Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk Küresel Sektör... “TARIM”...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk Küresel Sektör... “TARIM”..."— Sunum transkripti:

0 Tarımda Küreselleşme İnovasyon & Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş.
Forum İstanbul, 25 Nisan 2008

1 İlk Küresel Sektör... “TARIM”...
Avcılık-toplayıcılıktan tarıma geçiş... Uygarlık tarihinin başlangıcı... Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş, nüfus artışı... Tarımsal artı değer ve takas... Küresel ticaretin başlangıcı... Batık gemilerdeki anforalar küresel ticaretin ilk ambalajları... Takasa konu ürünlerin şekillerle anlatımı ve yazının gelişimi... Bugünkü bilgi toplumunun temelleri...

2 Küreselleşme... Olumlu? Olumsuz?
Göreceli olarak tarımda küreselleşme sanayi ürünleri ve finansal hizmetlere göre daha geride, ancak... Çin Başbakanı’nın temennisi... Almanya’da süt fiyatlarının %50 artması... Chicago Emtia Borsası’nda pirinç fiyatlarındaki artış Küreselleşme... Olumlu? Olumsuz? “Where is Jose Bove? How European farmers learned to quit protesting and start loving globalization” (Newsweek, 24 Mart 2008) 50 milyon metropol ülke çiftçisi 3 milyar gelişmekte olan ülke çiftçisini yok etmeye mi çalışıyor?!

3 Rakamlarla tarımda küreselleşme...
yılları arasında, dünyadaki tarımsal ürün ihracatı üç kattan fazla artıyor, yıllık yaklaşık %6.3 büyüyerek 123 milyar ABD Doları’ndan 393 milyar ABD Doları’na yükseliyor... Ancak bu büyüme dünyadaki toplam emtia ürün (“merchandise”) ihracatındaki büyümenin gerisinde, dolayısıyla tarımsal ürün ihracatının toplam içerisindeki payı 1985’te %12’den 2004’te %7’ye geriliyor... Her ne kadar ticaret yapan ülke sayısı artsa da, bazı ülkeler ticarette öne çıkıyor, 2004’te toplam 20 ülke tarımsal ihracatın %73’ünü gerçekleştiriyor... Tarımsal ihracat içerisinde işlenmiş gıdaların payı artıyor, işlenmiş gıdalarda ortalama büyüme hızı yıllık %8.5, “bulk” ürünler için bu büyüme %3.7 seviyelerinde...

4 Dünyadaki tarımsal ürün ihracatı yıllık %6
Dünyadaki tarımsal ürün ihracatı yıllık %6.3 büyümeyle üç kattan fazla artıyor...

5 20 ülke tarımsal ihracatın %73’ünü gerçekleştiriyor (2004)

6 21. Yüzyılda “TARIM”... Arz-talep dengesinin bozulması Fiyat artışları
Küresel rekabette artış Küresel ısınma Sınai tarımın yaygınlaşması Bilgi-yoğun üretim Gıda değer zincirlerinin oluşması Gıda güvencesi/sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği kavramları Biyoyakıt Farklılaşmış ürün üretimi Organik tarım Ekolojik tarım İnovasyon gerekliliği Biyoteknoloji Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Nano-teknoloji, vb...

7 Kavramları ilişkilendirirsek...
TALEP ARZ Çin ve Hindistan Büyüyen orta sınıf Alternatif kullanım alanları (biyoyakıtlar) 100 kalorilik et üretimi için 700 kalorilik yem üretimi! Küresel ısınma Alternatif kullanım alanlarının çevre üzerindeki negatif etkileri Kamerun, Mısır, Haiti ve Tayland’da kitlesel ayaklanmalar... Arz-talep dengesinin bozulması Fiyat artışları SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ! GIDA GÜVENCESİ ! GIDA GÜVENLİĞİ !

8 Biyoyakıt ABD AB Kanada Çin

9 Çözüm önerileri... “One percent solution”?
Bilgi-yoğun sınai tarımın yaygınlaşması “GIDA GÜVENCESİ” ve “GIDA GÜVENLİĞİ”nin tarladan sofraya kavramı bütününde düşünülmesi Küresel ve ulusal tarım politikalarının tüm değer zinciri düşünülerek oluşturulması Besinlerin niceliği kadar niteliğinin de düşünülerek araştırmaların artırılması İNOVASYON (değişen çevre koşullarına uyum sağlayacak bitki türleri, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), tarımda birim alandan daha çok mahsül alınmasını sağlayacak nanoteknoloji uygulamaları....)

10 Küreselleşen tarım ve Türkiye...
toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi... 2006 19.9 milyar USD 2007 21.8 milyar USD uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sektörlere göre dağılımı... Tarım, avcılık, ormancılık, balıkçılık Gıda ürünleri ve içecek imalatı (*) 2006 6 milyon USD 609 milyon USD 2007 5 milyon USD 758 milyon USD (*) 2002’de 14 mio USD, 2003’te 249 mio USD, 2004 ve 2005’te yaklaşık 70 mio USD

11 Türk tarımının sıkıntıları ve çözüm önerileri...
Ulusal bir tarım politikasının net bir şekilde tanımlanmamış olması Çözüm önerileri: Tüketiciden üreticiye tüm değer zincirinde Ulusal ihtiyaçlar ve küresel rekabet dikkate alınarak talep planlaması Üretim hedefleri doğrultusunda ürün deseninin planlanması Ulusal toprak ve su kaynaklarının envanterinin çıkarılması Ekolojik yapının ve toprak yapısının incelenmesi “HAVZA” mantığında üretim bölgeleri oluşturulması (AB’de İspanya, Yunanistan) Desteklemelerin “verimliliği esas alan bir destekleme modeli” çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi, teknoloji ile desteklenmesi, desteklemelerin üretim artışı hedefi yanında maliyet azaltılmasını da hedeflemesi

12 Türk tarımının sıkıntıları ve çözüm önerileri...
Arazilerin miras yoluyla küçülmesi, küçülen arazilerde verimli üretim yapılamaması Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 2001 tarım sayımına göre 6.1 hektar / 61 dekar Avrupa’da (12’ler) bu büyüklük tam üç katı: 18 hektar Tarımsal işletmelerin arazisi ortalama 4,1 parça İşletme olarak tanımlanan arazi 4 ayrı yerde Çözüm önerileri: Arazilerin daha fazla küçülmesinin önüne geçilmesi “Toprak Korumalı Arazi Kullanım Kanunu”nda bölünemez asgari parsel büyüklüğünün yüzde yüz artırılarak 10 dekardan 20 dekara çıkarıldı Miras Hukuku’nda / Türk Medeni Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılması gündemde Toplulaştırma çalışmaları Şirketleşme, arazilerin ayni sermaye olarak konulması

13 Türk tarımının sıkıntıları ve çözüm önerileri...
Sürekli, kaliteli ve dünya fiyatlarında hammadde temini sağlanmasına yönelik olarak, tarımdaki üretim ve altyapı sorunlarının giderilmesi, modernizasyon, tarım ve gıda sektörleri arasındaki entegrasyonun artırılması özellikle biz sanayiciler açısından gıda güvencesi ve gıda güvenliği düşünüldüğünde çok büyük önem taşımakta... Bilimsel, bilinçli, endüstriyel ebatta tarımın teşviki gerekli...

14 Gıda güvencesi ve gıda güvenliğini teminen, gıda sanayinde yapısal değişimlerin hızlandırılması için... Tarım ve gıda sanayinin entegrasyonunu yaygınlaştırıcı, Kaliteli ve endüstriyel üretime uygun hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici, Gıda kontrol uygulamalarını etkinleştirici, Haksız rekabeti önleyici ve yaratıcı rekabeti geliştirici, KOBİ’leri teknolojik yenilenme, kalite sistemleri, ürün geliştirme ve pazarlama teknikleri açısından güçlendirici, bir politika izlenmesi...

15 üreticiden piyasaya tüm değer zincirinde organize olunması gerekli...
Gıda güvencesi ve gıda güvenliğini teminen, gıda sanayinde yapısal değişimlerin hızlandırılması için... sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım-hayvancılık vizyonu oluşturulması ve... üreticiden piyasaya tüm değer zincirinde organize olunması gerekli... Gıda sanayinde yapısal değişim büyük ölçüde tarımdaki yapısal değişimlerle yakından ilişkili...


"İlk Küresel Sektör... “TARIM”..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları