Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK VE GÜVENLİK KODLARI GÜVENLİK KODLARI 1 www.atikyonetim.com/evsel/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK VE GÜVENLİK KODLARI GÜVENLİK KODLARI 1 www.atikyonetim.com/evsel/"— Sunum transkripti:

1 RİSK VE GÜVENLİK KODLARI GÜVENLİK KODLARI 1 www.atikyonetim.com/evsel/

2 2

3  Kimyasal malzemelerin etiketleri üzerinde yer alan "S" harfi ürünü güvenli muhafaza edebilmemiz için gereken koşulları belirtir.  Güvenli muhafaza bilgisi ifade edilirken S harfinin yanına bir de numara yazılır. 3 www.atikyonetim.com/evsel/ Güvenlik numaraları… Ürünü güvenli muhafaza edebilme koşulunu belirtir

4 Güvenlik No Açıklama S1 Kilit altında muhafaza ediniz. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3 Serin yerde muhafaza ediniz. S4 İkamet edilen yerlerden uzak tutunuz. S5 (Üretici tarafından belirlenen uygun sıvı)...................içinde saklayınız. S6 (Üretici tarafından belirlenen inert gaz)...................içinde saklayınız. S7 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza ediniz. S8 Ambalajı kuru halde muhafaza S9 Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S10 Nemli ortamda muhafaza ediniz. S11 Hava ile temastan sakınınız. S12 Gaz çıkışını sağlayana özel kapaklı ambalajlarda muhafaza ediniz. S13 Yiyeceklerden içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. S14 (Üretici tarafından belirlenen zararlı etki yapabilecek maddelerden).........uzak tutunuz. S15 Sıcaktan koruyunuz. S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. – Sigara içilmez. S17 Yanıcı maddelerden uzak tutunuz. 4 www.atikyonetim.com/evsel/

5 Güvenlik No Açıklama S18 Ambalaj dikkatlice açılmalı ve taşınmalıdır. S20 Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. S21 Kullanım sırasında sigara içmeyiniz. S22 Tozları solumayınız. S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosolleri solumayınız. (Uygun ifadeler üretici tarafından beyan edilir.) S24 Deri ile temasından sakınınız. S25 Göz ile temasından sakınınız. S26 Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun S27 Madde bulaşmış tüm giysileri derhal değiştirin. S28Deri ile temasında derhal bol.........ile iyice yıkayınız.( Uygun sıvı üretici tarafından beyan edilir.) S29 Kanalizasyona atmayınız. S30 Hiçbir zaman üzerine su dökmeyiniz. S31 Patlayan maddelerden koruyunuz. S33 Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız. S34 Darbe ve sürtünmelerden kaçınınız. 5 www.atikyonetim.com/evsel/

6 Güvenlik No Açıklama S35 Atıklarını ve kaplarını emniyetli biçimde imha ediniz. S36 Uygun koruyucu elbise ile birlikte çalışınız. S37 Uygun koruyucu eldiven takınız. S38 Yetersiz havalandırma şartlarında solunum cihazı kullanınız. S39 Koruyucu gözlük/ maske kullanın S40 Zemini ve madde bulaşmış tüm eşyaları..................ile temizleyiniz. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir. S41 Patlama ve yangından yayılan gazları solumayınız. S42 Tütsüleme / Püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takınız. (Uygun ifade üretici tarafından beyan edilir.) S43 Söndürmek için............ kullanınız.(Uygun olan üretici tarafından beyan edilir.) 6 www.atikyonetim.com/evsel/

7 Güvenlik No Açıklama S44Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurun (Mümkün ise bu etiketi doktora gösterin) S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen doktor çağırınız. ( Mümkün ise bu etiketi doktora gösterin) S46 Yutma halinde hemen doktora başvurun ambalaj ve etiketi gösterin. S47.......... 0 C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza ediniz. (Üreticinin beyanı) S48..............ile nemlendirin. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir.) S49 Sadece orjinal kabında muhafaza ediniz. S50...............ile karıştırmayınız. (Üreticinin beyanı). S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S52 Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayınız. S53 Maruz kalmaktan sakının kullanımdan önce özel kullanma talimatını okuyunuz. 7 www.atikyonetim.com/evsel/

8 Güvenlik No Açıklama S54Atık su arıtım tesisine deşarjdan önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz. S55 Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyiteknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz. S56 Çevreye/kanalizasyona atmayınız. Yetkili otoritelerce belirlenmiş atık toplama noktalarında bertaraf ediniz. S57 Çevreyi bulaşma ve birikme yolu ile kirlenme yaratmamak için uygun kap kullanınız. S58 Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz. S59Geri kazanım/ tekrar kullanım hakkındaki bilgiler için üreticinin göstereceği yönteme uyunuz. S60 Bu madde/maddenin bulaştığı kapları tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz. S61 Çevreye atılmasını engelleyiniz. Özel talimatlara/ güvenlik veri formlarına bakınız. S62Yutma halinde kusturmayınız derhal doktora başvurun bu ambalaj veya etiketi gösterin. 8 www.atikyonetim.com/evsel/

9  Güvenlik bilgisi tek bir durumu içerebildiği gibi çoklu güvenlik bilgilerini de içerebilir. Bunlara da Birleşik Güvenlik Kodları diyoruz.  Ürünün çoklu güvenlik bilgisi içermesi durumunda “S” harfinin yanında birden fazla sayı bulunur ve ürünü tüm bu numaralara karşılık gelen güvenlik durumlarına uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekir. 9 www.atikyonetim.com/evsel/ Birleşik Güvenlik Numaraları…

10 Güvenlik No Açıklama S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. S3/7 Kabı iyice kapalı halde muhafaza edin. S3/9 Kabı serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/7/9 Kabı iyice kapalı halde serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/9/14 Kabı iyice havalandırılan bir yerde.........den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından beyan edilir.) S3/9/49 Sadece orjinal kabında serin iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/9/14/49 Sadece orjinal kabında serin iyi havalandırılan bir yerde.........den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından beyan edilir.) S3/14 Serin bir yerde.........den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından beyan edilir.) 10 www.atikyonetim.com/evsel/

11 Güvenlik No Açıklama S7/8 Kabı iyice kapalı halde kuru ortamda muhafaza edin. S20/21 Çalışırken yemek yemeyin içecek ve sigara içmeyin. S24/25 Göz ve deri ile temasından sakının. S36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi ve uyun koruyucu eldiven kullanın. S36/39 Çalışırken uygun giysi koruyucu gözlük/ maske kullanın. S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi koruyucu eldiven koruyucu gözlük/maske kullanın. S47/49 Sadece orjinal kabında....... 0 C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından beyan edilir.) S3/7 Kabı iyice kapalı halde serin bir yerde muhafaza edin. S7/47 Kabı iyice kapalı halde....... 0 C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından beyan edilir.) S29/56 Çevreye/ kanalizasyona atmayınız. Yetkili otoritelerce belirlenmiş atık toplama noktalarında bertaraf ediniz. 11 www.atikyonetim.com/evsel/

12 12 KAYNAKLAR Özlem ÖZKILIÇ (Mart, 2005), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık Teknik İş Müfettişi “İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri; Ek 7: Avrupa Birliği Tehlikeli Kimyasal Maddeler İle Preparatlara İlişkin Güvenlik Önlemleri” Özlem ÖZKILIÇ (Mart, 2005), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık Teknik İş Müfettişi “İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri; Ek 8: Avrupa Birliği Tehlikeli Kimyasal Maddeler İle Preparatlara İlişkin Güvenlik Önlemleri Kombinasyonu” www.atikyonetim.com/evsel/


"RİSK VE GÜVENLİK KODLARI GÜVENLİK KODLARI 1 www.atikyonetim.com/evsel/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları