Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFTERDARLAR TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFTERDARLAR TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 DEFTERDARLAR TOPLANTISI
MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDARLAR TOPLANTISI 07-08 OCAK 2012 / SAPANCA

2 2-Organizasyon Yapısının Değiştirilmesi 3-Yetki Devri
Sunum PLANI Yılı Gelir Hedefleri 2-Organizasyon Yapısının Değiştirilmesi 3-Yetki Devri 4-Millî Emlak Otomasyon Projesi 5-2/B Alanları ve Tarım Arazilerinin Satışı

3 Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,
GÖREVLER Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, Hazine taşınmazlarının yönetme yetkisinin yanı sıra;   Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu konutları yönetim politikalarını belirlemek,   gibi görev ve yetkileri de bulunmaktadır.

4 TAŞINMAZ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM
2012 Yılı taşınmaz yönetiminde yeni bakış yılı olacak. Daha aktif ve öncü bir Milli Emlak, Politika belirleyen, Taşınmazları yerinden yöneten, Arz odaklı, Uygulamalara yön veren, Sonuçları izleyen, değerlendiren, Proaktif bir yönetim,

5 2012 YILI GELİR HEDEFLERİ Defterdarlıklarımıza dört konuda 2012 yılı gelir hedefi belirlenmiştir.   Satış (2/B hariç), Kira (lojman kiraları hariç), İrtifak hakkı, (Ön izin ve kullanma izni dahil) Ecrimisil, Bu hedefler belirlenirken; Kamu hesapları bülteninde yer alan veriler analiz edilmiş, Son üç yılın gerçekleşmelerine illerin ortalama katkısı tespit edilmiş, İllerin taşınmaz potansiyeli dikkate alınmıştır.

6 Millî Emlak Genel Müdürlüğü Gerçekleşmeler ve 2012 Yılı Hedefleri
T.C. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Gerçekleşmeler ve 2012 Yılı Hedefleri YILLAR 2009 2010 2011 2012 Hedefi Bütçe Hedefi Gerçekleşme (Ocak-Eylül) SATIŞ KİRA LOJMAN ECRİMİSİL İRTİFAK TOPLAM * Tablodaki bilgiler Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan Kamu Hesap Bülteninden alınmıştır.

7 Millî Emlak Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Hedefleri
T.C. Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Hedefleri *İller Bazında 2012 YILI GELİR HEDEFİ (TL) SIRA NO İLLER SATIŞ GELİRİ KİRA GELİRİ ECRİMİSİL GELİRİ ÖN İZİN, KULLANMA İZNİ VE İRTİFAK HAKKI GELİRİ TOPLAM 1 Adana 31,450,000 7,830,000 18,920,000 1,050,000 59,250,000 2 Adıyaman 1,500,000 650,000 1,026,000 70,000 3,246,000 3 Afyon 20,110,000 1,990,000 1,620,000 60,000 23,780,000 4 Ağrı 351,000 330,000 196,000 7,000 884,000 5 Amasya 1,355,000 960,000 772,000 4,000 3,091,000 6 Ankara 100,620,000 28,330,000 17,543,000 4,700,000 151,193,000 7 Antalya 100,480,000 42,360,000 45,000,000 127,500,000 315,340,000 8 Artvin 620,000 598,000 9,000 1,557,000 9 Aydın 9,345,000 2,810,000 4,578,000 3,000,000 19,733,000 10 Balıkesir 8,030,000 2,590,000 8,677,000 1,900,000 21,197,000 11 Bilecik 2,230,000 540,000 322,000 1,000 3,093,000 12 Bingöl 810,000 430,000 312,000 1,500 1,553,500 13 Bitlis 975,000 870,000 757,000 2,603,000 14 Bolu 1,505,000 1,300,000 584,000 1,000,000 4,389,000 15 Burdur 5,325,000 470,000 791,000 15,000 6,601,000 16 Bursa 17,585,000 6,210,000 5,645,000 3,200,000 32,640,000 17 Çanakkale 4,015,000 6,570,000 2,571,000 7,500,000 20,656,000 18 Çankırı 9,900,000 920,000 1,394,000 45,000 12,259,000 19 Çorum 4,170,000 1,200,000 2,528,000 5,500 7,903,500 20 Denizli 7,035,000 2,080,000 2,606,000 245,000 11,966,000 21 Diyarbakır 5,880,000 1,210,000 4,822,000 220,000 12,132,000 22 Edirne 2,180,000 4,284,000 160,000 13,659,000 23 Elazığ 14,795,000 1,840,000 1,374,000 20,000 18,029,000 24 Erzincan 5,375,000 510,000 515,000 6,420,000 25 Erzurum 2,990,000 1,006,000 600,000 7,596,000 26 Eskişehir 8,440,000 2,290,000 3,049,000 200,000 13,979,000 27 Gaziantep 10,090,000 1,450,000 1,577,000 30,000 13,147,000 28 Giresun 500,000 1,070,000 539,000 2,116,000 * Tablodaki bilgiler Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan Kamu Hesap Bülteninden alınmıştır. Tablodaki bilgiler Ocak- Eylül aylarına ait kümülatif bilgilerdir.

8 Bu hedefin gerçekleştirilmesi için taşınmazlar tasnif edilerek;
1 Gelir getirecekler, 2 Teşvikli olarak ekonomiye kazandırılacaklar, 3 Tahsisliler ve tahsis edilecekler, 4 Rezerv tutulacaklar. Şeklinde dörde ayrılması, 2012 yılında hangi taşınmazların satış, kira, irtifak ve ecrimisil uygulamalarına konu edileceğinin belirlenmesi, İlçelere hedefler konulması, Aylar itibarıyla gerçekleşmelerin planlanması gereklidir.

9 PERFORMANS KRİTERLERİ
Ocak sonuna kadar taşınmazların belirlenmesi, Aylık gerçekleşmesinin izlenmesi, Üç aylık değerlendirme ve raporlama, Yıllık sonuçları inceleyip derecelendirme, Bu hedeflere ulaşabilmek için değerlendirilecek taşınmazları; Tasnif edilmiş ve belirlenmiş olarak, Konumu ve görüntüsüyle, İmar bilgileriyle, Değeriyle, Alternatif kullanım imkanlarıyla bilmek gerekir.

10 Belirlenen taşınmazları değerlendirebilmek için;
Belediye mücavir alan içinde tescil harici yerlerden ise tescil ettirilmesi, İmarsız ise imar planlarının yaptırılması, Planların gerekirse hizmet alımı suretiyle hazırlatılması, Planlamada aktif görüş belirtilmesi, Teşvikli yatırımlara veya normal irtifaka uygun taşınmazların mevzi imar planının yaptırılması, İmar uygulamalarının yaptırılması, Belediyeler imar planı yapmaya veya onaylamaya yanaşmazsa konunun Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi, Gereklidir.

11 ORGANİZASYON YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Genel Müdürlüğümüzün taşınmaz yönetimi konusunda daha fonksiyonel hale gelmesi amacıyla; Merkez ve taşra teşkilatımızın organizasyon yapılarında değişiklik yapılacak, Bazı ilçelerde Milli Emlak Müdürlükleri kurulacak, Genel Müdürlükte yeni daireler oluşturulacak, İşlem yönergeleri yürürlüğe konulacaktır.

12 YETKİ DEVRİ Hazine taşınmazlarının yerinden yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Defterdarlıklara yetki devri yapılmıştır. Bunlara ilaveten; Tahsis Kira Satış Bedelsiz devir İrtifak hakkı tesisi gibi hususlarda yapılacak yetki devirleri ile taşınmaz yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

13 YETKİLERİN KULLANILMASI
Devredilen yetkiler duraksamadan kullanılmalıdır. İşlemler ilde başlatılıp ilde bitirilmeli, Genel Müdürlüğe zorunlu halde eksiksiz olarak konular intikal ettirilmeli, İlin sorunlu konuları yakın takibe alınmalı, Bu yetkilerin doğru ve tam olarak kullanılıp kullanılmadığı defterdarlarımızın performansının bir göstergesi olarak değerlendirilecektir.

14 MİLLİ Emlak Otomasyon PROJESİ
Milli Emlak Otomasyon Projesinin yenilenmesidir kapsamında; MEOP uygulama yazılımının reorganizasyonuna, Taşınmaz ihalelerinin harita üzerinde gösterilmesine, Coğrafi bilgi sistemine (CBS)-Akıllı harita uygulamalarına, Gayrimenkul değerleme yazılımlarının geliştirilmesine, Taşınmaz tespit işlemlerinde MEOP saha entegrasyonuna, (Yolbil yazılımı), İşlemleri takip eden evrak doküman ve yönetim sistemine, Kullanıcıya işlemleri kolaylaştıran yeni Web Tabanlı MEOP yazılımına, Elektronik bilgi belge paylaşımı ve entegrasyona, İlişkin çalışmalar yürütülmektedir.

15 2/B ALANLARI VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI
Kamuoyunda 2/B olarak adlandırılan orman sınırları dışına çıkarılan Hazine arazilerinin satışına ilişkin Kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu yasa tasarısı kapsamında 2/B alanlarının; Hak sahiplerine satılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmesi, TOKİ ve Belediyeler harca esas değerinden devredilmesi, Orman ve Su İşeri Bakanlığına geri orman olarak tahsisi, Kamu idarelerine tahsisi, Tapuları yok sayılarak Hazineye geçirilenlere bedelsiz iadesi, Amaçlanmıştır. Böylece kronik sorun haline gelen orman dışına çıkarılan bu yerler çözüme kavuşturularak vatandaş Devlet birlikteliğine katkı sağlanmış olacaktır.

16 2/B ALANLAR VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI
2/B Alanlarına ilişkin Kanun tasarısı taslağında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile de; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan Hazineye ait tarım arazilerinin etkin ve hızlı bir şekilde satışlarının gerçekleştirilmesi, Tarım arazilerinin kullanıcılarına, hissedarlarına ve kiracılarına doğrudan satışının sağlanması, Atıl durumda bulunan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, Amaçlanmıştır.

17 2/B SATIŞLARININ KOORDİNASYONU
2/B Alanlarına ilişkin Kanun tasarısının getirdiği işlerin doğru, diğer illerle koordineli ve zamanında sorunsuz olarak tamamlanabilmesi için iller Genel Müdür Yardımcılar ve Daire Başkanlarınca koordine edilecektir. Bu ay sonundan başlayarak il ziyaretleri, Bilgilendirmeler, Kıymet takdirleri başta olmak üzere uygulama ve hazırlıkların takibi, Sorunlara müdahale ve çözümler, Genel Müdürlük ve Defterdarlık birlikteliği ile gerçekleştirilecektir.

18 SONUÇ Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli yönetimi birlikte gerçekleştirilebilir. Bunun için; Bilmek, İnanmak, Bir olmak, İcraata geçmek, Israrla devamlılık sağlamak, Gereklidir.

19 TEŞEKKÜRLER * Eğitim sonunda yapılan sınav sonucu 280 kişiye sertifikaları verilmiştir


"DEFTERDARLAR TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları