Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK VE GÜVENLİK KODLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK VE GÜVENLİK KODLARI"— Sunum transkripti:

1 RİSK VE GÜVENLİK KODLARI

2

3 Ürünü güvenli muhafaza edebilme koşulunu belirtir
Kimyasal malzemelerin etiketleri üzerinde yer alan "S" harfi ürünü güvenli muhafaza edebilmemiz için gereken koşulları belirtir. Güvenli muhafaza bilgisi ifade edilirken S harfinin yanına bir de numara yazılır. S 10 Ürünü güvenli muhafaza edebilme koşulunu belirtir Güvenlik numaraları…

4 Kilit altında muhafaza ediniz. S2
Güvenlik No  Açıklama S1  Kilit altında muhafaza ediniz. S2  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3  Serin yerde muhafaza ediniz. S4  İkamet edilen yerlerden uzak tutunuz. S5  (Üretici tarafından belirlenen uygun sıvı) içinde saklayınız. S6  (Üretici tarafından belirlenen inert gaz) içinde saklayınız. S7  Sıkı kapatılmış kapta muhafaza ediniz. S8  Ambalajı kuru halde muhafaza S9  Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S10  Nemli ortamda muhafaza ediniz. S11  Hava ile temastan sakınınız. S12  Gaz çıkışını sağlayana özel kapaklı ambalajlarda muhafaza ediniz. S13  Yiyeceklerden içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. S14  (Üretici tarafından belirlenen zararlı etki yapabilecek maddelerden) uzak tutunuz. S15  Sıcaktan koruyunuz. S16  Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. – Sigara içilmez. S17  Yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

5 Ambalaj dikkatlice açılmalı ve taşınmalıdır. S20
Güvenlik No  Açıklama S18  Ambalaj dikkatlice açılmalı ve taşınmalıdır. S20  Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. S21  Kullanım sırasında sigara içmeyiniz. S22  Tozları solumayınız. S23  Gaz/Duman/Buhar/Aerosolleri solumayınız. (Uygun ifadeler üretici tarafından beyan edilir.) S24  Deri ile temasından sakınınız. S25  Göz ile temasından sakınınız. S26  Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun S27  Madde bulaşmış tüm giysileri derhal değiştirin. S28 Deri ile temasında derhal bol ile iyice yıkayınız.( Uygun sıvı üretici tarafından beyan edilir.) S29  Kanalizasyona atmayınız. S30  Hiçbir zaman üzerine su dökmeyiniz. S31  Patlayan maddelerden koruyunuz. S33  Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız. S34  Darbe ve sürtünmelerden kaçınınız.

6 Güvenlik No Açıklama S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43
Atıklarını ve kaplarını emniyetli biçimde imha ediniz. S36  Uygun koruyucu elbise ile birlikte çalışınız. S37  Uygun koruyucu eldiven takınız. S38  Yetersiz havalandırma şartlarında solunum cihazı kullanınız. S39  Koruyucu gözlük/ maske kullanın S40  Zemini ve madde bulaşmış tüm eşyaları ile temizleyiniz. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir. S41  Patlama ve yangından yayılan gazları solumayınız. S42  Tütsüleme / Püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takınız. (Uygun ifade üretici tarafından beyan edilir.) S43 Söndürmek için kullanınız.(Uygun olan üretici tarafından beyan edilir.)

7 Güvenlik No Açıklama S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53
Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurun (Mümkün ise bu etiketi doktora gösterin) S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen doktor çağırınız. ( Mümkün ise bu etiketi doktora gösterin) S46  Yutma halinde hemen doktora başvurun ambalaj ve etiketi gösterin. S47  C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza ediniz. (Üreticinin beyanı) S48  ile nemlendirin. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir.) S49  Sadece orjinal kabında muhafaza ediniz. S50  ile karıştırmayınız. (Üreticinin beyanı). S51  Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S52  Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayınız. S53 Maruz kalmaktan sakının kullanımdan önce özel kullanma talimatını okuyunuz.

8 Güvenlik No Açıklama S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62
Atık su arıtım tesisine deşarjdan önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz. S55 Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyiteknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz. S56 Çevreye/kanalizasyona atmayınız. Yetkili otoritelerce belirlenmiş atık toplama noktalarında bertaraf ediniz. S57 Çevreyi bulaşma ve birikme yolu ile kirlenme yaratmamak için uygun kap kullanınız. S58  Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz. S59 Geri kazanım/ tekrar kullanım hakkındaki bilgiler için üreticinin göstereceği yönteme uyunuz. S60  Bu madde/maddenin bulaştığı kapları tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz. S61 Çevreye atılmasını engelleyiniz. Özel talimatlara/ güvenlik veri formlarına bakınız. S62 Yutma halinde kusturmayınız derhal doktora başvurun bu ambalaj veya etiketi gösterin.

9 Birleşik Güvenlik Numaraları…
Güvenlik bilgisi tek bir durumu içerebildiği gibi çoklu güvenlik bilgilerini de içerebilir. Bunlara da Birleşik Güvenlik Kodları diyoruz. Ürünün çoklu güvenlik bilgisi içermesi durumunda “S” harfinin yanında birden fazla sayı bulunur ve ürünü tüm bu numaralara karşılık gelen güvenlik durumlarına uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekir. S 20/21/22 Birleşik Güvenlik Numaraları…

10 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
Güvenlik No  Açıklama S1/2  Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. S3/7  Kabı iyice kapalı halde muhafaza edin. S3/9 Kabı serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/7/9 Kabı iyice kapalı halde serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/9/14  Kabı iyice havalandırılan bir yerde den uzak tutarak muhafaza edin.  (Temasından sakınılan madde üretici tarafından beyan edilir.) S3/9/49  Sadece orjinal kabında serin iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. S3/9/14/49 Sadece orjinal kabında serin iyi havalandırılan bir yerde den uzak tutarak muhafaza edin.  S3/14 Serin bir yerde den uzak tutarak muhafaza edin. 

11 Kabı iyice kapalı halde kuru ortamda muhafaza edin. S20/21
Güvenlik No  Açıklama S7/8  Kabı iyice kapalı halde kuru ortamda muhafaza edin. S20/21  Çalışırken yemek yemeyin içecek ve sigara içmeyin. S24/25  Göz ve deri ile temasından sakının. S36/37  Çalışırken uygun koruyucu giysi ve uyun koruyucu eldiven kullanın. S36/39  Çalışırken uygun giysi koruyucu gözlük/ maske kullanın. S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi koruyucu eldiven koruyucu gözlük/maske kullanın. S47/49  Sadece orjinal kabında C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.  (Uygun sıcaklık üretici tarafından beyan edilir.) S3/7  Kabı iyice kapalı halde serin bir yerde muhafaza edin. S7/47 Kabı iyice kapalı halde  C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.  S29/56 Çevreye/ kanalizasyona atmayınız. Yetkili otoritelerce belirlenmiş atık toplama noktalarında bertaraf ediniz.

12 KAYNAKLAR Özlem ÖZKILIÇ (Mart, 2005), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık Teknik İş Müfettişi “İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri; Ek 7: Avrupa Birliği Tehlikeli Kimyasal Maddeler İle Preparatlara İlişkin Güvenlik Önlemleri” Özlem ÖZKILIÇ (Mart, 2005), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık Teknik İş Müfettişi “İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri; Ek 8: Avrupa Birliği Tehlikeli Kimyasal Maddeler İle Preparatlara İlişkin Güvenlik Önlemleri Kombinasyonu”


"RİSK VE GÜVENLİK KODLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları