Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERİN İNŞAA SÜRECİ BAŞLIYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERİN İNŞAA SÜRECİ BAŞLIYOR."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERİN İNŞAA SÜRECİ BAŞLIYOR.

3 اقْرَأْ “Oku’’

4 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ Yaratan Rabbin adına

5 خَلَقَ اْلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ O insanı bir "alak(a)"dan yarattı

6 اقْرَأْ “Oku’’

7 وَرَبُّكَ اْلأَكْرَمُ Rabbin sonsuz kerem sahibidir

8 الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Rab ki kalemle yazmayı öğretti

9 عَلَّمَ اْلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini de öğretti” (Alak 1-5)

10 اقْرَأْ “Oku” بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ Yaratan Rabbin adına

11 Artık inşaa süreci başlamıştır. Özelde peygamberin, genelde inananların şahsiyetini inşadır. Çünkü, henüz birkaç ayet nazil olmuştur. Hz Muhammed, Ağır bir yük (vahiy) yüklendiğinin farkındadır. Bu yükü kaldırabilmek için rasulullahın hazırlanması ve inşaa edilmesi gerekmektedir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

12 Tabiki, gelecekteki tüm davetçiler için örnek olacak bir şahsiyetin model olarak inşasıdır. Bu sürecin bu bölümünde, Müzzemmil Suresi Nazil olmaya başlamıştır. Şimdi, bu surede, bu inşaa’nın nasıl yapıldığına bir göz atalım. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

13 İlk 11 ayette 9 tane emir fiili yer alıyor. Bu emirler, kişiyi içten dışa doğru inşaa eder bir uslupla gelmektedir. Emir varsa bir yerde, emreden vardır. Emir varsa bir yerde, emredilen var demektir. Emir varsa bir yerde, yapılması gereken bir eylem var demektir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

14 “Sen Ey, omuzlarına ağır bir yük (Vahiy Yükü) yüklenen kişi (Nebi)” Bu yük öyle ağır ki, indiği geceyi bir ömürden değerli kılıyor. Kur’an’a sarıldığınız zaman, Kur’an’ı hayatınıza indirdiğiniz zaman, işte o anlar, bir ömürden daha hayırlıdır. Bu kadar manevi ağırlığı olan bir Vahiy Yükü. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

15 “Eğer biz bu Kur’an-ı bir dağa indirseydik

16 dağın, vahyin ağırlığı altında vahye karşı sorumluluğun ağırlığı altında paramparça olduğunu

17 toz duman olduğunu göreceksin”

18 buyruğu, bu Vahyin Maddi ağırlığının bir göstergesidir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

19 Gecenin Bir kısmı hariç kalk. Sen ey omuzlarına ağır bir yük yüklenecek olan kişi (Nebi) Gece kalk. Neden Gece ??? PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

20 Bu ağır yükü kaldırmak için takviye lazım. Yükü ağır olanın dizinde derman olması lazım. Yükü ağır olanın yüreği sağlam olması lazım. Yükü ağır olanın bilinci, imanı, bakışı sağlam olması lazım. Bunun için de insana takviye lazım. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

21 Neden gecenin bir yarısında Nebi’sini kaldırkı ki. Çünkü, Gecenin efendisi olmayan, gündüzün efendisi olamaz. Gecenin abidi olmadan gündüzün mücahidi olamaz. Uykusuna emrini geçiremeyen yeryüzüne emrini dinletemez. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

22 Uykusuna efendi olamayan, nasıl doğu ve batıya efendi olacak. Uykusuna söz geçiremeyenin sözü kime geçer ki. Bu Kalkış, kuru kuruya bir kalkış değildir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

23 Kur’an-ı tertil üzere, Sindire sindire OKU.

24 Gece kalkmaktaki maksat, Kur’an okumaktır. Ama nasıl. Şiir okur gibi mi. ? Ne okuduğunu anlamayacak kadar hızlı mı. ? Güzel okuyor denmesi için mi. ? Hayır. Tertil üzere oku. Yani, dura dura, düşüne düşüne, yedire yedire, sindire sindire oku. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

25 Bu nasıl bir okuma ki, daha henüz birkaç sayfa bile tutmayacak kadar inmiş olan Kur’an’ı, Gece ve en az 4 saat süreyle okuyor Allah’ın Rasulü. Bu bizim yaptığımız gibi bir okuma olmasa gerek. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

26 Kur’an, anlamak ve hayata geçirmek için okunmalıdır. Kur’an, kişiyi ayağa kaldırmak, kişiyi diriltmek için okunmalıdır. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

27 Peki biz nasıl okuyoruz. Neden Kur’an bizim ruhumuza girmiyor. Neden Kur’an, bizim hayatımıza girmiyor. Neden Kur’an bizim boğazımızdan aşağı inmiyor. Çünkü bizim Kur’an’a yaklaşımımız yamuk. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

28 Biz Kur’anı, anlamak ve yaşamak için değil, güzel okuyorlar desinler diye okuyoruz. Şiir yada müzik icra eder gibi okuyoruz. Daha çok tecvid eksenli okuyoruz. Okuyuşumuzu Tecvid ekseninden tertil eksenine kaydıramadık. Bu nedenle, Kur’an, elimizden, yüreğimizden, hayatımızdan uçtu gitti. Kaçırdık Kur’an-ı kendimizden. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

29 Tüm bu inşaa süreci, bu ağır yükü kaldırmaya Rasulullah’ı hazırlamak içindir. Çünkü Biz, sana ağır (etkili) bir söz indireceğiz (vahyedeceğiz) PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

30 Rasüle inen bu vahiy (etkili söz) acaba bize inmiş gibi düşünüyormuyuz. Bu vahiy bize ne kadar indi. Bu ağırlığı kendi üzerimizde ne kadar hissettik. Dağa inseydi, dağı parçalayacak olan bu vahiy, acaba bizim neremizi dağıttı, bize ne kadar etki etti, vahyi kendimize indirdik mi diye kendimize hiç sorduk mu acaba. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

31 Bu ağır ve etkili sözün, üzerimizdeki ağırlığını, bize yüklediği maddi ve manevi ağırlığını, sorumluluğunu ne kadar hissediyoruz hiç düşündük mü.? Yoksa, Vahyi yok sayarak, Hiç bize inmemiş gibi düşünerek mi hayatı devam ettiriyoruz. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

32 Bu Vahiy sadece bir söz değildir. Etkili bir sözdür. Kişiye etki etmiyorsa, vahiy o kişiye henüz inmemiş demektir. Bu, vahyi tertil üzere okumuyoruz demektir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

33 Elbet şu gece neşvesi, gece neş’esi gece dirilişi var ya, işte o pek derin bir iz bırakır. Ve okuyuş açısından daha etkilidir. Kur’an, kuraklığın ardından yağan rahmet gibidir. O, geceleyin kalkmak, ölü olan geceyi dirilttiği gibi, gece okunan Kur’an da, ölü kalpleri diriltir. Gece okunan Kur’an, diğer zamanlarda okunandan daha etkilidir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

34 Çünkü, o vakitte, insanla Kur’an arasına girecek, İnsanla Allah arasına girecek hiç birşey yoktur. Bu nedenle, zihin başka şeylerle meşgul olmadığından, Kur’an okumanın etkisi de hat safhaya çıkmaktadır. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

35 Üstelik gündüzün seni bekleyen bir yığın görev vardır. Gece, kendini takviye et. Dirilt. Çünkü gündüz, o kadar yoğun işlerin olacak ki, buna dayanabilmelisin. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

36 Şimdi Rabbinin adını an ve bütün varlığını ona vakfet. Bu ağır ve etkili söz olan vahyin gereğini yerine getirebilmen için, Rabbini çokça anman, O’nu hatırından çıkarmaman ve bütün varlığını ortaya koyman lazım. Başka türlü olmaz. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

37 (Şunu unutma ki) O, doğunun da batının da Rabbidir. (Süper güç, ne İran ne de Bizans’tır. Süper güç herşeyin rabbi olandır. Bunu böyle bil) O’ndan başka ilah yoktur. (Ondan başka bir varlık kulluğa layık değildir. Onların, sözde gücü seni aldatmasın) Öyleyse kendini yalnızca O’na emanet et. (O’ndan daha iyi emanetini muhafaza edecek olan yoktur. Sadece O’na dayan, Sadece O’na yaslan, En zor anlarında bile sana yardım edebilecek tek kişinin Allah olduğunu unutma.) PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

38 (Ama görevini de unutma) Ve onların söyleyebilecekleri her şeye karşı sabret ve onlardan uzaklaşman gerektiğinde güzellikle uzaklaş. Çünkü, seni görevin yıkmak değil, inşaadır. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

39 Bu inşaa görevini yapmak için seni kovsalar da bir daha gel, olmadı bir daha. Hakaret etseler, küfretseler, zulmetseler de yine de küsme, kapıyı tamamen kapatma. Tekrar tekrar kapıyı çalmaya devam et. Allah bile, günah işleyen kullarını dönüp dönüp affetmiyor mu. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

40 Ve bana bırak refah içinde yüzdükleri halde yalanlayanları, Ve onlara az bir mühlet tanı. (Onların hakkından geliriz) Çünkü yanımızda prangalar ve gözleri yuvalarından fırlatacak kadar dehşetli bir ateş var. (Onlar için) Boğaza düğümlenen berbat bir yiyecek ve elemi tarifsiz bir azab vardır. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

41 O gün, yerler ve dağlar dehşetle sarsılacak, ve sonunda dağlar, kum gibi eriyerek akacak. Şimdi bakın. Tıpkı Firavuna daha önce nasıl bir elçi göndermişsek işte öylece size de bir şahit olarak bir elçi gönderdik. (Firavun ne yaptı) Firavun elçiye isyan etti. Karşı geldi. Biz de onu dehşetli bir biçimde enseledik. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

42 Şu halde, eğer inkar ederseniz, yeni doğan bebekleri ak saçlı ihtiyarlara döndüren o gün nasıl korunacaksınız. O gün, gök, bu nedenle çatlamış bir tohum gibidir. (Adeta, Kıyamet gününün, yeni bir hayatın doğumunu müjdelemektedir.) Bu O’nun va’dinin gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. İşte bu (bu vahiy, bu ayetler) bir uyarıdır, bir öğüttür. Artık kim, Rabbine giden bir yol tutmak istiyorsa (bundan öğüt alsın) PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

43 (Ey Nebi) Elbet Rabbin, senin ve yanındakilerden bir kısmının, gecenin üçte ikisini veya yarısını, yada üçte birini uyanık geçirdiğini bilmektedir. Zira Allah, gecenin ve gündüzün miktarını belirleyendir. O, sizin, onun üstesinden gelemeyeceğinizi bildi ve size rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla yöneldi. Kur’an’dan kolayınıza gelen kadarını okuyun. Artık namazı dosdoğru kılınız PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

44 MÜZZEMMİL SURESİ BİZİ İNŞA ETMEK İSTİYOR GELİN ÖZET OLARAK SUREYE BİR BÜTÜN OLARAK TEKRAR BAKALIM VE BİZİ NASIL İNŞAA ETMEK İSTEDİĞİNE BİR DAHA KULAK VERELİM. KENDİMİZİ BİR SORGULAYALIM PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

45 Ey iman iddiasında bulunan BEN. Omuzundaki vahiy yükünün ağırlığını hissediyor musun? Omuzundaki vahiy yükünün sana yüklediği sorumluluğun bilincinde misin? Bu yük, ağır bir yüktür. Zahmet gerektirir. Fedakarlık gerektirir. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

46 Bu yükün sana yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye hazır mısın? İşinle ilgili müşterinden gelen bir yazıyı, acaba aleyhimde bir durum var mıdır, varsa ne tedbir alabilirim diye satır satır, kelime kelime okuduğun gibi Kur’an-ı Kerim’i de okuyor musun? Kur’an’a da bu şekilde mi yaklaşıyorsun? PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

47 Kur’an, Daha iyi anlamak ve yaşamak için okunacak bir kitaptır. Başka bir amaç için indirilmemiştir. Daha iyi anlamak ve yaşamak için mi okuyorsun, yoksa okumuş olmak için mi okuyorsun? Daha iyi anlamak ve yaşamak için mi okuyorsun yoksa birileri ne güzel okuyor desin diye mi okuyorsun? Daha iyi anlamak ve yaşamak için, sakin ve günün meşgalesinden kurtulmuş bir an olan gece vaktinde Kur’an’a bir zaman ayırman lazım değil mi? PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

48 Dağa inseydi, dağı parçalayacak kadar etkili ve ağır olan bu Kur’an acaba sana ne kadar indi, seni ne kadar parçaladı, yüreğini ne kadar etkiledi? Rabbinle ne kadar yakınsın. Onu ne kadar anıyorsun. Bütün hayatını olmasa bile hayatının ne kadarını Allah’a vakfettin. Vakfedebilecek bir hayatın var mı acaba? O Allah ki, her şeyin Rabbidir. Asıl güç O’nundur. Diğer güçler geçicidir. Bu nedenle, diğer güçlere değil sadece O’na kulluk et. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

49 Her türlü zorluklar karşısında, başka güçlere değil, Allah’a dayan, O’na yaslan, kendini O’na emanet et. Bu vahyin tebliği ve hayata aktarılması anında, her türlü baskı, zulüm, hakaret, işkence, sözlü saldırılara maruz kalabilirsin. Bu gayet doğaldır. Bu durumda sakın yüz çevirip, kaçma. Sana sıkıntı verenlerden ille de uzaklaşman gereken bir durum olursa güzel bir şekilde uzaklaş. Çünkü sen aynı kapıyı tekrar tekrar çalacaksın. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

50 Refah içinde yüzüp de inkar edenler senin moralini bozmasın. Allah, onlara az bir süre daha tanıyor. Bunu böyle bil. Allah, Hesap günü onların defterini dürecektir. Onlar, bu dünyada yediklerini ahirette bulamayacaklar. Ahiret’te yiyecekleri, berbat ve boğazlarına tıkanacak kötü bir yiyecektir. O gün, yerler ve dağlar toz duman olacak. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

51 Tüm kavimlere nasıl bir elçi gelmişse, size de şahit olarak bir elçi gelmiştir. Ne zaman, nerede şahitlik yapacak biliyor musun? Hakimi Allah olan, Sanığı sen olan, Din günü Mahkemesinde yani mahşer Mahkemesinde. Mahşer mahkemesinde, şahidi Rasulullah olan kullardan olmak istemez misin? PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

52 O halde, Vahye yani Kur’an’a firavun gibi sırtını dönme. Menfaatlerine, makamına, işine, ahlakına, tüm davranışlarına vahyi müdahil kıl. Firavun gibi davranma. Firavun gibilerinin peşinden sakın gitme, yoksa Allah öyle bir yakalar ki, korunacak bir merci bulamassın. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

53 BU SÛRENİN BİZE MESAJLARI: Müzzemmil Suresi peygamberimizin şahsına münhasır emir ve öğretileri içermektedir. Ama "İşaret" ve "Delâlet" manalarıyla, peygamberin misyonunu sürdürmek durumunda olan Kur'ân davetçilerini de muhatap almaktadır. Kur'ân mutlaka tertil ile okunmalıdır. Kur'ân'ın ağır bir sorumluluğu olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Kur'ân talebeleri, ilgilerini her şeyden koparıp sadece Allah'a yönelmelidirler. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

54 BU SÛRENİN BİZE MESAJLARI: Kur'ân talebeleri, Rablerinin doğunun ve batının Rabbi olduğunu, O'ndan başka ilâh olmadığını iyi kavramalı, Allah'ı vekil tayin edip sadece O'na güvenmelidirler. Kur'ân talebeleri, yapılan sataşma ve ithamlara karşı sabretmelidirler. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

55 BU SÛRENİN BİZE MESAJLARI: Davet ettiği kimselerden ayrılırken onlarla tekrar görüşebileceklerini ve yüz yüze bakabileceklerini hesap etmeli, muhataplarının yanından onları darıltmadan, incitmeden ayrılmalıdırlar. Kur'ân talebeleri, zengin, şımarık, ahireti yalanlayan inkârcıların akıbetini Allah'a bırakmalı, onlara süre tanımalıdırlar. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

56 BU SÛRENİN BİZE MESAJLARI: Yaptıkları davetin hemen olumlu sonuç vermesini, eğer vermediyse derhal cezalandırılmalarını beklememelidirler. Onlardan bazıları ya zaman içinde doğru yolu bulacaklar, ya da bu dünyada veya ahirette Allah tarafından cezalandırılacaklardır. Kur'ân talebeleri, davetlerini önce kendilerini iyi tanıyan ve kendilerinin de iyi tanıdıkları kesime yapmalıdırlar. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI

57 BU SÛRENİN BİZE MESAJLARI: Kur'ân talebeleri, kıyamet ve ahiret konularını kendi muhataplarına aynen Rabbimizin vermiş olduğu ayrıntılarla bildirmelidirler. Kur'ân talebeleri, sadece Kur'ân'ı aktarmalı, onun düşündürücü ve öğüt verici olduğunu hatırlatarak seçimi herkesin kendi hür iradesine bırakmalıdır. Dileyenin doğru, dileyenin de yanlış yolu seçebileceğini daima göz önünde tutmalıdırlar. PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla PEYGAMBERİN İNŞAA SÜRECİ BAŞLIYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları