Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU EUROSTAT OFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU EUROSTAT OFİSİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU EUROSTAT OFİSİ
AVRUPA DÜZEYİNDE MİKRO VERİLERDEN YARARLANMA

2 Eurostat Nedir? Eurostat Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’da olan istatistik ofisidir. Temel görevi ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırma olanağı sağlayan Avrupa düzeyinde istatistiki veriler sunmaktır. Eurostat hükümetler, işletmeler, eğitim kurumları, gazeteciler ve kamuoyu açısından önem taşıyan önemli veriler sağlamaktadır.

3 Eurostat Hangi Konularda İstatistiki Veriler Sunar?
Genel ve bölgesel istatistikler Ekonomi-finans Nüfus ve sosyal koşullar Sanayi, ticaret, hizmetler Tarım, balıkçılık Uluslararası ticaret Ulaştırma Çevre ve enerji Bilim ve teknoloji

4 Eurostat Mikro Verilerinden Yararlanma
Mikro verilerden sadece bilimsel amaçlarla yararlanılabilmektedir. Mikro verilerden yaralanmak için bir kurumun(üniversite,araştırma enstitüsü, kamu kurumlarında araştırma departmanı, banka, istatistik enstitüsü vs.) Eurostat tarafından araştırma kurumu olarak tanınması gerekmektedir. İlgili kurum araştırma kurumu olarak tanındıktan sonra, bu kurumdaki araştırmacılar bir araştırma önerisi kapsamında mikro verilere erişim için başvuruda bulunabilmektedirler. (bu prosedür yaklaşık 8 hafta sürmektedir.)

5 Eurostat Tarafından Araştırma Kurumu Olarak Tanınan Kurumlar (Türkiye)
Ankara Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TED Üniversitesi İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

6 Mikro Verilere Erişim (Araştırma Önerisi Sunulması)
Araştırma önerisinde yer alan araştırmacılar: Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite öğretim üyesinin danışmanlığını yürüttüğü bir doktora öğrencisi olabilir. (Araştırma önerisinde danışman ana araştırmacı, doktora öğrencisi ise araştırmacı olarak yer almalıdır.)

7 Ortak Projeler-Araştırma Kurumları Ağı
İki veya daha fazla araştırma kurumu ortak araştırma önerisinde bulunabilir. Her kurumun Eurostat tarafından araştırma kurumu olarak tanınmış olması ve gizlilik anlaşması imzalamış olması gereklidir. Araştırma önerisinin ortaklardan birisindeki ana araştırmacı (koordinasyondan sorumlu olan ortak) tarafından imzalanması gerekir.

8 Araştırmacının Doldurması Gereken Formlar
Araştırma önerisi başvuru formu Bireysel gizlilik deklarasyonu Bu belge araştırma önerisi Eurostat tarafından değerlendirildikten sonra gönderilir.

9 Araştırma Önerisi Başvuru Formu
«How to apply for microdata?» (Mikro veriler için nasıl başvurulur?» başlıklı belgede «the research proposal application form» linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10 Araştırma Önerisi Başvuru Formu
Araştırma önerisi; araştırmanın bilimsel amacını ve araştırma sonucunda kamu ile paylaşılacak sonuçları açıkça ortaya koymalıdır. İlgili araştırma projesi için Eurostat mikro verilerinden yararlanma ihtiyacı gerekçeleriyle açıklanmalıdır. Araştırmadan elde edilecek çıktılar (makaleler, sunumlar, kitaplar vb.) öneride açıkça belirtilmelidir. Bkz. «Guidelines for the assessment of research entities,research proposals and access facilities»

11 Araştırma Önerisi Başvuru Formu
Araştırma Kurumu referans numarası (Research entity identification reference number): 2014/116/TR Araştırma kurumundaki iletişim sorumlusunun ismi (Name of the contact person in the research entity): Doç. Dr. Akif TABAK

12 Araştırma Önerisi Başvuru Formu
1 ana araştırmacı 6 araştırmacı (eğer daha fazla sayıda araştırmacı varsa ilgi e-posta adresi yoluyla Eurostat ile iletişime geçiniz.) Başvuru formunun ana araştırmacı ve Üniversitemizdeki iletişim sorumlusu Doç. Dr. Akif Tabak tarafından imzalanması gerekmektedir.

13 Araştırma Önerisi Başvuru Formu
İstenebilecek veri setleri: European Community Household Panel (ECHP) Labour Force Survey (LFS) European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) Adult Education Survey (AES) Community Innovation Survey (CIS) Structure of Earnings Survey (SES) European Health Interview Survey (EHIS) European Road Freight Transport Survey (ERFT) Continuing Vocational Training Survey (CVTS) Community Statistics on Information Society (CSIS) Datasets availability table:

14 Araştırma Önerisinin Gönderilmesi
Genel sorular ve araştırma önerisi ile ilgili sorular; Araştırma önerisinin gönderilmesi;

15 Araştırma Önerisinin Sonuçlanması
Araştırma projesinin doğrulanması: Araştırma önerisinin onaylanmasından önce Eurostat, ulusal istatistik kurumlarına danışır. Bu danışma süresi, standart olarak 4 haftadır. Süreç yaklaşık 8 hafta sürmektedir. Eurostat araştırma önerisinin sonucu konusunda e-posta ile bilgilendirme yapacaktır.

16 Araştırma Önerisinin Sonuçlanması
Eurostat tarafından önerinin kabul edilmesi durumunda, doldurulmuş olan başvuru formunun çıktısının her sayfası ana araştırmacı ve Üniversitemizdeki iletişim sorumlusu hocamız (Doç. Dr. Akif Tabak) tarafından paraflanacak ve son sayfa imzalanacaktır. Araştırma önerisinde belirtilen ve bilimsel amaçlarla ilgili verilere erişecek her bir araştırmacı tarafından veri gizliliği deklarasyonu imzalanacaktır.

17 Araştırma Önerisinin Sonuçlanması
Paraflanan ve imzalanan tüm belgeler Microdata Access Team European Commission Eurostat-Unit B1 Jean Monnet Building L-2920 Lüksemburg posta adresine veya e-posta adresine «pdf dosyası» olarak gönderilecektir.

18 Verilere erişim ne şekilde sağlanmaktadır?
Araştırma önerisinin kabul edilmesinin ardından, verilere erişim şekli tercihinize bağlı olarak (başvuru formunda belirtilir) iki şekilde sağlanabilmektedir. Ana araştırmacıya verileri içeren dosyalar elektronik olarak (CD-Rom, DVD vb.) iletilebilir ve/veya Verilere Eurostat’ın Lüksemburg’daki güvenli merkezinde erişim konusunda yetkilendirme yapılabilir.

19 Araştırma Önerisinde Değişiklik Yapılması
Bir araştırma önerisi kabul edildikten sonra öneriye gizlilik deklarasyonunu imzalamaları koşuluyla yeni araştırmacılar eklenebilir, proje süresi uzatılabilir. Ancak mevcut öneriye yeni veri setleri veya ortak kurum eklenmesi mümkün değildir. Bunun için yeni öneri gerekir.

20 Sorumluluklar Bir kurum Eurostat tarafından araştırma kurumu olarak tanınmadan önce verilerin gizliliğine ilişkin sorumlulukları içeren bir anlaşma imzalamaktadır. Bu anlaşma hem imzalayan kurumu hem de mikro verilerden yararlanacak olan tüm araştırmacıları bağlamaktadır. Bu bağlamdaki sorumluluklar: -Verilere sadece kabul edilen amaçlar için erişim sağlama -Verilerin fiziksel güvenliğini sağlama, gizliliğin ihlal edilmesini önleme

21 Sorumluluklar Mikro verilere erişim sadece araştırma önerisinde belirtilen süre zarfında sağlanmaktadır. Bu sürenin bitiminde: Eurostat tarafından bilimsel amaçlı kullanım için gönderilen dosya ve bu dosyalardan edinilen verilerin silinmesi ve Eurostat’a araştırma sonuçlarının gönderilmesi gerekmektedir.


"AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU EUROSTAT OFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları