Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012"— Sunum transkripti:

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012
HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç. Dr. Emel Gürkan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Adana

2 Nötrofili ile başvuran olgu
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

3 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Normal lökosit /L Lökosit fazlalığı (Lökositoz) = Beyaz kan hücrelerinin sayısında artışıdır Etkilenen beyaz kan hücresine göre sınıflandırılır 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

4 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Nötrofili [mutlak nötrofil sayısı = Lökosit sayısı x (PMN + band) ÷100] (BK > 11,000/L ve mutlak nötrofil sayısı > 7700/L) + 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

5 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Hasta 1 Hasta 2 Birim WBC 15100 1800 L NE% 67,3 75,2 % LY% 19,1 17,7 MO% 3,7 4,3 EO% 2,3 BA% 0,5 NE# 10162 1353 LY# 2884 318 MO# 558 77 EO# 649 41 BA# 75 9 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

6 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Periferik nötrofil sayısı birkaç kompartmanın dengesini yansıtır: - Kemik iliğinde mitotik havuz, maturasyon havuzu, depo havuzu, dolaşım havuzu 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

7 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

8 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

9 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Nötrofili Yapım artışı Vasküler boşluktan çıkış  (demarjinasyon) Kemik iliği depo havuzundan salınım 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

10 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Nötrofili nedenleri Yalancı - Trombosit kümeleşmesi - Kriyoglobulinemi Primer - Herediter nötrofili - Kronik idiopatik nötrofili - Myeloproliferatif hastalıklar (KML, KNL, PV gibi) - Familyal myeloproliferatif hastalıklar - Konjenital anomaliler ve lökomoid reaksiyon - Down Sendromu - Lökosit Adezyon eksikliği Sekonder - Enfeksiyon,inflamasyon - Stres (fiziksel, emosyonel,ağır egzersiz) - Myokard infarktüsü - Sigara - İlaçlar (Glukokortikoidler,epinefrin,Lityum,AT RA , G-CSF,GM-CSF) - Solid Tümörler - Sıcak çarpması - Kemik iliği stimulasyonu (Hemoliz gibi) - Aspleni ve hiposplenizm 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

11 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Lökomoid reaksiyon Bazı olgularda reaktif lökositoz lösemiyi taklit edebilir Beyaz küre ≥ 50000/L Periferik kanda (reaktif nedenlerle ortaya çıkan) bariz miyeloid öncül artışı ile karakterize şiddetli sola kayma hali Ağır enfeksiyon, ATRA terapisi, GCSF 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

12 Lökoeritroblastik kan tablosu
Nötrofili+normoblast: septik şok Nötrofili+normoblast+gözyaşı hücreleri, erken granülositler: Lökoeritroblastik kan tablosu  infiltratif kemik iliği hastalıkları (fibrozis, malignansi, granulomatoz hastalıklar) 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

13 Hiperlökositoz ve Lökostaz
Lökosit sayısı >100 X 109/L Lösemi, miyeloproliferatif hastalıklar Vasküler oklüzyon, iskemi, hemoraji, tutulan organda ödem Mental durum bozukluğu, inme, renal ya da pulmoner yetmezlik 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

14 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Sola kayma Olgunlaşmamış nötrofiller (band, metamiyelosit, bazen promiyelositler) periferik kana çıkar 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

15 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

16 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
KML 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

17 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

18 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Değerlendirme Periferik yayma (gerçek/yalancı, lökosit alt grubu ve maturasyonu) Ayrıntılı öykü Ayrıntılı fizik muayene Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP) skoru İnflamasyon/enfeksiyon için diğer testler (C-reaktif protein, sedimentasyon hızı, vb) Kemik iliği incelemesi Sitogenetik Aile taraması 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

19 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
LAP skoru Lökosit alkalen fosfataz miyelosit aşamasından itibaren nötrofillerin sekretuvar granüllerinde bulunan bir enzimdir. Lökomoid reaksiyon, PCV, myelofibrozis: LAP skoru  KML, PNH : LAP skoru  04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

20 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

21 Lenfositoz ile başvuran olgu
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

22 Lenfositoz Mutlak lenfosit sayısı > 4000/µL
T (CD3+ hücreler) % 60-80 B (CD20+ hücreler) %10-20 NK (CD56+ hücreler)%5-10 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

23 T-hücre altgrupları Helper/inducer T-hücreler: % 60-70 (CD4+ )
Supresör/sitotoksik T-hücreler:% (CD8+). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

24 Malign (klonal) lenfositoz
Reaktif lenfositoz Malign (klonal) lenfositoz 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

25 Ayırıcı tanı Klonal bozukluklar - Saçlı hücreli lösemi(HCL)
- Waldenstrom makroglobulinemi - Kronik lenfositik lösemi (KLL) - Akut lenfositik lösemi (ALL) - Lenfoma İlaç reaksiyonu Enfeksiyonlar: - Epstein-Barr Virus (EBV) - Sitomegalo virus - Enfeksiyoz mononükleozis - Brusella - İnflamasyon - Sarkoidozis - SLE 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

26 Atipik lenfositler 04.ŞUBAT.2012 MERSİN
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

27 İnfeksiyöz mononükleozis - Epstein-Barr virus (EBV)
Mononükleozis sendromu; CMV Human immunodeficiency virus (HIV-1) Human herpesvirus tip 6 Adenovirus tip 12 Toxoplasmozis Human T-lenfotropik virus tip I (HTLV-I) Kabakulak, su çiçeği, influenza, hepatit, rubella, kızamık Kedi tırmığı hastalığı ve diğer kronik bakteriyel enfeksiyonlar; - Rikettsial enfeksiyon - Tüberküloz - Bruselloz - Sifiliz 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

28 Non-enfeksiyoz nedenler
Hipersensitivite reaksiyonları (ilaca bağlı veya akut serum hastalığı) Stres (kardiyolojik aciller, travma, veya status epileptikus ) Postsplenektomi lenfositoz 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

29 Malign ve premalign lenfositoz
Timoma Kronik lenfositik lösemi ve monoklonal B hücreli lenfositoz Büyük granüler lenfositler ile lenfoproliferatif hastalık 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

30 KLL KLL olgun lenfositlerin (B lenfositler) proliferasyonu ile giden yavaş seyirli bir bozuklukdur. Hastalarda lenfositoz sıklıkla tesadüfen farkedilir. Tanı periferik kanda monoklonal B-hücrelerin B-hücrelerine özgü antijenleri (CD19, CD20 and CD23) eksprese ettiklerinin gösterilmesiyle konur. Prognoz hastalığın evresine göre değişir ve hastaların çoğunda tedavi gerekmez. 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

31 Ateş, gece terlemesi, ve/veya kilo kaybı Pansitopeni
Karakteristik olarak immün sistem düzenleyici mekanizmalarında eksiklikten dolayı hastalarda sıklıkla viral ve bakteriyel enfeksiyonlar bunun yanısıra otoimmun hemolitik anemia (AIHA) ve trombositopeni görülür. Lenfosit altgruplarında dengesizlik otoreaktif antikor oluşumuna dolayısıyla eritrosit ve trombositlerin yıkımına neden olur. KLL’de mevcut tedavilerle kür mümkün değildir. Ancak aşağıdaki faktörlerin varlığında tedavi gerekir: Semptomatik LAP/SM Ateş, gece terlemesi, ve/veya kilo kaybı Pansitopeni Otoimmün hemolitik anemi ve/veya trombositopeni 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

32 Değerlendirme Periferik yayma Periferik kan akım sitometrisi
Serum kantitatif immünoglobulin düzeyleri Kemik iliği asp ve biyopsi Batın USG Kromozom analizi (FISH) 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

33

34 Monoklonal B hücre lenfositoz (MBL)
 mutlak B lenfosit sayısı < 5000/L ve klinik bulgu yok (HSM, LAP, sitopeni, vb) 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

35 Anemi, kemik ağrısı ve paraproteinemi ile başvuran olgu
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

36 Tanım Paraproteinemi= monoklonal gammopati = M protein
Anormal genişlemiş plazma hücre klonu tarafından salınan serum ve/veya idrarda immünfiksasyon analizinde tespit edilebilen monoklonal immünoglobulin 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

37 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

38 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Monoklonal gammopati Plazma hücre diskrazileri B-hücreli lenfoproliferatif hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları Enfeksiyonlar Dermatolojik hastalıklar Nadir nedenler 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

39 Monoklonal gammopatiler
Plazma hücre bozuklukları - MGUS (Önemi Belirlenememiş Monoklonal Gamopati) - BGUS - İdiopatik Bence Jones proteinüri - POEMS syndrome - Osteosklerotik myeloma - Castleman hast - AL (hafif zincir) amiloidozis, hafif zincir ve ağır zincir depo hastalıkları - Soliter plazmasitoma - Multiple myeloma - Smoldering multiple myeloma 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

40 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
B-hücre lenfoproliferatif hastalıklar - Non-Hodgkin lenfoma - Kronik lenfositik lösemi - Lenfoplazmasitik lenfoma (Waldenstrom makroglobulinemi) - Post-transplant monoklonal gammopatiler - Ağır zincir hastalıkları -Bağ dokusu hastalıkları, SLE, RA,Sjogren sendromu, skleroderma, psoriatik artrit 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

41 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Diğer nedenler Enfeksiyon ilişkili - HCV, HIV/AIDS Dermatolojik bozukluklar: Skleredema, pyoderma gangrenosum vb Diğer - Akkiz VWH - Akkiz C1 esteraz inhibitor eksikliği (anjiyoödem) - Eozinofilik fasciitis - Kriyoglobulinemi, kriyofibrinojenemi - Myelodisplastik sendromu - Kronik nötrofilik lösemi - T-hücreli büyük granüler lenfosit lösemisi - Soğuk agglutinin hastalığı 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

42 Paraproteinler ne sorun yaratır?
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

43 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Nöropati Nefropati (öz. Hafif zincir) Sitopeni - İTP - AİHA Soğuk agglutininler Kriyoglobulin 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

44 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Ne zaman test yapalım? Halsizlik ve bitkinlik Kemik ağrısı (persistan ağrı, osteopeni veya litik lezyonlar) Renal fonksiyon bozukluğu Normokrom normositer anemi; pansitopeni Hiperkalsemi Reküren bakteriyel enfeksiyonlar Hiperviskosite Nefrotik sendrom, kalp yetmezliği, malabzorpsiyon Periferik nöropatiler, karpal tünel sendromu Persistan ESR   Serum total protein 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

45 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Klinik bulgular Asemptomatik Anemi belirti ve bulguları Tekrarlayan enfeksiyonlar (Pnömokok ve H. influenza) Renal yetmezlik Hiperkalsemi bulguları (polidipsi, poliüri, konstipasyon, mental b.) Bel ve sırt ağrısı (hareketle artar) Patolojik fraktürler Amiloidoza bağlı bulgular (makroglossi, diyare, karpal tünel send.) Kanamaya yatkınlık Hiperviskozite (mukoza kanamaları, görme bozk., SS bulguları, kalp yet.) 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

46 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

47 MGUS ve Multiple Myeloma
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

48 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Multiple myeloma Serum veya üriner monoklonal protein Kemik iliğinde klonal plazma hücreleri ya da plazmasitom Organ hasarı bulguları (CRAB) Smoldering (asemptomatik) multiple myeloma Serum monoklonal protein ≥3 g/dL ve/veya ≥10 ve <60% kemik iliği klonal plazma hücresi Organ hasarı bulguları yok MGUS Serum monoklonal protein <3 g/dL Kemik iliği plazma hücresi<10% 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

49 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
MGUS Genellikle asemptomatik total protein artışı ile prezentasyon Dışlama tanısı Tedavi yok, takip Prognoz - mutlak miktar (yüksek ise kötü) - Non-IgG protein (IgG daha iyi) - anormal SFLC oranı 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

50 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Multiple Myeloma Tümör Etki Kemik iliğinde monoklonal protein salgılayan plazma hücrelerinin neoplazisi C: kemik rezorpsiyonu hiperkalsemi R: serbest hafif zincirlere bağlı renal yetmezlik (myeloma böbreği) A: ilik yetmezliğine bağlı anemi B: kemik lezyonları 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

51 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

52 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Myeloma Böbreği 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

53 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Laboratuvar Normokrom-normositer anemi Periferik yayma: eritrositlerde rulo, nadiren lökoeritroblastositoz İleri evrede nötropeni, trombositopeni Eritrosit sedimentasyon hızında artma (genellikle >100mm/ saat Hiperkalsemi (%45) Serum üre ve kreatininde artış (%20) İleri evrede albuminde azalma 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

54

55 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

56 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

57 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Tedavi ve Prognoz Kemoterapi Geçici hastalık kontrolü sağlar. Seçilmiş hastalarda otolog KİT Radyasyon Lokal tedavi oldukça etkili İskelet Bisfosfonat Destek Kemik ağrısı, anemi, renal yetmezlik, kord kompresyonu Prognoz Kür şansı yok: genel sağkalım medyan 3? yıl 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

58 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
AL amiloidoz Organ tutulumu Etki Kalp Diyastolik disfonksiyon - KKY KC/dalak HSM Böbrek Nefrotik sendrom, renal yetmezlik Sinir sistemi Nöropati Cilt Kanama, morluk Barsak Büyük dil. Dismotilite 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

59 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Değerlendirme Tam kan sayımı ve periferik kan incelemesi Serum biyokimya (Kalsiyum, kreat., albmin, LDH, 2M, CRP) Serum protein elektroforez (immünfiksasyon dahil) ve kantitatif Ig düzeyleri İdrar analizi, UPEP ve İF (24 saatlik idrar) Serum viskozite Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi, immünfenotipleme, sitogenetik, FİSH analizi Kemik survey  MRI/BT/PET-BT Ciltaltı yağ aspirasyonu 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

60 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Lab testler Serum immunofiksasyon immünoglobulinlerdeki artışın monoklonal-poliklonal ayırdedilmesinde önemli Serum immunofiksasyon serum protein elektroforezinden daha hassastır, aynı zamanda monoklonal proteinin ağır-hafif zincir tipini de belirler. Ancak, SEP’dekinin aksine M protein miktarını (serum konsantrasyonu) vermez. Kantitatif immunoglobulinler en çok hipogammaglobulinemi için yararlı bir yöntemdir. Serbest hafif zincir tayini - Serum serbest kappa hafif zinciri — mg/L - Serum serbest lambda hafif zinciri — mg/L - Kappa-lambda serbest hafif zincir oranı — 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

61 Teşekkür ederim.


"TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları