Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir. AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir. AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir."— Sunum transkripti:

1

2 AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir. AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir. Amatör, Bir etkinliğe sadece duyduğu ilgi, merak ve sevgiden dolayı olimpiyat ruhuna sadık bir şekilde katılan bireydir. Amatör, Bir etkinliğe sadece duyduğu ilgi, merak ve sevgiden dolayı olimpiyat ruhuna sadık bir şekilde katılan bireydir. RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR? "Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir." (ITU (Uluslararası haberleşme birliği) radyo yönetmeliği) RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR? "Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir." (ITU (Uluslararası haberleşme birliği) radyo yönetmeliği) RADYO AMATÖRÜ KİMDİR? " Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12) RADYO AMATÖRÜ KİMDİR? " Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12) Ticari yayın amacı gütmeden yalnızca kişisel olarak uluslararası heberleşme ve teknik araştırma amacı ile yapılan hobidir. Ticari yayın amacı gütmeden yalnızca kişisel olarak uluslararası heberleşme ve teknik araştırma amacı ile yapılan hobidir.

3 Kendi ülkesinde ve yurt dışında bulunan radyo amatörleriyle haberleşme yapar. Bu heberleşmeyi ses, data şeklinde gerçekleştirir. Bunların dışında; Kendi ülkesinde ve yurt dışında bulunan radyo amatörleriyle haberleşme yapar. Bu heberleşmeyi ses, data şeklinde gerçekleştirir. Bunların dışında; -------Elektronik ve haberleşme tekniği alanında kendini yetiştirir. -------Elektronik ve haberleşme tekniği alanında kendini yetiştirir. -------Haberleşme şekillerini inceleyerek olağanüstü durumlarda (tabii afetler, savaş) resmi makamlar ile işbirliği yaparak haberleşmeyi kolaylaştırır. -------Haberleşme şekillerini inceleyerek olağanüstü durumlarda (tabii afetler, savaş) resmi makamlar ile işbirliği yaparak haberleşmeyi kolaylaştırır. -------Ülkesininin tanıtımına katkıda blunur. -------Ülkesininin tanıtımına katkıda blunur.

4 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S(...) harfini göndermesiyle başlamıştır. 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S(...) harfini göndermesiyle başlamıştır. 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. Şu anda dünyada 2.5 milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır. Şu anda dünyada 2.5 milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır. Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde, Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde, Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de serbest değil, Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de serbest değil, Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir. IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

5 Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.) Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.) 1962 yılında eski adıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) kurulur. 1962 yılında eski adıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) kurulur. 3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur. 3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur. 2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır. 2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa Telsiz Genel Müdürlüğü Radyo Amatörlüğü sınavları yapmaktadır. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa Telsiz Genel Müdürlüğü Radyo Amatörlüğü sınavları yapmaktadır. Radyo Amatörü sayısı yurdumuzda 4441 Radyo Amatörü sayısı yurdumuzda 4441 YL-XYL : 441 (Bayan) YL-XYL : 441 (Bayan) OM : 4000 (Erkek) OM : 4000 (Erkek)

6 Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Telekomünikasyon Kurumu tarafından her yıl Mayıs ve Ekim aylarında açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak gerekir. Sınav; işletme bilgisi, kanun yönetmelik, Elektronik bilgisi ve tatbiki mors olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Sınava girebilmek için en az ilkokul mezunu olmak ve kamu haklarından kısıtlı olmamak gerekir. Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Telekomünikasyon Kurumu tarafından her yıl Mayıs ve Ekim aylarında açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak gerekir. Sınav; işletme bilgisi, kanun yönetmelik, Elektronik bilgisi ve tatbiki mors olmak üzere üç aşamadan ibarettir. Sınava girebilmek için en az ilkokul mezunu olmak ve kamu haklarından kısıtlı olmamak gerekir.

7 a) Teknik konular, ki bu temel elektronik ve yüksek frekans elektroniği olarak ikiye ayrılabilir. a) Teknik konular, ki bu temel elektronik ve yüksek frekans elektroniği olarak ikiye ayrılabilir. b) İşletme: Uluslararası telsiz haberleşmesinde kullanılan kod ve kısaltmalar, uluslararası saat ve genel coğrafya bilgisi, b) İşletme: Uluslararası telsiz haberleşmesinde kullanılan kod ve kısaltmalar, uluslararası saat ve genel coğrafya bilgisi, c) Kanun ve yönetmelikle ilgili hususlar, c) Kanun ve yönetmelikle ilgili hususlar, d) Uygulamalı mors alma ve gönderme sınavı. d) Uygulamalı mors alma ve gönderme sınavı.

8 Sınavda yönetmeliklerle belirlenen kriter-lere göre başarılı olan kişilere Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. A ve B sınıfı amatör telsizcilik belgeleri sahibine bir amatör telsiz istasyonu kurma ve çalıştırma, amatör bantlarda cihaz imal ve bu alanda araştırma yapma yetkilerini verir. Sınavda yönetmeliklerle belirlenen kriter-lere göre başarılı olan kişilere Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. A ve B sınıfı amatör telsizcilik belgeleri sahibine bir amatör telsiz istasyonu kurma ve çalıştırma, amatör bantlarda cihaz imal ve bu alanda araştırma yapma yetkilerini verir.

9 Sadece Radyo Amatörleri için tahsis edilmiş, Kısa dalga, VHF ve UHF banlarında frekanslar mevcuttur ve radyo amatörleri bu frekansların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapamazlar. Ayrıca anlaşılmayacak şekilde kapalı haberleşme yapamazlar. Sadece Radyo Amatörleri için tahsis edilmiş, Kısa dalga, VHF ve UHF banlarında frekanslar mevcuttur ve radyo amatörleri bu frekansların dışında başka frekans kullanarak haberleşme yapamazlar. Ayrıca anlaşılmayacak şekilde kapalı haberleşme yapamazlar.

10

11

12 Olağanüstü durumlarda telefon gibi haberleşme sistemleri hizmet verememektedir. Ayrıca Kamu kuruluşlarına tahsis edilen haberleşme frekansları da birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarının bir birleriyle haberleşemelerine imkan yoktur. Olağanüstü durumlarda telefon gibi haberleşme sistemleri hizmet verememektedir. Ayrıca Kamu kuruluşlarına tahsis edilen haberleşme frekansları da birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarının bir birleriyle haberleşemelerine imkan yoktur. Bu bütün dünyada aynı şekildedir. Her kuruluşa verdiği hizmetin özelliğine göre ayrı frekans tahsis edilir. Olağan üstü durumlarda kamu kurumları arasındaki koordinasyon radyo amatörleri vasıtasıyla sağlanabilir. Bu bütün dünyada aynı şekildedir. Her kuruluşa verdiği hizmetin özelliğine göre ayrı frekans tahsis edilir. Olağan üstü durumlarda kamu kurumları arasındaki koordinasyon radyo amatörleri vasıtasıyla sağlanabilir.

13 Japonya’dan Amerika’ya Sibirya’dan Afrika’ya kadar her yer ile görüşme yapmak mümkündür. Japonya’dan Amerika’ya Sibirya’dan Afrika’ya kadar her yer ile görüşme yapmak mümkündür.

14 Uzak mesafe haberleşmesi kısa dalga telsizler ile yapılır. Kısa dalga haberleşmesi güneşin hareketive mevsimler etkiler. Dolayısıyla haberleşme günün saatine ve mevsimlere göre farklılık arzeder. Uzak mesafe haberleşmesi kısa dalga telsizler ile yapılır. Kısa dalga haberleşmesi güneşin hareketive mevsimler etkiler. Dolayısıyla haberleşme günün saatine ve mevsimlere göre farklılık arzeder.

15 Radyo Amatörü yatığı haberleşmeyi işletme defteri adı verilen onaylı deftere kaydeder. Bu defterde tarih, saat, konuşulan istasyon çağrı işareti yazılır. Yapılan her görüşme için karşılıklı birer kart gönderilir. Bu kartlara QSL kartı denir ve haberleşme ile ilgilli bilgileri ihtiva eder. Bu kartlar her ülkeye topluca gönderilmek suretiyle posta maliyeti düşürülür. Radyo Amatörü yatığı haberleşmeyi işletme defteri adı verilen onaylı deftere kaydeder. Bu defterde tarih, saat, konuşulan istasyon çağrı işareti yazılır. Yapılan her görüşme için karşılıklı birer kart gönderilir. Bu kartlara QSL kartı denir ve haberleşme ile ilgilli bilgileri ihtiva eder. Bu kartlar her ülkeye topluca gönderilmek suretiyle posta maliyeti düşürülür.

16

17

18

19

20 Her radyo amatörünün kanun ve yönetmenlikle belirlenmiş, tüm dünyada şekli ve anlaşılması aynı olan bir ÇAĞRI İŞARETİ mevcuttur. Bu çağrı işareti şu şekilde oluşmuştur. TA3DA Her radyo amatörünün kanun ve yönetmenlikle belirlenmiş, tüm dünyada şekli ve anlaşılması aynı olan bir ÇAĞRI İŞARETİ mevcuttur. Bu çağrı işareti şu şekilde oluşmuştur. TA3DA TA - 3 - DA TA - 3 - DA 1 2 3 1 2 3 1 - ÖN EK : Türkiye için TA – TB veya YM 1 - ÖN EK : Türkiye için TA – TB veya YM 2 - BÖLGE NUMARASI : 1 – 0 ARASI RAKAM 2 - BÖLGE NUMARASI : 1 – 0 ARASI RAKAM 3 - SON EK: Amatörün şahsi işareti 3 - SON EK: Amatörün şahsi işareti Türkiye’de TA öneki A sınıfı amatörlere, TB öneki B sınıfı amatörlere verilmektedir. Bayanlarda sonek daima Y ile başlar (Young Lady) Türkiye’de TA öneki A sınıfı amatörlere, TB öneki B sınıfı amatörlere verilmektedir. Bayanlarda sonek daima Y ile başlar (Young Lady)

21

22 http://www.gmdx.org.uk/dxtest/dxcc.html

23 26.9-27.6 MHZ arsı frekanslarda kullanılan CB(citizen band) Halk bandı cihazlar. Ülkemizde kullanımı 1983 yılından itibaren serbesttir. 26.9-27.6 MHZ arsı frekanslarda kullanılan CB(citizen band) Halk bandı cihazlar. Ülkemizde kullanımı 1983 yılından itibaren serbesttir. Bu bandı kullanmak için ehliyet almak gerekmiyor. ullanıcılar belli olmadığından ve kendileri çağrı işaretlerini keyfi verdiklerinden kontrol dışı kalmıştır. Bu bandı kullanmak için ehliyet almak gerekmiyor. ullanıcılar belli olmadığından ve kendileri çağrı işaretlerini keyfi verdiklerinden kontrol dışı kalmıştır. Amatör Telsizciler yaptıkları çalışmalar sonucunda CB kullanan kişilere radyo amatörlüğünü anlatarak amatör telsizcilik belgesi almalarını sağlamışlardır. Amatör Telsizciler yaptıkları çalışmalar sonucunda CB kullanan kişilere radyo amatörlüğünü anlatarak amatör telsizcilik belgesi almalarını sağlamışlardır.

24 Ürdün Kralı Hüseyin...........................JY1 Ürdün Kralı Hüseyin...........................JY1

25

26 Inventor, Computer Pioneer, Founded Atari.W7DUK Nolan Bushnell He is arguably the father of computer entertainment. Nolan Bushnell founded Atari in 1972 and subsequently launched the video-game revolution with Pong. He sold Atari in 1976 for $28 million, and the following year opened the first Chuck E. Cheese's restaurant, which combines fast food and electronic games and amusements. He sold that, too, and since has been involved in several projects and start-ups.

27 Jack St Clair Kilby, Ex-W9GTY, Inventor of the IC, Recipient of Nobel Prize in Physics in 2000 for invention of the integrated circuit; credits amateur radio for his interest in electronics leading to invention; call recently re-issued to J. S. Kilby Digital Millennium at U.S. Naval Postgraduate School in Monterey, CA, with grandson of childhood friend of Kilby's who was his "Elmer," Dr. Donald H. Walters (W9DKI), the trustee!

28 N9LC N9LC George H. Sweigert George H. Sweigert Received patent for invention of cordless telephone in 1969 ex-W8ZIS Received patent for invention of cordless telephone in 1969 ex-W8ZISpatent http://www.delphion.com/details?pn10=US03449750 http://www.delphion.com/details?pn10=US03449750

29 İspanya Kralı Juan Carlos...........EA0JC İtalya Cumhurbaşkanı Francessco Cossiga..........................I0FCG Hindistan Başbakanı Rajiv Ghandhi..............VU2RG ve Eşi Sonia Ghandhi..............VU2SON

30 Radyo Amatörleri çeşitli yarışmalar dü-zenlerler. Bu Yarışmalar genellikle hafta sonu gerçekleştirilir. En çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma, haberleşme şekli, çıkış gücü, tek veya çok bant gibi alt kategorilere ayrılır. Ya-rışmalar her ülkenin adı altında yapıldığından o ülkenin tanıtımına katkıda bulunur. Radyo Amatörleri çeşitli yarışmalar dü-zenlerler. Bu Yarışmalar genellikle hafta sonu gerçekleştirilir. En çok görüşme yapan birinci ilan edilir. Her yarışma, haberleşme şekli, çıkış gücü, tek veya çok bant gibi alt kategorilere ayrılır. Ya-rışmalar her ülkenin adı altında yapıldığından o ülkenin tanıtımına katkıda bulunur.

31

32 EchoLink, internet ortamında Voice-Over-Ip (VoIp) Teknolojisi kullanılarak Amatör Radyo istasyonlarının diğer kullanıcılar ile haberleşmesini sağlayan bir yazılımdır. EchoLink, internet ortamında Voice-Over-Ip (VoIp) Teknolojisi kullanılarak Amatör Radyo istasyonlarının diğer kullanıcılar ile haberleşmesini sağlayan bir yazılımdır. Bu program ile amatör radyo istasyonları dünya çapında bağlantılar yapabilmekte, bilgisayardan RF’ e veya bilgisayardan bilgisayara bağlantı kurulabilmekte. Bu program ile amatör radyo istasyonları dünya çapında bağlantılar yapabilmekte, bilgisayardan RF’ e veya bilgisayardan bilgisayara bağlantı kurulabilmekte. Yazılım Microsoft Windows 95 veya tüm üst sürümlerinde çalıştırılabilir. Yazılım Microsoft Windows 95 veya tüm üst sürümlerinde çalıştırılabilir.

33

34

35 AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ 1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR. AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ 1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR. Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek şekilde cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez. Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek şekilde cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez. 2. AMATÖR SADIKTIR. 2. AMATÖR SADIKTIR. Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere bağımlı vatanseverdir. Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere bağımlı vatanseverdir. 3. AMATÖR İLERİCİDİR. 3. AMATÖR İLERİCİDİR. Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır. Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır. 4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR. 4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR. Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz. Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz. 5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR. 5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR. Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü hallerde Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar.. Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü hallerde Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar..

36 1. http://www.karatekin.net/dergi/1/yazi/38.htm 1. http://www.karatekin.net/dergi/1/yazi/38.htmhttp://www.karatekin.net/dergi/1/yazi/38.htm 2. http://www.trac.org.tr/nedir.php 2. http://www.trac.org.tr/nedir.phphttp://www.trac.org.tr/nedir.php 3. http://www.tacallbook.org/istatistik.shtml 3. http://www.tacallbook.org/istatistik.shtmlhttp://www.tacallbook.org/istatistik.shtml 4. http://www.qsl.net/ta9j/odul.htm 4. http://www.qsl.net/ta9j/odul.htmhttp://www.qsl.net/ta9j/odul.htm


"AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir. AMATÖR kelimesi Latince’de sevgi, aşk anlamına “Amoi” kelimesinden türemiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları