Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji Nedir?. Enerji bir şey yapabilen herhangi bir potansiyeldir. Madde ise enerjinin yoğunlaşmış hali olarak düşünülebilir. Toplam enerji miktarı kainatta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji Nedir?. Enerji bir şey yapabilen herhangi bir potansiyeldir. Madde ise enerjinin yoğunlaşmış hali olarak düşünülebilir. Toplam enerji miktarı kainatta."— Sunum transkripti:

1 Enerji Nedir?

2 Enerji bir şey yapabilen herhangi bir potansiyeldir. Madde ise enerjinin yoğunlaşmış hali olarak düşünülebilir. Toplam enerji miktarı kainatta sabittir Enerji bir formadan bir forma dönüşür Toplam enerji sabittir fakat t 0 anından beri daha küçük paketlere ayrılmaktadır.

3 Isı ve Sıcaklık Nedir? İki cisim arasında sıcaklık farkı varsa, enerji sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru ısı şeklinde akar. Yani ısı bir enerji transfer şeklidir. Sıcaklık ortamdaki taneciklerin kinetik enerjisindeki değişikliği anlamlı hale getiren bir göstergedir.

4 Bir maddeye enerji verilirse taneciklerin kinetik enerjisi dolayısıyla sıcaklık artmış olur.

5

6

7 Sıcaklık termometre ile ölçülür

8

9 Bazı değerleri bilmeliyiz 1 kalori (cal): 1 g suyun sıcaklığını 1˚C artırmak için gerekli enerji miktarıdır. Yani 1 g suyun sıcaklığını 2 ˚C attırmak için 2 cal enerji gerekir. 1000 cal= 1 kcal1 cal = 4.184 Joule 1000 J = 1 kJ LecturePLUS Timberlake 999

10 1 kg 20 ˚C 21 ˚C 4,2 kj

11 İnsan kalbinin her atışında 1 j enerji kullanılır. Bir yetişkin erkek günde ortalama 3.000.000 cal yani 3000 kcal (yaklaşık 12000 kj) enerji harcar. Yani bir insanın bir günde harcadığı enerji ile 30 kg’lık su rahatlıkla kaynatılabilir.

12 Bir olaya eşlik eden ısı hesaplanabilir Q = Isı Miktarı (cal) c = Spesifik Isı –Su için: c = 4.18 J/g K, Hava için: c = 1.0 J/g K m = Cismin kütlesi (gram) ΔT = Cisimdeki sıcaklık değişikliği

13 Spesifik Isı Nedir? Niçin bazı yiyecekler diğerlerine göre daha uzun bir süre sıcaklıklarını korur? Yani niçin geç soğur? Niçin sıcak bir günde sahil kumu çok sıcakken, deniz suyu soğuktur?

14 Maddelerin Spesifik Isı Kapasitesi Farklıdır Suyu 75 °C’ye ısıtmak için 20 dakika gerekli olduğunu düşünelim; Aynı kütlede alüminyumu 75°C’ye çıkarmak için 5 dakika, bakır için 2 dakika yeterlidir.

15 Bazı Maddelerin Spesifik Isı Değerleri Spesifik ısı: 1 g maddenin sıcaklığını 1 ° C attırmak için gerekli ısı miktarı cal/g°CJ/g°C Su1.00 4.18 Alüminyum0.22 0.90 Bakır0.093 0.39 Gümüş0.057 0.24 Altın0.031 0.13

16 Prentice-Hall © 2002General Chemistry: Chapter 7Slide 16 of 50 Spesifik Isının Belirlenmesi

17 Prentice-Hall © 2002General Chemistry: Chapter 7Slide 17 of 50 Hesaplama q kurşun = -q su q su = mc  T = (50.0 g)(4.184 J/g °C)(28.8 - 22.0)°C q su = 1.4x10 3 J q kurşun = -1.4x10 3 J = mc  T = (150.0 g)(c)(28.8 - 100.0)°C c kurşun = 0.13 Jg -1 °C -1

18 Spesifik Isı1 g’ına 1 cal verildiğinde sıcaklıktaki artış miktarı Su1,01,01,0 ˚C Buz0,50,52,0 ˚C Kil0,333,0 ˚C Kuru Hava0,244,2 ˚C Kum0,195,2 ˚C

19 1 kg SU 1 kg BUZ 1 kg ALTIN Herbirine 4,184 kj (1 kcal) enerji verildiği durum 1 ˚C 2 ˚C 33 ˚C

20 Örnek: 1 g havaya 12 cal ısı verilirse havanın sıcaklığındaki değişiklik ne kadar olur? c hava = 0.24 cal/g o C Q = m x c x ΔT ΔT = Q / (m x c) ΔT = 12 cal / (1 g x 0.24 cal/g o C ) ΔT = 48 o C

21 ÖRNEK Sıcak su torbası 65°C sıcaklıkta 750 g su içermektedir. Sıcak su torbasına sarılan bir kişi (37°C), suyun sıcaklığı vücut sıcaklığıyla eşit olana kadar ısınıyor. Bu kişiye kaç kalori ısı transfer edilmiştir? Transfer edilen ısı= m x c (H 2 O) x  T = 750 g x 1.00 cal/g°C x (65-37) °C = 21 000 cal

22 Bir Soru Hangi kap daha fazla termal enerji içermektedir? 200 mL 80ºC A 400 mL 80ºC B

23 Bir Soru daha Aşağıdakilerden hangisini 100°C’ye getirmek daha uzun zaman alır? Hangisi daha geç soğur? 50 g Al50 g Cu

24

25 Isı Transferi 80ºC A 10ºC B

26

27 Besinlerin Kalori Değerleri Karbohidrat = 4 kcal/g Yağ = 9 kcal/g Protein= 4 kcal/g LecturePLUS Timberlake 9927

28 % Bileşim Spesifik Entalpi kj/g YiyecekSuProteinYağK.hidrat Elma84,30,3011,92,5 Sığır Eti54,323,621,1013,1 Ekmek39,07,81,749,712,6 Peynir37,026,633,5017,0 Balık76,621,41,203,1 Hamburger40,915,814,229,117,3 Süt87,63,33,84,72,6 Patates80,51,40,119,73,5

29

30 Kondüksiyon Konveksiyon Radyasyon Isı Transfer Şekilleri

31 Kondüksiyon ile Isı Transferi

32 KONVEKSİYON

33 Özetle…

34 Fok, penguen gibi hayvanlar soğuk iklimde nasıl yaşamaktadırlar?

35 Isı Yalıtımı: Enerji akışını yavaşlatmakla olur

36 Günlük Hayattan Isı İzolasyon Örnekleri

37

38

39 ENTALPİ Sabit basınç altında gerçekleşen reaksiyonlarda absorplanan veya açığa çıkan ısı entalpi terimi ile ifade edilir.  H=qp İç enerji  U=qv nedir?  H =  U + P  V ya da H = U+ P V

40 Bir reaksiyonun entalpisini nasıl hesaplarım hocam?

41 Prentice-Hall © 2002General Chemistry: Chapter 7Slide 41 of 50 Hal değişimine eşlik eden entalpi değişimleri H 2 O (s) → H 2 O(g)  H = 44.0 kJ T=298 K Buharlaşma için molar entalpi: Erime için molar entalpi H 2 O (k) → H 2 O(s)  H = 6.01 kJ T=273.15 K

42 Hess Kanunu  H değerleri birbiri ile kıyaslanabilir, aynı koşullar altında ölçülen ∆H değerleri toplanıp çıkarılabilir. Kimyasal tepkime entalpisi tepkimenin bir yada çok basamaklı olmasından bağımsızdır.

43  H’ın dolaylı olarak belirlenmesi: Hess Kanunu N 2 (g) + O 2 (g) → 2 NO(g)  H = +180.50 kJ NO(g) + ½O 2 (g) → NO 2 (g)  H = -57.07 kJ ½N 2 (g) + ½O 2 (g) → NO(g)  H = +90.25 kJ 2. Reaksiyonun katsayılarını ikiye bölersem NO(g) + ½O 2 (g) → NO 2 (g)  H = -57.07 kJ ½N 2 (g) + ½O 2 (g) → NO(g)  H = +90.25 kJ ½N 2 (g) + O 2 (g) → NO 2 (g)  H = +33.18 kJ TOPLAM

44 Soru 4NH 3 (g) + 5O 2 (g)  4NO(g) + 6 H 2 O(s) reaksiyonun entalpisini aşağıdaki reaksiyon entalpilerini kullanarak hesaplayınız N 2 (g) + 3H 2 (g)  2 NH 3 (g) ∆ H = -92,22kJ N 2 (g) + O 2 (g)  2NO(g) ∆ H = +180,5kJ 2H 2 (g) + O 2 (g)  2H 2 O(s) ∆ H = -571,6kJ

45 Soru Kalsiyum karbid’in (CaC 2 ) su ile reaksiyonundan asetilen (C 2 H 2 ) elde edilir. CaC 2 (k) + 2 H 2 O (s)  C 2 H 2 (g) + Ca(OH) 2 (k) ∆ H = -128,0 kJ/mol 3,5g CaC2 125ml H 2 O ile reaksiyona girdiğinde açığa çıkan enerjiyi hesaplayınız?

46 Soru C(k) + O 2 (g) → CO 2 (g) ΔH = - 393,5 kJ CH 4 (g) + 2 O 2 (g) → CO 2 (g) + 2H 2 O ΔH = - 802,3 kJ C 8 H 18 (s) + 25/2 O 2 (g) → 8CO 2 (g) + 9H 2 O ΔH = -5074,1 kJ Olduğuna göre kömür, metan, oktan yakıtlarından hangisinin daha çevreci olduğunu söylersiniz?

47 Soru Dimetilhidrazin (N2H2(CH3)2) roket yakıtı olarak kullanılmakta ve oksijen ile yakıldığında aşağıdaki reaksiyonu vermektedir. ½ N2H2(CH3)2+ 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + ½ N2(g) ∆H = -898,1kJ 1,00g N2H2(CH3)2(s) açık bir kapta yandığında açığa çıkacak ısıyı hesaplayınız. (H:1,0 g/mol N: 14,0 g/mol O: 16,0 g/mol C: 12,0 g/mol) (R= 8,314J/mol K R=0,082 L atm /mol K R= 1,987 cal/mol K)

48

49

50 SU ALKOL


"Enerji Nedir?. Enerji bir şey yapabilen herhangi bir potansiyeldir. Madde ise enerjinin yoğunlaşmış hali olarak düşünülebilir. Toplam enerji miktarı kainatta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları