Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOH ve embriyo kalitesi Dr. Kemal ÖZGÜR. 1. KOH: Temmuz 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOH ve embriyo kalitesi Dr. Kemal ÖZGÜR. 1. KOH: Temmuz 2008."— Sunum transkripti:

1 KOH ve embriyo kalitesi Dr. Kemal ÖZGÜR

2

3 1. KOH: Temmuz 2008

4 Total yumurta 11 M28 2PN3 G22 G31

5 2. KOH=Kasım 2008

6 Total yumurta 14 M29 2PN8 G17 G21

7 Plan Embriyo kalitesi tanımı Agonist ve antagonist siklusları HMG ve FSH siklusları LH katkısı Follikül çaplarının katkısı Coasting katkısı Mild stimulations vs harsh (dozun katkısı)

8 EQ; Cleavage stage embryos Cleavage rate Cell number Cleavage symmetry Cytoplasmic fragmentasyon Multinucleation Zona pellucida structure Cell-cell contact Cytoplasmic organization

9 1st cleavage: 25-27 hr post insemination: Avantajlı implantasyon. D2-4 cells ( Ziebe et al 1997, Giorgetti et al. 1995 ) D3: 7-9 cells ( Gerris et al. 1999, Van Royen et al 1999, 2001 ) Hızlı cleavage: yüksek mozaisizm ve polyspermic fertilizasyon Cleavage hızı

10 Hücre boyut ve simetrisi Zayıf foll gelişim =(Goyannes et al(1990) eşit boyutta olmayan blastomerlerde total blastomer volümünün % 8 daha az olduğunu buldu. (Pronucl evredeki volümden farklı olmayacağı için zayıf folliküler gelişimden kaynaklanacağını iddia etmiş) Spindle asimetrisi de yol açabilir. Fragmantasyonla sitoplazma kaybı Cytokynesis-karyokinesis ilişkisinin bozulması- (dominant multinukleate blastomer ve bölünen diğerleri)

11 Multinukleasyon Mekanizma: sitokinesis olmadan karyokinesis ; nukleus fragmantasyonu; anafaz sırasında kromozomların anormal migrasyonu ( Tesarik et al. 1987, Winston et la 1991, Hardy et al.1993 ) 2 hücreli embriyolarda daha fazla ( Blaiker ve Cadesky 1997 ) D2 ve d3 embriyolarda varlığı ileri derecede mozaisizm ve FISH de polyploidi ( Kigman et al 1996 ) Staessemn ve Van Steirrteghem (1998) 2 cell stage multinukleasyon yarısı normal diploid olup geçici ve reversibl fenomen olabileceğini iddia etmişler.

12 Zona Pellucida yapısı ZP embriyo gelişiminde incelme Kalınlığı embriyo doğal hatching yetisini belirliyor ( Cohen et al 1989 ) Hücre sayısı, embriyo grade, ileri maternal yaş, fragmentasyon oranı ile kalın zona arasında anlamlı korelasyon ( Garsida et al 1997 ).

13 Cell-cell contact Cell-cell contact hücre adezyon moleküllerinin expresyonuna yol açar Arrest olan fare blastomerlerini arrest olmayanları ile agregasyon yaptırması tekrar gelişme yeteneğini kazanmasına yol açtı. (Neganova et al 2000) Sitoplazmik fragmantasyon interselüler aralıkları doldurarak bozabilir.

14 Cytoplasmic integrity Çok sayıda intrasitoplazmik vakuol veya şiddetli hücre kontraksionu = muhtemel dejenaratif süreç Buna karşın özellikle d3 embriyolardaki veziküler görünüm genomik aktivasyon sinyali? Vezikulasyon ile gebelik pozitif korele (Desai et al 2000)

15 Sitoplazmik fragmantasyon Erken evre embriyolarda sıkça görülen bir durum: Bir cohort grubu içinde bütün embriyoları-bir kısmını alabilir. “cell division without nuclear division” ( Edwards RG, Steptoe PC, Purdy JM. Fertilization and cleavage in vitro of preovulator human oocytes. Nature. 1970 )Edwards RG, Steptoe PC, Purdy JM. Çoğu ilk cleavage’da. Fragmantasyonun klinik gebelik oranın düşürdüğü ilk olarak 1987 de gösterilmiş. ( Puissant F et al. Hum Reprod 1987 Nov;2(8):705-8 Embryo scoring as a prognostic tool in IVF treatment.

16 Fragmantasyon ve IVF outcome Saint Barnabas grubu EggCyte database. (1999 Fert& Sterility 2410 hasta retrospective analiz). W1% 0-5 W2%6-15 W3% 16-25 W4% 26-35 W5% >35 PATTERN VOLUM Tip I: minimal volüm- fragmanlar tek blastomerle ilişkili Tip II: lokalize fragmanlar ve perivitelline aralığı kaplar Tip III: küçük yayılmış fragmanlar Tip IV: iri fragmanlar-blastomer e yakın boyutta: gnll random ve eşit olmayan blastomerler eşlik eder Tip V: nekrotik görünümde granüler görünüm ve komşu blastomerde kontraksion

17 Group Fragmantation range IR(%) W1% 0-5 31,8 W2%6-15 28,2 W3% 16-25 23,4 W4% 26-35 23,4 W5% >35 6,4 Volume göre IR PATTERNVOLUM Group Fragmantation range IR(%) T1 minimal volüm- fragmanlar tek blastomerle ilişkili 37,9 T2 lokalize fragmanlar ve perivitelline aralığı kaplar 33,8 T3 küçük yayılmış fragmanlar 30,5 T4 iri fragmanlar-blastomer e yakın boyutta: gnll random ve eşit olmayan blastomerler eşlik eder 18,2

18 Mekanizma ? Apopitosis (programlı hücre ölümü) ? İzole tek hücre sorunu Enflamasyon yok İskemik nekroz (Oncosis): Hasar—hücresel şişme- membran rüptürü Komşu sağlıklı dokuda Enflamatuar yanıt

19 Başarıyı etkileyen parametre?

20 661 women elective single embryo transfer or double embryo transfer cycles with 0 or 100% ongoing implantation (n 5 520) were analysed

21

22

23 KOH da antagonist kullanımının etkisi?

24 F&S 2005

25 22 RCTs 3176 subjects live birth between the two GnRH analogues [odds ratio (OR), 0.86; 95% confidence intervals (CI), 0.72 to 1.02].

26 HMG vs rec FSH?

27 731 women

28

29 Ongoing pregnancy was the primary end-point [HPhMG 27% and rFSH 22%; odds ratio (OR) (95% confidence interval, CI) 1.25 (0.89-1.75)]. The live birth,ongoing pregnancy and ongoing implantation rates for top-quality embryos were higher with HP-hMG than rFSH [48 versus 32% (P 5 0.038), 48 versus 32% (P 5 0.038), 41 versus 27% (P 5 0.032)]. the proportion of embryos with at least 50% surviving blastomeres after cryopreservation and embryos resuming mitosis were more frequent with HP-hMG compared with rFSH.

30 Serum Follicular fluid

31 P-value <0.001

32 Mild vs harsh stimulasyon?

33

34

35 LH eklenmesi?

36

37 Follikül çapları?

38 F&S 2008

39

40 F&S 2006 3-4 hrs

41 Oosit maturasyonun katkısı?

42 Antalya IVF 740 ICSI-ET yapılan sikluslar ele alındı Pick-up sonrası denudasyon ve M2, M1, ICSI Day 2 transferi M2 oosit/toplam oosit oranına göre gruplar değerlendirildi

43

44

45

46 Coasting katkısı

47 F&S 2006

48 Sonuçlar Embriyo kalitesini tanımlayan morfolojik özellikler başarıyı etkilemektedir. Agonist - antagonist siklusları – recLH eklenmesi arasında başarıyı etkileyen farklılıklar bulunmamaktadır Coasting süresi uzadıkça outcome olumsuz etkilenmektedir. Mild stimulation ile daha az oosit üretilmektedir. HMG ve FSH sikluslarında farklılık olabileceğini gösteren çalışmanın tek olması sonucu netleştirememektedir. Follikül çapları optimum düzeylerde daha olgun ve muhtemel daha kaliteli embriyo üretmektedir. Oosit olgunlaşma oranı stimulasyon kalitesini yansıtan anlamlı bir parametre olup ilerleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.


"KOH ve embriyo kalitesi Dr. Kemal ÖZGÜR. 1. KOH: Temmuz 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları