Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 4.08 KAYNAK VE KESMENİN EKONOMİSİ 1.BÖLÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 4.08 KAYNAK VE KESMENİN EKONOMİSİ 1.BÖLÜM"— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 4.08 KAYNAK VE KESMENİN EKONOMİSİ 1.BÖLÜM

2

3 Bir işletmenin başarısı, genellikle karlılığı ile ölçülür, bu da şirketin rekabet ortamındaki satış fiyatlarına göre kendi maliyetini sınırlama yeteneğine dayanır. Kaynak ve ilgili prosesler ile ilgili maliyetler, maliyeti etkileyen faktörler ve kullanılacak metot bilindiği zaman kolayca tahmin edilebilir. Kaynak maliyetleri eğer teklif, maliyet düzenlemesi için ya da rakip prosesle kaynaklı parçayı karşılaştırmak için başarılı bir tahmin yapılırsa, doğru bir şekilde belirlenebilir.

4 Bir ürünün maliyet unsurları, o ürünün malzemesi, işçiliği ve genel giderleri ile ilgilidir. Bu bölümde sadece kaynak malzemeleri, örneğin, ilave metaller, koruyucu gazlar ve dekapan malzemeler göz önüne alınmış olup yalnızca kaynak ile doğrudan ilgili işçilik irdelenmiştir. Bu nedenle şekil verme, montaj ve diğer metal işleme ile ilgili maliyetlerle ana metal maliyetleriyle ilgili bilgi içermemektedir.

5 Genel giderlerle ilgili maliyetler de bu bölümde detaylı incelenmemiştir; zira genel gider maliyetleri şirketten şirkete değişkenlik gösterir ve aynı zamanda genel gider dağıtım metodu da değişkendir.

6 Kaynak maliyet standartlarının gelişimini kolaylaştırmak için, tek tek her işletmeye uyarlanabilir eksiksiz bilgi ve yönlendirme sunulmaktadır. Otomatik sistemlerde maliyet tahmininin öneminden dolayı, direnç nokta kaynağı ve otomatik ark kaynağı vasıtasıyla kaynaklı parça imalatındaki çevrim süresi tahmin metodu hakkında detaylı bilgi sağlanmaktadır.

7 Özellikle direnç nokta kaynağının üretim maliyeti tahmini için bir maliyet modeli geliştirilmekte ve detaylı tanıtılmaktadır.

8 Kaynak maliyeti tahminini, prosesleri birçok bakımdan benzer olduğundan, sert lehimleme, yumuşak lehimleme ve termik (ısıl) püskürtme maliyet tahminine uyarlamak için birçok prosedür kullanılmaktadır. Bu proseslere özgü bilgi ‘Sert lehimleme ve yumuşak lehimlemenin ekonomisi’ ve ‘Isıl Kesme bölümlerinde sunulmaktadır.

9 Bu bilginin yararını arttırmak ve geniş sanayi uygulamalarında mümkün kılmak için
Malzeme maliyet birimi pound (lb) Kilogram (kg) Feet küp (f) Metreküp (m3) İşçilik maliyet birimi olarak da saat(h) kullanılmaktadır

10 MALİYET TAHMİNİ Maliyet tahmini, ürünün yada bileşenlerinin üretiminden ya da yeni proses ya da operasyonlardan kaynaklanan harcamaların bir tahminidir. İmalat maliyetine ek olarak tipik bir maliyet tahmini; yönetim, işleme tarzı, depolama harcamalarını da içerir. Doğru maliyet tahmininden sağlanan bilgi karar yönetimine katkıda bulunur. Şöyle ki;

11 1-İhale, sözleşme ve piyasa fiyatı için ürünün satış fiyatının belirlenmesinde ,
2-Beklenen rekabet ve mevcut fiyatlar dikkate alınarak yapılabilirliği ve kar sağlayıp sağlamayacağının araştırılmasında, 3- Montajın veya parçaların imal edilmesinin mi gerektiği yoksa dışarıdan alınmasının daha mı ekonomik olacağı kararının verilmesinde, 4-Bir proses kullanarak ürün yada bileşenlerin üretilmesi için gerekli alet ve donanımların temini için gerekli yatırımın belirlenmesinde,

12 5-Ürünün imalatı için en iyi ve en ekonomik metodun, prosesin ve malzemenin seçiminde, 6-Metot yada prosesler değiştirilerek ya da değer analiz teknikleri kullanılarak maliyet azaltıcı program oluşturmakta, 7-Üretim başında işletim maliyetlerini kontrol etmek için ürün performans standartlarının ön değerlendirmesinde 8-Otomasyon, mekanizasyon ve seri üretim için uygun gelişmeler getirmenin sonucu olarak gelecek karı ile ilgili üretim hacmi değişikliklerinin öngörüsünde katkıda bulunur.

13 Eğer üretim yeni bir ürün içeriyorsa, maliyet tahmininin detayları ilk resmi proses planını içermelidir. Bu proses planı sonraki kararlar için bir temel olabilir.Örneğin;

14 1-Gelecek iş planında karşılaşılan personel gereksinimin tespitinde, 2-İş sonuna kadar gereken malzeme öngörüsünde, 3-Şirket amaçlarını yerine getirmek için kapsamlı program yaparken, 4-Zaman sınırlaması içinde ve gereken miktarda üretilmesi amaçlanan ürün için gerekli araç, makine ve tesis belirtmek için katkı sağlayabilir.

15 KAYNAĞIN EKONOMİSİ Ürün için satış fiyatı saptandığında ya da maliyet tahmini hazırlandığında şirket tarafından tüm giderler düşünülmelidir. Yönetim, genellikle kâr miktarını saptarken, muhasebe departmanı çoğu kez genel ve idari giderleri saptar. Eğer imal edilen ürün kaynaklı ya da lehimli parça içeriyorsa, bunların maliyeti için prosedürler işletmenin muhasebe uygulamalarına uygun olmalıdır. Bu nedenle maliyet tahmininde sadece imalat maliyetleri göz önüne alınır.

16 İmalat Maliyetleri 1) Doğrudan malzemeleri, 2) Doğrudan iş gücünü, 3) Harcanılan araç gereçleri, 4) Şirket genel giderlerini içerir.

17 Doğrudan Malzemeler Bitmiş ürünün parçası olan bileşenlerdir. Doğrudan malzemeler, üretilen ürün başına tüketilen malzeme açısından kolaylıkla saptanabilirler. Birim başına düşen maliyeti içeren doğrudan malzemeler tam olarak tahmin edilebilirler.

18 Doğrudan İş Gücü Üretim için gerekli olan iş, emektir. Bunların maliyetleri, test performansları ve faaliyet denetlemelerini içerebilir

19 Harcanılan Araç Gereçleri
Tüketilen araç gereçler küçük el aletleri, fikstürler ve imalat sürecinde kullanılan aksesuarlardır.

20 Fabrika Genel Giderleri
Dolaylı iş gücü, malzemeler ve diğer dolaylı imalat masraflarından ibarettir.Araç gereç, hava, enerji, kamu hizmetleri ve bakım gibi imalat servisleri bu maliyetin bir parçası olabilir.

21 KAYNAK MALİYETLERİNİ TAHMİN ETME
Kaynak maliyetleri diğer imalat prosesleri ve faaliyetleriyle ortak temel unsurlar içerir. Bununla birlikte, kaynakta, bu unsurlar değişkenlik gösterir. Bazısı kaynak prosedürüne özgüyken, kimi de şirket için özel olabilir. Bu değişkenliğin tanımlanması, mühendislik, metalürji, imalat ve kalite kontrol disiplinlerine başlı başına aşina olunup deneyim ve bilgi gerektirir.

22 Otomasyon ve veri prosesleri maliyet belirlemede kullanılan önemli araçlardır. Kaynak maliyeti tahmini için veri toplama ve değerlendirme, pahalı ve külfetli olabilir. Ancak, bilgisayar ve uygun uygulanmış yazılım kullanarak birçok kaynak değişkenlerinin analizleri hızlı ve kolay yapılabilir.Örneğin,veritabanı sistemleri; kaynak prosedürleri, kaynakçı performans yeterliliği, kaynaklı parça ve kalite kontrol yönetimi için geliştirilmiştir.

23 Kaynak prosedür şartnamesi (wps) kaynak maliyeti hesabı için gereken önemli bilgileri sağlar. Böylece, kaynak prosedür şartnamesi,kaynak maliyet tahmininde başlangıç noktası görevi görür.Buda üretim tekrarı ve tutarlılığı için bir temel sağlar.Birçok şirket benzer yapılarla değişken işlerde kaynak prosedürlerini standart haline getirmiştir.Örnek bir kaynak prosedür şartname formu şekil de gösterilmektedir.

24 Ark kaynak yöntemleri için kaynak maliyetlerinin tahmininde kullanılan tipik değişkenler;

25 Çevrim süresi. Elektrot veya ilave tel. -Boyut. -Tür
*Çevrim süresi *Elektrot veya ilave tel -Boyut -Tür *Elektrot yığma verimi *Birleşim türü *Dikiş türü *Dikiş boyutu *Koruma türü *Koruyucu gaz akış hızı *Dekapan (veya toz) tüketim hızı *Kaynak akımı

26 Ark gerilimi. Akım üretecinin verimliliği. Kaynak süresi
*Ark gerilimi *Akım üretecinin verimliliği *Kaynak süresi *Operatör faktörü *İşçilik oranları *Genel oranlar *İlave metal maliyetleri *Koruyucu gaz maliyetleri *İşletmeye alma maliyetleri *Muayene maliyetleri

27 MALZEME TAHMİNİ Malzeme maliyetleri, kaynak yaparken tüketilen malzeme maliyetinden oluşur. Kaynak prosesleri için, hangi dolgu metali yığılırsa bu yığılan metal miktarı tüm malzeme masrafları için temel olabilir. Yığılan dolgu metalinin kilogram başına toplam maliyeti çalışma saati başına maliyetin tahmini yerine kullanılır.

28 Diğer malzeme maliyetleri, prosese özgü çeşitlilik içerir; örneğin, gazlar, cüruf yapıcı malzemeler, sıçrama önleyici bileşenler gibi… Gazlar ark kaynağında ve sert lehimleme operasyonlarında koruyucu görevi görürler. Genelde, bunlar, oksiasetilen gaz kaynağı, sert ve yumuşak lehimlemede yanıcı gaz ve oksijen olarak kullanılırlar. Cüruf yapıcılar, elektrik ark ve elektro cüruf kaynağında ve sert ve yumuşak lehimlemede kullanılırlar.

29 Üretimi tamamlamak için gerekli olan tüketilecek malzemenin miktarı ve görev sayısı maliyet tahmininde esastır. İşçilik saatleri, üretimin her parçası için gerekli operasyonların bir özeti ve tam bir malzeme listesinden tahmin edilebilir. Çoğu imalatçı, standart imalat uygulamalarını geliştirerek işçilik giderlerini doğrudan malzeme gereksiniminden belirleyebilir.

30 Kaynak maliyet tahmini hazırlamak için, tahmincinin montaj içindeki her kaynak işleminin kaynak tipini, boyutunu içeren bir listeye ve kaynak imalatı için gereken tüm malzeme listesine ihtiyacı vardır. Malzeme Faturası

31 Birkaç standart imalat uygulamalarıyla benzer ürünleri küçük miktarlarda üreten işletmeler için, tahmincinin malzeme faturası hazırlaması için daha az tahmin gerekli olur. Ancak, çok çeşitli üretim yapan şirketler için, tahmincinin pazarda takip edilen yöntemlerin bilincinde olması gerekir. Her ürün imalatı için, tahminci pazardaki verimliliği önceden tahmin etmelidir. Eğer umulan verimlilik elde edilemezse, tahminci çalışmanın basit ya da karmaşıklığına dayalı farklı değerler hesaplamalıdır.

32 Malzeme tahmini hazırlandığında ve her kaynak için kaynak prosedürü ve birleşim geometrisi belirlendiğinde yığılan dolgu metali miktarı her metre için Tablolardan kolayca elde edilebilir (Tablo ). Çeşitli yaygın metal ve alaşımların yoğunlukları

33 Bazı yaygın kullanılan mühendislik alaşımlarının yaklaşık yoğunlukları

34 Tablodaki veriler çelikler için sunulmuş olmasına rağmen herhangi yığılan metal için kullanılabilir. Hesaplamalar, şu eşitliğe göre yapılabilir: W=ρDV W=Yığılan metal ağırlığı lb/ft (kg/m) ρ= Yığılan metalin yoğunluğu lb/ (g/) DV =Yığılan metal hacmi /ft (/mm)

35 Yığılan kaynak metal ağırlığı otojen kaynaklardan başka bütün ark kaynak maliyet belirlenmesi için gereklidir. Kaynak prosesi ve kaynak prosedürü, dolgu metali, gaz, cüruf yapan madde miktarını ve işçilik gereksinimini etkiler.Bütün bu nitelikler yığılan metal ağırlığından türetilebilir.

36 Yığılan metal ağırlığına dayalı dolgu metali, gaz, dekapan, iş gücü miktarını belirlemek için, tahminci dolgu metali yığılma oranını, verimliliği ve operatör faktörünü (tam bir kaynak için toplam çalışma zamanının ark zamanına oranı) bilmelidir.

37 Çelik iç köşe dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

38 Çeliklerde, her iki taraftan kaynak yapılmış I-alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

39 Altlık şerit kullanılarak kaynak yapılan çeliklerdeki kare alın dikişlerin hacim ve ağırlıkları

40 Çeliklerde karşı pasolu tek V alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

41 Çeliklerde çift-V alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

42 Çeliklerde tek U ağızlı alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

43 Çeliklerde tek V ağızlı alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

44 Çeliklerde tek J ağızlı alın dikişlerinin hacim ve ağırlıkları

45 Dolgu Metali Yığma Oranı
Yığma oranı, her birim ark uygulandığında yığılmış dolgu metal ağırlığıdır. Gerekli dolgu metali miktarı yığma verimliliğine ve yığma metaline bağlıdır. Her kaynaklı parça için gerekli dolgu metal ağırlığı şu eşitlik kullanılarak da hesaplanabilir;

46 FM= FM=Dolgu metal ağırlığı (kg) DW= Yığılan metal (kg/m) L=Kaynak uzunluğu (m) DE=Yığma verimliliği % Kaynak akımının fonksiyonu olarak bazı eriyen elektrot türleri bakımından çeliğin kaynağındaki tipik yığma oranları şekil ’de gösterilmiştir.

47 Yığma oranı Kg/saat Kaynak akımı, A Not: Yığma oranı, serbest elektrot boyu ile değişebilir Kaynak proses (yöntem) ve akımının yığma oranına etkisi

48 Dolgu Metali Yığma Verimi
Yığma verimi yüzde oran (%) olarak ifade edilir ve kullanılan ilave metal ağırlığının yığılmış metal ağırlığına oranı şeklinde hesaplanır. Yığma veriminin azalışı, daha uzun elektrot koçanının eritilmeden atılışı, ark içinde metal buharlaşması ve çekirdek tel bileşenlerinin cürufa dönüşümünün bir sonucu olarak ortaya çıkar.

49 Birçok kaynak prosesi ve elektrotları için tipik yığma verimi Tablo 4
Birçok kaynak prosesi ve elektrotları için tipik yığma verimi Tablo ’de sunulmaktadır. Amerikan Kaynak Cemiyeti (AWS) sınıflandırmasına göre çıplak tel elektrot için kaynak mm’si başına düşen ilave metal ağırlığının tahmininde Tablo ’ de sunulan bilgiler kullanılabilmektedir. Örtülü çelik elektrot kullanılarak ilave metalinin Kg’ı başına düşen cm tahmini için Tablo teki veriler kullanılabilir.

50

51 Kaynak Malzemeleri İçin İlave Gereksinimler
Elektrik ark kaynağı ve kendinden gaz korumalı özlü telle ark kaynağı yöntemleri ayrı bir sarf malzemesi gerektirmez. Ancak, tozaltı ark kaynağı toz (dekapan) gerektirir ve MIG/MAG ve gaz korumalı özlü telle ark kaynağı koruyucu gaza ihtiyaç duyar. Dekapan tüketim çeşitliliğine rağmen ilave metalinin her Kg’ı başına 1 Kg’lık bir ortalama değerde dekapan (toz) kabul edilen bir miktardır.

52 Kullanıcılar uygun dekapan tüketimine karar vermek için sonuçlarını analiz etmelidirler. MIG/MAG ve özlü telle ark kaynağı için gaz tüketimi gaza, araç gerece ve diğer yerel koşullara bağlı olarak yaklaşık olarak /100A.h’dir. Dolgu metalinden 136 kg yığma için gerekli koruyucu gaz hesaplaması örneği Tablo ’te gösterilmektedir. Gaz tüketimi yığma oranının fonksiyonu olan ark zamanına bağlıdır. Böylece, elektrik ark kaynak yönteminin yüksek yığma oranı, MIG/MAG yönteminden daha az koruma gazı gerektirir.

53

54 Yığma oranı kaynak ekonomisinde önemli bir değişkendir
Yığma oranı kaynak ekonomisinde önemli bir değişkendir. Bu, yaklaşık olarak Şekil ’de gösterildiği gibi, kaynak yöntemine bağlı olmadan kaynak akımına bağlıdır. Kaynak prosesleri arasında yığma oranındaki değişkenlik bakımından en büyük fark, proseslerin yüksek kaynak akımlarında kullanılırlığı ile ilgilidir. Bununla birlikte, kaynak prosesi seçiminde tek faktör yığma oranı değildir. Diğer faktörler, yığma verimliliği, kaynak pozisyonu, kaynak kalitesi, gerekli nüfuziyet miktarı, gerekli ekipmanların bulunması ve kalifiye personeldir.

55 Yığma oranını verilen bir prosesle geliştirme metotları ve yüksek yığma oranlı proses seçimini etkileyen faktörler “proses seçimi” ve “yığma verimliliği” bölümlerinde tartışılacaktır.

56

57

58

59

60

61 İŞ GÜCÜ MALİYETLERİ İşçilik maliyetleri kaynaklı parça üretimindeki tüm görevlerin farklı uygulanma sürelerine bağlıdır.Bu farklı zamanlar ark zamanı, arksız zaman, (bakım zamanı) ve muhtelif işyeri zamanları ,hazırlık, test,kayıt tutma ve kalite kontrol.. gibi zamanları içerir.

62 Ark zamanı terimi,kaynak yaparken ark uygulandığı süredir
Ark zamanı terimi,kaynak yaparken ark uygulandığı süredir.Ark zamanı güç kaynağı ve ilgili ekipman örneğin, elektrot yada dolgu tel besleme hızı ,ark voltajı ve kaynak akımı , işleme hızı,kaynağın güç ve polarite türü tarafından kontrol edilen faktörlere bağlıdır. Ark zamanını etkileyen ek değişkenler, kaynak ek yeri tasarımı, elektrot tipi ve kaynak pozisyonudur.

63 Arksız zaman, tüm atölye fonksiyonları için hesaplanabilir
Arksız zaman, tüm atölye fonksiyonları için hesaplanabilir. Örneğin iş parçalarını toplama, fikstür içine koyma, tespit işlemi, kaynak öncesi ve sonrası yerine koyma, son olarak kaynaklanmış parçayı yerine koyma. Arksız zaman tekrarlanmayan işlerin zaman gereksinimindeki değişkenlikten dolayı sadece tekrarlanan bu operasyonlar için makul bir doğrulukla tahmin edilebilir. Tekrarlayan ve tekrarlamayan görevleri tamamlamak için zamanın artışı analiz edildiğinde bir endüstri mühendisinin müdahalesine ihtiyaç duyulabilir.

64 Bir ark kaynağı operasyonu için gerekli arksız zaman tahmini için iki metot vardır. Birinci metot, operatör faktöründen yararlanmaktır. Tablo tipik operatör faktör değerlerini çeşitli kaynak metotları için sunmuştur.Önce operatör faktörü belirlenir ve bütün maliyet tahmini ark süresinin bir fonksiyonu olur.Operatör faktörü kullandığımızda ,kaynalı parça üretimi için gerekli işçilik süresi şöyle hesaplanır: h= h=işçilik süresi h AT=ark süresi h K=operatör faktörü %

65 Çeşitli kaynak yöntemleri için operatör faktörü

66 Diğer metot, arksız sürenin bileşenlerinin ya da girdilerin analizini içerir. Örneğin; kaynaklı bir parça üretmek için gereken arksız zamanı hesaplamak için veriler şöyle olabilirdi:

67 1-Kurulum süresi 2-Yüklenecek parçaların sayısı 3-Bir parçayı yüklemek için gereken ortalama süre 4-Punta kaynak süresi 5-Kaynakların sayısı 6- Kaynaktan kaynağa hareket için zaman gereksinimi 7-İşlenecek parça için uygun ayarlama için gerekli süre

68 8-Tükenen malzemeleri değiştirmek için gerekli zaman 9- Uygun ekipman için gerekli süre 10-Kaynaktan sonraki bitirme işlemleri için gerekli süre 11-Kontrol süresi 12-Kaynakla ilgili diğer aktivitelerle ilgili süre gereksinimi

69 Arksız süre hesaplandığında, işçilik süresi şu şekilde hesaplanır: h=AT+N h=işçilik saati, h AT=ark süresi, h N=arksız süre, h

70 Arksız süre faktörleri bulunduğunda, maliyet tahmini, prosedürde değişiklik gereksinimi ya da ek ekipman örneğin fikstürler, gibi kaynak çevrim sürecinde azalışı sağlayacak değişiklikler gerekebilir. Muhtelif atölye zamanları birçok tekrarlanmayan kolayca ölçülmeyen zamanlardır; ancak maliyet tahmini yapılmalıdır. Presleme, sıçrama önleyici bileşenler, kaynak geçişlerinde yeniden yönlendirme gibi görevleri gerçekleştirmek için gerekli süreleri içerirler.

71 Kaynak ağız hazırlıkları, kayıt tutma, kaynak testi ve kontrolü ve kalite kontrolü bu kategoride yer alabilecek diğer maliyet faktörleridir. İş gücü, malzeme ve diğer maliyetler içeren kaynak ağız hazırlıkları, maliyet tahmini içinde yer almalıdır. İş parçasının kaynak ağız hazırlığı, talaş kaldırma, alev ya da plazma ark kesme, taşlama ya da eğme bükme içerebilir. Daha verimli ve maliyet bakımından etkili yöntem, ürün tasarımının gereksinimleri ve kaynak prosesinin gereksinimlerine göre değiştirilmelidir.

72 Kaynak prosedürleri için hesap kayıtları, genellikle sözleşme hükümleri ve imalat prosedürleri kayıtlarına ek olarak gereklidir. Gerekli kayıtlar, ana malzemenin ve elektrotların satış sertifikası; şartnameye uyma, uygun standartlar yada kodlar; tahribatsız kaynak kontrolu; operatör sertifikaları ve kalite kontrol dokümantasyonunu içerebilir.

73 Operatör faktörü: İşçilik maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan operatör faktörü, ark süresinin ya da gerçek kaynak yığma süresinin, kaynak operatörü için gerekli toplam iş süresine oranının hesabıdır. Operator süresi hesabında kullanılan formül eşitliğinde gösterilmiştir. İş örnekleme, operator faktörünün tahmininde kullanılan veri toplanması da etkili bir yaklaşımdır. Bu değişkenlerden kararlaştırılan değerlerde, tahminci iş deneyimine dayalı olarak veri kullanmalıdır. Eğer veri uygun değil ise ya da kaynak projesi normal atölye işinden farklı ise tahminci, proje araşırmalı ve her faktörü yeniden düşünmelidirler.

74 İş gücü saati tahmini: Belirli bir görev için gerekli iş gücü saati belirlenmesi için, tahminci çalışmanın karmaşıklığına karar vermelidir. Eğer çalışma ya kaynakçının ya da kaynak operatörünün ya da kaynak ekipmanının sık yer değiştirmesi gerekiyorsa, düşük bir operatör faktörü düşünülmelidir. Kaynakçı ya da operatör daha az ek aktivite gerektiriyorsa, operator faktörü yüksek olmalıdır. Çünkü kaynakçı ya da operatör daha fazla kaynak tamamlayabilir.

75

76 İş gücü gereksinimini belirlemek için örnek bir hesaplama; 6 mm dolgu kalınlıklı 90 m uzunluğundaki kaynağın yığılmasıdır. Yatay pozisyonda Tablo da gösterildiği gibi tozaltı ark kaynağı ve örtülü ark kaynağı kullanılmaktadır. Yığma oranı ve operatör faktörü, iş gücü gereksinimi tahminine katkıda bulunurlar. Bu metot, herhangi bir birleşme tipinde işgücü tahmininde kullanılabilir.

77 Standartların geliştirilmesi: Ürünlerinde sık kaynak yapan şirketler; birçok düzenlemeyle standart kaynak prosedürleri geliştirirler. Her çeşit kaynak için malzeme ve işçilik gereksinimine karar verirler. Bu standartlar kaynak maliyetleri tahmini, ürün performansı ölçümü ve üretime teşvik standartları oluşturmak için kullanılabilirler. Kaynak prosedürleri üretim standartlarını geliştirebilen veri sağlarlar. Bunlar,sırayla,şu şekilde başarılabilir:

78 1-Kaynak maliyetlerini tahmin 2-Üretim planlaması yönetimi 3-Tahmin personeli, envanter, ekipman gereksinimleri 4-Yeni ekipman ayarlamak 5-İş performans analizi 6-maliyet düşürücü program yönetimi 7-Teşvik edici programlar düzenleme

79 Kaynaklı yapıların imalatçıları, standart uygulamaları ve prosedürleri geliştirmelidirler. Yığma oranı, yığma verimliliği ve operatör faktörleri için yayınlanan değerler bu standartların gelişmi için kullanılabilir. Bununla birlikte yayınlanan değerlerin maliyet standartlarının gelişimi için sadece başlangıç değerleri gibi kullanılan endüstri ortalaması olduğunun farkında olunmalıdır. Gerçekte, gerçek imalat maliyetlerini kullandığımızda standart gelişimi testereyle kesme, delme, montaj ve diğer metal işleme standartlarını içermek için genişleyebilir.

80 Bir hesaplama için veriler içeren bir kaynak maliyet standartları için bir örnek format tablo de gösterilir.Tablo de gösterilen veriler prosedüre uygunluk içinde geliştirildi.Bu bölümde ve tablo ve ten bilgi dahil edildi.

81

82 ARK KAYNAĞININ DOĞRUDAN
MALİYET TAHMİNİ Güncel maliyetlere karşı tahmin için doğru değerler kullanmak temel muhasebe ilkesidir.Müşteriye teklif için tahminler,bazen projeye özgü kaynak detaylarıyla ilgili küçük araştırmalar ile eski çizimler ve özellikler kullanılarak geliştirilir.Teklif sonuçları hatalı olabilir, bu yüzden şirket ihale kaybedebilir.Örneğin teklif çok yüksekse yada çok düşük olup kar sağlamayacaksa.

83 Böylece,amaçlanan proje yada ürün için kaynaklı parçanın gerektirdiği çeşitli maliyet faktörlerinin araştırılmalıdır ve bilinen ve doğrulanmış maliyetlerle doğrulanmış olması gerekir. Her saat başına ve birim pound ağırlık başına maliyet gösteren gerçek kaynak süresinin veri analizi ve yığılmış metal ağırlığı her kaynaklı parça için oluşturulmalı,özetlenmelidir.Tahmini maliyeti temsil eden son özet rakamlar,gerçek maliyetleri ve ikisi arasındaki farkı içermelidir.

84 Bir maliyet özeti şu fonksiyonlara yardımcı olacak verileri sağlar: 1-Kaynaklı parçanın maliyet muhasebesinin geçerliliği 2-Doğru maliyet tahmininin hazırlığı ve uygun teklif sunma 3-Kaynak ve kesme ekipman geliştirmelerinin alımının gerekçesi 4-Şirketin tarihsel veri tabanını kurmak ve kullanımına güven oluşturmak 5-Kaynaklı parça üretimi ve maliyet özetleme proseslerini içeren personel eğitimine katkıda bulunmak 6-Kaynak operasyonları içindeki farklı departmanlar arasındaki iletişimi geliştirir

85 Tablo çeşitli maliyet tahminleri için kullanılan eşitlikleri sunmaktadır.Bu tablo ark kaynak maliyet tahmininin bir metodu gibi sunulsada, tüm uygulamalar için bu eşitliklerin doğruluğu garanti edilemez.Tahmincinin kararı ve giriş verilerinin doğruluğu tahmini etkiler.Ark kaynağı maliyet terminolojisi Tablo ve da tanımlanmıştır. Tablo , yaygın kullanılan beş proses için, çelik için ark kaynağında yığılma verimliliği ve yüzde olarak operatör faktör ortalaması değerlerini malzeme maliyeti için tahmin aralıklarıyla sunmuştur.

86 Ark kaynağın doğrudan maliyetlerinin tahmininde kullanılan eşitlikler

87 Tablo 4.08.19. Ark kaynağı maliyet tanımları

88 Çelik için elle ark kaynak değerleri

89 TEŞEKKÜRLER…


"BÖLÜM 4.08 KAYNAK VE KESMENİN EKONOMİSİ 1.BÖLÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları