Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periferik Kan ve Kemik İliğinin İncelenmesi. Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) – Granülosit Nötrofil Eozinofil Bazofil – Mononükleer hücreler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periferik Kan ve Kemik İliğinin İncelenmesi. Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) – Granülosit Nötrofil Eozinofil Bazofil – Mononükleer hücreler."— Sunum transkripti:

1 Periferik Kan ve Kemik İliğinin İncelenmesi

2 Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) – Granülosit Nötrofil Eozinofil Bazofil – Mononükleer hücreler Lenfosit (Plazma hücreleri) Monosit Trombositler (platelet/Plt) Çomak/parçalı

3 Kan sayımı –Manuel –Otomatik cihaz Çevresel yaymanın incelenmesi –Eritrositler –Lökositler –Trombositler –Atipik hücreler –Parazitler vd Çevresel kanın incelenmesi

4 Kan sayımı önemlidir, çünkü… Hekimlik pratiğinde en çok başvurulan tetkiklerdendir  Tanısal değeri yüksektir – Bazı hastalıkların en önemli tanı aracıdır – Bunların bir kısmı hayati önem taşır – Bir kısmı ise toplumsal önem taşır

5 Kan sayımı önemlidir ve…. Her hekim kan sayımı normallerini ve değişikliklerin anlamını bilmelidir – Kan sayımlarında değişikliğe yol açan hastalıkların spektrumu çok geniştir Kan sayım cihazlarının yaygın kullanımı bu önemi arttırmaktadır

6 Kan Sayımı Parametreleri Eritrosit değerleri – Eritrosit sayısı – Hgb – Hct – MCV (OEH) – MCH (OEH) – MCHC (OEHK) – RDW – Retikülosit – Diğer: Histogram, HDW vd Lökosit değerleri – WBC – Lökosit alt grup % # – Sitogram Trombosit değerleri – Sayı – MPV – Pct – PDW – Histogram

7 Referans Değerler (I) (Erişkin) Williams Hematology, 7. baskı,Mc Graw-Hill,2006 ParametreKadınErkek Eritrosit (milyon/mm 3 ) 4.6 (4.1–5.1)5.21 (4.52–5.9) Hgb (g/dL) 13.8 (12.3–15.3)15.7 (14.0–17.5) Hct (%)40 (36–45)46 (42–50)

8 Yaş Hgb ( g/dL) 12 ay11.1-14.1 4 yaş11.2-14.3 6 yaş11.4-14.5 10 yaş11.8-15 21 yaşE: 16, K: 14 Yaşa göre kan sayım değerleri: Hemoglobin Williams Hematology, 7. baskı,Mc Graw-Hill,2006

9 MCV (Mean Corpuscular Volume) ( Ortalama Eritrosit Hacmi: OEH ) MCV (OEH):Ortalama eritrosit hacmi Erişkinlerde normal değeri: 80-100 femtolitre (fL) MCV: Hct x 1000/Eritrosit sayısı MCV>100 fL: Makrositoz MCV<80 fL: Mikrositoz MCV 80-100 fL: Normosit

10 MCH(Mean Corpuscular Hemoglobin) (Ortalama Eritrosit Hemoglobini :OEHb) Eritrositlerin içerdiği ortalama hemoglobin miktarını verir. MCH: Hgb x 10 /Eritrosit sayısı Normal değeri 30-34 pikogramdır(pg). Mikrositik eritrositlerin taşıdığı hemoglobin miktarı da az olacağından MCV ile paralel seyreder. MCH < 30 pg: Hipokromi MCH 30-34pg:Normokromi

11 MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) OEHK (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu) Eritrositlerdeki hemoglobin miktarının yüzde olarak ifadesidir. MCHC(%): Hgb /Hct x 100 Eritrosit büyüklüğü ne olursa olsun içindeki hemoglobin konsantrasyonu %30-36 arasındadır. MCHC bu özelliğinden faydalanılarak kan sayımı cihazlarında kontrol parametresi olarak kullanılır. Herediter sferositozda MCHC yükselir.

12 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı

13 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı

14 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı

15 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı

16 RDW RDW (Red Cell Distribution Width): Eritrosit büyüklüklerinin dağılım genişliğini (anisositoz) verir. RDW-CVRDW-SD RDW-CV(coefficient variation) ve RDW-SD (standart deviation) olarak iki şekilde ifade edilebilir. Örnekteki eritrositlerin eritrosit volüm heterogenitesini ortaya koyar. (anizositoz)

17 RBC % Eritrosit histogramı RDW 50 150 RDW-CV (%): (SD÷MCV)x100 = % 12.8 ± 1.2 RDW-SD (fL): %42.5 ±3.5 Volüm (fl)

18 RDW: Normalin üstünde Anizositoz – Eritrositlerin normalden/birbirlerinden farklı büyüklüklerde olması

19 Retikülosit Sayısı Retikülosit: – Olgunlaşmamış eritrositlerin son safhasıdır (genç eritrosit) Sitoplazmasında RNA ve ribosom kalıntıları vardır. Ret.Sayımı eritropoetik aktivite hakkında fikir verir. Ret. sayımının normal değeri % 0.5 – 2.5’dur. Düzeltilmiş retikülosit oranı (%): Retikülosit (%)x Hct/45. Mutlak retikülosit sayısı : 25000-75000/mikroLitre.

20 Hücre Sayı x 1000/µl veya x10E9/L Ortalama Oran % OrtalamaSınırlar Lökosit7.44.5-11 Nötrofil Nötrofil4.41.8-7.759 Nötrofil çomak Nötrofil çomak0.220-0.7 3 Nötrofil parçalı Nötrofil parçalı4.21.8-756 Eozinofil Eozinofil0.20-0.452.7 Bazofil Bazofil 0.040-0.200.5 Lenfosit Lenfosit2.51-4.834 Monosit Monosit0.300-0.8 4 Referans Değerler (II) Lökositler (Erişkin) Williams Hematology, 7. baskı,Mc Graw-Hill,2006

21 YaşLökositNötrofilEos.BasoLenfoMono 12 ay 6-17.51.5-8.50.05-0.70-0.204-10.50.05-1.1 4 yaş 5.5-151.5-8.50.02-0.650-0.202-80-0.8 6 yaş 5-14.51.5-80-0.650-0.201.5-70-0.8 10 yaş 4.5-131.8-80-0.600-0.201.5-6.50-0.8 21 yaş 4.5-111.8-7.70-0.450-0.201-4.80-0.8 Lökositler: bin/µl veya x10E9/L Referans Değerler (III) Yaşa göre lökosit değerleri Williams Hematology, 7. baskı,Mc Graw-Hill,2006

22 Trombosit Normal sayı: Normal sayı: (x10E9/L)*:150-400 150.000-400.000/mm 3

23 MPV / Mean platelet volume (7.4 - 10.4 fL) MPV / Mean platelet volume (7.4 - 10.4 fL) (Trombosit hacim ortalamasını tanımlar ) Tr sayısı ve MPV birlikte değerlendirilir.

24 MPV’ nin arttığı durumlar MPV’ nin arttığı durumlar : Myeloproliferatif hastalıklar, ITP MPV’nin azaldığı durum : MPV’nin azaldığı durum : Yapım eksikliği Trombositopeni + MPV artışı : Trombositopeni + MPV artışı : Tr yıkım artışı Trombositopeni + MPV azalması: Trombositopeni + MPV azalması: Tr yapım eksikliği

25 Anemi Eritrositoz / polisitemi Lökositoz – Nötrofilik lökositoz/Nötrofili – Eozinofili – Bazofili – Lenfositoz – Monositoz Lökopeni – Nötropeni – Lenfopeni – Vd Trombositoz Trombositopeni

26 Periferik kan yayması önemlidir! Sıkça ihtiyaç duyulur – Kan sayımı PY – Klinik bulgular PY Bazı hastalıklar için çok önemli tanı yöntemi – PY > MR,BT,Sintigrafi, USG …….. Bulguyu doğrudan saptama Kolay, ucuz Fakat bilgi gerektirir!

27 Mikroskopik İnceleme Eritrositler Trombositler Lökositler Diğer – Tm vd kan hücresi dışındaki yapılar – Enfeksiyon etkenleri vd

28 Periferik Yaymanın Mikroskopik İncelenmesi Eritrositler Eritrositler – Büyüklük özellikleri – Boyanma özellikleri – Şekil özellikleri – İnklüzyonlar – Birbirleri ile ilişkileri – Çekirdekli eritrositler – Parazitler

29 Eritrosit büyüklük değişimleri Normositoz – Nor: 7,5 mikron – Lenfosit çekirdeği: Yaklaşık 8,5 mikron – MCV: 80-100 fL Anizositoz – Eritrositler farklı büyüklüklerdedir Mikrositoz – Eritrositler normalden küçüktür (< 7 mikron) – MCV < 80 fL Makrositoz – Eritrositler normalden büyüktür(> 8 mikron) – MCV> 100 fL

30 Mikrositik Anemiler ( Hipokrom-Mikrositik Anemiler ) Demir Eksikliği Anemisi Talasemiler Sideroblastik Anemi Kronik Hastalık Anemisi Kurşun Zehirlenmesi

31 Makrositler Makrosit Makroovalosit – Megaloblastik anemi B12 Vitamini ve Folik asit eksikliği Diğer

32 Non-Megaloblastik Makrositik Anemiler Hemolitik Anemiler Posthemorajik Anemi Karaciğer Hastalıkları MDS, akut lösemi Miyelofitizik Anemiler Aplastik Anemi Alkolizm (megaloblastik de olabilir ) Hipotiroidi

33 Eritrositler Eritrositler Boyanma özellikleri Hipokromi Hiperkromi Anizokromi Polikromazi Şekil özellikleri İnklüzyonlar, Birbirleri ile ilişkileri Çekirdekli eritrositler Parazitler

34 50 100200 fl RBC % Eritrosit histogramı

35 Eritrositler Boyanma özellikleri Polikromazi – Retikülositoz Hemoliz Kanama Tedaviye yanıt

36 Retikülositoz Hemolitik anemi Kanama ardından Tedaviye yanıt

37 Eritrositler Eritrositler – Şekil özellikleri Poikilositoz – İnklüzyonlar, – Birbirleri ile ilişkileri – Çekirdekli eritrositler – Parazitler

38 Normal eritrosit Sferosit Eliptosit Ovalosit Göz yaşı şeklinde hücre (Tear-drop /dacryocyte) Hedef hücre A beginner’s guide to blood cells, Bain, Barbara J. Ed. 2. baskı. Blackwell publishing,2004

39 StomatositKeratosit Şistosit veya Fragman Ekinosit (Burr-cell) Akantosit Orak hücre Bot şeklinde hücre S-C poikilosit Orak hücre ve türevleri A beginner’s guide to blood cells, Bain, Barbara J. Ed. 2. baskı. Blackwell publishing,2004

40 Sferosit Sferosit – Herediter sferositoz – İmmün hemolitik anemi – Hiposplenizm – Yanık – Clostridium toksini – Mikroanjiyopatik ve – Mekanik hemolitik anemi – Her. piropoikilositoz

41 Eliptosit Eliptosit – Herediter eliptositoz – Demir eksikliği – Beta talasemi – Miyelodisplastik sendrom (MDS) – Miyelofibroz – Megaloblastik anemi (Makro-ovalositoz) Eliptosit Eliptosit: Uzun aks > 2x kısa aks uzunluğu Ovalosit: Uzun aksı < 2xkısa aks uzunluğu

42 Stomatosit Stomatosit – Herediter stomatositoz – Malign neoplaziler – Kardiyovasküler hastalıklar – Hepatobiliyer hastalıklar – Alkolizm

43 Orak hücre

44 Eritrosit Fragmantasyonu Şistosit/ miğfer hücre TTP, HUS YDİP Vaskülit Habis hipertansiyon Kr Böbrek yetmezliği Renal graft rejeksiyonu Gebelik toksemisi Yanıklar Protez kapak vd kardiyak hemolitik anemiler Yürüyüş hemoglobinürisi Burns E et al.Am J Hematol.2004

45 Eritrosit fragmanları (Şistositler)

46 Ekinosit / Burr hücre Ekinosit / Burr hücre – Bekleme artefaktı – Üremi – Hipofosfatemi (TPN) – Piruvat kinaz eksikliği – Karaciğer hastalığı + renal yetmezlik – HUS – Yanık – By-pass veya – Transfüzyon ardından Plazma yağ asitlerinde artış,lisolesitin artışı, ATP azalması, hücre içine kalsiyum geçişi, spektrin polimerleşmesi Blood Cells.A Practical Guide. Barbara J.Bain, 4. Baskı,Blackwell Publishing 2006

47 Akantosit Akantosit (Spur cell/mahmuz hücre) – Ağır karaciğer hastalığı – Abetalipoproteinemi – Nöro-akantositoz – Renal yetersizlik – Hipotiroidi – MDS – Splenektomi – Mc Leod kan grubu fenotipi taşıyanlar – PK eksikliği – Anoreksi Kolesterol/fosfolipid oranı artmıştır Blood Cells.A Practical Guide. Barbara J.Bain, 4. Baskı,Blackwell Publishing 2006 Nöro-akantositoz : NS ile dilüe ıslak preperatta > % 6.3 AU Storch A; Kornhass M; Schwarz J SO J Neurol 2005

48 Hedef (Target) Hücreler Hedef (Target) Hücreler – Karaciğer hastalığı – Talasemi – HbC – Splenektomi sonrası – Orak hücreli anemi – Demir eksikliği anemisi vd Membran kolesterol ve fosfolipidi artmıştır Blood Cells.A Practical Guide. Barbara J.Bain, 4. Baskı,Blackwell Publishing 2006

49 Gözyaşı hücresi (dacrocyte/ tear drop cell) Gözyaşı hücresi (dacrocyte/ tear drop cell) – Miyelofibroz vd miyelofitizik anemiler – Megaloblastik anemi – Talasemi majör – MDS, vd

50 Eritrositler Eritrositler – İnklüzyonlar, – Birbirleri ile ilişkileri – Çekirdekli eritrositler – Parazitler

51 İnklüzyonlar Howell-Jolly cisimciği Bazofilik noktalanma Heinz cisimcikleri

52 Howell-Jolly cisimcikleri Howell-Jolly cisimcikleri – Splenektomiden sonra – Hiposplenizm – Megaloblastik anemi – Hemolitik anemi Howell – Jolly cisimciği Nukleus artıkları

53 Bazofilik noktalanma Bazofilik noktalanma – Kurşun zehirlenmesi – Talasemi, hemoglobinopatiler – MDS vd diseritropoez durumları – Megaloblastik anemi – Hemolitik anemiler, Dayanıksız hemoglobinler, 5-nükleotidaz eksikliği Ribozom/RNA/mitokondri artıkları

54 Heinz Cisimcikleri Heinz Cisimcikleri – Enzim defekti – Dayanıksız hemoglobin – Talasemi – Orak hücre anemisi – G6PD Eksikliği Metilen mavisi

55 Eritrositler Eritrositler Rulo formasyonu, Rulo formasyonu, Aglütinasyon Aglütinasyon aglutinasyon Rulo oluşumu

56 eritroblast Göz yaşı hücre Eritrositler Eritrositler – Çekirdekli eritrositler (eritroblastlar) (eritroblastlar) Hemoliz, Akut kanama, Ekstrameduller hematopoez, MDS, Miyelofitizik anemi, Megaloblastik anemi, Eritrolösemi, Postsplenektomi

57 Trombositler 1-3 µm çap Düzensiz kenarlı, yuvarlak, çekirdeksiz Kırmızı granüller içeren pembe-mor renk 8-15/ immersiyon alanı Trombosit/eritrosit= 1/20

58 Yalancı Trombositopeni Trombosit sayısı normal hastada kan sayım cihazının trombositopeni bildirmesi – EDTA’ya bağlı kümeleşme – Trombosit satellitizmi – Dev trombositler – Soğuk aglutininler – Lipemi – Paraproteinemi, – Kanın uygun alınmaması Ör: Koagüle olması

59 Trombositoz Miyeloproliferatif hastalıklar – (PV,ET,MMMF,KML) Demir eksikliği anemisi Splenektomi veya hiposplenizm Malign hastalıklar Kollagen doku hastalıkları İnfeksiyon Hemoliz veya kanama MDS Cerrahi girişimler İlaçlar: ör- adrenalin

60 Lökosit değişiklikleri granülosit Lökosit formülü Sayısal değişiklikler – Lökositoz Nötrofili, eozinofili, bazofili, monositoz, lenfositoz Sola kayma Lökomoid reaksiyon – Lökopeni Nötropeni, lenfopeni vd Morfolojik değişimler – Çekirdek anomalileri – Sitoplazmik değişimler – Atipik şekiller lenfosit A beginner’s guide to blood cells, Bain, Barbara J. Ed. 2. baskı. Blackwell publishing,2004

61 Sola kayma – İnfeksiyonlar – Gebelik – Hipoksi, asidoz,şok – Tirotoksikoz – Karaciğer yetmezliği – Hemoliz – Kolit, pankreatit – G-CSF – Yanık, doku nekrozu (MI, PE) – KML vd Sağa kayma Nötrofil hipersegmentasyonu Lökomoid reaksiyon

62 Kemik iliğinin incelenmesi Aspirasyon Biyopsi

63 Endikasyonlar Anemilerin tanı ve ayırıcı tanısı Nötropenilerin tetkiki Lösemilerin tanısı Trombositopenilerin tetkiki Plazma h hastalıkları tanısı Diğer – Sitogenetik, bakteriyolojik vd incelemeler için örnek temini – vd

64 Biyopsi Aspirasyon yeterli değilse Pansitopeni/bisitopeni tetkiki Myelofibrozisin gösterilmesi Metastaz, infiltrasyon tetkiki Sebebi bilinmeyen ateş vd

65 İnceleme Yöntemleri Hücresellik düzeyi ve M/E oranı: nor: 3-4/1 Morfolojik inceleme, Histokimyasal inceleme İmmunhistokimyasal inceleme Sitogenetik Moleküler genetik Kültür vd mikrobiyolojik inceleme Akım sitometrisi Hücre kültürü

66


"Periferik Kan ve Kemik İliğinin İncelenmesi. Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) – Granülosit Nötrofil Eozinofil Bazofil – Mononükleer hücreler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları