Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKILLI ŞEBEKELER 1 AKSA AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU İLKAY BAYDAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKILLI ŞEBEKELER 1 AKSA AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU İLKAY BAYDAR."— Sunum transkripti:

1 AKILLI ŞEBEKELER 1 AKSA AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU İLKAY BAYDAR

2 AKILLI ŞEBEKELER 2 AKSA AKSA Ailesi… Temelleri 1950’li yıllarda atılan Aksa Grubu, Kazancı Holding çatısı altında 50 yılı aşan yolculuğunda her zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak; jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / işletimi ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Enerji sektöründeki yatırımları yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında çeşitli yatırımlarda bulunan Kazancı Holding şu anda ülkemiz ekonomisine yaptığı yatırımlar ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, 2006 yılı itibariyle başlayan Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecinde, 2009 yılında yapılan ihalelerden Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İle Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ihalelerini kazanarak devir işlemlerini de tamamlamış bulunmaktadır.

3 3 AKSA Çoruh EDAŞ: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri görev bölgesinde faaliyet gösteren Çoruh EDAŞ, 1 Ekim 2010 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır. Halen 1,8 milyon müşterimize yıllık 3 milyar kWh enerji arzı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Fırat EDAŞ: Bingöl,Tunceli,Elazığ ve Malatya illeri görev bölgesinde faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, 1 Ocak 2011 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır. Halen 800 bin müşterimize yıllık 2,5 milyar kWh enerji ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. AKILLI ŞEBEKELER AKSA ELEKTRİK

4 AKILLI ŞEBEKELER 4 AKSA HEDEFLERİMİZ: Hizmet bölgelerimizde müşterilerimize kaliteli, sürekli ve kesintisiz enerji tedarik etmek birincil hedefimizdir. Bunun için de; Teknolojiye ve insana yapacağımız yatırımlarla, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleyerek, Elektrik Piyasası Kanununda ifade edildiği gibi elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunarak, Faaliyetlerimizi 6446 Sayılı Kanun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri ve sözleşmelerin hükümlerine göre yürütmektir. AKSA ELEKTRİK

5 ELEKTRİK ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU 07.02.2013 AKILLI ŞEBEKELER AKSA 5 AKILLI ŞEBEKELERDE HEDEF Enterprise Service Bus ( ESB) Elektrik MBS SAP PMSAP Stok Çağrı Merkezi SCADA Mobil Ekip Yönetimi DMS OMS Talep Tahmini İnsan Kaynakları GIS (CBS)OSOS Araç Takip Sistemi

6 6 AKILLI ŞEBEKELER AKSA Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi ve Hedefler 1) Elektrik Piyasası Uygulaması gereği, OSOS kapsamına alınması gereken sayaçların uzaktan okunması; a..Yıllık tüketimi 200 MW ve üzeri olan tüketim sayaçları b.. Dağıtım sisteminden irtibatlı üretim tesisi sayaçları c.. DSİ tarafından yer altı suyu kullanma belgesi verilen tüketici sayaçları d.. Dağıtım şirketi yükümlülüğünde olan aydınlatma sistemine ait sayaçlar 2) Bunlara ilave olarak OSOS Projesine, dağıtım şebekesinde müşterilere enerji tedarik edilen OG/AG dağıtım transformatörlerinin bara ana sayaçları da proje kapsamına alınmıştır. Projenin büyüklüğü (Çoruh ve Fırat EDAŞ bölgesinde) 20.000 okuma noktası ve yaklaşık 32.000 sayacı kapsayacak şekilde planlanmıştır. OTOMATİK SAYAÇ OKUMA PROJESİ

7 7 AKILLI ŞEBEKELER AKSA Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi Genel Özellikleri: OTOMATİK SAYAÇ OKUMA (OSOS) PROJESİ

8 AKILLI ŞEBEKELER 8 AKSA OSOS PROJESİ GENEL ÖZELLİKLERİ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Projesi Genel Özellikleri; Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olması halinde; bu noktalara, GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi, Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olmaması halinde ise; bu noktalara, OSOS uyumlu özelliklere sahip sayaç ve GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi, OSOS yazılımının çalışmasını sağlayan Ana Kontrol Merkezi (AKM) donanımlarının ve yazılımlarının kurulması, Ölçü Noktaları ile Ana Kontrol Merkezi (AKM) arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayacak gerekli iletişim alt yapısının donanımsal ve yazılımsal olarak kurulması, OSOS haberleşme ve uygulama yazılımlarının uygulanabilir hale getirilerek test edilmesi ve uygulamaya konulması, OSOS sistemi kullanıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi, Kurulan sistemin işletilmesine destek sağlanması hususlarıdır.

9 AKILLI ŞEBEKELER 9 AKSA OSOS PROJESİ BAŞLANGIÇ OSOS Projesi Gelişim Süreci (Başlangıç) Öncelikli olarak, Dengele ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince yıllık tüketimi 800 MWh olan tüketiciler ile yine şirketimizin EPDK’ya yaptığı öneri ile yıllık tüketimi 200 MWh ve üzerinde olan tüketicilerin sayaçlarının OSOS kapsamında uzaktan okunmasına yönelik OSOS Projesine 2012 yılı ikinci yarısı itibariyle başlanmıştır. Projenin öncelikle EPDK tarafından belirlenmiş olan asgari şartlarına ilave olarak, şebeke yönetim sistemine yönelik entegrasyonlar ile faydalarının artırılması amaçlanarak teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Yerli ve yabancı çözüm sunucuları ile toplantılar yapılmış ve OSOS sisteminin en optimum çözümüne yönelik bilgi paylaşımları da yapılarak tedarik süreci tamamlanmıştır. 2012 Temmuz ayı itibari ile OSOS projesi test amaçlı montaj çalışmasına tamamlanmıştır.

10 AKILLI ŞEBEKELER 10 AKSA OSOS PROJESİ İLERLEME SÜRECİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Pilot saha çalışmaları sonrasında ana sistem kurulumu için database alt yapısı kurulumu tamamlanmıştır. Yazıl Sayaçlar Haberleşme Modemler Haberleşme müdülü Data Yönetim İş Yönetim Görevler Database

11 AKILLI ŞEBEKELER 11 AKSA OSOS PROJESİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Haberleşme için GPRS sistemi tercih edildiği için, haberleşme sistemi sağlayıcısı seçimleri saha ölçümleri sonucu tamamlanmış, GSM operatörü seçimi de sonuçlandırılmıştır. Sahadaki sayaçların proje kapsamına alınması amacıyla da, sayaçların yerinde kontrolü, mevcut durumdaki haberleşme kabiliyetleri, uyumsuz sayaçların değişimi, GPRS Haberleşme Ünitesi montajlarına başlanmış ve tamamlanmıştır.

12 AKILLI ŞEBEKELER 12 AKSA OSOS PROJESİ GELİŞİM SÜRECİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Dağıtım transformatörlerinde tesis edilecek ana bara sayaçları ile aydınlatma sayaçlarına ait kurulum çalışmalarına başlanmış olup süreç devam etmektedir. Projenin tamamlanması için hedef süre 2013 yılı Eylül sonudur.

13 AKILLI ŞEBEKELER 13 AKSA OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER OSOS Projesinden Beklenen Faydalar; 1.. Dağınık bir yapıya sahip dağıtım görev bölgesindeki yüksek tüketimli sayaçların aynı dönemde okunarak tüketim tahakkuklarının yapılması, yük profili ve OSF raporlarının hazırlanabilmesi. 2.. Günlük ve yıllık tüketim talep tahmini için veri sağlamak. 3.. Her ay düzenli olarak okunması gereken aydınlatma tüketim ölçümü sayaçlarının herhangi bir okuma hatasına mahal vermeden okunabilmesini sağlamak. 4.. Dağıtım transformatörleri ana bara sayaçlarından alınacak veriler ile kurulumuna başlanan SCADA, DMS sistemine veri altlığı sağlamak. 5.. Bölge, fider, hat ve trafo bölgesi bazında kayıp kaçak analizleri yaparak sistemin rehabilitasyonun sağlanması.

14 AKILLI ŞEBEKELER 14 AKSA OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER OSOS Projesinden Beklenen Faydalar; 6.. 2013 yılı itibariyle yürürlüğe giren Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uygulama sürecinde, dağıtım sistemi tedarik sürekliliği kalitesinin hesaplanabilmesine veri sağlayabilmek. ( SAİDİ, SAİFİ analizleri) 7.. Yeni bağlantı taleplerinin karşılanması, yük değişim analizleri, bölgesel yük dağılımlarının analiz edilerek yatırımların planlanmasına yardımcı olmak. 8.. GPRS Haberleşme Ünitelerine yapılan ilave konfigürasyon ile anlık enerji kesintilerinde, alarm üretilerek SCADA ve OMS yazılımlarına veri sağlamak. 9.. Tarife değişiklikleri, tarife zaman değişikliği, tarih vb. diğer parametrelerin uzaktan erişim ile güncellenmesini sağlamak. 10.. Kötü ödeme alışkanlığına sahip kullanıcıların enerji arzının uzaktan durdurulması veya yeniden başlatılmasını sağlamak.

15 AKILLI ŞEBEKELER 15 AKSA OSOS YAZILIM KULLANICI GİRİŞİ

16 AKILLI ŞEBEKELER 16 AKSA OSOS TESİSAT TANIMLAMA

17 AKILLI ŞEBEKELER 17 AKSA OSOS SAYAÇ TİPİ TANIMLAMA

18 AKILLI ŞEBEKELER 18 AKSA OSOS OKUMA PAKETİ TANIMLAMA

19 AKILLI ŞEBEKELER 19 AKSA OSOS PAKET DÜZENLE

20 AKILLI ŞEBEKELER 20 AKSA OSOS GRUP TANIMLAMA

21 AKILLI ŞEBEKELER 21 AKSA OSOS ADRES TANIMLAMA

22 22 AKSA OSOS KULLANICI DETAY EKRANI AKILLI ŞEBEKELER

23 23 AKSA OSOS MODEM DETAY EKRANI

24 AKILLI ŞEBEKELER 24 AKSA OSOS OSF RAPORU

25 AKILLI ŞEBEKELER 25 AKSA OSOS ENDEKS RAPORU

26 AKILLI ŞEBEKELER 26 AKSA OSOS-MBS ENTEGRASYONU Aydınlatma,Kamu Kurumları ve Belediye abone tipi hariçtir.

27 İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER Teşekkürler..


"AKILLI ŞEBEKELER 1 AKSA AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU İLKAY BAYDAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları