Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi."— Sunum transkripti:

1 SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi

2 Cari Hesaplar Ticari ilişkilerde bulunduğunuz tüm alıcı ve satıcılar için cari hesap kartı tanımlayabilir, cari hesapların tek kart üzerinden TL ve istenen döviz cinsine göre hareket girişlerini yapabilirsiniz. Ayrıca Çek/Senet, Banka, Stok ve Fatura modüllerinde yaptığınız tüm işlemleri online veya isteğe bağlı olarak Cari Hesaplara entegre edebilirsiniz.

3 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi CARİ HESAP KARTI Vade Opsiyonu tanımlayarak vade bazlı işlemler yapabilirsiniz. Cari hesaplara ilişkin Risk Limiti tanımlayabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarınızın toplam riskini takip edebilirsiniz. Cari hesaplar için farklı kur tipi tanımlayabilir, hareket girişlerinde cari hesaba özel kur üzerinden işlem yapabilirsiniz. Cari hesaplarınız için grup tanımlaması yapabilir. Cari hesap grubu bazında rapor ve istatistikler alabilirsiniz.

4 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi CARİ İŞLEMLER Tanımladığınız adres telefon bilgileri doğrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü alabilirsiniz. Cari hesaplara alfa nümerik ve nümerik özel kodlar tanımlayabilir,bu bazda detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Cari Hesaplarınızın Cari Hesap, Fatura, Çek/Senet ve Banka işlemlerinden oluşan bakiyeleri ayrı ayrı takip edilebilir.

5 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi CARİ HESAP BAKİYE Cari hesaplarınızın ay bazında borç, alacak ve bakiye takibini TL ve döviz olarak yapabilirsiniz. İzlenebilirlik özelliği sayesinde cari hesaplarınızın hangi kullanıcılar tarafından takip edilebileceğini belirleyebilirsiniz.

6 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi CARİ HESAP FİŞİ Fiş girişi anında cari hesap bakiye bilgilerine ulaşabilirsiniz. İstenilen döviz cinsi üzerinden fiş girişi yapabilirsiniz.

7 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Stok Kontrol Stoklara ilişkin tüm giriş/çıkış irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arası stok transferi ve sayım işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Stoklarınızı belirli gruplar altında toplayabilir, stok grupları bazında detaylı ve kümülatif stok takip raporları alabilirsiniz. Stoklarınızı belirli gruplar altında toplayabilir, stok grupları bazında detaylı ve kümülatif stok takip raporları alabilirsiniz. Depolar arası stok transferi yaparak, ayrı depolardaki stok durumları veya tüm depolardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz. Stok maliyetleri isteğe bağlı olarak LIFO, FIFO, Eldeki-OBF, Giriş-OBF maliyet türlerine göre yapılabilir ve istenen maliyet türüne göre maliyet raporları alabilirsiniz. Depolar arası stok transferi yaparak, ayrı depolardaki stok durumları veya tüm depolardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz. Stok maliyetleri isteğe bağlı olarak LIFO, FIFO, Eldeki-OBF, Giriş-OBF maliyet türlerine göre yapılabilir ve istenen maliyet türüne göre maliyet raporları alabilirsiniz.

8 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi STOK KARTLARI Stok barkot numaralarını programa otomatik olarak sıralattırabilirsiniz. Stoklarınızı gruplar altında toplayabilir, grup bazında rapor ve istatistikler alabilirsiniz. Stoklarınız için kritik ve optimum stok miktarları tanımlayarak stok tedarik listeleri alabilirsiniz.

9 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Depo bazında toplam giriş/çıkış miktarı ve kalan stok durumunu takip edebilirsiniz. Stoklarınızı görsel olarak takip edebilirsiniz. Stok maliyetlerini Giriş-OBF, Eldeki-OBF LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazında raporlar alabilirsiniz. STOK KART ÖZELLİKLERİ

10 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi STOK FİŞİ Verilen satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda giriş/çıkış irsaliyelerini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Tüm giriş/çıkış irsaliyelerini istenen döviz cinsi bazında düzenleyebilir, aynı irsaliye üzerinde farklı döviz cinsi ve kuru üzerinden işlem yapabilirsiniz.

11 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi STOK DURUM FİŞİ Sayım işlemlerini kolaylıkla yapabilir, sayım işlemleri sırasında çıkan eksik yada fazla ürünleri, ekran üzerinde farklı renklerde pratik bir şekilde takip edebilirsiniz.

12 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Fatura Fatura girişlerini TL ve istenilen döviz cinsi bazında yapabilir, cari hesap veya stok bazında alış ve satış istatistikleri alabilirsiniz. Stok-fatura bağlantısı ile; stok bölümünden girilen alış ve satış irsaliyeleri otomatik olarak fatura ekranına aktararak, irsaliyeden fatura oluşturma işlemi yapabilirsiniz. Faturalarınızı, cari hesap, stok ve muhasebe modüllerine on-line entegre edebilirsiniz.

13 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Fatura girişlerini TL ve dövizli olarak işleyebilir, aynı fatura içerisinde farklı döviz cinsi ve kuru üzerinden işlem yapabilirsiniz. Stok bölümünden işlenen irsaliyeler doğrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura işlemi yapabilir, tek bir fatura üzerinden birden fazla irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz. Açık/Kapalı fatura girişleri yapabilir, kapalı faturalar için kasa girişi yapabilirsiniz. FATURA FİŞİ

14 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi FATURA İŞLEMLERİ Satış faturaları için otomatik belge sıralattırabilirsiniz. Sipariş modülünden girişi yapılan satın alma ve müşteri siparişleri bazında otomatik olarak alış veya satış faturaları düzenleyebilir tek bir fatura üzerinden birden fazla siparişi aktarabilirsiniz. Faturaların toplam değeri üzerinden fatura masraflarını, ıskonto yüzdesi veya tutarını tanımlayabilirsiniz.

15 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Hizmet Alınan ve Verilen Hizmet faturaları ile Serbest Meslek Makbuzu girişlerinizi yapabilir, hizmet faturaları ile makbuzlara ilişkin tüm rapor ve formları TL ve istenen döviz cinsine göre alabilirsiniz.

16 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Gider faturalarınız ile verilen ve alınan hizmet fatura girişlerini TL ve döviz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Serbest Meslek Makbuzu girişlerinizi yapabilir, makbuz takibi ile ilgili her türlü rapor ve form dökümlerini alabilirsiniz. HİZMET FATURA

17 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Çek/Senet Çek/senet giriş ve çıkış işlemlerinizi detaylı olarak gerçekleştirebilir, Çek/senetlerinizin ciro, tahsil edildi, protesto vb. gibi durum değişikliklerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Online entegre çalışma özelliği sayesinde girişi yapılan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe, ve banka modülüne entegre edebilirsiniz.

18 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi ÇEK /SENET Çek/senet girişlerini istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden yapabilirsiniz. Çekin tüm hareketlerini (ciro, portföyde vb.) bordro üzerinden takip edebilirsiniz.

19 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Otomatik Çek/Senet Üretme seçeneği ile aylık veya günlük bazda çek/senet üretebilir siniz. Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmadan bilgi girişlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Çek/Senet ciro işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların çek formatına göre kesilen çek/senetlerinizin dökümlerini otomatik olarak alabilir, çek/senetlerinizin vesaik toplamı, ortalama gün ve toplam tutar bilgilerini takip edebilirsiniz ÇEK /SENET ÜRETME

20 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi ÇEK SANET KARTLARI LİSTESİ Çek/senet tarihçelerini detaylı olarak takip edebilir, çek/senet pozisyonu bazında güncel veya geçmişe dönük raporlar alabilirsiniz. Aynı anda birden fazla çek/senedin durumunu değiştirebilirsiniz. Bilgileri girilen çek/senetlerin takibini ve durumları ile ilgili değişiklik işlemlerini (tahsil edildi/ödendi, iade, karşılıksız, protesto v.b.) kolaylıkla yapabilirsiniz.

21 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Sipariş Yönetimi Müşteri ve Satın Alma sipariş girişlerini TL ve istenen döviz cinsi bazında detaylı olarak gerçekleştirebilir, cari hesap stok bazında açık/kapalı sipariş takibi yapılabilirsiniz. Sipariş bölümünde girişi yapılan satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda otomatik olarak irsaliye ve fatura oluşturarak, irsaliye ve fatura girişlerini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sipariş bölümünde girişi yapılan satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda otomatik olarak irsaliye ve fatura oluşturarak, irsaliye ve fatura girişlerini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

22 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi SATIN ALMA /SAİPARİŞ FİŞİ Müşteri siparişlerinizi rezerve edebilir, yeni sipariş girişlerinde serbest stok durumuna göre işlem yapabilirsiniz.

23 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Muhasebe Tüm modüllerin muhasebe ile online çalışma özelliği sayesinde, cari hesap hareketleri, faturalama, çek/senet, banka v.b. işlemlerinizin muhasebe kayıtlarını manüel olarak girmenize gerek kalmadan, karşılık gelen tahsil, tediye ve mahsup fişlerine otomatik olarak aktarabilirsiniz.

24 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi HESAP PLANI Hesap Planı kod yapısını istenilen bazda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazında tüm raporları alabilirsiniz. Tanımlanan hesapları 10 değişik özel kod ile takip edilebilir ve bu bazda her türlü raporları alabilirsiniz. Hesapların, genel bazda bakiye takibini TL ve döviz olarak yapabilirsiniz.

25 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi HESAP PLANI TAKİBİ Ay bazında borç, alacak ve bakiye takibi yapabilirsiniz. Hesapların ay bazında grafiksel dağılımlarını görebilirsiniz.

26 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi MUHASEBE FİŞİ Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve dökümlerini alabilirsiniz. Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayırma, ve fiş bakiyesi eşitleme özelliği sayesinde, bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer modüllerden yapılan entegrasyon fişine gelmesini istediğiniz arda, muhasebe entegrasyon açıklamalarını tanımlayabilirsiniz.

27 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Mizan, genel mizan, hesap ekstresi ve finansal tablo dökümlerini TL ve istenen döviz cinsi bazında alabilirsiniz. MİZAN

28 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi HESAP EKSTRESİ Girilen fiş türlerine göre muavin hesaplarınızın borç/alacak ve bakiye takibini TL ve istenilen döviz cinsi bazında detaylı olarak yapabilirsiniz.

29 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Fişlerinizin borç/alacak ve açıklama bilgilerini, fiş tipi bazında detaylı olarak görebilirsiniz. MUHASEBE FİŞ DÖKÜMÜ

30 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Finans Dönem bazında ve istenilen tarihler arasında Bilanço Tablosunda, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

31 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi BİLANÇO TABLOSU Şirket bazında ayrı ayrı finansal tablolar hazırlayabilir, mas ter tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapıda yeni tablolar alabilirsiniz.

32 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Banka Bankalar arası EFT işlemleri, gelen veya gönderilen havaleler, nakit para çekme, nakit para yatırma, banka kredileri, repo dönüşümleri ve ihracat bedel karşılığı gibi banka işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Online entegre çalışma özelliği sayesinde girişi yapılan Gelen Havale, Gönderilen Havale, Nakit Para Çekme/Yatırma gibi hareketleri cari hesap ve muhasebe modülüne entegre edebilirsiniz.

33 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi BANKA KATRTI Hesap türlerine göre ayrı ayrı ve genel toplam olarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Bankalarla ilgili kredi marj limitleri ve yıllık faiz oranları tanımlayabilirsiniz. Bankalar ile ilgili şube, hesap numarası, telefon v.b. gibi bilgileri tanımlayabilir, tek bir kart üzerinden bankanın TL ve istenen döviz cinsi bazında girişlerini yapabilirsiniz.

34 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Bankalar ile ilgili tüm hareket girişlerini kolaylıkla yapabilir, girişi yapılan işlemlere ait raporları detaylı olarak alabilirsiniz. Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama v.b. gibi özellikler sayesinde, bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz. BANKA FİŞİ

35 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Üretim İmalatı yapılan tüm mamul ve yarı mamul stoklar için reçete tanımları yapabilir, üretim reçeteleri doğrultusunda sipariş ve planlama bazında hammadde ihtiyaç tabloları alabilirsiniz. Mamul maliyetlerini istenen maliyet türü bazında (LIFO, FIFO, Giriş- OBF, Eldeki OBF) hesaplatabilirsiniz. Mamul maliyetlerini istenen maliyet türü bazında (LIFO, FIFO, Giriş- OBF, Eldeki OBF) hesaplatabilirsiniz.

36 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi MAMUL REÇETE KARTI Mamul ve yarı mamul stoklar için reçeteler oluşturabilirsiniz. Reçete bazında üretim giderleri tanımlayabilir, gider payını, tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattırabilirsiniz.

37 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Reçetesi tanımlanan mamul ve yarı mamullerin üretimlerinin yapabilirsiniz. Mamul üretimin de kullanılan ham maddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazında yapabilirsiniz. Üretim islemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. ÜRETRİM FİŞİ

38 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi ÜRETİM PLANLAMA FORMU Kendi üretim adetlerinizi belirleyerek Üretim İhtiyaç Planlama Tablosu alabilirsiniz

39 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Demirbaş Her demirbaş için kart açarak demirbaş alış/satış bilgileri ve giriş maliyeti bilgilerini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz. Amortisman defteri, alış/satış raporları, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylı ve kümülatif olarak demirbaş grubu ve bölümü bazında alabilirsiniz.

40 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi Demirbaşlar için grup ve bölüm tanımlaması yapabilir, grup ve bölüm bazında tüm demirbaş raporlarını alabilirsiniz. Demirbaş alış kaydı amortisman tahakkuku, demirbaş gider girişlerini ve satış işlemlerini yapabilirsiniz. DEMİRBAŞ KARTI

41 SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi UYARI SİTEMİ Uyarı Sistemi sayesinde kullanıcı bazında istenen modül ve hareket tipine göre kayıt, değişiklik ve iptal işlemlerini izleyebilir, uyarı mesajını eposta veya hatırlatıcı ekranı olarak alabilirsiniz.


"SentezFLEX KOBİ YÖNETİM SİSTEMİ SentezFLEX KOBİ Yönetim Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları