Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analitik Düşünme Kursu www.exinfm.com Çeviri:Hakkı Basmacı Düzenleme: KAD Platformu Tercüme Birimi 2013 www.exinfm.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analitik Düşünme Kursu www.exinfm.com Çeviri:Hakkı Basmacı Düzenleme: KAD Platformu Tercüme Birimi 2013 www.exinfm.com."— Sunum transkripti:

1 Analitik Düşünme Kursu www.exinfm.com Çeviri:Hakkı Basmacı Düzenleme: KAD Platformu Tercüme Birimi 2013 www.exinfm.com

2 Kurs Programı 2 I.Tüm Süreç II.Problemi Tanımlama III.Hipotezleri Geliştirme IV.Bilgi ve Verileri Toplama V.Analizleri Gerçekleştirme VI.Çözüme Ulaşma

3 3 Kursun Amaçları Analitik düşünmenin nasıl çalıştığını tam olarak anlaşılmasını sağlamak, İnsanların hayatları boyunca problem çözmede kullanabilecekleri araç ve teknikleri tanımlamak, İnsanların, sorunların tanımlanmasından çözümüne kadar geçen süreçleri yönetmeleri için tam bir çerçeve oluşturmaktır.

4 4 Bu kursun sonunda, katılımcılar… Problem çözmenin sistematik sürecini anlayabilmeli, Konunun ardındaki “etkenlere” yoğunlaşabilmeli, Beyin Fırtınası, Temel Sebep Analizi ve SWOT tekniklerinin nasıl uygulanacağını bilmeli, İnsanlara sunmadan önce, önerilecek çözümlerin nasıl test edileceğini bilmeli, Kritik problemleri çözmek için pratik çözümler sunabilmelidir.

5 TÜM SÜREÇ

6 6 Analitik düşünme, problem çözmede aşağıdaki bilimsel yöntemi takip eder: Problem Hipotezler Bilgi ve Veriler Analizler Çözüm

7 7 Problemi Tanımlamak Tanımlama: Problem, ilmi usullerle çözülmesi,halledilmesi gerektiği düşünülen bir durumdur. Önemi: Doğru problemi çözdüğümüzden emin olmak bizim işimizdir. Muhatabımız tarafından bize sunulan, gerçek problem olmayabilir. Gerçekten neyi çözmeliyiz? Temel Kavramlar: Problemi tanımlamak odaklanmayı sağlar.Bu da analitik süreci işletir. Açıkça tanımlanan bir probleme ulaşma genelde keşif yoluyla aşama aşama olur.Bir kavram tanımıyla başlar,analize doğru gider. Problemi alt başlıklar şeklinde şekillendirir ve yeniden tanımlarsınız Problemlerin çoğu başlangıçta başkaları(örn. müşteri) tarafından tanımlanır Problem Hypothesis FactsAnalysis Solution

8 8 Hipotezleri Geliştirmek Tanımlama: Hipotezler, sonradan yapılacak araştırmalarla test edilebilecek bir gözlemin kapsamlı bir açıklamasıdır Önemi: Sondan başlayarak çözümü probleme uydurmaktır. Temel Kavramlar: Hipotezler problemin muhtemel temel kök sebepleri olarak ifade edilebilir Problemi anahtar sebeplere (kök sebepler) bölmek;hipotezleri geliştirmeye etmeye yardımcı olabilir.

9 9 Bilgi ve Verileri Toplamak Tanımlama: Kararlarınıza yardımcı olan, nitel (uzman görüşleri) veya nicel (ölçülebilir), anlamlı bilgilerdir. Önemi: Geçerli veri ve bilgileri toplamak, hipotezleri ispatlamak veya çürütmek için gereken analizleri desteklemek için kritik bir adımdır. Temel Kavramlar: Nereyi irdeleyeceğini bilmek Bilgilerin nasıl süzüleceğini bilmek Nasıl doğrulanacağını bilmek Nasıl uygulanacağını bilmek

10 10 Analizleri Gerçekleştirmek Tanımlama: Birçok bilgi ve analiz tekniklerini uygulayarak;bilinçli bir şekilde bir problemi analiz etmek Önemi: Bilgi ve verilerin analizleri,hipotezleri ispatlamak veya çürütmek için gereklidir Analizler sorunları ve ardındaki sebeplerin anlaşılmasını sağlar Temel Kavramlar Genelde veri ve bilgi toplamak için harcanan zamanla karşılaştırılınca; analiz için daha zaman harcamak daha iyidir. Temel sebep analizleri ve güç alanı analizleri uygulanabilecek birçok analiz tekniğinden birkaçıdır.

11 11 Çözüme Ulaşmak Tanımlama: Çözümler hipotez testi sonuçları üzerinde müşterilerimize sunulan son önermelerdir Önemi: Çözümler müşterilerimizin bize ödeme yapmalarının sebebidir. Temel Kavramlar: Çözümün müşteriye uygun olduğundan emin olmak önemlidir.Çözümler eğer uygulanamıyorsa faydasızdır. Çözümü açıklayacak bir örnek vermek; çözümün etkinliğini ve geçerliliğini test etmenin etkili bir yoludur.

12 PROBLEMİ TANIMLAMAK İÇİN ARAÇ VE TEKNİKLER

13 13 Problemi Tanımlamak a.Problemi Tespit Etmek Bir problem, işlerin oluş şekliyle; olması gereken hali arasında bir problem olduğunun fark edilmesiyle ortaya çıkar. Problem şu şekilde tespit edilir: Benchmarking (örnek edinme) çalışmaları Performans Raporu:Mevcut performansın hedefler ve amaçlara göre değerlendirilmesi Swot Analizleri :Güçlü yönlerin,zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin değerlendirmesi Şikayetler Araştırmalar vb

14 14 b.Problemin Köküne İnmek Bazen problem zannettiğimiz şey gerçek problem değildir. Bu yüzden gerçek problemi bulmak,derine inmek gereklidir. Temel sebep analizleri,bir konuyu irdelemenin etkili bir yoludur.Neyin, niçin ve nasıl olduğunu tanımlamaya yardımcı olur.

15 15 Problemin Köküne İnmek İçin Teknikler: 1.Beş Niçin Yöntemi Beş Niçin Yöntemi ;problemin temeline inebilmek için problemin neden var olduğunu beş defa sorma tekniğidir. Niçin? Öğretmenlik mesleğüi saygınlığını yitirdi Ekonomik nedenler Öğretmen- okul-veli işbirliği zayıf Öğretmen yetiştirme zayıf Medyanın olumsuz etkisi Öğretmen örgütlenmesi zayıf

16 16 Problemin Köküne İnmek İçin Teknikler: Temel Sebep Analizi 2. Kılçık Diyagramı Kılçık diyagramının değeri, düzenli bir şekilde ve temel sebepleri tanımlayarak problemlerin ve alt başlıklarının birçok potansiyel sebebini kategorize etmek için metot sağlamasıdır Kültürel ve çevre şartları Öğr. yaşantılarındaki teknoloji eksikliği Hizmet içi eğitim eksikliği Hizmet içi eğitimin zamanının yanlış planlanması Araç gereç e ksikliği Araç gereçlerin tamir edilmemesi Kullanım bilgisi eksikliği Yeterince hizmetiçi eğitim kusuna katılmamak Kılçık diyagramı( Sebep ve etki diyagramı) etkileri oluşturan ve katkıda bulunan etkiler ve sebeplerin incelemesini sağlayan sistematik analiz aracıdır Problem: Eğitimde teknik araç ve gereçleri kullanmıyoruz

17 17 3.Problemi Tanımlamada Sorulacak Temel Sorular (Kullanılan Teknikten Bağımsız) Probleme kim sebep oluyor? Bunun bir problem olduğunu kim söylüyor? Bu problemden kim etkileniyor? KimNeNerede Ne zaman NiçinNasıl Bu problem çözülmezse ne olur? Belirtiler neler? Etkiler neler? vb. Bu problem nerede ortaya çıkıyor? Bu problem nerede etkili oluyor vb. Bu problem ne zaman oluşuyor? Bu problem oluşmaya ilk ne zaman başladı? vb Bu problem neden oluşuyor? Neden? vb. Sistem veya süreç nasıl çalışmalı Şu anda insanlar problemi nasıl ele alıyor? vb.

18 18 Temel Sebep Analizleri ve Aynı Amaçla Sorulan Sorulardan Sonra Alt Başlıkları BelirlemekProblemProblem Alt başlık 1 Alt başlık 2 Alt başlık 3 Problem: Müşteri x üretim işinden çıkıp çıkmamaya karar vermek istiyor X üretim işinden çıkıldığında müşterilerimizin ihtiyaçlarınkarşılayacak bir pazar varmı? Bu müşterinin maliyetini etkileyen bir çözüm mü? İş değiştirecek çalışanlar için ne gibi etkileri olacak? Müşterimizin bu problemi çözmesine yardımcı olmak için hangi anahtar alt başlıkları incelemeliyiz?

19 19 of 58 Problemi Tanımlamak İçin Anahtarlar 1.Benchmarking (kıyaslama),performans analizi,Swot analizi,araştırmalar ve şikayetler gibi araç ve yöntemlerle problemi tespit et. 2. Beş Niçin Yöntemi,Kılçık Diyagramı ve problemi tanımlamada kullanılacak temel sorularla, problemin muhtemel alt başlıklarının geniş bir listesini oluştur. 3.Birbiri ile ilgili veya tekrar eden alt başlıkları eleyerek; listeyi sadeleştir. 4.Konsensüs sağlayarak ;ana alt başlıklar listesine ulaş.

20 Hipotezleri Geliştirmek İçin Araç ve Teknikler

21 21 Problem diyagramı, hipotezleri geliştirmek ve problemleri çözmek için etkili bir metottur. ProblemProblem Alt başlık 1 Alt başlık 2 Alt başlık 3 Hipotez 1A Hipotez 1B Hipotez 1C Hipotez 1D Anahtar sorular 1C-a Anahtar sorular 1C-b Anahtar sorular 1C-c Anahtar sorular 1C-d

22 22 Problem Diyagramının Anahtar bileşenleri Alt başlıklar Hipotezler Anahtar sorular Bir problemin çözülmesi için araştırılması gereken başlıklar, cevaplanması gereken sorulardır Sorular şeklinde anlatılan sorunlar için spekülatif cevaplar ve\veya alt başlıklar şeklinde anlatılan sorunlar için araştırma alanlarıdır Hipotezleri irdeleyen ve problemi çözmek için gereken temel araştırmayı yürüten sorulardır

23 23 Hipotezleri Geliştirmek ProblemProblem Alt başlık 1 Alt başlık 2 Alt başlık 3 Hipotez 1 A Hipotez 1 B Hipotez 2 A Hipotez 2 B Hipotez 3 A Hipotez 3 B Problemin pazar boyutu Müşteri üzerindeki maliyet etkisi? İşçiler üzerindeki etkileri vbvb vbvb vbvb x işinden çıkmak Pazar çok büyüktür Bu sorunlara muhtemel bazı cevaplar nelerdir ? İşçilerin büyük çoğunluğu iki sene içerisinde emekli olma eğilimi içindedirler

24 24 Anahtar Soruları Tasarlamak ProblemProblem Alt başlık 1 Alt başlık 2 Alt başlık 3 Hipotez 1 A Hipotez 1 B Hipotez 2 A Hipotez 2 B Hipotez 3 A Hipotez 3 B Problemin Pazar boyutu Müşteri üzerindeki maliyet etkisi ? İşçiler üzerindeki etki ? X işinden çıkmak Pazar çok büyüktür Hipotezi ispatlamak için veya reddetmek için hangi soruların cevaplanmaya ihtiyacı vardır. İşçilerin büyük bir bölümü iki sene içinde emekli olma eğilimindeler. Anahtar sorular 1A-a Anahtar sorular 1B-b Anahtar sorular 1C-c Pazarda kaç tane oyuncu vardır. Kaç tanesi müşterilerimizin işini alacak büyüklüktedir. Anahtar sorular 3A-a Anahtar sorular 3A-b Anahtar sorular 3A-c Kaç tane işçi 50 yaş ve üstündedir ve emekliliği düşünmektedir.

25 25 Problem Diyagramı Oluşturmada Bilinen Tehlikeler Alt Başlıklar Hipotezler Anahtar Sorular Alt başlıklar: çok geniş hedeflerin ötesine taşıyor çok dar kolayca hatırlanamayacak kadar çok eşit olmayan ağırlıkta etkili bir şekilde sıralanmamış Hipotezler: sorunu örtemeyecek kadar az kolayca hatırlanamayacak kadar çok veriyle desteklenemiyor sorunla direk ilişkili değil Anahtar Sorular: hipotezleri test etmek için çok az kolayca hatırlanamayacak kadar çok hipotezlerle alakasız veriyle cevaplanamıyor

26 26 Anahtar Mesajlar Problem diyagramları, çözümler sunmak ve sonuçları desteklemek için gereken ve problemleri tanımlayan alt başlıkları destekleme konusunda beyin fırtınası yapmak için bir çerçeve sağlar Hipotezler ve anahtar sorular, veri toplama gereksinimlerini şekillendirmeye ve sadece geçerli bilginin toplandığından emin olmaya yardımcı olur Hipotezlerin ve anahtar soruların geliştirilmesi zamanla olan bir şeydir.Yeni bakış açıları ve keşifler yapıldıkça tekrar gözden geçirilmeleri gerekir

27 27 Beyin Fırtınası-Hipotezleri Geliştirme Metodu Büyük problemler ve geniş çözümleri olduğu zaman beyin fırtınası etkili bir yöntemdir Beyin fırtınası bir fikri test etmek için uygun değildir; fikir üretmek için kullanılır Birçok beyin fırtınası tekniği vardır. Örneğin gurup beyin fırtınası ve bireysel beyin fırtınası Bireysel beyin fırtınası eğer zaman çok dar, katılımcılar çok az mevcut, gurup çok geniş değilse önerilmez Beyin fırtınası,problemi etkileyen tüm kuvvetleri analiz eden kuvvet alan analizi için faydalı olabilir

28 28 Beyin Fırtınası İçin İpuçları Beyin fırtınası sürecinin amaçlarını ve hedefleri başlangıçta ifade edin Katılımcılara temel kuralları hatırlatın Herkese katılım şansı tanıyın Bütün fikirleri ve görüşleri değerlendirin.Ortak fikir oluşana kadar hiçbir şeyi reddetmeyin Bütün fikirleri aldıktan sonra belirli fikirleri eleyin.Örneğin, geçersizler ve tekrar edenler Ortak fikre yönelik olarak beyin fırtınası sürecini sonlandırın

29 Gerçekleri Toplamak İçin Araç Ve Teknikler

30 30 Gerçek Bilgi ve Verilere Ulaşmak Anahtar soruları cevaplamak ve önceki adımda sunulan hipotezleri doğrulamak için gereken temel bilgileri toplamak gerekir İlk kritik adımlar hangi bilginin ve veri elemanlarının gerektiğini anlamak ve veri toplama yaklaşımını/tekniğini geliştirmektir Problemin çözülüş şekline bağlı olarak farklı bilgi toplama teknikleri kullanılabilir Birkaç farklı tekniği bir araya getirmek problemlere farklı açılardan yaklaşma imkanı sağlar Veri toplanması problem çözmede kritik bir adımdır. Eğer suni, taraflı ve eksik olursa veri analizi zor olacaktır

31 31 Gerekli Bilgi ve Verileri Belirlemek İçin Alt Başlık Diyagramının Kullanılması ProblemProblem Alt başlık 11 Alt başlık 2 Altbaşlık 3 Hipotez 1A Hipotez 1B Hipotez 2 A Hipotez 2B Hipotez ^A Hipotez 3B Bu soruları cevaplamak için hangi bilgilere ihtiyaç vardır ? Anahtar Sorular 1A-a Anahtar Sorular 1A-b Anahtar Sorular !A-c Kaç taneşi müşterilerimizin işni alacak büyüklüktedir Anahtar Sorular 3B-a Anahtar Sorular 3B-b Anahtar Sorular 3B-c Kaç tane işçi 50 yaş ve üstündeler ve emekliliği düşünmekteler? Sektördeki şirket sayısı Son 5 yıllık ciroları Vb. İşçilerin yaşları İşçilerin ilgi seviyesi Vb..

32 32 Bilgi ve Veri Toplama Teknikleri Mevcut bilgiyi kullanma Gözlemleme Görüşme Yazılı sorgulamaları yönetmek Odak gurupları oluşturmak Diğerleri tarafından toplanan veriyi kullanma Sistematik olarak insanların davranışlarını ve karakterlerini, amaçları ve olayları seçme,izleme,kaydetme Gurup halinde veya bireysel olarak muhataplarla görüşülmesi Yazılı olarak muhataplara sorulan soruların cevaplarından veri toplamak Seçilmiş guruplarla veya katılımcılarla belirli konular üzerinde serbest tartışma ortamı sağlamak Teknik Kontrol listesi Veri tamamlama formları TanımlamaAraçlar Göz ve kulak Veri tamamlama formları Görüşme rehberi Veri tamamlama formları Görüşme rehberi Veri tamamlama formları Mesajlı kağıt sayfalar

33 33 Farklı Bilgi Toplama Tekniklerinin Birleştirilmesinin Önemi Nitel ve nicel tekniklerin birleşiminin verimli kullanımı konuyu daha iyi anlama imkanı sağlayacaktır Nitel Teknikler (esnek) Nicel Teknikler (Daha az esnek) Genelde yazılı şekilde kaydedilen nitel bilgi üretir Neden,ne ve nasıl sorularına faydalı cevaplar verir Genelde: -açık uçlu sorular sorarak gevşek yapılı görüşmeleri -odak gurubu tartışmalarını -gözlemleri içerir Soruları cevaplamak için önceden veya sonradan kategorize edilmiş cevapları sayıya dökmek için dizayn edilmiş planlı sorular Kaç tane, ne kadar sık, ne kadar önemli vb. sorulara cevap verilmesini sağlayan faydalı sorular Sorulara verilecek cevaplar sayısal olarak ifade edilebilir veya sayılabilir olmalıdır

34 Analizleri Gerçekleştirmek İçin Araç ve Teknikler

35 35 Analizleri Gerçekleştirmek - Problem çözmede bundan sonraki aşama önceki aşamada toplanan bilgileri anlamlı hale getirmektir - Anlamak için uygulanabilecek analitik teknikler çoktur En önemli sorunlar nelerdir? Pareto Analizi Problemi hangi güçler etkileyebilir? Müşterinin ana yetkinlikleri nelerdir? Hangi performans alanları zayıf? Güç Alanı Analizi GZFT Analizi Benchmarking (kıyas)

36 36 Analizlere İmkan Sağlayan Adımlar Çözmeye çalıştığınız şeyi bildiğinizden emin olun.Açıkça tanımlanmış sorunlar ve sorularla analizler yürür 1 2 3 Analitik araçlarla sorunu eşleştirince, devam edin ve olguları toplayın Açık bir şekilde tanımlanan sorunları veya soruları uygun analiz araçlarıyla eşleştirin

37 37 Analitik Araçları Uygula ve Geri Dön ProblemProblem Alt başlık 1 Alt başlık 2 Alt başlık 3 Hipotez 1A Hipotez 1B Hipotez2AHipotez2A Hipotez 2B Hipotez 3A Hipotez 3B Bu sorunun cevaplanması için hangi analizin yapılmasına ihtiyaç var? A.Sorular 1A-a A.Sorular 1A-b A.Sorular 1a-c Kaç tanesi şirketin işlerini alacak büyüklükte? A.Sorular 3A-a A.Sorular 3A-b A.Sorular 3A-c Kaç tane işçi 50 yaş ve üzerinde ve emekliliği düşünüyor? Sektördeki şirket sayısı Son 5 yıllık gelir İşçilerin yaşı Emekliliğe işçilerin ilgi seviyesi 1. Açık bir şekilde tanımlanan konularla ve sorularla başla 2. Analitik aracı seç kıyaslama 3. Seçilen analitik araç için gerekli bilgileri topla 4. Analizi tamamladığınızda;başladığınız anahtar soruyu cevaplamak için geri dönün

38 38 Analitik Teknikler Benchmarking(kıyaslama): Bir süreci veya aktiviteyi iç ve dış kaynakla karşılaştırın ve ölçün Swot analizi:Kuvvetli yönlerin, zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin değerlendirilmesi Maliyet fayda analizi:Toplam maliyetleri (bütün eksiler) fayda ile karşılaştırmak (tüm artılar) Etki analizi:Değişimin etkisini değerlendiren analiz Pareto çizelgesi-Sorunları ve diğer özellikleri önemine göre katagorize etmek için çubuk çizelge

39 39 Benchmarking (Kıyaslama/Örnek Edinme) Benchmarking bir organizasyonun performansını iyileştirmek amacıyla,o işi en iyi yapan başka bir organizasyonun ürünlerini,hizmetlerini ve iş süreçlerini öğrenme ve kendi organizasyonuna adapte etme sürecidir. Diğer aktivite veya süreçlere karşı sizin performansınızı ölçer ve karşılaştırır. Farklılıklar,muhtemel performans sorunlarını belirtir. Karşılaştırılabilir ölçüm verisi toplamak zor olabilir. ‘Bir gruptaki en iyi’ performansı karşılaştırmak ortalama performansı karşılaştırmaktan daha iyidir. En iyi veri kaynakları özel sektördedir-Hays Benchmarking, Benchmarking Exchange, The Benchmarking Exchange, etc.

40 40 Benchmarking Örneği A Şirketi.......... ………….….500 YTL B Şirketi............. ………. 600 YTL Biz..... ……………………….. 1000 YTL C Şirketi............ …….. …. 700 YTL İşçilik Giderleri (YTL / 1000 LT ÜRÜN)

41 41 Swot Analizi:Kuvvetli Yönlerin,Zayıf Yönlerin, Fırsatların ve Tehditlerin Değerlendirilmesi Kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri şu soruları sorarak belirler: Nelerde iyiyiz, nelerde kötüyüz, ne gibi fırsatlara sahibiz,tedbir almamız gereken ne tür tehditlerle karşı karşıyayız ? Stratejik planlama için en analitik yoldur. Biraz sübjektiftir. Anlaşılması ve yürütülmesi kolaydır. Her türlü organizasyonun temel yeterliliğini tanımlamak için çok faydalıdır. Kuvvetli yönler,zayıf yönler,fırsatlar ve tehditler ortaya konduktan sonra,öneriler getirilerek stratejiler ve stratejik amaçlar belirlenir.

42 42 SWOT Örneği Organizasyonunun iç değerlendirmesi: içindeki insanlar, hizmetler, yeterlilikleri vb. Organizasyonun dış değerlendirmesi: Direk ve dolaylı faktörler; sosyal, ekonomik, politik vb. Müşteri bütün müşteri türlerine hizmet edecek global bir altyapıya sahip Hizmetlere dünyanın büyük bir bölümünden talep var Kuvvetli YönlerZayıf Yönler Müşterinin global ağını genişletmek için sınırlı kaynağı var Hizmetler diğer hizmet sağlayıcılarıyla karşılaştırılınca ekonomik değil Dünyanın neredeyse yarısında karşılanamayan talep var Yeni teknolojiler hizmet ulaşımını genişletmeye imkan sağlıyor Diğer müşteriler daha yeni teknolojilere geçiş yapıyor Bazı müşteriler global güçlerini artırmak için ortalıklar kuruyorlar TehditlerFırsatlar

43 43 Maliyet Fayda Analizi Kararın ekonomik değerinden emin olmak için muhtemel bütün maliyetleri ve faydaları tanımlar. Maliyet bütün gerçek sonuçları (zaman, para vb) ve gerçek olmayan bir şekilde kıymet verilebilecek nicel faktörleri içerir Bir dizi karar kriterini kullanarak karşılaştırma yapar. Örneğin portakallarla portakallar elmalarla elmalar vb. Karar vermeyle karar vermeme arasındaki net değişimlere bakar Yönetim ofisi ve bütçe genelgesi A-94 Federal Kamu Sektöründe Maliyet fayda analizlerinin yapılması için kılavuzluk eder

44 44 Maliyet Fayda Analiz Örneği Yazılım lisans ücretleri Ağ kapasitesini geliştirme Veritabanı geliştirme süresi Kullanıcıların eğitimi Düzenli bakım gereksinimi Maliyetler(eksiler)Faydalar(artılar) Çözüm A : Önerilen Çözüm online veri sistemi dizaynı ve geliştirilmesi Detaylı raporlama Azalan veri girişi Ana kayıtları güncellerken çabukluk Raporlamada artan doğruluk Hiçbir şey Yapmama – Durağanlık Durumu Yazılım lisans ücretleri Bakım maliyetleri Yazılımların yükseltilmesi Seçenek maliyetleri arasındaki fark: A – B = $ 700,000 Seçenek maliyetleri arasındaki fark: A – B = $ 700,000 Seçenek faydaları arasındaki fark: A – B = $ 950,000 Seçenek faydaları arasındaki fark: A – B = $ 950,000 Net fayda = $ 250,000

45 45 Etki Analizi Önerilen sonuçla ve /veya problemle ilgili etkileri veya sonuçları geniş bir şekilde ve derinlemesine tanılar Belirli soruları cevaplar : bu değişim ajansımızı nasıl etkiler? Bu problemde hiçbir şey yapmamanın sonuçları nelerdir. Amaç negatif etkileri küçültmek veya sorunları küçültmektir. Önerilen farklı çözüm yollarının risklerini değerlendirmek için faydalıdır. Doğru sonuca ulaşmaya faydalı olur. Etkileri değerlendirmek için sayısız araç kullanılabilir.

46 46 Etki Analiz Araçları Senaryo oynama :Alternatifler arasında geleceğin nasıl şekilleneceğini canlandırma. Örneğin hiçbir şey yapmamayla çözüm arasında. Maliyet fayda analizleri :Etkileri ölçmeye yarar. Karar şema analizi : Bir ağaç şema çizip en muhtemel sonuca ulaşmak için her alternatifte bulunan muhtemel şeyleri değerlendirme Simülasyon : Bir süreç geliştirme ve bir değişken veya değişkenler değişince nasıl farklılaştığını gözlemleme Prototip model :Öğrenilen dersleri uygulamadan önce küçük bir model üzerinde çözümü geliştirin ve test edin

47 47 Pareto Analizi Fireli ürünler, eksik noktalar, arıza vs. nin sıklık sayısı ve verimliliği, maliyet,emniyet vs. nin olumsuzluk sayısı konuya göre ayırt edilerek, sayının büyüklüğüne göre sıralayarak, aynı zamanda toplam sayısını da gösteren şemaya Pareto Diyagramı denir. Bu diyagram sayesinde fireli ürünler, eksik noktalar, arıza gibi iyileştirilmesi gereken konular hakkında, “hangi konuda problem olduğu” problemin oranı ve etki derecesinin ne kadar olduğunu görerek anlayabiliriz. UYGULAMA 1.Problemin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan faktörler tespit edilir 2.Problemi ortaya çıkaran faktörlerin sıklığı tespit edilir. 3.Problemin sebepleri,sıklığa göre soldan sağa yatay bir eksende sıralanır. Sıklığı en düşük olan faktör,en sağda son sütun olarak yerleştirilir. 4.Dikey eksende problemin sıklığı vardır. Pareto grafiği bizim dikkatimizi hangi sebebe vereceğimiz konusunda yardım eder.

48 48 Pareto Grafiği Geçuyanma Trafik Kişisel Sağlık arkadaşlar Ölçü(Meydana gelme %) Kategoriler(Problemi ortaya çıkaran faktörler)

49 49 Anahtar Mesajlar Acele etmeyin ve kullanmanız gereken analitik araçları belirleyene kadar bilgi toplayın Bütün temel noktaları kapsayacak şekilde araçların bileşkesini kullanın. Bütün kararlar bir miktar varsayım içerir- bu yüzden bütün olgulara asla ulaşamazsınız Analizler keşif yollu süreçlerdir, bebe adımlarıyla ilerler- öğrenirsiniz, uyarlarsınız ve bir anıya varıncaya kadar sayısız deneme yaparsınız sonunda problemi çözmek için bir şeyler yapabilirsiniz

50 Sonucu Geliştirmek İçin Araç ve Teknikler

51 51 Temel Kavramlar Problemi çözmede en güçlü etkisi olan çözümü seçin ve planlayın Seçim kriterlerine uyan farklı çözümleri tartmak için çözüm oran matrisini kullanın Çözüm önceki analizlerinizi desteklemeli ki; problemin çözümü konusunda müşteriyle açık bir şekilde iletişim kurabilesiniz. Çözümlerinizi mümkün olduğunca test edin.Etki analiz araçlarından (senaryo oynama,maliyet fayda analizi,karar şema analizi,simülasyon veya prototip model) bazılarını kullanın

52 52 Anahtar Mesajlar % 100 uyan bir çözüm yoktur Hiçbir çözüm garanti değildir. Çözüm farklı uygulamalar için esnek olmalı ve yeni gereksinimlerinizi tekrar karşılamaya uygun olmalıdır Çözümleriniz müşteriniz tarafından kabul görmezse,önceki adımlarda yaptığınız çalışmalar işe yaramayacaktır Çözümünüzü bir uygulama planıyla desteklemek için hazırlık yapın ve performansınızı ölçmek için kontrol noktaları seçin

53 53 Analitik Düşünmeye Darbe Vuran Yaygın Durumlar Bir problem tanımlandığı zaman, profesyonel danışmanlar mümkün olan çözümü geliştirmek için bazı yeteneklere sahip olmalıdır. Eğer danışman problem için önerilerde bulunacak birikime sahip değilse, problem projenin kapsamının dışında kalır Müşterinin problemi tarifi doğru olmayabilir. Müşteri profesyonel danışmanın bilgi ve deneyiminden daha azına sahip olabilir. Çoğu problem ilk ve tek olmadığından,profesyonel danışmanlar diğer sonuçlarla karşılaştırma yaparak (eski projeler, başkalarının çözümleri vb.), problemin ve mümkün olan sonuçlarının geçerliliğini denetleyebilirler. En iyi çözümler genelde uygulamakta zorlanılanlardır. Bu yüzden bir probleme optimum çözümler sunun. Çoğu çözümler uygulamada bir miktar değişikliğe ihtiyaç duyarlar.

54 54 Özet Analitik düşünme bilimsel bir yaklaşımdır. Danışmanlara beş aşama sunar: 1.Problemi tanımlama 2.Hipotezler oluşturma 3.Bilgi ve veriler üzerinde odaklanma 4.Analizler (çeşitli analitik araçlarla) 5.Bir çözüm önerme

55 55 Sorular ve Yorumlar Katılımınız için teşekkürler Katılımınız için teşekkürler


"Analitik Düşünme Kursu www.exinfm.com Çeviri:Hakkı Basmacı Düzenleme: KAD Platformu Tercüme Birimi 2013 www.exinfm.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları