Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STREP Projesi Yazımı Gazi Üniversitesi, Ankara 04 Nisan 2006

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STREP Projesi Yazımı Gazi Üniversitesi, Ankara 04 Nisan 2006"— Sunum transkripti:

1 STREP Projesi Yazımı Gazi Üniversitesi, Ankara 04 Nisan 2006
Prof. Dr. Canan ERGİN TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim & Bilim ve Toplum Ulusal İrtibat Noktası

2 Neden STREP Projesi? STREP projeleri (Özel Hedefli Araştırma Projeleri – Specifically Targeted Research Project) temel Araştırma - Geliştirme faaliyetlerini içeren ve diğer uygulama araçlarına göre ülkemiz araştırmacıları tarafından daha çok tercih edilen bir proje türüdür. STREP projeleri inovasyona yönelik faaliyetler ile araştırma ve teknoloji geliştirme, demonstrasyon (tanıtım) ve konsorsiyum yönetim faaliyetlerini içermektedir. STREP projesi hazırlanmasına yönelik öneriler ve yönergeler diğer uygulama araçları ile büyük oranda paralellik göstermektedir.

3 Özel Hedefli Araştırma Projeleri (STREP)
Amaç IP’lere kıyasla genellikle tek bir konuya odaklı ve daha sınırlı hedefleri olan araştırma, teknolojik gelişme ya da uygulama (demonstration) faaliyetlerini desteklemek Temel Ürün Yeni bilgi Hedef Kitle Endüstri, KOBİ’ler, Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler Kapsanan Etkinlikler Araştırma, teknoloji/ürün tanıtımı, yenilik (inovasyon) etkinlikleri, konsorsiyum yönetimi Konsorsiyum 6-15 partner Ort. Süre 18-36 ay AB Katkısı 0,8-3 milyon € Katkı Mekanizması Maliyet-temelli; gerçekleştirilen etkinlik türü ve katılımcı kuruluşun maliyet modeline göre değişen oranlarda (%35-100)

4 Proje Yazımında Faydalanılacak Temel Dokümanlar
Çalışma Programı Çağrı Metni Proje Hazırlama Rehberi - “Guide for Proposers” Değerlendirme Kılavuzu - “Evaluation Guide” Finansal Konular Kılavuzu - “Financial Guideline” Tüm bu dokümanlara CORDIS’te ilgili çağrı sayfasından erişebilirsiniz.

5 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
Bireysel / kurumsal hedefler göz önünde bulundurularak, uzmanlık alanı ile ilgili tematik alanın belirlenmesi

6 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
İlgili tematik alanın Çalışma Programının incelenemesi Örnek: 7. Öncelikli Alanın (Yurttaşlık ve Yönetişim) Çalışma Programı

7 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
Uygun çağrı olup olmadığının tespit edilmesi ve ilgili çağrı metninin incelenmesi

8 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
Proje konusu ilgili çağrıda belirtilen araştırma konuları ile örtüşmelidir.

9 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
Proje konusu Avrupa çapında katma değer yaratacak biçimde şekillendirilmelidir. Proje faaliyetleri asla tek bir ülkeyi hedef almamalı, uluslararası düzeyde ortaklaşa yürütülecek faaliyetler olarak kurgulanmalıdır. AB 6. Çerçeve Programı uygulama esaslarına göre, en az üç farklı üye veya asosiye ülkeden (en az ikisi üye veya aday ülke olmak üzere) üç farklı katılımcının proje ortaklığında yer alması gerekmektedir.

10 Proje Fikrinin Oluşturulması Aşamasında Yapılacaklar
Projenin tasarlanması aşamasında fikir sağlaması açısından, ilgili tematik alanda kabul edilmiş proje örnekleri incelenebilir. Bu sayfayı kullanarak herhangi bir tematik alandaki projeleri anahtar kelime ve uygulama aracı temelinde tarayabilirsiniz.

11 Proje Önerisinin Bölümleri
A Bölümü: FORMLAR A1: Teklif hk. genel bilgiler A2: Koordinatör ve diğer ortaklar hk. Bilgiler A3: Bütçe dağılımı B Bölümü: İÇERİK Proje Önerisinin “Ana” Kısmı

12 Proje Yazımı – Part B CORDIS sayfasından erişebileceğiniz Proje Hazırlama Rehberinde projeyi yazarken kullanmanız gereken başlıklar, doldurulması gereken formlar ve bunlara yönelik yönergeler yer almaktadır. Söz konusu başlıkları kullanarak yazacağınız proje metni rehberde “Part B” olarak adlandırılmaktadır. Proje özetinin, proje başlığının ve proje koordinatörü, proje ortakları ve proje bütçesine yönelik özet bilgilerin doldurulacağı şablon formlar is A1, A2, ve A3 formları olarak adlandırılmaktadır.

13 A1, A2, ve A3 formları ise son bölümde tanıtılacaktır.
Proje Yazımı – Part B Çalıştayın bu bölümünde ilk olarak, proje yazımında kullanılacak “Part B” anlatılacaktır. A1, A2, ve A3 formları ise son bölümde tanıtılacaktır.

14 STREP Proje Yazımında Kullanılacak Başlıklar
Kapak Sayfası İçindekiler Bölümü Proje Özeti B.1. Objectives - Projenin Bilimsel ve Teknolojik Hedefleri B.2. Relevance - Projenin İlgili Tematik Alanın Hedefleri ile İlintisi B.3. Potential Impact - Projenin Beklenen Etkileri / Sonuçları B.4. Project Consortium and Resources - Proje Ortakları ve Kaynaklar B.5. Project Management - Proje Yönetimi B.6. Detailed Implementation Plan - Ayrıntılı Uygulama Planı B.7. Other Issues - Diğer Konular (Etik konular, cinsiyet dağılımı, politikalar....)

15 STREP PROJESİ DEĞERLENDİRİLMESİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN 1. Relevance / Uygunluk /5 2. Potential Impact / Potansiyel Etki 3/5 3. S & T Excellence / B&T Mükemmelliği 4/5 4. Quality of Consortium / Konsorsiyum’un Kalitesi 3/5 5. Quality of Management / Yönetimin Kalitesi 3/5 6. Mobilisation of the Resources / Kaynakların Seferberliği 3/5 TOPLAM Puan 21/30

16 B.1. Objectives / Projenin Hedefleri - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Önerilen projenin bilimsel ve teknolojik hedefleri neler? Proje kapsamında ulaşılması planlanan ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler neler? Projenin ilerleyişi ve başarısı bu hedefler temelinde değerlendirilecektir. Bu bölümde ilgili (teknik/teknolojik) konudaki en son durum [state of the art] ne? Proje mevcut durumun iyileştirilmesinde nasıl bir katkı sağlayacak? Projenin ana hedefi ile spesifik hedefleri ayırt edilmeli. İlk olarak projenin ana hedefi belirtilmeli, daha sonra bu hedefe ulaşmak için proje kapsamında yürütülecek etkinliklere yönelik spesifik hedefler (alt amaçlar) ifade edilmeli. Yürütülecek araştırmanın kendisi hedef değildir; araştırma sonuçlarının işlevi projenin nihai hedefi olarak belirtilmelidir.

17 B.1. Objectives / Projenin Hedefleri - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Önerilen projenin bilimsel ve teknolojik hedefleri neler? Proje kapsamında ulaşılması planlanan ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler neler? Projenin ilerleyişi ve başarısı bu hedefler temelinde değerlendirilecektir. Bu bölümde ilgili (teknik/teknolojik) konudaki en son durum [state of the art] ne? Proje mevcut durumun iyileştirilmesinde nasıl bir katkı sağlayacak? Projenin mevcut durumun daha iyi hale getirilmesine nasıl katkıda bulunacağı belirtilmeli. Proje araştırmaya vurgu yapmalı. Proje, ilgili konudaki diğer çalışmalarla veya projelerle ilişkilendirilmeli. Bu bölümde, projede yer alacak iş paketlerine yönelik genel açıklamalar yapılabilir.

18 B.1. Objectives / Projenin Hedefleri - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Önerilen projenin bilimsel ve teknolojik hedefleri neler? Proje kapsamında ulaşılması planlanan ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler neler? Projenin ilerleyişi ve başarısı bu hedefler temelinde değerlendirilecektir. Bu bölümde ilgili (teknik/teknolojik) konudaki en son durum [state of the art] ne? Proje mevcut durumun iyileştirilmesinde nasıl bir katkı sağlayacak? Projede problemin nasıl çözüleceği ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Anlatım figürler ile desteklenmelidir. Şu andaki mevcut durum ve kullanılan teknikler, referanslar ile açıklanmalıdır. Mevcut durumun üstüne ne gibi yeniliklerin yapılabileceği, kullanılacak teknikler ile detaylı olarak açıklanmalıdır.

19 B.1. Objectives / Projenin Hedefleri DEĞERLENDİRME
S & T Excellence / B&T Mükemmelliği /5 Hangi konuda ne amaçladığı tam olarak ifade edilmemiş (1 puan) Özgün olmayan çalışma, daha önce defalarca yapılmış (2 yada 3 puan) İşin kalitesi net olarak açıklanmış, mevcut yapıların dışında özgün bir çalışma (4 puan) Mevcut yapıların dışına radikal ve beklenmedik yollarla çıkan özgün bir çalışma ve işin kalitesi net olarak açıklanmış (5 puan)

20 B.2. Relevance / Projenin İlgili Tematik Alanın Hedefleri ile İlintisi - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Önerilen projenin hedefleri, ilgili tematik alanın hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? Önerilen projenin hedefleri, söz konusu çağrının hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? Projenin ele aldığı problem çalışma programında ve ilgili çağrıda belirtilen problem alanı ile örtüşmeli. Projenin, çağrı metninde belirtilen konuyu ele aldığı vurgulanmalı ve açık olarak ifade edilmeli.

21 B.2. Relevance / Projenin İlgili Tematik Alanın Hedefleri ile İlintisi - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Önerilen projenin hedefleri, ilgili tematik alanın hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? Önerilen projenin hedefleri, söz konusu çağrının hedefleri ile nasıl ve ne derecede ilişkili? İlgili tematik alanın Çalışma Programı, çağrı metni, Avrupa Araştırma Alanı çerçevesinde konuyla ilgili yayınlanmış raporlar, eylem planları ve ilgili dokümanlar referans gösterilmeli. Bu dokümanlardan alıntılar yapılarak, proje hedefleri ile ilişkisi açıklanmalı.

22 Relevance / Uygunluk -- 3/5
B.2. Relevance / Projenin İlgili Tematik Alan Hedefleri ile İlintisi DEĞERLENDİRME Relevance / Uygunluk -- 3/5 Tematik Alan Önceliği dışında herşeyden bahsediyor ! (Sıfır puan) Çalışma Programını aynen kopyalamış ! (1 yada 2 puan) Amacını açıkça belirtmiş ve bu amacın tematik önceliği ile uygunluğunu kendi kelimeleri ile belirtmiş (3 Puan) Amacını tanımlamış,uygunluğunu belirtmiş ve IST Önceliği için önemini ve faydalarını açıklamış (4 yada 5 Puan)

23 B.3. Potential Impact / Projenin Beklenen Etkileri ve Sonuçları - 4 sayfa
Tanım: Öneriler: Ele alınan problemin çözülmesine proje nasıl bir katkıda bulunacak? Proje ne gibi bir yenilik yaratacak?? Projenin Avrupa düzeyinde yürütülmesi ne gibi faydalar sağlayacak? Proje çıktıları nasıl kullanılacak ve proje sonuçlarının yayımı için ne gibi etkinlikler yürütülecek? Ulusal veya uluslararası diğer araştırma faaliyetlerinden proje kapsamında nasıl faydalanılacak? Proje sayesinde hangi standartlara katkıda bulunulacak? Proje çıktılarının ve proje sonuçlarının yaratacağı etki ve Avrupa Araştırma Alanına yapacağı somut katkılar belirtilmeli. İlgili konudaki mevcut (ulusal – uluslararası) ve önemli standartlar verilmeli. Projenin mevcut (ulusal – uluslararası) standartlarla uyumu veya bunlara katkısının neler olabileceği açık olarak belirtilmeli!

24 B.3. Potential Impact / Projenin Beklenen Etkileri ve Sonuçları - 4 sayfa
Tanım: Öneriler: Ele alınan problemin çözülmesine proje nasıl bir katkıda bulunacak? Proje ne gibi bir yenilik yaratacak?? Projenin Avrupa düzeyinde yürütülmesi ne gibi faydalar sağlayacak? Proje çıktıları nasıl kullanılacak ve proje sonuçlarının yayımı için ne gibi etkinlikler yürütülecek? Ulusal veya uluslararası diğer araştırma faaliyetlerinden proje kapsamında nasıl faydalanılacak? Proje sayesinde hangi standartlara katkıda bulunulacak? Avrupa’ya sağlayacağı katkı, katma değeri (European Added Value) açık olarak belirtilmeli Projenin hedef kitlesi net olarak tanımlanmalı ve bu kitleye proje sonuçlarının aktarılmasında takip edilecek faaliyet planı (dissemination plan) sunulmalı (hangi araçlar kullanılacak?).

25 B.3. Potential Impact / Projenin Beklenen Etkileri ve Sonuçları – devam ediyor...
Tanım: Öneriler: Ele alınan problemin çözülmesine proje nasıl bir katkıda bulunacak? Proje ne gibi bir yenilik yaratacak?? Projenin Avrupa düzeyinde yürütülmesi ne gibi faydalar sağlayacak? Proje çıktıları nasıl kullanılacak ve proje sonuçlarının yayımı için ne gibi etkinlikler yürütülecek? Ulusal veya uluslararası diğer araştırma faaliyetlerinden proje kapsamında nasıl faydalanılacak? Proje sayesinde hangi standartlara katkıda bulunulacak? Sonuçların aktarılması faaliyet planı (dissemination plan): Konu ile ilgili tüm dergi ve yayınların, düzenlenecek konferans vb. etkinliklerin isimleri verilmeli, proje sonuçlarının bu dergi ve konferanslar aracılığı ile yayınımının yapılacağı belirtilmelidir. Proje ortaklarının, projenin etkili olmasında ve proje sonuçlarının yayımında nasıl görev alacakları ve bu alandaki kapasiteleri belirtilmeli.

26 B.3. Potential Impact / Projenin Beklenen Etkileri ve Sonuçları – devam ediyor...
Tanım: Öneriler: Ele alınan problemin çözülmesine proje nasıl bir katkıda bulunacak? Proje ne gibi bir yenilik yaratacak?? Projenin Avrupa düzeyinde yürütülmesi ne gibi faydalar sağlayacak? Proje çıktıları nasıl kullanılacak ve proje sonuçlarının yayımı için ne gibi etkinlikler yürütülecek? Ulusal veya uluslararası diğer araştırma faaliyetlerinden proje kapsamında nasıl faydalanılacak? Proje sayesinde hangi standartlara katkıda bulunulacak? Bu bölümde iddia edilen potansiyel etkiler muğlak bırakılmamalı, olabildiğince gerçekçi, sayısal ve doğrulanabilir biçimde ifade edilmelidir. İçerik ayrıca, grafik ve şekiller ile tamamlanmalıdır. Bu kısımda Consortium Agrement, IPR ile ilgili ifadeler yer almalı.

27 Potential Impact / Potansiyel Etki -- 3/5
B.3. Potential Impact / Projenin Beklenen Etkileri-Sonuçları DEĞERLENDİRME Potential Impact / Potansiyel Etki -- 3/5 Hiç etki yok yada mevcut etki tematik alanın amaçları ile ilişkili değil (Sıfır puan) Sürekli olarak bu çalışmanın ne kadar değerli olduğundan bahsediliyor (1 puan) Potansiyel etki açıkça ve detaylı olarak tanımlanmış (2 yada 3 puan) Potansiyel etkinin açıkça ve detaylı olarak tanımlanmasının yanı sıra konu hakkındaki hakimiyet ve özgün düşünce sergilenmiş (4 yada 5 puan)

28 B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar - 5 veya 7 sayfa
Tanım: Öneriler: Proje ortakları kimler? Her bir ortağın uzmanlık alanı ve projeye yapacağı katkılar neler? Proje ortakları birbirlerini nasıl tamamlıyor? Proje etkinliklerinin yürütülmesinde hangi kaynaklar (ekipman, personel, seyahat, organizasyon masrafları, v.s.) kullanılacak? Projenin yürütülmesi için gerekli finansal plan ne? Projede alt-yüklenici (subcontract) kullanılacak mı; hangi iş için ve neden? Proje ortakları arasında AB üye, aday veya asosiye ülkeleri dışından bir ortak yer alıyorsa, bu neden gerekli? “Project Effort Form” doldurulacak. Proje ortaklarının alanlarında uzman ve deneyimli olmaları avantaj sağlayacaktır. Proje ortaklarının üstlendikleri görevler uzmanlık alanları ile örtüşmeli. Proje koordinatörünün geçmiş proje deneyimi olması avantaj sağlayacaktır. Görevlerine göre hangi ortağın araştırmada, ekipman temininde, veya son kullanıcı olarak görev alacağı belirtilmeli.

29 B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar - 5 veya 7 sayfa
Tanım: Öneriler: Proje ortakları kimler? Her bir ortağın uzmanlık alanı ve projeye yapacağı katkılar neler? Proje ortakları birbirlerini nasıl tamamlıyor? Proje etkinliklerinin yürütülmesinde hangi kaynaklar (ekipman, personel, seyahat, organizasyon masrafları, v.s.) kullanılacak? Projenin yürütülmesi için gerekli finansal plan ne? Projede alt-yüklenici (subcontract) kullanılacak mı; hangi iş için ve neden? Proje ortakları arasında AB üye, aday veya asosiye ülkeleri dışından bir ortak yer alıyorsa, bu neden gerekli? “Project Effort Form” doldurulacak. Her bir ortak tanıtılmalı; koordinatörün ve ortak olan kurumlarda projeden sorumlu kişilerin kısa özgeçmişleri ek olarak sunulmalı (proje konusuyla ilgili geçmiş deneyim vurgulanmalı). Alt-yüklenici kullanılmasından kaçınılmalı; projenin temel etkinlikleri (örn., araştırma, prototip geliştirme, v.b.) asla alt-yüklenicilere yaptırılmamalı. Projenize KOBİ’leri ortak olarak alın.

30 B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar - devam ediyor...
Tanım: Öneriler: Proje ortakları kimler? Her bir ortağın uzmanlık alanı ve projeye yapacağı katkılar neler? Proje ortaları birbirlerini nasıl tamamlıyor? Proje etkinliklerinin yürütülmesinde hangi kaynaklar (ekipman, personel, seyahat, organizasyon masrafları, v.s.) kullanılacak? Projenin yürütülmesi için gerekli finansal plan ne? Projede alt-yüklenici kullanılacak mı; hangi iş için ve neden? Proje ortakları arasında AB üye, aday veya asosiye ülkeleri dışından bir ortak yer alıyorsa, bu neden gerekli? “Project Effort Form” doldurulacak. Projenin bütçe planı sunulurken harcama kalemleri ve tahmini masraflar belirtilmeli. Örnek harcama kalemleri; personel, seyahat giderleri, yayın giderleri, araştırma giderleri, ekipman, “audit certificate” giderleri, v.s. Genel bütçenin yanı sıra, her bir ortak için ve her bir iş paketi için ayrı bütçe tabloları sunulabilir.

31 B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar - devam ediyor...
Tanım: Öneriler: Proje ortakları kimler? Her bir ortağın uzmanlık alanı ve projeye yapacağı katkılar neler? Proje ortaları birbirlerini nasıl tamamlıyor? Proje etkinliklerinin yürütülmesinde hangi kaynaklar (ekipman, personel, seyahat, organizasyon masrafları, v.s.) kullanılacak? Projenin yürütülmesi için gerekli finansal plan ne? Projede alt-yüklenici kullanılacak mı; hangi iş için ve neden? Proje ortakları arasında AB üye, aday veya asosiye ülkeleri dışından bir ortak yer alıyorsa, bu neden gerekli? “Project Effort Form” doldurulacak. Personel maliyeti hesaplamaları adam-ay hesaplamalarına dayandırılmalı (Project Effort Form). Adam-ay tanımı: Her hangi bir faaliyetin yürütülmesi için kaç aylık insan emeği (1 kişi) gerekiyor? Yani, söz konusu faaliyeti bir kişinin tam zamanlı çalışarak kaç ayda bitirebilir” Örneğin, 1000 kişiye anket uygulama işini bir kişinin 3 ay tam zamanlı çalışma karşılığında tamamlayabileceğini düşünüyorsanız, bu iş için 3 adam-ay belirtmelisiniz (Ancak projenizde isterseniz, iki kişiyi bu görevde 1.5’ar ay tam zamanlı çalıştırabilirsiniz, v.b.).

32

33 B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar - devam ediyor...
Tanım: Öneriler: Proje ortakları kimler? Her bir ortağın uzmanlık alanı ve projeye yapacağı katkılar neler? Proje ortaları birbirlerini nasıl tamamlıyor? Proje etkinliklerinin yürütülmesinde hangi kaynaklar (ekipman, personel, seyahat, organizasyon masrafları, v.s.) kullanılacak? Projenin yürütülmesi için gerekli finansal plan ne? Projede alt-yüklenici kullanılacak mı; hangi iş için ve neden? Proje ortakları arasında AB üye, aday veya asosiye ülkeleri dışından bir ortak yer alıyorsa, bu neden gerekli? “Project Effort Form” Harcama kalemlerinin maliyetleri toplandıktan sonra, her bir ortağın bütçe modeline göre maliyetin belirli bir yüzdesi “genel giderler - overhead” olarak, elde edilen toplama eklenir. Böylece projenin toplam maliyeti belirlenmiş olur. Alt-Yüklenicilere yaptırılan işlerin maliyetine “genel giderler” eklemesi yapılmaz ve bu işler için Komisyon’dan “genel gider” karşılığı fon talep edilemez. Komisyondan talep edilecek destek miktarı proje ortaklarının bütçe modelleri temel alınarak hesaplanır .

34 Örnek Bütçe Tablosu Şablonu ve Harcama Kalemleri

35 Quality of consortium / Konsorsiyumun Kalitesi -- 3/5
B.4. Project Consortium and Resources / Proje Ortakları ve Kaynaklar DEĞERLENDİRME Quality of consortium / Konsorsiyumun Kalitesi -- 3/5 Sürekli ne kadar iyiyiz deniyor ! (1 Puan) Herkesin CV’si eklenmiş, ortakların görev dağılımı belirtilmemiş (2 yada 3 puan) Projenin amaçlarını yansıtır biçimde “biz kimiz, ne yaparız” açıkça tarif edilmiş (4 puan) Projenin amaçlarına odaklanarak “biz kimiz, ne yaparız” anlatıldığı gibi proje ortaklarıda konunun en iyileri arasından seçilmiştir (5 puan)

36 B.5. Project Management / Proje Yönetimi - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Proje yönetimi hangi unsurlardan oluşuyor? Projeye yönelik karar alma mekanizması nasıl işleyecek? Proje ile ilgili fikri mülkiyet hakları, üretlen yeni bilgiler ve yenilikle ilgili faaliyetler nasıl yönetilecek? Proje yönetiminde görev alacak yapılar (örn., proje yönetim kurulu, izleme komitesi, teknik komite, danışma kurulu) ve her birinin sorumlulukları madde madde sıralanabilir. Proje yönetim yapısının grafiksel olarak sunulması faydalı olacaktır.

37 B.5. Project Management / Proje Yönetimi - 3 sayfa
Tanım: Öneriler: Proje yönetimi hangi unsurlardan oluşuyor? Projeye yönelik karar alma mekanizması nasıl işleyecek? Proje ile ilgili fikri mülkiyet hakları, üretlen yeni bilgiler ve yenilikle ilgili faaliyetler nasıl yönetilecek? Proje yönetim yapısı ile projenin düzeyi birbiri ile uyumlu olmalı. Basit etkinlikler içeren bir proje görece daha basit bir yönetim yapısına sahip olmalı. Çok ortaklı ve karmaşık birçok iş paketi içeren bir proje daha farklı bir yönetim yapısı sergilemeli. Projede yer alan iş paketlerinin hangi ortak tarafından yönetileceği (Work Package Leader) de belirtilmelidir.

38 Örnek Proje Yönetim Şeması
Ortaklar - Partners Yönetim Kurulu - Management Board Her ortağı temsilen birer kişinin yer aldığı Proje Koordinatörü Başkanlığında (Daha küçük projelerde bu iki yapı birleştirilebilir) Teknik Komite - Technical Board İş paketi liderlerinden veya her bir ortağı temsil eden teknik sorumlulardan oluşur Teknik Direktör Başkanlığında WP1 Proje Yönetimi Ortak No.1 WP2 Sorumlu Ortak WP3 Sorumlu Ortak WP4 Sorumlu Ortak WP5 Sorumlu Ortak

39 B.5. Project Management / Proje Yönetimi DEĞERLENDİRME
Quality of Management / Yönetimin Kalitesi -- 3/5 Sürekli olarak biz ne kadar tecrübeliyiz deniyor ! (1 puan) Detaylandırma yapılmamış, standart bir yönetim planı ! (2 yada 3) Bu projeye özgü detaylı bir organizasyon ve yönetim planı, net sorumluluklar, problem çözme mekanizması (4 puan) Projenin tüm süresi boyunca uygulanabilecek detaylı, net ve esnek bir yönetim planı (5 puan)

40 B.6. Detailed Implementation Plan / Ayrıntılı Uygulama Planı - 15 sayfa
Tanım: Öneriler: Projenin hedeflerine ulaşması için hangi etkinlikler yürütülecek? Projenin süresi ne kadar? Proje hangi iş paketlerinden oluşuyor? – “Workpackage List Form” Her bir iş paketinin ayrıntılı tanımı; neler yapılacak, kim tarafından ve tahmini ne kadar sürede? – “Workpackage Description Form” İş paketleri sonucunda elde edilecek proje çıktıları (deliverables) neler? - “Deliverables List Form” İş paketleri sonucunda gelinecek dönüm noktaları (milestones) neler? “Proje zaman çizelgesi (Gantt Chart)”. “İş paketleri arasındaki ilişkileri özetleyen bir şema (PERT Chart)”. İlk olarak projenin hangi iş paketlerinden oluşacağına karar verilmeli. Her bir iş paketi belirli bir amaca yönelik anlamlı bir bütün oluşturan alt faaliyetlerden (tasks) oluşmalı. STREP Projelerinde iş paketleri 3 temel etkinlik alanı altında sıralanmalı: (1)RTD Etkinlikleri, (2)Demonstration Etkinlikleri ve (3)Proje Yönetim Etkinlikleri.

41 B.6. Detailed Implementation Plan / Ayrıntılı Uygulama Planı - 15 sayfa
Tanım: Öneriler: Projenin hedeflerine ulaşması için hangi etkinlikler yürütülecek? Projenin süresi ne kadar? Proje hangi iş paketlerinden oluşuyor? – “Workpackage List Form” Her bir iş paketinin ayrıntılı tanımı; neler yapılacak, kim tarafından ve tahmini ne kadar sürede? – “Workpackage Description Form” İş paketleri sonucunda elde edilecek proje çıktıları (deliverables) neler? - “Deliverables List Form” İş paketleri sonucunda gelinecek dönüm noktaları (milestones) neler? “Proje zaman çizelgesi (Gantt Chart)”. “İş paketleri arasındaki ilişkileri özetleyen bir şema (PERT Chart)”. 1inci iş paketinin “Proje Yönetimi” olarak tasarlanması faydalı olacaktır. “Proje sonuçlarının kullanımı ve Yayımı - Project Exploitation and Dissemination” başlıklı bir diğer iş paketinin tasarlanması artı puan kazandırabilir. Proje web sayfası kurulması, proje etkinliklerine yönelik basın açıklamaları, broşürler, kitaplar, yayınlar, v.b. faaliyetler bu iş paketinde yer alabilir.

42 B.6. Detailed Implementation Plan / Ayrıntılı Uygulama Planı - 15 sayfa
Tanım: Öneriler: Projenin hedeflerine ulaşması için hangi etkinlikler yürütülecek? Projenin süresi ne kadar? Proje hangi iş paketlerinden oluşuyor? – “Workpackage List Form” Her bir iş paketinin ayrıntılı tanımı; neler yapılacak, kim tarafından ve tahmini ne kadar sürede? – “Workpackage Description Form” İş paketleri sonucunda elde edilecek proje çıktıları (deliverables) neler? - “Deliverables List Form” İş paketleri sonucunda gelinecek dönüm noktaları (milestones) neler? “Proje zaman çizelgesi (Gantt Chart)”. “İş paketleri arasındaki ilişkileri özetleyen bir şema (PERT Chart)”. STREP projeleri için ortalama 8 iş paketi yer alması uygun olacaktır. Proje Yönetimi ve Proje Sonuçlarını Yayımı iş paketlerinin yanı sıra, Araştırma - Geliştirme, Uygulama, Sistem Entegrasyonu, Test ve Geçerlik Denetimi (Validation) gibi iş paketlerine yer verilebilir.

43 B.6. Detailed Implementation Plan / Ayrıntılı Uygulama Planı - 15 sayfa
Tanım: Öneriler: Projenin hedeflerine ulaşması için hangi etkinlikler yürütülecek? Projenin süresi ne kadar? Proje hangi iş paketlerinden oluşuyor? – “Workpackage List Form” Her bir iş paketinin ayrıntılı tanımı; neler yapılacak, kim tarafından ve tahmini ne kadar sürede? – “Workpackage Description Form” İş paketleri sonucunda elde edilecek proje çıktıları (deliverables) neler? - “Deliverables List Form” İş paketleri sonucunda gelinecek dönüm noktaları (milestones) neler? “Proje zaman çizelgesi (Gantt Chart)”. “İş paketleri arasındaki ilişkileri özetleyen bir şema (PERT Chart)”. Her bir iş paketi sonucunda önceden belirlenmiş “proje çıktıları” elde edilecek ve bu çıktılar proje koordinatörü tarafından Komisyona sunulacaktır. Proje çıktıları, projenin başarılı ilerleyip ilerlemediğinin Komisyon tarafından izlenmesinde kullanılacaktır. İş paketleri sonucunda gelinen dönüm noktaları; proje akışı içinde kat edilen önemli aşamalar ve proje faaliyetlerini projenin nihai hedefine taşıyan ara amaçlar olarak düşünülebilir.

44

45 İş Paketi Numarası

46 Bu form her bir iş paketi için ayrı ayrı doldurulmalı!

47 B.6. Ayrıntılı Uygulama Planı – Gantt Chart Örneği

48 B.6. Ayrıntılı Uygulama Planı – PERT Chart Örneği 1
WP1 PM WP3 RTD WP4 Implm. WP5 SysInt WP6 Test&V Start End WP2 Diss&E  PERT Chart, iş paketleri arasındaki ilişkileri özetlemek açısından faydalı bir araçtır. Projenin sunumunun yanı sıra, planlaması aşamasında da proje koordinatörüne faydalı olacaktır.  İş paketleri arasındaki zamansal önceliklerin görsel olarak sunulmasını sağlar.

49 B.6. Ayrıntılı Uygulama Planı – PERT Chart Örneği 2
WP1 Project Management Workpackage Leader: 1 Partners: All WP2 Sensor Development Workpackage Leader: 3 Partners: 1,2,4 WP3 Hardware Development Workpackage Leader: 2 Partners: 3,4,5 WP4 Software Development Workpackage Leader: 1 Partners: 2,3 WP5 Integration Workpackage Leader: 3 Partners: 1,2,4 WP6 Technology Implementation Plan Workpackage Leader: 5 Partners: All

50 B.6. Detailed Implementation Plan / Ayrıntılı Uygulama Planı DEĞERLENDİRME
Mobilisation of the Resources / Kaynakların Seferberliği -- 3/5 Elbette uygun kaynaklarımız var (1 puan) Bir takım toplama materyaller direk kopyalanmış (2 puan) Kaynak planlaması projeye özgü ama özensiz yapılmış (3 puan) Detaylı kaynak planlaması yapılmış ancak muhtemelen gerekenden çok/az tahmin edilmiş (4 puan) Tam olarak gereken kadar kaynak öngörülmüş ve entegrasyon sağlanmış (5 puan)

51 B.7. Diğer Konular ~ 2 sayfa Tanım: Öneriler:
B.7.1. Etik Konular: Proje konusu hangi etik konular (araştırma etiği) ile ilişkili? Etik sorunlar hangi ulusal veya uluslararası düzenlemeler temelinde ele alınacak? “Etichal Issues Checklist” B.7.2. Toplumsal Cinsiyet Konuları: Projede toplumsal cinsiyet konusuna yönelik ne gibi etkinlikler yer alıyor (eğer varsa)? Proje kadın ve erkeklere eşit imkanlar sunulmasına olanak sağlayacak bulgular elde edecek mi ve bu ilke çerçevesinde yürütülüyor mu? B.7.3. Politikaya İlişkin Konular: Proje faaliyetlerinde Avrupa Komisyonu politikaları göz önünde bulunduruluyor mu veya bu politikalara katkıda bulunalacak mı? Nasıl? Etik konulara yönelik olarak, projede bireylerden veri toplama gibi bir faaliyet olması durumunda kişisel verinin korunması kurallarına bağlı kalınacağı mutlaka belirtilmelidir. Proje ortakları ve yönetim yapısı içerisinde kadınların ne derece yer aldığı belirtilmelidir. Bu nedenle proje faaliyetlerine araştırmacı kadınların katılması teşvik edilmelidir.

52 B.7. Diğer Konular ~ 2 sayfa Tanım: Öneriler:
B.7.1. Etik Konular: Proje konusu hangi etik konular (araştırma etiği) ile ilişkili? Etik sorunlar hangi ulusal veya uluslararası düzenlemeler temelinde ele alınacak? “Etichal Issues Checklist” B.7.2. Toplumsal Cinsiyet Konuları: Projede toplumsal cinsiyet konusuna yönelik ne gibi etkinlikler yer alıyor (eğer varsa)? Proje kadın ve erkeklere eşit imkanlar sunulmasına olanak sağlayacak bulgular elde edecek mi ve bu ilke çerçevesinde yürütülüyor mu? B.7.3. Politikaya İlişkin Konular: Proje faaliyetlerinde Avrupa Komisyonu politikaları göz önünde bulunduruluyor mu veya bu politikalara katkıda bulunalacak mı? Nasıl? Avrupa Birliği’nin Bilim Etiği ve Kadın-Erkek eşitliğine yönelik uygulama ve kurallarına referans verilerek, bu düzenlemelere bağlı kalınacağı ifade edilmelidir. Projenin ilgili olduğu Avrupa Birliği politik kararları ve faaliyet planlarına referans verilebilir.

53 Proje Özeti Proje özetinde, projenin nihai hedefi, alt hedefleri ve yapılacak etkinlikler özet halinde sunulmalıdır. Proje özeti, projeyi değerlendiren hakemlerin ilk okuyacakları metin olduğu için son derece net olmalıdır ve söz konusu çağrı ile ilişkisi hemen anlaşılabilmelidir. Proje özeti 2000 karakteri geçmemelidir. Proje Özetinin giriş cümlesi için önerimiz: “The objective of this proposal is ...”

54 Proje Yazımı - Part A A1: Teklif hakkında genel bilgiler; başlık, özet, anahtar kelimeler, vb. A2: Koordinatör ve diğer ortaklar hakkında bilgiler; Kurum adı, adres, irtibat bilgileri, vb. A3: Bütçe dağılımı; tüm konsorsiyum için bir form; her ortak için, aktivite tiplerine göre masraflar ve talep edilen fonu içeren bir satır

55 Part B’de yer alan Proje Özeti bu bölüme kopyalanacak!

56 A2 Formu her bir ortak tarafından doldurulacaktır!

57

58 Proje Örnekleri

59 Tematik Alan : Bilgi Toplumu Teknolojileri Çağrı No : FP6-2002-IST-1
Proje Örneği 1 Tematik Alan : Bilgi Toplumu Teknolojileri Çağrı No : FP IST-1 Çağrı Başlığı : “ : Networked business and governments – To develop ICTs supporting organisational networking, process integration, and sharing of resources.” - STREP Proje Adı : SATINE – Semantic-based Interoperability for Integrating Web Service Platforms to Peer-to-Peer Networks Koordinatör : ODTÜ, Türkiye Proje Ortak Sayısı: 6

60 Proje Örneği 1 - “SATINE”
Projenin Hedefleri: Work Packages - İş Paketleri: Ana Hedef Web servislerinin eşler arası ağlarla birlikte kullanımına yönelik semantik tabanlı bir “birlikte-işlerlik” çatısı geliştirmek. Spesifik hedefler Web servis semantiklerinin depolanması ve erişim mekanizmaları ile UDDI ve ebXML kayıtlarının geliştirilmesi, Web servisleri ile eşler arası ağ sisteminin entegrasyonunu sağlamak, Semantik web sistemi aracılığı ile web servisleri ve P2P ağlarını birlikte-işler hale getirmek. Proje Yönetimi Proje Sonuçlarının Yayımı Geliştirilecek Yapının Belirlenmesi Ayrıntılı Tanımı, ve Tasarımı Web Servis Semantiklerinin Servis Kayıtları ile Birleştirilmesi Yazılım Geliştirme* Sistem Entegrasyonu* Pilot Uygulama

61 Proje Örneği 1 - “SATINE”
İş Paketleri: Milestones - Proje Dönüm Noktaları: Proje Yönetimi Proje son raporu ile projenin tamamlanması Proje Sonuçlarının Yayımı Proje sonuçlarının yayımına yönelik uygulama planı geliştirilmesi, Teknoloji uygulama planının geliştirilmesi Geliştirilecek Yapının Ayrıntılı Tanımı, Belirlenmesi ve Tasarımı Projede gerekli olan altyapının teorik ve fonksiyonel açıdan tanımlanması (with Unified Modeling Language - UML) Web Servis Semantiklerinin Servis Kayıtları ile Birleştirilmesi Servis kayıtlarının servis semantikleri ile birleştirilerek zenginleştirilmesi Yazılım Geliştirme* Sistemin işlemesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi Sistem Entegrasyonu* Web servislerinin eşler arası ağlarla birlikte kullanımına yönelik semantik tabanlı bir “birlikte-işlerlik” çatısının geliştirilmesi Pilot Uygulama Geliştirilen sistemin pilot uygulama ile test edilmesi

62 Proje Örneği 1 - “SATINE”
İş Paketleri: Deliverables - Proje Çıktılarından Örnekler: Proje Yönetimi Periyodik ilerleme raporları, Proje son raporu Proje Sonuçlarının Yayımı Proje tanıtım, kullanım ve yayım planı, proje web sayfası, proje sonuçlarının yayımı faaliyet raporu, teknoloji uygulama planı Geliştirilecek Yapının Ayrıntılı Tanımı, Belirlenmesi ve Tasarımı Proje gereksinimlerinin ayrıntılı tanımlaması, Proje altyapısının kavramsal modeli, Web Servis Semantiklerinin Servis Kayıtları ile Birleştirilmesi DAML-S ile tanımlanarak zenginleştirilmiş UDDI ve ebXML servis kayıtları, Semantik bilginin depolanmasına yönelik yazılım araçları, Yazılım Geliştirme* Yazılım Sistem Entegrasyonu* Rapor Pilot Uygulama Pilot uygulamanın tanımı (Rapor), Pilot uygulamanın geliştirilen karma altyapı üzerinde gerçekleştirilmesi

63 Tematik Alan : Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim
Proje Örneği 2 Tematik Alan : Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim Çağrı No : FP Citizens-2 Çağrı Başlığı : “Area 6: Issues connected with the resolution of conflicts and restoration of peace and justice - STREP Proje Adı : Polarization and Conflict Koordinatör : Instituto de Análisis Económico, CSIC, Barcelona, İspanya Proje Ortak Sayısı: 8

64 Proje Örneği 2 - “Kutuplaşma ve Çatışma”
Projenin Hedefleri: Work Packages - İş Paketleri: Ana Hedef Toplumlarda yaşanmakta olan kutuplaşma ve çatışmalara yönelik ölçüm, modelleme ve kavramsal araştırmaların geliştirilmesi. Spesifik hedefler Sosyo-ekonomik kutuplaşmanın kavramsallaştırılması ve ölçülmesi. Çatışmaların nedenlerinin anlaşılması. Uzlaşma yollarının belirlenmesi. Demokrasilerde çatışma çözümüne yönelik politika önerileri üretilmesi. Proje Yönetimi Proje Sonuçlarının Yayımı Sosyo-Ekonomik Kutuplaşma Çatışmaların nedenleri Uzlaşma Yolları Demokrasilerde Çatışma Çözümü

65 Proje Örneği 2 - “Kutuplaşma ve Çatışma”
İş Paketleri: Deliverables - Proje Çıktılarından Örnekler: Proje Yönetimi Proje İzleme Komitesi toplantı tutatanakları Proje Sonuçlarının Yayımı Proje web sayfası, tematik kongreler, basın açıklamaları / sunumlar, yayınlanmak üzere bir kitap Sosyo-Ekonomik Kutuplaşma Bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere makaleler, yaz okulu ders programı, Raporlar Çatışmaların nedenleri Uzlaşma Yolları Bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere makaleler, yaz okulu uygulaması, Raporlar Demokrasilerde Çatışma Çözümü

66 Proje Yazımının Tamamlanması
Her bir bölümde gerekli soruları cevaplamış olduğunuzdan emin olun. A3 Formu ile proje bütçe planının (B.4) paralel olduğundan emin olun. İlgili tematik alanın Ulusal İrtibat Noktası ile bağlantıya geçerek projenize yönelik geri bildirim alabilirsiniz. Part B’yi PDF dokümanına dönüştürün. PDF Dokümanı en fazla 10 Megabyte büyüklüğünde olabilir! Elektronik Proje Başvuru Sistemini kullanmanız faydalı olacaktır (EPSS)

67 Elektronik Proje Başvuru Sistemi (EPSS)
Elektronik proje başvurusunu ilgili çağrının CORDIS sayfası aracılığı ile yapabilirsiniz. Bu bölümden başvuruda kullandığınız uygulama aracını seçmelisiniz!

68 Elektronik Proje Başvuru Sistemi (EPSS)
Aşağıdaki web sayfasından EPSS kullanım kılavuzunu yükleyebilirsiniz.

69 Elektronik Proje Başvuru Sistemi (EPSS)
EPSS’te ilgili çağrı için proje koordinatörü olarak kayıt yaptırdıktan sonra belirtmiş olduğunuz e-posta adresine otomatik olarak sizin için ve proje ortakları için birer kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gönderilecektir. Daha sonra bu kullanıcı adı ve şifresi aracılığıyla ilgili sayfaya girerek A Formlarını elektronik ortamda doldurmanız ve proje metninin yer aldığı B Bölümünü (PDF) internet üzerinden sisteme yüklemeniz mümkün olacaktır. Çağrı kapanış tarihine kadar istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak dokümanlarda düzeltme yapmanız ve B Bölümünü yeniden yüklemeniz mümkündür. Sistem otomatik olarak en son yüklediğiniz bilgileri geçerli sayacaktır.

70 Önemli Noktalar

71 ÖNEMLİ !!!!! Yaptığınız işin kalitesini göstermek için son kez iyice gözden geçirin: İçerikte: Part B bölümü seçim kriterlerini yansıtan içeriğe sahip olmalı Etik değerler Cinsiyet Dağılımı Sunumda: Anlaşılır bir dil Gerekli çizimler ve özet tabloları İyi organize edilmiş içerik Olmaması gerekenler: yazım hataları, tutarsızlık, hesaplama sonuçlarında yalnışlık,eksik sayfalar

72 ÖNEMLİ !!!!! Tüm kriterlerden yüksek puanlar almak zorunda olduğunuzu unutmayınız ! Proje üzerine harcayacağınız emeğinizi tüm kriterlere paylaştırınız. Proje Teklifinizin herhangi bir bölümünü ihmal etmeyiniz. Değerlendiricilerin size Yüksek puan vermelerini kolaylaştırın. Bunun için çaba harcamalarına gerek kalmasın ! Çok az yazmayın; istenilen herşeyi kapsayın Değerlendiriciler sizin adınıza yorum yapamazlar. Net ifade edin. Çok uzun da yazmayın. Değerlendiricilerin teklifin iyi yönlerini bulmak için çaba harcamalarını beklemeyin, neden iyi olduğunu siz altını çizerek belirtin.

73 ÖNEMLİ !!!!! Projenizin Part B Kısmında yer alan İş Planının, projenin geri kalanınında yerine getirmeyi taahhüt ettiklerinizi tam olarak kapsadığından emin olun ! Örneğin: Güçlü etki (Strong impact) çok önemli bir yaygınlaştırma çabası anlamına gelir. B&T Mükemmeliyeti (S&T excellence) elverişli ve çok iyi organize edilmiş bir araştırma çabası anlamına gelir. İyi Konsorsiyum Yönetimi (Good consortium management) çok iyi İş Paketi Liderlikleri anlamına gelir.

74 PROJENİZDE BAŞARILAR DİLERİZ! ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ
Çerçeve Programına yönelik proje hazırlama konusunda her türlü sorunuz için Ulusal Koordinasyon Ofisimizde görev yapan Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçebilirsiniz! TÜBİTAK AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: (0312) Faks: (0312) URL:

75 TEŞEKKÜRLER


"STREP Projesi Yazımı Gazi Üniversitesi, Ankara 04 Nisan 2006" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları