Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NKARAA ASYONİNOV Yenilikçi İşbirlikleriyle Geleceğin Sağlık Çözümleri Kültür BaşkentiÖzgün Tasarım Başkenti Girişimcilik Başkenti Yöresel Yenileşim İşbirliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NKARAA ASYONİNOV Yenilikçi İşbirlikleriyle Geleceğin Sağlık Çözümleri Kültür BaşkentiÖzgün Tasarım Başkenti Girişimcilik Başkenti Yöresel Yenileşim İşbirliği."— Sunum transkripti:

1 NKARAA ASYONİNOV Yenilikçi İşbirlikleriyle Geleceğin Sağlık Çözümleri Kültür BaşkentiÖzgün Tasarım Başkenti Girişimcilik Başkenti Yöresel Yenileşim İşbirliği Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesörü ve Dekan Biyomedikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Drexel Üniversitesi Philadelphia, Pennsylvania USA Ankara, Türkiye 4-5 Nisan 2011

2  Beyin Gücüyle Küresel Rekabet Rekabette Farklılık  Yüksek Nitelikli İnsan Cevheri İklimin Özkaynağı  Toplumsal Kalkınma  Ulusal Bağımsızlık  Akademik, Özel, Kamu ve Sivil Sektör Stratejik Güçbirlikleri – Yönetişim ve Bilgi Paylaşım Altyapısı  Yatırım ve Risk Sermayesi – Risk Yönetimi  Sanayide Ar-Ge’ciler – Ar-Ge ile Bütünleşmiş “İleri Eğitim” Ağı  Dünya Ar-Ge’sini sahiplenmek – Türkiye’nin kalkınmasında değerlendirmek  Açık Bilim Yöresi – “Sarı" Bilim Pasaportu...  Yenileşim ve Girişim Bakanlığı – “Bir İlki Tanımlamak” Genç Toplum Yurt Dışındaki Beyin AğıEş Zamanlı..."Ufuklara kadar görüyoruz. Onun ötesini görmeye çalışacağız." Atatürk Fırsat Penceresi  Yenilikçi Topluma Geçiş Zamanı Yakalamak... Zamanı Aşmak  Araştırma, Teknoloji Geliştirme, İnovasyon (ATGİ) İklimleri Yenilikçi Çözüm Ortaklıklarıyla Geleceğin Sağlık Sistemleri

3 Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri  Stratejik Kaynak ve Altyapı Yatırımları  Sürdürülebilir ve Yüksek Katma Değerli Ekonomik Düzen  Siyasal İrade ve Yasal Düzenlemeler Küresel DönüşümABD Dışında Yoğunlaşma... Yaratılıcık, Yenileşim ve Bütünleşme Akımı Çözüm Bekleyen Toplumsal Sorunlar Eksenlerin Kesişme Noktası... Türkiye

4 Yenileşim Güçbirliği Hareket Planı Dünyada yankı getiren / getirecek özgün örneklerimiz Büyük Hedef Projeleri Dünyadan Örnekler  Chinnovation…  Chinano… Nanopolis SuZhou  Malaysia Innovation…  Startup Chile…  Global Entrepreneurship Congress  Singularity University – FutureMed Executive Program  Coulter Translational Partnership  Health Innovation Partnership – South Eastern Pennsylvania…  ODTÜ Teknopark  Savunma Filiz Firmaları  Anadolu Üniversitesi  Seramik Araştırma...  Ege Üniversitesi  EBİLTEM  Sabancı Üniversitesi  SUNUM  Çukurova Üniversitesi  Adana ÜSAM  Boğaziçi Üniversitesi  YBTM  Ankara  Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi  İzmir  İNOVİZ  Türkiye  Bilişim Vadisi Projesi… Ulusal İnovasyon Girişimi... Tutuşturan Kıvılcım...Stratejik ‘Açık’ Kentler, Bölgeler

5 Küresel CazibeKüresel Rekabet Rekabette Farklılık İNOVA Yaşam  İNOVERSITE Sanayi ArGe’si ile Bütünleşmiş İleri Eğitim Ağı  İNOVAKENT ArGe Kenti  İNOVATEK Girişimci Teknoloji Aktarımı  İNOVART Güzel Sanat ve Uygulamalı Sanat Parkı  İNOVASPOR Spor ve Sağlıklı Yaşam Akademisi  İNOVASAĞLIK Sağlık Merkezi ve Hastane  İNOVOTEL Bilgelerin ve Bilginlerin Uğrağı  İNOVEXPO Sürekli Sergi ve Gösteri Merkezi  İNOVAÇARŞI Alışveriş Merkezi  İNOVASYON... “Düş Gücümüz Kadar Sınırsız” Kaynak Küresel YöreselUlusalYerelBireysel Tarih Kültür İnsan İNOVERSİTE: Sanayi ArGe’si ile Bütünleşmiş İleri Eğitim Ağı

6 Yenileşim Güçbirliği Topluma Yarar Ekonomiye DeğerDeğerlerimizden ve Gerçeklerimizden Doğan Özgün Yaklaşımlar... Sanayi Ar-Ge’si ile bütünleşmiş “İleri Eğitim” Ağı İleri Eğitim Ağı Ar-Ge Kümeleri  Paydaş Üniversiteler  Mükemmeliyet Merkezleri  Ulusal Araştırma Merkezleri  Küresel Araştırma Enstitüleri  Strateji ve Politika Merkezleri  Yasal ve Etik Araştırma Enstitüleri  Düşünür ve Sanatçı Kolonileri  Sanatpark, Bilimpark, Teknoparklar... İleri Eğitim Yöntemleri  Doktora Üstü  Doktora  Odaklanmış Yüksek Lisans  Hızlandırılmış Lisans  Odaklanmış Lisans  Birleşik Diplomalar BS/MS; BS/PhD; BS/MD BS/Hukuk; BS/Yönetim, İşletme…  Uzmanlık Programları Gençlik + Yenileşim + Girişim

7 İNOVERSİTE gulamağitim ar E aştırmageliştirme Uy “ ” “Beyin Gücüyle Rekabet” Cesur Girişimcilik BilgiSanatBilimAydınlanma Yetkin Yetenekli Etkin Risk Alan Sahip Çıkan Eylemci Bilge Uzmanlık Ehliyet Hüner Marifet Bilgi Toplumunun Bireyleri Yenilikçi Ekonomiye Geçiş “Uyarge” Bilgi ve Bilim Ekosistemleri... “Olay Ortam ” İnsan Unsuru... “Aslolan İnsan”

8 Benevren Bizevren İNOVERSİTE “Binyıl Nesli” Akademik Dereceler…  Doktora Üstü  Doktora  Yüksek Lisans  Hızlandırılmış Lisans  Uzmanlık Sertifikaları Yapısal Eğitim Geleceğin TanımıErdem Döngüsü Enerji & Çevre Sağlık & Tarım Savunma Küresel Köprü Projeleri Sanat, Kültür, Eğlence Girişim, Yönetim, Finans Temel ve Toplum Bilimleri Spor ve Sağlıklı Yaşam Yenileşim Güçbirliği

9 İNOVERSİTE “Düş Gücümüz Kadar Sınırsız” Rekabet Öncesi Elbirliği, işbirliği… Yapısal Yönetişim Ankara Yerleşkesi Açık Bilgi Toplumu Yeni Nesil Külliye İmece Usulü “El Elden Üstündür” Mükemmeliyet Merkezleri Enerji & Çevre Sağlık & Tarım Savunma Kültür, Sanat ve Bilim Enstitüleri Ahlak, Hukuk ve Politika Merkezleri Sanat ve Tekno Parklar Sürekli Sergi ve Gösteri Merkezi Paydaş Üniversiteler Özel Sektör Ortakları Sivil Toplum Örgütleri Kamu Sektör Paydaşları Mizah Merkezi Spor ve Sağlıklı Yaşam Akademisi Yenileşim Güçbirliği YEGİM Yenileşim ve Girişim Merkezi

10  Yüksek Nitelikli İnsan Cevheri Ekosistemin Özkaynağı  Yeni Nesil ‘Yaşam Çözümleri’  Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri  Üniversite-Sanayi İşbirliği  ArGe Merkez Kümeleri  Özel ve Kamu Sektör Elbirliği  Küresel Ağlar...  ArGe ile Bütünleşmiş “İleri Eğitim”  Üniversiteler  Kamu Sektörü  Özel Sektör  Sivil Toplum Örgütleri  Medya, Basın ve Yayın... Yurt Dışındaki Beyin Ağı Sağlık Ekonomisi  İş ve Özel Yaşamın Ayrılmazlığı  Sağlık Ekonomisi  Sağlık ve Yaşamın Ayrılmazlığı

11  Bireysel Tıp... Bireye Özel... Bireyin Kontrolünde ve Denetiminde... Önleyici: Sağlıklı Yaşam Öngörücü: İşaret Öncesi Müdahele  Birleşik ve Tümleşik Teknolojiler Tanı ve Tedavi... İlaç ve Araç Sağlık Sistemleri ve Sistem Yönetimi  Taşınabilir Teknolojiler Yerinde Bakım Ev Sağlık Sistemleri Sağlık Bilgi Akışı, Bilişimi, Uyumu ve İletişimi Yaygın Ulaşım ve Erişim... “eSağlık” Yeni Sağlık Sistemleri

12 Moleküler Sağlık Mühendisliği Sağlık Sistemleri MühendisliğiMühendis Doktorlar  Yaşamın donanımı... Genler, Proteinler  Yaşamın Yazılımı... Metabolik Devinimler  Ölçeklerin Sürekliliği... Bütünleştirici Sistem Bakışı Molekül, gen, protein, hücre, metabolik devreler, dokular, organlar, organ sistemleri, insan, toplum Yeni Kuşak Yaşam Bilimcileri ve Mühendisleri  Biyomoleküler Mühendislik  Metabolik Mühendislik  Kök Hücre Mühendisliği  Kendini Onaran Organ Tıp ve Mühendisliği  Bağışıklık Mühendisliği ... Nanoelektromekanik Nano-optik Nano-Akışkanlar Bilgi Biyomühendisliği Sistem Biyomühendisliği Taşınabilir Teknolojiler

13 BiyoNanotekstil Girişimi... Sağlık Ekonomisine Geçiş  Health Economy... “America as Hospital” TASSA Türkiye ve Amerika arasında...  Sürdürebilir Bilim Köprüsü  Bilgi Ağı... Bilgi Dolaşımı  İşbirliği ve Güçbirliği ABFT, İTS, TAİK, TCA, TÜBA, TÜBİTAK, UİG... Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler Doğa Bilimleri Sağlık ve Biyomedikal Bilimler Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler...Biyonanoteknoloji Güçbirliği Austan Goolsbee Chief Economist to Obama Campaign “Every Economist will be a Health-Care Economist” “Combination of medical science, biotechnology, and computing as the foundation of... economic growth going forward.” “Central Driver of the Economy”

14 Siyasi İrade ve Kamuoyu Politikalar ve Yasal düzenlemelerBuluşların Ürün ve Üretime Dönüşümü  Araştırma ile Bütünleşmiş Yüksek Eğitim  ARGE Merkez Kümeleri  Teknoparklar  Üniversite-Sanayi İşbirliği  Özendirici Fonlar Dayanışma Ağları, Paydaşlıklar, Ortaklıklar Sağlık Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri

15 Sosyal Sermaye Seferberliği Rekabet Öncesi İşbirliği ve Güçbirliğiİlişki Yönetimi  Üniversiteler ARGE ile bütünleşmiş eğitim Ürüne dönüşüm araştırması Teknoloji transferi Paydaş üniversiteler Bağımsız araştırma merkezleri; ARGE kümeleri  Kamu Sektörü Yerel, yöresel ve ulusal kalkınma kuruluşları Mevzuat dünyası: standartlar, ehliyet, tescil, onay, izin...  Özel Sektör Şirketler ortakları İş Dünyası; girişimciler, yöneticiler, hukukçular, yatırımcılar, sanayiciler, teknik danışmanlar, iş kurma strateji danışmanları, prototipleme ve endüstri tasarım, kalite yönetimi, anlaşmalı imalat, test ve kalibrasyon laboratuvarları, teknoloji işleme ve değerlendirme kurumları…  Sivil Toplum Bilimsel ve teknik dernekler, akademiler, enstitüler, meslek odaları, sanayi birlikleri, tüketici örgütleri…  Altyapı ve Kaynaklar Öngörücü, yönlendirici, özendirici, ödüllendirici Sağlık Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri...Geniş Yelpazeli Katılım  Medya, Basın ve Yayın kuruluşları Yeni Firma Kuluçkaları Firma Filiz Çiftlikleri Mezunlar, Dostlar ve Hayırseverler

16 Sağlık ve Teknoloji Güçbirliği Topluma Yarar Ekonomiye DeğerÖzgün Yaklaşımlar ArGe ile bütünleşmiş “İleri Eğitim” Ağı İleri Eğitim Ağı ArGe Kümeleri  Paydaş Üniversiteler  Mükemmeliyet Merkezleri  Ulusal Araştırma Merkezleri  Küresel Araştırma Enstitüleri  Strateji ve Politika Merkezleri  Yasal ve Etik Araştırma Enstitüleri  Düşünür ve Sanatçı Kolonileri  Sanatpark, Bilimpark, Teknoparklar... İleri Eğitim Yöntemleri  Doktora Üstü  Doktora  Odaklanmış Yüksek Lisans  Hızlandırılmış Lisans  Odaklanmış Lisans  Birleşik Diplomalar BS/MS; BS/PhD; BS/MD BS/Hukuk; BS/Yönetim, İşletme…  Uzmanlık Programları Rekabet Öncesi Ortaklıklar, Paydaşlıklar...

17 İş Strateji Kanıtı Araştırma & Geliştirme Projeleri …Ürünler Dönüşüm Aşaması Pekiştime Fonu Teknolojik Kanıt Sanayi Tesvik Fonları, Şirketler, Vakıflar, Şahıslar… Deneme İmalat, Pazarlama, & Satış Eylem Planı Temel ve Uygulamalı Araştırma Prototip Sermaye Kamu, Yerel ve Bölgesel Kaynaklar, Şirket ArGe, Özel Vakıflar… Endustri Prototipi Mevzuat Planı Prototip Besleme ArGe… İş Planı Pazar Araştırması Fikri Mülkiyet Onay ve İzin Mevzuat… Risk Paylaşımı ÜNİVERSİTESANAYİ Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası Girişimci Teknoloji Aktarımı

18 Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası Akademik Değer Risk Azaltma Süreci Ticari Değer İş Strateji Kanıtı Ürün Geliştirme Teknik Kanıt Ürün Deneme İzin ve Mevzuat Pazara Hakimiyet Rekabet Öncesi Pazar ÜNİVERSİTE SANAYİ Risk Paylaşımı Dönüşüm Aşaması Prototip …Ürün/Hizmet Pazara Yayılma Rekabet Öncesi Yayın Tez Mezuniyet Girişimci Teknoloji Aktarımı Bilimsel Kanıt Fikir Hakları Prototip Deneme Pazarlama/Satış Takımı Rısk Sermayesi Pazara Giriş Büyüme Sermayesi Pazarda Tutunma ArGe

19  Yanıt bekleyen gereksinimi tespit etmek  Bilim ve Teknolojiyi yakalamak... Benimsemek, özümsemek, türetmek ve... Gerekirse dünya Ar-Ge’sini sahiplenmek... Özgün tasarım ve üretime geçmek...  İsmini Koymak Bir Örnek: Bilişsel Beyin Mühendisliği (Cognitive Neuroenginering)  Varolan Kaynaklarımızı Bilmek ve Birleştirmek Değer Katan Paydaşlar... Asgari Bürokrasi, Asgari Hiyerarşi Ortak Hedef… Ortak Akıl... Ortak Hareket...  Riski Azaltmak Bilimsel, teknolojik, klinik, iş kanıtı... İş Planı Geleceğin Sağlık Çözümlerini Tanımlamak Üniversite-Sanayi Ortaklığının Dayanılmaz Gücü Dünya Ar-Ge’sini Sahiplenmek Bilgiyi Ekonomik Değere Dönüştürmenin SırrıHedefiniz Yenileşimle Kalkınmaktır. Gençler İleri!

20 V 1.0 [SD 070913] School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems …Solutions Traumatic Brain Injury >> Portable Near-Infrared Technology for Detection of Hematoma Near Infrared Based Platform Drexel Optical Brain Imaging Team Hasan Ayaz, PhD BIOMED Banu Onaral, PhD BIOMED Baruch Ben Dor, PhD BIOMED Optical Brain Imaging… Kurtulus Izzetoglu, PhD BIOMED Kambiz Pourrezaei, PhD BIOMED Infrascanner TM

21 V 1.0 [SD 070913] School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Life Saving… …Solutions Near Infrared Based Platform fNIR Awareness Monitor Banu Onaral, PhD BIOMED George Mychaskiw, MD Anesthesiology, COM Patient wearing fNIR Sensor James Reynolds, MD, COM Kurtulus Izzetoglu, Ph.D BIOMED >> Portable fNIR system for monitoring depth of anesthesia to prevent awareness during surgery Depth of Anesthesia Kambiz Pourrezaei, PhD BIOMED Meltem İzzetoğlu, Ph.D BIOMED

22 V 1.0 [SD 070913] School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Human Performance Assessment Safe & Effective Piloting Crew can manage & maintain manage & maintain high levels of cognitive information processing Portable brain imaging technology can “bring more of brain on task”* Safe & effective performance *DARPA: Dylan Schmorrow, Ph.D. LCDR, MSC, US Navy, Program Manager, ITO

23 V 1.0 [SD 070913] School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems …Solutions Immature Lungs at Birth >> Tissue Engineered Lungs Cellular Tissue Engineering Platform Mark Mondrinos, PhD BIOMED Peter Lelkes, PhD BIOMED Christopher Koharski PhD Student BIOMED Christine Finck, MD Pediatric Surgery, COM Life Saving… Regenerative Medicine Gozde Senel PhD Student BIOMED

24 Calib- ration External Electronic Testing System Disposable BioChip (Top View)  Electronic Interface  Temperature Control Concentration: 10ppb ……….. 10-15 cm1-2 cm ModeStart Hepatitis Blood Sample 0.5-1.0 cm Capillary Top transducer Electrode Bottom Transducer electrode Transducer Excitation Electric Pads (Heating) Disposable BioChip Cross-section (Top View) 2-4 cm Blood Reservoir Piezoelectric Transducer Blood Sample 5-10 cm Display Module Disposable BioChip Strip NABS Integrated System includes a Disposable Biochip and a Display Module Nanoacoustic Liver Cancer Biosensor Drexel University Ertan Ergezen PhD. Student Drexel BIOMED

25 Biomedical Optics BIOIMAGING BIOSENSING TISSUE ENGINEERING NEUROENGINEERING BIOINFORMATICS Biomedical Ultrasound Bio-Nanotechnology Life Saving Solutions 2010 Cancer Diagnostics & Treatment Tissue Health Neuro Muscular Health Cardiovascular Health Chronic Diseases BIOMECHANICS FLUIDICS Emergence of Wireless, Swallowable, Implantable Point-of-Care & Lab-on-Chip Strategic Thrusts  Core Competences  Enabling Technologies

26 Cancer Diagnostics & Treatment Breast Prostate Liver Inflammation Cellular Abnormalities Ovarian Cyst Cancer Surgery Tissue Health Wounds and Burns Immature Lungs Spinal Cord Surgical Suture Cardiac Patch Neurodegenerative Disease Heart Valve Repair Cellular Aging Neuro Muscular Health Traumatic Brain Injury Musclo Skeletal Trauma Neurorehabilitation ALS, Coma, Locked In Anesthesia Awareness Chronic Pain Pediatric Monitoring Hydrocephalus Epilepsy Mental Health Autism, ADHD Schizophrenia Depression Dementia Cardiovascular Health Hypertension Sepsis Renal Failure Chronic Diseases Diabetes COPD …and other solutions. Life Saving Solutions 2010 (Cont.)

27 Convergence Integration… Consolidation… Miniaturization…  Scale Convergence Micro… Nano  Scale of Life…  Modality Convergence  Bionanotechnology Electronics… Optics… Photonics… Ultrasonics…Mechanics… Fluidics… Robotics… Molecular Biology… Cellular Biology… Wearable, Wireless, Swallowable, Implantable Point-of-Care, Lab-on-Chip, Body-on-Chip Hybrid Systems Animate-Inanimate Interface… Disparate Building Blocks… …Integration of in-silico, in-vitro and in-vivo.  Integrating the “cell” and the “transistor”… The fusion of physical with the living matter

28 Game Changers Wearable, Wireless, Swallowable, Implantable Point-of-Care & Lab-on-Chip Diagnostics and Therapeutics Personalized Medicine Predictive & Preventive Regenerative Medicine Programmable Cells: Stem Cells Cognitive Neuroengineering Cognitive Enhancement …dawn of Bionanomanufacturing …in the Practice of Medicine. Affordable and Broadly Deployable Solutions… “Global Health” “Empowered Individual”

29 Cell Manipulation in Microsystems Harvard Medical School

30 Microfluidic Blood Fill and Wash 1 st Device (Glass+PDMS+Glass) 2 nd Device (PMMA+Adhesive tape+Glass) Double side adhesion of cell: focusing Fabrication time, step Limitation of port fabrication Double side adhesive film (channel) Laser cut PMMA (in/outlet ports) Oxygen plasma treated cover slide glass Harvard – MIT Health Sciences and Technology

31 Beyond Next Decade: Biomimetics Cues from Nature… Blurred Boundaries… Intricate Structure of the Cell Adopted and Adapted by Physical Systems… Next Generation of Bionanomanufacturing… Synthetic Biology… Molecular Health Engineering…  “Evolutionary” Design and Construction of parts, devices and systems…  “Complex” chemical, electrical and mechanical signaling  “Senses” the environment, responds to ques, self-organizes in hierarchical structures  Cell, tissue, organ, system  Attributes of the “Living”  Birth, repair, regeneration, replication, reproduction, death… Consciousness and cognition… Culture Change… Fusion of Life and Physical Sciences

32 Culture Change… Fusion of Life and Physical Sciences Pioneering Collaborative Research in Bioengineering Molecular Biology, Cellular Biology and Bioengineering, Systems Biology, Synthetic Biology and Bionanomanufacturing. International Satellites Private, Public, Academic and Civil Society Partnerships. R&D Integrated with Advanced Education… Cautionary Note: Bioethics & Regulatory Matters Emerging Trend: Crowdsourcing

33 National Institutes of Health (NIH) National Center for Research Resources Clinical and Translational Science Awards (CTSA) A national consortium to enable clinical researchers to rapidly convert discoveries to effective treatments. Program Scope…  Initiated in 2007  5-year / 2.5 Billion USD Program  Support for 60-Sites in North America …NIH Roadmap – 2003 Translational Research Landscape

34 Visit us on the web at WWW.BIOMED.DREXEL.EDU Contact Information 3141 Chestnut Street Philadelphia, PA 19104 Phone: 215-895-2215 Fax: 215-895-4983 Email: banu.onaral@drexel.edu Thank You! Drexel BIOMED

35 Davamız Ankara’nın zenginliklerini ulusal kalkınmada değerlendirmektir! Küresel Kavşak Ulusal Ortak Çalışma Platformu Sürükleyici Örnek İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır Yunus Emre


"NKARAA ASYONİNOV Yenilikçi İşbirlikleriyle Geleceğin Sağlık Çözümleri Kültür BaşkentiÖzgün Tasarım Başkenti Girişimcilik Başkenti Yöresel Yenileşim İşbirliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları