda satılırlar Finansal aracı çıkaran, defter değerinin çok altında hesabı kapatma hakkına sahiptir, veya Portföy “işaretlenir” (eğer kuruluş son üç yılda önemli miktarda vade sonuna kadar tutulan yatırımını satmış ise)

46 45 Vade Sonuna kadar Tutulanlar (devamı) Vade sonuna kadar tutulan finansal araçlar, efektif faiz yöntemi kullanılarak amorti edilen maliyette taşınır Bir yatırımı “vade sonuna kadar tutulan” olarak sınıflandırmak artık mümkün değilse, adil değere göre yeniden ölçülür Vade sonuna kadar tutulan finansal araçlar, efektif faiz yöntemi kullanılarak amorti edilen maliyette taşınır Bir yatırımı “vade sonuna kadar tutulan” olarak sınıflandırmak artık mümkün değilse, adil değere göre yeniden ölçülür

47 46 Satışa Hazır Bunlar, diğer sınıflardan herhangi birine girmeyen finansal aktiflerdir Adil değer güvenilir bir şekilde ölçülemediği sürece, adil değerde ölçülürler Bunlar, diğer sınıflardan herhangi birine girmeyen finansal aktiflerdir Adil değer güvenilir bir şekilde ölçülemediği sürece, adil değerde ölçülürler

48 47 Krediler ve Alacaklar Kuruluş tarafından borçluya doğrudan para, mal veya hizmet sunularak oluşturulurlar Ticaret amacıyla oluşturulanları kapsamaz İştirakler ve başlangıçtan sonra sağlanan sendikasyon kredilerini kapsar Başlangıçtan sonra edinilen krediler, ticaret amaçlı, vade sonuna kadar tutulan veya satışa hazır olarak sınıflandırılır Krediler ve alacaklar amorti edilen maliyette ölçülür, değer azalması karşılığı düşülür Kuruluş tarafından borçluya doğrudan para, mal veya hizmet sunularak oluşturulurlar Ticaret amacıyla oluşturulanları kapsamaz İştirakler ve başlangıçtan sonra sağlanan sendikasyon kredilerini kapsar Başlangıçtan sonra edinilen krediler, ticaret amaçlı, vade sonuna kadar tutulan veya satışa hazır olarak sınıflandırılır Krediler ve alacaklar amorti edilen maliyette ölçülür, değer azalması karşılığı düşülür

49 48 Kazanç ve zararların muhasebeleştirilmesi Kar ve zarar yoluyla adil değerdeki finansal aktif veya finansal pasif : gelir beyanında kaydedilen gerçekleşen (gerçekleşmeyen) kazanç ve kayıplar Satışa Hazır: gelir beyanındaki gerçekleşen kar ve zararlar. Gerçekleşmeyen kar ve zararlar doğrudan yedek ihtiyatta Satışa hazır yatırımlarda meydana gelen değer kaybı zararları her zaman gelir beyanına dahil edilir Kar ve zarar yoluyla adil değerdeki finansal aktif veya finansal pasif : gelir beyanında kaydedilen gerçekleşen (gerçekleşmeyen) kazanç ve kayıplar Satışa Hazır: gelir beyanındaki gerçekleşen kar ve zararlar. Gerçekleşmeyen kar ve zararlar doğrudan yedek ihtiyatta Satışa hazır yatırımlarda meydana gelen değer kaybı zararları her zaman gelir beyanına dahil edilir

50 49 Başlangıç Ölçümü Tüm finansal aktifler ve pasifler başlangıçta adil değerde ölçülür Artı, kar ve zarar yoluyla adil değerde olmayan finansal aktif ve pasif durumunda –Bir finansal aktif veya finansal pasifin edinilmesine veya çıkarılmasına doğrudan atfedilebilecek işlem maliyetleri IAS 18 – belirli finansal hizmet ücretleri, bir finansal aracın efektif faiz oranının ayrılmaz bir parçasıdır Tüm finansal aktifler ve pasifler başlangıçta adil değerde ölçülür Artı, kar ve zarar yoluyla adil değerde olmayan finansal aktif ve pasif durumunda –Bir finansal aktif veya finansal pasifin edinilmesine veya çıkarılmasına doğrudan atfedilebilecek işlem maliyetleri IAS 18 – belirli finansal hizmet ücretleri, bir finansal aracın efektif faiz oranının ayrılmaz bir parçasıdır

51 50 Sonraki Ölçümler SınıflandırmaAdil DeğerMaliyet / Amorti Edilen Maliyet (edinimin marjinal maliyetleri eksi değer kaybını içerir) Krediler ve AlacaklarSadece kote edilen veya belirlenen veya vadeli işlem yapılan kalem olması halinde  Amorti edilen maliyette Vade Sonuna Kadar Tutulanlar İlgili Değil  Amorti edilen maliyette Ticaret için Tutulanlar  Eğer FV güvenilir bir şekilde ölçülemezse, (sadece kote edilmeyen öz sermaye araçları için ve bunlar üzerindeki türevler için çok sınırlı kullanım) P+L Yoluyla FV Olarak Belirlenenler  İlgili Değil Satışa Hazır  If FV cannot be reliably measured Ticaret için Olmayan Pasifler İlgili Değil 

52 51 Finansal Pasiflerin Sonraki Ölçümleri Kar ve zarar yoluyla adil değerde olan finansal pasifler (H-f-Tticaret için Tutulanlar dahil) ve finansal pasif olan türevler adil değerde taşınır –Kar ve zararlar gelir beyanına alınır Diğer tüm finansal pasifler amorti edilen maliyette taşınır Yine, vadeli işlemler için farklı kurallar vardır Kar ve zarar yoluyla adil değerde olan finansal pasifler (H-f-Tticaret için Tutulanlar dahil) ve finansal pasif olan türevler adil değerde taşınır –Kar ve zararlar gelir beyanına alınır Diğer tüm finansal pasifler amorti edilen maliyette taşınır Yine, vadeli işlemler için farklı kurallar vardır

53 52 Türevlerin Ölçümü Aşağıdaki durumlar olmadığı sürece, bilançoda adil değerde ölçülür Adil değerin güvenilir bir şekilde ölçülememesi, veya Adil değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen, kote edilmemiş bir öz sermaye aracının sunulmasına bağlı bir türev pasiftir Aşağıdaki durumlar olmadığı sürece, bilançoda adil değerde ölçülür Adil değerin güvenilir bir şekilde ölçülememesi, veya Adil değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen, kote edilmemiş bir öz sermaye aracının sunulmasına bağlı bir türev pasiftir

54 53 Mevcut Türevler Mevcut bir türev, ana sözleşmeden ayrılmalıdır ve aşağıdaki hallerde türev olarak muhasebeleştirilmelidir –Mevcut türevin ekonomik özellikleri ve riskleri, ana sözleşmeninkilerle yakından ilgili değilse –Mevcut türev ile aynı koşullara sahip ayrı bir araç, türev tanımını karşılıyorsa, ve –Karma, değişiklikler gelir beyanına alınarak adil değerde ölçülmemişse Mevcut bir türev, ana sözleşmeden ayrılmalıdır ve aşağıdaki hallerde türev olarak muhasebeleştirilmelidir –Mevcut türevin ekonomik özellikleri ve riskleri, ana sözleşmeninkilerle yakından ilgili değilse –Mevcut türev ile aynı koşullara sahip ayrı bir araç, türev tanımını karşılıyorsa, ve –Karma, değişiklikler gelir beyanına alınarak adil değerde ölçülmemişse

55 54 Adil Değer Türevlerin adil değeri de dahil olmak üzere, tüm finansal aktif ve pasifler Bilançoda tanınır Tüm ticaret için tutulan aktifler, güvenilir bir şekilde ölçülemedikleri sürece adil değerde ölçülürler Adil değer, bilgili ve istekli taraflar arasında bir aktifin değiştirilebileceği ve bir pasifin ödenebileceği tutarı temsil eder Zorunlu veya sıkıntılı bir satışta alınacak veya ödenecek tutar değildir. Aktif bir piyasada kote edilen araçlar ile aktif bir piyasa olmayan durumlar arasındaki ayrım Türevlerin adil değeri de dahil olmak üzere, tüm finansal aktif ve pasifler Bilançoda tanınır Tüm ticaret için tutulan aktifler, güvenilir bir şekilde ölçülemedikleri sürece adil değerde ölçülürler Adil değer, bilgili ve istekli taraflar arasında bir aktifin değiştirilebileceği ve bir pasifin ödenebileceği tutarı temsil eder Zorunlu veya sıkıntılı bir satışta alınacak veya ödenecek tutar değildir. Aktif bir piyasada kote edilen araçlar ile aktif bir piyasa olmayan durumlar arasındaki ayrım

56 55 Adil Değer (devamı) Borsada İşlem Gören Menkul Kıymetler Aktif piyasalarda kote edilen fiyatlara göre değerlenir (uzun – teklif fiyatı, kısa – istek fiyatı) Borsada İşlem Görmeyen Menkul Kıymetler Tahmin Teknikleri Dolaylı Yatırımlar Adil değerin tespit edilmesi için Yatırım Yöneticisi tarafından uygulanan muhasebe politikalarının ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi Konsolidasyon gerekebilir (Ana/Tali, yatırım yapılanlardaki çıkarların kontrol edilmesi) Borsada İşlem Gören Menkul Kıymetler Aktif piyasalarda kote edilen fiyatlara göre değerlenir (uzun – teklif fiyatı, kısa – istek fiyatı) Borsada İşlem Görmeyen Menkul Kıymetler Tahmin Teknikleri Dolaylı Yatırımlar Adil değerin tespit edilmesi için Yatırım Yöneticisi tarafından uygulanan muhasebe politikalarının ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi Konsolidasyon gerekebilir (Ana/Tali, yatırım yapılanlardaki çıkarların kontrol edilmesi)

57 56 Adil Değer (devamı) Aktif bir piyasa, kote edilen fiyatlara kolaylıkla ulaşılabilen ve gerçek ve düzenli piyasa işlemlerini temsil ettikleri bir piyasadır Geçerli fiyat, kuruluşun ulaşabileceği en avantajlı piyasada kote edilen fiyattır Eski fiyatlar ayarlanabilir ancak blok indirimler Eski fiyatlar ayarlanabilir ancak blok indirimler yasaktır Bir aktif piyasada kote edilen fiyatlar aynı zamanda bir değerleme modelinin girdisi olabilir Aktif bir piyasa, kote edilen fiyatlara kolaylıkla ulaşılabilen ve gerçek ve düzenli piyasa işlemlerini temsil ettikleri bir piyasadır Geçerli fiyat, kuruluşun ulaşabileceği en avantajlı piyasada kote edilen fiyattır Eski fiyatlar ayarlanabilir ancak blok indirimler Eski fiyatlar ayarlanabilir ancak blok indirimler yasaktır Bir aktif piyasada kote edilen fiyatlar aynı zamanda bir değerleme modelinin girdisi olabilir

58 57 Aktif Olmayan Piyasalar Adil Değer bir değerleme tekniği kullanılarak belirlenir Adil değeri piyasada en yaygın olarak kullanılan yöntem uygulanarak belirlenmelidir Adil değeri gözlenebilir verilere dayalı olarak belirlenmelidir Adil değer mümkün olduğunca piyasa girdilerine dayalı olmalıdır ve kuruluşa özgü girdilere mümkün olduğunca az dayalı olmalıdır Değerleme teknikleri tutarlı olarak uygulanmalıdır Endüstri değerleme teknikleri rehberlik sağlayabilir, ancak IASB tarafından onaylanmamıştır ve her zaman IFRS ile tutarlı değildir. Adil Değer bir değerleme tekniği kullanılarak belirlenir Adil değeri piyasada en yaygın olarak kullanılan yöntem uygulanarak belirlenmelidir Adil değeri gözlenebilir verilere dayalı olarak belirlenmelidir Adil değer mümkün olduğunca piyasa girdilerine dayalı olmalıdır ve kuruluşa özgü girdilere mümkün olduğunca az dayalı olmalıdır Değerleme teknikleri tutarlı olarak uygulanmalıdır Endüstri değerleme teknikleri rehberlik sağlayabilir, ancak IASB tarafından onaylanmamıştır ve her zaman IFRS ile tutarlı değildir.

59 58 Adil Değer - Sorunlar Teklif fiyatları yoluyla değerleme, adil değer için daha iyi bir gösterge sağladığı anlamına gelmez. Teklif/istek fiyatlandırması, eğer mevcut piyasa uygulaması piyasa ortası/son satış fiyatı ise karmaşıklığa yol açabilir ABD’deki en iyi uygulama, son kote edilen satış fiyatlarını, piyasa ortası ve son satış fiyatı ile birlikte kullanmaktır ‘teklif dokümanı’ NAV ile raporlama NAV arasındaki fark – fark nasıl muhasebeleştirilir? Endüstri çözümü – piyasa ortası/ son satış fiyatının adil değerleme yöntemleri olarak kabul edilmesi? Teklif fiyatları yoluyla değerleme, adil değer için daha iyi bir gösterge sağladığı anlamına gelmez. Teklif/istek fiyatlandırması, eğer mevcut piyasa uygulaması piyasa ortası/son satış fiyatı ise karmaşıklığa yol açabilir ABD’deki en iyi uygulama, son kote edilen satış fiyatlarını, piyasa ortası ve son satış fiyatı ile birlikte kullanmaktır ‘teklif dokümanı’ NAV ile raporlama NAV arasındaki fark – fark nasıl muhasebeleştirilir? Endüstri çözümü – piyasa ortası/ son satış fiyatının adil değerleme yöntemleri olarak kabul edilmesi?

60 59 Finansal Araçlar 1. YENİ STANDARTLARIN KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR 1. YENİ STANDARTLARIN KAPSAMI 2.SINIFLANDIRMA VE ÖLÇÜM 3.AÇIKLAMALAR

61 60 Finansal Araçlar : Açıklama ve Sunum Temel Hususlar: –Hissedarların fonlardaki çıkarlarının değerlendirilmesi –Risk yönetimi açıklamaları

62 61 Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum (devamı) IAS 32 (revize) kapsamında; finansal pasif, bir sözleşme yükümlülüğü kapsamında, bir başka kuruluşa nakit veya bir başka finansal aktifi verme yükümlülüğüdür IAS 32 satılabilir araçları da finansal yükümlülük olarak belirmektedir Hamilinin tercihine baplı olarak itfa edilebilir hisseler finansal pasif tanımını karşılar

63 62 Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum (devamı) Dolayısıyla, açık uçlu fonlar tarafından çıkarılan itfa edilebilir hisseler artık pasif olarak sınıflandırılmaktadır IAS 32, pasif olarak sınıflandırılan öz sermayeyi içermeyen fonlar için sunulacak bir bilanço formatına izin vermektedir

64 63 Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum (devamı) - Sorunlar Mali tabloların anlaşılması ve yorumlanması güç olabilir IFRS, İngiltere, ABD ve Kanada’daki GAAP’larla tutarsız Öz Sermaye Değişikliklerinin Bildirilmesi ve Hisse Başına Kazanç ne olacak?

65 64 Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum (devamı) Risk yönetimi açıklamaları : Amaç: –Anlayışı geliştirmek –Gelecekteki nakit akışlarının miktarlarının, zamanlamasının ve belirsizliğinin değerlendirmesine yardımcı olmak –Risk yönetimi politikaları ve vadeli işlem faaliyetleri

66 65 Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum (devamı) IAS 32 ve IAS 39, riske maruz kalma durumlarının, fon üzerindeki etkilerinin ve aşağıdaki riskleri azaltmak için alınan önlemlerin açıklanmasını gerektirmektedir: - Piyasa fiyatı riski - Faiz oranı riski - Kredi riski - Likidite riski - Kur riski

67 66 Riskin Açıklanması Tanımlanan her bir risk için, aşağıdakiler açıklanır: Maruz kalınan risk ve nasıl ortaya çıktığı Risk yönetiminin amaçları, politikaları ve süreçleri ile riskin ölçülmesi için kullanılan yöntemler Geçmiş dönemden bu yana meydana gelen değişimler Risk konsantrasyonları da dahil olmak üzere, Raporlama tarihinde maruz kalınan riskler Tanımlanan her bir risk için, aşağıdakiler açıklanır: Maruz kalınan risk ve nasıl ortaya çıktığı Risk yönetiminin amaçları, politikaları ve süreçleri ile riskin ölçülmesi için kullanılan yöntemler Geçmiş dönemden bu yana meydana gelen değişimler Risk konsantrasyonları da dahil olmak üzere, Raporlama tarihinde maruz kalınan riskler

68 67 Piyasa Fiyatı Riski Yatırım stratejisini ve portföyün nasıl yönetildiğini açıklayın Piyasa riskini yönetmek için kullanılacak herhangi bir vadeli işlemi açıklayın Piyasa riskine karşı türevlerin ne dereceye kadar kullanıldığını açıklayın Ülkeye ve sektöre göre bir yatırım portföyü analizi yapın Bireysel yatırımların açıklanması için bir eşik değer belirleyin Yatırım stratejisini ve portföyün nasıl yönetildiğini açıklayın Piyasa riskini yönetmek için kullanılacak herhangi bir vadeli işlemi açıklayın Piyasa riskine karşı türevlerin ne dereceye kadar kullanıldığını açıklayın Ülkeye ve sektöre göre bir yatırım portföyü analizi yapın Bireysel yatırımların açıklanması için bir eşik değer belirleyin

69 68 Piyasa Fiyatı Riski (devamı) Bireysel yatırımların açıklanması için belirlenen bir gereklilik yok Ancak, ciddi varlıkları risk konsantrasyonu olarak açıklamak gereklidir Bireysel yatırımların açıklanması için belirlenen bir gereklilik yok Ancak, ciddi varlıkları risk konsantrasyonu olarak açıklamak gereklidir

70 69 Faiz Oranı Riski Faiz kazandıran veya işleyen mali araçları tanımlayın Faiz götüren araçların maruz kaldığı riskleri yönetmeye yönelik stratejisi açıklayın Maruz kalınan riske karşı ne dereceye kadar türevlerin kullanıldığını açıklayın Efektif faiz oranlarını açıklayın Faiz oranı vade tarihlerine dayalı olarak fonun aktif ve pasiflerini analiz eden bir tablonun sunulması gerekebilir, ancak … Bazı fonlar için raporlayıcı açıklama daha anlamlı olabilir. Faiz kazandıran veya işleyen mali araçları tanımlayın Faiz götüren araçların maruz kaldığı riskleri yönetmeye yönelik stratejisi açıklayın Maruz kalınan riske karşı ne dereceye kadar türevlerin kullanıldığını açıklayın Efektif faiz oranlarını açıklayın Faiz oranı vade tarihlerine dayalı olarak fonun aktif ve pasiflerini analiz eden bir tablonun sunulması gerekebilir, ancak … Bazı fonlar için raporlayıcı açıklama daha anlamlı olabilir.

71 70 Kredi Riski Kredi riski konsantrasyonlarını ve bu riskleri yönetmeye yönelik stratejiyi açıklayın Kredi riski konsantrasyonlarını açıklayınız Kredi riski konsantrasyonlarını ve bu riskleri yönetmeye yönelik stratejiyi açıklayın Kredi riski konsantrasyonlarını açıklayınız

72 71 Likidite Riski Tutulan finansal araçların likiditesini açıklayın Pazarlanamayan yatırımlara yönelik yatırım stratejisini açıklayın Likit olmayan yatırımların risk seviyesini tanımlayın Bir Fon, yatırım fonlarının izin verdiği itfa sıklığını açıklamalıdır Satış üzerindeki kapalı süreleri/sınırlamaları açıklayın Tutulan finansal araçların likiditesini açıklayın Pazarlanamayan yatırımlara yönelik yatırım stratejisini açıklayın Likit olmayan yatırımların risk seviyesini tanımlayın Bir Fon, yatırım fonlarının izin verdiği itfa sıklığını açıklamalıdır Satış üzerindeki kapalı süreleri/sınırlamaları açıklayın

73 72 Kur Riski Diğer kurlara maruz kalınan riski açıklayın Kur yönetim stratejisini açıklayın Kur risklerini yönetmeye yönelik,vadeli döviz sözleşmelerini veya diğer türevleri açıklayın Altta yatan kur risklerine dayalı olarak fonun aktif ve pasiflerini analiz eden bir kur riski tablosu hazırlayın Risklerin önemli olmaması halinde, raporlayıcı açıklama yeterlidir Diğer kurlara maruz kalınan riski açıklayın Kur yönetim stratejisini açıklayın Kur risklerini yönetmeye yönelik,vadeli döviz sözleşmelerini veya diğer türevleri açıklayın Altta yatan kur risklerine dayalı olarak fonun aktif ve pasiflerini analiz eden bir kur riski tablosu hazırlayın Risklerin önemli olmaması halinde, raporlayıcı açıklama yeterlidir

74 73 IFRS 7 IFRS 7, IAS 32 ve IAS 39 kapsamındaki risk açıklama gerekliliklerini tekrar etmektedir. Raporlama tarihindeki tanımlanan her bir piyasa riski için duyarlılık analizinin açıklanmasına yönelik yeni bir yükümlülük gelmiştir. İlgili risk değişkenlerinde makul derecede olası tüm değişikliklerin etkisini gösterin Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemleri ve varsayımları ve önceki dönemden bu yana gerçekleşen değişiklikleri açıklayın Duyarlılık analizinin mevcut riskleri temsil edip etmediğini açıklayın IFRS 7, IAS 32 ve IAS 39 kapsamındaki risk açıklama gerekliliklerini tekrar etmektedir. Raporlama tarihindeki tanımlanan her bir piyasa riski için duyarlılık analizinin açıklanmasına yönelik yeni bir yükümlülük gelmiştir. İlgili risk değişkenlerinde makul derecede olası tüm değişikliklerin etkisini gösterin Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemleri ve varsayımları ve önceki dönemden bu yana gerçekleşen değişiklikleri açıklayın Duyarlılık analizinin mevcut riskleri temsil edip etmediğini açıklayın

75 74 IFRS 7 (devamı) IFRS 7, 1 Ocak 2007 tarihinde veya 1 Ocak 2007 tarihinden sonra başlayan dönemler için geçerlidir Erken uygulama teşvik edilmektedir IFRS 7, IAS 32 ve IAS 39 kapsamındaki risk açıklama gerekliliklerini tekrar etmektedir. Raporlama tarihindeki tanımlanan her bir piyasa riski için duyarlılık analizinin açıklanmasına yönelik yeni bir yükümlülük gelmiştir. İlgili risk değişkenlerinde makul derecede olası tüm değişikliklerin etkisini gösterin IFRS 7, 1 Ocak 2007 tarihinde veya 1 Ocak 2007 tarihinden sonra başlayan dönemler için geçerlidir Erken uygulama teşvik edilmektedir IFRS 7, IAS 32 ve IAS 39 kapsamındaki risk açıklama gerekliliklerini tekrar etmektedir. Raporlama tarihindeki tanımlanan her bir piyasa riski için duyarlılık analizinin açıklanmasına yönelik yeni bir yükümlülük gelmiştir. İlgili risk değişkenlerinde makul derecede olası tüm değişikliklerin etkisini gösterin

76 75 IFRS 7 (devamı) Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemleri ve varsayımları ve önceki dönemden bu yana gerçekleşen değişiklikleri açıklayın Duyarlılık analizinin mevcut riskleri temsil edip etmediğini açıklayın IFRS 7, 1 Ocak 2007 tarihinde veya 1 Ocak 2007 tarihinden sonra başlayan dönemler için geçerlidir Erken uygulama teşvik edilmektedir Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemleri ve varsayımları ve önceki dönemden bu yana gerçekleşen değişiklikleri açıklayın Duyarlılık analizinin mevcut riskleri temsil edip etmediğini açıklayın IFRS 7, 1 Ocak 2007 tarihinde veya 1 Ocak 2007 tarihinden sonra başlayan dönemler için geçerlidir Erken uygulama teşvik edilmektedir

77 76 Yasal İhtiyatlar Bazı ülkelerde, belirli ihtiyat ve karşılıkların ayrılmasına yönelik yasal yükümlülükler vardır Bu ihtiyatlara ve karşılıklara, ayrı ayrı pasif tanımını karşılamadıkları sürece IFRS kapsamında izin verilmemektedir Bazı ülkelerde, belirli ihtiyat ve karşılıkların ayrılmasına yönelik yasal yükümlülükler vardır Bu ihtiyatlara ve karşılıklara, ayrı ayrı pasif tanımını karşılamadıkları sürece IFRS kapsamında izin verilmemektedir

78 77 IFRS 1 – Standartların İlk Kabulü Nihai standart 19 Haziran 2003 tarihinde yayınlanmıştır Yürürlük tarihi –1 Ocak 2004 tarihinde başlayan veya 1 Ocak 2004 tarihinden sonra başlayan dönemler Kapsam: IFRS 1, bir kuruluş IFRS’ye açık ve koşulsuz uyum beyanı yoluyla ilk kez IFRS’leri kabul ettiğinde geçerlidir Nihai standart 19 Haziran 2003 tarihinde yayınlanmıştır Yürürlük tarihi –1 Ocak 2004 tarihinde başlayan veya 1 Ocak 2004 tarihinden sonra başlayan dönemler Kapsam: IFRS 1, bir kuruluş IFRS’ye açık ve koşulsuz uyum beyanı yoluyla ilk kez IFRS’leri kabul ettiğinde geçerlidir

79 78 Açılış Bilançosu Yaklaşımı Açılış IFRS Bilançosu Karşılaştırmalı IFRS Bilançosu 01/01/2004 31/12/2004 31/12/2005 Date of transition to IFRS Reporting Date Açılış IFRS bilançosu, IFRS kapsamında muhasebe için başlangıç noktasıdır

80 79 Uzlaştırmalar Üç bilanço uzlaştırması : –Kapanış yerel GAAP - 31 Aralık 2003 ve Açılış IFRS 1 Ocak 2004 – IAS 39 hariç –Kapanış yerel GAAP - 31 Aralık 2004 ve Açılış IFRS - 1 Ocak 2005 –Kapanış IFRS 31 Aralık 2004 – IAS 39 hariç ve Açılış IFRS 1 Ocak 2005 – IAS 39 dahil Üç bilanço uzlaştırması : –Kapanış yerel GAAP - 31 Aralık 2003 ve Açılış IFRS 1 Ocak 2004 – IAS 39 hariç –Kapanış yerel GAAP - 31 Aralık 2004 ve Açılış IFRS - 1 Ocak 2005 –Kapanış IFRS 31 Aralık 2004 – IAS 39 hariç ve Açılış IFRS 1 Ocak 2005 – IAS 39 dahil

81 D. IFRS’lerin Denetçilerin Çalışmaları Üzerindeki Etkisi

82 81 Temel hususlar: IFRS dipnotlarının ve açıklamalarının hazırlanması ile ilgili yükümlülüklerin ve gerekli zaman ve kaynakların müşterilere iletilmesi Denetim görevlendirme yazısına ve yönetim temsil yazısına ilave hükümler konulmuştur IFRS’lerin Denetçilerin Çalışmaları Üzerindeki Etkisi

83 82 Açıklamalar ve Dipnotlar: Cari yıl açıklamaları ve daha önce verilmemiş ise karşılaştırmalı bilgilerin hazırlanması için ciddi zaman gereklidir. İlk kez kabul uzlaştırmalarının (IFRS 1) incelenmesi için ilave zaman gereklidir Açıklama kontrol listelerinin tamamlanması gereklidir Bağımsız IFRS teknik incelemesi IFRS’lerin Denetçilerin Çalışmaları Üzerindeki Etkisi (devamı)

84 E. Denetçi ile yatırım fonu düzenleyicisi arasındaki ilişki

85 84 Üye devletteki yerel düzenleyici Üye devletteki fon birliği EFAMA (Avrupa Fon ve Varlık Yönetim Birliği) üyeleri ve uzman grubu “Dört Büyük” denetim firmasından oluşur Denetçi ile yatırım fonu düzenleyicisi arasındaki ilişki

86 85 EFAMA çalışma grubu Amaç: Özellikle nihai bireysel yatırımcıların bilgilendirilme faydaları bakımından, IFRS’lerin potansiyel olarak Avrupa’daki yatırım fonlarına uygulanmasının etkilerinin analiz edilmesi Sonuç: Avrupa Birliği’nde yatırım fonlarına IFRS’lerin uygulanması ile ilgili tartışma belgesi (taslak) (Mart 2006) Denetçi ile yatırım fonu düzenleyicisi arasındaki ilişki – (devamı)

87 86 E&Y Lüksemburg İletişim Bilgileri: Olivier Lemaire, Ortak Telefon: + 352 42 22 33 8356 Email: olivier.lemaire@lu.ey.comolivier.lemaire@lu.ey.com Kerry Nichol, Kıdemli Yönetici Telefon : + 352 42 22 33 8975 Email : kerry-jane.nichol@lu.ey.comkerry-jane.nichol@lu.ey.com Olivier Lemaire, Ortak Telefon: + 352 42 22 33 8356 Email: olivier.lemaire@lu.ey.comolivier.lemaire@lu.ey.com Kerry Nichol, Kıdemli Yönetici Telefon : + 352 42 22 33 8975 Email : kerry-jane.nichol@lu.ey.comkerry-jane.nichol@lu.ey.com


"Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) Yatırım Fonları Üzerindeki Etkileri © 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları