Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

2 Bölüm 8 Grup Davranışının Temelleri
Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge Bölüm 8 Grup Davranışının Temelleri

3 Öğrenme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra:
Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme. Grup oluşumunun beş adımını belirleme. Duruma göre rol gereklilikleri nasıl değiştiğini gösterme. Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl değiştirdiğini göstermek. Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırma. Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki çeşitliliğin etkilerini değerlendirme.

4 Gruplar Formal Informal
Belirli hedeflere ulaşmak için, etkileşim içinde olan ve bağımsız iki veya fazla kişilerin bir araya gelmesidir Formal Kurumun yapısı ile (yapısına göre) tanımlanır Informal Ne formal olarak yapılandılırlmış ne de kurum tarafından tanımlanmıştır Groups are defined as two or more individuals who come together to achieve a set goal. There are two main types of groups. The first is a formal group where the organization establishes the group with defined work tasks and outcomes. The second group is an informal group that is not part of the organizational structure. They are often established in reaction to a need for social interaction and form naturally. Informal groups can have a significant influence on behavior and performance.

5 Grupların Dört Türü (Syles, 1957)
Formal Gruplar Informal Gruplar Komuta (emir)– kurumun emir-komuta zinciri ve yapısı belirler (School principal) Görev– bir görevi tamamlamak için birlikte çalışmak (Kriz Masası) Çıkar (İlgi)– ortak ilgili belirli hedefe ulaşmak için bağ kurmak Arkadaşlık– üyelerin bir ve birden fazla ortak ozellikleri olamsı Within the category of formal groups there are two main types. The command group is one that reports directly to a given manager such as a department or unit. A task group is formed to accomplish a particular objective but is not limited by the structure or departments of the organization. Informal groups also have subgroups. They are typically formed around a common interest such as an interest group or around common characteristics such as a friendship group.

6 Insanlar Niye Gruplara Katılırlar
Güvenlik Statü Kendini Gerçekleştirme Bağ Güç Hedefe Ulaşma There are many reasons that people will join groups. However, the social identity theory suggests that people have emotional reactions to the failures or successes of a group because their self-esteem gets tied into the performance of the group. Social identity is developed when the characteristics of similarity, distinctiveness, status and uncertainty reduction are present. Members of group often join groups of people who are similar to them, however, they want there to be a distinctiveness to the group. Since people define themselves by groups they are connected to, they will tend to want to be a part of high-status groups. People also join groups to reduce uncertainty as a way to maintain a sense of who they are and how they fit into this world.

7 Grup Oluşturmada Beş Aşamalı Model (Tuckman, 1965; McGrew et al
Liderlik, yapı ve amacı konusunda belirsizlik 2 Fırtına: Üyelerin kısıtlamalara karşı çıktırkalrı için grup içi çatışma 3 Normale Dönüş: Grouptakiler güçlü grup kimliği ile is gruba bağlıdırlar 4 İcra: Grup tamamen işlevsel ve hedefe yönelik çalışmaktadır 5 Son Verme: Geçici gruplar için: ayrılma The five stage group development model characterizes groups as moving through five distinct stages in the group process. They are forming, storming, norming, performing and adjourning. The forming stage is filled with uncertainty as group members figure out their roles and the group norms. The storming stage occurs as the roles are continued to be developed and conflict arises between group members. As members develop closer relationships and a sense of cohesiveness they move into the norming stage. When the group is functioning well together and achieving their goals they are in the performing stage. If it is a temporary group they will wrap up activities and adjourn in the final stage.

8 The Five-Stage Model of Group Development (McGrew et al., 1999)

9 Beş Aşamalı Modelin Ana Noktaları ve Eleştirisi
Grup Etkililiği: Genlde gruplar geliştikçe daha etkililer Bunun nedenleri de komplekstir ve sırasına göre gitmeyebilir (George and Jessup, 1997) Grup Çatışması: Bazı gruplar çatışmaya ihtiyacı ver, 2. aşamada en etkililer Aşamalarda Bulanıklık: Aşamalar her zaman ardışık değil Bir çok aşama aynı anda gerçekleşebilir Bir aşamayı aradan çıkartabilir Although the five stage development model is widely accepted there are some critiques of the model. The assumption that the group becomes more effective through each of the stages is somewhat suspect. The process is not always that linear and several stages may occur at the same time. Also, groups may regress into early stages at some point in the process. Also, the model ignores the organizational context. We have seen in our study of earlier theories that context can have a large impact on behavior.

10 Grup Özellikleri Roller Kurallar Statü Büyüklük Uyumluluk

11 1. Group Özelliği: Roller
Bir sosyal ortamda bir poziyon sahipliğinden dolayı beklenilen davranış kalıplarının tamamıdır (Robbins and Judge, 2012) Rol Algısı– belirli bir durumda nasıl davranmamız gerketiği Rol Beklentileri– belirli bir durumda başkalara göre senin nasıl davranman gerektiği inancı (Judge vs. football coach) Rol Çatışması– birçok role uyuşmazlığında çatışma yaşanması (Peterson, 1995) Roles are the expected behavior individuals will take on in a group such as the leader or the task master. Each role is assigned a certain identity that explains expected attitudes and behaviors that correspond with the role identity. Each individual has their own point of view of how they are supposed to act in the context of the group, this is called role perception. Role expectations looks at how others believe a person should act in given situation. Role conflict occurs when the expected behaviors don’t match up with the behaviors being exhibited.

12 2. Grup Özelliği: Kurallar
Grup uyeleri tarafından paylaşılan grup içi kabul edilen davranış standartları (Robbins and Judge, 2012) Davranışı etkilemek için güçlü bir ara(Goodman et al., 1987) Performans Kuralları Görünüm Kuralları Sosyal Düzenleme Kuralları Kaynak Tahsisi Kuralları Norms are standards of behavior that are acceptable by group members. There are different types of norms such as performance norms that look at an acceptable work level or quality or appearance norms about what to wear. Social arrangement norms look at acceptable relationships and allocation of resources norms look at how things are distributed.

13 Hawthorne Çalışmasından Dersler (Mayo, 1933)
Gruplardaki verimlilik çevre değişikliklerinden değil- gözlemcilerin ilgilerinden dolayı olmuştur Gruptaki işçiler bireysel ekonomik ödülleri maksimuma çıkartmazlar Grup standartları grubun kendisi tarafından belirlenir ve uygulanır The Hawthorne studies were conducted in the 1920/30’s. Their findings have been widely used in the understanding of group interactions. These studies found that worker behavior was highly influence by group norms and that individual productivity was influenced by the standards the group set forth. Also, money was not as important in determining worker output as group standards and sentiments were.

14 Uyumluluk Referans Gruplar: Asch Çalışmaları (Asch, 1951)
Kendinin o grup üyesi olarak tanımlaması, grup üyelerinin önemli sayması ve o grup içindeki üyeleri hakkında bilgisi olması (Kiesler and Kiesler, 1969) Bireyler bu grupların kurallarına uymluluk göstermeye çalışırlar Asch Çalışmaları (Asch, 1951) Üyeler görsel olarak farklı görünmekten kaçınma isteği var Farklı fikirleri ile olan üyeler başkalarına uyması için büyük baskı hissediyorlar 1990 lardsn beri uyumluluk seviyesi düşmüştür

15 Sapkın İşyeri Davranışı
Kurum ve onun bireylerin iyi hallerini tehdit eden önemli örgütsel kuralları ihlal eden gönüllü davranışlardır ve antisosyal davranış veya işyeri nezaketsizliği olarakta adlandırılır (Robinson and O’Leary-Kelly, 1998) Genelde şu durumlarda büyür: Grup normları tarafından desteklenince İnsanlar grup içinde olunca (Bamberger and Biron, 2007) Some individuals do not like to conform and adhere to set norms due to a number of reasons. Individuals of this nature may engage in deviant workplace behavior or behavior that goes against organizational norms and hinders the desired outcomes of the organization.

16 3. Grup Özelliği: Statü Başkaları tarafından gruplara veya grup üyelerine verilen sosyal konum veya rütbe (Robbinson and Judge, 2012) Şunlarla belirler (Feldman, 2001): Bir kişinin başkaları üzerinde güç kullanımı Kişinin grubun hedeflerine katkıda bulunma yeteneği (Messi) Bireyin bireysel özelliklari (yakışıklı) Status is another group property and refers to the position or rank given to groups or their members in a way to differentiate members. Status can influence behavior and has been found to be a significant motivator. The status characteristics theory suggest that status is derived by one of three sources; the power a person has over others; the ability to contribute to group goals; or personal characteristics.

17 Statünün Etkisi Yüksek statülü üyeler:
Kurallardan sapma serbestiyeti daha çok (Callister and Wall, 2001) Uyumluluk baskılara daha çok karşı çıkarlar (Harvey and Consalvi, 1960) Gruplardaki üyeler iletşimi statü etkilemektedir Yüksek statülü insnlar daha iddalı (Levine and Moreland, 1990) Alt statüdeki insanların katılımı az Grup yaratıclığı aksayabilir Status can have an impact a number of things in groups. First, it can impact norms within a group where high-status members don’t feel the need to conform to group norms, but can pressure others to conform. Second, it can impact group interaction where members who hold more status tend to be more assertive and can hinder new ideas being presented. Finally, it impacts perceived equity in a group which will influence how engaged others are in the group process.

18 4. Grup Özelliği: Büyüklük
Görevi yerine getirmede küçük gruplar daha hızlıdırlar- daha iyi performans sergiliyorlar (Seijts and Latham, 2000) Problem çözmede büyük gruplar daha iyidirler (Shaw, 1991) Size is important factor in group behavior as well and impacts the behavior in groups. The larger the group the harder it is to get contribution by all members and do so in a timely manner. Where as small groups can be limited in their problem-solving ability and the availability of resources could be limited. There are some detrimental behaviors that can occur around group size. For example as groups get larger social loafing can occur which is when an individual will put in less effort because they think others in the group will make up for them.

19 Sosyal Kaytarma(Comer, 1995) Ringelmann’s Rope pull (Moede, 1927)
Sebepleri: Önlemler: Eşitlik teorisi – farklı iş dağılımı Sorumluluk Dağılım– bireysel girdi ve grup çıktıları arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırır Grup hedefleri koyun Gruplar arası yarışı arttırın Akran değerlendirme Bireysl katkılara göre grup ödüllerini dağıt (Gunnthorsdottir and Rapoport, 2006) Social loafing is an example where there is a tendency for individuals to not work as hard in groups as they would on an individual basis. This is exhibited in Ringelmann’s rope pull example discussed in the book. Initially the group brought about greater productivity but as the group grew larger each individual contributed less to the group. This could be due to the fact that peopled didn’t think things are equitable or they let others take the responsibility because they know they don’t have to for the outcome to occur. This is often referred to as free riding. When working with groups managers one must be sure to build in individual accountability. Social loafing can be prevented by setting up goals, encouraging intergroup competition, using peer evaluation as part of the feedback process and linking group rewards to individual behavior.

20 5. Grup Özelliği: Bağlılık (Dayanışma)
Grupta kalmak için üyelerin birbirine bağlı kalma motivasyonudur Verimlilik ve bağlılık performans ile ilgili kurallarda aracı değişkenlerdir (Mullen and Cooper, 1994) Yüksek bağlılık yüksek kurallarla yuksek verimlilik verir The final property of groups is group cohesiveness or the degree to which group members want to stay together and are motivated to work together as a group. Managers can do a lot to encourage group cohesiveness but that can’t prescribe it. If performance norms are high than a more cohesive group will rise to the occasion and will achieve a high level of productivity.

21 DayanışmayıTeşvik Etme
Grupları daha küçük yapın Grup hedefleri ile uyumu teşvik edin Beraber daha çok zaman geçirin Grup üyelik statüsünü daha da zorlaştırın Başka gruplar ile yarışı arttırın Ödülleri bireyden ziyade gruba verin Fiziksel olarak grubu ayırın (kndi alanı verin) (Gibson et al., 1994) This slides list out numerous ways to encourage cohesiveness in a group. If a group is not cohesive the outcomes will be seriously impacted. Some things they can do to foster cohesiveness is to keep groups small, encourage all members understanding of group goals, increase the time the group spends together and heighten their perceived status. In addition, by stimulating competition with other groups, members will find ways to work together. Managers can also reward the group as a whole and not just individuals within the group. Finally they can physically isolate the group by sending them on a retreat or giving them their own work space. Their actions can significantly influence group cohesiveness.

22 Group Karar Verme Daha çok bitmiş bilgi üretirler
Güçlü Tarafı Zayıf Tarafı Daha çok bitmiş bilgi üretirler Görüş farklılıkları arttırırlar Çözümün kabülü daha da artar Daha uzun zaman alır Bağlılık baskısı Tartışmalar bir veya iki üye tarafından domine edilir Son çıktı için belirsiz sorumluluk Group decision making comes with its strengths and weaknesses when compared to individual decision making. Groups do tend to generate more complete information and knowledge as well as offer a greater diversity of views and increased creativity. Since more people are involved in the decision there tends to be an increased acceptance of decisions and generally group decisions are more accurate. However, group decisions also are more time consuming and can conform to pressures in the group thus limiting their effectiveness. In the process, discussions can be dominated by a few members. The members of the group may not always take responsibility for the actions of group as it is hard to assign responsibility to a single person.

23 Etkinlik ve Verimlilik
Kesinlik– grup ortalama bireyden iyidir ancak en kesin bir grup üyesinden daha kötüdür Hız– bireyler daha hızlıdırlar Yaratıcılık– gruplar daha iydirler Kabul Derecesi– gruplar daha iyi Verimlilik: Gruplar daha az verimlidirler In some situations groups are more effective or efficient and in other situations individuals are. When you are looking for accuracy groups tend to perform better, but they are not as fast. Groups tend to be more creative and their decisions tend to be accepted m ore because of multi-person buy in.

24 Grupdüşünüm (Groupthink) Belirtileri
Grup baskılarının bir sonucu olarak bireyin zihinsel verimliliği, gerçeği değerlendirme ve ahlaki yargılarındaki bir bozulma (Janis, 1990) Bu durumlarda oluşur: Direnci varsayımlara karşı rsyonelize etmesi Çoğunluğu desteklemek için karşı gelenleri baskı altına alma Şüpheliler (karşı gelenler) kendi kuşkularını azaltmak için sessiz kalırlar Sezsizliği ‘evet2 olarak yorumlar In the decision making process some problems can arise. A common problem is groupthink. This occurs when the group is seeking conformity and there is pressure to come to a conclusion without critically appraising alternative viewpoints. Members are more likely to engage in Groupthink when they tend to rationalize away any resistance to assumptions and they feel pressure to support the majority. Doubters will then tend to keep silent and minimize their thoughts on what might be wrong with a proposed solution. The group can then interpret the silence of the doubters as a yes vote.

25 Grupdüşünümü (Groupthink) Azaltmek (Maier, 1952)
Grup büyüklüğü sınırla (≤10) Grup liderlerin kendi fikirlerini ifade etmeden kaçınarak aktif olarak tüm üyelerden girdi katkılarında bulunmaalrını teşvk etmek ‘Seytan Avukatı’ bulun Group think can be minimized by limiting the group size, having a leader who actively seeks input from all members and by appointing a devil’s advocate. Someone who is always trying to look at things from a different perspective.

26 Grup vardiya Grup tartışmaları daha uç ve yeni pozisyonlara götürür
Grups genelde daha büyük risk konumu alırlar Belki de dağınık sorumluluktan dolayı olabilir Another phenomenon in the group decision making process is groupshift where once a solution is selected group members tend to exaggerate the initial positions that they hold. This can cause a shift to a more conservative or risky decision.

27 Grup Karar VermeTeknileri
Gruplar ile iletişim kurmak için yüz-yüze görüşme ve sözlü- sözsüz etkileşime dayanması (Robbins and Judge, 2012) Etkileşimsel gruplar Bireylerin yüzyüze etkileşim içinde oldukları tipik grup modeli. Beyin Fırtınası (Osborn, 1963) Yaratıcı seçenekleri oluşturur Problem: verimlilği engeller Nominal Grup Tekniği (NGT) Daha bireysel düşünmeyi teşvik eder ve karar-verme sürecinde tartışmayı yasaklar (Faure, 2004) Some group techniques can assist in the decision-making process. The first technique that can help is brainstorming. This is a process that is aimed at generating ideas where all ideas are welcomed and the group tries to create an environment that overcomes pressure for conformity. The Nominal group technique works by restricting discussion during the decision-making process to help participants to operate independently.

28 Global Uygulamalar Kültürel farklar statünün önemi, sergilenişi ve türemesini atkiler. Sosyal kaytarma daha çok bireysel kültürlerde görülür ve kendi çıkarları için hareket edilir. Çeşitlilik çok büyük çatışmalara götürür ancak yüzeysel tanıma üyeleri daha açık görüşlü yapar ve daha iyi karar vermeya imkan veriri. Many group theories will vary by culture so it is important to look at the context in which they are being applied. For example, status varies quite a bit with culture and managers must understand how they will be perceived in the culture they are in. Social loafing is a phenomenon that is primarily applicable in western cultures that are more individualistic in nature. Another application is group diversity. The more diverse the group is, the more conflict that will normally occur which may cause people to remove themselves from the group or low morale. If diverse groups can get over the initial difficulties then they tend to perform very well.

29 Yöneticilere Uygulamalar
Rol algısı ve performas değerlendirmesi arasında pozitif ilişki Grup kuralları bireysel performası hem pozitif hem de negatif olarak etkileyebilir Statü eşitsizlikleri verimlilik ve performansı tersine etkiler Grup büyğklüğü etkililiği atkiler Bağlılık verimliliği etkiler Effective group processing can increase performance and job satisfaction. Performance with groups is highly tied to group cohesiveness. Satisfaction can be increased with a congruence of goals, a recognition of member’s need for status and smaller group size.

30 unutmayın… Grup kuralları, roller, ve kimlikler kişisel davranış üzerinde güçlü etkisi vardır Bağlılık problem olabilir: liderler daha az ilk girdi en aza indirirler Grup karar verme her zaman bireysel karar vermeden daha iyi değildir Groups have norms, roles and identities that can greatly affect individual behavior so it is essential that you understand what those are. Conformity can limit the decision making ability, it is often helpful for leaders to sit back and limit their early inputs to allow for other perspectives. Although there are many benefits of groups and their decision making it is not always preferable to individual decision making.

31 Özet Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme.
Grup oluşumunun beş adımını belirleme. Duruma göre rol gereklilikleri nasıl değiştiğini gösterme. Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl değiştirdiğini göstermek. Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırma. Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki çeşitliliğin etkilerini değerlendirme


"Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları