Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANDEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A. Ş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANDEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A. Ş"— Sunum transkripti:

1 BANDEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A. Ş
BANDEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Baş Denetçi : Bülent ÇETİN Sakarya, Nisan 2011

2 BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VERGİ VE SİGORTA PRİM AFFI

3 KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Özel İdareleri ve Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdareleri Tedaş

4 Yurt-Kur TRT Kosgeb TOBB ve TOBB’ a Bağlı Odalar OSB

5 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katılımları

6 Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ve su alacakları
Büyükşehir Belediyelerinin su ve atık su alacakları TEDAŞ’ın elektrik alacakları Yurt-Kur’un öğrenim kredisi alacakları

7 TRT’nin Elektrik Payı ve Bandrol Ücretlerinden Kaynaklanan Alacakları
Kosgeb’in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB’un ve bağlı odalarının aidat alacakları OSB’nin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidat alacakları

8 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ
GÜMRÜK VERGİLERİ 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemler

9 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ
2010 kasım ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primleri, emeklilik keseneği, kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destekleme primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının alacakları

10 2010 yılı kasım ayı ve öncesi aylara bağlı isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri gecikme cezaları ve gecikme zammı alacakları Yaşlılık emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışması halinde ödemesi gereken sosyal güvenlik destekleme primleri bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları

11 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlemlere ilişkin yapılan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

12 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fili gün ile ilgili kurum uyarınca uygulanan idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme cezaları alacakları İlgili kurumlar gereğince 2010 yılı kasım ayı ve önceki aylara ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime destek paylarına bağlı gecikme zammı alacakları

13 İl özel idareleri idari para cezaları 31/12/2010 tarine kadar ki amme alacakları
31/12/2010 tarihine kadar önceki dönemlerde beyana dayanan vergilerde 31/12/2010 tarihine kadar ki büyükşehir belediyelerinin, su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık bedellerinin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizi alacakları

14 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?
Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve cezalar silinmekte ve belli bir plan dahilinde ödeme kolaylığı getirilmektedir. Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü yönünde düzenleme yapılmıştır. Davanın bulunduğu safhalara göre önemli indirimler yapılmaktadır.

15 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için kanundan yararlanılarak ödeme imkanı getirilmekte ve böylece gelecekteki ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır. Matrah ve vergi arttırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili olası risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir.

16 İşletmelerdeki malları beyan ederek kayıt altına almak isteyen, işletmede olmayan mallarını da herhangi bir ceza ödemeden kayıtlardan çıkarmak isteyen mükelleflere önemli avantajlar sağlanmaktadır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname vererek vergilerini beyan eden mükelleflere pişmanlık zammı yerine bu vergilerini enflasyon oranında güncelleyerek ödeme imkanı sağlanmaktadır.

17 Yapılandırılan borçların taksit ile ödenmesi imkanı getirilmiştir.
Yapılandırılan borçların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmiştir.

18 VERGİ DAİRELERİNE HANGİ BORÇLAR İÇİN BAŞVURULACAKTIR.
Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları, Bazı idari para cezası alacakları

19 HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR
tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL’nin (faiz hariç) üzerinde olan; Trafik idari para cezası Karayolu taşıma idari para cezası Otoyol ve köprülerden ihlali geçiş idari para cezası

20 Askerlik para cezası Seçim para cezası Nüfus para cezası Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir.

21 Ayrıca, tutarı 120 TL’nin altında olan ve yukarıda sayılan cezalarda dahil olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecektir. Sigara kullanımı nedeniyle verişmiş cezalar için hiçbir şekilde kanundan yararlanılamayacaktır.

22 BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR?
Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır. Başvurular yazılı yapılacaktır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler, matrah ve vergi arttırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır.

23 TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR?
Borçlular, kanun kapsamına giren tüm borçları için kanundan yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

24 BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu alacaklar enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) güncellenmek suretiyle yeniden hesaplanacaktır.

25 TEFE / ÜFE Aylık Değişim Oranları;
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), aylık değişim oranları 01/01/2005 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) geçerli olacaktır.

26 Kesinleşmiş alacaklarda,
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan %50’sinin Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

27 ÖRNEK : Mükellefin, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadeli TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.050,11 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 4.550,11 TL borcu bulunmaktadır. Mükellefin, kanundan yararlanması halinde ödenecek tutar ve tahsilinden vazgeçilecek tutar şöyledir.

28 Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Gelir (Stopaj) Vergisi
2.500,00 TL Gecikme Zammı 2.050,00 TL TOPLAM 4.550,00 TL Gelir (Stopaj) Vergisi 2.500,00 TL Gecikme Zammı 0,00 TL Güncelleme Tutarı (TÜFE-ÜFE) 619 TL TOPLAM 3.119,00 TL

29 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?
Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını; 2006 yılı için %30 2007 yılı için %25 2008 yılı için %20 2009 yılı için %15 Oranından az olmamak üzere arttıracaklardır.

30 Bu sayede artırımda bulunulan yıllar ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir.

31 %20 vergi oranı; Matrah artırımı bulunulan yıla ait vergiler zamnında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ve Bu vergi türleri için kanunun birikmiş borçlara ilişkin hülümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise %15 olarak uygulanacaktır.

32 ÖRNEK 1 : Matrah Artırımı
Mükellef 2008 yılında TL kâr beyan etmiştir. Bu durumda mükellefin 2008 yılına ilişkin matrah artırımına girmesi durumunda ödeyeceği vergi aşağıdaki gibidir. TL x %20 = TL Matrah artırım tutarı TL x %20 = TL ödeyeceği vergi

33 2008 yılına ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ödeyeceği vergi %15 ten hesaplanacaktır. Buna göre ödeyeceği vergi; TL x %15 = TL ödeyeceği vergi

34 ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI
YIL İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Bilanço Hesabına Göre Defter Tutan Mükellefler ve Serbest Meslek Erbabı için 2006 6.370 TL 9.550 TL 2007 6.880 TL TL 2008 7.480 TL TL 2009 8.150 TL TL

35 Örnek 2 : Matrah Artırımı
Mükellef bilanço esasına göre defter tutmakta ve 2008 yılında TL kâr beyan etmiştir. Bu durumda mükellefin 2008 yılına ilişkin matrah arttırımına girmesi durumunda asgari matrah tutarını esas alacaktır. Bu durumda; TL x %20 = TL

36 2008 yılına ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ödeyeceği vergi %15 ten hesaplanacaktır. Buna göre ödeyeceği vergi; TL x %15 = TL

37 Faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dışında bırakan veya hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir.

38 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR?
Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Kira ödemeleri Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

39 Yıl Beyan edilen ücret, serbest meslek ve kira ödemeleri üzerinden vergi artırım oranları 2006 %5 2007 %4 2008 %3 2009 %2

40 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR?
İlgili yıllarda her bir vergilendirme dönemi için verilmiş olan 1 no.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %3 2007 yılı için %2,5 2008 yılı için %2 2009 yılı için %1,5

41 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır.

42 Örnek : KDV Artırımı Mükellefin 2008 yılına ilişkin KDV beyannamelerinde yer alan hesaplana katma değer vergilerinin yıllık toplamları aşağıdaki gibidir.

43 2008 Yılı Hesaplanan Katma Değer Vergileri
OCAK…………………… TL ŞUBAT………………… TL MART…………………… TL NİSAN………………… TL MAYIS………………… TL HAZİRAN……………… TL TEMMUZ………………… TL AĞUSTOS……………… TL EYLÜL………………… TL EKİM…………………… TL KASIM ………………… TL ARALIK………………… TL TOPLAM……………… TL

44 82.770 TL x % 2 = 1.655,40 TL. Ödenecek KDV Hesabı
Hesaplanan KDV ödemeyi kabul etmesi durumunda ilgili yıl için (2008) katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabii olmayacaklardır.

45 STOK BEYANINA VE KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

46 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR?
İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia ile makine, teçhizat ve demirbaşların, Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan emtianın Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların Beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilmesine veya düzeltilmesine imkan sağlamaktadır.

47 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR YAPILACAKTIR?
Stok beyanına ilişkin hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Beyan edilecek olan stoklar (numara,harf,işaret,marka vb.) belirtilmek suretiyle envanter listesinde vergi dairesine beyan edilecektir.

48 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. Teslimleri genel oranı (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı, Teslimleri indirimli oranı (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı, Esas alınmak üzere KDV hesaplanacaktır.

49 Örnek 1: Stok Beyanı ( Fiili >Kaydi )
Mükellefin 2009 yılında işletmesinde TL lik mal mevcuttur. Ancak kayıtlarında TL mal gözükmektedir. Bu durumda; kaydi envanter ile fiili envanterin eşitlenmesi için 49

50 Eğer 100.000 TL lik fark %8 lik KDV oranına tabi bir emtia dan ise;
TL x % 4 = TL 50

51 olmak üzere 5.200 TL ödenecektir.
Eğer TL lik farkın TL si %8 lik emtia ( İlaç ), TL si %18 lik emtia ( İtriyat ve Kozmetik ) oluşmakta ise; TL x % 4 = TL TL x % 10= TL olmak üzere TL ödenecektir. Ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. 51

52 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR?
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.

53 Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kâr oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kâr oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

54 Örnek 2 : Stok Beyanı ( Kaydi>Fiili )
Mükellefin 2009 yılında işletmesinde TL kozmetik ve TL lik ilaç mevcuttur. Ancak kayıtlarında TL kozmetik ve TL ilaç gözükmektedir. Bu durumda; kaydi envanter ile fiili envanterin eşitlenmesi için 54

55 Mükellef emtianın tabi olduğu oranda
( İlaç %8 – İtriyat ve Kozmetik %18 ) TL lik fatura kesecektir ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. x % 8 = ,00 TL x %18 = ,00 TL TOPLAM =15.000,00 TL 55

56 Örnek 3 : Kayıtlarda yer almayan Demirbaşların kayıtlara alınması
Mükellefin eczanesinde kayıtlarda yer almayan demirbaşların tutarları aşağıdaki gibidir. Eczane Dolabı : TL Bilgisayarlar : TL Buzdolabı : TL TOPLAM : TL 56

57 Mükellef kayıtlarda gözükmeyen demirbaşlarını eğer kayıtlara almak isterse % 18 lik orana tabi olan bu demirbaşlar için; TL x % 10 = TL KDV ödeyecektir. 57

58 Kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara alındığı taktirde Amortisman ayrılmayacak ve indirim konusu yapılamayacaktır. Ancak ödenen KDV gider yazılabilecektir.

59 ÖDEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDEME

60 Borçlar Hangi Sürede Ödenecektir?
Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs 2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.

61 Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12, veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. İlk taksit Mayıs 2011 ayında ödenecektir. Sonraki taksit ödemeleri ise Mayıs 2011 ayını takip eden 2’şer aylık devrelerle yapılacaktır.

62 Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı tahsil edilecektir. Katsayı tutarları; 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 Oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

63 Örnek: Kanun kapsamında hesaplanan 100 TL borç, 6 taksitte toplam 105 TL 9 taksitte toplam 107 TL 12 taksitte toplam 110 TL 18 taksitte toplam 115 TL Olarak ödenecektir.

64 Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacaktır. Ancak, daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. Bu taktirde, erken ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir.

65 6111 sayılı kanun kapsamında kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içerisinde (Son gün 31 Mayıs 2011) ödenecektir. 6111 sayılı kanunun inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere yönelik hükümlerinde ise ödeme tarihi ihbarnamelerin tebliğ tarihine göre belirlenecek ve ilk taksit ihbarname tebliğ tarihini izleyen aydan başlayarak 2’şer aylık dönemler halinde peşin veya 6 eşit taksitte ödenecektir.

66 Taksitler Süresinde Ödenmezse Ne Olur?
Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda, diğer taksitlerinizi taksit aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir.

67 Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Kanun Hükmünden Yararlanabilecek midir?
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi Halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

68 Daha önceki dönemlerde mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş olanların, kanun kapsamında verilecek bildirimlerini bağlı olunan/ilgili vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir.

69 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI TARİHLERİ ARASI -16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT 796,50 TL NET 629,96 TL -16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN BRÜT 679,50 TL NET 546,20 TL

70 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI TARİHLERİ ARASI -16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT 837,50 TL NET 658,95 TL -16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN BRÜT 715,50 TL NET 571,97 TL

71 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 2011 yılı fatura düzenleme ve demirbaş sınırı 700,00 TL dir. 500,00 TL ve üzeri konut kira ödemeleri banka kanalıyla olacaktır. Tutarı ne olursa olsun işyeri kira ödemeleri banka kanalıyla olacaktır. Çalışanlar en geç işe başlamadan 1 gün önceden bildirilmesi gerekmektedir.

72 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Çalışanların İzin Süreleri aşağıdaki gibidir.
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

73 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

74 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Katılım payları için muhakkak yazar kasa fişi kesilmelidir. Banka hareketleri (ekstreleri) düzenli olarak gönderilmelidir. Araç alışlarında faturanın, araç satışlarında noter satış işleminin gerçekleştiğinde bildirilmesi gerekmektedir. Defter ve belgelerin sağlıklı bir şekilde kayıtlara alınması için zamanında evrakların hazırlanması gerekmektedir.

75 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Vergi levhası ve çalışan hizmet listelerinin asılması zorunluluğu kaldırılmış olup bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İLAN VE REKLAM VERGİSİ Beyanında bulunmamış olanlar, Tabela ölçülerini değiştirdiği halde belediyeye bildirmemiş olanlar, İlan ve reklam vergisi borcu olanların bu kanundan yararlanması faydalarına olacaktır.

76 KATILIMINIZDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDERİZ. 19 NİSAN 2011


"BANDEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A. Ş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları