Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza ANKARA – TEMMUZ 2009

2 Sunum Planı Tarım havzalarının belirlenmesi
Mevcut durum değerlendirmesi Amaç ve gerekçe Sistemin tanıtılması Veri tabanı Havza modeli Talep tahmin modeli Karar destek sistemi Sistemin kazanımları

3 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli
Ekolojik olarak benzer olan Ülke’nin idari yapılanmasına uygun Yönetilebilir büyüklükte Tarım ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirilebildiği bölgeleri ifade eder   Bu çalışma Kurumsal hafızanın oluşturulduğu Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı Dinamik ve geliştirilebilir bir model uygulamasıdır

4 Mevcut Durum Bugüne kadar üretim ve kalkınma planları; sadece coğrafi bölgeler ve idari sınırlar esas alınarak yapılmıştır Tarım sektöründe ülkemizin arz ve talep dengesi istenilen düzeyde sağlanamamıştır Üretim açığı veya arz fazlası ekonomiye yük olmuştur Tarımla ilgili çok veri üretilmiş, ancak bu veriler bir arada kullanılmadığından yapılan planlamalar eksik kalmıştır

5 Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu
Gerekçe Kalkınma Planları, Tarım Kanunu, Hükümet Eylem Planı Amaç Tarım havzalarını belirlemek Sağlıklı tarım envanteri hazırlamak Üretim planlamasına imkan sağlamak Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceğini belirlemek Çiftçinin gelirini artırmak Geleceğe ait talep projeksiyonları yapmak /.

6 Neden Böyle Bir Çalışmaya İhtiyaç Duyuldu
Amaç Destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanmak Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlamak Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak Havza bazlı planlama ve yönetimle ilgili sektör talebini karşılamak Muhtelif senaryolara göre üretimi planlamak sıcaklığın artması minimum maliyet kuraklık aşırı yağış üretim artışı

7 Neler Yapıldı?

8 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

9 Kullanılan Verilerin Hacmi
VERİ TABANI Toplam kayıt 265 İstasyondan 30 Yıllık Veri İklim 21 milyon kayıt 11 Değişik Veri Grubu işlendi Toprak 2.2 milyon kayıt Eğim,Yön ve Yükseklik Topoğrafya 500 milyon nokta verisi Nüfus, Hayvancılık vb. bilgiler 10 bin kayıt 160 ülkeyle gerçekleştirilen Dış Ticaret verileri Kayıt Diğer Veriler

10 Modelde Kullanılan Veriler
ÇKS Toprak Topoğrafya Arazi Sınıflandırması İklim Yetiştirilen ürünler Desteklenen ürünler Destek miktarları Desteklenen alanlar Ürünlerin desteklere duyarlılığı Derinlik Büyük Toprak Grupları Erozyon Su Rüzgar Drenaj AKK Yükseklik Eğim Yön CORINE Tüm CORINE Veri Tabanına Girildi Arazi Önem Sınıfları (STATİP) 81 İl için Arazi Önem Sınıfları Veri Tabanına Girildi Mutlak Tarım Arazileri Özel Ürün Arazileri Dikili Tarım Arazileri Marjinal Tarım Arazileri Örtü Altı Tarımı veya Seralar Diğer Araziler Köy Sınırları Yağış Sıcaklık Nem Buharlaşma Toprak Sıcaklığı Güneşlenme Süresi Güneşlenme Şiddeti

11 Diğer Veri Kaynakları TOBB FAO TÜİK Diğer Yerli Ürün Borsaları
TOBB’a bağlı ürün borsaları Uluslararası Ürün Borsaları Chicago Kansas Liverpool Sanayi Veritabanı Yurtdışı işbirliği teklifleri Fuar bilgileri Diğer Bilgiler (TÜRKAK, Organik Tarım, TSE, GLOBALGAP) Sektör Meclisi çalışmaları sonuç değerlendirmeleri (Türkiye ve Diğer Ülkeler) Tarımsal Üretim; Et,Süt,Yumurta Hububat Baklagil Endüstri Bitkileri Meyve ve Sebze Su Ürünleri Orman Ürünleri Üretici Fiyatları Bitkisel ürün tüketimi Hayvansal ürün tüketimi Tarımsal Üretim ve Tüketim ( ) Meyve - Sebze Çay Hayvansal Tarla Üretim Verileri ( ) Baklagiller Endüstriyel Bitkiler Tahıllar Yağlı Tohumlar Yem Bitkileri Yumru Bitkileri Fiyat Verileri ( ) Tarla Ürünleri Sebze - Meyve Hayvansal Ürünler Sosyo Ekonomik Veriler Nüfus, GSMH, GSYİH, İş Gücü OECD DTÖ EuroStat Üniversiteler İlgili Bakanlıklar

12 50x50 metrelik gridler (alan)
İklim verileri 2.500m²’lik birim alana yayılarak bitki ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir

13 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

14 Tarımsal Üretim Havzalarının Belirlenmesi
İklim Toprak Topoğrafya Arazi Sınıfları Kullanılan Veriler Tarımsal Havza Belirleme Modeli Verilerin İşlenmesi Sonuç

15 Bütün İklim Değerleri Dikkate Alındığında Yıllık Ortalama Sıcaklık
Toplam 32 Farklı Küme En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Ekstrem Min. Sıcaklık Yıllık Ortalama Sıcaklık Toplam Yağış Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

16 Sadece Topoğrafya Dikkate Alındığında
Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme Yükseklik Eğim Yön Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

17 Sadece Toprak Verileri Dikkate Alındığında
Toplam 1000’in Üzerinde Farklı Küme Derinlik Erozyon Arazi sınıfları Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır.

18 İklim – Topoğrafya – Toprak Verileri
Dikkate Alındığında Toplam 190 Tarım Havzası İklim Topoğrafya Toprak Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır. Havzaları oluşturuken ignore edilen alanların niye ignore edildiğine dair bir referans.

19 Toplam Kaç Tarım Havzası
Tarım Havzaları – Üretim Deseni – Bakanlık Politikaları Toplam Kaç Tarım Havzası 30 Havza 190 Tarım Havzası Ürün Desenleri, yönetilebilirlik, benzer ekoloji .vb. x Bu kısım işin %30 luk kısmını oluşturmaktadır. Havzaları oluşturuken ignore edilen alanların niye ignore edildiğine dair bir referans.

20 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

21 Talep Tahmini Geçmişe yönelik (30 yıllık) veriler; Üretim Tüketim
Dış ticaret Fiyat Nüfus GSMH- GSYİH kullanılarak geleceğe yönelik politikalara esas olacak projeksiyonlar yapılmıştır.

22 Çeltik Üretim Miktarı (1991-2008)
Yıllar Üretim (ton) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yıllar Tahmin (ton) 2009 2010 2011 2012

23 Buğday Üretim Miktarı (1991-2008)
Yıllar Üretim (ton) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yıllar Tahmin (ton) 2009 2010 2011 2012

24 PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI)
Sistemin Bileşenleri HAVZA TALEP TAHMİNİ PORTAL (SİSTEM TAŞIYICISI) VERİ TABANI KARAR DESTEK

25 havzaların üretim potansiyeli
Karar Destek Hangi havzada hangi ürünlerin ne kadar üretileceğine yönelik fiyatlar destek bütçesi havzaların üretim potansiyeli talep tahmini dış ticaret gibi veriler kullanılarak Toplam refahı maksimize edecek sürdürülebilir üretim dağılımı yapılacaktır

26 Model Öncesi ve Sonrası Üretim
Nohut Ekim yapılmamış havzalar Planlama Öncesi (2007) Havza Sayısı Ekilen Alan (Ha) Üretim (ton)  29   Desteklenmesi planlanmayan alanlar Desteklenmesi planlanmayan havzalar Planlama Sonrası Havza sayısı Ekilen Alan (Ha) Üretim (Ton)  24    

27 Model Öncesi ve Sonrası Üretim
Çeltik Ekim yapılmamış havzalar Planlama Öncesi (2007) Havza Sayısı Ekilen Alan (Ha) Üretim (ton)  28 79.676 Desteklenmesi planlanmayan havzalar Planlama Sonrası Havza Sayısı Ekilen Alan (Ha) Üretim (Ton) 16 

28 Modelin Uygulanması Ülkemize Ne Kazandıracak?
Etkin üretim planlaması yapılabilecektir Biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kaynaklarının korunması sağlanabilecektir Verimlilik artacaktır Üreticinin karı artacaktır Arz talep dengesi sağlanacaktır Alımlardan doğan kamu finansman yükü azalacaktır Üretim planlaması ile uluslararası rekabet gücü artacaktır Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde olası gelişmelerin önemli tarım ürünleri üzerine etkilerinin analizi yapılabilecektir

29 Bu Modelin Uygulanması İçin
Tarım Havzalarının belirlenmesi nedeniyle ”Bakanlar Kurulu Kararı” ile havza sınırlarının sabitlenmesine Tarım Kanunun 14.Maddesinde “Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi,örgütlenmesi ihtisaslaşması ve entegre bir şekilde yürütülmesi için tarım havzaları, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.Havza faaliyet ve işleyişi ile ilgili esas ve usullerine düzenlenmesine ilişkin yönetmelik, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur”ifadesine dayanarak ”Yönetmelik” çıkarılmasına,gerek bulunmaktadır 29

30 Teşekkür Ederim


"TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları