Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Serdar H. İskit,Güngör Karagüzel Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Serdar H. İskit,Güngör Karagüzel Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Serdar H. İskit,Güngör Karagüzel Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

2

3 Müfredat Geliştirme (Outcome Based Curriculum) İstenen Sonuçlar Uzmanlar ….. yapabilmeli Program İçeriği Öğretim Öğrenim Ölçme Değerlendirme

4 İLK ADIM ÖĞRENİM HEDEFLERİNİN TANIMLANMASI Özgün Ölçülebilir Özgün durumlara uygulanabilir Alakalı, sonuca odaklı Öğrenen merkezli Öğrenim hedefleri oluşturulmalıdır.

5 Müfredat İçeriği “Müfredat alt alta yazılmış konu listesi değildir.” 1.Program içeriği 2.Öğrenim ve öğretim stratejileri 3.Ölçme süreçleri 4.Değerlendirme süreçleri

6 Planlanan (Öğretmek istediğimiz) Uygulanan (Gerçekte öğrettiğimiz) Algılanan (Gerçekte öğrencilerin öğrendikleri)

7 ÇOCUK CERRAHİSİ EĞİTİM PROGRAMI A.B.D. İngiltere Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti

8 EUPSA – MÜFREDAT ÇALIŞMASI EĞİTİMİN İÇERİĞİ Temel Bilimler Yardımcı Beceriler Yandaş Dallar Çocuk Cerrahisi Çekirdek Müfredat EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİCİLER UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EUPSA MÜFREDAT TASLAK.doc

9 ULUSAL ÇALIŞMALAR

10 I. EĞİTİM KURULTAYI 1 Mart 2003, Cumartesi 09.00 – 09.15 Açılış Konuşması I. OturumTıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü 09.15 – 09.45 Yeni tıpta uzmanlık tüzüğünün getirdikleri II. OturumKolaylaştırıcı Sunumlar 10.00 – 10.20 Aktif Eğitim 10.20 – 10.35 Asistan eğitim müfredat ve programları 10.55 – 11.10 Asistan karnesi: İçerik ve kullanım 11.10 – 11.25 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri III. OturumÇalışma Gruplarının Belirlenmesi 13.30 – 13.40 Grup çalışmaları amaç ve hedefleri 13.40 – 14.00 Gruplara ayrılma 14.00 – 17.30 Serbest grup çalışmaları 2 Mart 2003 Pazar 09.00 – 09.45 Grup sunumlarının hazırlanması IV. OturumGrup Sunumları 09.45 – 10.45Grup sunumları ve tartışma 11.00 – 12.00Grup sunumları ve tartışma V. OturumÇalıştay Çıktıları 13.30 – 15.00 Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma 15.15 – 16.30 Çalıştay kararları için öneriler ve tartışma Çalışma Grupları Sınav Grubu Asistan Karnesi Grubu Müfredat Program Grubu Rotasyon Grubu Serbest çalışmalar esnasında daimi kahve servisi ayarlayabilirsek çok şık olur

11 ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI Derleyen Prof. Dr. Ali AVANOĞLU Doç. Dr. Serdar H. İSKİT

12 II. EĞİTİM KURULTAYI 2 Mart 2007, Cuma ÇOCUK CERRAHİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ÇALIŞMASI 10.00 – 10.15 Açılış 10.15 – 12.00 Çocuk Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını Araştırma Sonuçları 13.30 – 15.00 Grup Çalışmaları Eğitim kliniklerinin minimum standartlarının saptanması On yıl sonra çocuk cerrahisi alanında hekim, altyapı ve olanaklar 15.00 – 16.00 Grup Sunumları 16.30 – 19.00 Çocuk Cerrahisi Kliniklerindeki Minimum Standartlar (Delphi çalışması) 3 Mart 2007, Cumartesi ÇOCUK CERRAHİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ÇALIŞMASI 09.00 – 12.00 Yapılandırılmış Tartışma Sağlık Bakanlığı’na yönelik mesajlar Eğitim Kurumlarına yönelik mesajlar Çocuk Cerrahlarına yönelik mesajlar EĞİTİM STANDARTLARI ÇALIŞMASI 13.30 – 15.15 Grup Çalışmaları Müfredat, Rotasyon ve Asistan Karnesi Eğitim Kurumlarının Eşyetkilendirmesi Yeterlik Sınavı ve Resertifikasyon 15.30 – 17.30 Grup Sunumları ve Tartışmalar 17.45 – 18.30 Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması

13 II. EĞİTİM KURULTAYI 4 Mart 2007, Pazar TEMEL EĞİTİM KURSLARI EŞGÜDÜM ÇALIŞMASI 09.00 – 09.15Açılış, program, Amaç ve Hedeflerin Okunması 09.15 – 09.45Kursların ve Uygulama Standartlarının Tanıtımı 09.45 – 12.00Kurs Uygulamaları (Grup Çalışması) Amaç-hedef belirleme hazırlığı Etkileşimli sunum hazırlığı Olgu sunumu hazırlığı Radyoloji oturumu hazırlığı 13.30 – 14.30Grup Sunumları 14.30 – 15.00Tartışma ve Kapanış

14 ULUSAL MÜFREDAT ÖNERİSİ TANIMLAMALAR Programın Adı Programın Süresi Çocuk Cerrahisi Tanımı Uzmanlık Eğitimi Tanımı

15 YAPILANMA Eğiticiler Diğer Uzmanlık Öğrencileri HEDEFLER Bilgi Beceri Tutum - Davranış ULUSAL MÜFREDAT ÖNERİSİ

16 ALT YAPI ve OLANAKLAR ÇALIŞMA PLANI YAPILAN GİRİŞİMLERİN SINIFLANMASI UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİNİN KESİTLERİNİN TANIMLANMASI EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOCUK CERRAHİSİ MÜFREDAT ÖNERİSİ.doc ULUSAL MÜFREDAT ÖNERİSİ

17 TÜRK ÇOCUK CERRAHLARININ GELECEK İÇİN BEKLENTİLERİ

18 KURULTAY ÇIKTILARI Uzmanların Görüşleri  Son sınıf öğrencileri Çocuk Cerrahisini seçme konusunda çok isteksizdir.  Uzmanlık eğitim kalitesi yeterli görülmemiştir.  Uzmanlar çalıştıkları kurumların alt yapısının yetersiz olduğunu düşünmektedir.  Eğitim kliniklerindeki insan gücü hesaplanırken asistanların bunun dışında bırakılması ve hizmetin sürdürülmesine yönelik alternatif kadrolar yaratılması düşünülmelidir.  Çocuk Cerrahisinin tüm (eğitim, araştırma, sağlık hizmeti) alanlarında standartlar oluşturulmasına gereksinim vardır.

19 KURULTAY ÇIKTILARI Uzmanların Görüşleri –Uzman – asistan sayısının azaltılması, örgütsel yapının güçlendirilmesi –Eğitim kurumlarında standart sorunu nedeni ile akreditasyon çalışmalarının başlatılması –Pratik eğitim ve vaka sayısının azlığı için kurumlar arası rotasyonun başlaması –Kliniklerin gelecek planlamasının objektif ve iyi yapılanmış olmadığı

20 Eğitici kadro üniversite klinikleri için en az bir profesör veya doçent ve iki yardımcı doçent, sağlık bakanlığı eğitim hastaneleri için ise bir şef ve iki şef yardımcısından oluşması Eğitim veren kurumların asistan sayılarının hizmet gereksinimlerine göre değil, verilebilecek üst düzey eğitim kalitesine göre düzenlenmesi gerektiği KURULTAY ÇIKTILARI Uzmanların Görüşleri

21 YETERLİK KURULUNA DÜŞEN GÖREVLER –Eğitim klinikleri için minimum standartların dökümantasyonu –Minumum standartların uygulanmasının özendirilmesi –Çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programının dökümantasyonu –İndeks olguların tanımlanması ve dökümantasyonu –Asistan karnesinin resmi yolla dağıtılması ve uygulamanın izlenmesi –Afiliasyon ve rotasyon için alt yapı hazırlıkları ve standartların tanımlanması –Her ulusal kongrede uzmanlık eğitimine ilişkin bilgilendirici etkinlikleri gerçekleştirmek. –Her ulusal kongrede, yıl içerisindeki Kurul çalışmaları konusunda üyeleri bilgilendirmek.

22 TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ –Minimum standartlara sahip eğitim kurumu sayısının artmasını teşvik etmek –Uzmanlık öğrencilerinin sayısını belirlemeye ilişkin ölçütlerin uygulanmasını özendirmek –Öğretim üyeliğine atanma ölçütlerinin belirlenmesi ve bunlara uyulmasının teşvik edilmesi –Öğretim üyesi olmadan önce yeterlik sınavının başarılmış olması ölçütünün uygulamaya sokulmasının özendirilmesi –Çocuk cerrahisinin gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte güçsüz yönlerinin tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik çözümler üretilmesi –Çocuk cerrahisi uzmanlarının yeniden belgelendirmesine ilişkin uygulamanın özendirilmesi

23 –Çocuk Cerrahisi II. Eğitim Kurultayı sonuçlarının Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara iletilmesi ve izlenmesi –Ulusal tanı-tedavi rehberlerinin geliştirilmesi –Çocuk hastaneleri kurulması için ilgili diğer kurumlar ile ortak çalışmalar yapmak ve yürütmek –Ulusal ölçekli insidans, prevalans çalışmaları planlamak, gerçekleştirmek ve sonuçlarını yayınlamak –Ulusal araştırma stratejilerinin belirlenebilmesi için çalışmalar yapmak –Çocuk cerrahisine hasta sevkinde ve sigorta şirketleri ile yaşanan sorunları çözümlemeye yönelik çalışmalar yapmak –Ulusal kongrelerin programlarında Yeterlik Kurulu ve Uzmanlık Eğitimine rutin yer vermek. TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

24 Eve Götürülecekler Müfredat işlenecek konu listesinin üzerinde bir kavramdır. Müfredat gelişimi dinamik bir süreçtir. Sürekli ölçme - değerlendirme ile dinamik süreç beslenmelidir. Toplum ve sağlık organizasyonu ile alış veriş yapılmalıdır.

25 ÇALIŞTAY VE EĞİTİM KURULTAYLARII SONRASI ELDE EDİLEN SOMUT VERİLER. ASİSTAN KARNESİNİN HAZIRLANMASI VE WEB SAYFASINDA ERİŞİLEBİLİR KONUMA GETİRİLMESİ.EĞİTİM KURUMLARININ MİNİMUM GEREKSİNİMLERİNİN VE VERİLMESİ İSTENEN EĞİTİMİN “OLMAZSA OLMAZLARININ” BELİRLENMESİ.ASİSTAN EĞİTİMİNDE “İNDEKS OLGULAR” LİSTESİNİN HAZIRLANMASI.İKİ AŞAMALI YETERLİK SINAVININ UYGULANMASI.EĞİTİM KURUMLARININ EŞYETKİLENDİRME İLE İLGİLİ BAŞVURU FORMLARININ VE BOŞVURU KOŞULLARININ BELİRLENMESİ

26 TÇCD TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM AMAÇLI ÇALIŞTAYLAR Uluslararası :8 adet Uluslararası katılımlı :10 adet Ulusal nitelikli : 1 adet

27 Journal of Pediatric Surgery verileri 2002 -Deneysel çalışma sayısına göre....4 ülke -Klinik arastırma sayısına göre......5 ülke -Olgu sunumu sayısına göre..........2 ülke -Toplam makale sayısına göre.......3 ülke

28

29 U.E.M.S Eşyetkilendirme Ziyaretleri Sonucu”eşyetkiyendirme” alan kurumlar -Hacettepe TF Çocuk Cerrahisi -Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi

30

31

32

33

34

35


"ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Serdar H. İskit,Güngör Karagüzel Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları