Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV UYGULAMA TEBLİĞİ YENİLİKLER-DEĞERLENDİRMELER Mehmet ERKAN YMM, Yönetici Ortak Istanbul / 15 TEMMUZ 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV UYGULAMA TEBLİĞİ YENİLİKLER-DEĞERLENDİRMELER Mehmet ERKAN YMM, Yönetici Ortak Istanbul / 15 TEMMUZ 2014."— Sunum transkripti:

1 KDV UYGULAMA TEBLİĞİ YENİLİKLER-DEĞERLENDİRMELER Mehmet ERKAN YMM, Yönetici Ortak
Istanbul / 15 TEMMUZ 2014

2 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve bütün işlemler tek bir tebliğde toplanmıştır. 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. KDV Tebliği Hazırlanma Gerekçesi; Mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, İhtilaf konusu olan alanların netleştirilmesi, İade süreçlerinin hızlandırılması ve Haksız iadelerin önlenmesi. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

3 DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER
15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

4 YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Kavramlar ve Tanımlardaki Değişiklikler HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE “HİZMETTEN FAYDALANMA” KAVRAMI TANIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİL TARHİNE KADAR YAPILAN MASRAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. TEVKİFATA TABİ MAL TESLİMLERİNDEN KAYNAKLANAN MAHSUBEN İADE TALEPLERİ, MİKTARINA BAKILMAKSIZIN VERGİ İNCELEME RAPORU, YMM RAPORU VE TEMİNAT ARANMADAN YERİNE GETİRİLECEKTİR. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. BİRDEN FAZLA DÖNEMİ İÇEREN HİZMETLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA İÇİN ÖDEMENİN BANKA VEYA ÇEKLE YAPILMASI DIŞINDA BAŞKA ÖDEME ALTERNATİFLERİ DE GETİRİLMİŞTİR. FASON HİZMETİN TANIMI YAPILMIŞTIR. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

5 İSTİSNA UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ve YENİLİKLER
İHRACAT İSTİSNASI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: İHRACAT İSTİSNASINDA TANIM VE UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILMIŞTIR. İHRACAT OLARAK KABUL EDİLEN BAZI İŞLEMLERİN TEVSİKİNDE ARANAN BELGELER YENİDEN BELİRLENMİŞTİR. BAVUL TİCARETİNE KONU İŞLEMLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İLE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER: İMALATÇI” KAVRAMI YENİDEN TANIMLANMIŞ VE KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR İMALATÇI OLMAYANLARIN BAZI ŞİRKETLERE İHRAÇ KAYITLI MAL SATABİLME İMKANI KALDIRILMIŞTIR. İMALATÇI BELGESİNDEKİ ÜRETİM KONUSU MALLARIN TAMAMININ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLMESİ KONUSUNA AÇIKLIK GETİRİLMİŞTİR. MALLARIN SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEMEMESİ İLE İLGİLİ “BEKLENMEDİK DURUM” KAVRAMI TANIMLANMIŞTIR. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

6 İSTİSNA UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ve YENİLİKLER (DEVAM)
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA, İHRACATIN SÜRESİNDE GERÇEKLEŞMEMESİ NEDENİYLE RÜCU YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İNDİRİMİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. DİİB KAPSAMINDA “EŞDEĞER EŞYA” SATIN ALINMASI KONUSU AÇIKLANMIŞTIR. DİİB KAPSAMINDA SATIN ALINAN VE SATILAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENECEK YMM RAPORUNUN, SATICI TARAFINDAN DÜZENLETİLEBİLECEĞİ GİBİ, ALICI TARAFINDAN DA DÜZENLETİLMESİNE İMKAN SAĞLANMIŞTIR. DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA ALDIKLARI MALLARI İHRAÇ EDEMEMELERİ YA DA SÜRESİNDEN SONRA İHRAÇ ETMELERİ DURUMUNDA, DAHA ÖNCE İNDİRİLEMEYEN VERGİNİN İNDİRİMİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

7 İSTİSNA UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ve YENİLİKLER (DEVAM)
BAZI İSTİSNALARDA PROJE UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. PROJE HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU OLAN İSTİSNALAR Deniz, hava ve demiryolu taşıma araç ve tesislerin tadil, onarım ve bakım hizmetlerine ilişkin istisna (KDVK Md.13/a) Araçların bizzat veya sipariş üzerine imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna(KDVK Md.13/a), Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere yönelik istisna(KDVK Md.13/a), Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna (KDVK Md.13/c), Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin istisna(KDVK Md.13/c) Limanlar ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna(KDVK Md.13/e), 3996 sayılı kanuna göre yap-işlet-devret veya 3359 sayılı kanun ile 652 sayılı kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde istisna (KDVK Geçici 29 uncu madde) 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

8 İSTİSNA UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ve YENİLİKLER (DEVAM)
DİĞER İSTİSNALARLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR: KVK’YA UYGUN YAPILMAYAN DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KDV MATRAHI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. (Md. 17/4-c) İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLER KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. (Md. 17/2-d) KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ VE GELİR ORTAKLIĞI BELGESİ GİBİ KIYMETLİ EVRAK TESLİMLERİNİN VERGİDEN İSTİSNA OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR. (Md.17/4-g) TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞI İSTİSNASI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (Md. 17/4-r) LİSANSLI DEPOCULUK KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER AÇIKLANMIŞTIR. (Md.13/ğ, 17/4-t) SAT GERİ KİRALA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİLERİN İNDİRİM KONUSU AÇIKLANMIŞTIR.(Md. 17/4-y) 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

9 KDV İADE UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER
BÜNYEYE GİREN VERGİNİN HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK UNSURLAR DİİB SAHİBİ MÜKELLEFİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİNDE İADE EDİLECEK KDV İADE YÖNTEM VE USULLERİ İADE TALEBİNDE ARANAN BELGELER İade Talep Dilekçesi İndirilecek KDV Listesi Yüklenilen KDV Listesi İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Satış Faturaları Listesi 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

10 KDV İADE UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER (DEVAM)
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) Genel Şartlar Özel Şartlar İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER Son yıllık KV beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre; Aktif toplamının 200 Milyon TL, Maddi duran varlıkları toplamının 50 Milyon TL, Öz sermaye tutarının 100 Milyon TL, Net satışlarının 250 Milyon TL, koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterli kabul edilmiştir.  15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

11 ÖZEL ESASLARA GÖRE KDV İADE UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER
Vergi İdaresine özel esaslara tabi tutulacak mükelleflerle ilgili objektif, somut tespitler yapma ve bu hususları mükellefe bildirme ile ilgili ayrıntılı yükümlülükler getirilmiştir. Mükelleflerin özel esaslara tabi tutulabilmesi için kendileri hakkında da inceleme yapılıp, rapor düzenlenmesi veya tebliğde açıklanan şekilde tespitte bulunulması gerekmektedir. Sorumluluk, doğrudan mal veya hizmet temin edilen birinci kademe alt mükelleflerle sınırlandırılmıştır. Özel esaslara tabi tutulma iddiası ile karşılaşan mükellefe fiilinin gerçek ve doğru olduğunu “delil serbestisi” ilkesi çerçevesinde ispat imkânı getirilmiştir. Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin genel esaslara dönüşü ile ilgili esaslar açıkça belirlenmiştir. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

12 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

13 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

14 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

15 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

16 HAKKIMIZDA ERK DENETİM VE YMM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Maliye Bakanlığı`nda on altı yılı aşkın süre Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığı`nda Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan ve denetim elemanlığı görevi süresince sayısı yüzlerle ifade edilebilecek yerli ve yabancı sermayeli kuruluşların kamu adına vergi ve mali denetimi alanında hizmet vermiş olan Mehmet ERKAN 'ın liderliğinde kurulmuştur. Tecrübeli uzman kadrosu ile bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine yeminli mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

17 Uyuşmazlık ve uzlaşmalarda süreç yönetimi Vergi yargısı hizmetleri.
HİZMETLERİMİZ Tasdik KDV iadesi hizmetleri ÖTV iadesi hizmetleri Vergi denetimi Vergi danışmanlığı Revizyon İç kontrol Yönetim danışmanlığı Vergi planlaması Şirket kuruluşları Şirket birleşmeleri Uyuşmazlık ve uzlaşmalarda süreç yönetimi Vergi yargısı hizmetleri. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

18 büyümelerine katkıda bulunmayı kendine misyon olarak benimsemiştir.
ERK YMM, Müşterilerinin mali yaklaşımlar ışığında, iç denetim uygulamaları, muhasebe sistemleri ve raporlama açısından standartların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. Bu misyonun gerçekleştirilmesi amacıyla vizyonumuz; Doğru ve güvenilir bilgi sunumu, Etik standartlar ve dürüstlük, Mesleki faaliyetlerin icrasında güvenilirlik, İlkelerine dayanmaktadır. ERK YMM, Global anlamda gelişmeleri izleme becerisiyle donanmış bilgili ve tecrübeli kadrosuyla, yukarıda değinilen temel değerler çerçevesinde oluşturduğu hizmet anlayışıyla, sektöründe standart yaratacak; gücünü kaliteli hizmetin yararlarını gören müşterilerin sağladığı referanslardan alacaktır. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL

19 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
İLETİŞİM ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. A : Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL T : F : E : W : W : Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 15 TEMMUZ 2014 / iSTANBUL


"KDV UYGULAMA TEBLİĞİ YENİLİKLER-DEĞERLENDİRMELER Mehmet ERKAN YMM, Yönetici Ortak Istanbul / 15 TEMMUZ 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları