Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program (Birinci ve İkinci Öğretim) Açılması, Kapatılması ve Birleştirilmesi ile Öğrenci Alınması Yabancı Dille Eğitim Verilmesi Ve Hazırlık Sınıfı Açılması Lisansüstü Eğitim Programı Açılması

3 Öğrenci Alımı ve Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Başvuru Tarihleri
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Birim Kurulması ve Öğrenci Alınmasına İlişkin Mevzuat 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7-d/2, 7-h, 7-c maddeleri 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesi Öğrenci Alımı ve Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Başvuru Tarihleri Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İşlemleri İçin Başvuru Mart Ayının 3. Haftası Sonu Ek Yerleştirme İşlemleri İçin Başvuru Temmuz Ayının 4. Haftası Sonu

4 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK BİRİM KURULMA AŞAMALARI
ENSTİTÜ KURULMASI Gerekçe, Fen–Sağlık ve Sosyal Bil. Enst. bünyesinde faaliyetler yürütülemiyor mu? Amacı ne ? Lisansüstü eğitim verilmesi planlanıyor mu? Bu alanda üniversite bünyesinde çalışan bir merkez varmı? Varsa faaliyetleri neler? ÜNİVERSİTE SENATO KARARI YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ YÖK GENEL KURUL KARARI MEB (Bakanlar Kurulu Kararı İçin) Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KURULMASI - Gerekçe, - bünyesinde açılması planlanan bölümlere ilişkin gerekçe, - bulunduğu ilçenin nüfus ve gelişmişlik durumuna ilişkin rapor, - İstenen bölüm yurt içinde örneğinin olmaması durumunda yurt dışı örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların bölümlerine ilişkin bilgiler, - fiziki durumu, mevcut bina olup olmadığı yada bina temininin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler.

5 MESLEK YÜKSEKOKULU KURULMASI
KURULMA KRİTERLERİ ÜNİVERSİTE SENATO KARARI YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ YÖK GENEL KURUL KARARI

6 UYGULAMA-ARAŞTIRMA MERKEZİ
UYGULAMA-ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI UYGULAMA-ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI KRİTERLERİ YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ YÖK YÜRÜTME KURULU KARARI ÜNİVERSİTE SENATO KARARI

7 FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MYO’DA BÖLÜM/PROGRAM AÇMA AŞAMALARI
BÖLÜM KURULMASI ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI KURULMASI Söz konusu birimlerin kurulabilmesi için gerekçe yeterli olup, öğretim elemanı ve ders programı vb bilgilerin dosyada bulunmasına gerek yoktur. ÜNİVERSİTE SENATO KARARI YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ YÖK YÜRÜTME KURULU KARARI MYO BÖLÜM VE PROGRAM AÇILMASI YAZ ÖĞRETİMİ AÇILMASI

8 ÖNLİSANS, LİSANS PROGRAMLARI, YABANCI DİLDE EĞİTİM İLE HAZIRLIK SINIFLARINA ÖĞRENCİ ALINMASI AŞAMALARI ÜNİVERSİTE SENATO KARARI ÖSYM’YE VE ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİM YÖK GENEL KURUL KARARI YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ ÖSYM KILAVUZUNDA YAYIMLANMASI

9 ÖNLİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI
04/02/2010 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI: Üniversitelerin Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci alınması tekliflerinin değerlendirilmesi kriterleri arasında bulunan alanında, kadrolu en az 3 öğretim görevlisi bulunmasına ilişkin husus 04/02/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu öğretim görevlilerinden en az bir tanesinin yüksek lisans mezunu olması şartının aranması uygun görülmüştür. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarında program açılma ile öğrenci alınma teklifleri değerlendirilirken, bir yıl önceki öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri sonucundaki Türkiye geneli doluluk oranları dikkate alınmaktadır. Değerlendirmede dikkate alınan doluluk oranları Yükseköğretim Kurulu ilkeleri ile değişmekle birlikte en az %60 veya üzerinde olabilmektedir.

10 LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI
Fakülte altında yer alan bölümlere, Eğitim Fakültesinde ise anabilim dallarına öğrenci alınabilmesi: Her bir program için bölümde (Eğitim Fakültelerinde anabilim dalında) kadrolu alanında en az 3 öğretim üyesi aranmaktadır. EK BİLGİ : Hukuk Fakültesi Öğrenci Alımı Tekliflerinin Değerlendirilmesinde: 17/03/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, Hukuk Fakültesine öğrenci verilebilmesi için (Hazırlık sınıfı dahil) Hukuk Fakültesinin her biri farklı anabilim dallarında olmak üzere kadrolu 6 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinin bulunması şartı aranmaktadır. Ayrıca, Hukuk Fakültesinde 1. sınıftan başlamak üzere her yıl en az üç araştırma görevlisi; 4. yılın sonunda toplam en az 12 araştırma görevlisi istihdam edilmesi gerekmektedir. İlahiyat / İslami İlimler Fakültesi Öğrenci Alımı Tekliflerinin Değerlendirilmesi: İlahiyat / İslami İlimler Fakültesine lisans öğrencisi alınabilmesi için 5/5/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına göre aşağıda yer alan bölümlerde karşılarında gösterilen sayıda kadrolu asgari öğretim üyesi ile araştırma görevlisi olması gerekmektedir. Temel İslam Bilimleri Bölümü (Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dallarında birer öğretim üyesi olmak üzere) asgari 5 öğretim üyesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için 1 öğretim üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü için 1 öğretim üyesi 1 Araştırma Görevlisi

11 LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI
Tıp Fakültesi Öğrenci Alımı Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Genel olarak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında yer alan her bir anabilim dalında en az birer öğretim üyesi aranmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesinin bulunması veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış başka bir hastane ile afiliasyon yapılmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte Tıp Çalışma Grubunun Yükseköğretim Genel Kuruluna önerisi doğrultusunda son dönemde Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında yer alan en az 7 anabilim dalında birer öğretim üyesi ile de değerlendirme yapılmaktadır. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Alımı Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Eczacılık Fakültesinin 1. ve 2. sınıfı için gerekli olan Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Teknoloji anabilim dallarının her birinde en az birer öğretim üyesi aranmaktadır. Ancak, Analitik Kimya ile Eczacılık Temel Bilimleri anabilim dalında organik kimya eğitimi verildiğinden Fen Edebiyat Fakültesinde bu alanda öğretim üyesi bulunması halinde görevlendirilebilir. Üniversitenin Biyokimya ile Farmakoloji anabilim dalları için de Tıp Fakültesi bulunması ve Tıp Fakültesinden görevlendirme yapılması kabul edilebilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Alımı Tekliflerinin Değerlendirilmesi: tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca; Diş Hekimliği temel tıp bilimleri ile klinik öncesi dönem için gerekli öğretim üyesi ile donanımlı laboratuar ve uygulama alanlarının hazırlanmış olması ayrıca klinik dönemi için şart olan ünite, cihaz ve ekipmanların gelişmiş diş hekimliği fakülteleri düzeyinde sağlanmış olması, fakültenin her anabilim dalında kadrolu bir öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir.

12 Yabancı Dille Eğitim Verilmesi, Hazırlık Sınıfı Açılması ve Lisansüstü Eğitim İle İlgili Mevzuat
Yükseköğretim Kurullarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarının Yurt içindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan Karar “Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge”

13 YABANCI DİLLE EĞİTİM VERİLMESİ VE HAZIRLIK SINIFI AÇILMASI
Yükseköğretim Kurullarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca Tamamen veya Kısmen (en az %30) Yabancı Dilde Eğitim verilebilmesi için; Bölümde alanında kadrolu en az 3’ü öğretim üyesi olmak üzere 5 öğretim elemanın yabancı dil şartını sağlıyor olması, Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması. Yabancı dil eğitimine ilişkin alt yapıda en fazla yirmibeş öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin yeterli düzeyde işitsel veya işitsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması ile yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut olması gerekmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ile İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilmesi için adresindeki bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir.

14 ÜNİVERSİTE SENATO KARARI
YÜKSEKLİSANS / DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK / ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI AÇILMA AŞAMALARI YÖK GENEL KURUL KARARI ÜNİVERSİTE SENATO KARARI YÖK KOMİSYON GÖRÜŞÜ

15 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASI
08/10/2009 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI: Her bir program için ayrı olmak üzere, Yüksek Lisans açılması tekliflerinin değerlendirilmesi kriterleri arasında bulunan alanında kadrolu en az 2’si Doçent, 3 Öğretim Üyesi şartının aranması uygun görülmüştür. İlahiyat fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerde lisansüstü eğitim programı açılmasında 5/5/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına göre aşağıdaki hususların aranması uygun görülmüştür; Sosyal Bilimler Enstitüsünde İlahiyat Fakültesindeki bölümler anabilim dalı olarak yer aldığından anabilim dalına göre öğrenci alınabileceği gibi bu anabilim dalının altında yer alan bilim dallarında da (fakültedeki anabilim dalları) lisansüstü program açılmasının teklif edilebileceğine, Fakültelerdeki bölümlere göre lisansüstü program önerildiği takdirde, Lisansüstü eğitim programı aranmasındaki asgari öğretim üyesi sayılarının aranmasına, ancak asgari öğretim üyesi sayısının haricinde söz konusu bölümün altında yer alan anabilim dallarının her birinde kadrolu en az birer öğretim üyesi olmasına, bu şartı sağlayamayan anabilim dallarına (asgari öğretim üyesi sayısı dışında) 2547 sayılı Kanun’un 40-b maddesine göre en az 1 yıl süreli görevlendirmenin yapılmış olmasının aranmasına karar verilmiştir. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMA ÖLÇÜTLERİ

16 DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI AÇILMASI
08/10/2009 TARİHLİ YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI: Her bir program için ayrı olmak üzere Doktora / Sanatta Yeterlilik Programı açılması tekliflerinin değerlendirilmesi kriterleri arasında bulunan alanında kadrolu en az 2’si Prof. veya 1’ Prof., 2’si Doçent toplam 5 Öğretim Üyesi şartının aranması uygun görülmüştür. DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI AÇMA ÖLÇÜTLERİ

17 YURTİÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELER İLE ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VERİLMESİ
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt içindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim- Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik uyarınca Başvuru dosyasında Talep edilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı açma ölçütlerine göre hazırlanmış bilgilerin, 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan Karar “Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge dikkate alınarak imzalanmış protokol örneğinin, Özet tablolarda her iki üniversiteden görevlendirilen öğretim üyelerine ilişkin bilgilerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, Söz konusu programların değerlendirmeye alınabilmesi için her iki üniversiteden en az ikişer öğretim üyesinin bildirilmiş olması, Ortak programı yürütecek üniversitelerin aynı ilde veya sınır illerde bulunuyor olması gerekmektedir.


"ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları