Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ

2 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Cari Hesaplar Ticari ilişkilerde bulunduğunuz tüm alıcı ve satıcılar için cari hesap kartı tanımlayabilir, cari hesapların tek kart üzerinden TL ve istenen döviz cinsine göre hareket girişlerini yapabilirsiniz. Ayrıca Çek/Senet, Banka, Stok ve Fatura modüllerinde yaptığınız tüm işlemleri online veya isteğe bağlı olarak Cari Hesaplara entegre edebilirsiniz.

3 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
CARİ HESAP KARTI Cari hesaplarınız için grup tanımlaması yapabilir. Cari hesap grubu bazında rapor ve istatistikler alabilirsiniz. Vade Opsiyonu tanımlayarak vade bazlı işlemler yapabilirsiniz. Cari hesaplara ilişkin Risk Limiti tanımlayabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarınızın toplam riskini takip edebilirsiniz. Cari hesaplar için farklı kur tipi tanımlayabilir, hareket girişlerinde cari hesaba özel kur üzerinden işlem yapabilirsiniz.

4 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
CARİ İŞLEMLER Tanımladığınız adres telefon bilgileri doğrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü alabilirsiniz. Cari hesaplara alfa nümerik ve nümerik özel kodlar tanımlayabilir,bu bazda detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Cari Hesaplarınızın Cari Hesap, Fatura, Çek/Senet ve Banka işlemlerinden oluşan bakiyeleri ayrı ayrı takip edilebilir.

5 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
CARİ HESAP BAKİYE Cari hesaplarınızın ay bazında borç, alacak ve bakiye takibini TL ve döviz olarak yapabilirsiniz. İzlenebilirlik özelliği sayesinde cari hesaplarınızın hangi kullanıcılar tarafından takip edilebileceğini belirleyebilirsiniz.

6 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
CARİ HESAP FİŞİ İstenilen döviz cinsi üzerinden fiş girişi yapabilirsiniz. Fiş girişi anında cari hesap bakiye bilgilerine ulaşabilirsiniz.

7 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Stok Kontrol Stoklara ilişkin tüm giriş/çıkış irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arası stok transferi ve sayım işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Stoklarınızı belirli gruplar altında toplayabilir, stok grupları bazında detaylı ve kümülatif stok takip raporları alabilirsiniz. Depolar arası stok transferi yaparak, ayrı depolardaki stok durumları veya tüm depolardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz. Stok maliyetleri isteğe bağlı olarak LIFO, FIFO, Eldeki-OBF, Giriş-OBF maliyet türlerine göre yapılabilir ve istenen maliyet türüne göre maliyet raporları alabilirsiniz.

8 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
STOK KARTLARI Stoklarınızı gruplar altında toplayabilir, grup bazında rapor ve istatistikler alabilirsiniz. Stok barkot numaralarını programa otomatik olarak sıralattırabilirsiniz. Stoklarınız için kritik ve optimum stok miktarları tanımlayarak stok tedarik listeleri alabilirsiniz.

9 STOK KART ÖZELLİKLERİ Stoklarınızı görsel olarak takip edebilirsiniz.
SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi STOK KART ÖZELLİKLERİ Stoklarınızı görsel olarak takip edebilirsiniz. Stok maliyetlerini Giriş-OBF, Eldeki-OBF LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazında raporlar alabilirsiniz. Depo bazında toplam giriş/çıkış miktarı ve kalan stok durumunu takip edebilirsiniz.

10 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
STOK FİŞİ Tüm giriş/çıkış irsaliyelerini istenen döviz cinsi bazında düzenleyebilir, aynı irsaliye üzerinde farklı döviz cinsi ve kuru üzerinden işlem yapabilirsiniz. Verilen satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda giriş/çıkış irsaliyelerini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

11 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
STOK DURUM FİŞİ Sayım işlemlerini kolaylıkla yapabilir, sayım işlemleri sırasında çıkan eksik yada fazla ürünleri, ekran üzerinde farklı renklerde pratik bir şekilde takip edebilirsiniz.

12 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Fatura Fatura girişlerini TL ve istenilen döviz cinsi bazında yapabilir, cari hesap veya stok bazında alış ve satış istatistikleri alabilirsiniz.  Stok-fatura bağlantısı ile; stok bölümünden girilen alış ve satış irsaliyeleri otomatik olarak fatura ekranına aktararak, irsaliyeden fatura oluşturma işlemi yapabilirsiniz. Faturalarınızı, cari hesap, stok ve muhasebe modüllerine on-line entegre edebilirsiniz.

13 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
FATURA FİŞİ Fatura girişlerini TL ve dövizli olarak işleyebilir, aynı fatura içerisinde farklı döviz cinsi ve kuru üzerinden işlem yapabilirsiniz. Açık/Kapalı fatura girişleri yapabilir, kapalı faturalar için kasa girişi yapabilirsiniz. Stok bölümünden işlenen irsaliyeler doğrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura işlemi yapabilir, tek bir fatura üzerinden birden fazla irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz.

14 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
FATURA İŞLEMLERİ Faturaların toplam değeri üzerinden fatura masraflarını, ıskonto yüzdesi veya tutarını tanımlayabilirsiniz. Satış faturaları için otomatik belge sıralattırabilirsiniz. Sipariş modülünden girişi yapılan satın alma ve müşteri siparişleri bazında otomatik olarak alış veya satış faturaları düzenleyebilir tek bir fatura üzerinden birden fazla siparişi aktarabilirsiniz.

15 Hizmet SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Alınan ve Verilen Hizmet faturaları ile Serbest Meslek Makbuzu girişlerinizi yapabilir, hizmet faturaları ile makbuzlara ilişkin tüm rapor ve formları TL ve istenen döviz cinsine göre alabilirsiniz.

16 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
HİZMET FATURA Gider faturalarınız ile verilen ve alınan hizmet fatura girişlerini TL ve döviz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Serbest Meslek Makbuzu girişlerinizi yapabilir, makbuz takibi ile ilgili her türlü rapor ve form dökümlerini alabilirsiniz.

17 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Çek/Senet Çek/senet giriş ve çıkış işlemlerinizi detaylı olarak gerçekleştirebilir, Çek/senetlerinizin ciro, tahsil edildi, protesto vb. gibi durum değişikliklerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Online entegre çalışma özelliği sayesinde girişi yapılan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe, ve banka modülüne entegre edebilirsiniz.

18 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
ÇEK /SENET Çek/senet girişlerini istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden yapabilirsiniz. Çekin tüm hareketlerini (ciro,  portföyde vb.) bordro üzerinden takip edebilirsiniz.

19 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
ÇEK /SENET ÜRETME Otomatik Çek/Senet Üretme seçeneği ile aylık veya günlük bazda çek/senet üretebilir siniz. Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmadan bilgi girişlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Çek/Senet ciro işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların çek formatına göre kesilen çek/senetlerinizin dökümlerini otomatik olarak alabilir, çek/senetlerinizin vesaik toplamı, ortalama gün ve toplam tutar bilgilerini takip edebilirsiniz

20 ÇEK SANET KARTLARI LİSTESİ
SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi ÇEK SANET KARTLARI LİSTESİ Aynı anda birden fazla çek/senedin durumunu değiştirebilirsiniz. Bilgileri girilen çek/senetlerin takibini ve durumları ile ilgili değişiklik işlemlerini (tahsil edildi/ödendi, iade, karşılıksız, protesto v.b.) kolaylıkla yapabilirsiniz. Çek/senet tarihçelerini detaylı olarak takip edebilir, çek/senet pozisyonu bazında güncel veya geçmişe dönük raporlar alabilirsiniz.

21 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Sipariş Yönetimi Müşteri ve Satın Alma sipariş girişlerini TL ve istenen döviz cinsi bazında detaylı olarak gerçekleştirebilir, cari hesap stok bazında açık/kapalı sipariş takibi yapılabilirsiniz. Sipariş bölümünde girişi yapılan satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda otomatik olarak irsaliye ve fatura oluşturarak, irsaliye ve fatura girişlerini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

22 SATIN ALMA /SAİPARİŞ FİŞİ
SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi SATIN ALMA /SAİPARİŞ FİŞİ Müşteri siparişlerinizi rezerve edebilir, yeni sipariş girişlerinde serbest stok durumuna göre işlem yapabilirsiniz. Müşteri siparişlerinizi rezerve edebilir, yeni sipariş girişlerinde serbest stok durumuna göre işlem yapabilirsiniz. Müşteri siparişlerinizi rezerve edebilir, yeni sipariş girişlerinde serbest stok durumuna göre işlem yapabilirsiniz.

23 Muhasebe SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Tüm modüllerin muhasebe ile online çalışma özelliği sayesinde, cari hesap hareketleri, faturalama, çek/senet, banka v.b. işlemlerinizin muhasebe kayıtlarını manüel olarak girmenize gerek kalmadan, karşılık gelen tahsil, tediye ve mahsup fişlerine otomatik olarak aktarabilirsiniz.

24 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
HESAP PLANI Hesap Planı kod yapısını istenilen bazda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazında tüm raporları alabilirsiniz. Tanımlanan hesapları 10 değişik özel kod ile takip edilebilir ve bu bazda her türlü raporları alabilirsiniz. Hesapların, genel bazda bakiye takibini TL ve döviz olarak yapabilirsiniz.

25 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
HESAP PLANI TAKİBİ Ay bazında borç, alacak ve bakiye takibi yapabilirsiniz. Hesapların ay bazında grafiksel dağılımlarını görebilirsiniz.

26 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
MUHASEBE FİŞİ Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve dökümlerini alabilirsiniz. Diğer modüllerden yapılan entegrasyon fişine gelmesini istediğiniz arda, muhasebe entegrasyon açıklamalarını tanımlayabilirsiniz. Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayırma, ve fiş bakiyesi eşitleme özelliği sayesinde, bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

27 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
MİZAN Mizan, genel mizan, hesap ekstresi ve finansal tablo dökümlerini TL ve istenen döviz cinsi bazında alabilirsiniz.

28 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
HESAP EKSTRESİ Girilen fiş türlerine göre muavin hesaplarınızın borç/alacak ve bakiye takibini TL ve istenilen döviz cinsi bazında detaylı olarak yapabilirsiniz.

29 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
MUHASEBE FİŞ DÖKÜMÜ Fişlerinizin borç/alacak ve açıklama bilgilerini, fiş tipi bazında detaylı olarak görebilirsiniz.

30 Finans SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Dönem bazında ve istenilen tarihler arasında Bilanço Tablosunda, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

31 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
BİLANÇO TABLOSU Şirket bazında ayrı ayrı finansal tablolar hazırlayabilir, mas ter tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapıda yeni tablolar alabilirsiniz.

32 Banka SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Bankalar arası EFT işlemleri, gelen veya gönderilen havaleler, nakit para çekme, nakit para yatırma, banka kredileri, repo dönüşümleri ve ihracat bedel karşılığı gibi banka işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Online entegre çalışma özelliği sayesinde girişi yapılan Gelen Havale, Gönderilen Havale, Nakit Para Çekme/Yatırma gibi hareketleri cari hesap ve muhasebe modülüne entegre edebilirsiniz.

33 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
BANKA KATRTI Bankalar ile ilgili şube, hesap numarası, telefon v.b. gibi bilgileri tanımlayabilir, tek bir kart üzerinden bankanın TL ve istenen döviz cinsi bazında girişlerini yapabilirsiniz. Bankalarla ilgili kredi marj limitleri ve yıllık faiz oranları tanımlayabilirsiniz. Hesap türlerine göre ayrı ayrı ve genel toplam olarak bakiye takibi yapabilirsiniz.

34 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
BANKA FİŞİ Bankalar ile ilgili tüm hareket girişlerini kolaylıkla yapabilir, girişi yapılan işlemlere ait raporları detaylı olarak alabilirsiniz. Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama v.b. gibi özellikler sayesinde, bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

35 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Üretim İmalatı yapılan tüm mamul ve yarı mamul stoklar için reçete tanımları yapabilir, üretim reçeteleri doğrultusunda sipariş ve planlama bazında hammadde ihtiyaç tabloları alabilirsiniz. Mamul maliyetlerini istenen maliyet türü bazında (LIFO, FIFO, Giriş-OBF, Eldeki OBF) hesaplatabilirsiniz.

36 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
MAMUL REÇETE KARTI Mamul ve yarı mamul stoklar için reçeteler oluşturabilirsiniz. Reçete bazında üretim giderleri tanımlayabilir, gider payını, tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattırabilirsiniz.

37 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
ÜRETRİM FİŞİ Reçetesi tanımlanan mamul ve yarı mamullerin üretimlerinin yapabilirsiniz. Üretim islemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Mamul üretimin de kullanılan ham maddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazında yapabilirsiniz.

38 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
ÜRETİM PLANLAMA FORMU Kendi üretim adetlerinizi belirleyerek Üretim İhtiyaç Planlama Tablosu alabilirsiniz

39 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
Demirbaş Her demirbaş için kart açarak demirbaş alış/satış bilgileri ve giriş maliyeti bilgilerini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz. Amortisman defteri, alış/satış raporları, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylı ve kümülatif olarak demirbaş grubu ve bölümü bazında alabilirsiniz.

40 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
DEMİRBAŞ KARTI Demirbaşlar için grup ve bölüm tanımlaması yapabilir, grup ve bölüm bazında tüm demirbaş raporlarını alabilirsiniz. Demirbaş alış kaydı amortisman tahakkuku, demirbaş gider girişlerini ve satış işlemlerini yapabilirsiniz.

41 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi
UYARI SİTEMİ Uyarı Sistemi sayesinde kullanıcı bazında istenen modül ve hareket tipine göre kayıt, değişiklik ve iptal işlemlerini izleyebilir, uyarı mesajını eposta veya hatırlatıcı ekranı olarak alabilirsiniz.


"SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları