Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemize Yeni Katılan Öğrenciler İçin

2 ÇALIŞMA SAATLERİ Kütüphane Çalışma Saatleri Okuma Salonu Marmara Salonu Süreli Yayınlar ve Tezler Salonu( Ege Salonu ) Eğitim Dönemi 08: 08:30-24:00 Hafta Sonu :00 (Eğitim-Öğretim Dönemi) Cumartesi Tatil Dönemleri ŞUBE KÜTÜPHANELER Anıtpark Yerleşke Kütüphanesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

3 KÜTÜPHANE WEB SAYFASI Kütüphanemiz hakkında tüm bilgileri bulacağınız,katalog tarama yapabileceğiniz, online işlemler (uzatma, yayın istek, danışma soruları) için kullanabileceğiniz, elektronik kaynaklardan yararlanabileceğiniz, duyurularımızdan ve etkinliklerden haberdar olacağınız alanımızdır. Okur/Kullanıcılarımızla iyi iletişim kurabilmemiz için sürekli güncellenmektedir.

4 Online Hizmetler Katalog Tarama http://library.kocaeli.edu.tr/
Elektronik Kaynaklar KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ DANIŞMA HİZMETİ ELEKTRONİK KAYNAKLAR KABLOSUZ INTERNET KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME (ILL) ISSN/ISBN OKUR KULLANICI EĞİTİMLERİ

5 Bölümler BÖLÜMLER GİRİŞ OKUMA SALONU 1.KAT Ödünç Verme Bölümü
Reserve Bölümü Danışma Bölümü Referans Bölümü Özel Koleksiyonlar Atatürk Kitapları Ermeni Sorunu Kitapları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yayınları Görme Engelliler Bölümü Genel koleksiyonun (A-N arasındaki konulara ait kitaplar) Bilgisayar Bölümü (Araştırma için ayrılmış 40 Adet Bilgisayar) Günlük Gazete Bölümü

6 Ödünç Verme Bölümü Ödünç Verme Hizmeti
a) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. b) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir. f) Akademik personel, bir defada en çok 5 (beş) kitabı  iki ay (60 gün), öğrenciler (ön lisans, lisans) ve idari personel,   3 (üç) kitabı 14 (ondört) gün , yüksek lisans ve doktora öğrencileri,  3 (iki) kitabı bir ay (30 gün) süreyle   ödünç alabilirler. g) Okur/kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar. h) Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadıysa, akademik ve idari personel, doktora öğrencileri 2 (iki) kez, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ise 1 (bir) kez uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir hafta sonra tekrar ödünç verilebilir. Ödünç verme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ; adresinden ulaşılabilir.

7 Ödünç Verilemeyecek Materyaller
Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez: a)    Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.), b)    Süreli yayınlar, c)    Tezler, d)    Yazma ve nadir basma eserler, e)    Atlas, harita vb. f)     Müzik notaları, g)    Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb., h)    Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyalle Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir.

8 KATALOG TARAMA, KİTAP SÜRESİ UZATMA, AYIRTMA
Öğrencilerimiz, KATALOG TARAMA, KİTAP SÜRESİ UZATMA, AYIRTMA işlemleri için ayrıntılı bilgiye ; adresinden, Kütüphanede bulunmayan ve alınmasını istediğiniz ESER İSTEK işlemleri için ayrıntılı bilgiye ; adresinden ulaşabilirler.

9 Reserve, Danışma ve Referans Bölümü
RESERVE BÖLÜMÜ Öğretim üyelerinin, öğrencilerinin faydalanması için ayırttığı ders materyallerinin, çok sık kullanılan ve tek kopyası olan koleksiyonun hizmete sunulduğu bölümdür. Bu bölümdeki basılı materyaller, iki saatliğine sadece kütüphane içinde yaralanmak üzere ödünç verilmektedir. DANIŞMA BÖLÜMÜ Okur/kullanıcılara,çalışmalarında yardımcı olunmakta ve gerektiğinde birlikte kaynak taraması yaparak araştırmacının bilgiye erişimi, çeşitli içerik ve düzeyde eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımının artırılması, sağlanmaktadır. Kütüphaneye gelen okur/kullanıcının, soru ve sorunlara ilişkin birimlere yönlendirilmesi yapılmaktadır. Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulmasında, çağdaş teknik ve yaklaşımlarla eğitim hizmeti verilmektedir. REFERANS BÖLÜMÜ Ansiklopediler, sözlükler, kılavuzlar, rehberler, el kitapları, atlaslar ve basılı katalogların bulunduğu bölümdür. Bu bölümdeki kitaplardan, sadece kütüphane içinde yararlanılabilir.

10 Bölümler OKUMA SALONU 2.KAT
Genel Koleksiyonun P-Z arasındaki konulara ait kitaplar Bilgisayar Bölümü (Araştırma için ayrılmış 40 Adet Bilgisayar) Her iki salonda ve giriş fuayede RUHUN GIDASI 2002 RESİM VE HEYKEL SERGİSİ’ ne ait eserler bulunmaktadır OKUMA SALONU 2. KAT KİTAP KOLEKSİYONU KONUSAL DAĞILIMI P Edebiyat Q Bilim QA Matematik QB Astronomi QC Fizik QD Kimya QE Jeoloji QH Biyoloji QK Botanik QL Zooloji QM İnsan Anatomisi QP Fizyoloji QR Mikrobiyoloji R Tıp S Tarım T Teknoloji ve Mühendislik U Askerlik V Deniz Bilimleri Z Bibliyografya ve Kütüphanecilik

11 Ege Salonu Basılı süreli yayınlar (Kapalı depo sistemi)
Tezler (Kapalı depo sistemi) ISSN/ISBN Hizmetleri Kütüphanelerarası Ödünç Verme Servisi (ILL Hizmeti)

12 Süreli Yayınlar Bölümü
Süreli yayınlar ödünç verilmez. a)  Süreli yayınların son bir yılı açık raf , eski sayıları kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir. b) Süreli yayınlar bölümünden yararlanmak isteyen okur/kullanıcılar, öncelikle Milli kütüphanenin makaleler bibliyografyasından yayın taraması yaparak (http://makale.mkutup.gov.tr), buldukları dergi adı, yılı ve sayısının merkez kütüphanemiz online kataloğunda olup olmadığını kontrol edeceklerdir. c)  Süreli yayının sayısı mevcutsa, görevli tarafından kapalı raftan   getirilecektir. d) Süreli yayınlardan fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcılar, süreli yayınlar bölümündeki görevliye kimlik bırakmak zorundadır.

13 Tez Bölümü Tezler ödünç verilmez.
a)  Tezler,  kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir. b) Öncelikle okur/kullanıcı YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi’nde (http://tez2.yok.gov.tr)  aradığı tezin PDF ‘inin olup olmadığını kontrol edecektir; c)  Eğer tezin PDF’ i  varsa tez fotokopi için verilmeyecektir.  d)  Okur/kullanıcının  PDF’ i açabilmesi için YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi’ne üye olması gerekir. e) Tezin PDF’ i yoksa görevli, kütüphanenin online katalogundan tezin kütüphanede mevcut olup olmadığını kontrol edecek,  yer numarasını alıp kapalı raftan tezi getirip okura verecektir. f)  Tezlerden fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcı ödünç verme bankosundaki görevli’ ye kimlik bırakmak zorundadır.

14 Kütüphanelerarası Ödünç Verme Bölümü (ILL)
a) Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetinden sadece Kocaeli Üniversitesi akademik personeli yararlanabilir. Kütüphanemize gelen diğer üniversite kütüphanenlerinin ödünç kitap isteklerinde, ilgili üniversite kütüphanesinin ILL kuralları geçerlidir b) Bu hizmet, sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. Üniversitemiz akademik personeli ve diğer üniversitelerin kullanıcıları, ödünç alma/verme hizmetinden kütüphaneleri aracılığı ile yararlanabilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz c) Referans, reserve, tez, süreli yayınlar ve kitap dışı belgeler ödünç verilmez. d) Kütüphanemiz kullanıcılarının yaptığı isteklerin, künye bilgileri link olarak mail atılır. e) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklere ait kargo ücretleri, kütüphanemiz kullanıcıları tarafından ödenir. Diğer üniversite kütüphanelerinin istekleri kütüphanelere kargo ile gönderilir ve ücretleri hizmet alan kütüphaneler tarafından ödenir. f) Kütüphanelerarası ödünç alma/verme hizmeti merkez kütüphane tarafından yürütülür. g) Kütüphanelerarası ödünç alma/verme hizmetinde her üniversite kütüphanesine ödünç verilecek kitap sayısı 10’dur ve 30 gün süreyle ödünç verilir. Kişi başına düşen ödünç yayın sayısı 3’dür. h) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklerde yayının gecikmesi, yıpratılması ve kaybedilmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda yayının istendiği kütüphanenin ILL kuralları geçerlidir. Diğer üniversitelerin yayın isteklerinde karşılaşılacak gecikme, yıpratma ve kaybolma gibi sorunlarda kütüphanemizin ödünç alma/verme kuralları uygulanır.

15 Genel Kurallar (A) GENEL KURALLAR
a) Üniversitemiz kütüphanesinden,  öncelikle üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencisi olmak üzere, diğer okur/kullanıcılar ve araştırmacılar da yararlanabilirler. b) Okur/kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan okur/kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan okur/kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar. c) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren okur/kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. d) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır. e) Okur/kullanıcılar, yanlarındaki eşyalarını korumakla yükümlüdürler. Meydana gelebilecek her türlü çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu değildir.

16 Genel Kurallar (A) f) Okur/kullanıcıların, kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. g) Güvenlik sistemi : Kütüphaneden yararlanan okur/kullanıcılar, çıkarken elektronik kapı kontrol  sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta ve yayınları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbir alınarak yasal yollara başvurulur. h) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. ı) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir. j) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır. k) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır. l) Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.


"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları