Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim."— Sunum transkripti:

1 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim

2 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim SWIMMING POOL WATER TREATMENT T a k e s c a r e o f y o u r h e a l t h...

3 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Yüzme Havuzları Şartlandırılmasının Temelleri - Havuz Suyu Niçin Şartlandırılmalıdır? hastalık yapıcı (patojen) bakterilerin yok edilmesi yosun oluşumunun engellenmesi yüzücüler açısından suyun toksik etkiler taşımaması istenmeyen koku ve tat oluşumunun engellenmesi havuz çevresinde ve ekipmanlarında korozyonun engellenmesi havuz, filtre ve pompalarda scale oluşumunun engellenmesi havuzun sürekli yüzülebilir halde tutulması havuzda sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratılması

4 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim SİNERJİ Henkel WT Teknik Servis Su Çevrimi & Sirkülasyon Filtrasyon & Flokülasyon Taze Su İlavesi Dezenfeksiyon + pH kontrolü + Su Dengesi Havuz Şartlandırılmasında Beş Yıldız Sinerjisi

5 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Maksimum Havuz Suyu Sıcaklıkları Havuz Tipleri Maks. Su Sıcaklıkları Yarışma amaçlı yüzme & dalma Fitness yüzme & eğitim Eğlence, eğitim (büyükler) Umumi genel havuzlar Eğitim (çocuklar), eğlence havuzları Bebekler, küçük çocuklar Engelliler 27 0 C 28 0 C 29 0 C 30 0 C !!! UYARI !!! Bunlar olması gereken maksimum sıcaklıklardır ve bu değerler ASLA AŞILMAMALIDIR.

6 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim pH Bilimsel Tanım : - Bir çözeltideki Hidrojen iyonu konsantrasyonun negatif logaritması. pH = - log [H + ] H 2 O H + + OH - Genel Tanım: - pH; bir çözeltinin asidik veya bazik aktivitesi’nin ölçülmesi. 0 7 14 Artan asitlik Nötral Artan Alkalite

7 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim pH etkisi Bir havuzun ideal pH değeri = 7.4 Düşük pH ( < 7.2 ) Korozyon Deri & Göz tahrişi Vinil parçalarda deformasyon Yüksek pH ( > 7.6 ) Scale Oluşumu Deri & Göz tahrişi Klor etkinliğinin azalması Not : İnsan gözünün pH değeri 7.3 – 7.4 ‘tür.

8 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim TAC – Toplam Alkalinite Alkalinite Bileşenleri : BikarbonatlarHCO 3 - KarbonatlarCO 3 = HidroksitlerOH - Tanım: Suyun tamponlama kapasitesinin kantitatif ölçümü. pH’ın değişime karşı gösterdiği direnç. Asit nötralleştirme kapasitesi.

9 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim TAC – Toplam Alkalinite Etkisi Bir havuzdaki ideal TAC değeri = 80 – 120 ppm Düşük TAC ( < 80 ppm ) pH değişkendir Su agresif karakterdedir( korozif ) Yüksek TAC ( > 150 ppm ) pH değişmeye karşı direnç gösterir Su scale yapıcıdır Bulanık su (yüksek pH)

10 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim TDS – Toplam Çözünmüş Katılar Tanım : Suda çözünmüş halde bulunan bütün katıların toplamı. Bileşenler: - Hidroksitler- Kalsiyum - Bikarbonatlar- Sodyum - Karbonatlar- Organikler - Klorürler- İnorganikler - Sülfatlar- vs.

11 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim TDS – Toplam Çözünmüş Katı Etkisi Bir havuzda ideal TDS değeri= 1000 ppm Yüksek TDS ( > 1500 ppm ) Donuk görünüm Korozyonu hızlandırır Klor etkinliğini azaltır

12 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Toplam Sertlik Tanım: Su içerisindeki çözünmüş kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kantitatif ölçümü. Sertlik Birimleri : ppm CaCO 3 Fransız Sertliği 0 Fr1 0 Fr = 10 ppm CaCO 3 Alman Sertliği dH1 dH = 17,8 ppm CaCO 3 İngiliz Sertliği 0 E1 0 E = 14,3 ppm CaCO 3

13 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Sertlik Etkisi Bir havuzdaki ideal sertlik değeri = 200 - 300 ppm Düşük Sertlik ( < 100 ppm ) Su agresif karakterdedir ( korozif ) Yüksek Sertlik ( > 400 ppm ) Su kireç yapıcıdır Bulanık su

14 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Sertliğe Göre Suyun Sınıflandırılması Toplam Sertlik ppmSertlik Derecesi 0 – 75Yumuşak Su 75 – 150Orta Sert Su 150 – 300Sert Su > 300Çok Sert Su

15 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Dezenfeksiyon Bakteri & virüsleri yok etmek Yosun kontrolü Organik maddenin uzaklaştırılması İstenmeyen kokuların bertaraf edilmesi Hijyenik su sağlanması

16 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Patojenik Bakteriler Bacillus 55 Kolera E.Coli Hepatitus B Gram Positive

17 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Legionellasis’in değişik formları Patojenik Bakteriler

18 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Patojenik Bakteriler - Normalde 20 – 25 0 C su sıcaklığında hücre 20 dak. içinde ikiye bölünür. - 30 0 C sıcaklıkta sadece10 - 15 dakika sürer. Ör : ( 25 0 C ) 1 saat içinde 1 bakteriden, 8 bakteri oluşur 2 saatte 64 bakteri 4 saatte 4096 bakteri 6 saatte 262144 bakteri 12 saatte 68719476736 bakteri teorik olarak oluşur. BU YÜZDEN NSPI ve EPA SERBEST KLOR SEVİYESİNİN 1 ppm ALTINA DÜŞMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.

19 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bakteri & Virüsler VİRÜSLER BAKTERİLER

20 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Yosun - Yosunlar suyun berrak, şeffaf rengini 24 saat içersinde bozan mikroskobik canlılardır. - Havuz suyuna, hava yoluyla taşınan sporlarla, ham su içersinden veya havuz kenarındaki çim, yeşillik alanlardan girer. - Yosunlar sudaki çözünmüş CO 2 ’yi alarak pH’ın hızla yükselmesine sebep olurlar. - Yüzden fazla yosun tipi vardır. (yeşil, sarı, kara, siyah yosun...) - Klor ilavesi yosun oluşumuna tek başına yeterli olmaz. - Yosun önleyici kullanılmalıdır. (FERRODOR 241 & 242) YOSUN OLUŞUMUNU KONTROL ETMENİN EN ETKİN YOLU YOSUN OLUŞUMUNU BAŞINDAN KONTROL ETMEKTİR.

21 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Yosun Oluşumunun Önlenmesi - Sezon öncesinde mutlaka derz bakımı yapılmalı, dolgu malzemeleri ile çatlaklar kapatılmalıdır. - Bütün yüzeyler çok iyi temizlenmelidir. - Yosun önleyici havuz yüzeylerine sürülmelidir. (FERRODOR 241 & 242) - Yosun önleyicinin kurumasından sonra havuz su ile doldurulmalıdır. - Sezon içersinde özellikle ölü noktalar çok iyi şekilde fırçalanmalı ve vakum yapılmalıdır. - Yosun önleyici ilavesi sürekli yapılmalıdır. -Serbest klor seviyesi 1 ppm ‘in altına düşürülmemelidir.

22 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Klor Kimyası Klor suya ilave edildiği zaman HOCl (hypochlorous asit) oluşur. Cl 2 + H 2 O HOCl + H + + Cl – pH seviyesine bağlı olarak yüksek pH HOCl OCl - + H + düşük pH SERBEST KLOR (Free Chlorine): HOCl ve OCl’nin toplamıdır. HOCl (hypochlorous acid) + OCl – (hypochloride ion) FC = HOCl + OCl –

23 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Serbest Klor Klorun dezenfeksiyonu gerçekleştiren yapısıdır. pH’a bağlı olarak iki yapıda bulunur. HOCl (hypochlorous acid) & OCl – (hypochlorite ion) HOCl yaklaşık olarak OCl - ‘den 40 – 80 kat daha etkilidir. FC = HOCl + OCl – Minimum serbest klor miktarı 1.0 ppm NSPI Serbest Klor miktarının 1.0 – 3.0 ppm arasında tutulması gerektiğini kesinlikle tavsiye etmektedir.

24 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim pH Etkisi pH = 7.4 HOCl % 50 & OCl - % 50 pHHOClOCl - 6.585%15% 7.450% 8.020%80% 8.510%90% pH değerinin 7.4’ün üzerinde tutulması ekonomik olmayan bir şartlandırmadır.

25 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bağlı Klor  Kuvvetli, tahriş edici klor kokusu  Göz yanması ve tahrişi  Klorun dezenfektan etkisinde azalma NSPI, tarafından MAKSİMUM bağlı klor seviyesi 0.2 ppm Bağlı Klor (Combined Chlorine) ( CC ) = 0.2 ppm

26 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bağlı Klor Oluşumu Suya Amonyak ( NH 3 ) Ham sudan Yüzücülerin terlemesinden İdrardan Bakterilerin kimyasal yapısından Yosunların kimyasal yapısından vs. giriş yapmaktadır. Serbest klor, bakterileri öldürmek ve NH 3 ’ü oksitlemek için amonyak ile reaksiyona girer ve bağlı klor oluşur. Basit olarak Bağlı Klor ÖLÜ BAKTERİ olarak tanımlanabilir.

27 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bağlı Klor (Chloramines) Oluşumu Klor amonyakla reaksiyona girer ve aşağıdaki yapılar oluşur. HOCl + NH 3 NH 2 Cl + H 2 O (monochloramine) HOCl + NH 2 ClNHCl 2 + H 2 O (dichloramine) HOCl + NHCl 2 NCl 3 + H 2 O (trichloramine)

28 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bağlı Klorun Yok Edilmesi Su kimyası literatüründe belirtildiği üzere BAĞLI KLOR yapısını yok etmek için KIRILMA NOKTASI KLORLAMASI yapılmalıdır.

29 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Bağlı Klorun Yok Edilmesi Literatürde teorik olarak bağlı klor miktarının 7.5 katı fazla serbest klor ilavesiyle kırılma noktası klorlaması yapılır. Pratikte bu değer 7.5 kat değil en az 10 kat olarak hesaplanmalıdır. Örn : Ortamda 0.6 ppm bağlı klor varsa ilave edilmesi gereken serbest klor miktarı min. 6 ppm’dir. Eğer bağlı klor oluşumu çok fazla ise ilave edilmesi gereken taze su miktarı artırılmalıdır.

30 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Klorlama Şekilleri Sürekli (Rutin) Klorlama : - Bakterilerin kontrolü ve su hijyeni için ortama sürekli olarak 1.0 – 3.0 ppm serbest klor ilavesi gerekmektedir. Ferrodor 200 – Ferrodor 233 Şok (süper) Klorlama : - Kısa bir süre için yüksek miktardaki Serbest Klorun suya verilmesi ile gerçekleşir. -Bağlı klorun yok edilmesi, yosun oluşumunun kontrolü, organik maddelerin uzaklaştırılması için yapılır. Ferrodor 234

31 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Toplam Klor Toplam klor sudaki serbest klorun ve bağlı klorun toplamdır. Toplam Klor = Serbest Klor + Bağlı Klor Serbest Klor = HOCl + OCl – 1.0 – 3.0 ppm Bağlı Klor = Chloraminesmax. 0.2 ppm

32 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim NSPI Standartları NSPI: National Spa and Pool Institute ParametrelerMinimumİdealMaksimum Serbest Klor, ppm1.01.0 – 3.03.0 Bağlı Klor, ppm000.2 Brom, ppm2.02.0 – 4.04.0 pH7.27.4 – 7.67.8 Toplam Alkalite, ppm6080 – 120180 Kalsiyum Sertliği, ppm150200 – 400500 Siyanürik Asit (Stabilizatör), ppm 1030 – 50150 AKM, ppm3001000 - 20003000 Demir, ppm000.2 Bakır, ppm000.3 Sıcaklık, 0 C-25 – 2840

33 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Su Analizi Havuz suyunu kontrol edebilmek için pH ve klor değerlerinin günde minimum 3 defa ölçülmesi gerekir. Su numuneleri havuzun farklı bölgelerinden alınmalıdır. Her su numunesi en azından havuz kenarına 50 cm uzaktan ve 30 cm derinden alınmalıdır. Numunenin havuz suyunu temsil edici karakterde olması gerekmektedir. Diğer su analizleri (stabilizatör, su dengesi parametreleri, vs.) FERRODOR teknik servislerince yapılmaktadır. Her teknik servis sonrası su analiz raporu hazırlanmalıdır. Havuz operatörleri tarafından yapılan günlük ölçümler düzenli raporlama şeklinde tutulmalıdır.

34 Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim Su Analizi Phenol Red TabletpH DPD 1 TabletFree Chlorine DPD 3 TabletTotal Chlorine T.C. = F.C. + C.C DPD 3 = DPD 1 + Combined Chlorine


"Ferrodor – Swimming Pool Water Treatment Presentation Eray Erdim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları