Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Training Manual 12. APDL Basics. Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-2 APDL Basics Genel Bakış APDL ANSYS Parametrik Tasarım Dili anlamının kısaltılmışı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Training Manual 12. APDL Basics. Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-2 APDL Basics Genel Bakış APDL ANSYS Parametrik Tasarım Dili anlamının kısaltılmışı."— Sunum transkripti:

1 Training Manual 12. APDL Basics

2 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-2 APDL Basics Genel Bakış APDL ANSYS Parametrik Tasarım Dili anlamının kısaltılmışı olarak kullanılmaktadır. APDLmodelinizi parametrize etmenizi ve genel görevlerin otomatik leşmesini sağlayan güçlü bir dildir. APDL kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz: -Model boyutları, materyal özellikleri, vs. Numara olarak değil de parametre olarak giriş yapabilme. -ANSYS veri tabanından bilgi alma, mesela node yeri veya maksimum stres. -Vektör ve matrix uygulamaları da dahil olmak üzere parametreler arası matematiksel hesaplar gerçekleştirme -Sık sık kullanılan komut veya makrolar için kısaltmalar belirleyebilme -if-then-else branşlaşması, do-loop’lar ve kullanıcı istekleri ile bir dizi görev için makro oluşturabilme.

3 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-3 APDL Basics...Genel Bakış Bu bölümün amacı aşağıdakileri yapabilmeniz için temel olarak APDL ‘in yapabildiklerini tanıtmak -Parametre ölçütleri belirtip kullanmak -ANSYS veri tabanından bilgi almak Aşağıdaki konular anlatılacaktır: A.Parametre tanımlama B.Parametre kullanımı C.Veri Tabanı bilgisi alımı D.Workshop

4 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-4 APDL Basics A. Paremetreleri Tanımlamak Parametre tanımlamak için aşağıdaki formatı kullanınız Name=Value (İsim=Değer) -Veri girişi penceresine veya Parametre Ölçütü kutusuna yazılabilir. -İsim parametrenin ismidir, 8 veya daha az alphanumeric karakter -Değer bir rakam, daha önce tanımlanmış parametre, bir matematiksel fonksiyon, parametrik bir ifade, veya bir karakter dizesi olabilir olabilir

5 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-5 APDL Basics... Paremetreleri Tanımlamak Örnekler: inrad=2.5 outrad=8.2 numholes=4 thick=outrad-inrad e=2.7e6 density=0.283 bb=cos(30) pi=acos(-1) g=386 massdens=density/g circumf=2*pi*rad area=pi*r**2 dist=sqrt((y2-y1)**2+(x2-x1)**2) slope=(y2-y1)/(x2-x1) theta=atan(slope) jobname=‘proj1’

6 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-6 APDL Basics... Paremetreleri Tanımlamak Yukarıdaki örnekler numerik veya karakter olup tek değer’e sahip ölçütsel paramtrelerdir ANSYS ayrıca çoğul değer taşıyan array parametreleri de desteklemektedir. Numerik ve karakter array’leri mevcuttur. Bu kursta array parametreleri ele alınmayacaktır. 28.7 -9.2 -2.1 51.0 0.0 xvalues = job1 job2 job3 job4 job5 filnam =

7 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-7 APDL Basics... Paremetreleri Tanımlamak Bazı isimlendirme kuralları: Parametre isimleri harf ile başlayarak 8 veya daha az karaktere sahip olmalıdır Sadece harfler, rakamlar, ve _ işaretine izin tanınmaktadır. Başlangıç karakteri ANSYS kullanımı için rezerve olan _ işaretini kullanmaktan sakınınız. İsimler büyük harf küçük harf hassasiyetine sahip değildir, mesela RAD ve Rad aynıdır. Bütün parametreler büyük harf olarak saklanmaktadır. STAT, DEFA, ve ALL gibi genel ANSYS etiketleri kullanmaktan kaçınınız.

8 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-8 APDL Basics B. Paremetreleri kullanmak Parametre kullanmak için basitçe dialog kutusunda veya komutta doğru alana ismini giriniz Mesela w=10 ve h=5 parametrelerini kullanarak bir dikdörtgen tanımlamak için -menüyü kullanabilirsiniz Preprocessor > Create > Rectangle > By 2 Corners + -Veya komutlar: /prep7 blc4,,,w,h

9 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-9 APDL Basics... Paremetreleri kullanmak Not: Parametre kullanırken ANSYS anında değerlerini yerine koyar Bir önceki örnekteki dikdörtgen 10x5 alanı olarak kayıt edilmektedir, wxh olarak değil. Yani, dikdörtgeni oluşturduktan sonra w veya h değeri değiştiğinde, alan güncellenmeyecektir.

10 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-10 APDL Basics... Paremetreleri kullanmak Parametre kullanımından başka örnekler: jobname=‘proj1’ /filnam,jobname! Jobname /prep7 ex=30e6 mp,ex,1,ex! Young’s modulus force=500 fk,2,fy,-force! Force at KP 2 fk,6,fx,force/2! Force at KP 6

11 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-11 APDL Basics C. Database den bilgi almak Veri tabanından bilgi alıp parametreye vermek için GET komutası veya Utility Menu > Parameters > Get Scalar Data... kullanılmalıdır. Model ve sonuç bilgileri dahil olmak üzere büyük miktarda bilgi mevcuttur. Detay için GET komutası tanımına başvurunuz.

12 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-12 APDL Basics... Database den bilgi almak Örnekler: *get,x1,node,1,loc,x! x1 = X coordinate of node 1 [CSYS]* /post1 *get,sx25,node,25,s,x! sx25 = X stress at node 25 [RSYS]* *get,uz44,node,44,u,z! uz44 = UZ displacement at node 44 [RSYS]* nsort,s,eqv! Sort nodes by von Mises stress *get,smax,sort,,max! smax = maximum of last sort etable,vol,volu! Store element volumes as vol ssum! Sum all element table columns *get,totvol,ssum,,vol! totvol = sum of vol column *CSYS = In the active coordinate system (CSYS) RSYS = In the active results coordinate system (RSYS)

13 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-13 APDL Basics... Database den bilgi almak Bazı bilgilere get fonksiyonu ile ulaşabilirsiniz. Örnekler: x1=nx(1)! x1 = X coordinate of node 1 [CSYS]* nn=node(2.5,3,0)! nn = node at or near (2.5,3,0) [CSYS]* /post1 ux25=ux(25)! ux25 = UX at node 25 [RSYS]* temp93=temp(93)! temp93 = temperature at node 93 width=distnd(23,88)! width = distance between nodes 23 & 88 *CSYS = In the active coordinate system (CSYS) RSYS = In the active results coordinate system (RSYS)

14 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-14 APDL Basics... Database den bilgi almak Get foksiyonunu parametre gibi doğrudan alanda kullanabilirsiniz.Örneğin: k,10,kx(1),ky(3)! KP 10 at X of KP 1, Y of KP 3 [CSYS]* k,11,kx(1)*2,ky(3)! [CSYS]* f,node(2,2,0),fx,100! FX force at node(2,2,0) [CSYS]* *CSYS = In the active coordinate system (CSYS)

15 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-15 APDL Basics ÖZET: Name=Value formatını kullanarak parametre tanımlayınız. Değer rakam, daha önce tanımlanmış parametre, matematiksel fonksiyon, parametrik ifade veya karakter dizesi olabilir. Get veya Get foksiyonları kullanarak ANSYS veri tabanından bilgileri alınız. ANSYS bilgiyi parametrik isimler değil, gerçek biçimde saklar (rakam veya dize)

16 Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-16 APDL Basics D. Workshop Kılavuz için Workshop Supplement’inize bakınız : W10. 2-D Bracket Using Parameters kullanımını öğrenmek için


"Training Manual 12. APDL Basics. Training Manual 001289 30 Nov 1999 12-2 APDL Basics Genel Bakış APDL ANSYS Parametrik Tasarım Dili anlamının kısaltılmışı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları