Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLERİMİZ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLERİMİZ VE DEĞERLER EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLERİMİZ VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Sunum: Ahmet KARACA Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2 DEĞERLER EĞİTİMİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek amacıyla Rehberlik Servisi olarak bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda “Değerler Eğitimi”ni bir diğer adıyla “Karakter Eğitimi”ni başlattık.

3 Öğrencilerin Eğitiminde En Önemli Sorunumuz
“DEĞER EĞİTİMİ” DİR

4 NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ ?
Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. * Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler.

5 Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir.

6 Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

7 DEĞER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Değerler Eğitimiyle amacımız,farkındalık yaratmaktır. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden,eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesidir.

8 “YAŞAYAN DEĞERELER VE KARAKTER EĞİTİMİ” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.

9 Değerler eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır.

10 Değerler eğitiminin temel amacı
öğrencilere temel insani özellikleri kazandırma öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlanmasıdır.

11 TARİHÇE. * Yaşayan Değerler Eğitim Proğramı 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris ‘ in hazırladığı uluslar arası bir projeden gelişti. Daha İyi Bir Dünya için Değerlerimizi Paylaşalım isimli bu proje 12 evrensel değere odaklanmıştı. Birleşmiş Milletler sözleşmesinin önsözündeki bir ilkeden geliştirilmiş olan tema : ‘Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için… ‘ idi.

12 Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire’de yapılan Uluslararası Okul Psikologları Kongresi’nde, William (2000) Avusturalya’da ilköğretim okullarında uyguladıkları çalışmayı aktarırken; çocukların değerleri özümseyerek yaşantılarına aktarmalarının, okul içindeki zorbalık davranışlarını azalttığını vurgulamıştır.

13 Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak
düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasındadır.

14 Değerler eğitiminin zarureti insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kaybolduğu, gençler arasında ;
1- Yükselen şiddet eğilimleri, 2- Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık), 3- Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme, 4- iş ahlâkında düşüş, 5- Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, 6- Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış, olguların” günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve istatistikler ile maalesef doğrulanmaktadır.

15 DEĞER EĞİTİMİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DEĞERLER; Sosyal yaşamı düzenler Bireyler arası bağlılığı artırır Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacaklarını öğrenir

16 Değer eğitimi; Ahlaki, Kültürel, Ruhsal, Toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir.

17 Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur.
Sevgi, Cesaret, Dostluk, Yardımlaşma, Temizlik, Saygı, Doğruluk, Nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

18 Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir.
Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının günümüz toplumunda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. 18

19 Bu yetersizlikle beraber
Gençler arasında şiddet ve suç oranlarının artışı Sigara uyuşturucu madde bağımlılığındaki artış Toplumsal değerlerimizdeki erozyonun giderek arttığı gözlemlenmiştir.

20 Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

21 Değer eğitiminin ön koşulu , çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır.

22 Değer eğitiminde model olmak, değerleri yaşayarak kazanmak çok önemlidir.
Öğretmenin kişiliği, model olma özelliği, bu çerçevede belirleyici bir özelliğe sahiptir. 22

23 Değer eğitiminde öğrencilerimize,
23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Değerli olduklarını hissettirerek hayata değer katmayı öğretmeliyiz.
31

32 NASIL ÖĞRETECEĞİZ ?

33 (1) Sınıf içi Etkinlikler,
Program birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir: (1) Sınıf içi Etkinlikler, (2) Okulun Tümü için Etkinlikler, (3) Aileye Yönelik Etkinlikler.

34 (1) Sınıf İçi Etkinlikler
Programın temelini oluşturan bu etkinlikler temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdırlar.

35 Anlatım (Telkin , öğüt verme)
İşlenecek kavramla ilgili bilgilendirme. Sorumluluk : Sonuçları üstlenme bilinci.

36 Ödevlendirme Özellikle sözel derslerimizde seçilen kavramla ilgili ödevlendirme yapılması ,sonraki gün ödevin sınıfta gündem yapılmak suretiyle değerlendirilmesi. Örn. Sorumluluk duyduğunuz varlıkları sıralayınız diye bir ödev verilebilir. Sorumlu olmamızın sebepleri konusunda bir tartışma ortamı oluşturulabilir.

37 Canlandırma, drama Yaşanmış veya hayal ürünü bir olayın sınıfta canlandırılması. Drama yapılacak konu önceden öğrencilere verilir veya ders sürecinde uygulanabilir. Örn. Evdeki sorumluluklarını yerine getirmeyen Ali’ye annesinin sorumluluklarını hatırlatması.

38 Öğrencileri sınıf içinde gruplara ayırarak görevler vermek.
Grup çalışmaları Öğrencileri sınıf içinde gruplara ayırarak görevler vermek.

39 sorumluluk Pano hazırlamak
Öğrencilerden elde edilen geri dönüşümlerin sınıf veya koridor panolarında sergilenmesi. sorumluluk “Herkes kendi evinin önünü süpürse dünya tertemiz olur.” Arkadaşlarıma karşı sorumluluklarımız: ……………… ………………. ………….. …………….. Sorumlu çocuk …………………… ………………… ……………………….. ……………………….

40 Öğrenci sunumları , anlatımları
Öğretmen rehberliğinde , öğrencinin hazırlamış olduğu konusunu sınıfta arkadaşlarına sunması. (Projeksiyondan da faydalanılabilir.) Sorumlu olduğum varlıklar : Annem ve babam Onlara karşı sorumluluklarım

41 Belirlenen değerle ilgili olumlu ve olumsuz kavramlar üzerinde düşünme
Sözünde durmak-güvenilmezlik Dikkat kesilmek-umursamamak Ciddiyet-lakaytlık Hassasiyet-kayıtsızlık Önemsemek-önemsememek

42 Konuyla ilgili şiir , öykü , masal belirlenmesi
Örn. Bezgin Şehzade (Karakter eğitimi aile kitapçığı) Cenneti Taşıyan Adam (Cüneyd Suavi)

43 *İşlenen değerle alakalı film izletmek ve sesli yayınlardan istifade etmek * Konuya ışık tutacak otobiyografilerin seçilmesi

44 Yap-boz teknikleri kullanmak Beyin fırtınası yapmak Okul içi ve okul dışı geziler

45 (2) OKULUN TÜMÜ İÇİN ETKİNLİKLER
Uygun okul atmosferi, hem istikrarI hem de belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçların kalıcılığını sağlamaktadır. Uygulanacak etkinliklerden bazıları şunlardır;

46 OKULUN TÜMÜ İÇİN ETKİNLİKLER
• Kurumun seçilen değeri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması, Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi, • Okulda ders dışı çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi

47 OKULUN TÜMÜ İÇİN ETKİNLİKLER
Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi, Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi, • Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi, • Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması, Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi, Sınıf panoları düzenlenmesi vb.

48 Değerler Eğitimi İle İlgili Okullarda Yapılabilecekler
Değerleri öğretirken okullarımızda değişik uygulamalar yapılabilir. Öncelikle, en önemli eğitim yöntemi olduğu için “bizzat örnek olunmalı”, yani, çocuklarımıza, öğrencilerimize öğretmek istediğiniz değerleri bizzat yaşayarak göstermeliyiz. Çünkü özellikle çocuklar duyduklarından değil gördüklerinden daha çok etkilenirler. Çocuk tarafından sevilen kişinin davranışını taklit etmek onun için zor olmaz.

49 İkinci olarak, aile bireylerinin ve tüm okul çalışanlarının, değerlerin gelişmesi ve kalıcı olması için, her zaman benzer tutum ve davranışları “tutarlı” bir biçimde sergilemeleri gereklidir. Bunun için öğrencilerin, başta eğitimciler olmak üzere tüm görevlilerin iyi, doğru ve güzel insanlar olduklarına inanmaları ve güvenmeleri sağlanmalıdır.

50 Eğitim sırasında, çocuğa gösterilecek sevgi ve güven, hem eğiten kişiye hem de eğitilen kişiye bir rahatlık verecektir. Yapılan araştırmalara göre, kişi, sevdiği kimsenin veya kendisini seven kimsenin sevgi ve güvenini kaybetmemek için, onun hoşuna gidecek davranışlarda bulunmaktadır. Bunun devam etmesi hâlinde kişi, zamanla kişiliğini, o kimsenin arzu ettiği bir yönde geliştirmektedir. Kuşkusuz, bunun tersi durumlarda da çocuk, istenmeyen davranışları yapmaya devam ettiği gibi, bazen sevmediği kişilerin isteklerinin tam tersini de yapabilmektedir.

51 Üçüncü olarak, çocuk model görerek öğrendiğinden, toplumda benzer olayların, resimlerin, kişilerin çocuğa gösterilmesi, gözlemletilmesidir. Bu nedenle, çocukların doğru, iyi, güzel davranışları görmesi ve yaşaması için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bütün bunlar yapılırken, yani değer eğitimi etkinliklerine, anne babalar ve okuldaki tüm destek personeli (danışma, kantin, temizlik, yemekhane, güvenlik, servis şoförü ve hostes ) katılarak bir bütünlük sağlanmaya çalışılmalıdır.

52 (3) Aileye Yönelik Etkinlikler
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul-aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimizi değerlerle ilgili “aile bültenleri” ve seminer, konferans , kitap ve film önerileriyle katkı sağlamaya çalışacağız.

53 Değer Eğitimi ve değer aktarımında ailenin rolü
Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri anne ve babadan daha önce fark edip, daha çabuk etkilenmektedirler. Dolayısıyla anne ve babaların da dünyadaki gelişmeleri takip edip çocuğunun bunlardan nasıl etkilendiğini araştırmaları gerekmektedir.

54 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Değerler Programı’na, anne-babaların da katılımını sağlamak amacıyla yapılacak olan veli toplantısında program hakkında bilgi verilir.

55 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Okulda çalışılması planlanan değerlerin listesi verilerek ve evlerinde görünen bir yere asmaları istenir.

56 DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİNDE AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Bu program dahilinde veli seminerleri düzenlenerek, değerlerin insan yaşamındaki önemi konusunda, bilgilendirilmeleri amacıyla konuşmacılar davet edilir..

57 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır.
Çalışma, aylık olarak sınıflar bazında ayrı ayrı planlanır ve grupların yaş özelliklerine göre farklı uygulamalarla yürütülür

58 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri ile ayda bir düzenli olarak her sınıf seviyesinde ayrı ayrı toplantılar yapılır

59 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Bu toplantılarda, her ay için planlanan değer ile ilgili yapılacak çalışmalar, öğretmenlerin önerileri ve rehberlik servisinin konu ile ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde planlanır

60 Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır
Sınıf içi uygulamalar zaman zaman sınıf öğretmeni, zaman zaman da rehber öğretmen tarafından yapılır

61 Değerler eğitimi programı sonucu
Uygulanan program öğrencilerden, öğretmenlerden ve anne-babalardan alınan görüşlerle değerlendirilir.

62 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
1.Herhangi bir değeri öğretmeye başlarken, önce o değer net bir şekilde tanımlanmalıdır. Söz konusu kavramla eş ve zıt anlamlı kelimeler üzerine konuşarak kavram netleştirilebilir. Öğrencilere iyi, kötü, görev, sorumluluk, sorumsuzluk, erdem hakkında açık ve tam bilgiler verip bunların fikirleri oluşturulmalıdır. Bununla beraber onlardaki değerlerin gerçeğini sahtesinden ayırt etme, gerçek değere sevgi ve bağlılık duyma yetenekleri de geliştirilmelidir.

63 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
2.Değerler açıklanırken, söz konusu değere sahip insanların davranışları somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Örneğin, sevgiyi öğretmek istiyorsak, “Seven bir insan neler yapar, neler yapmaz?” konusunun tek tek ortaya konulması değerin anlaşılmasına ve özümsenmesine yardımcı olur.

64 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
3. Değerler öğretilirken, söz konusu değere sahip olursa ne kazanacağımız ve sahip olmazsak ne kaybedeceğimiz örneklerle somut bir şekilde ortaya konmalıdır. Örneğin, adaleti öğretmek istiyorsak, “Adil bir insan neler yapar, neler yapmaz?” konusu açıklanmalıdır.

65 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
4.Değerlerle ilgili tavsiyelerde bulunurken emir veren bir dil kullanmak yerine, bu konudaki örnek kişi ve öykülerden yararlanarak dolaylı olarak vurgu yapılmalıdır. 5. Öğrencilerden değerlerle ilgili örnekler bulmalarını istemek konuyu daha iyi vurgular.

66 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
6.Değerlerimiz konusunda öğrencilerin tartışması sağlanabilir. “Neden bu değer iyidir?”, “Neden bu değeri önemsemeliyiz?” vb. sorularla değerleri açmak, öğrencilerin değerleri benimsemelerini ve sahiplenmelerine yardımcı olur.

67 Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar
7.Değerlerle ilgili etkinlikler hazırlanabilir. Öğrencilerin değerlerle ilgili kompozisyon, şiir, öykü yazmaları resim yapmaları, bulmaca hazırlamaları istenebilir. 8.Öğrencilerin değerlerle ilgili yazılı materyal taraması yaptırılabilir. Değerlerle ilgili gazete dergi haberleri, şiir, öykü, resim, film, sunu bulmaları ve bunların sınıfça okunup tartışılması sağlanabilir. 9.Ödül ve ceza verirken duygusal değil, adaletle hareket edilmelidir.

68 EN İYİSİ OL Dağ tepesinde bir çam olamazsan Vadide bir çalı ol; fakat
Dere kenarındaki en büyük çalı sen olmalısın; Ağaç olamazsan çalı ol. Çalı olamazsan bir ot parçası ol. Bir yola neşe ver; Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol, Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz, Burada hepimiz için bir şeyler var. Yapacak büyük işler var, küçük işler var. Yapacağımız iş, bize yakın olan iştir. Cadde olamazsan patika ol, Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak veyahut kaybetmek ölçü ile değildir. Sen her neysen onun en iyisi olmalısın.

69 TEŞEKKÜR EDERİM


"DEĞERLERİMİZ VE DEĞERLER EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları