Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI

2 BOLOGNA SÜRECİNİN ANA HEDEFLERİ Bologna sürecinde Avrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurları:  Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir derecelerin oluşturulması  Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliğinin arttırılması  Ortak Kredi sistemi’nin kullanılması (AKTS / DE)

3 Kurumun uluslar arası düzeyde tanınırlığı, Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde öğrenime devamlarında kolaylık, Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlar. ECTS ve Diploma Eki,

4 Diploma Eki Diploma Eki (DE), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Bu belge doldurulduğunda, alınan dereceye ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için her türlü bilgiyi sağlamaktadır.

5 Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlanabilmesi DE’nin verilmesine bağlıdır. Bunun ön koşulu ise ECTS çalışmalarının tamamlanmasıdır. Diploma Eki

6 ECTS  Yurtdışında yapılan akademik çalışmaların tanınmasını garantiye almak,  Ortak bir değerlendirme kriteri oluşturarak kurumların sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak,  Kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişliliği sağlamak amacıyla geliştirilmiş, öğrenci-merkezli bir sistemdir!

7 ECTS Kredisi ECTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli iş yükünü gösteren sayısal değerdir. İş yükü  Planlanan bütün eğitim ve değerlendirme etkinliklerini içerir Pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, ders saati dışında dersle ilgili yapılan tüm çalışmalar

8 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında; “ECTS kredisi-öğrenme çıktıları-öğretim ve değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz kavramlardır.“ (Tuning Educational Projects in Europe) ECTS Kredisi

9 ECTS’de,  30 kredi  1 sömestre,  60 kredi  1 yıllık iş yüküne,  Bir sömestre 900 saat,  Bir yıl 1800 saate, 1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir! 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarfetmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saattir. 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarfetmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saattir. ECTS Kredisi

10 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NEDİR?  Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir saatlik bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar;  Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.)  Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden beceriler setidir ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

11 NEDEN ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ? Öğrenme çıktısı  Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır.  Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder.  Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez.  Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

12 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve KREDİLER  Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması ve öğrencinin başarılı olması durumunda dersin/modülün kredisi kazanılır. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

13 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ VE DEĞERLENDİRME  Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde değerlendirme stratejisi çok önemlidir.  Hedefe uygun öğretme ve değerlendirme stratejileri seçilmelidir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

14 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri  Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve zamanda)  Genel olmalıdır  Bir ders ya da modul için yaklaşık 5-8 tane  Anlaşılır olmalıdır  Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır  Değerlendirilebilir olmalıdır  Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir  Dersin seviyesine uygun olmalıdır

15 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır.  Bilişsel,  Psiko-motor ve  Duyuşsal alanların yanı sıra  Anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar Beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

16 Yazarken :  Program ya da ders düzeyinde başlayabilirsiniz  Farklı ve kişisel başlıklar kullanabilmeniz mümkün olmakla birlikte, öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilgi, anahtar beceriler, bilişsel ve kişiye özel becerilerle sınırlandırmanız gereklidir  “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

17 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken (2) :  Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlayın (uygun fiiller için bir kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve ders konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğeleri) öğrenciden beklenenleri gösterir.  Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verme Bir video kayıt cihazını çalıştırma Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırma

18 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken (3):  Öğretme yöntemini seçin  Değerlendirme yöntemini seçin  Seçtiğiniz değerlendirme yönteminin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun  Değerlendirme stratejisinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır

19 Bilişsel Alan için Gözlenebilir Fiiller

20 ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ Bu dersin sonunda öğrenci  bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir).  yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar (açıklaması beklenir).  bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir).  bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).

21 İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR? İş yükü nedir? Öğrencinin dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır. Planlanan bütün eğitim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.

22 İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Hedeflenen öğrenme çıktıları  Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri  Seçilen değerlendirme yaklaşımları  Ders programının yapısı ve tutarlılığı  Öğrencinin yeteneği ve çabası  Öğrenim süresi

23 İŞYÜKÜNÜN TAHMİNİNDE 4 ADIM  Modül/Ders ünitesinin belirlenmesi  İş yükünün tahmin edilmesi  Öğrenci anketleriyle iş yükünün kontrolü  İş yükü ve/veya eğitimsel etkinliklerin ayarlanması, düzenlenmesi

24 İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR? Öğrenme Çıktıları Eğitimsel aktiviteler Tahmin edilen işyükü (saat) Değerlendirme 1.Kültüre farklı yaklaşımlar ve özelliklerinin tanınması Seviye sınavı½ saat Sınıf katılımı (%40) Sözel sunum (%12) Konferans1 saat Grup çalışması1 saat 2.Kültürel kimlik, integrasyon, assimilasyon gibi kavramların anlaşılması, uygun akademik terminolojinin kavranması Okuma5 saat Sunum (okuma ile ilgili) ½ saat Konferans1 saat....................

25 İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR? İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR? Ders için harcanan zaman 120 saat, 1 kredi ortalama 30 saat 120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi Öğretim elemanının tahmini olarak hesapladığı bu iş yükü, öğrencilere de sorularak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

26 Ders için harcanan zaman 120 saat, 1 kredi ortalama 30 saat 120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi

27

28 Uygulama sırasında !  Mevcut ders yapılarında ve programlarında değişiklik yapmaya gerek yoktur!  ECTS kredisi tam sayı olarak verilmektedir!  Zorunlu ve seçmeli derslere, proje, tez, staj, alan çalışması gibi çalışmaların tümüne, ECTS kredisi verilmelidir!

29 Uygulama sırasında !  Dersin zorluğu ile ECTS kredisi karşılığı arasında bir ilişki yoktur. Dersler düzeylerine göre ECTS kredisine sahip olmazlar.  Ders saatleri ile ECTS kredileri arasında bir ilişki vardır ancak, ECTS kredilerine sadece ders saati dahil değildir.  Ortak zorunlu dersler (AİT, İNG, TKD) 30 kredi içinde yer almaz.  Dersler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ancak her iki paketin ayrı ayrı klasörler içinde hazırlanması gerektiği UNUTULMAMALIDIR.......

30 Bilgi Paketi (Kılavuz) Bilgi Paketi Kurum Bölüm BölümDersler

31 Bilgi Paketi  Kurumun kendi dilinde ve AB dillerinden birinde (tercihen ingilizce) yazılmalı ! Bilgiler her yıl güncelleştirilmeli  Yazılı metinlerin yanı sıra internet ortamı yoğun kullanılmalı

32 Sık Sorulan Sorular

33 Fakültemizin tüm birimleri katılmalı! (ECTS Etiketi/ECTS Label ) “Bizim bölüm/anabilim dalı Erasmus programına katılmayı düşünmüyor, ECTS çalışmasını yapmasak olur mu?”

34 ECTS çalışması bölümde verilen bütün programlar için yapılmalı! “Bizim bölüm/anabilim dalı programa sadece lisans düzeyinde katılmayı düşünüyor, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ECTS çalışmasını yapmasak olur mu?”

35 Güncel bilgi ! “Bölümümüzde ECTS çalışmaları daha önce yapılmıştı. Aynı bilgi paketini kullanabilir miyiz?”

36 Dersi veren öğretim üyesi! (Örnek bir ders tanımı ile rehberlik edilebilir) “Ders Tanımlarını kim hazırlayacak?”

37 !Akademisyenler !Akademik kurullar/bölüm kurulları !Komisyonlar Bölümün onayı  “ECTS kredilerini kim verecek?”

38 Bölümün kendisi ilgili bölümle yakın işbirliği ve iletişim! “ Bölüm dışından verilen derslerin ECTS kredilerini kim vermeli?”

39 Derslerin içeriği ve kodu farklı aynı, şubeleri farklı ise EVET, Derslerin içeriği ve kodu ayrı ise HAYIR. “Birkaç bölüme birden verilen derslerin ECTS kredisi her bölümde aynı mı olmalı?”

40 Evet “Bir dönemde 30 ECTS kredisi kesin bir sayı mı?

41 Evet ancak aritmetik olarak kullanılmazlar “Ulusal krediler ECTS kredileri verilirken yol göstermeli mi?”

42 Seçmeli dersleri veren bölüm! Bu derslerin kredilerinin ve içeriklerinin mutlaka ilgili bölümlerden alınması gerekir. “Seçmeli Derslerin ECTS kredilerini kim vermeli?”

43 Max 200 kelime 3-5 güncel referans Dersin içeriği ve amacı (öğrenme çıktıları) önemli Standardizasyon sağlanmalı !! “Ders tanımlarının uzunluğu ne olmalı?”

44 Doktorayı bitirmiş öğretim görevlileri ders sorumlusu olabilir. “Araştırma görevlileri ders sorumlusu olabilir mi?”

45 Bölümlerin mevcut kataloglarında yer alan dersler, bilgi paketinde yer almalı ve seçildiğinde verilmeli Programlar bu anlamda yeniden gözden geçirilebilir !! “Bölümümüzde pek çok yüksek lisans ve doktora dersi açılmış ancak çoğu verilmiyor, bu dersler bilgi paketinde yer almalı mı?”

46 Katsayı kullanımı MÜMKÜN DEĞİL! ECTS kredisi  iş yükü İş yükü  Pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, ders saati dışında dersle ilgili yapılan tüm çalışmalar !! “ECTS kredilerini standart verebilmek için ders saatlerinden yola çıkılarak elde edilen katsayılar kullanılabilir mi?”

47

48

49

50 Başarılı bir çalışma dönemi dileğiyle, Teşekkür ederim..


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları