Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“MALPRAKTİS OLGULARININ AVUKAT GÖZÜ İLE TAHLİLİ VE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“MALPRAKTİS OLGULARININ AVUKAT GÖZÜ İLE TAHLİLİ VE"— Sunum transkripti:

1 “MALPRAKTİS OLGULARININ AVUKAT GÖZÜ İLE TAHLİLİ VE
HUKUKİ RİSKLERE KARŞI YAPILABİLECEKLER" "Vaka Örnekleri İle" Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.

2 "Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." Leadri Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.

3 HEKİMLERİN HAKLARI HASTA İÇİN GEREKLİ ZAMAN AYIRMA HAKKI ÜCRET HAKKI
HASTA SEÇME VEYA TEDAVİYİ REDDETME HAKKI UYGULAYACAĞI TEDAVİYİ SEÇME HAKKI ÇAĞDAŞ TIP OLANAKLARINDAN YARARLANMA HAKKI KONSÜLTASYON HAKKI HİJYENİK ORTAMDA ÇALIŞMA VE SAĞLIĞININ KORUNMASINI İSTEME HAKKI SAYGI VE GÜVEN DUYULMASINI İSTEME HAKKI CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINI TALEP, ŞİKAYET VE TAZMİNAT HAKKI

4 HEKİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TABİP ODALARINA KAYIT ZORUNLULUĞU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ADALET VE HAKKANİYET İLKELERİNE UYGUN HİZMET VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TIP İLMİNE VE TEKNOLOJİSİNE UYGUN TEŞHİS VE TEDAVİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEŞHİS, TEDAVİ VE TIBBİ KORUMA AMACI DIŞINDA MÜDAHALE ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HASTAYA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HASTA MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERME VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AYDINLATILMIŞ RIZA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAZMİNAT VE CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5 TIBBİ MALPRAKTİS CEZA DAVASI TAZMİNAT DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORU
TIP KURUMU ADLİ YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI (KOMPLİKASYON) KUSURLU VEYA KUSURSUZ ÜNİVERSİTE İDARİ SORUŞTURMA

6 KUSURA EN ÇOK GEREKÇE GÖSTERİLEN SEBEPLER
TIBBİ BELGE EKSİKLİĞİ BİLGİLENDİRME YETERSİZLİĞİ VEYA HİÇ BİLGİLENDİRMEME KOMPLİKASYONUN İYİ YÖNETİLEMEMESİ TIBBİ MÜDAHALEDE GECİKME TIP KURALLARINA UYGUN OLMAYAN MÜDAHALE YETERSİZ VE EKSİK TIBBİ MÜDAHALE

7 MALPRAKTİS GERÇEKLEŞTİ Mİ?
1. Hekim uygun ve yeterli bir öykü aldı mı? 2. Hekim uygun ve yeterli bir fizik muayene yaptı mı? 3. Gerekli testler yapıldı mı? 4. Hekimin tanısı doğru muydu? 5. Hekimin seçtiği tedavi doğru muydu? 6. Tedavinin uygulanma süreci doğru muydu? 7. Ortaya çıkan komplikasyon önlenebilir nitelikte miydi? 8. Ortaya çıkan komplikasyonun tanısı doğru biçimde ve zamanında kondu mu? 9. Ortaya çıkan komplikasyona yönelik uygulanan tedavi planı uygun ve yeterli miydi?

8 Salt ameliyata rıza göstermek yeterli değildir
Salt ameliyata rıza göstermek yeterli değildir. Komplikasyonlarında izah edilmesi gerekmektedir. Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek bir şekilde verilmelidir. Hastanın dışında bilgilendirilebilecek kişileri hastanın kendisi belirlemelidir. Alınan onam baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yolu ile alındıysa geçersizdir. Aydınlatılmış onamda ispat külfeti hekim ya da hastanededir. Yargıtay aydınlatılmış onam alındığında dair araştırma yapmayan yerel mahkeme kararını, Adli Tıp Kurumu dava konusu olaya KOMPLİKASYON yorumu yaptığı halde BOZMUŞTUR. Bu kararın avukat gözü ile tahlilini yapacak olursak; Yargıtay’ın Malpraktis davalarında sadece kusura değil, Sağlık Hukuku’nun tüm gereklerine (onam..vs) bakarak karar verdiğini anlamaktayız.

9 Karar vermeye elverişli olmayan yetersiz ve hukuki denetimden uzak Adli Tıp Kurumu Raporuna dayanılarak verilen karar BOZMAYI gerektirmektedir. Yerel Mahkemece yapılması gereken; davalı hekimin avukatının savunması çerçevesinde ileri sürdüğü hususları dikkate alarak; Adli Tıp Kurumu Raporunda değinilmeyen hususları ve eksiklikleri tamamlamak üzere dava dosyasının …. Üniversitesi’ne gönderilerek; konunun uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde görevli olan akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir heyetten bilirkişi raporu alarak karar vermesi gerekmektedir. Bu kararın avukat gözü ile tahlilini yapacak olursak; Yargıtay’ın Kurum raporlarını standart ve bilimsellikten uzak bulduğunu, bir hekimin sorumluluk altına sokulabilmesi için dava dosyasının içinde bilimsel bir raporun bulunmasını ZORUNLU kıldığını anlamaktayız.

10 BİR DAVA ÖRNEĞİ.. Hasta tarihinde miyom tanısıyla histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı olmuş ve tarihinde taburcu olmuştur. tarihinde dikişleri alınmıştır. Daha sonra ağrı şikayeti ile doktoruna birçok defa başvurmuş, sonuç alamayınca başka hastaneye başvurmuştur. Bu hastanede hastanın içinde doğal olmayan bir nesne olduğu ve derhal ameliyat olması gerektiği belirtilmiştir.

11 BİR DAVA ÖRNEĞİ.. Ameliyata alındıktan sonra hastanın içinden 40x30 boyutlarında batın kompresinin ilk ameliyatta hastanın içinde unutulduğu görülmüş ve hastanın iyileşememesinin ve ameliyattan sonra sıkıntılarının sebebinin bu olduğu anlaşılmıştır. Yaşadığı bu olay sebebiyle hasta TL manevi tazminat talep ettiği davasını açmıştır.

12 ADLİ TIP KURUMU RAPORU “Yabancı cisimin Batın kompresi olduğunun rapor edildiği, Genel uygulamalarda yapılan tüm operasyonlarda batın kapamadan önce kullanılan malzemelerin sayımının öncelikle ameliyat hemşiresi tarafından yapılıp kayda alınması, Ameliyat bitiminde ameliyatı yapan hekim ve ameliyat hemşiresi tarafından tutanağın imzalanması gerektiği, Kişinin operasyon bölgesinde kompresin unutulması olayında kompresin sayımını düzgün yapmayan ameliyat hemşiresinin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı davalı hekimin ise ameliyat sahasının kapatmadan önce yeterli kontrolu yapmamasının bir eksiklik olduğu” belirtilmiştir.

13 KARAR Mahkeme, bilirkişi raporunda belirtilen “eksiklik” kanaati sebebiyle davacı tarafın talebinin tümünü kabul etmiş ve hasta tarafa TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.

14 SORUMLULUĞUN BERTARAFI
Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.

15 SORUMLULUĞU AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
BİLGİLENDİRME İYİ YAPILMALI ONAM FORMU DOĞRU VE YAZILI OLMALI (15 YIL) MESLEKİ BİLGİLER GÜNCEL TUTUMALI (KONGRE KATILIMI..VS) MESLEKİ ÖZGEÇMİŞİ SAYISAL VERİLERİ İLE BİRLİKTE İTİNALI KAYIT ALTINA ALMALI SORUMLULUK POLİÇELERİ (ZORUNLU+İHTİYARİ) YAPTIRILMALI HUKUKİ SÜRECİN BAŞINDA HIZLI DAVRANILMALI

16 SORUMLULUK SİGORTASI Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.

17 Hükmedilen Tazminat miktarları günden güne artmakta olduğundan;
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇELERİ ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇELERİ İHTİYARİ / EK SORUMLULUK POLİÇELERİ Hükmedilen Tazminat miktarları günden güne artmakta olduğundan; Ek bir ihtiyari poliçe yaptırmanızı tavsiye ederiz. 30 Temmuz 2010 itibari ile zorunlu hale getirilmiştir. Her bir olay için azami teminat tutarı 2014 yılı için TL’dir.

18 SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TAZMİNAT DAVASINDAKİ ROLÜ NEDİR?
Sigorta şirketleri mesleki sorumluluk sigorta poliçeleri gereği hekim bir davayı kaybettiğinde dava sonucu hükmedilen tazminatı ödemektedir ancak haklı olarak sigorta şirketlerinin de istediği bu davaların kazanılmasıdır. Ancak hekim tarafından dava kaybedildiğinde hekim adına ödemeyi yapacak olan taraf poliçe şartları ve limitleri dahilinde sigorta şirketidir. Sigorta şirketleri tazminat davalarında hekimlerin tüm masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödemelidir.

19 SAĞLIK HUKUKU MASASI VE DANIŞMANLIK KARTI İLE SUNULAN HİZMETLER
Hukuki danışmanlık hizmeti Güncel bilgi paylaşım (e-bülten) Dava danışmanlık hizmetleri Sigorta danışmanlığı Taraflar arası uzlaşma hizmeti Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir. Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.

20 TEŞEKKÜR EDERİZ İletişim 444 68 26 saglik@mertvan.av.tr
Tüm hakları MertVAN Avukatlık Bürosuna ait olan bu sunu bilgilendirme içeriklidir Yönlendirme niteliği taşımamaktadır. İzinsiz çoğaltılamaz, 3. kişilere sunulamaz.


"“MALPRAKTİS OLGULARININ AVUKAT GÖZÜ İLE TAHLİLİ VE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları