Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜÇGENLERDE EŞL İ K VE BENZERL İ K Bu ünite 8. sınıf ünite 4 konusundan hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜÇGENLERDE EŞL İ K VE BENZERL İ K Bu ünite 8. sınıf ünite 4 konusundan hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 ÜÇGENLERDE EŞL İ K VE BENZERL İ K Bu ünite 8. sınıf ünite 4 konusundan hazırlanmıştır.

2 ÜÇGENLERDE EŞL İ K ÜÇGENLERDE BENZERL İ K

3 ÜÇGENLERDE EŞL İ K Kenar-Açı-Kenar (KAK) Açı-Kenar-Açı (AKA) Kenar-Kenar-Kenar (KKK) Kenar-Açı-Açı (KAA)

4 Kenar-Açı-Kenar (KAK) İ ki kenarı ve dahil ettikleri açı karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir. Buna Kenar-Açı- Kenar (KAK) denir.

5 Açı-Kenar-Açı (AKA) İ ki açısı ve dahil ettikleri kenar karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir.Buna Açı-Kenar-Açı (AKA) denir.

6 Kenar-Kenar-Kenar (KKK) Kenarları karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir. Buna Kenar-Kenar-Kenar (KKK) denir. A D E F BC

7 Kenar-Açı-Açı (KAA) İ ki açısı ile bunlardan birinin karşısındaki kenar karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir. Buna Kenar-Açı-Açı (KAA) denir.

8 ÜÇGENLERDE BENZERL İ K Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir.

9 ABC ve DEF üçgenleri için; oranı yazılır. Buradan ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir denir ve ABC ~ DEF biçiminde gösterilir.

10 ÜÇGENLERDE BENZERL İ K Açı - Açı Benzerlik Teoremi Kenar - Açı - Kenar Benzerlik Teoremi Kenar - Kenar - Kenar Benzerlik Teoremi

11 Açı - Açı Benzerlik Teoremi Karşılıklı ikişer açıları eş olan üçgenler benzerdir. şekilde verilen üçgenlerde İ kişer açıları eş oldu ğ undan, üçüncü açıları da eş olmak zorundadır. Dolayısıyla bu iki üçgen benzer üçgenlerdir.

12 Kenar - Açı - Kenar Benzerlik Teoremi İ ki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı orantılı ve bu kenarların oluşturdu ğ u karşılıklı açılar eş ise, üçgenler benzerdir. ABC üçgeni ile DEF üçgeninin BAC ve EDF açıları eş, bu açıların kenarları da orantılı ise, bu iki üçgen benzerdir.

13 Kenar - Kenar - Kenar Benzerlik Teoremi İ ki üçgenin karşılıklı bütün kenarları orantılı ise bu iki üçgen benzerdir. Kenarları orantılı olan ABC ve DEF benzer üçgenlerinde orantılı kenarları gören açılar eştir. m(A) = m(D), m(B) = m(E), m(C) = m(F).

14 ÖRNEK: ÖRNEK: Yanda verilen şekilde [MN]//[LK],|HM|=8 cm,|ML|=12 cm,|NK|=15 cm ve |LK|=24 cm ise [HN] nin uzunluklarını bulunuz. H M N L K A)12 B)10 C)15D)14

15 ÖRNEK: ÖRNEK: Yanda verilen şekilde |AB|=12 cm ve |AC|=16 cm ise |AH| kaç cmdir?.. A B C H A)32/5 B)42/5 C)37/5 D)48/5

16 YANLIŞ CEVAP

17

18 TEBR İ KLER DO Ğ RU CEVAP YEN İ SORU

19 TEBR İ KLER DO Ğ RU CEVAP

20 KAZANIMLAR: Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

21 http://www.matematikcifatih.com/8-sinif- matematik/ucgenlerde-eslik-benzerlik http://www.matematikcifatih.com/8-sinif- matematik/ucgenlerde-eslik-benzerlik http://www.matematik.tc/sbs-konu-konu-cikmis- soru-ve-cozumleri/ucgende-eslik-benzerlik-ile- cikmis-sbs-soru-ve-cozumleri.html http://www.matematik.tc/sbs-konu-konu-cikmis- soru-ve-cozumleri/ucgende-eslik-benzerlik-ile- cikmis-sbs-soru-ve-cozumleri.html 8. Sınıf ders kitabı

22


"ÜÇGENLERDE EŞL İ K VE BENZERL İ K Bu ünite 8. sınıf ünite 4 konusundan hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları