Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ"— Sunum transkripti:

1 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ
ŞİRVAN ÇETİN 261643 3/B GECE

2 İSTENMEYEN DAVRANIŞ Öğretimin düzenli bir şekilde işlemesini engelleyen davranıştır. Ahmet, her gün derse geç gelmektedir. Gül, derste sürekli konuşarak dersi kesmektedir. Mustafa,zamanını kalem açmakla geçirmektedir. Bu davranışlar sınıfta sıkça karşılaşılan sorunlardır.

3 İSTENMEYEN DAVRANIŞIN DÖRT ANA SEBEBİ VARDIR
Öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi, Öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması Araç-gereçlere ya da diğerlerinin eşyalarına zarar vermesi Davranışın, öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi.

4 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN SINIFLANDIRILMASI
Sorun olmayan davranışlar Küçük sorunlar Önemli sorunlar Yükseltme ve yayılma sorunları

5 SORUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR
Kısa süreli dikkatsizlikleri içerir. Dikkat dağıtacak derecede sorun niteliği taşımaz.

6 KÜÇÜK SORUNLAR Sınıf işleri ve kurallarına aykırı davranışları içerir. Bu davranışlar,sınıfın etkinliğini bozar öğrenimi engeller.

7 ÖNEMLİ SORUNLAR Eğitim-öğretimi bozan, öğrenmeyi engelleyen davranışlardır. Bu gruptaki davranışlar çok ciddidir. Okul kuralları veya sınıf baskısı ile izole edilirler. Örneğin: Diğer öğrencilere şiddet uygulama veya kavga eylemi gibi.

8 YÜKSELME VE YAYILMA SORUNLARI
Sorunun devam etmesi düzeni tehdit eder. Örneğin : Çoğu öğrencinin sınıf içinde dolaşması Sürekli yüksek sesle konuşması Öğretmen uyarsa bile eyleme devam ederler. Öğretmenle işbirliği yapmayı reddederler.

9 2.İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ETKENLERİ
SINIF İÇİ ETKENLER SINIF DIŞI ETKENLER

10 SINIF İÇİ ETKENLER ÖĞRETMENDEN KAYNAKLANAN NEDENLER: İstenmeyen davranışın oluşmasında; Öğretmen çocuğun davranışlarına uygun tepki vermiyorsa, Öğretmen doğru davranışı ödüllendirmiyorsa Öğretmenin beklentileri öğrencinin yeteneklerine uymuyorsa Öğretmen öğrenciye model olmuyorsa İstenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olur.

11 ÖĞENCİDEN KAYNAKLI NEDENLER
Öğrencilerin; Öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşim düzeyinin düşük olması, Sosyal becerilerde yetersiz olması, arkadaşının olmaması, Okulu sevmemesi, Sosyal doyumsuzluk içinde olması Duygusal problemleri olan öğrenciler öğrenciyi sınıf ortamında istemediğimiz davranışlara itmektedir.

12

13 GELİŞİM DÖNEMİNİN ÖZEELLİĞİNDEN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
Bireyin davranışları gelişim döneminden de etkilenir. Genellikle ilköğretim II. Kademede başlayan ergenliktir. Organların hızlı ve düzensiz büyümesi kontrolü zayıflatır. Kas becerisi gerektiren davranışlarda yetersizlik görülebilinir. Zorlanma sonucu algısına ve öğrenmeye karşı olumsuz bir davranış içine girer.

14 SINIFTAKİ FİZİKSEL DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLI NEDENLER
Sınıfın fiziksel koşulları, Gürültülü ve kalabalık oluşu, Isı ve ışık durumu Öğrenci performansı üzerinde önemli ölçüde etkilidir.

15 EĞİTİM PROGRAMI Öğrenciler ; Genellikle kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmayan, Eğitsel amaçlarına ulaşmalarında önemli olduğuna inanmadıkları, Öğrenme güçlükleri çektikleri derslerde başarısız olurlar ve sıkılırlar.

16 EĞİTİM-ÖĞRETİM MATERYALİ
Problem davranışa neden olan faktörlerden biri de monotonluktur. Öğretmenin, her gün aynı biçimde ders anlatması, Rutin veya benzer sorular sorması öğrencilerin istenmeyen davranışlar göstermelerine neden olabilmektedir

17 SINIF DIŞI ETKENLER AİLE Aile, öğrenci davranışının şekillenmeye başladığı yerdir. İstenmeyen davranışların kaynaklarının ilk çekirdekleri ailede atılmaktadır İlk sosyalleşmeler aile içinde başlar. Aileden kaynaklanan diğer bir nedeni anne-baba tutumlarıdır.

18 ÇEVRE Problemin diğer nedeni bireyin sosyal çevresidir
ÇEVRE Problemin diğer nedeni bireyin sosyal çevresidir. Yaşadıkları çevre, davranışlara büyük etki yaratır. Çevre değişmeden davranışta değişmez. Öğretmenin çevreyi iyi tanıması gerekir.

19 OKUL Okulun; Fiziksel özellikleri Durumu Öğrenci sayısı Kuralları Yönetim yapısı Davranışları etkiler.

20 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
SERAP ÇETİNKAYA 261637 3/B GECE

21 1. İstenmeyen Davranışların Çözümüne İlişkin Yaklaşımlar
İstenmeyen davranışların çözümünde pek çok yaklaşım vardır. Bunlar Davranışçı ve insancıl yaklaşımlardır. Davranışçı yaklaşımda, ödül ceza ile çözülmeye çalışılır. İnsancılda ise kişinin psikolojik özü dikkate alınır.

22 1.1 Davranış değiştirme yaklaşımı
İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için olumsuz pekiştireç İstendik davranışı pekiştirmek için olumlu pekiştireç

23 1.2 Kararlı disiplin yaklaşımı
Davranışların sınırlandırılmasını Temel gereksinimlerin karşılanması Öğretmenin yetkilerinin belirlenmesi üzerine odaklanır.

24 1.3 İşbirlikçi yaklaşım Öğrenciler davranışlarından sorumludur. Öğrencilerin davranışları toplumsal aidiyet gereksinimine dayanır. Öğrenciyi iyi tanımak gerektiğini savunur.

25 1.4 Ussal sonuçlar yaklaşımı
Ait olma, eşitlik, saygı durumlarının engellenmesine karşıdır. İlgi çekme, güç peşinde olma İntikam yolları arama, yetersizliğini vurgulama

26 1.5 Gerçeklik terapisi yaklaşımı
Açık ilişki kurulması görüşünü savunur. Öğrenci kendi seçimini yapmalı Öğrenci davranışlarının sorumluluğunu almalı

27 1.6 Öğretim süreci yaklaşımı
Aşağıdaki aşamalar izlenerek davranış giderilmeye çalışılır Öğrenci gereksinimi belirleme, Öğrenme hedefini tanımlama Öğretme etkinliğini planlama, öğrenme etkinliğini hazırlama

28 2. İstenmeyen Davranışların Nitelikleri
Sınıfta istenmeyen davranışlar özellikleri bakımından farklılaşır: Planlı / tesadüfi bir şekilde yapılma durumu İstenmeyen davranışın görülme sıklığı Sınıftaki öğrencileri ve öğretmeni etkileme derecesi Sonuçlarının ortaya çıkardığı zararın derecesi Öğretmen olumsuz davranışları bu özellikler açısından değerlendirmeli

29 3. Sorun Davranışta Temel İlkeler
1)Açıklık 2)Tutarlılık 3)Tehdit 4) Zamanlama

30 3.1 Açıklık Öğretmenin istenmeyen davranış için verdiği bilgideki açıklıktır Açıklık üç yolla sağlanır: Açık ifade, yönergeleri önceden belirlemek ve yaptırım

31 3.2 Tutarlılık Öğretmen uyaranı vurgulayıcı bir biçimde verirse Konuşmayı kesip olumsuz davranış gösteren öğrenciye bakarsa Öğrenciye doğru hareket ederse Öğrenciye dokunursa Öğrenciye rehberlik ederse tutarlılık artar.

32 3.3 Tehdit Ceza yoluyla öğrenciye olan öfkeyi ifade eder. Öğrenci üzerinde olumlu etki bırakmamaktadır.

33 3.4 Zamanlama Doğru zamanlama öğrencinin davranışına göre belirlenir. Önemli olan davranışı inceleyip gerekeni yapmaktır.

34 4. Olumsuz Davranışlara Gösterilebilecek Uygun Tepkiler
4.1 Sözel Olmayan Tepkiler Davranışın öğrenci ve öğretmen arasında kalmasını sağlar. Sınıftaki diğer öğrencilerin olumsuz etkilenmemelerini sağlar. Sözel olmayan tepkiler şu şekildedir; Göz teması, davranışı görmezlikten gelme Öğrenciye yakınlaşma, dokunma, not yazma gibi..

35 4.2 Sözel Tepkiler Sözel olmayan tepkilerin yetersiz kaldığında başvurulur. Sözel tepkiler çok çeşitli olabilir. Öğretmen duruma ve öğrenciye uygun olanı seçebilir. Sözel tepkiler şu şekildedir; Arkadaşın olumlu davranışını pekiştirme, soru sorma Sınıf kurallarını hatırlatma, ben iletisi gönderme Doğru davranışı ve olumlu sonucu belirtme gibi..

36 4.3 Durumun Değiştirilmesi
Davranışlar sınıf ortamından ya da ortamdaki objeden kaynaklanabilir. Bu tür davranışları durdurmak için Davranışa neden olan durumu değiştirmek gerekir.

37 Durumun değiştirilmesine yönelik öneriler;
Bozucu objenin ortadan kaldırılması Sınıfın oturma yerlerinin yeniden düzenlenmesi Ortamdan uzaklaştırma ( Mola) Öğretim yöntemini değiştirme Öğretime ara verme

38 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI ÖNLEMLER
Aysel GENÇER 261635 3/B Gece

39 Bir sınıf ortanında ; çeşitli geçmiş yaşantılara Değer yargılara İlgilere Yetenek ve zeka düzeylerine sahip bireyler bullunmaktadır. Herbir öğrencinin özellikleri birbirinden farlıdır. Bu farklılıklar içersinde olumsuz davranışlar sergilenmesi normaldir.

40 İstenmeyen davranışları önlemek için uygulayabilecek eylemler vardır
İstenmeyen davranışları önlemek için uygulayabilecek eylemler vardır. Bunlar: Uyarılma Doğru davranışı gösterme Umursamama Fiziksel müdahele Görmezden gelme

41 Soru sorma Aile ile iletişim kurmak Grup oluşturma Sözlü uyarı Göz teması

42 UYARMA: Olumsuz davranışı yapan öğrencinin ismen uyarılması
UYARMA: Olumsuz davranışı yapan öğrencinin ismen uyarılması. Örneğin: Ali ile Ayşe aranızda konuşmayınız!

43 DOĞRU DAVRANIŞI GÖSTERME
Öğretmen öğrencinin yanına yaklaşır ve derse dönmesini sağlar. Sözlü uyarıdan önce Örneğin:Masayı karalayan öğrencinin kaleminin elinden alnması.

44 UMURSAMAMA İstenmeyen davranışı sergileyen öğrenci ile öğretmenin ilgilenmemesidir. Bu durumda öğretmen istendik davranış gösterenlerle ilgilenir. Böylece olumsuz davranış sergileyenleri olumluya yönlendirir.

45 FİZİKSEL MÜDAHALE Öğrencinin yerinin ve ortamının değiştirilmesidir
FİZİKSEL MÜDAHALE Öğrencinin yerinin ve ortamının değiştirilmesidir. Örneğin: öğretmen ders anlatıyorken ali ile mustafa konuşuyor.öğretmen alinin yerini değiştiriyor.

46 GÖRMEMEZLİKTEN GELME Bazı olumsuz davranışlar süreklilik ve yaygınlık göstermez. Bu davranışlar masum öğrenci davranışlarıdır. Bu durumda öğretmen olmsuz davranışları görmemezlikten gelir.

47 SORU SORMA Olumsuz davranışı sergileyen öğrenciye soru sorulur
SORU SORMA Olumsuz davranışı sergileyen öğrenciye soru sorulur. Dersle ilgili olabildiği gibi ders dışı da olabilir. Örneğin: Niçin ders dinlemiyorsunuz? Neden arkadaşlarınızla sürekli konuşuyorsunuz?

48 AİLE İLE İLETİŞİM KURMA Öğrencinin olumlu-olumsuz davranışlarından ailesinin haberdar edilmesi. Bu yöntem disiplin problemlerini azaltmaktadır. Aileye notlar göndermesi olumsuz davranışları azaltır.

49 GRUPLAR OLUŞTURMA Öğretmen sınıfta öğrencileri gruplar
GRUPLAR OLUŞTURMA Öğretmen sınıfta öğrencileri gruplar. Grup içersinde istenilen davranışın kazandırılması sağlanır. İstenilen davranış sergilenirken jeton yada kredi tekniği kullanılır.

50 SÖZLÜ UYARI Birebir iletişimden ziyade duruma genel müdahaledir
SÖZLÜ UYARI Birebir iletişimden ziyade duruma genel müdahaledir. Örneğin ’’ sağ köşe, sol köşe nasılsınız? Neler oluyor? Kendi aranızda konuşmaları duyuyorum’’. Böylece istenmeyen davranışın onaylanmadığı gösterilir.

51 GÖZ TEMASI Öğretmen istenmeyen davranışın farkında olunduğunu gösterir

52 -CEZA -İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN STRATEJİLER
GÜLAY DENLİ 261634 3/B GECE

53 Ceza Ceza, öğretmenin öğrencinin istenmeyen davranışına karşılık,
öğrencinin hoşa giden şeylerden alıkoyulması ya da, öğrencinin hoşuna gitmeyen işleri yaptırılmasıdır.

54 . Ceza, istenmeyen davranışa karşı en son başvurulabilir olmalıdır.
. Diğer seçenekler işe yaramadığında ceza düşünülmelidir. Cezanın etkisi Kısa sürede cezanın etkili olduğunu söyleyebiliri. İkinci bir etkisi de model alma gücüdür. Üçüncü etkisi de bağışıklıktır.

55 Ceza vermede uyulması gereken ilkeler
1. Cezaya olabildiğince az başvurmak ve nedenlerini açıklamak: 2. Öğrenciye alternetif sunarak öğrencinin pekiştireç kazanması sağlamak. 3. Eğer olanaklıysa istenmeyen davranışı istendik davranış haline getirmek 4. Fiziksel cezayı kullanmaktan çekinmek. 5. Sinirli olundugu zaman cezaya başvurmamak. 6. Istenmeyen davranışın bitimini beklemeden hemen başında cezalandırmak.

56 İstenmeyen Davranışı Önleme Konusunda Kısa Öneriler
Ara sıra ufak tefek disiplin olaylarını şakaya dönüştürünüz. Eğlenceli durumlarda sınıfla birlikte gülerseniz, sınıfı kontrol edemez hale gelmekten korkmayınız. Sınıfta disiplini bozan bir davranış oluştuğunda tepkide bulunmadan önce bir dakika düşününüz. Örneğin, içinizden altmışa kadar sayınız. 

57 Cezalar iki grupta toplanılabilir:
istenmeyeni vermek, istenenden yoksun bırakmak Ceza Türleri 1)Azarlama ve kınama 2)Doğal sonuçlar 3)Mantıksal sonuçlar 4)Davranış cezasıdır

58

59 Öğrencilerinizi överken de eleştirirken de iyi seçilmiş sözcük ve ifadeler kullanınız.
İfadeleriniz empati ve takdir taşımalıdır. Yoksa öğrenci başarısı ve sınıf kontrolü üzerinde etkili olmaz.

60 Suçluyu bulamadığınız zaman tüm sınıfı cezalandırmaktan kaçınınız.
Disiplin problemi sizi aşmadıkça başkalarına duyurmayınız. Önlem alınması gereken durumlarda, sınıfta ders yapmanız imkansızlaştığında idareye haber veriniz.

61 Her türlü problemli olan öğrencileriniz olacaktır.
Unutmayın ! Her türlü problemli olan öğrencileriniz olacaktır. Dikensiz gül bahçesi istemeyiniz.

62 En Önemlisi de Öğretmen Kendisinin Kontrolünü Kaybetmemelidir.

63 İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN STRATEJİLER
Öğretmen, öğrencinin dersi kavrayamamasına, dersi anlamamasına yol açan engellemelere karşı duyarlı olmalıdır. Öğrencinin kapasitesi ile akademik istekleri uyumsuzsa, daha uygun sınıf etkinlikleri geliştirilmelidir.

64 Sorun Davranışların Yönetimine Yönelik Bazı Girişimler
Küçük Girişimler 1)Sözlü Olmayan İpucu Kullanma(el işareti) 2)Etkin olarak harekete geçme 3)Yakınlaşmayı kullanma 4)Grup etkisini kullanma 5)Öğrenciyi eğitim etkinliğine yöneltmek 6)Konuya kısa bir ara vermek 7)öğrenciye seçme hakkı vermek 8)Ben iletisi kullanma

65 Ilımlı Girişimler 1)Öncelik elde etme veya arzulanan etkinlik 2)Öğrencilerin yerini değiştirme veya ayırma 3)Bir ceza kullanma 4)bir işi yapmaktan alıkoyma

66 Daha Yoğun Müdahaleler
1)Sorun çözmeyi kullanma 2)Akran arabuluculuğunu/çatışma çözümlerini kullanma 3)Ailelerle konferans 4)Öğrencilerle bireysel ilişki

67 Gerçek şu ki: Yapacak hiçbir şey bulamayan öğrenci, büyük ihtimalle rahatsız edici bir davranış yapacaktır.

68 TEŞVİK Ödülden çok teşvikin yer aldığı demokratik sınıflarda
Öğretmen ve öğrencinin birbirine olan güveni gelişerek, İşbirliği başlatılarak, İstenmeyen davranışlar engellenmiş olur.

69 İLETİŞİM Eğitim- öğretim niteliği, tarafların iletişim becerileriyle ilgilidir. Öğretmen; -iletişimin doğası, -niteliği, -sonuçları konusunda bilgili olmalıdır.

70 -Saldırganlık Kötü İletişim ; birçok disiplin sorunu yaratır.
-Başarısızlık -Saldırganlık -Yalan söyleme -Tembellik… v.b

71 İletişimde Anlamayı Kolaylaştıran Önemli Öğeler
Ses tonu Beden dili Göz teması Gülümseme ve başla onaylama

72 Öğretmen öğrencinin kişiliği ile değil “durum ile ilgili “BEN” mesajları vermelidir.
“Sen çok konuşuyorsun “ yerine “ Senin konuşman benim dikkatimi dağıtıyor.”

73 ’Sen mesajıda’’ öğrencileri güdülemez. Tembelsin, hatalısın…
Sen mesajları öğrencinin beklediği davranışlardır ‘‘Ben nasılsa tembelim’’ der ve bunlara inanmaya başlar.

74 Yansıtıcı(etkin) Dinleme
İletilen sözlü mesajların arkasındaki, sözel olmayan mesajları doğru anlamaktır. Kabul dili, Öğrencileri dinleyip yargıyı bir tarafa bırakmanızı, Yansıtıcı dinleme kullanmanızı gerektirir. Duygular için en uygun sözcük kullanılmalıdır.

75 Sorun çözme-etkili soru sorma
Açık uçlu sorular sorularak, seçenekleri birlikte gözden geçirmek gerekir. Sınıfın grup olarak değerlendirilmesi Grup çalışmalarında rol alması, bir işe yaradığını hissetmesi

76 Davranışı geliştirme ve denetleme stratejileri
Öğrencilerin, davranışlarını denetleme ve çalışma becerilerine yönelik stratejiler bulunmaktadır. Bunların en etkilisi,performansa dayalı yapılan müdahalelerdir. Bu yöntem ile öğrenci yeni davranışlar öğrenebilir. Uygun olan davranışları artırabilir. Uygun olmayan davranışlarıda azaltabilir.

77 Uygun olan davranışların pekiştirilmesi
Kuvveti etkisi olan ve uygulayıcılara benimsenen pekiştireçler 1)Sosyal pekiştireçler(sırada duruşunu beğendim) 2)Etkinlikle pekiştirme(premack ilkesi) 3)Maddi pekiştireçler 4)Yiyecekle pekiştirme 5)Olumsuz pekiştirme 6)Pekiştireç yerine sembollerin kullanılması

78 Meşgul insanların sorun çıkartacak vakitleri kalmaz.
Öğretmen olarak Öğretim stratejini çeşitlendir Bir şeyi 50 dakikadan fazla yapma Ders anlatma şeker gibidir, fazlası hasta yapar. Stratejik olarak neşeli şeyler de planla Dersini anlattıktan sonra grup çalışması planla Sık sık sınav yap Her şeye bir not ver En az bir hafta önceden planlarını yap Bir ders programı yap ve adım adım takip et Her şeyi dosyala

79 Öğretmen aynı anda birden çok şeyle ilgilenme becerisini göstermelidir.

80 Öğretmen bütün öğrencilerine eşit davranmalıdır
Öğretmen bütün öğrencilerine eşit davranmalıdır. Aynı mesafede olmalıdır.


"İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları