Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR Bu Esasların amacı, 4734 sayılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR Bu Esasların amacı, 4734 sayılı."— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2 FİYAT FARKI HESABI Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = A n x B x ( P n - 1 ) F : Fiyat farkını (TL), A n : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birim fiyatlı işlerde, uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B : 0,90 katsayısını, ifade eder.

3 FİYAT FARKI HESABI Formülde; P n : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a, b 1, b 2, b 3, b 4, b 5 ve c ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder.

4 FİYAT FARKI HESABI a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 1 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 2 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 3 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 4 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 5 : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, c : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ifade eder.

5 FİYAT FARKI HESABI a, b 1, b 2, b 3, b 4, b 5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire ( 1.00 ) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.

6 FİYAT FARKI HESABI Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise; İ o, İ n : İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun “Türkiye” satırındaki sayıyı, Ç o, Ç n : Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı” satırındaki sayıyı, D o, D n : Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ana Metal Sanayi”satırındaki sayıyı, Y o, Y n : Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” satırındaki sayıyı,

7 FİYAT FARKI HESABI K o, K n : Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı” satırındaki sayıyı, G o, G n : Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri, idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2 :Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı, M o, M n : Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Makine ve Teçhizat İmalatı” satırındaki sayıyı, ifade eder.

8 FİYAT FARKI HESABI Yukarıdaki indekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Ancak, idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümanında işin niteliğine ve gereklerine göre a, b 1, b 2, b 3, b 4, b 5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı belirlenmemiş ise, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukarıdaki indeksler yerine, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

9 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK UYGULAMA-1) 7.550.000 TL sözleşme bedeli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanan bir yapım işinde ilk ay yapılan imalatların işin sözleşme bedelinin %3.75’i (gerçekleşen ilerleme yüzdesi) kadar olduğu tespit edilen bir yapım işinde hazırlanmakta olan ilk hakedişte ödenmesi gereken FİYAT FARKI’nı aşağıda verilen bilgilerden de yararlanarak hesaplayınız. Ağırlık Oranları (Sözleşmede Belirtilen Sabitler) ab1b1 b2b2 b3b3 b4b4 b5b5 c 0,250,150,200,050,100,200,05 Son Teklif Tarihine Göre İndeksler İoİo ÇOÇO DoDo YoYo KoKo GoGo MoMo 9.747,647.249,058.443,4214.120,445.306,608.328,426.939,78 Hakediş Tarihine Göre İndeksler İnİn ÇnÇn DnDn YnYn KnKn GnGn MnMn 9.986,647.985,269.643,5814.250,255.856,608.647,427.259,26

10 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: P n değerinin hesaplanması yapılır.

11 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: A n değerinin hesaplanması yapılır. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde yapılan imalatların bedel tutarı: A n = 7.750.000*0,0375 =290.625 TL olarak bulunur. Çünkü Fiyat Farkı Hesaplarına Esas Kriterlerde Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeler için uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılmasıyla hesaplanacağı bildirilmektedir. F = A n x B x ( P n - 1 ) Fiyat Farkı F=290.625*0,90*(1,070578-1) = 18.460,56 TL olarak hesaplanır.

12 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK UYGULAMA-2) 17.250.000 TL sözleşme bedeli ile teklif birim fiyat götürü bedel sözleşme imzalanan bir yapım işinde ilk ay yapılan imalatların 298.256,75 TL olduğu tespit edilen bir yapım işinde hazırlanmakta olan ilk hakedişte ödenmesi gereken FİYAT FARKI’nı aşağıda verilen bilgilerden de yararlanarak hesaplayınız. Ağırlık Oranları (Sözleşmede Belirtilen Sabitler) ab1b1 b2b2 b3b3 b4b4 b5b5 c 0,350,170,120,070,060,130,10 Son Teklif Tarihine Göre İndeksler İoİo ÇOÇO DoDo YoYo KoKo GoGo MoMo 9.843,647.449,558.543,0214.213,415.326,698.352,226.961,08 Hakediş Tarihine Göre İndeksler İnİn ÇnÇn DnDn YnYn KnKn GnGn MnMn 9.896,647.785,268.643,5814.250,255.526,608.447,567.127,85

13 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: P n değerinin hesaplanması yapılır.

14 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: A n = 298.256,75 TL F = A n x B x ( P n - 1 ) Fiyat Farkı F=298.256,75*0,90*(1,01727-1) = 4.635,80 TL olarak hesaplanır.

15 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK UYGULAMA-3) 9.375.580 TL sözleşme bedeli ile teklif birim fiyat götürü bedel sözleşme imzalanan bir yapım işinde ilk ay yapılan imalatların 762.488,75 TL olduğu tespit edilen bir yapım işinde hazırlanmakta olan ilk hakedişte ödenmesi gereken FİYAT FARKI’nı aşağıda verilen bilgilerden de yararlanarak hesaplayınız. (Sözleşme Tarihi:15 Temmuz 2010 – İşin Yapıma Başlandığı Tarih: 5 Eylül 2010). Ağırlık Oranları (Sözleşmede Belirtilen Sabitler) ab1b1 b2b2 b3b3 b4b4 b5b5 c 0,320,180,130,090,070,140,07 Son Teklif Tarihine Göre İndeksler İoİo ÇOÇO DoDo YoYo KoKo GoGo MoMo 11.201,488.169,2312.023,2827.269,615.268,909.811,357.693,27 Hakediş Tarihine Göre İndeksler İnİn ÇnÇn DnDn YnYn KnKn GnGn MnMn 11.246,768.320,3511.594,8926.826,875.463,029.822.137.838,05

16 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: P n değerinin hesaplanması yapılır.

17 FİYAT FARKI HESABI Çözüm: A n = 762.488,75 TL F = A n x B x ( P n - 1 ) Fiyat Farkı F=762.488,75*0,90*(0,9762456-1) = -16.301,22 TL olarak hesaplanır. Fiyat farkı değeri negatif çıktığı için yapım müteahhidine fiyat farkı ödenmez. Hakedişte de fiyat farkı satırı boş bırakılır.

18

19

20


"4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR Bu Esasların amacı, 4734 sayılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları