Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSİPLİNLER ARASI EKİP YAKLAŞIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSİPLİNLER ARASI EKİP YAKLAŞIMI"— Sunum transkripti:

1 DİSİPLİNLER ARASI EKİP YAKLAŞIMI
Hatice OLTULUOĞLU

2

3 TANIM Değişik ve araçların kullanımında deneyimli
Aralarında iş bölümü yapmış Bilgi ve becerisini bağımsızca kullanan Birbiriyle sürekli iletişim halinde Konuları kendi sorumlulukları içinde inceleyen ve sonuca gurup sorumluluğu ile yaklaşan insan topluluğu.

4 Sağlık ekibi; sağlık kurumlarında, ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının verilmesinde değişik sağlık meslek üyelerin bir araya geldikleri, her birinin kendi görevlerinin yerine getirildiği, bilgi ve deneyimlerin sürekli paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve kararların birlikte uygulandığı bir birliktir.

5 Sağlık Ekibi; hekim, hemşire, diyetisyen, fizikoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşur. Sağlık ekibinin bir özelliği; hizmet verirken doğrudan ve yüz yüze etkileşim içinde bulunmasıdır.

6 İdeal bir sağlık ekibi; hasta ve ailesi ile olan ilişkilerinde ortak amaçlar hedeflemiş ve bir bakım planı geliştirmiştir. Bu plan ekip üyelerinin birbirlerinin hizmetlerini destekler ve üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlar.

7 Sağlık ekibi sağlık kuruluşlarında yaşanan örgütsel sorunları çözümleyici olmasına karşın, bu sistemin kurulması güç, devam ve yaşatılması ise daha da güçtür. Sağlık meslekleri üyeleri arasında hizmetlerdeki boşluk ve tekrarları ortadan kaldırır.

8 Bir ekip tesadüfen ya da zorunlu olarak bir araya gelmiş meslek üyelerinden oluşmamıştır.
Ekip; duruma bilgi, beceri, deneyim ve uzmanlıkları ile katkıda bulunabilecek ve bilinçli olarak seçilmiş kişilerden oluşur.

9 Bu yaklaşım; sorunun tanımlanması
veri toplanması sorunun değerlendirilmesi amaçların belirlenmesi sonuçların öngörüsü sonuca sağlıklı ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler ve kararların saptanması sorunun çözümü üzerine temellenmiştir.

10 Sağlık ekibinin amaç : gereksinimi olanlara en iyi bakımın verilmesinde, her düzeyden sağlık bakım elemanının kapasitesinden sonuna kadar yararlanmaktır. Sağlık ekibi bu amacını aşağıdaki hedefleri aracılığıyla gerçekleştirir;

11 Sağlık ekibinin hedefleri-1
Hastanın içinde bulunduğu kritik durumu atlatmasını sağlamak Hastaya en son tedavi ve bakım olanaklarını sunmak Sürekli izlem Hastanede kalış süresini kısaltmak Hastanın yaşamını tehdit edebilecek olası durumları önceden görerek, gerekli girişimlerde bulunmak Hastanın yaşam süresini ve kalitesini arttırmak Hastayı erken dönemde mobilize etmek ve kendi bakımına katılmasını sağlamak

12 Sağlık ekibinin hedefleri-2
Hizmet verileni/hastayı ve ailesini ekibin merkezine alma Gereksinimi olanlara en iyi bakımı verme Ekibin her üyesine gördüğü eğitime en çok uyan görevi verme Ekip toplantıları/ekip konferansları ile bilgi ve deneyimleri sürekli paylaşma Görev yetki ve sorumlulukların çok iyi belirlenmiş ve benimsenmiş olmasını ve bunların tüm sağlık ekibi üyeleri tarafından iyi bilinmesini sağlama Görev dağıtımında, ekip lideri ve üyelerinin yaptıkları işten doyum sağlamalarını dikkate alma.

13

14 Ekip çalışmasının faydaları:1
Sağlık personelinin iş tatminini arttırır. Hasta bakım kalitesini arttırır. Hasta memnuniyetini arttırır. Sağlık kuruluşu için maliyeti düşürür. Sağlık ekibi üyeleri daha kapsamlı rolleri olduğunu anlarlar. Ekip üyelerinin karar alma ve sorumluluklarını paylaşma davranışlarını geliştirir.

15 Ekip çalışmasının faydaları:2
Personel gelişimini ve iletişimi arttırır. Daha iyi bir çalışma ortamı oluşturur. Değişime daha hızlı cevap vermeyi sağlar. İdari uygulamalara daha az gereksinim duyulur. Sinerjik etki oluşturur.

16 Disiplinler arası ekip kurmayı engelleyen faktörler
EĞİTİM; Meslek eğitimi hastadan çok mesleğe yönelik planlanmıştır. Statuss ‘’meslekleşme ,uğraşalar arasındaki ekip çalışmasını zorlaştırır.Her meslek kendi uzmanlık alanı içinde kalmaya zorlanır ve sonuçta dar görüşlük ortaya çıkar. Hukuksal tartışmalar yaygınlaşır, sistem bütün karakterini yitirerek yarı otonom bölümlere ayrılmaya başlar.

17 Rol Belirsizliği ve Yanlış Beklentiler;
Ekip içinde rollerin; sorunların ve pozisyonların belirsiz olması bir mesleğin diğer meslek üyelerini sürekli yönetmesine neden olur. Kişi otorite ve karar verme açısında rolünün sınırları konusunda güvenlik duymuyorsa tereddüt ve karmaşa başlar. Rol belirsizliği, kişisel stres ve çatışma oluşturarak iş doyumsuzluğunu artırır.

18 Ben sizin babanızım, Ben ne dersem o olur...

19 Otorite; bir örgütün buyruğu altında durumudur
Otorite; bir örgütün buyruğu altında durumudur.Kişileri değil, pozisyonları çağrıştırır. Otorite; karaların uyguluğun güvenceye alınması,bireysel rol sorumluluklarının doğrulanması ve faaliyetlerin kordinasyonunu sağlayan bir pozisyondur. Ekip çalışmasında ,hekimlerin otoriteyi diğer meslek üyeleri ile paylaşması kişisel ve mesleksel bazı köktenci değişimleri sağlayacaktır.

20 Güç; Pozisyona bağlı değildir
Güç; Pozisyona bağlı değildir.Kişinin kendisinden kaynaklanır ve gurup tarafından verilir. Güç; elemenın, ekibin gelişimi ve sürekliliği için gerekli işlevler düzeyindeki denetimin derecesine göre organize ekip elemanları arasındaki ilişki anlamına gelir. Uzmanlıktan kaynaklanan güç, sürekli kendi kendine azalır, uzmanın bilgisi arttıkça güvensiz olduğu alanlar, rutin olarak uğraşabilecek alanlara kaydırılacaktır.

21 Kendini çok güçlü pozisyonda gören kişi, yalnız kendi gereksinimlerinin karşılanmasına yöneliktir .Diğerlerini yönetip etkilemeye çalışır. Alt pozisyondakiler daha güçlü olmak isterler ve etkilenmeye karşı çıkarak özgürlük arayışlarına başlarlar.

22 Statü; her kişinin başka bir pozisyonunun var olması durumudur.
Örn;hemşire bağımsızca yargılara varmaktan çekinir. Statüde eşitlik gerçekleştirilinceye kadar sağlık kurumlarında ekip yaklaşımı uygulanamayacaktır.

23 Otonomi; Sorumluluk üstlenme,sorunu tanımlama,sorunun çözümü için gerekli faaliyetlere karar verme, hizmetin doğruluğunu ve yerindeliğini değerlendirmek anlamına gelir. Gerçek ekipte politikaların, hedeflerin ve yaklaşımların saptanması beraberce yapılmalıdır.

24 Ekip üyelerin Kişisel Özellikleri; yaş, cinsiyet, değer yargıları gibi farklılıklar kişiler arası ilişkileri ve meslekler arası işbirliğini azaltabilir.

25 “GÜNEŞİN SANA ULAŞMASINI İSTİYORSAN, GÖLGEDEN ÇIK”
 Konfüçyus

26 Disipilinlerarası Ekip Çalışması İçin Gerekli Öğeler
.Gerekli zamanı sağlamak .Yeni biçimli mesleki etkileşim modeli seçmek .Statü ve otorite ile ilgili değişiklikleri kabullenmek .Alınacak karar ve izlenecek yolda anlaşmak .Kurum desteği

27 Yeni biçimli mesleki etkileşim modeli seçmek; Etkili ekip çalışması birbirinin bilgi,rol ve katkılarına olduğu kadar ,üyelerinin yarattıkları kişisel sayıya da dayanır. Ekip çalışmasında bilginin sadece formal kanallar yolu ile iletilemeyeceği informal yollarında etkin bir iletişim yolu olduğu kavranmalıdır.

28 Statü ve otorite ile ilgili değişiklikleri kabullenmek; Gerekli etkileşimin sağlanması sağlık disiplinleri ve bunun üyeleri arasında geleneksel olarak statü ve otorite kavramının değişmesi gerekir. Örn;ekipte öneri ve yardım bekleyen kişi bağımlı olarak algılanabilir. Ekip yaklaşımı karşılıklı disiplinlerarası etkileşim ve işbirliği gerektirir.

29 Bir Ekip Ne Zaman Oluşturulur
Her iş ekip çalışmasını gerektirmez.Bir ekip şu şartlarda oluşturulur. Özel bir iş konusunun ekip yaklaşımı gerektirmesi Kararları tartışma ve görüşmeye fırsat verme Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı bilgi yada becerilere ihtiyaç duyulması

30 Ekip çalışmasının kararların benimsenmesini sağlanması yada morali yüksek tutması
Ekibin veriminin organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkileri etkileyebilmesi Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini artırmak

31 Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltmak
Gurup kararları ve eylem planlarının yürütülmesi için değişik insanlara ihtiyaç duyulması sonucu oluşturulur.

32 SORUNSUZ BİR EKİP ÇALIŞMASININ OLABİLECEĞİ MESLEKİ YAŞAMLAR
DİLEĞİYLE…

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER


"DİSİPLİNLER ARASI EKİP YAKLAŞIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları