Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kemal ULUDAĞ Genel Müdür 25-30 ARALIK 2012 İL / İLÇE MÜFTÜLERİ SEMİNERİ-MANAVGAT / ANTALYA

2 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Görev Tanımı 633 sayılı kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 7. maddesinin (f) fıkrası uyarınca Başkanlık merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, genel evrak, arşiv, sağlık, güvenlik, temizlik, aydınlatma, taşıma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmekte olup, diğer hizmet birimlerine lojistik destek sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüzün görev alanları 6002 sayılı yasanın 7/f maddesinde 15 madde halinde tadat edilmiştir.

3 Bu bağlamda, Başkanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı hizmet birimlerinin yürüttüğü bütün faaliyetler bir yönüyle Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmektedir. Genel Müdürlük olarak söz konusu hizmetlerin Başkanlığımız Stratejik Planındaki hedeflere ulaşması için imkânlar ölçüsünde kamu kaynaklarının etkili verimli ve ekonomik kullanımına da dikkat edilerek gerekli gayret sarf edilmektedir.

4 Yapılanma Genel Müdürlük Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şeklinde 4 Daire Başkanlığından oluşmakta olup, söz konusu daire başkanlıklarının taşra teşkilatımızda doğrudan karşılığı bulunmamaktadır. Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerin bir bölümü müftülüklerimizce taşradaki personelin görev tanımları içerisinde yer verilerek sürdürülmeye çalışılmaktadır. (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Ayniyat Saymanlığı)

5 GÖREVLERİMİZ Kurum için her türlü teknik donanım ve alt yapı hizmetlerini kurmak ve işletmek, Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis, kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek, Başkanlık hizmet tesislerinin yatırım tekliflerini hazırlamak ve ödeneklerini planlamak, Cami ve benzeri dini tesisler için projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek,

6 Başkanlık bütçesinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlar ile ilgili işlemleri yürütmek, yardım kampanyalarını organize etmek, Din görevlilerinin görev kıyafetlerinin tasarımını yapmak, yaptırmak ve dağıtım işlemlerini sonuçlandırmak, Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak, Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükat eşyasının tespiti, korunması, değerlendirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

7 YAPILAN HİZMET VE FAALİYETLER
Mali (Maaş, harcırah vb.) Hizmetler Evrak ve Arşiv Hizmetleri Bahçe ve Bakım Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Satın alma ve Kiralama Hizmetleri Teberrukat ve Ayniyat Hizmetleri Yatırım Emlak Hizmetleri Ödenek (Yatırım) Dağıtım Hizmetleri

8 Giyecek Yardımı (Cübbe, Sarık dağıtım hizmetleri
Tabii afetler sonrası Hasar Tespit İşlemleri Teknik Kontrol Hizmetleri Yardım Kampanyaları Lojman Tahsis Hizmetleri Yemekhane Servis Hizmetleri Çay ocağı ve Kuaförlük Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Tasavvuf Musikisi Hizmetleri Sportif Hizmetler   Sağlık Hizmetleri

9 PERSONEL DURUMU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; 126
Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı, Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, KADROLU PERSONEL TOPLAMI Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı Özel Temizlik Hizmet Personeli Sayısı GENEL PERSONEL TOPLAMI

10 SON BİRKAÇ YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KISACA ŞÖYLEDİR
Başkanlığımız hizmet binası yerleşkesinde cami, eğitim, kültür ve sosyal tesisler yaptırılmak üzere, Hazineden m² arsa tahsisi sağlanmıştır. Tahsisi yapılan arsaların revize imar planları yaptırılmış ve tesislerle ilgili projeler çizdirilmiştir. Personelimizin katkısıyla Öğrenci Yurdu Yaptırma, Eğitime Destek ve Ağaçlandırma Kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 3 İlköğretim Okulu yapılmış, ülke genelinde yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan protokoller çerçevesinde fidan dikilmiştir.

11 Filistin, Kırgızistan, Pakistan, Haiti, Afrika, Arakan, Kütahya-Simav ve Van için insani ve deprem yardımları kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız Bütçesinin ilgili tertibine dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla konan ödeneğe ilaveten yedek ödenekten toplam TL başta üniversite kampüslerinde yapımı planlanan camiler olmak üzere diğer özellikli projeleri olan büyük camii inşaatlarına, Kur’an kurslarına ve müftülük hizmet binalarına aktarılmıştır. Bu cümleden olarak son iki yılda ülkemizin 81 ilinde 2011 yılında 1321, 2012 yılında 1655, toplam 2976 noktaya (cami derneği, TDV şubesi hesaplarına) bütçe yardımı gönderilmiştir.

12 Diğer taraftan; Bütçeye taşra teşkilatımızdaki eğitim binalarının büyük onarım ve ikmalleri için TL, İnşaatı devam eden Başkanlığımız yemekhane, kütüphane ve otoparklar için TL, Erzurum Müftülük Hizmet Binası için TL, İdari bina onarımları için ise TL, Camilerin müştemilatında sosyal mekan oluşturulması ile ilgili TL, çeşitli proje çizimleri ile ilgili TL ve hizmet binasının elektrik elektronik ve mekanik tesisatlarının bakım ve onarımları için TL ödenek konulmuştur. Ödenekler maksadına uygun olarak taşra teşkilatına gönderilmiştir.

13 Mülkiyeti Hazineye ait camilerin müştemilatında bulunan dükkan,büro vb
Mülkiyeti Hazineye ait camilerin müştemilatında bulunan dükkan,büro vb. yerlerin Başkanlığımızca kiraya verilmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile 10 yıl süreli protokol yapılmış olup, elde edilen gelirlerin %30’u Hazineye %70’ise Kurumumuzun tasarrufuna bırakılmıştır. Ancak, Başkanlığın Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı ile yaptığı protokolün baz istasyonları ile alakalı kısmı mahkemece iptal edildiğinden bundan böyle baz istasyonu kurulmayacak, kurulu bulunanların sözleşmeleri yenilenmeyecektir. Diğer taraftan müştemilat gelirleri hususunda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile sürdürülen çalışmalarda söz konusu gelirlerin tasarrufunun tamamının Diyanet İşleri Başkanlığına kalması ile alakalı ön mutabakat sağlanmış olup konu takip edilmektedir.

14 Başkanlığımız personeli iken terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden görevlilerimizin ailelerine personelimiz arasında gönüllülük esasına dayalı açılan kampanyada toplanan TL, 19 din görevlimizin ailelerine teslim edilmiştir.

15 Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi binaları yapımı için Hazineden m² arsa tahsisi yaptırılmış ve ve 2014 yılları yatırım programına alınması sağlanmıştır. Binaların yapımı için 2012 yılı Başkanlığımız Bütçesine TL ödenek konulmuştur. Söz konusu yerle alakalı projele çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde temel atma aşamasına geçilecektir. Önümüzdeki günlerde temel atma işlemi gerçekleştirilecektir.

16 Mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Ankara Beşevler semtinde Konya yoluna cephe m²’lik arsanın cami ve öğrenci yurdu yapılmak üzere başlatılan çalışmalar sonuçlandırılarak Bakanlar Kurulu kararı ile bu amaçlara uygun kullanılmak üzere Başkanlığımıza tahsisi yapılmıştır.

17 Yine Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Ankara Ulus İtfaiye meydanında bulunan ve Büyükşehir Belediyesince cami yeri olarak plan değişikliği yapılan 9660 m² yüz ölçümlü arsanın cami yapılmak üzere Başkanlığımıza geçici tahsisi sağlanmıştır. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile yapılacak bir protokol gereğince anılan arsaya müştemilatı ile birlikte bir cami yapılması düşünülmektedir.

18 Başkanlığımız, dini musiki, makam, usul, nazariyat, uygulama, şan, nota vb. konularda istekli ve kabiliyetli personelini, konusunun uzmanı eğiticiler nezaretinde kursa tabi tutmuş olup, bu konularda eğitim gören erkek ve bayan personel arasından iki ayrı koro oluşturulmuştur.

19 TASAVVUF MUSİKİSİ KADIN KOROSU TASAVVUF MUSİKİSİ ERKEK KOROSU

20 Başkanlığımız Diyanet Gençlik Spor Kulübü Derneği 26/04/2007 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Faaliyet alanı ile ilgili branşlar başta Güreş olmak üzere Masa Tenisi, Futbol, Voleybol, Motokros, Satranç ve Bedensel Engelliler (masa tenisi, oturarak voleybol) olarak belirlenmiştir.

21 ENGELLİ MASA TENİSİ TAKIMI ENGELLİ VOLEYBOL TAKIMI
YAZ SPOR OKULU ENGELLİ MASA TENİSİ TAKIMI ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ENGELLİ VOLEYBOL TAKIMI

22 Son iki yıllık süreç içerisinde kurumun ihtiyaç duyduğu her türlü araç ve gereç mevzuatın öngördüğü usuller çerçevesinde alınmış, alım-satımlar genellikle dönemler halinde toplu olarak gerçekleştirilerek önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, 2011 yılında 6 adet binek otomobil hibe yoluyla temin edilmiş ve bu araçlar Genel Müdürlüklerin hizmetine sunulmuştur yılında yine hibe yoluyla bir seyahat otobüsü 1’de servis otobüsü alınmış, ayrıca 2013 yılı itibariyle 1 otobüsün daha alımı planlanmıştır. Diğer taraftan, bütçe imkanlarıyla 13 adet binek, 2 adet minibüs 2 adet de kamyonet alımı DMO aracıyla yapılmış araçlar Başkanlığımıza teslim edilmiş olup, söz konusu araçların plaka çalışmaları devam etmektedir.

23 Geçmiş dönemlerin cami mimarisinin günümüze yansımalarının değerlendirilmesi, günümüz gereksinimlerine cevap verebilecek yeni cami projeleri tasarımı ile çağdaş camilerde bulunması gereken işlevlerin tanımlanması, projeye uyumunun sağlanması, 21.yy cami mimarisi konusunda özgün projelerin ortaya çıkması, kentsel bağlamla ilişkilendirilmesi, mevzuattan kaynaklanan yetkisel çelişkilerin tartışılması ile üniversiter eğitimde dini mimari ve çağdaş cami tasarımının daha çok yer alması ile ilgili önerilerin sunulması amacıyla Ekim 2012 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde İstanbul’da "1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu" yapılmıştır. Sempozyumda ortaya çıkan öneriler Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.

24 BAŞKANLIĞIMIZ YERLEŞKESİNE YAPTIRILMASI PLANLANAN VE İNŞAATI DEVAM EDEN TESİSLER
Diyanet Camii, cemaat kapasiteli caminin inşaatı devam etmekte olup, 2013 yılı Ramazan ayı öncesinde ibadete açılması planlanmıştır. Eğitim Merkezi, 216 kursiyer kapasiteli inşaatı devam etmektedir. Söz konusu Eğitim Merkezinin geçici kabulü yapılmıştır. Kreş, 100 çocuk kapasiteli, inşaatı tamamlanmıştır. Kütüphane ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üniteleri inşaatı devam etmektedir yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

25 Yemekhane ve Kafeterya Salon, 1
Yemekhane ve Kafeterya Salon, kişi kapasiteli inşaatı devam etmekte olup 2013 yılı Haziran ayı içerisinde teslim alınacaktır. Sesli ve Görüntülü Dini Yayınlar Merkezi, Projeleri tamamlanan binanın 2013 yılı yatırım programına alınarak inşaatına başlanacaktır. Cami görevlileri ile tesislerin işletmesinden sorumlu personelin oturabileceği 16 adet lojmanın inşaat projesi hazırlanmış, keşif bedeli TL.dir. Diyanet Evi, 280 yatak kapasiteli, projesi, metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlanmış olup, yapının keşif bedeli TL.dir.

26 Diyanet Caminin; Kaba inşaat ihale bedeli TL İnce işler ihale bedeli TL Caminin inşaatı Başkanlığımız ve Dini Sosyal Hizmet Vakfı işbirliğinde yaptırılmakta olup, Hac ve Umre Hesabı, Başkanlığımız bütçesi ve açılan yardım kampanyalarıyla desteklenmektedir.

27 PLANLANAN ÇALIŞMALAR Camilerimizin müştemilatında sosyal ve kültürel amaçlı mekanlar oluşturulması planlanmakta olup, bu kapsamda her yıl mevcut camilerden 50 adedine düzenleme yapılacaktır. Önümüzdeki yıl içerisinde isteyen vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla, farklı tasarımlarda cami projeleri hazırlatılması için proje yarışması yapılacaktır. Başkanlığımız ve TDV işbirliği ile personelimizin yüksek öğrenimde okuyan çocukları için personelimizin bir yıl süreyle maaşlarından yaptıkları katkı ile Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu yaptırılacaktır. Bu yurtlardan ilki TDV Yüksek Öğrenim Ankara Öğrenci Yurdu olup, 29 Kasım 2012 tarihinde temeli atılmıştır.

28 İL / İLÇE MÜFTÜLERİ İLE PAYLAŞILMASINDA FAYDA GÖRÜLEN HUSUSLAR
a) Başkanlığımız Taşra teşkilatı personelinin evrak ayıklama ve imha işlemlerinde rehber kaynak olarak 2007 yılında hazırlanarak il müftülüklerimize gönderilen “Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonları Çalışma Rehberi” ve “Tespit ve Değerlendirme Formu” ile il müftülüklerince ilçelere ulaştırılması istenen evrakın bazı ilçe müftülüklerine ulaşmadığı Başkanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır. Bundan böyle Başkanlığımız tarafından il müftülüklerine gönderilen tüm genelge, tebligat ve resmi yazıların en kısa sürede ilçe müftülüklerine intikal ettirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

29 b) “Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi” Başkanlığımız web sayfasının mevzuat bölümünde yayınlanmış olup, konu 21/03/2012 tarihli ve 2314 sayılı yazı ile tüm il müftülüklerine bildirilmiştir. Söz konusu yönergeye Başkanlığımız web sayfasından ulaşılarak yönerge esaslarına göre işlem tesis edilmesi,

30 c) Bu gününe kadar mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait binalarda hizmet veren Müftülüklerimizin bu binaların kullanımından dolayı kira ödenmediği gibi bakım ve onarımları da adı geçen Vakıfça yaptırılmakta idi. Maliye Bakanlığı nezdinde 2009 yılından itibaren yapılan görüşmeler sonucunda; 2011 yılı içerisinde TDV’na ait binalarda hizmet veren müftülüklerimiz için Vakfa kira bedeli ödenmesi hususunda bütçeye yeterli ödenek konulmuş ve bu amaçla 2011 yılı içinde Türkiye genelindeki toplam 368 adet binanın mahalli rayiçten yapılan kira sözleşmeleri gereği kiraları karşılanmış olup, bu işlem bundan böylede devam edecektir.

31 d) Daha önce kiralaması yapılan Türkiye Diyanet Vakfına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Şahıslara ait İl ve İlçe Müftülük hizmet binalarının yıllık kira artışlarının Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu Üretici Fiyatları Endeksini (ÜFE) geçmeyecek şekilde hesaplanarak kontrat yapılmalıdır. Yeni kiralanması istenen müftülük hizmet binaları için 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uyulması ve Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin sayılı Genelgesinin uygulanması gerekmektedir. Başkanlığımızca daha önce kiralaması yapılan yerler için kaleminden gönderilen kira ödeneklerinin başka kalemlerde kullanılması uygun değildir.

32 e) Camilerin yapımını üstlenen kişilerin yapmış olduğu bu giderlerin gelirler ve kurumlar vergisinden düşülmesi hususunda Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu, 193 sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle “mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadet haneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler için ayni ve nakdi yardımlar” kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden düşülecektir.

33 f) Başkanlığımızca koordine edinen yardım kampanyaları genelde ülkenin tamamını ilgilendiren konular ile yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen tabii afetlere yönelik planlandığından il genelinde yapılan camii, Kur’an kursu ve hizmet binalarının yapımı ile ilgili ülke genelindeki camilerde yardım kampanyasının açılmasının Başkanlığımızdan talep edilmemesi, bu tür taleplerin mahalli imkânlarla karşılanması hususunda dernek ve vakıfların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, 2860 sayılı yardım toplama kanuna göre yardım toplama izni verme yetkisi mülki amirlere aittir.

34 g) Müftülüklerimizden zaman zaman TDV makbuzları ile yardım toplamak için Başkanlığımızdan izin talep edildiğine tanık olunmaktadır. Halbuki TDV Bakanlar kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan vakıflar” statüsünde değerlendirildiğinden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

35 h) Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde “2012 yılı ülkemiz genelindeki bütün cami ve Kur’an kursu bahçeleri ile mezarlıkların ağaçlandırılması” amaçlanmaktadır.  İller genelindeki (ilçeler dâhil) merkezi konumda bulunan camilerin bahçelerinin müsait olanları tespit edilerek buralara İl Orman İşletme Müdürlüklerince ücretsiz kamelya yapılması hususunun takip edilmesi, Bu çalışmalar 3’er aylık periyotlar halinde yapılacak olup, konuyla ilgili bilgiler her üç ayın sonunda İl Orman Müdürlüklerine bildirilecektir.

36 ı) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde belirtilen görev alanlarında hizmet ve faaliyet yürüten dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yardım yapılabilmesi için Başkanlığımızca hazırlanan ve web sitemizin mevzuat bölümünde yer alan yönerge esaslarına uyulması, Ayrıca, söz konusu yönergede istenen evrak tamam olmadan bu konudaki talebin Başkanlığa intikal ettirilmemesi, bu amaçla gönderilen ödeneklere ait harcama belgelerinin ise ilgili yönergede belirtilen süreler içerisinde tanzim edilip Başkanlık merkezine ulaştırılmasının sağlanması,

37 i) Müftülerimizin bölgelerinde yer alan ve Başkanlığımız bütçesi ile desteklenen üniversite kampüslerindeki yapımı devam eden camii inşaatlarının tamamlanması hususunda daha fazla ilgi göstermeleri,

38 j) Başkanlığımız ile taşra teşkilatı arasında yapılacak yazışmalarda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması gerekmekte olup, ilçe müftülüklerince doğrudan Başkanlığa evrak gönderilmemesinin temini,

39 k) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve Diyanet İşleri Başkanlığında hizmet alımı sistemi ile çalışanlara nakdi yardım yapmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında çalışan üst düzey personelin (3000 ve üzeri ek göstergeli personel ile sözleşmeli personel) gönüllü iştiraki ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Yardım Fonu” oluşturulmuştur. Fonda toplanan yardım bekletilmeden ihtiyaç sahibi olan personele verilmektedir. Taşra teşkilatımızın böyle bir yardım fonu oluşturulması istemesi halinde kendileri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

40 l) Bütçenin kaleminde yer alan gayrimenkul sermaye giderleri içerisinde bulunan menkul malların büyük onarım giderleri ile kaleminde yer alan inşaat yapımları, inşaatların yapım ve onarım giderleriyle ilgili ödeneklerin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden talep edilecektir. Bunun dışındaki tüm ödenek taleplerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan talep edilmesi, Uygun olacaktır.

41 Beni sabırla dinlediğiniz için
Teşekkür ederim.


"YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları