Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AMASYA DİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI EYLEM PLANI. 2 Bu sunu Amasya Din Öğretimi Çalıştayı raporları doğrultusunda 26 Haziran 2013 tarihinde Amasya Anadolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AMASYA DİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI EYLEM PLANI. 2 Bu sunu Amasya Din Öğretimi Çalıştayı raporları doğrultusunda 26 Haziran 2013 tarihinde Amasya Anadolu."— Sunum transkripti:

1 1 AMASYA DİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI EYLEM PLANI

2 2 Bu sunu Amasya Din Öğretimi Çalıştayı raporları doğrultusunda 26 Haziran 2013 tarihinde Amasya Anadolu İmam- Hatip Lisesinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde elde edilen okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü eylem planları ile Milli Eğitim Bakanlığına teklif edilen görüşleri içermektedir.

3 3 OKUL YÖNETİMİ

4 4 Önemli dinî günler ve gecelerin üzerinde durulacak ve bu konulara öğrencilerin dikkatleri çekilecek. Ders öğretimi çerçevesinde Din Büyüklerini Anma Günleri ve Etkinlikleri gerçekleştirilecek,.

5 5 Verilecek ödevlerin hayatın içinden, uygulamaya yönelik konulardan seçilmesine önem verilecek

6 6 Okul kütüphanelerindeki dinî kitaplar ve eserler çoğaltılacak, bu açıdan zenginleştirilmesi yönünde çalışma yapılacak

7 7 Kur’an-ı Kerim ve meali bütün öğrencilere tanıtılacak, kendilerinin okuması ile daha kalıcı bir öğrenme sağlanacak.

8 8 Din öğretimi derslerinin işlenmesi için imkanlar çerçevesinde özel sınıf oluşturulacak ve sınıf içi destek materyalleri sağlanacak

9 9 Din öğretimi derslerinde davranış kazandırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilip davranış yönünden ilerleme kaydeden öğrenciler ödüllendirilecek.

10 10 Verilecek ödevlerin hayatın içinden, uygulamaya yönelik konulardan seçilmesine önem verilecek.

11 11 Din öğretimi ve değerler eğitimi ile ilgili konuların gezi-gözlem yöntemiyle aktarılmasına önem verilecek.

12 12 Bilgi paylaşımını sağlayacak mahalli bir portal oluşturulacak

13 13 Toplum Hizmeti çalışmalarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Öğrencileriyle beraber aktif olarak katılımı sağlanacak.

14 14 Öğretmen konuları değerler eğitimi ile bağlantı kurarak aktaracak.

15 15 Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde sınıflarda seviyeye göre öğrenci kümeleri oluşturulacak

16 16 Okuma saati programı için din öğretimini destekleyen uygun hikaye-kıssa kitapları temin edilecek

17 17 Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin ilgi ve kabiliyetlerine göre ayrı branşlarda olması, meslek dersleri öğretmenlerinin branşlaşması teşvik edilecek

18 18 Diyanet yeterlik sınavlarına hazırlık bakımından okul bünyesinde hazırlık kursları açılacak. Bu kursların Halk Eğitim Müdürlükleri kanalıyla da açılabilmesine yönelik çalışma yapılacak

19 19 İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin İmam Hatip lik meslek şuurunu kazanmaları amacıyla seminer, konferans vb etkinlikler gerçekleştirilecek

20 20 Meslek dersleri için branş sınıfları oluşturulacak.(Arapça dil laboratuarları vb.)

21 21 Okul ve çevresinde yetişmiş dini alanda temayüz etmiş şahsiyetlerin konularla ilişkilendirilmek suretiyle başarıları, yetişme tarzları, çevre iletişimleri gibi hususlar öğrencilerle paylaşılacak.

22 22 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

23 23 Amasya’nın coğrafi ve yerleşim durumu göz önünde bulundurulduğunda, şehrimizin batı ve doğu yönlerinde olmak üzere, en az iki İmam Hatip Orta Okulunun açılması elzemdir. İl ve ilçe merkezlerinde İmam Hatip ortaokullarının sayısı artırılacak

24 24 Seçmeli dersler gün içerisinde eşit olarak dağıtılacak, ders programında özellikle son saatlere bırakılmaması sağlanacak

25 25 Din öğretimi derslerinde konulara yönelik sunu çalışmaları, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek, öğretmen ve öğrencilerle paylaşılacak.

26 26 Din öğretimi programlarını tanıtıcı hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacak

27 27 Ders seçimi konusunda velilerin tam anlamıyla bilgilendirilmesi sağlanacak

28 28 İHO’larından İHL’lerine öğrenci geçişlerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için İHL’lerin nitelik yönünden iyileştirilmesi yönünde tedbirler alınacak.

29 29 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (önerilerimiz)

30 30 Ders kitaplarında konularla ilgili daha fazla kıssaya yer verilmesi

31 31 Özellikle uygulamaya yönelik olması nedeniyle Kur’an-ı Kerim dersi için sınıf öğrenci mevcutlarının imkanlar ölçüsünde 15 sayısını aşmaması

32 32 İmam Hatip Liselerinin son sınıfında okuyan öğrenciler için Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile en az 2 ay süreyle bir camide 5 vakit namaz için ücretli stajyer görevlendirme yapılması ve görevlendirme sonucunda verilecek belgenin D.İ.B tarafından açılan yeterlik sınavında dikkate alınması

33 33 Hafız öğrencilerin özel pansiyonlarda barındırılması

34 34 Meslek dersleri için branş sınıfları oluşturulması.(Arapça dil laboratuarları vb.)

35 35 Mesleki yarışmaların eğitim- öğretim yılına dengeli bir şekilde dağılımının yapılması

36 36 Mesleki tatbikatların mesleki eğitim kapsamında işletmede eğitim olarak değerlendirilmesi

37 37 Cuma günleri son sınıf öğrencilerine mesleki uygulama yaptırılabilmesi bakımdan 12. sınıflar için 2.dönem Cuma günlerinin uygulama günleri olarak belirlenmesi ve bu günlerde ders yapılmaması

38 38 Öğretmenlere diğer meslek liselerinde uygulanan öğrenci grubu başına koordinatör öğretmen sistemi getirilmesi. Okullara tatbikatlar için birer minibüs tahsis edilmesi

39 39 Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan mesleki yeterlik sınavının eğitimin her kademesi (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları) için ayrı ayrı sorularla yapılması,. İmam-Hatip Lisesi mezunlarının İlahiyat Fakültesi mezunları ile aynı sorulara muhatap olmaması

40 40 İmam-Hatip Mezunları için yapılacak mesleki yeterlik sınavının İmam-Hatip Lisesi Meslek Derslerinin müfredatı ile sınırlı olması

41 41 İmam-Hatip Liselerindeki İ.H.L Meslek Derslerinin özellikle Kur’an-ı Kerim derslerinin haftalık ders saatinin çoğaltılması. (M.E.B Talim Terbiye Kurulu yayınladığı İmam Hatip Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinde Meslek Derslerinin saatinde azaltmaya gitmiştir.)

42 42 Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinin hem 11.sınıfta haftada 2 saat hem de 12.sınıfta haftada 2 saat olarak haftalık ders programına alınması

43 43 İHL Meslek Dersleri Öğretmenliğine atanacak öğretmenlerin mutlaka Alan Sınavına tabii tutulması

44 44 Öğretmenler açısından performans yönetim sisteminin hayata geçirilmesi

45 45 İmam-Hatip Ortaokulları K. Kerim, Arapça dersleri için atanacak öğretmenlerin mutlaka İlahiyat Fakültesi mezunlarından seçilmesi

46 46 Hafız öğrenciler için Türkiye’nin 7 bölgesinde Bölge İmam-Hatip Liseleri kurulması

47 47 İlimizdeki Hafız yetiştirme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, Hafız öğrencilerin eğitim göreceği, Türkiye genelinde açılacak olan İmam Hatip Liselerinden bir tanesinin ilimizde açılması

48 48 M.E.B Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol ile İmam-Hatip Liseleri 11.sınıfında okuyan başarılı öğrenciler 1 ay süreyle Mesleğe Hazırlık Kursuna alınmaktadırlar. Bazı okullar için 1 öğrenci kontenjanı verilmektedir. Bu sayının en az 3 olması

49 49 Mesleki tatbikatın 12.sınıf kız ve erkek öğrencilere zorunlu tutulması

50 50 D.İ.B yeterlilik sınav tarihinin YGS-LYS takvimine göre belirlenip yeterlilik sınavının YGS den en az 3 ay sonra yapılması

51 51 10.sınıftan itibaren mesleğe ve üniversiteye yönelik alan sınıfları oluşturulması

52 52 Arapça derslerinin ders saatleri gözden geçirilerek metinlerin dini muhtevalı ve daha kısa olması.

53 53 İmam-Hatip ve müezzinlik sınavlarında adayların önce sözlü sonra yazılı sınava tabi tutulması

54 54 Mesleki yarışmalarda Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrencilere D.İ.B tarafından kadro tahsis edilmesi ve ilahiyat fakültelerine ek puan verilmesi veya direkt alınması

55 55 Mesleki yarışmalarda (K.Kerim, Hafızlık, Ezan okuma) bölge seçmelerinde jüri üyelerinin İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet Eğitim Merkezlerinden görevlendirilmesi

56 56 İmam Hatip Lisesi kayıtlarının hem İmam Hatip ortaokullarından hem de diğer ortaokullardan yapılabilmesi

57 57 İmam Hatip Liselerinde karma eğitimden vazgeçilip kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görmeleri sağlanması, gerekirse farklı bir mekanda kız öğrenciler için kız İmam Hatip Liseleri açılması, öğrenci sayısı ayrılmaya uygun olmayan okullarda sınıfların ayrılması cihetine gidilmesi

58 58 Din eğitiminin okul öncesinden başlatılması. ahlaki eğitime bütün alanlarda ağırlık verilmesi. Milli Eğitim Müfredatının buna göre şekillendirilmesi

59 59 İmam Hatip Lisesi ve ortaokullarında görev alacak idarecilerin meslek dersi branşından olması

60 60 Meslek dersleri öğretmenlerinin mesleki formasyonunun ve hizmet içi seminerlerinin artırılması

61 61 Öğretmenlerin moral motivasyonlarının artırılması (Gezi, seminer, ücret) İHL Meslek Derslerinin Ortaöğrenim Projeleri kapsamına alınması

62 62 İmam Hatip ortaokullarının her yönüyle Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlanması.

63 63 İmam Hatip Liselerinin aldıkları eğitim-öğretime uygun kılık kıyafetlerinin belirlenmesi Öğrencilerimize inançlarına göre giyinme serbestliğinin sağlanması

64 64 İmam Hatip meslek dersleri öğretiminde dinin önemli bir kaynağı olan sünnetin de (Kuran ile beraber) bağlayıcılığının ve öneminin verilmesi, bu açıdan hadis dersi müfredatında yüksek lisans ve doktora gibi akademik seviye gerektiren konuların, ıstılahların ve kavramların çıkarılması

65 65 İmam Hatip Lisesi Meslek derslerinin sınıf düzeylerine göre dağılımının yeniden düzenlenmesi, 12. sınıftaki meslek dersleri yoğunluğunun alt sınıflara kaydırılması

66 66 YGS sınavında sorumlu olduğumuz müfredata yönelik dersler işlenmesi. (İlahiyat fakülteleri YGS ile alım yapmasına rağmen İmam Hatip Liselerinde 10,11, ve 12. sınıflarda YGS ders konularına uymayan dersler işlenmektedir.)

67 67 Alan değişikliği ile D.K.A.B. öğretmenliğine geçiş yapan sınıf öğretmenlerine geri dönüş hakkı verilmesi

68 68 İmam Hatip Lisesi öğrencilerine İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliğine gidişte YGS sınavlarında alanla ilgili soruların sorulması veya bu alanlara ek puan uygulamasının devam ettirilmesi

69 69 Televizyon ekranlarındaki öğrencilerle ilgili dizi-film, film gibi programların manevi ve ahlaki değerlere uygun hale getirilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi

70 70 Kur’an-ı Kerim derslerinin verimli olabilmesi için; Kur’an-ı Kerim çalışmalarının ders dışı egzersiz çalışmaları kapsamına alınması

71 71 Liselerde haftada bir saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin haftada iki saate çıkarılması

72 72 DÖGM’nün e-içerik bölümü geliştirilerek yaptığı çalışmaların zenginleştirilmesi. Müfredata uygun görsel materyallerin hazırlanması. Bu çalışmaların ders öğretmenine ulaştırılarak etkileşimli tahtalarda ortak kullanılmalarının sağlanması.

73 73 Eğitim Kurumlarında görevli öğretmenler ve öğrenciler için isteğe bağlı olarak Cuma günleri ibadet kolaylıkları sağlanması ve yasal zemine oturtulması

74 74 9,10, 11 ve 12. sınıfların kitaplarında kısa sure ve duaların tekrarının yapılarak ezberlerin kalıcı olmasının sağlanması

75 75 Kırsal kesimde ikamet eden öğrencilerin İmam Hatip Ortaokullarına devam edebilmeleri ve eğitim imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri için, barınacakları pansiyonların yapılması

76 76 İmam Hatip Orta Okul ve Liselerindeki, barınma ihtiyacı olan kız öğrencilerin bu okullar bünyesinde açılacak olan pansiyonlarda ihtiyaçlarının giderilmesi

77 77 Mesleki Teknik liselerde okutulan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde mesleki etik konularına yer verilmesi

78 78 Öğretmen yetiştiren kurumların programlarının sosyal, spor ve sanatsal alanlarda yeniden düzenlenmesi

79 79 Etkinlik ve sosyal faaliyetlerin artması ve daha nitelikli olması için ders saatinden zaman ayrılmaması, haftalık ders çizelgesi içerisinde süre tahsisi

80 80 Seçmeli derslerin ölçme değerlendirmeye tabi tutulması Okullarda mescit oluşturulması

81 81 DKAB öğretiminin daha erken yaşta başlatılması Çocuklar için meal hazırlanması

82 82 SBS’ye yönelik sorular hazırlanması, kitaplardaki değerlendirme çalışmalarına eklenmesi ve EBA’ya yerleştirilmesi

83 83 Din öğretimi ile ilgili SBS’de çıkan soru sayısının artırılması

84 84 Din öğretiminde menkıbelerin önemine binaen öğretmenlere sahih menkıbelere dayanan materyaller temin edilmesi

85 85 İHO ve İHL’lerin ders materyallerinin diğer ortaokul ve liselerinkinden kapsamlı olması

86 86 İHO’larında Arapça derslerinin mesleki Arapça olarak düzenlenmesi

87 87 İHO’larda öğretmen atamalarında Kur’an-ı Kerim ve mesleki Arapça normu oluşturulması,

88 88 Namaz ünitesinin tüm sınıflara bölünerek tekrarının sağlanması,

89 89 Pek çok kazanım için örnek şahsiyetler olan sahabe hayatlarının eğitim materyali olarak program içeriğinde öne çıkarılması

90 90 Program içeriğinin öğrenciler tarafından davranış haline getirebilecekleri doğrultuda günlük hayatla paralel, somut örnekler üzerinden hazırlanması

91 91 İslam düşüncesindeki yorumların 7.sınıf müfredatından kaldırılması ve sadece tasavvufî oluşumlardan kısaca bahsedilmesi

92 92 DKAB dersi ile Din Eğitimi alanı derslerin (seçmeli dersler) mükerrer konuların düzenlenmesi

93 93 4. Sınıf program içeriklerinin oyun ve etkinlik ağırlıklı olması

94 94 Namaz surelerinin her sınıfta tekrarlanmasına yönelik düzenleme yapılması

95 95 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1 AMASYA DİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI EYLEM PLANI. 2 Bu sunu Amasya Din Öğretimi Çalıştayı raporları doğrultusunda 26 Haziran 2013 tarihinde Amasya Anadolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları