Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKRAN DEĞERLENDİRMESİ"— Sunum transkripti:

1 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

2 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
Kalite güvencesi ve kalite iyileştirme tüm eğitim-öğretim kurumlarında olduğu gibi Mesleki Eğitim Öğretim kurumlarında da son yıllarda artan bir öneme sahiptir. Bu amaçla günümüze kadar ISO, EFQM, BSC gibi kalite yönetim projeleri, devlet eli ile yapılan denetimler ve özdeğerlendirme şeklinde uygulamalar kullanılmıştır. Günümüzde ise bir harici değerlendirme türü olan Akran Değerlendirmesi (Meslektaş Denetimi) gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu değerlendirme yerinde gerçekleştirilecek kalite etkinliklerini destekleyen MEÖ kurumları arasında değiş tokuşu ve ağ oluşumunu sağlayan bir uygulamadır.

3 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
Akran olarak adlandırılan; Benzer bir çevrede çalışan, Değerlendirilen konunun uzmanlığı ve bilgisine sahip, Bağımsız, Performansları denetledikleri kişilerle aynı düzeyde olan, Uzmanlar grubunun eğitim-öğretim kalitesi gibi kurumun farklı alanlarını değerlendirmek için davet edilmesi ve bu grubun kuruma yaptığı ziyaret ile yerinde gerçekleştirdiği değerlendirmedir.

4 NİÇİN AKRAN DEĞERLENDİRMESİ?
Akranlardan kritik ancak olumlu geri bildirimler elde ederek, Harici bakış açısı ile tanışarak, Sunduklarının kalitesini soruşturarak, Kuvvetli yönlerinin ve iyi uygulamalarının fark edilmesini sağlayarak, Kurum paydaşlarına hesap verilebilirliği geliştirerek, Zayıf noktalarını tespit ederek, Akranlarının iyi uygulamalarını keşfedip onlardan tavsiye alarak, Meslektaşlar ile karşılıklı öğrenim ortamları oluşturarak, Diğer MEÖ kurumları ile ağlar ve işbirlikleri kurarak, Eğitim-Öğretimlerinin kalitesi hakkında, ekonomik bir maliyet ile bir harici değerlendirme raporu elde etmek.

5 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ MODELİ
METODOLOJİSİ MEÖ KURUMLARININ ÖZ DEĞERLENDİRMESİ ( ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU) AKRAN DEĞERLENDİRMESİ (ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN ANALİZİ, AKRAN ZİYARETİ) TAKİP: PLANLARI UYGULAMAYA GEÇİRMEK ( TAKİP FAALİYETLERİNİN VE DEĞERLENDİRME RAPORUNUN SONUÇLARI) RAPORU ( GELİŞTİRİLECEK ALANLARI KUVVETLİ YÖNLERİ GÖSTEREN)

6 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ VE CİNSİYET
Akran değerlendirmesi süreci MEÖ de olduğu kadar özel ve kamu hayatında kaynakların, faydaların, görev ve sorumlulukların dağıtımında kadın ve erkek arasındaki mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik katkıda bulunmalıdır. Bu amaçla; Tüm raporlarda ve süreç esnasında cinsiyete hassas dil kullanılmalıdır. Kadın ve erkekleri temsil etmek için toplanan veriler cinsiyet ile çözümlenir. Öz değerlendirme raporu ve akran değerlendirme sürecinde kalite alanlarının cinsiyet analizi yapılmalıdır. Ekibin bileşimi kadın ve erkek eşitliğini yansıtacak şekilde olmalı ve bir cinsiyet uzmanı ekibe dahil edilmelidir. Görüşülen kişi gruplarının bileşiminde, mülakatların hazırlanması, gözlenmesi ve analizinde cinsiyet dikkate alınmalıdır. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet politikası ile ilgili olarak gereken eğitim ihtiyacı akran değerlendirmesinden önce tanımlanmalı ve karşılanmalıdır.

7 AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÖRGÜTLENMESİ
TEKLİ AKRAN DEĞERLENDİRMESİ Akranlarından bir dış geri bildirim elde etmeyi isteyen MEÖ kurumu kendi olanakları ile bağlantılar kurarak bu değerlendirmeyi organize edebilir. Olay sadece talep eden ve gelen akran arasında gerçekleşir.

8 AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÖRGÜTLENMESİ
İKİLİ AKRAN DEĞERLENDİRMESİ Daha güçlü bir işbirliğinin istendiği durumlarda akran değerlendirilmesinin karşılıklı olarak gerçekleştiği durumdur.

9 AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÖRGÜTLENMESİ
AKRAN DEĞERLENDİRMESİ AĞI Akran değerlendirmenin çoğunlukla 3 veya daha fazla ortak ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bu amaç için oluşturulmuş bir ağ vardır. Bu ağ vasıtasıyla ilişkiler kurulur, akran seçimi, eğitimi, eşleştirme, ortak hazırlık çalışmaları ve raporlar bu ağ sayesinde birlikte yapılır. Ağ genişledikçe akranlardan birinin bu ilişkileri koordine edebilmesi için koordinatör olarak çalışması gerekir.

10 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI
1. Aşama: Hazırlık (en az 3 ay) - Başlatılma - Akranların davet edilmesi - Özdeğerlendirme ve özdeğerlendirme raporu - Akran ziyareti için hazırlık yapma 2. Aşama:Akran ziyareti (2-3 gün) Veri toplama Analiz verileri Sözlü geri bildirim 3. Aşama: Akran raporu (4 hafta) Taslak rapor MEÖ kurumunun görüşleri Nihai rapor 4. Aşama: Planları eyleme dönüştürme ( 6-12 ay) Açık ve kesin ifade edilen hedefler Açıklanan kaynaklar Eylem planı ve uygulaması Bir sonraki değerlendirmenin planlanması Bir sonraki akran değerlendirmesi

11 HAZIRLIK ( MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI AÇISINDAN )
Karar aşaması: Akran değerlendirmesi yapmaya karar verilmesi Akran değerlendirmesi dış organizasyonuna karar verilmesi ( tekli mi, ağ mı?) Akran değerlendirmesi iç organizasyonuna karar verilmesi (görev ve sorumluluklar) Kalite alanlarına karar verilmesi İlk bilgi sayfasının koordinasyon kuruluşuna gönderilmesi

12 HAZIRLIK ( MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI AÇISINDAN )
Akranlar ve akran grubu: İncelenecek kalite alanlarına uygun akranlar için araştırma yapılması Koordinasyon kuruluşuna başvurması için akranların davet edilmesi Koordinasyon kuruluşu ile birlikte akranların seçilmesi Akranlar ile sözleşmelerin yapılması

13 HAZIRLIK ( MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI AÇISINDAN )
Özdeğerlendirme ve özdeğerlendirme raporu Özdeğerlendirmenin yapılması Özdeğerlendirme raporunun düzenlenmesi Özdeğerlendirme raporunun akranlara ve koordinasyon kuruluşuna sunulması Gerekli diğer dokümanların akranların ve koordinasyon kuruluşunun emrine sunulması

14 HAZIRLIK ( MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI AÇISINDAN )
Akran ziyaretlerinin hazırlanması Akran ziyaretinin tarihinin belirlenmesi ve gündemin oluşturulması Akranlar ile hazırlık toplantısının organize edilmesi Akran ziyaretinin yerel organizasyonunun hazırlanması (odalar ve ekipmanlar, mülakatlar, öğle yemeği, binanın gezdirilmesi v.b. )

15 HAZIRLIK ( AKRANLAR AÇISINDAN )
Akranlar ve grup üyeleri Akran olmak için başvuru formunun sunulması Akran değerlendirme için sözleşme imzalanması Akran değerlendirmesinin hazırlanması ve akran öğreniminin üstlenilmesi

16 HAZIRLIK ( AKRANLAR AÇISINDAN )
Özdeğerlendirme ve özdeğerlendirme raporu MEÖ kurumundan özdeğerlendirme raporlarının alınması Özdeğerlendirme raporunun okunması ve analizi Akran değerlendirmesi için araştırılacak alanların ve değerlendirme konularının tanımlanması

17 HAZIRLIK ( AKRANLAR AÇISINDAN )
Akran ziyaretlerinin hazırlanması Akran ziyaretinin programlanmasına, özellikle gündemin oluşturulması yardımcı olunması Grup üyeleri ile özdeğerlendirme raporunun içeriği konusunda fikir alışverişi yapılması ve değerlendirme konuları hakkında görüş birliğine varılması Değerlendirme soruları ve gözlem ölçütlerinin hazırlanması Ekip oluşturmak için akran hazırlık toplantısına katılma

18 HAZIRLIK (KOORDİNASYON KURULU AÇISINDAN )
Başlarken Akran değerlendirmesi prosedürü hakkında MEÖ kurumlarına bilgi gönderilmesi Başlangıç bilgi sayfalarının toplanması Bilgi sayfalarındaki bilgileri kullanarak akran değerlendirmesi programının bir ana planının yapılması İstenirse ağ içindeki kurumlarla koordinasyon toplantısının organize edilmesi

19 HAZIRLIK (KOORDİNASYON KURULU AÇISINDAN )
Akranlar ve grup üyeleri Uygun akranların araştırılması, gerekiyorsa ağa dahil olmaları için başvurularının talep edilmesi ve değerlendirilmesi Kalite alanlarına uygun olarak akranların eşleştirilmesi MEÖ kurumlarına danışarak akranların seçilmesi Akranların aralarında yaptıkları sözleşmelerin denetlenmesi

20 HAZIRLIK (KOORDİNASYON KURULU AÇISINDAN )
Özdeğerlendirme ve özdeğerlendirme raporu MEÖ kurumlarının kendi beyanatlarına dayanan raporlarının alınması Söz konusu özdeğerlendirme raporunun akranlara gönderilmesi

21 HAZIRLIK (KOORDİNASYON KURULU AÇISINDAN )
Akran ziyaretlerinin hazırlanması MEÖ kurumlarına ve akranlara danışarak akran ziyaretlerinin programlanması Akranlar için hazırlığın ve eğitimin organize edilmesi

22 AKRAN ZİYARETİ (MEÖ KURUMLARI AÇISINDAN)
Akranları aşağıdaki etkinliklerde desteklenmesi; Ekipmanların ve odaların emre amade tutulması Değerlendirmenin ve gözlemlerin kolaylaştırılması Bina ve çevresinin gezilmesinin sağlanması Akranlardan geri bildirimlerin alınması İletişimin geçerli duruma getirilmesi

23 AKRAN ZİYARETİ (AKRANLAR AÇISINDAN)
Veri toplanması Bina ve çevresinin gezilmesi Görüşmeler ve gözlemlerin yapılması Bulguların grup içinde analiz edilmesi ve tartışılması Bir profesyonel değerlendirme yapılması ve ortak sonuçlara gelinmesi MEÖ kurumuna sözel geri bildirimde bulunulması İletişimin geçerli duruma getirilmesi Grup üyeleri içinde meta değerlendirme yapılması İstenirse koordinasyon kurumu da ziyarete katılabilir.

24 AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORU
MEÖ kurumu Taslak akran değerlendirme raporu hakkında düşüncelerini bildirir. Akranlar Akran değerlendirme raporunu yazar ve MEÖ kurumlarına sunar MEÖ kurumlarından görüşlerin alınması ve rapora son halini verir Akranlık görevi sona erer Koordinasyon kuruluşu İsteğe bağlı olarak akran değerlendirme raporunu alabilir ve yazılma aşamasında dahil alabilir.

25 PLANLARIN EYLEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
MEÖ kurumları Akran değerlendirmesinin bulgularının takip edilmesine karar verilmesi İyileştirme tedbirlerinin planlanması İyileştirme tedbirlerinin uygulanması Bir sonraki akran değerlendirmenin planlanması İsteğe bağlı olarak koordinasyon kurumları da planların eyleme dönüştürülmesini takip edebilir.

26 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ PROSEDÜRÜ

27 1- AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE KARAR VERİLMESİ
Bir akran değerlendirmesine başlama şunları gerektirmektedir: Kararın yönetim ve diğer önemli kurumsal paydaşlar tarafından birlikte verilmesi Akran değerlendirmesi kapsamının tüm kurum mu yoksa sadece belli birkaç konu olup olmayacağına karar verilmesi Akran değerlendirilmesinin amaçlarının ve hedeflerinin kararlaştırılması Akran değerlendirme yöneticisinin ve bir kalite ekibinin tayin edilmesi, görev ve sorumlulukların dağıtılması Akran değerlendirmeye tahsis edilen kaynaklara karar verilmesi

28 KALİTE ALANLARININ BELİRLENMESİ
Kalite alanları belirlenirken tüm paydaşların görüşü alınmalı ve şu konular dikkate alınmalıdır: Ulusal/bölgesel/yerel kalite gereksinimleri ve standartları ile önemli kalite alanları var mıdır? En iyi uygulama ve mükemmelliğe sahip kalite alanları var mıdır? Tespit edilen sorunlar nedeni ile acilen değerlendirilmesi gereken kalite alanları var mıdır? Yeni gelişmelerin başlatılacak olması nedeni ile özellikle önemli kalite alanları var mıdır? Yenilik olması nedeniyle değerlendirmeye gereksinim duyan kalite alanı var mıdır? Önemli kurumsal paydaşların özel ilgi duyduğu kalite alanları var mıdır?

29 KALİTE ALANLARININ BELİRLENMESİ
Kalite alanlarının seçilmesinde genel ilke uygunluktur. Kalite alanlarının genişlemesi daha fazla süre ve kaynak gerektireceğinden başlangıçta alanların küçük tutulması yararlı olacaktır. İki günlük bir ziyaret için ikiden fazla kalite alanının seçilmesi değerlendirmenin yüzeysel olmasına sebep olacağından en fazla iki alan belirlenmelidir. Daha önce iç değerlendirmeye tabi tutulmuş alanların seçilmesi doğru olacaktır.

30 KALİTE ALANLARI Müfredat Öğrenme ve öğretme Değerlendirme
Öğrenme sonuçları Sosyal çevre ve erişilebilirlik Yönetim ve idare Kurumsal değerler sistemi ve stratejik planlama Alt yapı ve mali kaynaklar Personel tahsisi, istihdam ve gelişme Personelin çalışma koşulları Dış ilişkiler ve ulusallaştırma Sosyal katılım ve birbirini etkileme Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası Kalite yönetimi ve değerlendirme

31 KALİTE ALANLARI İlk 4 kalite alanı doğrudan MEÖ kurumlarının öğrenme öğretme süreçlerinin ana işi ile ilgili çekirdek kalite alanlarıdır. Diğer 10 kalite alanı, çekirdek kalite alanlarının sürecini destekleyen kalite alanlarıdır. Akran değerlendirmesinde en az biri çekirdek kalite alanı olmak üzere en az iki adet kalite alanı değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

32 ORTAK KALİTE GÜVENCE ÇERÇEVESİ MODELİ İÇİNDEKİ KALİTE ALANLARI
PLANLAMA Kalite Alanları 5, 6, 7, 1 GÖZDEN GEÇİRME Kalite Alanları 13, 14 UYGULAMA Kalite Alanları 2, 8, 9, 10, 11, 12 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİSİ DEĞERLENDİRME VE DEĞER BİÇME Kalite Alanları 3, 4

33 BAŞLANGIÇ BİLGİ DOKÜMANTASYONU
İrtibat bilgileri Kurumun başlangıçtaki durumu Akran değerlendirmesinin amaçları ve hedeflerini Akran değerlendirmesinin nasıl organize edileceğini Kurum bünyesinde görev ve sorumlulukların dağılımını Çalışma programını Kalite alanlarını Grup üyelerinin listesini İçeren form akran değerlendirmesinden en az 3 ay önce koordinasyon kurumuna gönderilmelidir.

34 KOORDİNASYON TOPLANTISI
MEÖ Kurumlarının kısa portfolyolarının sunulması MEÖ Kurumlarının beklentilerinin ortaya konulması Akran değerlendirmesi prosedürü hakkında bilgi ve tartışma Grup üyelerinin yeterlik profili ve seçilme kriterleri Yönetimin taahhütleri Uygulanabiliyorsa harici otoritelerin katılımı hakkında karar verilmesi Gerekiyorsa kurum, değerlendirme yapacak akranlar ve koordinasyon kuruluşu arasında sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi ki, bu sözleşme aşağıdaki konulara açıklık getirir. Görev ve sorumlulukların belirlenmesi Maliyetler Verilerin korunması

35 AKRANLARIN SEÇİLMESİ VE DAVET EDİLMESİ
Beceri ve deneyimlerinin değerlendirme yapılacak kalite alanlarına uygun olmasının yanında her an göreve hazır olma şartını da taşıması gereken akranların belirlenmesi 2 yolla gerçekleştirilebilir. Değerlendirilmesi yapılacak MEÖ kurumunun önereceği diğer MEÖ kurumu veya kurumun paydaşı olan diğer kuruluşların çalışanları davet edilebilir Akran değerlendirmesinde görev almak isteyen kuruluşlar bir başvuru formu doldurarak istenildiğinde görev almak üzere ağa dahil olabilirler.

36 GRUP ÜYELERİ Akran değerlendirmesi 4 ile 8 kişiden oluşacak bir grup tarafından gerçekleştirilir. Grup üyelerinin en az yarısı diğer MEÖ kurumlarından gelen (öğretmen, müdür, danışman, kalite uzmanı gibi) en az 5 yıllık öğretme ve/veya kalite yönetim yaklaşımlarında deneyime sahip meslektaşlar olmalıdır. Grubun diğer üyeleri ise; üniversite, iş dünyası, sosyal ortaklar, ebeveynler gibi kurumsal paydaş temsilcilerinden oluşabilir. Grup üyelerinin ana görevi, değerlendirilen MEÖ kurumunun durumu ile görüş birliğine varmak ve eleştirisel bir geri bildirimde bulunmaktır.

37 GRUP ÜYELERİNİN YAPISI
Grup Üyelerinin Sayısı (En az 4 üye) Mesleki Geçmiş Gereken Yetenekler 2 “Gerçek” Grup Üyesi * Diğer MEÖ kurumlarından profesyoneller (Öğretmenler, müdürler, danışmanlar, kalite uzmanları v.b.) - Kalite alanları hakkında bilgi - Öğrenme – öğretme süreçlerinde deneyim - Kalite güvencesi ve kalite dokümantasyonunda deneyim 1 “Kurumsal Paydaş” Grup Üyesi ** Diğer kurumsal paydaşlardan temsilciler (Diğer eğitimsel seviyeler, şirketler, sosyal ortaklar v.b.) 1 Değerlendirme Uzmanı * Profesyonel değerlendiriciler/ kalite değerlendiriciler (Araştırma enstitülerinden, üniversitelerden, bağımız denetçilerden, akredite olmuş kuruluşlardan, ayrıca MEÖ kurumlarından) - Değerlendirmede başkanlık ve iletişimde uzmanlık - MEÖ sistemi hakkında bilgi sahibi olma 1 Toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı * Yukarıdakilerden her hangi biri Ek olarak: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzmanlık 1 Uluslar arası grup üyesi *** Yukarıdakilerden her hangi biri, genellikle MEÖ profesyoneli * Gerekli, ** Önerilir, ***Uluslararası değerlendirme için gerekli

38 GRUP ÜYELERİNİN EĞİTİMİ
Grup üyeleri akran ziyareti için bir gündem hazırlayarak Akran Değerlendirmesi için değerlendirme soruları formüle etmeleri, MEÖ kurumunun öz değerlendirme raporunu analiz etmeleri ve hazırlık toplantılarına katılmaları zorunludur. Değerlendirme öncesi grup üyeleri bir eğitim programına tabi tutularak roller ve görevler açığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca nicel ve niteliksel veri analizi ve niteliksel değerlendirme yöntemleri ( mülakat, gözlem) ile, sosyal beceriler konusunda bilgilendirilirler.

39 ÖZDEĞERLENDİRME Akran değerlendirmesi yapılmadan önce seçilen kalite alanlarına yönelik özdeğerlendirmenin yapılması bir ön koşuldur. Kurumun daha önce (2 yıla kadar) yapmış olduğu bir özdeğerlendirme varsa ve seçilen kalite alanlarına uygunsa bunun sonuçları akran değerlendirmesi için kullanılabilir. SWOT analizi seçilen kalite alanlarında bir performans profilinin elde edilmesi için iyi bilinen, basit ve zamanın iyi kullanıldığı prosedürdür.

40 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU
Özdeğerlendirme raporu akran değerlendirmesi prosedürünün merkezi dokümanıdır. Raporun ilk bölümü, başlangıç bilgi sayfasının bir güncellemesi şeklindedir. İkinci bölüm,MEÖ kurumunun bir açıklamasını ve sunulan etüt programlarını, görev beyanını, istatistiksel verileri ve bilgilerin izahını içerir. Üçüncü bölüm, seçilen kalite alanlarının öz değerlendirme sonuçlarını içerir.

41 2- AKRAN DEĞERLENDİRME ZİYARETİ (HAZIRLIK)
MEÖ Kurumunun Görevleri: Özdeğerlendirme raporlarının ve diğer dokümanların ziyaretten 1 ay önce akranlara ulaşmasını sağlamak Ziyaret öncesi akranlarla bir araya gelerek gündemi belirlemek Ziyaretin düzgün yürütülmesi için gerekli hazırlığı yapmak

42 AKRAN DEĞERLENDİRME ZİYARETİ (HAZIRLIK)
Değerlendirme Grubunun Görevleri: Akran eğitim programına katılmaları Ekibin birbirini tanıması ve işbirliğini geliştirmeleri için hazırlık toplantısı yapmaları

43 AKRAN DEĞERLENDİRME ZİYARETİ
Değerlendirmenin temeli, özdeğerlendirme raporunun bir analizinin yapılmasıdır. Grup üyeleri özdeğerlendirme bulgularının doğruluğunu kontrol edr ve kendi soruşturmalarını yaparlar. Bunu yaparken de aşağıdaki yöntemleri kullanırlar: Grup ve tekli görüşmeler (müdür, personel, eski ve yeni öğrenciler,kurumsal paydaşlar) Kurum arazi ve binalarının gezilmesi Gözlemler Diğer yöntemler (anketler, etütler, ilgili dokümanların analizi, fotoğraf, resim, video değerlendirme v.b.)

44 3- DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM İncelemelerin ardından MEÖ kurumu temsilcileriyle yapılan toplantıda yapılan değerlendirmedir. Bu işlem konu dışı ve yanlış anlaşılmaların netliğe kavuşturulmasına ve aynı zamanda bir iletişim doğrulamasının- ve kurumdan doğrudan yorumlar yapılmasına olanak sağlar. Grup üyeleri tarafından MEÖ kurum temsilcileri gücendirilmeden ve ihtilaflara neden olmayacak şekilde özenle hazırlanmalıdır. MEÖ kurumu temsilcileri ise, ne kendilerini savunmaya geçmeli ne de bulgulara karşı kendi durumlarını münakaşa durumuna sokmamalıdır.Geri bildirimleri araştırmaları açısından ve gelişme yönünden değerli bir bilgi olarak kabul etmelidir.

45 DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM
NİHAİ DEĞERLENDİRME Geri bildirim oturumundan sonra sadece değerlendirme grubu tarafından yapılmalı ancak geri bildirimin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Genellikle grup üyeleri tartışmalar ve münakaşalarla bir müşterek sonuca ve önerilerde bulunma noktasına ulaşabilirler. Bu mümkün olmazsa farklı düşüncelerde ayrıca belirtilebilir. Güçlü yanlar ve gelişme alanları belirtilir. MEÖ kurumunun talebi doğrultusunda önerilerde rapora eklenebilir. Rapor geri bildirim sırasında sunulan sonuçları içerir. Rapor herhangi bir sürpriz içeremeyeceği gibi, bireyler hakkında görüşleri de içeremez.

46 4- PLANLARIN EYLEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Akran değerlendirmesi başarısı için kritik unsur, sonuçların eyleme dönüştürülmesidir. Gelişme ile ilgili alanlar geri bildirim oturumunda ve nihai raporda açık ve anlaşılır biçimde gösterilecektir. Sonuçları eyleme dönüştürmek için kalite çevrimi esas alınarak sistematik bir süreç önerilir.

47 GELİŞME SÜRECİ ( 6 Ay – 2 Yıl)
1. Adım Hedeflerin Revizyonu Bir sonraki akran değerlendirmesi 2. Adım Kaynakların netleştirilmesi ve planlama desteği 4. Adım Uygulamanın değerlendirilmesi 3. Adım Eylem planı ve uygulaması

48 HEDEFLERİN REVİZYONU S M A R T Özel Ölçülebilir Cazip Gerçekçi
Hedeflerin gerçekçi ve akılcı hedefler olarak belirlenmesi önerilir. S M A R T Özel Ölçülebilir Cazip Gerçekçi Süreyle bağlantılı

49 KAYNAKLARIN NETLEŞTİRİLMESİ
Hangi destekleme kuvvetleri mevcuttur ve kullanılabilir?(Ağlar, öğretmenler) Hangi destekleme kuvvetleri aktif duruma getirilebilir? Hangi mali, kişisel ve süre kaynakları mevcuttur? Hangi engellere dikkat etmelidir? Zorlayıcı durumları nasıl idare edebiliriz? Dirençle nasıl baş edebiliriz?danışmanlığa gerek duymalı mıyız? (Niçin?, Ne için?, Kim yapabilir?) Eğitimsel öğrenime, yeni yöntemlere ihtiyacımız var mıdır? Öğretmenler için eğitim programları uygun ve tatminkar mıdır?

50 EYLEM PLANI VE UYGULAMA
Nasıl başlayabiliriz? Bir sonraki adımlar nelerdir? Öncelikler nelerdir? Amaca ulaşmak için ne yapmalıyız? Orta vadeli amaçlar ve ara hedefler uygun mudur? Hangi kaynaklar mevcuttur? Kim kapsam içindedir ve sorumluluğu üzerine alır? Bir yönetim kurulu tayin edilmesi uygun olur mu? Eylem planını kim onaylayacak? Eylem planını nasıl bildirebiliriz?

51 UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlerleme yapmışsak bunu nasıl biliriz? Başarının hangi ölçütleri ve göstergeleri formüle edilebilir? Kime karşı sorumlu tutulabiliriz? Amaçlarımızı ve planlarımızı göz ardı etmiş isek, bunları izlememizi bize kim hatırlatır? Amaçlarımıza ulaşmış isek hangi pozitif sonuçları bekleyebiliriz? Amaçlarımıza ulaşamazsak hangi sonuçlar ile karşılaşabiliriz?


"AKRAN DEĞERLENDİRMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları