Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h ...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h ..."— Sunum transkripti:

1

2 T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h ...
SWIMMING POOL WATER TREATMENT T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h ...

3 Yüzme Havuzları Şartlandırılmasının Temelleri
- Havuz Suyu Niçin Şartlandırılmalıdır? hastalık yapıcı (patojen) bakterilerin yok edilmesi yosun oluşumunun engellenmesi yüzücüler açısından suyun toksik etkiler taşımaması istenmeyen koku ve tat oluşumunun engellenmesi havuz çevresinde ve ekipmanlarında korozyonun engellenmesi havuz, filtre ve pompalarda scale oluşumunun engellenmesi havuzun sürekli yüzülebilir halde tutulması havuzda sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratılması

4 SİNERJİ Havuz Şartlandırılmasında Beş Yıldız Sinerjisi
Su Çevrimi & Sirkülasyon Henkel WT Teknik Servis Filtrasyon & Flokülasyon SİNERJİ Dezenfeksiyon + pH kontrolü + Su Dengesi Taze Su İlavesi

5 Maksimum Havuz Suyu Sıcaklıkları
Havuz Tipleri Maks. Su Sıcaklıkları Yarışma amaçlı yüzme & dalma Fitness yüzme & eğitim Eğlence, eğitim (büyükler) Umumi genel havuzlar Eğitim (çocuklar), eğlence havuzları Bebekler, küçük çocuklar Engelliler 27 0 C 28 0 C 29 0 C 30 0 C !!! UYARI !!! Bunlar olması gereken maksimum sıcaklıklardır ve bu değerler ASLA AŞILMAMALIDIR.

6 pH Bilimsel Tanım : Bir çözeltideki Hidrojen iyonu konsantrasyonun negatif logaritması. pH = - log [H+] H2O H+ + OH- Genel Tanım: pH; bir çözeltinin asidik veya bazik aktivitesi’nin ölçülmesi. Artan asitlik Nötral Artan Alkalite

7 pH etkisi Bir havuzun ideal pH değeri = 7.4 Düşük pH ( < 7.2 )
Korozyon Deri & Göz tahrişi Vinil parçalarda deformasyon Yüksek pH ( > 7.6 ) Scale Oluşumu Deri & Göz tahrişi Klor etkinliğinin azalması Not : İnsan gözünün pH değeri 7.3 – 7.4 ‘tür.

8 TAC – Toplam Alkalinite
Alkalinite Bileşenleri : Bikarbonatlar HCO3 - Karbonatlar CO3 = Hidroksitler OH - Tanım: Suyun tamponlama kapasitesinin kantitatif ölçümü. pH’ın değişime karşı gösterdiği direnç. Asit nötralleştirme kapasitesi.

9 TAC – Toplam Alkalinite Etkisi
Bir havuzdaki ideal TAC değeri = 80 – 120 ppm Düşük TAC ( < 80 ppm ) pH değişkendir Su agresif karakterdedir( korozif ) Yüksek TAC ( > 150 ppm ) pH değişmeye karşı direnç gösterir Su scale yapıcıdır Bulanık su (yüksek pH)

10 TDS – Toplam Çözünmüş Katılar
Tanım : Suda çözünmüş halde bulunan bütün katıların toplamı. Bileşenler: Hidroksitler - Kalsiyum Bikarbonatlar - Sodyum Karbonatlar - Organikler Klorürler - İnorganikler Sülfatlar - vs.

11 TDS – Toplam Çözünmüş Katı Etkisi
Bir havuzda ideal TDS değeri= 1000 ppm Yüksek TDS ( > 1500 ppm ) Donuk görünüm Korozyonu hızlandırır Klor etkinliğini azaltır

12 Toplam Sertlik Tanım: Su içerisindeki çözünmüş kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kantitatif ölçümü. Sertlik Birimleri : ppm CaCO3 Fransız Sertliği 0Fr 1 0Fr = 10 ppm CaCO3 Alman Sertliği dH 1 dH = 17,8 ppm CaCO3 İngiliz Sertliği 0E 1 0E = 14,3 ppm CaCO3

13 Sertlik Etkisi Bir havuzdaki ideal sertlik değeri = 200 - 300 ppm
Düşük Sertlik ( < 100 ppm ) Su agresif karakterdedir ( korozif ) Yüksek Sertlik ( > 400 ppm ) Su kireç yapıcıdır Bulanık su

14 Sertliğe Göre Suyun Sınıflandırılması
Toplam Sertlik ppm Sertlik Derecesi 0 – 75 Yumuşak Su 75 – 150 Orta Sert Su 150 – 300 Sert Su > 300 Çok Sert Su

15 Dezenfeksiyon Bakteri & virüsleri yok etmek Yosun kontrolü
Organik maddenin uzaklaştırılması İstenmeyen kokuların bertaraf edilmesi Hijyenik su sağlanması

16 Patojenik Bakteriler Bacillus 55 Kolera E.Coli Hepatitus B
Gram Positive

17 Patojenik Bakteriler Legionellasis’in değişik formları

18 SERBEST KLOR SEVİYESİNİN 1 ppm ALTINA DÜŞMEMESİ GEREKTİĞİNİ
Patojenik Bakteriler - Normalde 20 – 25 0C su sıcaklığında hücre 20 dak. içinde ikiye bölünür. - 30 0C sıcaklıkta sadece dakika sürer. Ör : ( 250C ) 1 saat içinde 1 bakteriden, 8 bakteri oluşur 2 saatte 64 bakteri 4 saatte 4096 bakteri 6 saatte bakteri 12 saatte bakteri teorik olarak oluşur. BU YÜZDEN NSPI ve EPA SERBEST KLOR SEVİYESİNİN 1 ppm ALTINA DÜŞMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.

19 Bakteri & Virüsler BAKTERİLER VİRÜSLER

20 Yosun Yosunlar suyun berrak, şeffaf rengini 24 saat içersinde bozan
mikroskobik canlılardır. Havuz suyuna, hava yoluyla taşınan sporlarla, ham su içersinden veya havuz kenarındaki çim, yeşillik alanlardan girer. Yosunlar sudaki çözünmüş CO2’yi alarak pH’ın hızla yükselmesine sebep olurlar. Yüzden fazla yosun tipi vardır. (yeşil, sarı, kara, siyah yosun ...) Klor ilavesi yosun oluşumuna tek başına yeterli olmaz. Yosun önleyici kullanılmalıdır. (FERRODOR 241 & 242) YOSUN OLUŞUMUNU KONTROL ETMENİN EN ETKİN YOLU YOSUN OLUŞUMUNU BAŞINDAN KONTROL ETMEKTİR.

21 Yosun Oluşumunun Önlenmesi
Sezon öncesinde mutlaka derz bakımı yapılmalı, dolgu malzemeleri ile çatlaklar kapatılmalıdır. Bütün yüzeyler çok iyi temizlenmelidir. Yosun önleyici havuz yüzeylerine sürülmelidir. (FERRODOR 241 & 242) Yosun önleyicinin kurumasından sonra havuz su ile doldurulmalıdır. Sezon içersinde özellikle ölü noktalar çok iyi şekilde fırçalanmalı ve vakum yapılmalıdır. Yosun önleyici ilavesi sürekli yapılmalıdır. Serbest klor seviyesi 1 ppm ‘in altına düşürülmemelidir.

22 Klor Kimyası Cl2 + H2O HOCl + H+ + Cl – yüksek pH HOCl OCl - + H+
Klor suya ilave edildiği zaman HOCl (hypochlorous asit) oluşur. Cl2 + H2O HOCl + H+ + Cl – pH seviyesine bağlı olarak yüksek pH HOCl OCl H+ düşük pH SERBEST KLOR (Free Chlorine): HOCl ve OCl’nin toplamıdır. HOCl (hypochlorous acid) + OCl – (hypochloride ion) FC = HOCl + OCl –

23 Serbest Klor FC = HOCl + OCl –
Klorun dezenfeksiyonu gerçekleştiren yapısıdır. pH’a bağlı olarak iki yapıda bulunur. HOCl (hypochlorous acid) & OCl – (hypochlorite ion) HOCl yaklaşık olarak OCl- ‘den 40 – 80 kat daha etkilidir. FC = HOCl + OCl – Minimum serbest klor miktarı 1.0 ppm NSPI Serbest Klor miktarının 1.0 – 3.0 ppm arasında tutulması gerektiğini kesinlikle tavsiye etmektedir.

24 pH Etkisi pH HOCl OCl - 6.5 85% 15% 7.4 50% 8.0 20% 80% 8.5 10% 90%
pH değerinin 7.4’ün üzerinde tutulması ekonomik olmayan bir şartlandırmadır.

25 Bağlı Klor Kuvvetli, tahriş edici klor kokusu Göz yanması ve tahrişi
Klorun dezenfektan etkisinde azalma NSPI, tarafından MAKSİMUM bağlı klor seviyesi 0.2 ppm Bağlı Klor (Combined Chlorine) ( CC ) = 0.2 ppm

26 Bağlı Klor Oluşumu Suya Amonyak ( NH3 ) Ham sudan
Yüzücülerin terlemesinden İdrardan Bakterilerin kimyasal yapısından Yosunların kimyasal yapısından vs. giriş yapmaktadır. Serbest klor, bakterileri öldürmek ve NH3’ü oksitlemek için amonyak ile reaksiyona girer ve bağlı klor oluşur. Basit olarak Bağlı Klor ÖLÜ BAKTERİ olarak tanımlanabilir.

27 Bağlı Klor (Chloramines) Oluşumu
Klor amonyakla reaksiyona girer ve aşağıdaki yapılar oluşur. HOCl + NH3 NH2Cl + H2O (monochloramine) HOCl + NH2Cl NHCl2 + H2O (dichloramine) HOCl + NHCl2 NCl3 + H2O (trichloramine)

28 Bağlı Klorun Yok Edilmesi
Su kimyası literatüründe belirtildiği üzere BAĞLI KLOR yapısını yok etmek için KIRILMA NOKTASI KLORLAMASI yapılmalıdır.

29 Bağlı Klorun Yok Edilmesi
Literatürde teorik olarak bağlı klor miktarının 7.5 katı fazla serbest klor ilavesiyle kırılma noktası klorlaması yapılır. Pratikte bu değer 7.5 kat değil en az 10 kat olarak hesaplanmalıdır. Örn : Ortamda 0.6 ppm bağlı klor varsa ilave edilmesi gereken serbest klor miktarı min. 6 ppm’dir. Eğer bağlı klor oluşumu çok fazla ise ilave edilmesi gereken taze su miktarı artırılmalıdır.

30 Klorlama Şekilleri Sürekli (Rutin) Klorlama :
- Bakterilerin kontrolü ve su hijyeni için ortama sürekli olarak 1.0 – 3.0 ppm serbest klor ilavesi gerekmektedir. Ferrodor 200 – Ferrodor 233 Şok (süper) Klorlama : - Kısa bir süre için yüksek miktardaki Serbest Klorun suya verilmesi ile gerçekleşir. Bağlı klorun yok edilmesi, yosun oluşumunun kontrolü, organik maddelerin uzaklaştırılması için yapılır. Ferrodor 234

31 Toplam Klor Toplam klor sudaki serbest klorun ve bağlı klorun toplamdır. Toplam Klor = Serbest Klor + Bağlı Klor Serbest Klor = HOCl + OCl – 1.0 – 3.0 ppm Bağlı Klor = Chloramines max. 0.2 ppm

32 NSPI Standartları NSPI: National Spa and Pool Institute Parametreler
Minimum İdeal Maksimum Serbest Klor, ppm 1.0 1.0 – 3.0 3.0 Bağlı Klor, ppm 0.2 Brom, ppm 2.0 2.0 – 4.0 4.0 pH 7.2 7.4 – 7.6 7.8 Toplam Alkalite, ppm 60 80 – 120 180 Kalsiyum Sertliği, ppm 150 200 – 400 500 Siyanürik Asit (Stabilizatör), ppm 10 30 – 50 AKM, ppm 300 3000 Demir, ppm Bakır, ppm 0.3 Sıcaklık, 0C - 25 – 28 40

33 Su Analizi Havuz suyunu kontrol edebilmek için pH ve klor değerlerinin
günde minimum 3 defa ölçülmesi gerekir. Su numuneleri havuzun farklı bölgelerinden alınmalıdır. Her su numunesi en azından havuz kenarına 50 cm uzaktan ve 30 cm derinden alınmalıdır. Numunenin havuz suyunu temsil edici karakterde olması gerekmektedir. Diğer su analizleri (stabilizatör, su dengesi parametreleri, vs.) FERRODOR teknik servislerince yapılmaktadır. Her teknik servis sonrası su analiz raporu hazırlanmalıdır. Havuz operatörleri tarafından yapılan günlük ölçümler düzenli raporlama şeklinde tutulmalıdır.

34 Su Analizi Phenol Red Tablet pH DPD 1 Tablet Free Chlorine
DPD 3 Tablet Total Chlorine T.C. = F.C. + C.C DPD 3 = DPD Combined Chlorine


"T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h ..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları