Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplu Faturalamayla Müşteri Siparişi İşlemesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplu Faturalamayla Müşteri Siparişi İşlemesi"— Sunum transkripti:

1 Toplu Faturalamayla Müşteri Siparişi İşlemesi
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryo standart satış prosesine ait çok sayıda iş akışı ile nasıl çalışılacağını açıklamaktadır (Stoka Üretim). Faydalar Toplu çalıştırma aracılığıyla tek teslimatta aynı müşteriye teslimata hazır olan müşteri siparişlerini toplamak için masraf optimizasyonu. Toplu çalıştırma aracılığıyla bir fatura için aynı müşteriye yapılan teslimatları toplamak için masraf optimizasyonu. Anahtar Süreç Adımları Müşteri Siparişleri Yaratın Teslimatlar için Toplu Çalıştırma Çekme Mal Çıkışı Faturalama için Toplu Çalıştırma

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Müşteri Hizmetleri Depo Görevlisi Satış Faturalama Müşteriler Muhasebesi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Toplu Faturalamayla Müşteri Siparişi İşlemesi Bu senaryoda, toplu işleme için standart satış işlemesinin (stoktan satış) nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Proses birkaç standart müşteri siparişinin yaratılmasıyla başlar. Dönemsel aralıklarda, teslimat için hazır olan ve malzemenin mevcut olduğu tüm müşteri siparişleri seçilir ve teslimatlar yaratılır. Sevkiyat masraflarının optimizasyonu için, aynı müşteriye teslim edilen tüm müşteri siparişleri tek bir teslimat belgesine ambalajlanır. Lean- WM depo yerleri için WM nakli siparişleri ve çekme işlemine yönelik çekme belgeleri otomatik olarak yaratılır. Malzemeler çekilir ve fiili çekme tutarı teslimatta bildirilir. Mal girişleri kaydedilir ve irsaliyeler yaratılır. Artalanda, mal kullanımı muhasebeye kaydedilir. Malzemeler şirketten çıkabilir. Dönemsel ararlıklarla, tüm teslimatlar faturalama için seçilebilir. Masraf optimizasyonunda, aynı müşteriye faturalama için hazır olan tüm teslimatlar tek bir fatura belgesine ambalajlanır. Gelir, artalanda muhasebeye kaydedilir.

5 Toplu Faturalama ile Müşteri Siparişi İşlemesi
İş Akışı Diyagramı Toplu Faturalama ile Müşteri Siparişi İşlemesi Olay Müşterinin Ürün Satın Alması Gerekir Müşteri İrsaliye Faturalama Belgesi Müşteri Hizmetleri Müşteri Siparişi Girişi Depo Görevlisi Partileri Kontrol Edin/Seri Numarası Tayin Edin (İsteğe Bağlı) Teslimat İş Listesi Mal Çıkışını Kaydedin Stok COGS Çekme Listesi Satış Faturalama Toplu Faturalama Müşteriler Muhasebesi AR–Tahsilat (157) Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) AR = Müşteriler Muhasebesi, COGS = Toplam Üretim ve Satış Masrafları

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Toplu Faturalamayla Müşteri Siparişi İşlemesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları