Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU
İLKAY BAYDAR AKSA 1

2 AKILLI ŞEBEKELER AKSA AKSA Ailesi… Temelleri 1950’li yıllarda atılan Aksa Grubu, Kazancı Holding çatısı altında 50 yılı aşan yolculuğunda her zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak; jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / işletimi ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Enerji sektöründeki yatırımları yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında çeşitli yatırımlarda bulunan Kazancı Holding şu anda ülkemiz ekonomisine yaptığı yatırımlar ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, 2006 yılı itibariyle başlayan Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecinde, 2009 yılında yapılan ihalelerden Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İle Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ihalelerini kazanarak devir işlemlerini de tamamlamış bulunmaktadır. AKSA 2

3 AKSA ELEKTRİK AKSA Çoruh EDAŞ:
AKILLI ŞEBEKELER AKSA ELEKTRİK Çoruh EDAŞ: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri görev bölgesinde faaliyet gösteren Çoruh EDAŞ, 1 Ekim 2010 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır. Halen 1,8 milyon müşterimize yıllık 3 milyar kWh enerji arzı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Fırat EDAŞ: Bingöl,Tunceli,Elazığ ve Malatya illeri görev bölgesinde faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, 1 Ocak 2011 tarihinde Aksa ailesine katılmıştır. Halen 800 bin müşterimize yıllık 2,5 milyar kWh enerji ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. AKSA 3

4 AKSA ELEKTRİK HEDEFLERİMİZ:
AKILLI ŞEBEKELER AKSA ELEKTRİK HEDEFLERİMİZ: Hizmet bölgelerimizde müşterilerimize kaliteli, sürekli ve kesintisiz enerji tedarik etmek birincil hedefimizdir. Bunun için de; Teknolojiye ve insana yapacağımız yatırımlarla, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleyerek , Elektrik Piyasası Kanununda ifade edildiği gibi elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunarak, Faaliyetlerimizi 6446 Sayılı Kanun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri ve sözleşmelerin hükümlerine göre yürütmektir. AKSA 4

5 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU
AKILLI ŞEBEKELER AKILLI ŞEBEKELERDE HEDEF Enterprise Service Bus ( ESB) Elektrik MBS SAP PM SAP Stok Çağrı Merkezi SCADA Mobil Ekip Yönetimi DMS OMS Talep Tahmini İnsan Kaynakları GIS (CBS) OSOS Araç Takip Sistemi ELEKTRİK ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU ELEKTRİK AKSA 5

6 Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi ve Hedefler
AKILLI ŞEBEKELER OTOMATİK SAYAÇ OKUMA PROJESİ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi ve Hedefler 1) Elektrik Piyasası Uygulaması gereği, OSOS kapsamına alınması gereken sayaçların uzaktan okunması; a..Yıllık tüketimi 200 MW ve üzeri olan tüketim sayaçları b.. Dağıtım sisteminden irtibatlı üretim tesisi sayaçları c.. DSİ tarafından yer altı suyu kullanma belgesi verilen tüketici sayaçları d.. Dağıtım şirketi yükümlülüğünde olan aydınlatma sistemine ait sayaçlar 2) Bunlara ilave olarak OSOS Projesine, dağıtım şebekesinde müşterilere enerji tedarik edilen OG/AG dağıtım transformatörlerinin bara ana sayaçları da proje kapsamına alınmıştır. Projenin büyüklüğü (Çoruh ve Fırat EDAŞ bölgesinde) okuma noktası ve yaklaşık sayacı kapsayacak şekilde planlanmıştır. AKSA 6

7 Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi Genel Özellikleri:
AKILLI ŞEBEKELER OTOMATİK SAYAÇ OKUMA (OSOS) PROJESİ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi Genel Özellikleri: AKSA 7

8 Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Projesi Genel Özellikleri;
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİ GENEL ÖZELLİKLERİ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Projesi Genel Özellikleri; Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olması halinde; bu noktalara, GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi, Mevcut sayaçların, kurulacak olan sistemde kullanılmaya uygun olmaması halinde ise; bu noktalara, OSOS uyumlu özelliklere sahip sayaç ve GPRS Haberleşme Ünitesi tesis edilmesi, OSOS yazılımının çalışmasını sağlayan Ana Kontrol Merkezi (AKM) donanımlarının ve yazılımlarının kurulması, Ölçü Noktaları ile Ana Kontrol Merkezi (AKM) arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayacak gerekli iletişim alt yapısının donanımsal ve yazılımsal olarak kurulması, OSOS haberleşme ve uygulama yazılımlarının uygulanabilir hale getirilerek test edilmesi ve uygulamaya konulması, OSOS sistemi kullanıcılarına gerekli eğitimlerin verilmesi, Kurulan sistemin işletilmesine destek sağlanması hususlarıdır. AKSA 8

9 OSOS Projesi Gelişim Süreci (Başlangıç)
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİ BAŞLANGIÇ OSOS Projesi Gelişim Süreci (Başlangıç) Öncelikli olarak, Dengele ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince yıllık tüketimi 800 MWh olan tüketiciler ile yine şirketimizin EPDK’ya yaptığı öneri ile yıllık tüketimi 200 MWh ve üzerinde olan tüketicilerin sayaçlarının OSOS kapsamında uzaktan okunmasına yönelik OSOS Projesine 2012 yılı ikinci yarısı itibariyle başlanmıştır. Projenin öncelikle EPDK tarafından belirlenmiş olan asgari şartlarına ilave olarak, şebeke yönetim sistemine yönelik entegrasyonlar ile faydalarının artırılması amaçlanarak teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Yerli ve yabancı çözüm sunucuları ile toplantılar yapılmış ve OSOS sisteminin en optimum çözümüne yönelik bilgi paylaşımları da yapılarak tedarik süreci tamamlanmıştır Temmuz ayı itibari ile OSOS projesi test amaçlı montaj çalışmasına tamamlanmıştır. AKSA 9

10 OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme )
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİ İLERLEME SÜRECİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Pilot saha çalışmaları sonrasında ana sistem kurulumu için database alt yapısı kurulumu tamamlanmıştır. Yazıl Sayaçlar Haberleşme Modemler Haberleşme müdülü Database Data Yönetim İş Yönetim Görevler AKSA 10

11 OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme )
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Haberleşme için GPRS sistemi tercih edildiği için, haberleşme sistemi sağlayıcısı seçimleri saha ölçümleri sonucu tamamlanmış, GSM operatörü seçimi de sonuçlandırılmıştır. Sahadaki sayaçların proje kapsamına alınması amacıyla da, sayaçların yerinde kontrolü, mevcut durumdaki haberleşme kabiliyetleri, uyumsuz sayaçların değişimi, GPRS Haberleşme Ünitesi montajlarına başlanmış ve tamamlanmıştır. AKSA 11

12 OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme )
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİ GELİŞİM SÜRECİ OSOS Projesi Gelişim Süreci ( İlerleme ) Dağıtım transformatörlerinde tesis edilecek ana bara sayaçları ile aydınlatma sayaçlarına ait kurulum çalışmalarına başlanmış olup süreç devam etmektedir. Projenin tamamlanması için hedef süre 2013 yılı Eylül sonudur. AKSA 12

13 OSOS Projesinden Beklenen Faydalar;
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER OSOS Projesinden Beklenen Faydalar; 1.. Dağınık bir yapıya sahip dağıtım görev bölgesindeki yüksek tüketimli sayaçların aynı dönemde okunarak tüketim tahakkuklarının yapılması, yük profili ve OSF raporlarının hazırlanabilmesi. 2.. Günlük ve yıllık tüketim talep tahmini için veri sağlamak. 3.. Her ay düzenli olarak okunması gereken aydınlatma tüketim ölçümü sayaçlarının herhangi bir okuma hatasına mahal vermeden okunabilmesini sağlamak . 4.. Dağıtım transformatörleri ana bara sayaçlarından alınacak veriler ile kurulumuna başlanan SCADA, DMS sistemine veri altlığı sağlamak. 5.. Bölge, fider, hat ve trafo bölgesi bazında kayıp kaçak analizleri yaparak sistemin rehabilitasyonun sağlanması. AKSA 13

14 OSOS Projesinden Beklenen Faydalar;
AKILLI ŞEBEKELER OSOS PROJESİNDEN BEKLENTİLER OSOS Projesinden Beklenen Faydalar; yılı itibariyle yürürlüğe giren Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uygulama sürecinde, dağıtım sistemi tedarik sürekliliği kalitesinin hesaplanabilmesine veri sağlayabilmek. ( SAİDİ, SAİFİ analizleri) 7.. Yeni bağlantı taleplerinin karşılanması, yük değişim analizleri, bölgesel yük dağılımlarının analiz edilerek yatırımların planlanmasına yardımcı olmak. 8.. GPRS Haberleşme Ünitelerine yapılan ilave konfigürasyon ile anlık enerji kesintilerinde, alarm üretilerek SCADA ve OMS yazılımlarına veri sağlamak. 9.. Tarife değişiklikleri, tarife zaman değişikliği, tarih vb. diğer parametrelerin uzaktan erişim ile güncellenmesini sağlamak. 10.. Kötü ödeme alışkanlığına sahip kullanıcıların enerji arzının uzaktan durdurulması veya yeniden başlatılmasını sağlamak. AKSA 14

15 AKILLI ŞEBEKELER OSOS YAZILIM KULLANICI GİRİŞİ AKSA 15

16 AKILLI ŞEBEKELER OSOS TESİSAT TANIMLAMA AKSA 16

17 AKILLI ŞEBEKELER OSOS SAYAÇ TİPİ TANIMLAMA AKSA 17

18 AKILLI ŞEBEKELER OSOS OKUMA PAKETİ TANIMLAMA AKSA 18

19 AKILLI ŞEBEKELER OSOS PAKET DÜZENLE AKSA 19

20 AKILLI ŞEBEKELER OSOS GRUP TANIMLAMA AKSA 20

21 AKILLI ŞEBEKELER OSOS ADRES TANIMLAMA AKSA 21

22 AKILLI ŞEBEKELER OSOS KULLANICI DETAY EKRANI AKSA 22

23 AKILLI ŞEBEKELER OSOS MODEM DETAY EKRANI AKSA 23

24 AKILLI ŞEBEKELER OSOS OSF RAPORU AKSA 24

25 AKILLI ŞEBEKELER OSOS ENDEKS RAPORU AKSA 25

26 AKSA AKILLI ŞEBEKELER OSOS-MBS ENTEGRASYONU 26
Aydınlatma,Kamu Kurumları ve Belediye abone tipi hariçtir. AKSA 26

27 İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Teşekkürler..


"AKSA ELEKTRİK AKILLI_ŞEBEKELER_ÇALIŞTAY SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları