Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mmo – OSB Bİlgİlendİrme sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mmo – OSB Bİlgİlendİrme sunumu"— Sunum transkripti:

1 Mmo – OSB Bİlgİlendİrme sunumu
MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme Mmo – OSB Bİlgİlendİrme sunumu Makina Mühendisleri Odası

2 SUNUM PLANI Oda Tanıtımı MMO Teknik Hizmetleri ve Hizmet Birimleri ile ilgili bilgilendirme Periyodik Kontroller Tahribatsız Muayene Laboratuvar Faaliyetleri Merkez Laboratuvarı EGEKALMEM Enerji Verimliliğine Yönelik Denetimler Asansör Yıllık Kontrolleri İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Mevzuat (İş Kazaları, 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Bilgilendirme) İş Hijyeni Ölçümleri Bacagazı Emisyon Ölçümleri Bilirkişilik Faaliyetlerimiz MMO – OSB İşbirliği

3 ODamiz

4 Makİna Mühendİslerİ OdasI
Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube 56 İl Temsilciliği 43 İlçe Temsilciliği 7 Mesleki Denetim Bürosu Asansör Onaylanmış Kuruluşumuz, Akredite Muayene Kuruluşumuz (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK), Akredite Deney Laboratuvarımız (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarımız (KALMEM), Meslek İçi Eğitim Merkezimiz (MİEM), 5 Uygulamalı Eğitim Merkezimiz (UEM)) 2000’e ulaşan İşyeri Temsilcilikleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine sahiptir. Nisan 2014 tarihi itibariyle Türkiye genelinde üyemiz bulunmaktadır.

5 MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme
MMO Örgütlülüğü ŞUBELERİMİZ Adana Ankara Antalya Bursa Denizli Diyarbakır Edirne Eskişehir Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri Kocaeli Konya Mersin Samsun Trabzon Zonguldak Makina Mühendisleri Odası 5

6 Personel yapisi

7 Mmo teknİk hİzmetler

8 MMO Kuruluş AmaçlarI MMO’nun kuruluş amaçları arasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana yönetmeliğinde belirtildiği üzere; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır.

9 Oda ÇalIşmalarI Oda kuruluş amaçlarına bağlı olarak, makina mühendisliği hizmet alanında bir çok faaliyet göstermektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse geçtiğimiz dönem içerisinde içerisinde; Farklı konularda başlıklarında, sanayinin gelişmesi ve üyelerin bilgilenmesi amacıyla, merkezi olarak 25 kongre ve sempozyum düzenlenmiş ve burada 1496 adet bildiri yayımlanmıştır. Mühendislik faaliyetlerini düzenlemek üzere, 25 konuda uzmanlık eğitimleri verilmekte ve bu dönemde 728 kurs açarak üye, toplamda üye yetkilendirmektedir. 228 adeti istanbul’ da olmak üzere zengin konu başlıkları ve çeşitlilikte toplam 586 adet seminer düzenlenmiştir. Mühendislik faaliyeti gösteren 5058 firmaya SMM Büro Tescil Belgesi düzenlenmiştir. 94 adeti teknik ve 127 adeti kongre, sempozyum vb. etkinliklerin kapsadığı toplam 221 adet yayını, 3 adet hakemli mesleki bilimsel makalelerin oluşturduğu süreli yayını, bültenleri, 16 adet sanayiine yönelik raporu bulunmaktadır. Farklı konularda on milyonlarca broşür hazırlanarak ülke genelinde dağıtımı yapılmıştır. Odanın sürekli ve süreli olmak üzere meslek ve meslektaş sorunlarının görüşüldüğü onlarca komisyonu vardır. Makina Mühendisleri Odası meslek alanlarıyla ilgili bir çok konuya müdahil olarak, ülke ve toplum yararı doğrultusunda kanun, yönetmelik vb. konulara görüş bildirmektedir.

10 İSİG ÇALIŞMALARI / YAYINLARI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu Kasım 2014 Mühendis ve Makina Dergisi İSİG Sayısı Ağustos 2014 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu Nisan 2014 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Nisan 2013

11 Çalışma Anlayışımız Makina Mühendisleri Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. "Kamu Yararına Çalışmak" veya "Kamu Çıkarlarını Gözetmek" Odamızın çalışma ilkelerindendir. Bu anlayışla kendi meslek alanlarını da sorgulayarak Odamız birçok inceleme, yayın, eğitim, teknik hizmet vb çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını kamuoyu ve üyelerinin yararına sunmaktadır. Makina Mühendisleri Odası birçok kamusal denetim faaliyetinde görev almaktadır.

12 Makina Mühendisleri Odası Teknik Faaliyetleri
İŞ EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ TAHRİBATSIZ MUAYENELER YORULMA TEST VE ANALİZLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ GAZ YAKAN TESİSLERİN BACA VE YERLEŞİM UYGUNLUKLARI ISITMA VE HAVALANDIRMA TESİSATLARININ GÖZETİM HİZMETLERİ VE TEST,AYAR BALANS TELEFERİK, TELESKİ, TELESİYEJ KONTROLLERİ ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZLER BACA GAZI ANALİZ UYGULAMALARI BİLİRKİŞİLİK – HAKEMLİK – EKSPERLİK MOTOR – ŞASİ TESPİTLERİ LPG Lİ ARAÇ KONTROLLERİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

13 Merkez LaboratuvarI www.bacagazi.org İrtibat: 0 312 385 60 39
"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilen Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak yapılması için gereken çalışmalar Odamız tarafından tamamlanmış ve TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamında Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Odamız Merkez Laboratuvarı, tarihinde TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite olmuştur. Bacagazı Laboratuvarımız, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı tarafından tarihinde denetlenerek Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanmıştır.

14 www.kalmem.org İrtibat: 0 232 348 40 50
MMO Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), 1997 yılında sanayi kuruluşlarının talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda kurulmuştur. Elektrik, Basınç, Kütle, Tork, Boyut ve Sıcaklık Laboratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirmektedir. Laboratuvar ölçüm faaliyetlerini, TÜRKAK tarafından yayınlanan "Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ" yanı sıra TS EN ISO/IEC Standardına uygun olarak kurulmuş sistem çerçevesinde yürütmekte olan MMO KALMEM‘in, basınç, boyut, tork, terazi ve kütle laboratuvarları TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

15 Akredİte Muayene Kuruluşu Basınçlı Kaplar – Kaldırma Makinaları – Teknik Ölçümler Tel: Kısaca Akreditasyon bir kuruluşun, yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini ve ürettiği hizmetleri; bağımsız, tarafsız, şeffaf ve güvenilir olarak yerine getirdiğinin, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla izlenmesidir. Akredite muayene kuruluşları, yaptıkları teknik ölçümlerde bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vermektedir. Makina Mühendisleri Odası Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17020:2005 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" standardına göre akredite A tipi muayene kuruluşu olarak Basınçlı kaplar, Kaldırma makinaları ve gürültü, titreşim, egzoz gazı emisyon ölçümlerini konularında hizmet vermektedir.

16 Asansör Kontrol Merkezİ www. asansorkontrolmerkezi. org
Asansör Kontrol Merkezİ İrtibat: D: 119 Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. Asansör Kontrol Merkezimiz Modül B   AT Tip İncelemesi Modül F   Asansörün Son Muayenesi Modül G   Birim Doğrulaması Modül H   Tam Kalite Güvencesi kapsamında başvuruda bulunan asansör firmalarının asansörlerinin Uygunluk Değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve belgelendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Odamız Asansör Direktifi Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Basit Basınçlı Kaplar Direktifi konularında onaylanmış kuruluştur.

17 Kontrol sayILARIMIZ GERÇEKLEŞEN BAŞLICA KONTROLLERİMİZ 2011 2012 2013 Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri 26964 25369 29457 Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri 99133 110283 138507 İnsan Taşıyan Kablolu Taşıma Tesisatı (Teleferik vb) -- 54 16 Gürültü ve Titreşim Ölçümleri 437 221 445 İş Makinalarının Kontrolleri 410 1044 Gaz Yakma Tesisleri Kontrolleri 1265 1304 Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri 185 36 254 Asansör Yıllık Kontrolleri 45588 50706 Kalibrasyon Sayıları 7437 9338 8367 Bacagazı Analiz 187 1631 1154

18 İş EkİpmanlarININ PERİYODİK KONTROLLERİ

19 İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ
MUAYENE ALANI STANDART/ŞARTNAME Kazanlar ve Basınçlı Kaplar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Buhar Kazanı TRD, AD 2000 Code, ASME Sec.VIII Div.1, EN 286-1, EN 1442, EN ,2, EN 12493, EN 12542, EN Serisi, EN Serisi, EN 14222, TS EN , TS 11490, TS 1911, TS 10576, TS EN 13831, TS 713, TS EN 285, TS EN 13060, TS EN /2/3, TS EN /2/3, TS 1449, TS 1446, TS 11939, TS EN 12817, TS EN 12819, TS EN ISO 4126, DIN , TS 9669, DIN , EN 13458, TS EN 303 serisi, TS 497, EN serisi, ASME Sec.1 ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Kızgın Yağ Kazanı Kızgın Su Kazanı Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı Basınçlı Kap Otokolav Basınçlı Kap Emniyet Cihazı Sanayi Gazları Depolama Tankları Hidrofor Hava Tankı Akaryakıt (Kara) Tankeri Sanayi Gazları Kara Tankeri Tankı

20 İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ
MUAYENE ALANI STANDART/ŞARTNAME Kaldırma ve İletme Makinaları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Vinç (Monoray, Köprülü, Pergel, Portal) TS ISO , TS ISO 4309, TS ISO 1074, TS ISO 3184, TS 10116, TS ISO , TS ISO , TS EN , TS EN 1808, TS EN 13439, TS EN 81-3, TS EN 280, TS EN 1495, TS EN 12159, EN Serisi  ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Mobil Vinç Kule Vinç Rüzgar Tribünü Servis Asansör İnşaat Vinci - Cephe Asansörü Servis Asansörü Kaldırma ve İletme Makinaları - Basit Kaldırıcılar Sapan Caraskal Platform Transpalet Forklift Araç Kaldırma Lifti

21 İŞ makİnalarININ PERİYODİK KONTROLLERİ
MUAYENE ALANI STANDART/ŞARTNAME İş Makinalarının Kontrolü İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Çekici TS EN 474-1/2/3/4/5/7/8/12, TS ISO 13200, TS EN ISO 3449, TS EN ISO 12100, ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Çekici Dozer Yükleyici Kazıcı Yükleyici Skreyper Greyder Fore kazık (Sondaj) Silindir Hidrolik Kazıcı (Ekskavatör)

22

23 TahrİbatsIZ MUAYENE HİZMETLERİ
Özellikle kaldırma aparatlarının ve kaldırma makinalarını konstüksiyonlarında gerilmenin yoğun bölgeler yorulma çatlakları oluşabilmektedir. Bu çatlakların NDT metotları ile takip edilmesi gerekmektedir. Görsel Muayene Manyetik Parçacık ile Muayene Sıvı Penetrant İle Muayene Ultrasonik Muayene Radyografik Muayene

24

25 MERKEZ LABORATUVARI Hİzmetlerİ
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında analizler gerçekleşmektedir. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ortamdan Toz Ölçümleri Termal Konfor Aydınlatma Gürültü Titreşim Çevresel Gürültü Ölçümleri

26

27

28 MMO Kalmem KalİBRASYON HİZMETLERİMİZ
Basınç Kalibrasyonu Boyut Kalibrasyonu Elektrik Kalibrasyonu Hacim Kalibrasyonu Sıcaklık Kalibrasyonu Terazi-Kütle Kalibrasyonu Tork Kalibrasyonu

29 UYGULAMALI KAYNAK EĞİTİM MERKEZİ VE KAYNAKÇI BELGELENDİRME
Odamız kaynakçıların bilgi ve deneyimi arttırmaya yönelik uygulamalı eğitim programları oluşturmaktadır. Aynı zamanda Personel Belgelendirme Kuruluşu ile ilgili standartlarda kaynakçıların belgelendirmesini yapmaktadır.

30

31 Enerjİ verİmlİLİĞİNE YÖNELİK KONTROLLER
Pompalarda ve Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği Kontrolleri Enerji Analizörü, Ultrasonik Sıvı Debimetresi ve Kayıt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazları eş zamanlı kullanılarak, pompaların oluşturdukları debi, suya aktardıkları enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bu veriler doğrultusunda mevcut pompanın kendi eğrisi üzerinde verimli bölgelerde çalışıp çalışmadığının kontrolü gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, sistem ihtiyaçlarıyla pompanın uyumu karşılaştırılarak, aşırı boyutlandırılmış sistemlerin tükettiği yüksek elektrik enerjileri engellenebilmektedir.

32 Enerjİ verİmlİLİĞİNE YÖNELİK KONTROLLER
Termal Kamera Ölçümleri Genel hatlarıyla Kayıplar; • Yanmadan Kaynaklı : % 0 - 6 • Radrasyon : % 0,3 - 1 • Blöf Kayıpları : % 1 - 3 • Baca Gazı Kayıpları : % • Buhar Hatları : % 1 - 3 • Flaş Buhar : % • Kondenstoplar : %

33 YANGIN TESİSATINA YÖNELİK KONTROLLER
Yangın Pompası Performans Testleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yangın tesisatlarının projesinde belirtilen kriterlere göre uygunluğu yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yangın pompalarının performans testleri yılda en az bir kez yapılmaktadır. Yangın pompalarının, çalışma basınçları ve ürettikleri debiler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

34 İŞ GÜVENLİĞİ ve ERGONOMİ SEMİNERLERİ
EĞİTİMLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ ve ERGONOMİ SEMİNERLERİ İş Güvenliği ve Genel Emniyetli Çalışma Kuralları İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analiz Metotları İş Yerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizinin Yapılması Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ofis Çalışanları ve Bilgisayar Kullananlar için Uygulamalı Ofis Ergonomisi Bedensel Çalışanlar için Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi

35 Asansör YILLIK KONTROLLERİ

36 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de ilk olarak yayımlanmış ve altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlk yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddelerinde 1 Ocak 2012 tarihinden sonra asansörlerin yıllık kontrollerinin akredite kuruluşlar tarafından yapılması gereği bildirilmiştir. Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirilmiş yıllık kontroller daha net tanımlanarak akredite kuruluşların ve belediyelerin görevleri düzenlenmiştir. AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

37 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ
Kapsam: Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar. TANIMLAR Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve 1) İnsanların, 2) İnsanların ve yüklerin, 3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin, taşınmasına yönelik bir tertibatı

38 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ
A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu, Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi, İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları, Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü, Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat,  montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Yetkili Servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

39 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ BİNA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Aylık Bakım ve Servis Hizmetleri Sözleşmesi yapmalıdır. Bu sözleşme montaj ve revizyon kurallarını içeremez. Garanti süresi içerisinde asansörü monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme yapması zorunludur. Garanti süresinin bitiminde herhangi bir asansör monte eden veya onun yetkisi servisi ile bina sorumlusu sözleşme yapabilir. Bakımcı defterini muhafaza eder. Asansörün uygun hale gelmesini sağlamakla yükümlüdür. Aylık olarak bakım hizmeti almak ve asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonundan itibaren yıllık kontrol hizmeti almakla yükümlüdür. Yıllık kontrol raporuna dair ücreti karşılamak ve raporları temin etmekle sorumludur. Yıllık kontrol sonucu asansörün kullanılması sakıncalı ise halen kullanılmasından bina sorumlusu sorumludur. Asansörde bir kaza olması durumunda yıllık kontroller tekrarlanmalıdır.

40 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ ASANSÖR MONTE EDEN
Montajını yaptığı asansörlere iki yıl süre ile garanti vermelidir. Garanti süresi içerisinde kendisi veya yetkili servisleri ile bakım hizmeti vermelidir. 10 yıl süre ile yedek parça bulundurmalıdır. Asansöre müdahale etmek için özel şifre ve cihazlar kullanılmışsa bunlara ilişkin bilgi ve imkan sağlamalıdır. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapmalıdır. Bakım faaliyeti sonrası değişen parçalara en az 1 yıl garanti verilmelidir.

41 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ BAKIMCI FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bakım defterini temin etmelidir. Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olmalıdır. Asansör monte eden ile iki yılda bir noter huzurunda sözleşme yapmalıdır. Asansörde can ve mal güvenliği açısından risk varsa bina sorumlusunu bilgilendirmek zorundadır. Bakım sözleşmesi sonrası detaylı bir durum tespit raporu hazırlamalıdır. İki kişiden az olmamak koşuluyla kurtarma eğitimi vermelidir. Eğitim tutanak altına alınmalı ve kurtarma talimatı oluşturulmalıdır. Bakım çalışması (Madde 7’de belirtilen) haricinde kalan değişiklikler herhangi bir asansör monte eden tarafından gerçekleştirilmelidir. Yıllık kontrollere katılması gerekmektedir

42 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ AKREDİTE KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlamalıdır. Üç nüsha muayene raporu düzenlenmeli ve bir nüshası bakımcıya, bir nüshası Belediye/OSB’ye, bir nüshası bina sorumlusuna iletilmelidir. Yıllık kontrol yaptırmayan binaları belediye/OSB’ye bildirmekle yükümlüdür. Bakım defterini kontrol etmelidir.

43 Asansör BakIm ve İşletme Yönetmelİğİ BELEDİYE/OSB’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yıllık kontrolü yapacak A tipi muayene kuruluşunu belirlemekle yükümlüdür. Yıllık kontrol için kamuoyuna duyuru yapmalı, bina sorumlularını bilgilendirmelidir. A tipi muayene kuruluşunu denetlemekle sorumludur. Yıllık kontrol ücretini belirlemekle sorumludur. Yıllık kontrol yaptırmayan asansörleri hizmet dışı bırakılmalıdır. Yıllık kontrol yaptırılıp yaptırılmadığını denetlemelidir. Bakımcı firmanın kontrollere katılmakta imtina etmesi durumunda asansörü hizmet dışı bırakılmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmaması durumunda asansörleri hizmet dışı bırakılmalıdır.

44 Asansör YIllIk Kontrollerİ
Yıllık kontrollerin amacına uygun olarak yapılması, asansörlerin kullanıcıların can ve mal emniyeti açısından uygun hale getirilmesi için bakımcı, belediye/OSB ve akredite kuruluşlar beraberce hareket etmelidir. BAKIMCI Belediye OSB Firmalar Odamız

45 Kontrollerde KullanIlMASI GEREKEN asgarİ Cİhazlar

46 Denetİm Sonucunda Asansörlerde YapIlan İşaretlemeler

47 Yıllık Kontrol Raporu – OBYS SİSTEMİ

48 ETİKET TİPİNE GÖRE DAĞILIM
İstanbul’da Odamız yılları arasında kontrol gerçekleştirmiştir. KONTROL ETİKET TİPİNE GÖRE DAĞILIM KIRMIZI SARI YEŞİL İLK KONTROL %87 %5.5 %7.5 EKSİKLİK KONTROLÜ %26 %22 %52

49 İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ MEVZUATI

50 PerİyodİK KONTROL AMACI
Bir işyerinde sadece periyodik kontrollerin yapılması işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini SAĞLAMAZ. Periyodik kontroller bir bütünün bileşenidir ve ancak diğer bileşenlerinde kuruluş içerisinde doğru yönetilmesi ile amaçlanan hedef SAĞLANABİLİR. BAKIMLAR İSİG EĞİTİMLERİ GÜVENLİ İŞYERİ PERİYODİK KONTROL

51 Mevzuat Sürecİ 1971 – İş Kanunu (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 13943) 1974 – İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü (1475 Sayılı Yasaya Dayanarak) 1 Ocak 1974 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ve maddeleri işletmelerde bulunan buhar, sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kazanlarının; ve maddeleri, her türlü basınçlı kapların (hidrofor tankı, boyler tankı vb.) Maddesi ise kompresörlerin (hava tankı, hava kompresörü, amonyak kompresörü vb.) periyodik olarak yılda bir kez, aynı tüzüğün ve maddeleri her türlü kaldırma makinalarının (gezer vinç, köprülü vinç, monoray vinç, caraskal, forklift, asansör vb.) periyodik olarak 3 ayda bir kontrol edilmesini ve gerekli testlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 2003 – 4857 Sayılı İş Kanunu (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 25134) GEÇİCİ MADDE sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. Bu hüküm ile İSİG tüzüğü yürürlükte kalmıştır.

52 Mevzuat Sürecİ 2004 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 25370) İş Ekipmanının Kontrolü Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır: a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması, 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır. Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

53 Mevzuat Sürecİ 2012 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28339) MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır: a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası. b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası. c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları. ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2’nci maddeler. 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen geçici madde 2’nin yürürlükten kaldırılması sonucu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uygulamadan kaldırılmış oldu. Tüzüklerin yürürlükten kaldırılması konusu hukuki açıdan tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle tüzükler

54 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Mevzuat Sürecİ İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28628

55 Mevzuat Sürecİ 2014 – Tüzüklerin Kaldırılması

56 PERİYODİK KONTROL ÖNCE GEREKLİ Sonra zorunludur.
TEDAVİ TAZMİNAT MAHKEME TAMİR DOĞRUDAN MALİYETLER İŞ GÜCÜ KAYBI ÜRETİM KAYBI PERSONELİN MOTİVASYON DÜŞÜŞÜ DOLAYLI MALİYETLER KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

57 Mevzuat KapsamINDA ZORUNLU KONTROLLER İEKSGŞY Ek-III MADDE 2
Mevzuat KapsamINDA ZORUNLU KONTROLLER İEKSGŞY Ek-III MADDE 2. PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANI 2.1 BASINÇLI KAP VE TESİSATLAR Buhar kazanları Kalorifer kazanları Taşınabilir gaz tüpleri ve demetleri Yeraltı ve yer üstü LPG tankları Basınçlı hava tankları LPG tüpleri Kriyojenik tanklar Tehlikeli sıvıların bulunduğu kaplar 2.2 KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI Kaldırma ve iletme araçları Asansör Yürüyen merdiven Yapı iskeleleri 2.3 TESİSATLAR Elektrik, topraklama ve paratoner Akümülatör, transformatör Yangın Tesisatı, motopomplar Havalandırma ve klima tesisatı 2.4 TEZGAHLAR

58 PerİYODİK KONTROL NE ZAMAN YAPILIR?

59 PerİYODİK KONTROL ZAMANI
İş ekipmanının kontrolü MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

60 KONTROL PERİYODU NASIL BELİRLENİR.
1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

61 denetçİNİN BağIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
Muayene faaliyetinde en önemli husus bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; muayene işlemini, “muayene ettikleri malzemenin, tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi” yapamaz. Her geçen gün yeni teknoloji cihazlar çıkmakta ve iş güvenliği konusunda mevzuat yenilenmektedir. Tüm bu gelişimin takibi açısında periyodik kontrol yapan kişilerin bağımsız bir organizasyon içerisinde ve sürekli bir eğitim planına tabii tutulması gerekmektedir.

62 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

63 Ortam ölçümlerİ mevzuat
MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme Ortam ölçümlerİ mevzuat İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİM İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Makina Mühendisleri Odası

64 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 20 Ağustos 2013 , Tarih: 28741 Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 6 ncı maddenin diğer fıkraları ve bu Yönetmeliğin diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

65 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında.
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAM MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar. KAPSAM DIŞI Kendi işyeri ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlarda. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında. Bu Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdiği iş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerini kapsamaz. Çalışanlardan alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve analizleri ve çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere yapılan ölçüm, test ve analizler bu Yönetmelik kapsamının dışındadır.

66 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAM
MADDE 2 – Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. KAPSAM DIŞI Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Ev hizmetleri. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

67 MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KONTROL NE ZAMAN YAPILMALI? KONTROL NE ZAMAN YAPILMALI? İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. RAPORLAR NE KADAR SAKLANMALI? İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklanmasında mevzuatla belirlenen süreler esastır. Ancak mevzuatta belirlenmeyenler için saklama süresi 10 yıldır. Makina Mühendisleri Odası

68 MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Akredİte OlunmasI Zorunlu Parametre Listesİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 3 Kişisel Gürültü Maruziyeti 4 İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri 5 Kişisel Titreşim Maruziyeti 6 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 7 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 8 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 9 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 10 Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 11 Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 12 Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 13 Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 14 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 15 Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 16 Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı) 17 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu 18 Aydınlatma 19 Termal Konfor 20 Manyetik Alan Ölçümleri 21 Radyasyon Ölçümleri 22 Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri Makina Mühendisleri Odası

69 MMO Muayene Hizmetleri Bilgilendirme
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK MMO Merkez LaboratuvarI Akreditasyon KapsamI Makina Mühendisleri Odası

70 BACAGAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

71 BacagazI ölçümlerİ Merkez Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği firmada bulunan emisyon kaynaklarında ölçüm gerekliliğine göre bacagazı, toz veya VOC ölçümlerini gerçekleştirilir. Bacagazı ölçümleri laboratuvarımızda bulunan baca gazı analiz cihazları ile yerinde tespit edilir. Bu cihaz taşınabilir özel bir bilgisayar olup, kalibrasyonu bellekte otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz bir numune alma probu, toz ve nem tutan iki özel filtre , ayrı ölçüm sensörleri, Termokupl (NiCr- Ni), bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları hemen yazıcıdan alınabilmektedir. Toz Ölçümleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında koşullandırılmış filtreler tartılıp değerleri kayıt altına alınır. Kullanmış olduğumuz toz örnekleme cihazları ile filtreler emisyon kaynağına tutulur ve cihazın çekiş yapması ile belli bir hacimde gazı içine çekerek toz parçacıklarının filtreye tutulması sağlanır. Daha önce koşullandırıldığı değerlere tekrar gelmesi sağlanan filtreler ikinci kere tartılarak ilk tartımdaki değerle kıyaslanarak emisyon kaynağının yaydığı toz miktarı ölçülmüş olur. VOC ölçümlerinin ölçüm mantığı da hemen hemen toz ölçümleri ile aynıdır. Toz ölçümlerinden farklı olarak VOC ölçümlerinde filtre yerine sorbent tüpler kullanılır. Sorbent tüplerin daha sonra GC (gaz kromatografi) cihazı ile analizi yaptırılır. Bu analizden gelen değerler raporlarımızda kullanılır.

72 Ölçüm CİhazlarI

73

74 Bİlİrkİşİlİk faalİYETLERİMİZ

75 BaşlICA Bİlİrkİşİlİk FaalİYETLERİMİZ
HAKEMLİK EKSPERLİK BİLİRKİŞİLİK Kazan dairesi uygunluğu Doğalgaza uygunluk incelemeleri Baca Çekişi Yeterlilik Kontrolleri Isıtma Sistemlerinde Yaşanan Sorunlar Asansör Uygunluk İncelemeleri Taahhütlü işlerin şartname veya projeye göre son kontrol faaliyetleri Trafik Bilirkişilikleri

76 MMO – OSB İŞBİRLİĞİ

77 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini, Ruhsat ve izin yetkisi MADDE 84 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB  tarafından verilir ve denetlenir. Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri MADDE 85 – (1) 4) Mekanik tesisat projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. OSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister. 6) Yangın sistemi projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklüğüne, özelliğine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. OSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.

78 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İşyeri açma izni MADDE 91 – (1) OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir. İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM Ortak hükümler - İşyerlerinde aranacak genel şartlar: «İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması» Sadece, İSİG Kapsamında 60’ın üzerinde yönetmelik yayımlıdır. ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİLERE YÖNELİK YÖNETMELİKLER (BACA, ATIKLAR, GÜRÜLTÜ vb.) İMAR, RUHSAT, YANGIN vb YÖNETMELİKLER

79 MMO – OSB İşbİRLİĞİ Odamız Ana yönetmeliklerinden aldığı yetki ile kuruluş amaçları doğrultusunda birçok inceleme, yayın, eğitim vb çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını kamuoyu ve üyelerinin yararına sunmakta, kongre, sempozyumlar düzenleyerek ülke ve toplum yararları doğrultusunda, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun olarak gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamaya çalışmaktadır. Odamız meslek alanlarına giren konularda Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği içerisinde üretiği uzmanlıklarını halkın ve sanayinin yararına sunmaya çalışma istemektedir. Proje kontrolleri Laboratuvar Hizmetleri İSİG Kontroller Eğitimler İşbirliği yapmak istediğimiz ana konu başlıklarıdır.

80 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Mmo – OSB Bİlgİlendİrme sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları