Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşırı Düşük Teklif Son değişikliklerle Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşırı Düşük Teklif Son değişikliklerle Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır."— Sunum transkripti:

1 Aşırı Düşük Teklif Son değişikliklerle Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

2 Dayandığı Mevzuat Nedir?
4734 KAMU İHALE KANUNU Madde 38-Aşırı Düşük Teklifler YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Madde 60-Aşırı Düşük Teklifler KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ Madde 38-Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler Madde 45-Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi

3 Bir Yapım İşi İhalesi Sürecinde Aşırı Düşük Sorgulaması’nın Toplam 4 Aşamada Gerçekleştiğini Söyleyebiliriz: 1. Aşama: Yaklaşık maliyeti hazırlayan birimce yapılması gereken işlemler. 2. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerden yazılı açıklama istemeden önce yapması gerekenler. 3. Aşama: Teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin yapması gerekenler. 4. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerin aşırı düşük açıklamasını değerlendirmesi.

4 Kamu Kurumlarının “Yaklaşık Maliyetin Hazırlık Aşamasında” yapması gerekenler?

5 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
1.-Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu 2.-Sıralı iş kalemleri listesi 3.-İş kalemi Analizler Tabloları 4.-Sıralı analiz girdileri tablosu

6 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu Yaklaşık Maliyetin, Resmi Birim Fiyatlara veya özel fiyatlara göre hazırlanmasının ardından Yaklaşık Maliyet Tablosu idare tarafından hazırlanacaktır. Örn: Tablo 1

7 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

8 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
2.“Sıralı İş Kalemleri Listesi” Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosunun ardından, Sıralı İş Kalemleri Listesi idare tarafından Hazırlanır

9 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
Sıralı İş kalemleri Listesinde, tüm girdilerin Yaklaşık Maliyete Oranı ve Kümülatif toplamları gösterilecektir. Tablo 2

10 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

11 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
3- İş kalemleri Analiz Tablosu Genel tebliğ Madde !!! Her analizde kar ve genel giderler hariç toplam yer almalıdır.

12 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

13 4- Sıralı Analiz Girdileri Tablosu
Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler 4- Sıralı Analiz Girdileri Tablosu !!! Tutarlar üzerinden sıralanmış şekilde

14 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

15 N Sınır Değer Katsayısı
Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir. Madde

16 N Sınır Değer Katsayısı
Gerekli görülmesi durumunda, (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. 30 Nisan 2011 tarihinden sonra geçerli olmak üzere

17 4) “Sınır Değer altında kalan firmalar için” yapılması gereken prosedür?
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

18 *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi;
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi; “Açıklama istenecek İş kalemleri” belirlenir.

19 Bunun için “Sıralı iş kalemleri
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi Bunun için “Sıralı iş kalemleri listesi kullanılır” İş kalemleri bu listede büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve İş kalemlerinin Oranları kümülatif olarak tabloya yazılmıştı.

20 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi
İş kalemlerinin kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan ve % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemleri sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri olarak belirlenir.

21 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

22 % 80 dışında kalan kalemler için sorgulama yapılabilir mi?
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi % 80 dışında kalan kalemler için sorgulama yapılabilir mi?

23 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi
“% 80 dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılmayacaktır” ifadesi Genel Tebliğde yer almaktadır. Madde Bu nedenle % 80’e girmeyen kalemler için açıklama istenemez. 

24 Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır.
Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi 2. Adım; Açıklama istenmesi ve açıklama istenmemesi gereken girdilerin belirlenir. Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır.

25 Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne
Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne eşit veya altında olan Analiz girdileri Açıklama Yapılması İstenilmeyecek Analiz girdileri olarak belirlenecek. Madde

26 Karsız Tutar= 18.49 TL ve % 3 = 0,55 TL belirlenir.
Örnek Uygulama Karsız Tutar= TL ve % 3 = 0,55 TL belirlenir.

27 Analiz Üzerinde; 0,55 TL altında kalan girdileri belirlenir.
Örnek Uygulama Analiz Üzerinde; 0,55 TL altında kalan girdileri belirlenir.

28 Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL)
Daha sonra; Analizdeki %3 altında kalan girdiler toplanır. ( = 2.81 TL) Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL) Açıklama Yapılması istenmeyecek girdilerin toplamı, analiz toplamının %15’ini geçemez. Madde Örnek Uygulama

29 Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi
2.81 >2.77 olduğu için ; Kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi açıklama istenmeyecek girdiler listesinden çıkartılır. Açıklama istenilmesi zorunlu girdiler listesine aktarılır. Madde,

30 Analizdeki % 3 altında olan, en büyük girdi çıkartılır.
Örnek Uygulama Analizdeki % 3 altında olan, en büyük girdi çıkartılır. 2.81den 0,54 çıkartılır. 2.27 2.77 den küçük olduğu için işlem bitirilir.

31 İşçilik Rayiçlerinin Kontrol edilmesi
İşçilik girdilerinin karsız oranı %3 oranının altında olsa dahi işçilik girdileri Açıklama istenilmeyecek girdiler listesinde yer alamaz. Madde

32 1) Açıklama istenen iş kalemleri;
(Yaklaşık Maliyetin % 80’lik kısmını oluşturan iş kalemler)

33 2 ) Açıklama istenmeyen girdiler Listesi.
Sorgulamaya giren firmaya verilmek zorundadır. Madde;

34 Aşırı Düşük Sorgulamaya giren firmalara en az 5 iş günü kadar süre verilmelidir.

35 5) SAVUNMA DOSYASINI OLUŞTURACAK BELGELER
Madde

36 1. Proforma faturalar, 2. Fiyat teklifleri, 3. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş fiyatlar

37 4. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyatlar …,
5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen asgari fiyatlar,

38 6. İsteklinin kendi Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin tutanaklar,
7. Stok tespit tutanakları,

39 Seminer Konu Başlıkları
Karsız fiyatı; Resmi kurum fiyatına eşit veya yüksek olan pozlara analiz verilmeyecek olup; bu durumdaki pozların listesi ayrıca savunma dosyasına konacaktır.

40 Müteahhit Kârı ve Genel Giderler İdare tarafından sorgulanabilir mi?
Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler İdare tarafından sorgulanabilir mi?

41 Müteahhit Kârı ve Genel Giderler için sorgulama yapılamaz;
Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler için sorgulama yapılamaz; (% 3, % 5 …. )

42 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
1- Öncelikle Firmaya yazı ekinde gönderilen %80 lik açıklama istenilen iş kalemleri için açıklama yapılıp yapılmadığı belirlenir. 2- %80 lik dilimde yer alan iş kalemleri ile ilgili firma tarafından verilen metrajlarla idarenin metrajları karşılaştırılır. (burada %10 a kadar metraj eksikliği kabul edilebilir.)

43 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
3- Firma tarafından sunulan dosyada %80 lik dilimde yer alan iş kalemlerinin her birinin birim fiyat kontrolü yapılır. 4- Birim fiyat olarak resmi kurum ve kuruluşların yayımlanan B.F ları kullanılmış ise bu B.fiyatların karsız tutarının altına inilip inilmediği kontrol edilir.

44 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
5- Firmanın açıklama yaptığı iş kaleminin birim fiyatı için Analiz sunmuş ise; * Analizde yar alan girdilerin rayiç fiyatları kontrol edilir. * Analizde yer alan işçilik rayiçleri kontrol edilir. İşçilik için saatlik ücretin ihalenin yapıldığı yıldaki asgari ücret altında olmaması gerekmektedir.

45 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
6-Firma açıklama yaptığı iş kaleminin birim fiyatı için proforma veya fiyat teklifi sunmuş ise; * Proforma veya fiyat teklifi alınan imalatın teknik şartname ve projeye uygunluğu kontrol edilir.

46 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
* Fiyat teklifi sunularak açıklama yapılmış ise teklifte, malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarını ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. Örnek; Laminant kaplamalı dolap yapılması işi malzeme, işçilik ve şantiyeye nakliyesi herşey dahil 1 m2 fiyatı 250,00 TL. dir. Şeklinde fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.

47 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Örnek; Laminant kaplamalı dolap yapılması Malzeme Bedeli 150,00 TL İşçilik Bedeli 75,00 TL Nakliye Bedeli 25,00 TL TOPLAM ……………… 250,00 TL Şeklinde yapılmış fiyat teklifleri kabul edilebilir.

48 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
* Proforma ve fiyat teklifinin altında SMMM veya YMM tarafından şerh düşülmesi kesinlikle gereklidir. Şerh düşülmeyen teklifler kabul edilmeyecektir. * Proforma ve fiyat tekliflerinde teklifin satıcıdan mı yoksa üretici-imalatçıdan mı alındığı kontrol edilerek şerhin uygunluğu saptanmalıdır.

49 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı; a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin, altında olamaz.

50 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

51 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

52 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
7- Hazırlanan Analiz, fiyat teklifi ve proforma fiyatlarının işlemleri kontrol edilir. Ardından bu fiyatların maliyet icmaline doğru aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir. Fiyat teklifi veya proforma fiyatından daha düşük bir şekilde aktarma yapılırsa teklif değerlendirme dışı bırakılır. Tersi bir durumda işlem düzeltilir ve incelemeye devam edilir.

53 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
8- Komisyon, firmanın sunduğu proforma fatura veya fiyat teklifleri ile ilgili gerek duyması halinde onaylayan SMMM veya YMM den gerekli belgeleri (Ek-O5-O6-O7 VE O8) isteyebilir.

54 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Ek.O5 :Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda Ek.O6 : İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine / gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması

55 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
Ek.O7 :. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda Ek.O8 :İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda

56 Aşırı düşük teklif dosyası inceleme
* Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir


"Aşırı Düşük Teklif Son değişikliklerle Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları