Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.20151 DEFTERDARLAR TOPLANTISI 07-08 OCAK 2012 / SAPANCA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.20151 DEFTERDARLAR TOPLANTISI 07-08 OCAK 2012 / SAPANCA."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.20151 DEFTERDARLAR TOPLANTISI 07-08 OCAK 2012 / SAPANCA

2 13.01.20152 1-2012 Yılı Gelir Hedefleri 2-Organizasyon Yapısının Değiştirilmesi 3-Yetki Devri 4-Millî Emlak Otomasyon Projesi 5-2/B Alanları ve Tarım Arazilerinin Satışı SUNUM PLANI

3 13.01.20153 GÖREVLER Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, Hazine taşınmazlarının yönetme yetkisinin yanı sıra;  Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek,  Devlete ait konutları yönetmek ve kamu konutları yönetim politikalarını belirlemek, gibi görev ve yetkileri de bulunmaktadır.

4 13.01.20154 TAŞINMAZ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 2012 Yılı taşınmaz yönetiminde yeni bakış yılı olacak.  Daha aktif ve öncü bir Milli Emlak,  Politika belirleyen,  Taşınmazları yerinden yöneten,  Arz odaklı,  Uygulamalara yön veren,  Sonuçları izleyen, değerlendiren,  Proaktif bir yönetim,

5 13.01.20155 Defterdarlıklarımıza dört konuda 2012 yılı gelir hedefi belirlenmiştir.  Satış (2/B hariç),  Kira (lojman kiraları hariç),  İrtifak hakkı, (Ön izin ve kullanma izni dahil)  Ecrimisil, Bu hedefler belirlenirken; Kamu hesapları bülteninde yer alan veriler analiz edilmiş, Son üç yılın gerçekleşmelerine illerin ortalama katkısı tespit edilmiş, İllerin taşınmaz potansiyeli dikkate alınmıştır. 2012 YILI GELİR HEDEFLERİ

6 13.01.20156 YILLAR20092010 2011 2012 Hedefi Bütçe Hedefi Gerçekleşme (Ocak-Eylül) SATIŞ 214.991292.625441.100261.699 994.000 KİRA 157.909183.891211.650148.243 270.100 LOJMAN 294.193341.294414.500284.258 405.000 ECRİMİSİL 212.498247.967242.000211.936 414.900 İRTİFAK 144.552200.383254.000188.152 330.000 TOPLAM1.024.1431.266.1601.563.2501.094.288 2.414.000 T.C. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Gerçekleşmeler ve 2012 Yılı Hedefleri * Tablodaki bilgiler Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan Kamu Hesap Bülteninden alınmıştır.

7 13.01.20157 T.C. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Hedefleri *İller Bazında * Tablodaki bilgiler Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan Kamu Hesap Bülteninden alınmıştır. Tablodaki bilgiler Ocak- Eylül aylarına ait kümülatif bilgilerdir. 2012 YILI GELİR HEDEFİ (TL) SIRA NO İLLER SATIŞ GELİRİKİRA GELİRİECRİMİSİL GELİRİ ÖN İZİN, KULLANMA İZNİ VE İRTİFAK HAKKI GELİRİ TOPLAM 1Adana31,450,0007,830,00018,920,0001,050,00059,250,000 2Adıyaman1,500,000650,0001,026,00070,0003,246,000 3Afyon20,110,0001,990,0001,620,00060,00023,780,000 4Ağrı351,000330,000196,0007,000884,000 5Amasya1,355,000960,000772,0004,0003,091,000 6Ankara100,620,00028,330,00017,543,0004,700,000151,193,000 7Antalya100,480,00042,360,00045,000,000127,500,000315,340,000 8Artvin330,000620,000598,0009,0001,557,000 9Aydın9,345,0002,810,0004,578,0003,000,00019,733,000 10Balıkesir8,030,0002,590,0008,677,0001,900,00021,197,000 11Bilecik2,230,000540,000322,0001,0003,093,000 12Bingöl810,000430,000312,0001,5001,553,500 13Bitlis975,000870,000757,0001,0002,603,000 14Bolu1,505,0001,300,000584,0001,000,0004,389,000 15Burdur5,325,000470,000791,00015,0006,601,000 16Bursa17,585,0006,210,0005,645,0003,200,00032,640,000 17Çanakkale4,015,0006,570,0002,571,0007,500,00020,656,000 18Çankırı9,900,000920,0001,394,00045,00012,259,000 19Çorum4,170,0001,200,0002,528,0005,5007,903,500 20Denizli7,035,0002,080,0002,606,000245,00011,966,000 21Diyarbakır5,880,0001,210,0004,822,000220,00012,132,000 22Edirne7,035,0002,180,0004,284,000160,00013,659,000 23Elazığ14,795,0001,840,0001,374,00020,00018,029,000 24Erzincan5,375,000510,000515,00020,0006,420,000 25Erzurum3,000,0002,990,0001,006,000600,0007,596,000 26Eskişehir8,440,0002,290,0003,049,000200,00013,979,000 27Gaziantep10,090,0001,450,0001,577,00030,00013,147,000 28Giresun500,0001,070,000539,0007,0002,116,000

8 13.01.20158 Bu hedefin gerçekleştirilmesi için taşınmazlar tasnif edilerek; 1 Gelir getirecekler, 2 Teşvikli olarak ekonomiye kazandırılacaklar, 3 Tahsisliler ve tahsis edilecekler, 4 Rezerv tutulacaklar. Şeklinde dörde ayrılması, 2012 yılında hangi taşınmazların satış, kira, irtifak ve ecrimisil uygulamalarına konu edileceğinin belirlenmesi, İlçelere hedefler konulması, Aylar itibarıyla gerçekleşmelerin planlanması gereklidir.

9 13.01.20159 PERFORMANS KRİTERLERİ  Ocak sonuna kadar taşınmazların belirlenmesi,  Aylık gerçekleşmesinin izlenmesi,  Üç aylık değerlendirme ve raporlama,  Yıllık sonuçları inceleyip derecelendirme, Bu hedeflere ulaşabilmek için değerlendirilecek taşınmazları; Tasnif edilmiş ve belirlenmiş olarak, Konumu ve görüntüsüyle, İmar bilgileriyle, Değeriyle, Alternatif kullanım imkanlarıyla bilmek gerekir.

10 13.01.201510 Belirlenen taşınmazları değerlendirebilmek için;  Belediye mücavir alan içinde tescil harici yerlerden ise tescil ettirilmesi,  İmarsız ise imar planlarının yaptırılması,  Planların gerekirse hizmet alımı suretiyle hazırlatılması,  Planlamada aktif görüş belirtilmesi,  Teşvikli yatırımlara veya normal irtifaka uygun taşınmazların mevzi imar planının yaptırılması,  İmar uygulamalarının yaptırılması,  Belediyeler imar planı yapmaya veya onaylamaya yanaşmazsa konunun Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi, Gereklidir.

11 13.01.201511 Genel Müdürlüğümüzün taşınmaz yönetimi konusunda daha fonksiyonel hale gelmesi amacıyla;  Merkez ve taşra teşkilatımızın organizasyon yapılarında değişiklik yapılacak, Bazı ilçelerde Milli Emlak Müdürlükleri kurulacak, Genel Müdürlükte yeni daireler oluşturulacak,  İşlem yönergeleri yürürlüğe konulacaktır. ORGANİZASYON YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ

12 13.01.201512 Hazine taşınmazlarının yerinden yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Defterdarlıklara yetki devri yapılmıştır. Bunlara ilaveten; Tahsis Kira Satış Bedelsiz devir İrtifak hakkı tesisi gibi hususlarda yapılacak yetki devirleri ile taşınmaz yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. YETKİ DEVRİ

13 13.01.201513 YETKİLERİN KULLANILMASI  Devredilen yetkiler duraksamadan kullanılmalıdır.  İşlemler ilde başlatılıp ilde bitirilmeli,  Genel Müdürlüğe zorunlu halde eksiksiz olarak konular intikal ettirilmeli,  İlin sorunlu konuları yakın takibe alınmalı, Bu yetkilerin doğru ve tam olarak kullanılıp kullanılmadığı defterdarlarımızın performansının bir göstergesi olarak değerlendirilecektir.

14 13.01.201514 Milli Emlak Otomasyon Projesinin yenilenmesidir kapsamında;  MEOP uygulama yazılımının reorganizasyonuna,  Taşınmaz ihalelerinin harita üzerinde gösterilmesine,  Coğrafi bilgi sistemine (CBS)-Akıllı harita uygulamalarına,  Gayrimenkul değerleme yazılımlarının geliştirilmesine,  Taşınmaz tespit işlemlerinde MEOP saha entegrasyonuna, (Yolbil yazılımı),  İşlemleri takip eden evrak doküman ve yönetim sistemine,  Kullanıcıya işlemleri kolaylaştıran yeni Web Tabanlı MEOP yazılımına,  Elektronik bilgi belge paylaşımı ve entegrasyona, İlişkin çalışmalar yürütülmektedir. MİLLİ EMLAK OTOMASYON PROJESİ

15 13.01.201515 Kamuoyunda 2/B olarak adlandırılan orman sınırları dışına çıkarılan Hazine arazilerinin satışına ilişkin Kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu yasa tasarısı kapsamında 2/B alanlarının;  Hak sahiplerine satılması,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmesi,  TOKİ ve Belediyeler harca esas değerinden devredilmesi,  Orman ve Su İşeri Bakanlığına geri orman olarak tahsisi,  Kamu idarelerine tahsisi,  Tapuları yok sayılarak Hazineye geçirilenlere bedelsiz iadesi, Amaçlanmıştır. Böylece kronik sorun haline gelen orman dışına çıkarılan bu yerler çözüme kavuşturularak vatandaş Devlet birlikteliğine katkı sağlanmış olacaktır. 2/B ALANLARI VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

16 13.01.201516 2/B Alanlarına ilişkin Kanun tasarısı taslağında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile de;  Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan Hazineye ait tarım arazilerinin etkin ve hızlı bir şekilde satışlarının gerçekleştirilmesi,  Tarım arazilerinin kullanıcılarına, hissedarlarına ve kiracılarına doğrudan satışının sağlanması,  Atıl durumda bulunan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, Amaçlanmıştır. 2/B ALANLAR VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

17 13.01.201517 2/B Alanlarına ilişkin Kanun tasarısının getirdiği işlerin doğru, diğer illerle koordineli ve zamanında sorunsuz olarak tamamlanabilmesi için iller Genel Müdür Yardımcılar ve Daire Başkanlarınca koordine edilecektir.  Bu ay sonundan başlayarak il ziyaretleri,  Bilgilendirmeler,  Kıymet takdirleri başta olmak üzere uygulama ve hazırlıkların takibi,  Sorunlara müdahale ve çözümler, Genel Müdürlük ve Defterdarlık birlikteliği ile gerçekleştirilecektir. 2/B SATIŞLARININ KOORDİNASYONU

18 13.01.201518 Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli yönetimi birlikte gerçekleştirilebilir. Bunun için;  Bilmek,  İnanmak,  Bir olmak,  İcraata geçmek,  Israrla devamlılık sağlamak, Gereklidir. SONUÇ

19 * Eğitim sonunda yapılan sınav sonucu 280 kişiye sertifikaları verilmiştir. 13.01.2015 19 TEŞEKKÜRLER


"MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.20151 DEFTERDARLAR TOPLANTISI 07-08 OCAK 2012 / SAPANCA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları