Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi1 TC SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi1 TC SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi1 TC SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi2 İZMİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi3 1.BAĞIŞIKLAMA 2. BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ

4 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi4 BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI

5 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi5 GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI Tüberküloz-(BCG) Çocuk Felci-(OPV) Kızamık Difteri Boğmaca Tetanoz Hepatit B 01.01.2006 tarihinden itibaren Hib Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak DBT TT DT Td }

6 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi6 Genişletilmiş Bağışıklama Programı hedefleri nelerdir?  0 yaş grubunda her bir antijende %95 aşılama oranına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,  0 yaş grubu bebeklerin %90’ını 12.aya ulaştıklarında tam aşılı hale getirmek,  Okul çağı çocuklarının pekiştirme aşılarını tamamlamak,  5 yaş altı (0-59 aylık) eksik aşılı ya da aşısız çocukları belirleyerek aşılarını tamamlamak,  Her il düzeyinde %90 aşılama oranlarına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,  Tespit edilen tüm gebelere en az iki doz tetanos aşısı uygulamak.  Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek,  Toplum katılımını sağlamak.

7 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi7 AŞI İLE KORUNULABİLİR HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI Polio Eradikasyon Programı Kızamık Eliminasyon Programı Hepatit B Kontrol Programı Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı Difteri / Boğmaca Kontrol Programı

8 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi8 Polio Eradikasyon Programı (05.07.2002/ 6191 –2002/67 nolu genelge)

9 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi9 POLİO ERADİKASYONU HEDEFİ NEDİR? Polionun eradikasyonu hedefi; sadece klinik olarak vakaların görülmemesi değil, aynı zamanda hastalığa neden olan polio virüsünün de yok edilmesidir.

10 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi10 Akut flask paralizi Guillain-Barre Sendromu travmatik nevrit transvers myelit Poliovirüs diğer virüsler diğer (toksin, vs.) Enterovirusla r

11 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi11 POLİO ERADİKASYONU PROGRAMI ŞÜPHELİ VAKA HEMEN 1. Telefon ile İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. 2. Vaka Bildirim Formu doldurulur. VAKA ARAŞTIRMASISALGIN ARAŞTIRMASI

12 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi12 21 HAZİRAN 2002 Avrupa Bölgesi Melik Minas Türkiye 1998

13 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi13 “Sıfır” polio vakası bildiren bir ülkede, vahşi poliovirüs olmadığından nasıl emin olabiliriz?

14 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi14 Akut Flask Paralizi Sürveyansı

15 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi15 ŞÜPHELİ VAKA 15 yaşından küçük bir kişide şiddetli travma haricinde, herhangi bir nedenle akut flask paralizi olması, 15 yaşından büyük kişilerde hekimin klinik olarak poliodan şüphelendiği akut flask paralizili hastalar.

16 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi16 AFP SÜRVEYANSI PERFORMANSI GÖSTERGELERİ Gösterge: Hedef 1. 15 yaş altındaki her 100 000 1 kişide polio dışı AFP vakası 2. “Uygun” gaita numunesi % 80 toplanan AFP vakalarının oranı * Uygun gayta numunesi klinik bulguların başlangıcından sonraki ilk 14 gün içinde alınarak soğuk zincir kurallarına uyularak laboratuara gönderilmiş numune

17 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi17 AKUT FLASK PARALİZİ SÜRVEYANSI Polio Türkiye’de bitti, ancak sürveyansı bitmedi Dünyada halen görülüyor (Polio endemik ülke sayısı 6 ; Nijerya, Hindistan, Pakistan, Nijer, Afganistan, Mısır)

18 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi18 İZMİR’DE AFP SÜRVEYANSI 1998-2005 yılları arası Toplam 200 vaka

19 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi19 İzmir ilinde tespit edilen AFP Vaka Sayıları 1998-2005 200 vaka İzmir-93 Manisa-31 Muğla-17 Balıkesir-14 Aydın-13 Denizli-10 Uşak-5 Çanakkale-3 Kütahya-3 Batman-1 Mardin-1 Erzurum-1 Konya-1 Tokat-1 Van-1

20 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi20 Cinsiyetlerine göre dağılım Genel- 200 vaka 114 Erkek- %57 85 Kadın- %43 İzmir- 93 vaka 54 Erkek- %58,1 39 Kadın-% 41,9

21 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi21 Numune Dağılımı 149 vaka- %74,5- uygun numune 47 vaka- % 23,5- uygunsuz numune 4 numune alınamadı-%2;0- (bildirimden sonra hasta hemen ex olduğundan, bulguların başlangıcının üzerinden 6 haftadan fazla zaman geçtiği için) *Uygun numune paralizi başlangıcından sonraki ilk 14 gün içinde, 24 saat arayla 2 kez alınan, soğuk zincir ile laboratuara ulaştırılmış ve 72 saat içinde virolojik tetkiklerine başlanmış numune

22 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi22 Bildirim yeri dağılımı Çocuk Hastanesi- 100 SSK Tepecik Hastanesi-57 Ege Üniversitesi-29 9 Eylül Üniversitesi- 8 Çeşitli -5

23 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi23 Aktif Sürveyans Yapılan Kurumlar Ve Birimler-1 Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Süt 1 Kliniği Süt 2 Kliniği Büyük Çocuk Kliniği Çocuk İntaniye Kliniği Acil Polikliniği

24 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi24 Aktif Sürveyans Yapılan Kurumlar Ve Birimler-2 Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk İntaniye Kliniği Yoğun Bakım Servisi Çocuk Nöroloji Kliniği

25 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi25 Aktif Sürveyans Yapılan Kurumlar Ve Birimler-3 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye Kliniği Yenidoğan servisi Süt Çocuğu Kliniği

26 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi26 Aktif Sürveyans Yapılan Kurumlar Ve Birimler-4 Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Buca Seyfi Demirsoy Çocuk Sağlığı Kliniği Özel Şifa Tıp Merkezi Bornova-Alsancak Özel Kent Hastanesi

27 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi27 Poliomyelit eradikasyonu doğrultusundaki çalışmalar DSÖ, UNICEF gibi organizasyonlar tarafından desteklenmekte ancak uygulamada asıl sorumluluk ülkelerin sağlık personeline düşmektedir. Dünya’da poliomyelit eradikasyonu hedefine özel ve kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin aktif destek ve yardımları olmadan ulaşılamayacağı açıktır. Sağlanabilecek destekler şunlardır.

28 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi28 Destek Olun!!!! Akut Flask Paralizili hastaları Sağlık Müdürlüğüne en kısa zamanda ve en seri şekilde bildirmek. Ani başlayan flask paralizi vakalarında poliomyelit tanısını düşünmek Bakım altındaki hastalardan uygun numune alınmasını sağlamak Takip edilen çocukları yaşına uygun önerilen aşı takvimine göre aşılamak Poliomyelit eradikasyonu hedefi konusundaki bilgileri diğer sağlık personeli ve klinisyenlerle paylaşmak

29 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi29 Hepatit B İlköğretim 8. Sınıflara 3 doz Hep B aşısı uygulaması (22.12.2005 tarih 092169 sayı ile) ( BDK kararı ile 0-1-4 aylarda)

30 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi30 MATERNAL NEONATAL TETANOS ELİMİNASYON PROGRAMI (10.05.2002/7551 sayılı genelge)

31 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi31 Neonatal Tetanos Standart Vaka Tanımı Yaşamın ilk iki gününde normal emen ve ağlayan yenidoğanda, yaşamın 3.-28. günlerinde emme güçlüğü ve katılık VEYA dış uyaranlarla (ses, ışık, dokunma) başlatılabilen kasılma ve konvülsiyonların veya tümünün görülmesi ile seyreden vakalardır.

32 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi32 DÜNYADA MNT Dünyada her yıl 450.000 yenidoğan, yaşamlarının ilk ayı içinde Neonatal Tetanosa, 40.000 anne Maternal Tetanos (MT)’a bağlı olarak ölmektedir. DSÖ, iyi gelişmiş surveyans sistemleri ile bile NT vakalarının %5’inden azının bildirildiğini tahmin etmektedir. Bu nedenle NT “sessiz katil” olarak da adlandırılmaktadır.

33 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi33 13.08.2004 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu toplantısında Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında Tetanos Toksoidi (TT) uygulaması gereken her durumda (gebelik aşıları dahil) uygulamanın Tetanos-erişkin difteri (Td) şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

34 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi34 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ 01.01.2006 Doğumd a 1. ayın sonu 2. ayın sonu 3. ayın sonu 4. ayın sonu 6. ayın sonu 12.ay16-24 ay İlköğretim 1İlköğretim 8 BCG (Verem Aşısı IR DBT (Difteri Boğmaca Tetanoz) IIIIIIR Hib (Menenejit ) IIIIIIR OPV (Çocuk Felci) IIIIIIRR KKK (Kızamık) IR Hepatit B (İzmir) IIIIIII-II-III Td (Tetanoz Difteri) XX

35 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi35 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ YENİ UYGULAMA 30.11.2006 Doğumd a 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayı n sonu 16-24 ay ilköğreti m 1 ilköğreti m 8 BCG I DBT IIIIII R Hib IIIIII R OPA IIIIII RR KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) I R Hepatit B III III I-II- III* Td √√

36 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi36 Td AŞI TAKVİMİ DOZ GEBELİKTE 15-49 YAŞ KADINLARDA Td 1 Gebeliğin 4. ayında İlk karşılaşıldığında Td 2 Gebeliğin 5. ayında Td 1’den 1 ay sonra Td 3 Bir sonraki gebelikte Td 2’den 6 ay sonra Td 4 Bir sonraki gebelikte Td 3’den 1 yıl sonra Td 5 Bir sonraki gebelikte Td 4’den 1 yıl sonra

37 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi37 YARALANMALARDA TETANOZ PROFİLAKSİSİ Temiz Küçük Yaralar Bütün Diğer Yaralar O güne kadar yapılmış TT sayısı TTTIGTTTIG Bilinmiyor veya <3 doz EvetHayırEvet 3 doz veya >3 doz Hayır*HayırHayır**Hayır * Son dozun yapılması üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmişse, Evet **Son dozun yapılması üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmişse, Evet

38 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi38 Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı (10.05.2002/7551 sayılı genelge) AMAÇ Türkiye’de anne ve yenidoğan tetanosu ve buna bağlı ölümlerin engellenmesidir. HEDEFLER  Aşılama  3 Temiz Kuralı (Temiz ortam, temiz eller, temiz göbek bakımı)  Gebe, Lohusa İzlemi  Veri toplama ve değerlendirme

39 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi39 ELİMİNASYON SAĞLANMASI (2005-2007) Aşılama oranlarının yükseltilmesi Düzenli takip Bilinçlendirilmiş toplum ile mümkündür 1.Hızlandırılmış tetanos aşılama aktiviteleri 2.Doğurganlık çağı 15-49 yaş kadın aşılamaları 3.Halk eğitimleri 4.Personel eğitimleri

40 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi40 1-DSÖ Avrupa Bölgesinde Neonatal Tetanosu elimine etmemiş TEK ÜLKE TÜRKİYE’dir. 2-Dünya’da halen 200 ülkeden sadece 41’inde eliminasyon hedefine ulaşılamamştır. 3-Ülkemizde de 2008 yılına kadar eliminasyon hedefine ulaşılması kararlaştırılmıştır.

41 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi41 KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI

42 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi42 KIZAMIK ELİMİNASYONU PROGRAMI Avrupa Bölgesi Stratejik Planı: Üyesi olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 2002-2010 yılları için hedefi Yerli kızamık virüsü geçişini durdurmak Temel stratejiler şunlardır: Yüksek oranlarda rutin 2 doz kızamık aşısı uygulamak Kızamığa duyarlı nüfuslara ikinci kızamık dozu fırsatını vermek Sürveyans sistemlerini güçlendirmek Sağlık çalışanlarını ve halkı, kızamık bağışıklaması hakkında bilgilendirmek

43 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi43 Eliminasyon Programı Stratejileri 1. Bağışıklama Rutin: tüm SO bölgelerinde her iki dozda da >%95’e ulaşmak 2003 yılı aralık ayında ilk öğretim okullarında (1.-8.sınıf) tüm çocuklara kızamık aşısı yapmak (Okul Aşı Günleri – OAG ) 2004 yılı nisan ayında okul çağı öncesi tüm çocuklara ve 7-14 yaş arası okula devam etmeyen çocuklara kızamık aşısı uygulamak (Kızamık Aşı Günleri – KAG ) KAG sırasında tespit edilen 0-59 ay (5 yaş altı) eksik aşılı çocukların diğer rutin aşılarının tamamlanması (DBT, OPV, Hepatit-B, BCG) Sağlık ocağı düzeyinde aşılama oranı %95’e ulaşmamış yerlerde kapı kapı dolaşarak eksik aşılıları aşılamak (Mop-up)

44 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi44 KAG sonrası kızamık bulaşma riskinin azalması ile ilk doz kızamık aşılama yaşını 12. aya çıkarmak ve MMR aşısı uygulamak (2006 yılı ocak ayından itibaren) 2002 – 2009 yılları arasında tüm askere gelen erlere silme kızamık aşılaması yapmak Tüm aşılama çalışmalarını soğuk zincir bozulmadan ve güvenli koşullarda ( enjeksiyon güvenliği ) yapmak Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler İzleme Sistemini ( ASİE ) kurmak

45 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi45 KAG sonrası AFP sürveyansına entegre ederek haftalık aktif kızamık sürveyansını oluşturmak KAG sonrası kızamık insidansının azalması ile vaka bazında, laboratuar destekli kızamık sürveyansına geçmek Karşılaşılabilecek aşı yan etkilerini takip etmek ve anında inceleme yapabilme mekanizmasını kurmak (ASİE) Kızamık Eliminasyon Programı Sonrası Stratejiler

46 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi46 AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ (ASİE)

47 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi47 Aşıya Özel Durumlar Nelerdir? Aşılamada hedef; bir hastalığın görülme sıklığının azaltılması ya da yok edilmesidir. Çok geniş bir topluluğa uygulanır. Sağlam kişilere uygulanır. Toplumla ilgilidir: Aşının talep beklenmeden sunumu yapılmaktadır. Toplumda aşı hakkında yanlış inanış ve tutumlar olabilmektedir.

48 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi48 Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Nedir? Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE): “Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır.”

49 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi49 ASİE Gruplaması Aşı yan etkisi (aşının içerdiği bileşenlere bağlı) Program uygulama hatası (aşının hazırlanması, dağıtımı ya da uygulanması sırasında yapılan hatalar) Rastlantısal (aşıdan sonra ortaya çıkan ama aşıya bağlı olmayan) Enjeksiyon reaksiyonu (anksiete veya ağrı) Bilinmeyen

50 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi50 ASİE İzlem Sisteminin Amaçları Nelerdir? Araştırılması ve çözümü için harekete geçilmesi gereken acil durumların tespiti ve tanımlanması Ciddi ASİE’lerin görülme sıklıklarının tahmin edilmesi Program uygulama hatalarının ve seri problemlerinin tanımlanması Olası risk hakkında sağlık personelinin bilinçlendirilmesi

51 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi51 ASİE İzlem Sisteminde Bildirilmesi İstenen Durumlar 1. Lokal Reaksiyonlar Enjeksiyon yerinde abse Lenfadenit (Süpüratif lenfadenit dahil) Ciddi Lokal Reaksiyon 2.Sinir Sistemi ile İlgili İstenmeyen Etkiler Akut paralizi Ensefalopati Ensefalit Menenjit Konvülsiyon

52 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi52 ASİE İzlem Sisteminde Bildirilmesi İstenen Durumlar 3. Diğer İstenmeyen Etkiler Akut allerjik reaksiyonlar Anaflaksi Artralji Dissemine BCG’it Hipotansif-hiporesponsif atak Osteit/osteomyelit Sepsis Toksik Şok Sendromu Trombositopeni 4. Bilinmeyen * Ayrıca acil durumlar ve toplumda kaygı veya olumsuz propogandaya neden olan ASİE’ler bildirimi zorunlu olmasa da İl ASİE İzlem Sistemi Sorumlusu’na bildirilmelidir.

53 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi53 YENİ İHBAR VE BİLDİRİM SİSTEMİ Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim sistemi 22.10.2004 tarih ve 2004/129 sayılı genelge

54 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi54 Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve İhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler Her kurumda bildirimlerden sorumlu bir kişi veya birim bulunacaktır. Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin adlarını il sağlık müdürlüklerine bildirecekler, kişilerin değişmesi durumunda ise il sağlık müdürlüklerine bilgi verilecektir. Hastalıkların bildirimine esas olacak standart tanı kriterleri kullanılacaktır. (Opinion Based, Evidence Based)

55 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi55 Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve İhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler Hastalık bildirimlerinin yapılacağı kurumlar belirlenmiştir ve seçilmiş bazı hastalıklar için sentinal sürveyans sistemi kullanılacaktır. Her bir hastalık için ihbar ve bildirimin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Bildirim sistemi yönergesine uymayanlar hakkında “Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” Cumhuriyet Savcılıklarına İl Sağlık Müdürlükleri tarafından suç duyurusu yapılır (yönerge madde 13 - 14).

56 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi56 GRUP A HASTALIKLAR (23 hastalık) AIDS AKUT KANLI İSHAL BOĞMACA BRUSELLOZ DİFTERİ GONORE HIV ENF. KABAKULAK KIZAMIK KIZAMIKÇIK KOLERA KUDUZ VE KUDUZ RİSKLİ TEMAS MENİGOKOKKAL HAST NEONATAL TETANOZ POLİOMYELİT SITMA SİFİLİZ ŞARBON ŞARK ÇIBANI TETANOZ TİFO TÜBERKÜLOZ VİRAL HEPATİTLER

57 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi57 GRUP A HASTALIKLAR Bildirimi, ülke genelinde hizmet veren bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılır.

58 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi58 GRUP B HASTALIKLAR SARI HUMMA VEBA TİFÜS ÇİÇEK **Ülkede bulunan bütün sağlık kuruluşlarında tespit edildiği anda ihbarı zorunlu olan hastalıklardır. İl Sağlık Müdürlüğünün “441 81 11 / 129-193-178” telefonuna hemen bildirilir. Hastalıkların ULUSLAR ARASI (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) Bildirimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

59 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi59 GRUP C HASTALIKLAR (15 Hastalık) AKUT HEMORAJİK ATEŞ CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI (NVCJD) EKİNOKOKKOZ (Kist Hidatik) HAEMOPHILUS INFLUENZA TİP B MENENJİTİ INFLUENZA (Grip) KALA-AZAR (Visceral Leishmaniasis) KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU LEJYONER HASTALIĞI LEPRA LEPTOSPIROZ SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) ŞİSTOZOMİYAZ TOKSOPLAZMOZ TRAHOM TULAREMİ

60 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi60 GRUP C HASTALIKLAR Bu hastalıkların çoğu bildirim sistemine yeni dahil olan hastalıklardır. Hiçbiri için birinci basamaktan bildirim istenmemektedir. Hepsi için geçerli olan “sentinal sürveyans” (seçilmiş birimler) anlayışı içinde izlenecek olmalarıdır.

61 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi61 GRUP D Enfeksiyon Etkenleri Campylobacter Jejuni/Coli Chlamydia Trachomatis Cryptosporidium Entamoeba Histolytica Enterohemorrhagic E. Coli Giardia İntestinalis Listeria Monocytogenes Salmonella Sp. Shigella Sp.

62 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi62 GRUP D HASTALIKLAR Bu grupta diğer gruplardan farklı olarak “enfeksiyon etkenleri”nin bildirimi tarif edilmektedir. Bildirimler; seçilmiş olan laboratuarlardan yapılacaktır.

63 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi63 Özet olarak yeni Bildirim Sistemi Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin güncellenmesi, Olası vaka, kesin vaka kategorileri Semptom kategorileri (akut kanlı ishal, akut hemorajik ateş) Standart vaka tanımlarının getirilmesi, Hastalıkların bildiriminde bazı özelliklere göre gruplandırılmalara gidilmesi, Bazı enfeksiyon etkenlerinin de bildirim listesine dahil edilmesi, Laboratuarların doğrudan ve dolaylı olarak sistem içinde rol alması şeklinde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile yenilenmiştir.

64 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi64 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ DGT- DOTS

65 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi65 TÜBERKÜLOZ Tedavi öncesi hangi hastanın ilaçlarını düzensiz kullanacağını öngörmek olanaksızdır. Hastanın eğitim durumu, gelir durumu, sosyal konumu, yaşadığı ortam, yaş, cinsiyet gibi bir çok değişken değerlendirilmiş, ancak hangi hastanın düzensiz tedavi alacağı belirlenememiştir. Hatta dispanserden ilaçlarını düzenli alan, fakat bunu içmeyen hastalar olduğu bilinmektedir.

66 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi66 Doğrudan Gözetimli Tedavi(DGT=DOT) Nedir? Görevli bir kişinin, hastanın her doz ilacını yuttuğunu gözlemesidir. Bu görevli, eğitim almış ve denetlenen bir kişidir. Böylece hastanın tedaviye uyumu garantilenir ve her doz ilacı yuttuğundan emin olunur.

67 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi67 DOTS Stratejisi (WHO 1993) DOTS, tüberküloz için en iyi tedavi şeklidir. Kür oranı % 78-96 Directly Observed Treatment Shortcourse

68 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi68 TÜBERKÜLOZ BİLDİRİM FORMU – FORM 014

69 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi69 İzmir Metropolde Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulaması DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) İzmir metropolde 2003 de Bakanlığın Pilot uygulaması olarak Eşrefpaşa VSD de başladı. 2004 de İzmir Sağlık Müdürlüğünce tüm metropol bölgesine yaygınlaştırıldı.

70 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi70 Menengokoksik Menenjit

71 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi71 Standart Vaka Tanımı Bir kişide akut başlangıçlı ateş ile birlikte ense sertliği ve/veya bilinç değişikliği ve/veya diğer meningeal irritasyon bulgularının varlığı ve/veya peteşial yada purpural döküntü ile karakterize hastalık tablosu – Olası vaka BOS’ da N.menenjitidis antijenlerinin gösterilmesi ve/ veya steril vücut bölgelerinden ( kan,BOS, perikardial ve plevral sıvılardan alınan örneklerin kültüründe N.menenjitidis izolasyonu- Kesin vaka

72 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi72 Vakayı değerlendiren hekimin müdahalesi ve raporlaması salgın kontrolünün temel basamağıdır. Hastaneler vakaların hastaneye kabulu ve yatırılması, laboratuar incelemelerinin yapılması Tedavilerinin tamamlanması İhbar ve bildirimin yapılması Konularında sorumludur.

73 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi73

74 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi74 ULUSAL İNFLUENZA SURVEYANSI 12.10.2005 tarih 2005/156 sayılı daimi genelge

75 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi75 İnfluenza sürveyansı 7 kasım 2005 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Seçilmiş sağlık ocakları ve il genelinde kamu ve özel hastanelerde görev yapan gönüllü iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları tarafından yapılmaktadır.

76 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi76 İnfluenza sürveyansının temel amacı hastalığa neden olan virüs tiplerini belirlemek ve mevcut aşının etkili olup olmadığını saptamaya çalışmak olarak belirlenmiştir. Sürveyans kasım-mayıs arasında haftalık, mayıs-ağustos arasında aylık olarak sürecektir. Klinik tanımlama ; kişide başka bir nedenle açıklanamayan, ani başlangıçlı ateş (38 °C den yüksek ateş), ve öksürük ve/veya boğaz ağrısı ile karakterize hastalık

77 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi77 Boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü veya nazofarengial aspirattan örnek alınır Soğuk zincir ile en geç 48 saat içinde laboratuara ulaştırılır. Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Viroloji laboratuar şefliği yada İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji ABD Viroloji Laboratuarında örnekler incelenmektedir.

78 İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi78 İLETİŞİM www.ism.gov.tr www.saglik.gov.tr Tel: 441 81 11 / 174, 178, 193 Fax: 441 33 71


"İzmir Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi1 TC SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları