Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç. Dr. Emel Gürkan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç. Dr. Emel Gürkan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç. Dr. Emel Gürkan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Adana

2 Nötrofili ile başvuran olgu TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

3  Normal lökosit 4400- 11000/  L  Lökosit fazlalığı (Lökositoz) = Beyaz kan hücrelerinin sayısında artışıdır  Etkilenen beyaz kan hücresine göre sınıflandırılır 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 3

4  Nötrofili [mutlak nötrofil sayısı = Lökosit sayısı x (PMN + band) ÷100]  (BK > 11,000/  L ve mutlak nötrofil sayısı > 7700/  L) 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 4 +

5 Hasta 1Hasta 2Birim WBC151001800 LL NE%67,375,2% LY%19,117,7% MO%3,74,3% EO%4,32,3% BA%0,5 % NE#101621353 LL LY#2884318 LL MO#55877 LL EO#64941 LL BA#759 LL 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 5

6  Periferik nötrofil sayısı birkaç kompartmanın dengesini yansıtır: - Kemik iliğinde mitotik havuz, maturasyon havuzu, depo havuzu, dolaşım havuzu 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 6

7 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 7

8 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 8

9 Nötrofili  Yapım artışı  Vasküler boşluktan çıkış  (demarjinasyon)  Kemik iliği depo havuzundan salınım  04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 9

10 Nötrofili nedenleri  Yalancı - Trombosit kümeleşmesi - Kriyoglobulinemi  Primer - Herediter nötrofili - Kronik idiopatik nötrofili - Myeloproliferatif hastalıklar (KML, KNL, PV gibi) - Familyal myeloproliferatif hastalıklar - Konjenital anomaliler ve lökomoid reaksiyon - Down Sendromu - Lökosit Adezyon eksikliği  Sekonder - Enfeksiyon,inflamasyon - Stres (fiziksel, emosyonel,ağır egzersiz) - Myokard infarktüsü - Sigara - İlaçlar (Glukokortikoidler,epinefrin,Lityum,AT RA, G-CSF,GM-CSF) - Solid Tümörler - Sıcak çarpması - Kemik iliği stimulasyonu (Hemoliz gibi) - Aspleni ve hiposplenizm 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 10

11 Lökomoid reaksiyon  Bazı olgularda reaktif lökositoz lösemiyi taklit edebilir  Beyaz küre ≥ 50000/  L  Periferik kanda (reaktif nedenlerle ortaya çıkan) bariz miyeloid öncül artışı ile karakterize şiddetli sola kayma hali  Ağır enfeksiyon, ATRA terapisi, GCSF 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 11

12 Lökoeritroblastik kan tablosu  Nötrofili+normoblast: septik şok  Nötrofili+normoblast+gözya şı hücreleri, erken granülositler: Lökoeritroblastik kan tablosu  infiltratif kemik iliği hastalıkları (fibrozis, malignansi, granulomatoz hastalıklar) 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 12

13 Hiperlökositoz ve Lökostaz  Lökosit sayısı >100 X 10 9 /L  Lösemi, miyeloproliferatif hastalıklar  Vasküler oklüzyon, iskemi, hemoraji, tutulan organda ödem  Mental durum bozukluğu, inme, renal ya da pulmoner yetmezlik 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 13

14 Sola kayma  Olgunlaşmamış nötrofiller (band, metamiyelosit, bazen promiyelositler) periferik kana çıkar 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 14

15 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 15

16 KML 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 16

17 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 17

18 Değerlendirme  Periferik yayma (gerçek/yalancı, lökosit alt grubu ve maturasyonu)  Ayrıntılı öykü  Ayrıntılı fizik muayene  Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP) skoru  İnflamasyon/enfeksiyon için diğer testler (C-reaktif protein, sedimentasyon hızı, vb)  Kemik iliği incelemesi  Sitogenetik  Aile taraması 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 18

19 LAP skoru  Lökosit alkalen fosfataz miyelosit aşamasından itibaren nötrofillerin sekretuvar granüllerinde bulunan bir enzimdir.  Lökomoid reaksiyon, PCV, myelofibrozis: LAP skoru   KML, PNH : LAP skoru  04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 19

20 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 20

21 Lenfositoz ile başvuran olgu 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 21

22 Lenfositoz  Mutlak lenfosit sayısı > 4000/µL  T (CD3+ hücreler) % 60-80  B (CD20+ hücreler) %10-20  NK (CD56+ hücreler)%5-10 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 22

23 T-hücre altgrupları  Helper/inducer T-hücreler: % 60-70 (CD4+ )  Supresör/sitotoksik T- hücreler:% 30-40 (CD8+). 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 23

24  Reaktif lenfositoz  Malign (klonal) lenfositoz TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 24

25 Ayırıcı tanı  Klonal bozukluklar - Saçlı hücreli lösemi(HCL) - Waldenstrom makroglobulinemi - Kronik lenfositik lösemi (KLL) - Akut lenfositik lösemi (ALL) - Lenfoma  İlaç reaksiyonu  Enfeksiyonlar: - Epstein-Barr Virus (EBV) - Sitomegalo virus - Enfeksiyoz mononükleozis - Brusella - İnflamasyon - Sarkoidozis - SLE TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 25

26 Atipik lenfositler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 26

27  İnfeksiyöz mononükleozis - Epstein-Barr virus (EBV)  Mononükleozis sendromu; CMV Human immunodeficiency virus (HIV-1) Human herpesvirus tip 6 Adenovirus tip 12 Toxoplasmozis  Human T-lenfotropik virus tip I (HTLV-I)  Kabakulak, su çiçeği, influenza, hepatit, rubella, kızamık  Kedi tırmığı hastalığı ve diğer kronik bakteriyel enfeksiyonlar; - Rikettsial enfeksiyon - Tüberküloz - Bruselloz - Sifiliz 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 27 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

28 Non-enfeksiyoz nedenler  Hipersensitivite reaksiyonları (ilaca bağlı veya akut serum hastalığı)  Stres (kardiyolojik aciller, travma, veya status epileptikus )  Postsplenektomi lenfositoz TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 28

29 Malign ve premalign lenfositoz  Timoma  Kronik lenfositik lösemi ve monoklonal B hücreli lenfositoz  Büyük granüler lenfositler ile lenfoproliferatif hastalık 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 29

30 KLL  KLL olgun lenfositlerin (B lenfositler) proliferasyonu ile giden yavaş seyirli bir bozuklukdur.  Hastalarda lenfositoz sıklıkla tesadüfen farkedilir.  Tanı periferik kanda monoklonal B-hücrelerin B- hücrelerine özgü antijenleri (CD19, CD20 and CD23) eksprese ettiklerinin gösterilmesiyle konur.  Prognoz hastalığın evresine göre değişir ve hastaların çoğunda tedavi gerekmez. 30 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

31  Karakteristik olarak immün sistem düzenleyici mekanizmalarında eksiklikten dolayı hastalarda sıklıkla viral ve bakteriyel enfeksiyonlar bunun yanısıra otoimmun hemolitik anemia (AIHA) ve trombositopeni görülür. Lenfosit altgruplarında dengesizlik otoreaktif antikor oluşumuna dolayısıyla eritrosit ve trombositlerin yıkımına neden olur.  KLL’de mevcut tedavilerle kür mümkün değildir. Ancak aşağıdaki faktörlerin varlığında tedavi gerekir: Semptomatik LAP/SM Ateş, gece terlemesi, ve/veya kilo kaybı Pansitopeni Otoimmün hemolitik anemi ve/veya trombositopeni 31 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

32 Değerlendirme  Periferik yayma  Periferik kan akım sitometrisi  Serum kantitatif immünoglobulin düzeyleri  Kemik iliği asp ve biyopsi  Batın USG  Kromozom analizi (FISH) 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 32

33

34 Monoklonal B hücre lenfositoz (MBL)   mutlak B lenfosit sayısı < 5000/  L ve klinik bulgu yok (HSM, LAP, sitopeni, vb) 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 34

35 Anemi, kemik ağrısı ve paraproteinemi ile başvuran olgu 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 35

36 Tanım  Paraproteinemi= monoklonal gammopati = M protein  Anormal genişlemiş plazma hücre klonu tarafından salınan serum ve/veya idrarda immünfiksasyon analizinde tespit edilebilen monoklonal immünoglobulin 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 36

37 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 37

38 Monoklonal gammopati  Plazma hücre diskrazileri  B-hücreli lenfoproliferatif hastalıklar  Bağ dokusu hastalıkları  Enfeksiyonlar  Dermatolojik hastalıklar  Nadir nedenler 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 38

39 Monoklonal gammopatiler  Plazma hücre bozuklukları - MGUS (Önemi Belirlenememiş Monoklonal Gamopati) - BGUS - İdiopatik Bence Jones proteinüri - POEMS syndrome - Osteosklerotik myeloma - Castleman hast - AL (hafif zincir) amiloidozis, hafif zincir ve ağır zincir depo hastalıkları - Soliter plazmasitoma - Multiple myeloma - Smoldering multiple myeloma 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 39

40  B-hücre lenfoproliferatif hastalıklar - Non-Hodgkin lenfoma - Kronik lenfositik lösemi - Lenfoplazmasitik lenfoma (Waldenstrom makroglobulinemi) - Post-transplant monoklonal gammopatiler - Ağır zincir hastalıkları -Bağ dokusu hastalıkları, SLE, RA,Sjogren sendromu, skleroderma, psoriatik artrit 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 40

41 Diğer nedenler  Enfeksiyon ilişkili - HCV, HIV/AIDS  Dermatolojik bozukluklar: Skleredema, pyoderma gangrenosum vb  Diğer - Akkiz VWH - Akkiz C1 esteraz inhibitor eksikliği (anjiyoödem) - Eozinofilik fasciitis - Kriyoglobulinemi, kriyofibrinojenemi - Myelodisplastik sendromu - Kronik nötrofilik lösemi - T-hücreli büyük granüler lenfosit lösemisi - Soğuk agglutinin hastalığı 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 41

42 Paraproteinler ne sorun yaratır? 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 42

43  Nöropati  Nefropati (öz. Hafif zincir)  Sitopeni - İTP - AİHA  Soğuk agglutininler  Kriyoglobulin 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 43

44 Ne zaman test yapalım?  Halsizlik ve bitkinlik  Kemik ağrısı (persistan ağrı, osteopeni veya litik lezyonlar)  Renal fonksiyon bozukluğu  Normokrom normositer anemi; pansitopeni  Hiperkalsemi  Reküren bakteriyel enfeksiyonlar  Hiperviskosite  Nefrotik sendrom, kalp yetmezliği, malabzorpsiyon  Periferik nöropatiler, karpal tünel sendromu  Persistan ESR    Serum total protein 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 44

45 Klinik bulgular  Asemptomatik  Anemi belirti ve bulguları  Tekrarlayan enfeksiyonlar (Pnömokok ve H. influenza)  Renal yetmezlik  Hiperkalsemi bulguları (polidipsi, poliüri, konstipasyon, mental b.)  Bel ve sırt ağrısı (hareketle artar)  Patolojik fraktürler  Amiloidoza bağlı bulgular (makroglossi, diyare, karpal tünel send.)  Kanamaya yatkınlık  Hiperviskozite (mukoza kanamaları, görme bozk., SS bulguları, kalp yet.) 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 45

46 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 46

47 MGUS ve Multiple Myeloma 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 47

48 Multiple myeloma Serum veya üriner monoklonal protein Kemik iliğinde klonal plazma hücreleri ya da plazmasitom Organ hasarı bulguları (CRAB) Smoldering (asemptomatik) multiple myeloma Serum monoklonal protein ≥3 g/dL ve/veya ≥10 ve <60% kemik iliği klonal plazma hücresi Organ hasarı bulguları yok MGUS Serum monoklonal protein <3 g/dL Kemik iliği plazma hücresi<10% Organ hasarı bulguları yok 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 48

49 MGUS  Genellikle asemptomatik total protein artışı ile prezentasyon  Dışlama tanısı  Tedavi yok, takip  Prognoz - mutlak miktar (yüksek ise kötü) - Non-IgG protein (IgG daha iyi) - anormal SFLC oranı 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 49

50 Multiple Myeloma TümörTümörEtki Kemik iliğinde monoklonal protein salgılayan plazma hücrelerinin neoplazisi C: kemik rezorpsiyonu hiperkalsemi R: serbest hafif zincirlere bağlı renal yetmezlik (myeloma böbreği) A: ilik yetmezliğine bağlı anemi B: kemik lezyonları ’ 50 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

51 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 51

52 Myeloma Böbreği 52 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN

53 Laboratuvar  Normokrom-normositer anemi  Periferik yayma: eritrositlerde rulo, nadiren lökoeritroblastositoz  İleri evrede nötropeni, trombositopeni  Eritrosit sedimentasyon hızında artma (genellikle >100mm/ saat  Hiperkalsemi (%45)  Serum üre ve kreatininde artış (%20)  İleri evrede albuminde azalma 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 53

54

55 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 55

56 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 56

57 Tedavi ve Prognoz KemoterapiGeçici hastalık kontrolü sağlar. Seçilmiş hastalarda otolog KİT RadyasyonLokal tedavi oldukça etkili İskeletBisfosfonat DestekKemik ağrısı, anemi, renal yetmezlik, kord kompresyonu PrognozKür şansı yok: genel sağkalım medyan 3? yıl TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 57

58 AL amiloidoz Organ tutulumuEtki KalpDiyastolik disfonksiyon - KKY KC/dalakHSM BöbrekNefrotik sendrom, renal yetmezlik Sinir sistemiNöropati CiltKanama, morluk BarsakBüyük dil. Dismotilite TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 04.ŞUBAT.2012 MERSİN 58

59 Değerlendirme  Tam kan sayımı ve periferik kan incelemesi  Serum biyokimya (Kalsiyum, kreat., albmin, LDH,  2 M, CRP)  Serum protein elektroforez (immünfiksasyon dahil) ve kantitatif Ig düzeyleri  İdrar analizi, UPEP ve İF (24 saatlik idrar)  Serum viskozite  Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi, immünfenotipleme, sitogenetik, FİSH analizi  Kemik survey  MRI/BT/PET-BT  Ciltaltı yağ aspirasyonu 04.ŞUBAT.2012 MERSİNTÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 59

60 Lab testler  Serum immunofiksasyon immünoglobulinlerdeki artışın monoklonal-poliklonal ayırdedilmesinde önemli  Serum immunofiksasyon serum protein elektroforezinden daha hassastır, aynı zamanda monoklonal proteinin ağır-hafif zincir tipini de belirler. Ancak, SEP’dekinin aksine M protein miktarını (serum konsantrasyonu) vermez.  Kantitatif immunoglobulinler en çok hipogammaglobulinemi için yararlı bir yöntemdir.  Serbest hafif zincir tayini - Serum serbest kappa hafif zinciri — 3.3-19.4 mg/L - Serum serbest lambda hafif zinciri — 5.7-26.3 mg/L - Kappa-lambda serbest hafif zincir oranı — 0.26-1.65 04.ŞUBAT.2012 MERSİN TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 60

61 Teşekkür ederim.


"TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN 2012 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI Doç. Dr. Emel Gürkan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları