Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKREDİTASYON SÜRECİNDE ÖLÇÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE AĞIRLIKLANDIRMA Üniversitelerde Akreditasyon Örneği Müjgan Sağır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKREDİTASYON SÜRECİNDE ÖLÇÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE AĞIRLIKLANDIRMA Üniversitelerde Akreditasyon Örneği Müjgan Sağır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 AKREDİTASYON SÜRECİNDE ÖLÇÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE AĞIRLIKLANDIRMA Üniversitelerde Akreditasyon Örneği Müjgan Sağır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2 Sunu planı Yükseköğretim Kurumları’nda akreditasyon MÜDEK değerlendirme ölçütleri Çok ölçütlü karar verme, çelişen ölçütler, ölçütler arası bağımlılıklar MÜDEK değerlendirme ölçütlerinin ilişkilendirilmesi için bir Analitik Serim Süreci modeli 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

3 1990’lı yıllar Avrupa ülkeleri- yükseköğretim sistemlerinin sorunlarına çözüm bulmak İdari ve mali konularda yasal düzenlemeler Radikal değişimler: Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Macaristan İyileştirmeler: Almanya, Fransa, İspanya Bologna Süreci ve Yeterlilikler 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

4 Ortak sorun: Farklı üniversite geleneklerine, farklı eğitim süreçlerine ve farklı eğitim kalitelerine sahip olunması Avrupa’da yükseköğretim sistemlerinin uyumlaştırılması, yakınlaştırılması ve uzun dönemde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area-EHEA) oluşturulması girişimi Bologna Süreci ve Yeterlilikler (devam) 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

5 Diplomaların karşılıklı olarak tanınması Akreditasyon mekanizmalarının oluşturulması Öğrenci hareketliliğinin arttırılması Üniversiteler arasında oluşturulacak işbirliği yoluyla bilim ve teknolojide rekabet gücünün geliştirilmesi Bologna Süreci ve Yeterlilikler 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

6 Lizbon Tanıma Konvansiyonu (1997 yılında Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun işbirliği ile) Akademik tanınma için gerekli görülen bazı süreç ve usuller 36 Avrupa ülkesi ile ABD, Kanada, Avustralya ve İsrail tarafından kabul edilmiştir. Ancak, akademik tanınma için belirtilen değerlendirme ve karar süreçleri, yükseköğretim kurumlarına bırakıldığı için bu kurumlar arasında eskiden beri süregelen uygulamalarda önemli bir değişiklik sağlanamamıştır. 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

7 MÜDEK 2001 Ocak, Türkiye ve KKTC Üniv. Mühendislik Fakülteleri Dekanları Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Milli bir akreditasyon sisteminin oluşturulması Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) sivil toplum platformu- Mayıs 2002 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

8 MÜDEK YÖK tarafından ulusal akreditasyon kurumu (kalite güvence kuruluşu) olarak tanınm a Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesi ( YÖK Genel Kurulu’nca ) 2007 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

9 Dış değerlendirme Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, ilgili kurumdan bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesidir. 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

10 Kalite değerlendirme tescil belgesi Yükseköğretim kurumlarından bağımsız kurum, kuruluş veya kurulların, yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belge 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

11 Dış değerlendirici Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren ve Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip olan kurum, kuruluş veya kurullardır. 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

12 Kalite belgesi Bir yükseköğretim kurumunun, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belge

13 Kalite onayı ve tanınma Bir yükseköğretim kurumunun, kalite belgesi alarak kalite düzeyinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kuruluşlar tarafından kalitesinin tanınması

14 MÜDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER (Lisans) GENEL ÖLÇÜTLER (Lisans ve Yüksek Lisans) Genel ölçütlere ek olarak sağlanması gereken ölçütler öğrenciler, program eğitim amaçları, program çıktıları, sürekli iyileştirme, eğitim planı öğretim kadrosu alt yapı kurum desteği ve parasal kaynakları organizasyon ve karar alma süreçleri 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

15 Gerçek karar problemleri birbiriyle çelişen nitel ve nicel ölçütler içermektedir. Akreditasyon kapsamında: Değerlendirme sürecinde yer alan ölçütlerin ağırlıklandırılması ? objektif, sistematik, standart? ⟹

16 Kalite, fiyat kalite arttıkça fiyatın artacak olması uygulanacak bir politika, bu konuda tarafların tutum ve davranışları öne sürülecek olan politikanın başarıyla uygulanabilmesinin tarafların tutum ve yaklaşımlarından etkilenecek olması  faktörler arasında etkileşim

17 Bu bağımlılıkların niceliksel olarak ölçülmesi Değerlendirilen bir programın sorumlularının gözönüne aldıkları pek çok parametreyi daha kolay kontrol edebilmeleri ve önceliklerini belirleyebilmeleri için sistematik bir yol Etkileşim halinde olan bileşenlerin sadece sezgisel ve tecrübeye dayalı olarak dikkate alınmasının önüne geçmek

18 Mevcut durum Örn: PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI Kurum özgöreviyle uyum Paydaş gereksinimlerini temel alma ve güncelleme PEA’na ulaşıldığını belgeleme yöntemi varlığı ve kullanma PEA’ya ulaşma, kanıtlama

19 Analitik Serim Süreci Bağımlılık ve Geri Bildirim ile Karar Verme

20 Coğrafi ve politik şartlar Dünya ekonomisi Enerji ve diğer kaynaklar Askeri güç Teknoloji Düşünce ve kaynaklar GERÇEK PROBLEMLERDEKİ BAĞIMLILIKLAR

21 Analitik Serim Süreci Gerçek problemler, bağımlılık ve geri bildirim içerirler. Bir geri bildirim sisteminde, seçenekler ve ölçütler birbirlerine bağlıdırlar. Geri bildirim, yargı değerlerinden elde edilen değerleri geliştirir ve tahmini daha doğru hale getirir.

22 Serim İç bağımlılık C4 den C2 ye ok, dış bağımlılığı gösterir ( C4 deki elemanlar C2 den etkilenmektedir). C3’de ise iç bağımlılık vardır (kendi içinde enaz iki eleman vardır ki biri diğerini etkiler). C4C4 C1C1 C2C2 C3C3 Geri bildirim

23

24 LOİSTİK ALT SERİMİ – örn: malzeme kriterinin etkilendiği kriterler

25 Etkin bir malzeme dağıtımı üzerinde araç hızı ve karar hızı nın etkisine dönük karşılaştırma

26 Lojistik alt seriminde yer alan kriterlerin ağırlıkları

27 Bir serimde, bir kümenin elemanları, kişiler, kavramlar, kurumlar vb. olabilir. Amaç, bütün kümeler ve elemanları için birer ağırlık bulmaktır. bunun için gerekli temel işlemler 

28  Problemde yer alan ölçütleri belirle, serimi tasarla (ölçütleri grupla, ilişkilendirmelere karar ver),  ikili karşılaştırmaları yap, tüm elemanların sistem içindeki ağırlıklarını bul,  ağırlıklandırılmış matrisleri hesapla ve ölçüt ve seçeneklerin ağırlıklarını bul.

29 Süper matris Küme karşılaştırma matrisi OtherOther Q Ad CompComp OtherQuality CompetitionAdvertising

30 Ağırlıklandırılmış matris

31 Analitik Serim Sürecinin Üniversitelerde Akreditasyon Sürecinde Değerlendirme Kriterlerinin Ağırlıklandırılması için Kullanımı

32 MÜDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Genel öğrenciler, program eğitim amaçları, program çıktıları sürekli iyileştirme eğitim planı öğretim kadrosu altyapı kurum desteği ve parasal kaynaklar organizasyon ve karar alma süreçleri Programa özgü ölçütler ilgili programın genel ölçütlerine ek olarak sağlaması gereken ölçütler 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

33 MÜDEK değerlendirme ölçütleri

34 Alt ölçütlerle birlikte problemin gerçek boyutu

35

36

37 İki ana başlık için bağlantı ayrıntıları

38 İkili Karşılaştırma Ekranı (örnek) 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

39 ANA ÖLÇÜT ve ALT ÖLÇÜTLER PROGRAM ÇIKTILARI VE DEĞERLENDİRME PÇ belirleme yöntemi varlığı PÇ’nın PEA’yı desteklemesi PÇ’na ulaşıldığını belgeleme yöntemi varlığı ve kullanma MÜDEK çıktılarına ulaşıldığını kanıtlama PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI Kurum özgöreviyle uyum Paydaş gereksinimlerini temel alma ve güncelleme PEA’na ulaşıldığını belgeleme yöntemi varlığı ve kullanma PEA’ya ulaşma, kanıtlama 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

40 Ana ölçütAğırlıkAna ÖlçütAğırlık Öğrenciler0,12Öğretim kadrosu0,08 Program eğitim amaçları 0,14Altyapı0,09 Program çıktıları ve değerlendirme 0,11Kurum desteği ve parasal kaynaklar 0,14 Sürekli iyileştirme0,10Organizasyon ve karar alma süreçleri 0,12 Eğitim planı0,10 Ana Ölçütlerin Ağırlıkları

41

42

43 ÖZET: Bu çalışma kapsamında; nicel olarak ölçülebilen faktörleri yanında program e¤itim amaçları, karar alma süreçleri gibi niteliksel ölçütleri de olan yanısıra her bir ölçütün de¤erlendirme ölçe¤inde kaygI, zayıflık gibi yine nitel derecelerin yer alabildiği akreditasyon sürecinde kullanılabilecek bir çeşit sentez ve ağırlıklandırma yöntemi önerilmektedir.

44 Referans: Karmaşık Karar Süreçlerinde Nitel ve Nicel FaktörlerinOrtak Sentezi İçin Bir Yaklaşım: Üniversitelerde Akreditasyon Örneği (Müjgan Sağır Özdemir) Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, 2. Cilt, Bölüm IX, Sayfa 888-896

45 Avrupa Birliği-Türkiye konusunda eniyi politikanın belirlenmesi E. P. Ayas & M. Sağır

46 Seçenek politikalar 1. Tam üyelik 2. Üye olmamak 3. Üye olmamak fakat özel statü verilmesi

47 Türkiye ve AB için eniyi stratejinin belirlenmesi Faydalar Fırsatlar Maliyetler Riskler Alt modeller Problemin genel ASS yapısı

48 Her alt model için; ekonomik, politik ve sosyal alt kriterleri belirlenmiştir.

49 TÜRKİYE MODELİ

50

51 Türkiye modelinde yer alan etkenler ve elde edilen ağırlıklardan bir bölüm ÖlçütAlt ölçütler Yerel ağırlık Bütünsel ağırlık. Fırsat (0.152) Ekonomik (0.493) Ticari fırsatlar0.250,019 Daha güçlü ekonomi0.750,056 Politik (0.195) AB’nin politik konulardaki tecrübeleri 0.250,007 Politik krediler0.750,022. Maliyet (0.307) Ekonomik (0.40) Paranın bütçeye tahsisi 0,5560,068 Azınlıkların durumu 0,3220,039 AB standartlarına uyum maliyeti 0,110,013 Politik (0.40) Azınlıklar0.400,049 Sınırlar0.400,049 Diğer ülkelerle ilişkiler0.200,025

52 SINIRLAR KRİTERİ İÇİN ALT SERİM

53 AlternativesFaydalar (0.366) Fırsatlar (0.152) Maliyetler 0.307) Riskler (0.173 ) bB+o O-cC- rR bB+oO +c(1- C) +r(1- R) bB+oO + c(1/C)+ r(1/R) Tam üyelik 0.5270.5120.1350.1230.2070.5570.575 Üye olmama 0.0770.0800.2200.396-0.0950.1940.272 Özel statü0.3950.4070.6430.479-0.0730.2480.152 Türkiye modeli sonuçları

54 Orta Doğu Çatışması İçin Bir Çözüm Yaklaşımı T.L. Saaty & M. Sağır

55 Hedef Orta Doğu Barışı Nasıl Sağlanır? Faydalar Kontrol kriterleri E P S Fırsatlar Kontrol kriterleri Maliyetler Kontrol kriterleri serim PROBLEMİN ANA SERİMİ E P S Riskler Kontrol kriterleri E:Ekonomik, P: Politik, S:Sosyal

56 ÖLÇÜTLER VE AĞIRLIKLARI

57 27 kriter arasından, büyük önem derecesine sahip olanlar, serim için seçilmişlerdir. Seçilen 14 kriterin toplam içerisindeki ağırlığı % 74.6’dır.

58 Seçilen her kriter için bir serim tasarlan- mıştır. Amaç, önemli görülen bu kriterleri, etkileşim halinde bulundukları diğer faktörlerle birlikte analiz etmek ve ağırlıklarını bu şekilde bulmaktır. Karar serimleri

59 ISRAIL/ABD SEÇENEKLERFİLİSTİN/ARAP DİĞER LİDERLİK SERİMİ ( ÖRNEK ) Her bir kontrol kriteri (burada “Liderlik”), etkileşimli olduğu diğer kriter ve aktörlerin yer aldığı yukarıdaki gibi bir serime sahiptir.

60 Sonuç

61 1.Uzmanlık bilgisine gerek vardır. 2.En önemli aşama, çoğu problemde olduğu gibi problemin tanımlanması ve modelinin tasarlanmasıdır. 3.Konuşma dilinde yargılar kullanıldığında, sayısal değerlere dönüştürülmesi önemlidir. Analitik Serim Süreci uygulamalarında önemli konular 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

62 4.Sentezlemede, ağırlıkların doğru kullanılması gerekir. 5.Sonuçların kullanılabilirliği için yeterince veri olmalıdır, gereğinden fazla veri ise tutarsızlığı arttırır. 6.Sonucun, duyarlılık analizi ile irdelenmesi gerekir. 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ

63 Potansiyel kullanım alanları (Üretim ve hizmet sektörleri) En iyi stok politikasına karar verme İşletmeye alınacak yazılım seçimi İş değerlendirme Performans değerlendirme Pazar payı tahmini Yatırım kararları

64 Politika Seçimlerde adayların oy oranlarının tahmini Savunma sanayinde eniyi politikayı belirleme Kariyer planlama Satın alma ve yatırım kararları Kişisel

65 Yükseköğrenimde farklı senaryoların değerlendirilmesi (Socio-Econ. Planning Sciences, Vol. 10, 1976, pp. 251-264). Performans değerlendirme (Industrial Engineering Journal, April-May-June, N:2, 2002). Çoklu kaynakların tahsisi (Mathl. Comput. Modelling, Vol. 17, No. 4/5, p. 55-72, 1993. İnsan kaynakları yönetimi (Fourth International Symposium on The Analytic Hierarchy Process, Simon Fraser University, Burnaby, B.C., Canada, July 12-15, 1996). Gerçekleştirilmiş uygulamalar

66 Gerçekleştirilmiş uygulamalar (devam) Portföy seçimi (The Journal of Portfolio Management, No. 3, Spring, 1980). Nükleer artıkların yok edilmesinde eniyi stratejinin seçimi (Health & Environment Digest, Volume 6, No. 6, October 1992). Başkanlık seçimlerinde oy oranları tahmini (Bush & Al Gore), (p. 345 in Multiple Criteria Decision Making)

67 Gerçekleştirilmiş uygulamalar (devam) Yerel ve bölgesel çakışmaların çözümü (in Selected Readings in Quantitative Urban Analysis, edited by J. Bernstein, 1977). Politikada eniyi adayın seçimi (Behavioral Science, Vol. 22, 1977, pp. 237-245). Filo yönetimi (NAFA Bulletin, April, 1979).

68 Enerji politikalarının analizi (Energy Policy, March, 1977, pp. 63-75). Terörde uzlaşma politikaları (Study for the Arms Control and Disarmament Agency, 1977. See also Facing Tomorrow's Terrorist Incident Today, U.S. Department of Justice, LEAA, Washington, D.C., 20531, pp. 28-31). Sudan ulaşım problemi (Interfaces, Vol. 8, No. 1, 1977, pp. 37-57). Gerçekleştirilmiş uygulamalar (devam)

69 Hava Kuvvetleri uçuş personeli tayin yeri seçim problemi (Osmangazi Üniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek lisans tezi), 2004.

70

71 Mevcut yazılımlar Expert Choice (www.expertchoice.com) Super Decisions (www.superdecisions.com)

72 Kitaplar Analytic Hierarchy Process (Thomas L. Saaty, RWS Publications) Decision Making with Dependence and Feedback, the Analytic Network Process (Thomas L. Saaty, RWS Publications)

73 mujgan.sagir@gmail.com msagir@ogu.edu.tr 16-18 Mayıs 2013, FENBİLKON 5, ESOGÜ


"AKREDİTASYON SÜRECİNDE ÖLÇÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE AĞIRLIKLANDIRMA Üniversitelerde Akreditasyon Örneği Müjgan Sağır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları